Wednesday, January 25, 2012

မရဲတရဲဘေလာ႔ဂါဘေလာ႕ဂါဆုိသည္မွာလည္းသတင္းေထာက္တစ္မ်ိဳးပင္ၿဖစ္သည္ဟုဆုိလ််င္ ကန္႕ကြက္သူ ဆူပူသူ ႀကိမ္းေမာ္ငး္သူမ်ား ရွိလာနုိင္ေသာ္ၿငားလည္း မရဲတရဲေၿပာခ်င္မိေသးသည္. ကင္မရာကိုလက္ကဆြဲလုိဆဲြ လည္ပင္းတြႈင္ခ်ိတ္လိုခ်ိတ္. လက္ကေလးထဲခုိးဝွက္ကာကိုင္လုိကုိင္. မ်က္ေစက႕အၿငိမ္မေန ရိုက္ကြက္ကေလးမ်ားေပၚလာလ််င္ အရွက္ အသက္ကုိ မငဲ႕ခ်င္မိေသာအခ်ိန္မ်ားရွိနိုင္ေပသသည္္။

ၿမင္ၿမင္ကရာရိုက္ေသာအဆင္႕မွာ သတင္းအဆင္႕သုိ႕ လွမ္းခ်င္မိေသးသည္.။

ယခုပံဳမ်ားသည္ေနာက္နစ္ပိုင္းႀကာလာလ်င္ ၿပန္ႀကည္႕လ်င္ အမွတ္တရသမုိငး္မ်ားၿဖစ္ေခ်မည္။ သူမအထင္ၿဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကိုေဆးအေရာင္ေၿပာငး္လဲသုတ္ထားၿခင္း.သည္အၿမင္သစ္ၿဖစ္သည္.ေဘးမွ ရုိးကုန္တုိက္သည္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဘာၿဖစ္လာမည္နည္း. သူမမသိပါ. ယခုၿမင္ရသည္ကုိသာ ၿမင္ထားသည္။ဧမာေနြလ ဘုရားေက်ာင္းေရွ႕နားသည္လည္းသူမ ကားထုိးရာေနရာၿဖစ္သည္.ထုိေနရာသည္အနည္းငယ္ ကားေခ်ာင္တတ္သည္။ သြားလ်င္ ရပ္ရန္ေနရာရတတ္သည္ လူအမ်ားကားသည္ ဘားလမး္ထဲသုိ႕ႀကိဳးစားဝင္ႀကသည္။ ဟုိဘက္လမ္းဒီဘက္လမး္ထဲသုိ႕ဝင္ႀကသည္ ထုိေနရာတြင္ထုိးလ်င္ လုိရာအရပ္သုိ႕လမ္းအနည္းငယ္ေလ်ာက္ရသည္ .လမ္းေလ်ာက္ရသည္က အပန္းမႀကီး. ကားထုိးရသည္က အပန္းႀကီးေသာေႀကာင္႕ထုိေနရာကိုသူမေရြးခ်ယ္တတ္သည္ ယဥ္ရပ္နားခမွာဘယ္နားရပ္ရပ္ နစ္ရာက်ပ္ၿဖစ္သည္. ဝိုင္းႀကည္႕ေပးလ်င္ေက်းဇဴးတင္ရသည္ လက္ရည္က်ေနသည္မုိ႕ ကားထုိးလ်င္ႀကည္႕ေပးရန္လုိိအပ္သည္.။ လူမရွိက ေတြ႕ရာလူကို အကူအညီေတာငး္တတ္သည္ အစ္ကုိ ရယ္ အစ္မရယ္တစ္ခ်က္ေလာက္ႀကည္႕ေပး႔ပါေနာ.္ . ဟုဆုိလ်င္ႀကည္႕ေပးႀကသည္။ အေၿခအေနဆုိးသြားသည္မွာ ့Half claf ဟက္ဖ္ကလပ္ ၿဖစ္သည္. ကုန္းတက္တြင္သ့့ဳးရသည္ ယခင္က ကုန္းတက္ကေလးမ်ားဆုိလ်င္ ဟာ္ဖ္ကလပ္ကေလးၿဖင္႕ ဘရိတ္နင္႕လီဗာကို အညီနင္းက အိေၿဒီနပ်က္ မီးြပိုြႈ္ဳင္႕ စိမ္းသြားလ်င္ ဝူးကနဲ႕ေမာင္းထြက္နုိင္ေသာ္လည္းယခုမရေတာ႕..။
ကုန္ူူးတက္တစ္ခုတြင္ ့ဟက္ဖ္ကလပ္ၿဖင္႕ေနေသာသူမသည္ အထြက္တြင္ ထြက္မရဲေတာ႕ ေနာက္တြင္လည္းကားမ်ားတန္းစီေနသည္ သူမေနာက္တြင္ကပ္ေနေသာကားမွာ ကားႀကီးၿဖစ္သည္ ဘရိတ္ကုမလြတ္ရဲ ေဝါက နဲဆငး္သြားၿပီးေနာက္ကားကိုဝင္တိုက္မိမွာစုိးရိ္မ္ေနသည္. ေနာက္ကားသုိ႕အားကုိးတစ္ႀကီးလွည္႕ႀက္ည္႕ရာ အေၿခအေနကကုိ ရိပ္မိပံုရေသာ ကားဆရာက ၈်မ္းတံုးခုေပးရမလားဆုိသည္ .ေက်းဇဴးဟု ဆုိေသာ္ ကားသမားတစ္ေယာက္ဆငး္လာကာ ဂ်မ္းတံုးခုေပး၏. သူလည္းခုေပးေသာ္ကားသည္ဝူးကနဲ႕ထြ္က္ေရြ႕ရသြားေလသည္။ အမွန္မွာ စိတ္ပင္ၿဖစ္သည္ လုပ္နုိင္ေသာ္လည္းငါလုပ္နုိင္ပ႕ါ႕မလားဆုိေသာ စိတ္ကုိ မတြန္းလွန္နုိင္ၿခင္းၿဖစ္သည္. ယခု ထိုအေၿခအေနမ်ိဳးကိုမႀကာခဏႀကံဳရသည္. ။ she is best for (.....) ..ဟု အထက္လူႀကီးမွ ခ်ီးမြမး္ထားေသာ္လည္း she သည္ ထုိအရာကို ၿပဳလုပ္မည္ႀကံတုိင္းေခ်ြးၿပန္ ေသြးခုန္နွဴန္းၿမန္ေ၇ြ႕ စိတ္လွဴပ္ရွားရသည္ကုိ အထက္လူႀကိးမသိေခ်. . .ဧမာေနြလဘုရားေက်ာငး္ေဘးမွ ဘားလမ္း ............ပန္းၿခံေဘးမွ ေလ်ာက္ာလာေသာ္ရံဳးႀကီးကုိၿမင္ရသည္ ထုိရံုးႀကီးသည္လည္း ခန္႕ၿငားလွသည္။ သမိုငး္ဝင္အေဆာက္အဦးထဲပါမည္ထင္သည္ ဗဟုသုတနည္းေသာခင္ဦးေမသည္ သိတ္မသိေခ်။ သုိ႕ေသာ္ၿငားလည္းသေဘာက်သသည္။ထုိရံဳး၏ေရွ႕တြင ္ဆုိင္တန္းကေးလးမ်ားရွီသည္ မိတူကူးၿခငး္. စာစီစာရိုက္ၿခင္း အစ၇ွိေသာရံုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနင္႕အည္ီလုိအပ္ေသာစာမ်ားကိုရိုက္ေပးနုိင္သည္ ဘာေ်လ်ာက္လြာ ညာေလ်ာက္လြာမ်ားကို ရိုက္ေပးနိုင္သည္ နုိထရီလုပ္နိုင္သသည္ .ေနၿပည္ေတာ္သြားရန္သင္ႀကားေပးနိင္သည္. မည္သုိ႕မည္ပံုသြားဟုခရီးလမ္းစသဥ္ဆဲြေပနးိင္သည္ ကူညီတတ္ႀကပါသည္။

