Monday, October 31, 2011

ေနျပည္ေတာ္ (6)ေနၿပည္ေတာ္သုိ႕ေရာက္သူမ်ားလည္းေရာက္ႀကသည္. မေရာက္ဘူးသူမ်ားလညး္ွရွိမည္။ ခင္ဦးေမကုိယ္တုိင္ပင္ ၿမန္မာၿပည္တြင္ မေရာက္ဘူးေသာ ၿမိဳ႕မ်ားစြာရိွေလသည္. ယခုခရီးစဥ္မွာ မေရာက္ဘူးေ သာေ ႀကာင္႕လာလည္ခ်ငး္ၿဖစ္သည္. အေႀကာငး္လဲရွာလာရာ ရံုးမ်ားသို႕ သုိ႕သြားရန္ အေႀကာငး္ရသည္။ထုိဆုိင္ကယ္ဆရာနင္႕ခင္ဦးေမသည္ မိုးမလင္းခင္ကတည္းက စေတြ႕ၿခငး္ၿဖစ္သည္။ အေၿပာအဆုိ ရည္မြန္သည္. နားဝင္ေအာင္ေၿပာနုိင္သည္။ စိတ္ရွည္သည္. ခင္ဦးေမသည္ ငရစ္ၿဖစ္သည္။ ခင္ဦးေမ၏ ရစ္ၿခင္းကုိသည္းခံနုိင္သည္။ customer service ေကာငး္သည္။ customer ကုိ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ထားသည္။ သူတုိ႕သည္ရုိးသားသူမ်ားၿဖစ္သည္. စီးသူကုိ ေမာင္လုိ နစ္မလုိ အစ္မလိုသေဘာထားသည္။ ခရီးသည္၏ safety ကုိဂရုစို္က္သည္ ခရီးသည္ တစ္ခိ်ဳ႕က အၿမန္လုိသည္ တစ္ခ်ိဳ႕က အေနးလုိသည္. တစ္ခ်ိဳ႕က safety ကုိဦးစားေပးသည္။
ဘုရားမွ ထြက္လာၿပီးေနာက္ ဘယ္ဆက္သြားရမည္မသိ. zoo မွာလည္း အေၿပာအရဆုိလွ်င္လူမ်ားလွ်င္ေစာင္႕ရသည္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ႀကာၿပီး ဝင္ႀကည္႕ဦးမည္႕အခ်ိန္နင္႕တြက္လ််င္အ ခ်ိန္မေလာက္ေခ်. ေရပန္းမွာလည္း လွပေသာ္ၿငား ညေနမွၿဖစ္သည္. က်န္ေသာ ေနရာမ်ား မွာလည္းဘယ္သြားရန္ ညာသြားရန္ သိတ္အခ်ိ္န္မရေခ်. လာသည္မွာ ၿမိဳ႕ကုိႀကည္႕ရန္လာသည္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ဆုိင္ကယ္သမားကိုေမာငး္ခ်င္ရာေမာငး္ခုိငး္လုိက္သည္. အဓိကမွာ safety ၿဖစ္သည္.
ဆက္ေမာငး္လာရာပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ထဲသုိဳ႕ေရာက္သည္ မုိးလင္းခါစၿဖစ္ရာ လူမစည္ကားေသး ဆုိင္မ်ားမဖြင္႕ေသး. ၿမို႕ဳကိုလွည္႕ၿပသည္. ေရကန္ကုိ လည္းၿမင္လုိက္ရသည္ ၿမင္ေသာ္ၿငား ဓါတ္ပံုမရုိက္နုိင္ေခ်. ၿပဳုတ္က်မွာစုိးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည ္ကားေမာင္းရင္း ညာလက္ထုတ္ကာ ဓါတ္ပံုရုိက္သည္ကို က်ြမ္းက်င္ေသာ္လည္း ဆုိင္ကယ္စီးရငး္နင္႕ေတာ႕ေဆးရံုမေရာက္လုိေသးေခ်. ဆုိင္ကယ္ အက္စီးးဒန္႕ကုိေႀကာက္ေသာေ ႀကာင္႕ တစ္သက္လံုး မစီးခဲ႕ေလရာ ယခုစီးမိေလသည္. တကၠစီခ မတတ္နုိင္ေသာေႀကာင္႕ေသာ္လည္းေကာငး္ အဆက္အသြယ္မရွိေသာ္လည္းေႀကာင္႕ေသာ္ လည္းေကာငး္ၿဖစ္နုိင္သည္. တကၠစီကုိ ခ်ိတ္မိလ််င္ေတာ႕လည္းစီးမိမည္ၿဖစ္ပါသည္
အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ေတာ႕တစ္ကြက္နစ္ကြက္ရုိက္နိုင္သည္. ပ်ဥ္းမနားနင္႕နီးစပ္သူမ်ား ကေတာ႕ ဇတ္ကြက္ေ ဖာ္ နုိင္ႀကမည္ၿဖစ္ သည္.ခင္ဦးေမအတြက္ေတာ႕ေရးေတးေတးသာၿဖစ္သည္. လွည္႕ ပတ္ေမာငး္ ရင္း အေတာ္ စံု သည္. ။အဝုိငး္မ်ားလည္းေတြ႕သည္ ဆုိင္ကယ္ဆရာ ကနာမည္မ်ားေၿပာၿပေသာ္ လည္း ဘရိန္းမေကာင္းေသာခင္ဦးေမသည္ မမွတ္မိနိုင္.. ေရပန္းေဘးသုိ႕လည္းၿဖတ္သည္.အတန္ႀကာေသာ္ရဳးံဖက္ၿပန္ေရာက္ေရြ႕ လုပ္စရာရွိသည္မာ်းကို လုပ္သည္ စားစရာရွိသည္မ်ားကိုစားသည္. ေပါင္မုန္႕ႀကက္ဥေႀကာ္စားသည္ ဆီစစ္ေပးပါဟုမွသည္ ေကာ္ဖီလက္ဘက္ရည္ေသာက္သည္ ေဘးမွ လာသူနင္႕မိတ္ဖြဲ႕သည္။ ငွက္ေပ်ာသီးတစ္လံုးထပ္စားသည္. .
ဆုိင္ကယ္ဆရာသည္ ေတာက္ေလွ်ာက္ၿဖစ္သည္. သြားစရာရွိေသာရံ့ုးမ်ားသုိ႕သြားသည္။ ၿမိဳ႕မေစ်းသည္ မေရာက္မၿဖစ္ၿဖစ္သည္ ၿမင္ဘူးခ်င္ေသာေႀကာင္ ႕ေသာ္လည္းေကာငး္ ကားလတ္မွတ္ဝယ္ရန္လည္းၿဖစ္သည္ . ကားလက္မွတ္မ်ားေရာငး္ေကာငး္သည္.။ လက္မွတ္မလြယ္ေခ်. ႀကိဳတင္ မစီစဥ္ေသာအက်ိဳးၿဖစ္သည္. ခင္ဦးေမကိုယ္တုိင္သည္လည္း အလုပ္ကိစၥ ၿပီးၿပတ္မွသာ ၿပန္နိုင္မည္ၿဖစ္ရာ လက္မွတ္ႀကိဳမဝယ္မိ... ယခုေသာ္ခက္ေခ်ပီ။
မနၱေလးကားသြားမည္စိတ္ကူးေသာ္လည္းၿပည္႕သည္။ လားရွုိးကားရမည္ဆုိသည္. ကားက သိတ္မေကာငး္ေခ်. ဝယ္ၿပီးတန္ေအာင္ လားရီဳွးလုိက္သြားရမလိုၿဖစ္သည္. ညေနကား စီးမည္ၿဖစ္ရာ.သန္းေကာင္သန္းလြဲ မေရာက္ဘူးေသာၿမိဳ႕မ်ားသို႕ေရာက္သြားမည္မွာ ခရီးသည္အတြက္မလြယ္..ေခ်.ယခုလက္မွတ္ဝယ္ယခုရမည္ထင္ေသာခင္ဦးေမသည္အခက္ေတြ႕သည္. ကိစၥမရွိညေနတစ္ခါၿပန္လာကာ စံုစမ္းႀကဦးမည္ဆုိကာ သြားႀကၿပန္သည္ အေတာ္ေတာ႕ေရာက္သည္ ဆုိင္ကယ္ဆရာေေၿပာအရ ဆုိလ််င္ အဝုိင္းႀကီးေၿခာက္ဝိုင္းကုန္သေလာက္ၿဖစ္သည္. ရံုးသံုးရံုးကုိအေႀကာငး္ၿပေရြ႕ ဆုိင္ကယ္ကို ပတ္စီးေနၿခငး္ၿဖစ္သည္. ဆီအေတာ္ကုန္သည္။
ဆရာက ဟုိေနရာ ဒီေနရာမ်ားၿပေသာ္လည္း ဓါတ္ပံု မရိုက္နုိင္ေခ်. အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားကိုသာရိုက္နုိင္သည္ junction 8. အစရွိေသာ shopping center. ။
ဆုိင္ကယ္ဆရာက ၿမိဳ႕တြႈင္အိပ္ရန္ေၿပာေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ ဤတစ္ခါသာ ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က်ထြက္ဘူးေသာ ရန္ကုန္သူသည္ ရန္ကုန္သုိ႕သာၿပန္ခ်င္ေလသည္။ ညေနၿမိဳ႕မေစ်းသုိ႕တစ္ေခါက္ေရာက္က်ၿပန္သည္။ ထြက္ကာနီးကားမ်ားတြင္ မလုိက္သူရွိက ဝင္လုိက္ရန္ၿဖစ္သည္. . still လတ္မွတ္မရေသးေခ်.
other option ကုိစဥ္းစားခုိင္းေသာ္ ညပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္သြားေသာ ရထားသည္ ရွိသည္ဆုိသည္ .အလုိရွိက ဘူတာံရံုသုိ႕ညလိုက္ပို႕ေပးပါမည္ မၿပန္ခ်င္ပါက ညဘက္လည္း သြားလုိ္ရာလုိက္ပို႕ေပးပါမည္ . ေရပန္းလည္း သိတ္ႀကည္႕ေကာငး္ရာ ဧည္႕သည္တစ္ေယာက္အေနနင္႕ၿပခ်င္ပါသည္ offer ေပးေသာ္ၿငား ခင္ဦးေမသည္ေခါင္းခါေလသည္.


