Tuesday, January 24, 2012

မနၱေလး --> ရန္ကုန္


မနၱေလးေတာင္မွ အဆငး္သည္ ေမွာင္၏. ေမွာင္သည္မွာ ရက္ရက္စက္စက္ေမွာင္သည္။ လမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုးမီးမရွိ. မီးတိုင္ရွိမရွိမသိရေလေအာင္ေမွာင္ေလသည္။ လမ္းတစ္ေလ်ာက္လည္းလူသူမ၇ွိေတာ႕..အခိ်ဳ႕ေသာကားမ်ားဆငး္လာလ်င္ မီးထုိးလာေရြ႕ သိရသည္ ဆုိင္ကယ္ကိုေဘးခ်ကကာေရွာင္ႀကသည္ အခ်ို႕ဆိုင္ကယ္မ်ားေဝါကနဲၿဖတ္ေက်ာ္သည္. ခင္ဦးေမသည္ ေနာင္တရေလသည္။ ဆုိင္ကယ္ေကာင္းေကာငး္ကုိ မယုူခဲ႕မိေရြ႕႕ၿဖစည္. သက္ၿပင္းကိုသာခ်ရသည္။ ထုိသူ၏ ဆုိင္ကယ္ေလးမွ ဖြတ္ခ်က္ၿဖစ္ေလရာ ဆင္းသည္႕အခါဆင္းရေသးသည္ ဲ႕ကုန္းဆင္း ႀကမ္းလ််င္ ခင္ဦးေမသည္ဆငး္ေလသည္. ဆုိင္ကယ္ေနာက္မွ ေၿပးလုိက္ရသည္။ ဆုိင္ကယ္ကလည္းၿဖည္းၿဖည္းေမာင္းသည္။ လမ္းေၿပေသာ္ၿပန္တက္၏။ ဆုိင္ကယ္၏ မီးအားမွာလည္း သိတ္မေကာင္းေခ်. ခင္ဦၚေမသြားေလရာပါေသာ ဓါတ္မီးၿဖင္႕တုတ္ထုိးကာ အားကူရသည္ မထိေရာက္ေသာလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေတာ႕အနည္းငယ္ၿမင္ရသည္။ ခင္ဦးေမသည ္ဆုိင္ကယ္သမားကိုမေႀကာက္ေခ်။ ဆုိင္ကယ္ပ်က္မွာကိုသာ ေႀကာက္၏။ ပ်က္လွ်င္ ယခုည ရန္ကုန္ဆငး္မည္႕ကားကု ီမွီေတာ႕မည္မဟုတ္. မမွီဘာၿဖစ္လဲ မနက္ၿဖန္ စီးရတာဘဲဟု ေတြ႕းရသည္ လက္မွတ္ဆံုးရံဳအၿပင္ ဘာမွ မရွိ.ဆိုကာ အားတင္း၏။ေမွာင္ႀကီးထဲသက္စြန္႕ဆံဖ်ားဆင္းလာေသာ နစ္ေယာက္သည္ ေတာင္ေၿခရမွ သက္ၿပငး္ခ်နိင္ႀကၿပန္သည္. ဆုိင္ကယ္သမားသည ္ဤသည္မွာ သူပထမဆံုးအႀကီမ္ညဘက္တက္ဖူးေႀကာင္းဝန္ခံ၏. ခင္ဦၚေမေႀကာက္မွာ စုိးေေ၇ြ႕မေၿပာခ်ငး္ၿဖစ္ေႀကငး ္သူ အေတာ္ေႀကာက္သြားေႀကာငး္ ေၿပာေလရာ သနားမိေလသည္. ။

