Sunday, January 1, 2012

^-._-^

တိတ္ဆိတ္ေနေသာအိမ္ခန္းငယ္တစ္ခုတြင္ အိန္ဂ်ယ္သီခ်ငး္ကို က်ယ္ေလာင္စြာဖြင္႕ထားသူမွာ သူမၿဖစ္ပါသည္. ေမာပန္းလုိက္သည္မွာေၿပာဖြယ္ရာမရွိ.. ပိုက္ဆံရွာရသည္မွာ အဲသေလာက္ပင္ပန္းပါသလား. ရွာေနမက်ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။

ပုိက္ဆံသည္ ဤမွွ် အေရးပါပါသလား လူနစ္ေယာက္ထဲေနေသာ အိမ္သည္ ဤမွွ် ပိုက္ဆံရွာစရာလုိပါသလား သူမ ဆက္မစဥၤးစားခ်င္ေသးပါ. ခဏရပ္ပါမည္. အလုပ္အားေသာအခဏတြင္ ေအးခ်မ္းစြာေနလိုပါသညါ။

သူမသည္ အသက္ႀကီးႀကီးမိန္းမႀကီးၿဖစ္ပါသည္. ငယ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္.ပါသည္ ပလီပလာ တီတီတာတာေတြေၿပာပါသည္. ေကာင္ေလးမ်ားနင္႕လစ္လွ်င္ ခ်ိန္းေတြ႕ပါသည္။ ဘာမွေတာ႕မလုပ္ပါ. သူရိဳ႕က ဘာမွ် မလုပ္ခ်င္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္ပါသည္. မုန္႕ကေလးစား ဘီယာကေလးေသာက္ရံုသာ လုပ္ႀကပါသည္. သူမသည္လည္း ဘီာယာ မေသာက္တတ္ ဝိုင္မေသာက္တတ္ရာ စိတ္မေကာငး္စရာၿဖစ္သည္ ဝို္င္ကေလးမ်ားေသာက္တတ္လ််င္လည္း မူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္နို္င္ပါေသးသည္။

ခင္ခ်င္သည ဆုိသည္မ်ားကို ေႀကာက္ေသာေႀကာင္႕ပုန္းရပါသည္။ အသက္ႀကီးႀကီးမိန္းမႀကီးသည္ အားငယ္တတ္တပါသည္. ခင္သည္ ဆိုၿပီးမွ ၿဖတ္သြားေသာသူသည္ ့histroy ရွိေသာေႀကာင္႕သူမသည္ ကံမေကာင္းပါ. ထပ္မံေရြ႔စမ္းသပ္ရန္ လူေရြးေနဆဲၿဖစ္ပါသည္. သူမ၏ စံနွဴန္းမွ ာ အသက္သံုးဆယ္ေက်ာ္ရပါမည္ . ငယ္လြန္းပါကလည္း အေမနင္႕သားလာလည္ႀကသလား ၿဖစ္မည္ကို စိုးပါသည္. အိမ္ေထာင္လဲမရွိေစလုိပါ။ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေကာင္မေလး စိတ္ညစ္ေအာင္သူမ မလုပ္ခ်င္ပါ. ရည္းစားေရွိေရြ႕ရပါသည္. ။ သူမသည္ အခ်ိဳ႕ေကာင္ေလးမ်ားကို ေလ႕လာေနဆဲၿဖစ္ပါသည္ ထိုေကာင္ေလးမ်ားသည္ ေကာင္ေလးမ်ားိကု ခ်စ္သေလာ. ေကာင္မေလးမ်ားကို ခ်စ္သေလာ မည္သူ႕႕ကို ခ်စ္သလဲဆုိသည္ ကို အကဲခတ္ေနဆဲၿဖစ္ပါသည္. အခ်ိဳ႕ေကာင္ေလးမ်ားမွာလည္း ေကာင္ေလးမ်ားက ခ်စ္ႀကသည္ ကို အံႀသဘြယေတြ႕ေလရာ သူမဝင္ခ်စ္ဘို႕ ခက္ခဲေနေႀကာင္းေလည္းသိရွိရပါသည္. ထုိ႕အတြကေႀကာင္႕သူမတြင္ ယခုထက္ထိ အစားထုိးစရာ ခ်စ္ခင္သူမရွိေသးပါ။