another option မွာ လယ္ေဝးဘက္မွ အေဝးေၿပးလမ္းမေသာ္လည္ေးကာငး္. လယ္ေဝးကားဂိတ္မ်ားမွေသာ္လည္ေးကာငး္. ကားသြားစီးရန္ၿဖစ္သည္. ဟုဆုိေသာ္သြားမည္ဟု ခင္ဦးေမက ဆုိရာ ဆုိင္ကယ္ဆရာစိတ္ညစ္ရေလသည္ . အေတာ္ေလးလွမ္းေႀကာင္း ဆုိင္ကယ္ကုိပင္ အေတာ္ေလးႀကာေအာင္ေမာငး္ရမည္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ သိတ္သြားခ်င္ပံုမရေခ်. အခ်ိန္မွာလည္းေနညိဳၿပီၿဖစ္ရာ သူ႕အၿပန္တြင္ေမွာင္မည္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ဆုိင္ကယ္ဆရာ အနည္းငယ္ စိ္တ္ရွဳပ္သြားပံုရသည္ သုိ႕ေသာ ္ခရီးသည္ စိတ္ခ်မး္သာမွဳကိုေ၇ွ႕ရဴေသာေႀကာင္႕ ဆုိင္ကယ္ကုိ လယ္ေဝးဘက္သုိဳ႕ဦးတည္လုိက္ေလသည္။


22 comments:

Anonymous said...

gtalk kom, i m thar gyi :p

ko 9 said...

