Sunday, October 2, 2011

ခင္ဥေမဒုိင္ယာရ႕ီ.

စီပံဳးကုိ ႀကည္႕ရာ ေၿခာက္ကပ္ေနသည္. လည္ပတ္ေနႀကသလေလာ ထံုးစံအမတိျုင္း စေန တနဂၤေနြ ဆုိလူမရွိေသလို မစဥ္းစားတတ္ေခ်.။ ဘာမွ မေရးေရြ႕ ဘယ္သူမွ မလာႀကလည္း ေအးသည္ၿဖစ္သည္.။ ကုိ္ယ္႕႕ကိုယ္ကုိလည္း ထင္တလံုးၿဖင္႕ ဂ်ီေတာ႕မင္ေခ်. သံုးေယာက္ေလာက္စကားလာေၿပာလ််င္ကို ဆက္ေရြ႕ မလုပ္တတ္ေတာ႕သည္ၿဖစ္သည္အ လုပ္မၿဖစ္ေခ်။ ႀကီး႕က်ယ္ေရြ႕ မဟုတ္. အခ်ိဳ႕ေသာသူသည္ သံုးစကန္း႕အတငြင္းေအ တူ ဇက္ ရိုက္နိုင္ေသာ ခ်က္တင္သမားမ်ားနင္႕မတူေသာ ခင္ဥေမသည္ ဂ်ီေတာ႕ သံုးခုကုိ ေၿပာနုိင္ေသာ အရည္အိခ်င္းမရွိပါ။

ယခုတစ္ေလာ ရေသာ lesson မွာ မိမိလုပ္သည္ကို သူမ်ားကို ေပးမသိရန္ၿဖစ္သည္.ေဒါလာရေသာအလုပ္ကို လုပ္ေနသည္ ဆိုလ်င္ မရေသာသူက ညိဳညင္သည္ သူမ်ားမလုပ္ေသးေသာ အလုပ္ကို လ်ုပ္ခလ်င္ အခက္အခဲေပါင္ မ်ာဒစြာေြ႕တြ႕က၇သည္ မည္သူူမွ်လည္းမ ညြန္ၿပနိုင္း။။ သူရုုိ႕လည္းလမ္းေႀကာငး္မသိ. သိသူက ခလည္းမေၿပာၿပေခ်။။ ခ်ာလပတ္လည္သည္မွာ ရမ္းေနအိ. ခလုပ္နိပ္လုိက္ရံုဘဲ ဟု ေၿပာသူက ေၿပာေသးသည္ ဘာခလုပ္နိပ္ရမည္နည္း။။ တယ္လီဖံျုးခလုပ္သာ နိပ္တတ္တေသာ ခင္ဥေမ သည္ မ်က္စေ႕ ပိတ္ကာ စိတ္ညစ္ကာ ေခ်ါင္းေတြ မူးလာေလသည္.

ဘယ္သြားလဲ ေမးသူက ေမးေရြ႕ မည္သူနင္႕ေတြ႕သလဲ ေမးသူက ေမးအိ။ ဖဘ နစ္ခု ကို ပိတ္ထားရာနားေအးလွသည္။ တတ္နိုင္လွ်င္ ဘေလာ႕ပါ မေရးဘဲ ေနက ပိုေကာငး္`သည္. စကား ေၿပာသူမရွိေရြ႕ တစ္ေယာက္ထဲေၿပာေနရသည္ ဆုိလွ်င္လည္း ေသာက္ၿမင္ကပ္မည္သာၿဖစ္သည္ ။ ေၿပာလွ်င္လည္းမည္သူနင္႕ေၿပာရမည္နည္း။ ေၿပာပါဆုိတုိင္းလည္းေၿပာေရြ႕မရ. ခက္သည္။ ထုိ႕ေႀကာင္႕စာထုိင္ေရးခ်င္းခၿဖစ္သည္. ဖတ္သူက ဖတ္သြားေလ်င္ နားေထာင္သြားသည္ဟု ေက်းဇဴးတင္သည္။ မိမိ အေနအထားသုိ႕ေရာက္လ်င္ နားလည္နိင္မည္ နားမလည္နုိင္လည္း ေသာက္ၿမင္ကပ္လည္းကပ္ရံုသာ မတတ္နို္ငေခ်။