ဆိုင္ကယ္ေတာင္ေၿခေရာက္ေသာလည္းမၿပီးေသးေခ်. ဘုရားႀကီးသားသည မနေလးေတာင္နားကုိ မက်ြမ္းက်င္ေခ်. ဘယ္ဘက္က ေနေရြ႕ၿမိဳ႕ထဲသုိ႕ဝင္ရမည္နည္းဟု ေမွာင္ထဲတြင္ စဥၤးစားရခက္ေနတသည္. သူထင္တာေမာင္းရာ စိတ္မရွည္တတ္ေသာခင္ဦးေမသည္ လမး္ေဘးမွ ၿဖတတ္သြားေသာ သူတစ္ဦၚကုိလွမ္းေအာ္ေမးမွ လမ္းမွားေႀကာငး္သိရသည္။ ေနာက္တြင္ ဘုရားပြဲသုိ႕ေရာက္လာသည ္မနြေလးေေတာင္ေၿခတြင္ ရွိေသာဘုရားပြဲၿဖစ္သည္ အေတာ္စည္ကားေႀကာငး္. ပို႕ခ်င္ေသးေသာ္ၿငား အခ်ိိန္မရွိေတာ႕ေသာေႀကာင္႕ေဘးမွ ၿဖတ္ေမာင္းရန္သာ ေတာငး္ဆုိရသည္ ေဘးမ် ၿဖတ္ေမာင္းကာ အကဲခတ္သည္.။

အ႕ကဲခတ္ေနေရြ႕မၿပီး ၿ႔ပန္မွ ၿဖစ္ေခ်မည္. ေစ်းခ်ိဳအနီးသုိ႕ေၿခကုန္သုတ္ႀကၿပန္သည္. . ေဟာ္တယ္သုိဳ႕ေရာက္က ဆုိင္ကယ္ဆရာကို ေအာက္တြင္ေစာင္႕ခုိငး္ေရြ႕႔ပစည္းမ်ားတက္ယူသည္ မနက္ကတည္းက ထုတ္ၿပီးသာ ၿဖစ္ရာ သိတ္ေတာ႕ထပ္ထုတ္စရာမရွိ အနည္းငယ္အေခ်ာသတ္ရံဳသာၿဖစ္သည္။ ခဏ ဆယ္မိနစ္ခန္႕ေက်ာဆန္႕ကာ ေရေၿပးခ်ိဳး. သည္.။ ေရခ်ိဳးရာတြင္ ခင္ဦးေမသည္ အဝတ္အစားကိုတစ္ခါတည္းယူသြားရာ ကုိးရီးယားမငး္သမီးအေမသည္ လွ်ပ္ပလာေသာေႀကာငး႕ယူသြားသမွ် ေရခ်ိဳးခန္းႀကမ္းၿပင္ေပးၚသုိ႕က်သည္ သို႕ၿဖစ္ရာ ညဝတ္အက်ီတစ္ထည္ လံုခ်ည္တစ္ထည္ အက်ီတစ္ထည္ကုိ လြတ္ပစ္ခဲ႕ေလသည္.ခင္ဦးေမ၏ေရာဂါမွာမေသးေခ်။ အိပ္ခါနီးတြင္ ေဟာတယ္ ေမြ႕ယာကုိ အိပ္ယာခင္းကုိ လွန္ႀကည္႕သည္ ေအာ႕ေအာ႕ေတြမ်ားေတြ႕ရမလား စိတ္ဆင္းရဲေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ကံအေားလ်ာ္စြာသိတ္မဆုိးဝါးေခ်။ အိပ္ယာခင္းကုိေသခ်ာႀကည္႕သည္. သိတ္မဆုိးဝါးေခ်. ေစာင္ကု္လွန္ႀကည္႕သည္ သက္ၿပငး္ခ်ကာ ၿခံဳသည္. မ်က္နာသုတ္ပဲုဝါကုိေတာ႕မသုတ္ေခ်. ကုိယ္႕ဘာသာမ်က္နာသုတ္ပဳဝါအေသးေလးယူသြားသည္။ someone with no heart ကဲ႕သုိ႕ေသာသူမ်ားသည္ ထုိမ်က္နာသုတ္ပုဝါကုိေၿခေထာက္သုတ္ပလုိက္ေႀကာင္းႀကားဖူးထားေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။