သူမေတြ႕ခ်င္သူမ်ားကို ေတြ႕ႀကည္႕ခ်င္ပါေသးသည္ လက္ရွိစဥ္းစားထားသူမွာ .................ၿဖစ္ပါသည္ သုိ႕ေသာ္........သည္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားထဲမွာလူတစ္ေယာက္ၿဖစ္ေလရာ သူမသည္ စဥ္းစားဆဲၿဖစ္ပါသည္ ေတြ႕ၿပီးကာမွ ၿဖတ္သြားမည္႕သူမဟုတ္ဟု ယံုႀကည္ေနမိသည္ ကို ရုတ္သိမ္းေနဆဲၿဖစ္ပါသည္။

မိန္းကေလးမ်ားကို ေတြ႕ခ်င္စိတ္မရွီပါ. အထူးသၿဖင္႕မာမီ. အေဒါၚအဖြားေခၚသူမ်ားကို ေတြ႕ရန္ ဆန္ဒ မရွီပါ။ သူမသည္ ကုိယ္တုိင္ဝင္ႀကဲလုိသူသာၿဖစ္ပါသည္. ေဘးမွ ေနေရြ႕ေဖးမလုိသူမဟုတ္။ ေဖးမေနလ််င္မာမီၿဖစ္သြားပါမည္. အေမ လုပ္ေနမႀကေရြ႕ အေမမလုပ္ခ်င္ေပ. အေဒၚေတာ႕လုပ္ေနက်ေသာေႀကာင္႕လုပ္ေရြ႕ရပါသည္.

မိန္းကေလးမ်ားကို ခ်စ္ခခင္ေလုိလ််င္တည္႕ေအာင္ေပါင္းရပါသည္ မိန္းကေလးမ်ားကို တည္႕ေအာင္ေပါင္ရန္မွာ လြယ္လြယ္ေလးၿဖစ္သည္ ေၿမာွက္ပင္႔ေပါငး္ေရံဳသာၿဖစ္သည္. သူမနင္႕ေတြ႕ခ်င္သည္ဟု ဆုိသူမ်ားထဲမတြင ေကာငေလးတစ္ေယာက္ေသည တစ္ခြနး္ထည္းၿဖင္႕သူမလက္ခံရန္ အဆင္သင္႕ၿဖစ္ခဲ႕ပါသည္ အသက္ႀကီးသည္ ငယ္သည္မွာ အေရးမႀကီးပါ. သူမ၏ စိတ္ထားကုိသာ သူသည္ ခင္မင္သည္ ဟု ဆိုေလရာ သူမေက်ြက်သြားေလသည္. ခင္ၿပီးလွ်င ္ဒါတ္ပံုၿပခိုင္းလုိ႕ရပါသည္. မိန္းကေလးဆုိသည္မွာ ကိုယ္႕႕ကိုယ္ ကို လွသည္ ဟု ထင္သူမ်ားေလရာ သူမသည္လည္း္ဒါတ္ပံုၿပရန္ အဆင္သင္႕ရွိပါသည္. မသိမသာ ေၿမာွက္ပင္႕ၿပခုိငး္ရံဳသာ ၿဖစ္ပါသည္။

၈်ီးေဒၚရာ ဓါတ္ပံုလွလွေလး ၿ႔ပစမ္းပါဆုိလွ်င္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနပမည္ မမ..မမ. လွလွေလး ပံုေလးပို႕လိုက္ပါဆုိလွ်င္ တိတ္တိတ္ကေလးေနပါမည္. ။ confidence မရွိေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္ပါသည္အစ္မ မည္သု႕ိေသာပံုၿဖစ္ေစကာမူခင္မင္မွဴမၿပတ္ခင္ပါမည္.အမကို ခင္သည္မွ ရ့ုပ္နင္႕မဆုိင္ပါ ဟုဆုိလွ်င္ နဲနဲစိတ္ပါလာမည္ၿဖစ္ပါသည္