ေ၀ဖန္သည္မ်ား အႀကံ ႔ၿပဳသည္မ်ား အလုိမရွိေခ်. မာ့ခ္ ေၿပာသည္မွာ မွႏန္သည္ သုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕ဘာလုပ္ေနသလဲ ေမးလ်ွင္ ေပါက္တတ္တကရသာ ေၿဖရန္ စိတ္ေကူးေတာသည္ မည္သူနင္႕ေတြ႕သနာည္း ဆိုေသာ္ နာမည္ႀကီမ်ားနင္႕ က္နင္႕ေတြ႕သည္ ဆိုလုိက္သည္ မည္သုိ႕ေတြ႕သနား္ဆိုေသာ အေသးစိတ္မေၿဖလိုေတာ႕ ေပါက္တတ္ကရအေၿဖမ်ားသာ ေပးလို္ကတာ႕သည္ ဘာလုပ္ႀကာတလဲ ဘာလုပ္ဘို႕လျ ဘာေၿခာက္လံုးကိ ေၿဖရသည္မွာ ေမာလွၿပီၿဖစ္သည္။

္. ၿဖစ္သည္မၿဖစသ္သည္ အပထား လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ရမည္ၿဖစ္သည္ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ မဟုတ္ပါလား။ မိမိ ဘာေကာင္လဲ ေမးလွ်င္ ဘာေကာင္မွ် မ`ဟုတ္ေခ်။။ ဘာလုပ္ေနသနညး္ လုပ္စရာရွိသည္ကို လုပ္ေနသည္သာၿဖစ္သည္။ ဘာေတြၿဖစ္လာမည္နည္း ခင္ဥေမလည္းမသိေခ်.

ခင္ဥေမသည္ လူေတြ ကို မုန္းသည္. ဘာေႀကာင္႕မုန္းသနည္းေမးလွ်င္လည္း အေၿဖမရွိ. ရွိေသာ္လည္း မေၿဖခ်င္ေပ။ ေလာကႀကီးသသည္ေနမေပ်ာ္ေသည္မွာ ဘာေႀကာယငင္႕နည္း.။ ကေလးတစ္ေယာက္ေလာက ္မေမြးမိသည္ ကို ေနာင္တရမဆံုးေခ်.။ ရခဲ႕လ်င္လည္းေနာင္တ ရခ်င္ရမည္ၿဖစ္သည္သာ အေကာငး္ဆံုးမွာ ပင္ပန္းေနၿပီထင္သည္. အိပ္ဘို႕သာ ေကာငး္သည္.။ ေခါင္းေတြ လည္းေၿခာက္႔ီပီ. ေရလည္းမေလာင္းနိုင္. ေရခ်ိဳးေခါငး္ေလ််ာ္သင္႕ မသင္႕ စဥ္းစားရမည္ ေလၿဖတ္လ််င္ခက္မည္. ေခါင္းေတြ လည္းပူပီ.။ ၿဖစ္ညွစ္ရသည္မွာမေကာငး္။ ေအးရာေအးေႀကာငး္ ေနသည္သာညေကာငး္သည္.

မီးဆီ ဖံုးဆက္ပ္ါလား သားဆီ ဖံုးဆက္ပ္ါလား ဆုိလွ်င္လည္းဘာေၿပာရမည္နည္း. စကားလံုးခ်င္းမတူေလရာ ေနေကာငး္လား ်ကငန္းမာလား လုပ္ငန္းသံုးမ်ားကို ႔ပ်င္းရိလ်သည္. ဘာဘဲေၿပာေၿပာ ရင္ထဲရွိတာ ခ်ေရးခြင္႕ရေသာေႀကာင္႕ေက်းဇဴးတင္ပါသည္. ဘယ္သူ႕ကို ေက်းဇဴးတင္ရမည္နည္း ဘေလာ႕႔ုပုိစ္ ႀကီးကို ေက်းဇဴးတင္ပါတသ္ည. ဖတ္သူကုိေရာ. လာမရစ္ပါနွင္က အားလံုးကို ေက်းဇဴးတင္ပါသည္. ဘာေတြ ေ၇းေနတာတံုး မေမးပါနင္႕ ေရးခ်င္တာ ေရးပါသည္ လက္ေတြ လည္းေညာငး္ပိ ခါေတာင္ခါရသည္.။ ယခုမူးၿပီးအန္ခ်င္ေနသည္.ဘိုက္ပါေအာင္႕လာသည္. နားမွ ၿဖစ္မည္။။

22 comments:

Anonymous said...

မမေရ
စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေနပါ
မမ စာအသစ္မေရးလည္း ဘယ္ေတာ့ေရးမလဲလို႔ ေန႔တိုင္း လာလာၾကည့္ပါတယ္
ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ း)
breeze

ညိမ္းႏိုင္ said...

တားကိုဖံုးဆက္ပါေတာ့လားလို႕....:P
စတာအစ္မကြန္.....၊ေနသာသလိုသာေန...၊ဖဘလည္း
ဝင္ခ်င္ျပန္ဝင္၊ဘလလည္းေရးခ်င္မွေရး...၊ေပ်ာက္ေနရင္
ေတာ့ ဟိုေမးဒီေမးေတာ့ေမးမိမွာပဲ....သတိရတာကိုး...:)
ဗိုက္ေအာင့္ၿပီး မူးေနတယ္ဆုိရင္ေစာေစာနားေတာ့ေနာ္...