ေဟာ္တယ္တသည္ ပံဳမွန္တြင္ check out time သည္ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီၿဖစ္သည္ လည္လည္ဝယ္ဝယ္ခင္ဦၚေမသည္ ေဟာ္တယ္နင္႕ညိဳွေလသည္ ညေနေစာငး္မွ check out ခ်င္ေႀကာင္း တစ္ဝက္ေပးမည္ေၿပာရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ သံုးံပံုနစ္ပ့ံုနင္႕ေစ်းတည္႕ႀကသည္. ထင္တံုးကေတာ႕ခဏၿပန္လာနားမည္ထင္ေသးေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ နားခ်ိန္မရလုိက္. သြားခ်ိန္က မ်ားသြားသည္ သုိ႕ေသာ္ၿငားလည္း မိမိအခ်ိန္မေရြးၿပန္ဝင္နိ္င္ေသာ အခန္းရွိသည္မွာ စိတ္အားရွိစရာပင္ၿဖစ္သည္။ ထုိစဥၤက သခင္ႀကီးတိိဳ႕ ေမာင္လွတို႕ကုိ အကူအညီအေတာင္းရန္ အႀကံမရလုိက္ေခ်။ သခင္ႀကီးမွာ ဆုိင္ကယ္ရွီေႀကာငး္ ဘာနင္႕.ဆုိက လုိက္သည္ဆုိေႀကာငး္သဲ႕သဲ႕ႀကားလုိက္ရေသးေသာ္လည္း အားနာတတ္ေသာ ခင္ဦးေမသသည္ ဒုတ္ခမေပးခဲ႕ေခ်။ ခင္ဦးေမ ဆုိဒါ အဒူဒံုးဟုေမးမွာ စုုိးေရြ႕လဲၿဖစ္သည္ ေမဓါဝီအသုတ္ဆုိင္ဆုိလွ်င္ေတာ႕လည္းတစ္မ်ိဳးၿဖစ္မည္။

အေဝးေၿပးဂိတ္ရွိရာ (ကၽြဲဆည္ကန္ ပါ မမေမ) သုိ႕သုတ္ေၿခတင္ၿကၿပန္သည္ ခင္ဦးေမသည္ တစ္ကယ္ပင္မ်က္ေစ႕မွိတ္စီးေတာ႕သည္. ရန္ကုန္သူသည္ မနၱေလးကုိမယဥ္ပါးေခ်. မီးပြိဳင္႕ရွိေသာ္လည္း ကုိယ္႕သေဘာကိုယ္ေဆာင္ေနႀကေသာ မီးပိုြုုိင္႕မရွိေသာအရပ္မ်ားကို ဆုိင္ကယ္သမားမ်ားသည္မည္သုိ႕ၿဖတ္သန္းေနေႀကာငး္မေလ႕လာလုိေတာ႕ေခ်။ မိမိအသက္ကို ဆုိင္ကယ္ဆရာသုိ႕သာဝကြက္ထားလုိ္က္ရေတာ႕သည္ ခလုပ္မထိေဘးမညိေႀကာငး္ေတာ႕ စိတ္ထဲမွဆုေတာငး္သည ္ဘုရားစာဆုိခ်ိန္မရ သတိလည္းမရ.ဆုိင္ကယ္ဆရာ သူ႕အလုပ္သူသိလိမ္႕မည္ဟုသာထားေတာ႕သည္ ခင္ဦးေမကံေကာငး္သည္ ။ တစ္ခ်ိဳေသာသူမ်ားသည္ ုကု္ယ႕အလုပ္ကုိယ္မက်ြမ္းက်င္ရာဝကြက္မိေသာသူမ်ားသည္ ဒုတ္ခေရာက္ရေလသည္။

ကားဂိတ္သုိ႕အခ်ိန္မီွေရာက္လာသည္ ဆုိင္ကယ္ဆရာကိုေက်းဇဴးတင္စကားလွဴိက္လွဴိက္လဲဆုိသည္. သူကယ္ေရြ႕သာေဆးရံဳမေရာက္ၿခင္းမဟုတ္ပါေလ. သူနင္႕စခရီးနင္သည္မွာ ဘုရားႀ႕ကီးမွ ဘုန္းႀကီးေက်ာငး္ ဘုန္းႀကိးေက်ာင္းမ် အလွဴပစၥည္းထြက္ဝယ္. ၿပီးဦၚပိန္တံတား ၿပီး မနၱေလးေတာင္. ၿပီး ေစ်းခ်ိဳအနီးရွိ ေဟာ္ယ္ ၿပီး (ကၽြဲဆည္ကန္ ပါ မမေမ) သုိ႕ခရီးစဥၤကုိ ေစ်းတြက္ခုိငး္သည္ သူေငွးမႀကီးခင္ီဦးေမသည္ ေစ်းမေမးဘဲစီးၿခင္းၿဖစ္သည္ သမာသမတ္ေတာင္းလိမ္႕မည္ဟု လူေတြ အေပၚယံဳႀကည္မဴထားသည္။ ပိုေတာင္းလဲေပးလုိက္ရံဳေပါ႕ဟု ေသေႈွငွးပီသစြာေတါးသည္ ေဆးရံဳမေရာက္လွ်င္ေက်းဇဴးႀကီးလွ႔ၿပီၿဖစ္သည္။ ဆုိင္ကယ္ဆရာသည္ ႀကည္႕ေပးပါဆုိသည္ အေတါ႕အႀကဳံသိတ္မမ်ားေသးေႀကာင္႕ႀကည္႕မေပးတတ္ေသးေသာခင္ဦးေမသည္ ေစ်းေၿပာခိုငး္သည ဆုိင္ကယ္ဆရာသည္ စဥ္းစားကာအေတာ္ႀကာစဥ္းစားၿပီးမ ွ ရွစ္ေထာင္က်ပ္ေတာငး္သည္. ခင္ဦးေမသည္ေပ်ာ္ရြင္စြာေပးသည္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ေပးလုိက္သည္ထင္သည္. သိတ္ေတာ႕မေသခ်ာ ရွစ္ေထာင္က်ပ္လဲၿဖစ္နိုင္သည္. ရန္ကုန္သူကုိ ဘုရားဖူးပုိ႕ေပးတာပါဟု ဆုိင္ကယ္ဆရာက ဆုိသည္. ေက်းဇဴးတင္ေႀကာငး္ဆယ္ခါေၿပာေရြ႕ လမ္းခဲြႀကသည္။ သူ႕နာမည္ကုိယခုထိမွတ္မိသည္ ေနာက္ေရာက္လွ်င္ ဝင္လက္ေဆာင္ေပးရန္စိတ္ကူးထားသည္။ကားေပၚတြင္ေနရာယူသည္ ေနရာယူၿပီး tandas သိဳ႕လုိက္ရွာသည္. အေဝးေၿပးဂိတ္အတြင္းေတြ႕သည္ ။ အေဝးေၿပးဂိတ္ဂုဏ္သိတ္ခါနင္ကေတာ႕သိတ္မလုိက္ဖက္ အေတာ္ေလးေဟာင္းသည္. ေရမွာ ႔ပံုးနင္႕ၿဖစ္သည္ ကေလးတစ္ေယာက ကဲ႕ထည္းေပးသည္. ေယာက္်ားေလးၿဖစ္သည္ ၿဖစ္ေတာ႕မၿဖစ္သင္႕ သုိ႕ေသာ္ ေယာက်ာင္းေလးမွသာ အားရွိမည္မဟုတ္ပါလား အမ်ိဳးသမီးဗလေတာင္ႈေတာင္႕ဆုိလ််င္လည္းၿဖစ္မည္ၿဖစ္သည္ တစ္ရာက်ပ္ေပးရသည္. သိတ္ေတာ႕မေက်နပ္. ဝင္ၿပီးတစ္မနစ္အတြင္းၿပန္ထြက္လာေသာခင္ဦးေမသည္ ငါးဆယ္က်ပ္ၿပန္ေတာင္းရန္စိတ္ကူးေသာ္လည္းမေအာင္ၿမင္ေခ်.
ဒီအလုပ္ေတာ႕ကု်ဳ႔ဳပ္လဲလုပ္ခ်င္ပါ႕ရွင္ဟု ရင္ထဲမွ ေၿပာခဲ႕သည္။ အေဝးေၿပးကားဂတိတ္ကႀကီၚတ္စခုလံုး ကားေပါင္းမ်းစြာ ခရီးသည္ေပါင္းမ်ားစြာ .ဘယ္ခရီးသည္မဆို tandas ေလးေတာ႕ဝင္ခဲ႕မည္ၿဖစ္သည္ထင္သည္. ဘတ္စကားေပၚမတက္ခင္း ထုိလူဦးေရနင္႕ေၿမွၾာက္ေသာ္ ခင္ဦးေမသည္ နုိင္ငံၿခားေတြင္ လုပ္စားသည္နင္႕နွဴိငး္ယွဥ္ကာသက္ၿပငး္ခ်ေလသည္.