ဂ်ီတြင္ ပထမဆံုးေတြ႕ေသာသူမကုိ ေဟ႕ နာမည္ရင္းကေကာ ခင္ဦးေမဘဲလားဆုိလွ်င္ မဟုတ္ပါဟု ဆုိသူက ဒါဆုိနာမည္ရင္းက ဘယ္သူလဲဟု ေမးရက္ေသာ ပထမဆံုး စာရုိက္ဘူးေသာသူကုိ မေၿပာနိင္ေသးပါ ဟု ဆုိေသာ သူမကုိ blcok လုပ္ရက္ေသာ သူမ်ားသည္ သုူမကို စိတ္မေကာငး္ေအာင္လုပ္သူမ်ားၿဖစ္သည္ သူရို႕အပစ္သူရို႕မသိႀကပါ. ခင္ေအာငေပါငး္ပါ ဟု သူမ အတန္တန္ သတိေပးထားရက္နင္႕သူရဳိ႕သည္ သူမ၏ သင္တန္းကုိ မတက္ဘူးသူမ်ားၿဖစ္္ႀကေလရာ သူရုိ႕အတြက္စိတ္မေကား္ၿဖစ္မိေလသည္။

နစ္သစ္ကူးညတြင္ အခန္းက်ဥၤးတခန္းတြင္ရွိေနေသာ သူမသည္ ဝမ္းနည္းေနသည္ ကုိ ခံစားခ်က္တူသူမ်ားနားလည္နုိင္ပါမည္. .။ ကံအားေလ််ာ္စြာ ႀကင္နာတတ္သူ တစ္ဦး၏ greeting ကုိရရွီေသာ သူသည္ ေက်းဇဴးတင္မိပါသည္။

အားငယ္ေသာေႀကာ္င္႕မိီးစိမ္းထားေသာသူမသည္ ေခၚခ်င္လွ်င္ ေခၚရန္ အသနားခံထားသည္ ကုိ ရိုးသားစြာဝန္ခံပါသည္ သုိ႕ေသာ္ၿငားလည္း တတံုတံုဝင္လာေသာမက္ေဆ႕မ်ားကို ဖတ္ရန္ မ်က္မ်န္ႀကီး အရင္ရွာၿပီးမွ ဖတ္ေရြ႕ရေသာ မိန္းမႀကီးသည္ ခ်က္ၿခင္း ဖတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာငး္ ခ်က္ၿခငး္ စာၿပန္ရန္ေလည္းအခက္အခဲရွိေသည္ ကို နားလည္ေပးေစလိုပါသည္။

ဂ်ီၿဖင္႕ေခၚေသာ မက္ေဆ႕မ်ားကို ႀကည္႕ၿပီး video call ၿဖင္႕ေခၚေသာ call မ်ားကို ကမန္းကတန္း ဖံုးစကရင္ကုိ တစံုတစ္ရာၿဖင္႕အုပ္လုိက္ေသာ သူမ ကုိ သနာ္းေသာအားၿဖင္႕ လွ်က္တၿပက္ video call မေခၚႀကရန္ ေမတာရပ္ခံလုိပါသည္။ ဟာ အဖြားႀကီဒကြာ ဟု ဆိုလလွ်င္ အိပ္ရာထဲလဲတတ္တေသာ သူမ၏ အေႀကာငး္ကုိ သူမသိေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္ပါသည္.

အသက္ႀကီးလာသည္ကုိ နားလည္နုိင္ေသာၿငား ဘာေႀကာင္႕မ်ား ဒီေလာက္ sensitive ၿဖစ္ရသလဲ သူမ ကုိယ္သူမ နားမလည္နိုင္ပါ.။ အသက္ႀကီးႀကးီမိနူ္းႀကီးမ်ား။နင္႕မခင္လိုေသာ သူတစ္ေယာက္ကုိ သူမသည္ ဖံုးမဆက္ဘဲထားပါသည္. အားငယ္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္ပါသည္။

သူမ၏ ေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ ဘယ္ေရာက္ကုန္ႀကသနည္း သူငယ္ခ်ငး္မ်ား ဖဘ ထဲသြားႀကည္႕လ််င္ေတာ႕လည္းရွိေသာလည္း ၿပင္ပေလာကတြင္ ဆက္စပ္မွဴ မရွီေလရာ ဘေလာ႕နင္႕ ဖဘတြင္ လက္ရွိခင္ရေသာ သူမ်ားနင္႕သာ ခင္ရေလရာ သူမဘက္မွာ အားငယ္မွဴမ်ားစြာရွိရေလသည္။

အထူးသၿဖင္႕စလံုးတြင္ေနေလရာ ဘေလာ႕ဂါေပါမ်ားေသာ ကင္မရာႀကီးမ်ားရွီႀကေသာ ဘေလာ႕ဂါႀကီးမ်ားနင္႕ပစ္မလဲြ အရပ္တြင္ ေနေလရာ သူမသည္ ကလူ၏ ၿမဴ၏ တီတီတာတာ စကားမ်ားၿဖင္႕ စိတ္ကူးယဥ္ေနေလရာ သူမ၏ စိတ္ကူးယဥ္မ်ဴမ်ား ပ်က္ေအာင္ နစ္က်ပ္တန္ဆုိင္တြင္ ေတြ႕ခဲရရေသ ခဥမ .. ဘရာစီယာ တုိငး္ေနေသာ ခင္ဦးေမ. expo တြင္ ေငးေမာေနေသာ မိန္းမႀကီး၏ ပံုမ်ားကုိ သူမသည္ မႀကည္႕ခ်င္ေပ.

လာအက္ထားသူအခ်ိဳ႕ကိုမသိဘဲနင္႕လက္ခံထားသည္မွာ သူမ်ားလားဟုေသာေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္ၿဖင္႕ လက္ခံသည္ကုိေတာ႕သူမသည္ဝန္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႕အတူ. သူမသည္ အစြဲအလန္းႀကီးမတတ္သလုိနင္႕ႀကီးလြန္းသည္ကို လည္းရွင္းၿပဘုိ႕မရွိသလုိဟန္ေဆာင္ကာေပါ႕ပါးစြာေနသည္မွာ နစ္ေယာက္မရွိေခ်.

23 comments:

Anonymous said...

happy new year mama...i wish u firstly in 2012 among of my other fri n my relatives...be happy 4ever naw...

phomu said...

Happy New Year Ma Ma Khin Oo May, My wishes for you, Great start for Jan, Love for Feb, Peace for March, No worries for April, Fun for May, Joy for June to Nov, Happiness for Dec, Have a lucky and wonderful 2012.

AMK said...

Wishing you a Happy New Year ma ma iKOM

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

သူမ မီးစိမ္းမေနပါ
မီးနီေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္
အထီးက်န္ေနျခင္းအားေျဖေဖ်ာက္ရန္
တံခါးဖြင့္သည့္စနစ္အားက်င့္သံုးရန္ဆႏၵျပဳပါသည္
နွစ္သစ္မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ ခ်စ္ကြန္ .... muah!!!

Myanmar Online Music said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

Anonymous said...

ဖတ္ျပီး အသားကုန္ထိုင္ရယ္ေနတယ္..။
သမ်ားကုိလဲ ဓါတ္ပံုျပဖို႔ စိတ္ကူးမရွိဘူးလားး
(အဟီးး အလကား စတာပါ...
ေပးျပခ်င္စိတ္ရွိမွ ျပပါ...အားနာပါတယ္)


ပံု...
Xထံု

ခရစၥတလ္ said...