Ko Boyz said...

ဟယ္ အြန္လိုင္းကို မျဖတ္ႏိုင္ေသးဘူးကိုး...။
ေလတာေပါ့....။

Candy said...

စိတ္ရႈပ္တာေတြေပ်ာက္ၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ျမန္ျမန္ျပန္ေနႏိုင္ပါေစရွင့္.. :D

ေမာင္ေဝး said...

တခါတခါ သူ႔အေတြးေတြက ဇီးေစ့ မန္က်ည္းေစ့ေတြနဲ႔တူတယ္ ဇယ္ေတာက္ကစားဖို႔ေတာ့ရႏိုင္ပါရဲ႕ ဟင္းခ်က္ဖို႔ေတာ့ မရႏိုင္ဘူး ဗူးတခုနဲ႔မထဲ့ထားႏိုင္ရင္ အကုန္ျပန္႔ႀကဲေနေတာ့တာပဲ။ ခိုးလိုးခုလုျဖစ္ေအာင္လဲ တတ္ႏိုင္စြမ္းတယ္။

Anonymous said...

မမကြန္
စိတ္ခ်မ္းသာ သလိုေနပါေလ
ကေလး တေယာက္မေမြးမိသည္ကို က်ႏု္ပ္လည္း အႀကံဥာဏ္ မေပးတက္ပါ
ေရးခ်င္တာေရးထားသည္ ဆိုေသာစာမ်ားကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈခ်င္ပါေသးသည္ ....
ေနာက္ဆံုး မည္သူမွ မရွိေတာင္ မမကြန္ႏွင့္ က်ႏု္ပ္ က်န္ရွိေနမွာပါ ....

ပံု .... သီဟေဇာ္လင္းဦး

မိုးပ်ံမ said...

ေအးေလ... နားသင့္တာကို မနားပဲ....လက္ေတာင္ခါၿပီးေရးတယ္တဲ့ ..တစ္ကယ္လက္ဖယားခါဒယ္.. အန္တီကြမ္းရြယ္... နားနား..ေနာက္ေန႕မွ ဆက္ေရး.... “ ေနေကာင္းလား ၊ က်န္းမာလား” လုပ္ငန္းသံုး ေလာက၀တ္မ်ားကို မေျပာခ်င္သည္ မွာ တူေပ၏။

Nay said...

ဘယ္သူမွမလာၾကလဲေအးသည္...(ၾကိဳက္သည္)

rose of sharon said...

မေရ... က်န္းမာေရးဂရုစိုက္ပါေနာ္... အဲလိုမ်ိဳးက က်မလည္းတခါတေလ ၿဖစ္တတ္ပါတယ္... ဘာမွန္းမသိ ေနလို႔မေပ်ာ္ စိတ္ဓာတ္က်မိတာမ်ိဳးက လူတိုင္း တခါတေလေတာ႔
ၿဖစ္ဘူးမယ္ထင္ပါတယ္...

AMK said...

ဟယ္ မမေကအိုအမ္ ၿပန္လာၿပီး "မူးၿပီးအန္ခ်င္ေနသည္" တဲ ့ ကို၀င္းၾကည္ ၿဖစ္ေနၿပီလားမသိ

Anonymous said...

မခင္ဥေမေရ
ဘာေတြျဖစ္ေနသနည္း
ပုိ႔စ္အသစ္မတက္လာ၍ မေရာက္ရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ လူေတြကုိမုန္းပါႏွင္႔။
အခ်င္ေျပပါေစ း) း)

ေမာင္ဘႀကိဳင္

မဒမ္ကိုး said...

း) အင္း အင္း တုိ႕မမ ခဥမ စာျပန္ေ၇းပကြဲ႕

အန္ေနသလား မူးေနသလား း)

ခင္တဲ႕
မဒိုးကန္

...အလင္းစက္မ်ား said...

အေၾကာင္း မၾကား ဘာမၾကား နဲ ့ ဖဘ ပိတ္တယ္။ သိတ္စိတ္ဆိုးတယ္။ ဒါပဲ

ကေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ ျဖစ္ညွစ္ၿပီး ေမြးထားလုိက္။ မရရင္ ဂ်ဳိလီတို ့လို အမဲေကာင္ေလးေတြ ေခၚ ေမြးစား။

ေၾကာင္ျဖဴမ်ားရွင္

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

နားျခင္ ေပမယ့္ လက္ခါေရးတာ ရင္ထဲရွိတာ အျပင္ထုတ္ျခင္လို ့ ေနမွာေပါ့။
အေနာ္လည္း စိတ္မေပ်ာ္၊ ပ်င္းသလို အားမရသလို ျဖစ္ေနတယ္။
ကေလး ယူ၊ မယူ
ဘလ ေရး၊ မေရး
သူ ့ အေၾကာင္းနဲ ့ သူပါပဲေလ။
လာျခင္လာမယ္၊ မလာျခင္ မလာဘူး
အလကားေျပာတာပါ၊ ခုတေလာ လူေရာ၊ စိတ္ပါ မအားဝူးေလ။

ခ်ယ္ရီေျမ said...