သူစာေရးထားသည္မွာ ၿပံဳးမိသည္

ၿမန္........ေကာငး္...........သက္သာ

သင္ၿကိဳ္က္နစ္သက္တတာ နစ္ခုကိုယူပါတဲ႕
က်န္တာ သူယူမယ္တဲ႕

ဆုိလိုတာက ၿမန္ၿပီးေကာငး္မယ္ဆုိရင္ေတာ႕သက္သာမွမဟုတ္ဘူးတဲ႕.
သာက္သာၿပီး ေကာငး္မယ္ဆုိရင္ောတ႕ၿမန္မွာမဟုတ္ဘူးတဲ႕
သက္သာၿပီးၿမန္မယ္ဆုိရင္ေတာ႕ေကာင္းမွာမဟုတ္ဘူးတဲ႕ ဲအဲသလုိထင္တာဘဲ။ ၿမန္မာစကားကလည္းတစ္ခါတစ္ေလေတြးေခၚရသာ.အဲဒီဆုိင္ေဘးေတြ တြင္လဲစားေသာက္ဆိုင္ေလးေတြ ရွိ၏ ဘီယာက အစ အဲေလ အေအးက အစ ဘီယာရွိတယ္ သူမကေတာ႕အေအးသာေသာက္သည္ ဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲစားတတ္သည ္နိုင္ငံၿခားတြင္သူမမလုပ္တတ္ေသာေႀကာင္႕မစားရေခ်။ သုိ႕ေသာ္ၿကားလည္းရံုကိစ စထရကစ္မ်ားေႀကာင္႕သိတိ္မစားနိုင္ ခပ္သုတ္သုတ္ဘုိက္ထဲဝင္ရံဳအၿမန္စားရသည္။