အဟြတ္ အဟြတ္
ခရီးက ျပန္လာျပီး အေအးပတ္ေနတယ္ မမကြမ္
အေမ မလုပ္ခ်င္ဘူးဆိုမွ ေျပာမိျပန္တယ္ :P

Anonymous said...

Wishing you a Happy New Year ma ma KOM

mstint said...

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ႏွစ္သစ္နဲ႔အတူ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး
ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ၿပီးျပည့္စံုပါေစ
KOM ေရ။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

Anonymous said...

ဟိဟိ း))
စိတ္ပိန္တာေတြေတာင္
ဘယ္ေရာက္ကုန္တယ္မသိ
အေတာ္ရယ္ရတယ္အစ္မရယ္ :P

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္
မဂၤလာႏွစ္သစ္ေလးျဖစ္ပါေစရွင္

ညိမ္းႏိုင္ said...

ကၽြန္ေတာ္က စလံုးမွာေနေပမယ့္ ကင္မလာအႀကီးႀကီးရွိ
ဝူးအစ္မရ.....၊အင္း....အဲ့သာဆို စလံုးဘေလာ့ဂါမပီသ
ေသးဘူးေပါ့ေနာ့္...၊ပိုက္စုၿပီး ကင္မလာႀကီး ဝယ္ၿပီးေတြ႕
ရာတရုတ္မပံုရိုက္ၿပီး ဒါအစ္မကြန္ပါလုပ္ဦးမွ....:D
(စတာ......:)))

Anonymous said...

happy new year မမ
ခ်စ္တဲ့
ပြင့္

san htun said...

ႏွစ္သစ္မွာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ မမကြန္ေရ

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

မမကြန္ . .ဓါတ္ပံုတစ္ပံုမွ ပါမလာလို႔...အံ့ေတာ္အံ့ၾသသြားပါတယ္..။
.ဟက္ပီးနယူးရီးယား..........ပါ မမ..

Anonymous said...

ကြန္ေရ..
ေပ်ာ္ရႊင္ေနတယ္ဆုုိတာဘဲၾကားခ်င္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။
အအရ

Anonymous said...

KOM
hope you all desires and wishes to come true with this new year.
Moe

ျမတ္ၾကည္ said...

Ma Ma Kom,

Happy New Year. :)

ကိုေဇာ္ said...

Happy New Year 2012 ပါ . . .

ေခၚ၏ . . စာ မျပန္ . . .
KL ကို အလည္လာခဲ့ပါဦး။ ျပီးေတာ့ က်ေနာ္ ဧပရယ္မွာ ျပန္ပါမည္။ အျပီးပါ။ ဒါေၾကာင့္ လာမည္ ဆိုရင္ ဧပရယ္မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြကို သီးသန္႔ ဖိတ္ျပီး ေတြ႕ဖို႔ ရွိ၏။ မမကြန္ မီးနီလား မီးစိမ္းလား ..

ZZZ said...
This comment has been removed by the author.
ေကာင္းမြန္၀င္း said...

မကြမ္
happy NEW year

ျမေသြးနီ said...

ံHappy New Year Ama KOM !

ရင္ဆန္ၾကိဳး said...

ပုံေတြ ေပါက္ကရ ေ၀ေ၀၀ါး၀ါး ရုိက္တင္တာထက္ ခုလုိ စာရွည္ရွည္ကုိ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ ေရးတင္တာကုိ
အထူးသေဘာက်ပါ၏
(ၾကိဳက္ၾကိဳက္ မၾကိဳက္ၾကိဳက္ တစ္ဦးတည္းအျမင္ပါ)

မလိခ said...

ဒီပို႕စ္ကို သူမ်ားေတြက ရယ္ရတယ္တဲ့... :(.. ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိဘူး.. ဖတ္ၿပီးရင္ထဲမွာ မေကာင္းဘူး... း(


မမေပ်ာ္ပါေစ....