ေလထန္တိုင္းသာ ပြင့္ေၾကြပါမူ
ဘယ္မွာ ပန္းမ်ားက်န္မည္နည္း။

လႈိင္းပုတ္တိုင္းသာ ကမ္းၿပိဳပါမူ
ဘယ္မွာ ေျမႀကီးက်န္မည္နည္း။

က်ရႈံးတိုင္းသာ ငိုရပါမူ
ဘယ္မွာ မ်က္ရည္က်န္မည္နည္း။

အေမွာင္တ၀က္ လင္းတ၀က္သည္
တရက္တခါ ႀကံဳၿမဲသာတည့္။

ဘ၀သည္ကား တိုက္ပြဲမ်ားပင္
လႈပ္႐ွားရေသာ လူ႔႐ြာေတာ၀ယ္
လင္းေသာေမွာင္ေသာ ေအာင္ေသာ႐ံႈးေသာ
မုန္းေသာခ်စ္ေသာ သစ္ေသာေဟာင္းေသာ
ေကာင္းေသာဆိုးေသာ ညိႈးေသာလန္းေသာ
ၾကမ္းေသာႏုေသာ ပူေသာေအးေသာ
ေစာေၾကာစိတ္ျဖာ မေနသာေပ
လဲရာကထ က်ရာကတက္
ပ်က္ရာကေဆာက္ ေ႐ွ႕သို႔ေလွ်ာက္၍
ေရာက္ရာဘ၀ အားမာန္ျပရင္း
ရုန္းရကန္ရ မည္တကား။ ။
(ေအးေငြ)ေငြတာရီမဂၢဇင္း။

ခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ခ်ယ္ရီေျမ

Anonymous said...

ဘယ္လို နားလည္ရမွာလဲ..။
အဟိ...
က်ေနာ္ေတာ့ ဒီလိုူပါပဲ..
အရင္အတိုင္း..
ဒံုရင္းက ဒံုရင္းး
ဘာညာဝင္ဆရာလုပ္တတ္တဲ့သူေတြကုိ
ေဝါင္ေဝါင္ေရွးေနာ္..။
စိတ္ညစ္ခံေပါင္ိးမေနနဲ႔..။
က်ေနာ္ အပါအဝင္ေပါ့..ဟားဟား

ပံု။
Xထံု

Anonymous said...

To Ma KOM,
Try to join medidation class.
Life is always up and down.
But most important is our mind.
My friend just passed away recently
It makes me realise that nobody owns their life.
As a woman you need to have social circle. Try to do charity work so you won't feel down.

မုန္တိုင္း said...

This stats have on every body.

ZZZ said...

25-05-2011 ေန. Yahoo Singapore News မွာ Controversial blogger arrested, referred to IMH ေခါင္းစဥ္ပါ သတင္းျဖတ္ပုိင္းေလးကုိဖတ္ျပီး မမကြန္း ကို သတိရမိလုိ.ပါ၊

He (Dr Ang Yong Guan, a consultant psychiatrist at Paragon Medical) commented that "people with borderline personality disorder often feel insecure, inadequate and behave impulsively and irrationally at times."

Another psychiatrist from Gleneagles Medical Centre, Dr Adrian Wang, added that "many people will use their blog as a medium to vent their feelings, and they may say very negative things when they are upset."

ခင္တဲ့

ေမာင္ဇီ

T T Sweet said...

အစ္မေပ်ာက္ေနလို႔ ... ပို႔စ္ေတြလဲ မတက္လို႔ ရန္ကုန္ၿပန္သြားတာလားလို႔ ...
ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။

မင္းညိဳ said...

မနည္းႀကိဳးစား၍
ဖတ္သြားပါ၏.. :)

naw said...

အရီးရဲ ့အေရး အသား ေတြကို ေတာ ့အကုန္ၾကိဳက္ ဗ်ာ။ ဘာ ဘာ ဘာ ဘာ ဘာ ဘာ ေၾကာင္ ့ၾကိုက္တာလဲ လို ့ေတာ့မေမးပါနဲ ့။ ဘာ ၆ လံုးကို မေျဖခ်င္ဘာဘူး...ကြိကြိကြိ