ေၿပာခ်င္သည္ကေတာ႕ထုိဆုိင္တန္းကေလးမ်ားဖ်က္ပီၿဖစ္သည္. နုိ႕တစ္သံဳးလခန္႕ေပးထားသည္ဟုေတာ႕ဆုိင္တစ္ဆုိင္ကေၿပာသည္ သူသည္လည္းသူမ်ားထံကလက္လြဲဝယ္ထာရာ ယခုဖ်က္ေသာ္. ဖ်က္၏ေပါ႕.ေစ်းေမးႀကည္႕ရာသိတ္မေသးေခ်..
ထုိသူသည္ေအးခ်မး္၏. ေလာဘသိတ္ရွီပ့ံုမရ.ေအးေအးခ်မး္ခ်မး္ဆုိင္ထုိင္သည္ လုိသည္ကိုကူညီေပး၏. မိတူကူးေသာညီမေလးမ်ားသည္လည္းစိတ္၇ွည္က်သည္။ မီးပ်က္လ််င္ မီးစက္နင္႕ကူးသည္ နစ္ဆနိးပါေးပးရသည္.မတ္တန္ိုင္ ကူးစရာရွိကူးရသည္သာၿဖစ္သည ္ ဖုိင္တစ္လံုး အိတ္တစ္လံုးနင္႕ခင္ဦးေမသည္ ထိုနားတြင္ ေယာက္ယက္ခတ္၏. လူအမ်ားမွတ္မိႀကသည္ ေန႕တိုငး္နီးပါးလာသည္ကိုး ။

ထုိဖ်ကေသာဆုိင္ကေလးမ်ားကိုနစ္ကြက္ခန္႕ရိုက္သည္။ ဒါလည္းသတင္းမဟုတ္ပါေလာ သူမရန္ကုန္ရွိခုိက္ ရေသာဓါတ္ပံုေလးမ်ားၿဖစ္သည္. ေနာက္နစ္ၿပန္လာလ်င္ ထုိေနရာတါြင္ ထုိဆုိင္ကေလးမ်ားရွိေတာ႕မည္မဟုတ္.။ သူမပံုသည္တန္ဘုိးမရွိေပေလာ.။ ။ သုိ႕ေသာ္ၿကားလည္းခုိးဝွက္ရုိက္ရသည္. လူအမ်ားအနားတြင္ရီွိခ်ိန္တြင္ကင္မရာႀကီးတစ္ကားကားၿဖင္႕လုပ္ရန္ သတင္းသမားပါးမဝေသးေခ်. မရဲတရဲေသြးေတြးစမး္သတငး္သမားဘေလာ႕ဂါေလးေၿဖစ္ေခ်သည္.။ထုိမွ လြန္ေသာ ရဳ႔ပရွင္ရံဳေအာက္သို႕ေရာက္သည ထုိရုပ္ရွင္ရံုလည္းိပိတ္ထားသည္ထင္သည္ ဟုိဘက္ရံုကော႕ၿပေနသည္ ရန္ကုန္နင္႕နဲနဲအဆက္ၿပတေနေသာခင္ဦးေမသည္ ရုပ္ရွႈ္ရံုနာမည္မ်ားကိုေမ႕သြားသည္။ ထုိေနရာသည္လည္းေနာက္နစ္အနည္ငယ္ႀကာတြင္ တစ္ခုခုၿဖစ္လာေခ်မည္ ဒါလဲသတင္းမဟုတ္ပါေလာ။ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမး္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းၿဖစ္သည္ အၿမဲစည္ကာေးလသည္။ ဆူးေလအနီးၿဖစ္ရာ လူထူထပ္သည္။
ထုိေနရာတြင္ေတာ႕ကားထုိးဘုိ႕ရာခက္ခဲေလသည္ ေေတာ္ကို အကူအည္ီႀကည္႕ေပးမွ အဆင္ေၿပသည္.

။ ခင္ဦးေမသည ္ေၿခေဗြပါေလသလားမသိ.လမ္းမ်ားေလသည္ မလမ္းႀကိဳက္၏ လမ္းေပဴၚတါင္သာေန၏.
20 comments:

Anonymous said...

I Like it very much.Good Job.Ama

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

ေျခတြင္ေဗြပါေသာ မလမ္းႀကိဳက္၏ လက္ရာ
မ်ားမွာ ပရိုအဆင့္ကိုေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္၏.။
မၾကာမီ. ဓါတ္ပံု ပီတာ . ၀ဏၰခြာနီးတို႔ကို
မွီခါနီးၿပီဟု သံုးသပ္သြားပါသည္....