၇ဲပဗ်ာ...တစိမ္းေန၇ာၿကီးမွာ...တစိမ္းတေယာက္ေမာင္းတဲပဆိုင္ကယ္နဲ႔..ေႀကာက္လဲေႀကာက္ဘူး

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

ဒီမယ္ ေဒၚကြန္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမား ဂ်ပန္မကို မူဒိန္းက်င့္ျပီး သတ္ပစ္ကာ ပစၥည္းေတြ ယူသြားလို႕ ေသဒဏ္က်ခံသြားရတာ မႀကားမိလုိက္ဖူးလား ....

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

ေဆ့ဖ္ ကို ဦးစားေပးသည္ဟုဆိုကာ ဆိုင္ကယ္တစီးႏွင့္ ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ခဥမ ကိုကား နားမလည္ႏိုင္

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

ဒီခရီးႏွင့္ ဒီခရီးကို ေန႕ခ်င္းျပန္ႏိုင္ရန္ ႀကိိဳးစားေသာ ေဒၚကြန္

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွား တို႕ႏွင့္မွားေနသလား ဂ်ီးေဒၚ

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

မေလးရွားမွာ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ဂ်ိဳဟိုးဘာရူး ႏွင့္ ပီနန္းကို ၈ နာရီခန္႕ ကားစီးရင္ ေရာက္ႏုိင္သေလာက္ ျမန္မာျပည္ တြင္ ျမစ္ႀကီးနား ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ကို တလ ခန္႕ အခ်ိန္ယူကာ သြားရမည္ ကို ခဥမ သိသင့္သည္

မဒမ္ကိုး said...

မေၾကာက္ဖူးလားမမကြန္ .
ျမန္မာျပည္ကို ဘာမွတ္ေနတုန္းဟင္
လံုျခံဳေရး ျပည္႕၀ေနျပီလို႕ထင္လို႕ သြားေနတာလားေတာ္ း)

:P said...

အေတာ္ရစ္တဲ့ မခဥမ

armifa<; said...

ဟီးဟီး.. သူမ၏ခရီးစဥ္စြန္႔စားခန္းေတြေၾကာင့္ သူမကို စာဖတ္ပရိတ္သတ္က ဝိုင္းႀကိမ္းေမာင္းေနၾကေလၿပီ၊ သူမ၏ခံစားခ်က္ မည္သုိ႔ရိွေလမည္ေတာ့မသိ၊ ေခါင္းမာတတ္ေသာ မခဥမသည္ ကြယ္ရာတြင္ လက္ေခ်ာင္းဆစ္ကေလးမ်ားကို တေဒါက္ေဒါက္ခ်ဳိးၿပီး လွ်ာထုတ္ျပေနမည္လား....။

jasmine(ေတာင္ၾကီး) said...

ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားထဲမွာလဲေကာင္းတဲ႔သူရွိပါတယ္
တျခားေနရာေတြမွာ----
မေကာင္းတဲ႔သူေတြရွိပါတယ္
ပုံေသကားခ်ပ္ဘာကုိမွေျပာမရပါဘူးေနာ္
ပုံေတြအားလုံးလွတယ္
တခါမွမေရာက္ဖူးလုိ႔ပုံေတြၾကည္႔ရတာပုိေကာင္းတယ္
ေနာင္လဲခရီးစဥ္ေတြမ်ားမ်ားတင္ျပီး
သူေတာ္ေကာင္းမ်ားနဲ႔သာဆုံပါေစလုိ႔

MGTHANT said...