Anonymous said...

Half Clutch ပါ မမေမ...

kma :)

မဒမ္ကိုး said...

ဆူးေလနားမွာ ဆိုင္ေတြဖ်က္တာ ခုမွသိ၏ . ေက်းဇူးၾကီးလွေသာ သတင္းသမားလက္သစ္ပါတကား ..း)

ခ်စ္တဲ႕

မဒိုးကန္

Myanmar Online Music said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

Anonymous said...

သူေလးေၾကာင့္သာျမန္မာျပည္အေၾကာင္းသိေနျမင္ေနရတာ။ သူေလးခဏခဏျမန္မာျပည္ျပန္ႏုုိင္ပါေစလိုု ့...
အအရ

ShwunMi- said...

:)

Anonymous said...

အေပၚဆံုးပံု လွတယ္..
ေဘာင္းဘီနဲ႕ လူငယ္ ၂ ေယာက္ လမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ပံုမွာ ၂ ေယာက္ေပါင္း တစ္ဝိုင္းနဲ႕ မ်က္ႏွာဖ်က္ထားတာကို ထီးေဆာင္းထားတယ္မွတ္လို႕...


စင္

လြင္ျပင္လႈိင္းငယ္ said...

သတင္း ဓါတ္ပံုေတြအတြက္ ေက်းဇူးပါ

Anonymous said...

ၵမည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သမရုိးက်ျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာဓါတ္ပုံမ်ားသည္ အႏွီသတင္းေထာက္ဘေလာ့ဂါအစ္မႀကီးႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္သြားေလသည္။ (က်ေနာ္လဲ ဒီထြက္လာကာနီးတုံးက အစ္မလိုပဲ အဲသည့္ဆိုင္ခန္းေတြနားမွာ ေယာက္ယက္ခတ္ဖူးတယ္။)
(လီယုိ)

ကိုေဇာ္ said...

အပ္ဒိတ္ေလးေတြ လုပ္ပါဦး။

khin said...

ညေလးေရ

ဓါတ္ပံုေတြၾကည္.ျပီး လြမ္းလာလို. ျပန္ခ်င္လာျပီ ျပန္မယ္ျပန္မယ္ မမက်ားျပန္မယ္...

ညိမ္းႏိုင္ said...

မွန္ေပအိ......တစ္ခ်ိန္ဒြင္ အီပံုမ်ားသီ သမိုင္းဝင္ပံုမ်ားဖစ္
လာၿမီမွာေအကံပင္ျဖစ္အီ...။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ...ေျခေထာက္ဒြင္ ေဘြပါေသာ အစ္မကြန္ေၾကာင့္သာ အီသုိ႕ ေသာ
အေၾကာင္းမ်ားကို သိဂြင့္ရေပသီ....:P

blackroze said...

ရဲရဲသာရိုက္ပါမမကြန္

Anonymous said...

Hi Ma KOM,

You really have a talent in taking photos. It is really hard to get all photos in that angle. You always make me laugh and I like your blog.

Thanks,
SarChit Thu (canada)

ZZZ said...

မမကြန္းရဲ့ ေျပာင္ေျမွာက္ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ကုိ လြမ္းျပီး ခဏ ျပန္ပါဦးမည္၊

ရန္ကုန္က သနပ္ခါးတံုး၀ယ္လာေပးရမလား၊

နုိင္ငံျခားမိတ္ကပ္ေတြ၊ ႏုတ္ခမ္းနီ ဓါတ္ပံုေတြ တင္တတ္တဲ့ စလံုးက ဘေလာ့ဂါၾကီးက သနပ္ခါးလိမ္းမွာ မဟုတ္ပါဖူးေလ၊

Candy said...

မမေျပာမွ စဥ္းစားမိတယ္.. ဟုတ္တယ္ေနာ္.. ကန္ဒီတို႔ ခုရိုက္ေနတဲ့ပုံေတြက ေနာင္တခ်ိန္ျပန္ၾကည့္ရင္ သမိုင္းျဖစ္ရင္ ျဖစ္ေနမွာ.. ဟိဟိဟိဟိ :P xD

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ရန္ကုန္ကပံုေလးေတြ ၿမင္ရေတာ့ လြမ္းထွာ..မမေရ..:):)

ႀကိဳးၾကာနီ said...

အစ္မေရ စာလံုးေပါင္းေလးေတြ နည္းနည္းဂရုစိုက္ေစခ်င္တယ္။ ဖတ္ရတာ သိပ္အဆင္မေျပဘူးဗ်။

Kathy said...

ညေလးေရ ဓါတ္ပံုေတြၾကည္.ျပီး လြမ္းလာလို. ျပန္ခ်င္လာျပီ ျပန္မယ္ျပန္မယ္ မမက်ားျပန္မယ္...