Quote of the post

"ဘုရားမွ ထြက္လာၿပီးေနာက္ ဘယ္ဆက္သြားရမည္မသိ. zoo မွာလည္း အေၿပာအရဆုိလွ်င္လူမ်ားလွ်င္ေစာင္႕ရသည္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ႀကာၿပီး ဝင္ႀကည္႕ဦးမည္႕အခ်ိန္နင္႕တြက္လ််င္အ ခ်ိန္မေလာက္ေခ်. ေရပန္းမွာလည္း လွပေသာ္ၿငား ညေနမွၿဖစ္သည္. က်န္ေသာ ေနရာမ်ား မွာလည္းဘယ္သြားရန္ ညာသြားရန္ သိတ္အခ်ိ္န္မရေခ်. လာသည္မွာ ၿမိဳ႕ကုိႀကည္႕ရန္လာသည္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ဆုိင္ကယ္သမားကိုေမာငး္ခ်င္ရာေမာငး္ခုိငး္လုိက္သည္. အဓိကမွာ safety ၿဖစ္သည္."

ကိုေဇာ္ said...

ေတာ္ေသးတာေပါ႔ ပို႔စ္တင္ႏိုင္ေပလို႔ . . .

မိုးေငြ႔...... said...

စာေတြေက်ာ္ၾကည့္ပီးပံုေတြကိုဖတ္သြားတယ္...အဲ..

Anonymous said...

ဒီေလာက္တေယာက္ထဲထင္တိုင္းၾကဲေနတာ ေယာက်ၤားက ဘာမွမေျပာဘူးလားဟင္။

...အလင္းစက္မ်ား said...

၀တၳဳတစ္ပုဒ္ ေရးသားရန္ အဆိုျပဳသည္။
က်ႏုပ္တုိ ့၏ ဇတ္လိုက္ေက်ာ္ မခဥမမွာ လယ္ေ၀းသို ့ သြားရာ.... ဒန္ဒန္ ဒန္။

က်ႏုပ္တုိ ့၏ ဇတ္လိုက္မင္းသမီး မခဥမမွာ ေနပူေတာ္ ေရပန္းဥယ်ာဥ္သို ့ ေရာက္ခဲ့ရာ .. ဒန္ဒန္ ဒန္။

က်ႏုပ္တုိ့ ၏ အဓိကဇတ္ေကာင္ မခဥမ ဟိုအ၀ိုင္းသည္ အ၀ုိင္းမ်ားသို ့ ပတ္ေလရာ ...... ဒန္ဒန္ ဒန္။

အႏွီ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ျဖင့္ သံုးကာ ေရးသားပါေလ။ အင္မတန္ ခဲမေလာက္လွစြာေသာ ရွားရွားပါးပါး ေမာ္ဒလန္ ၀တၳဳႀကီး ထြက္လာေပလိမ့္မည္။

ေစတနာျဖင့္ အၾကံေပးသူ ေၾကာင္ျဖဴမ်ားရွင္

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ေအာက္ဒိုးပံုေတြ ေတာ္ေတာ္လွလာတယ္.. အစ္မခင္ဦးေမ ဓာတ္ပံုရိုက္တာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းလာျပီ..
မၾကာခင္မွာ ထိပ္တန္း ဓာတ္ပံုဆရာျဖစ္ဖို႔ အလားအလာမ်ား ရွိလာေလျပီ။

9-9 said...

လွ်ိဳ ့၀ွက္ သည္းဖို ၀ထၳဳ ကို အခန္းဆက္ ဖတ္ေနရသလိုပဲေနာ္...

9-9 said...

လွ်ိဳ ့၀ွက္သည္းဖို ၀ထၳဳ ကို အခန္းဆက္ ဖတ္ေနရသလိုပဲ ...

minn nyo said...

အယ္...!!!
လယ္ေဝးကုိလည္း
ေရာက္ေသးတယ္လား???

ma hnin si said...

္လြမး္ေနမွာေပါ႕မနင္းဆီ. :-) good night

blackroze said...

ဘာလဲေျပာေျပာ လယ္ေဝးေရာက္ေအာင္
သြားလိုက္ပါ မမကြန္..။ :P