သက္ၿပင္းခ်ရငး္ ေၿခေထာက္လက္ေေဆးေႀကာခ်င္ေသာေႀကာင္႕အနီးရွီ ေရတုိင္ကီအႀကိးႀီကီးနားသုိ႕ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ ခင္ဦးေမသည္ tandas ထဲမွ ထြက္လာေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ထိုတုိင္ကိထဲသုိ႕လက္နွဴိက္က ေဆးလုိက္သည္ကို ေတြ႕လုိက္ေလရာ သက္ၿပငး္ခ်သြားေလသည္။ ခင္ဦးေမ ၿပန္လွ်င္လုိက္လည္ခ်င္သည္ဆုိေသာ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ကုိမည္သုိ႕ေခၚၿပီးမည္သုိ႕လုိက္ပို႕ရမည္မသိေသာေႀကာင္႕ေခ်ြးသိပ္ထားရေပါင္းလည္းမ်ညးၿပိၿဖစ္သည္။ ခင္ဦးေမကိုယ္တိုင္က ဆုိးဝါးေနၿခင္းၿဖစ္နုိင္သည္ ..မထူးဆန္းေသာအရာမ်ားကုိ ထူးဆနး္ေနၿခင္းၿဖစ္ေလသည္. ေနာက္ေတာ႕လဲယဥ္ပါးသြားမည္ေပါ႕။။ကားေပၚမွ ၿဖတ္သြားရာတြင္ ထုိလူႀကီးကုိခ်စ္စရာေကာင္းလြနး္ေရြ႕ ရိုက္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္ ဝဝတုတ္တုတ္နင္႕သန္းေဝေနသည္မွာအာဘြားေပးခ်င္စရာေကာင္းလွသည္. တစ္ကားလံုးအိပ္ႀကသည္ ခင္ဦးေမလည္းအိပ္ေလသည္ မအိပ္ခံနိုင္ရိုးလား သြားထားသည္မွာမနည္းေခ်။ေဘးခံုမွာေလးကေလးမေလးခပ္ေခ်ာေခ်ာၿဖစ္ရာ အားနာစရာမလုိ. သူလဲဆုိက္ေသးေသာေႀကာင္႕ မဆုိး သူဆုိက္ေသး ကုိယ္ဆုိက္ နဲနဲႀကီးကုိပင္ နစၤသဦးသားႀကပ္ေနႀကသည္ ထုိကားသည္အနညး္ငယ္ႀကပ္သည္ ေအးလုိက္သည္မွာ ေၿပာဖြယ္ရာမရွီ အေနြးထည္ တစ္ထပ္အၿပင ေလ်ာေစာင္ၿခံဳသည္လည္း မရ . ခ်မး္တံုးၿဖစ္သည္။ကားထြက္ၿပီး တစ္နာရီ နစ္နာ၇ီခန္႕အႀကာတြင္ ရပ္ေသာဆုိင္တြင္ အေႀကာငး္သိဆုိင္က တရုတ္အနြးေစာင္မ်ားေရာင္းရာ သံုးေထာင္က်ပ္လားမသိ ကမန္းကတန္းဝယ္ေ၇ြ႕ၿခံဳကာမွ သက္သာရရသည္ အေတာ္ေနြးသည္ ပိုက္ဆံရွိေရြ႕သာေတာ္ေတာ႕သည မဟုတ္က တညလံုးခ်မး္ရေရြ႕ မည္သုိ႕ရင္ဆုိင္ရမည္မသိ. အဂၤလန္တြင္ တစ္ဆယ္ ဒီဂရီဟုႀကားဂရာ ခင္ဦးေမသည္ ဘုရားတမိသည္. Chicago, Illinois တြင္ -17 C ဟုၿမင္ရာ အသာေလးလစ္လာေလသည္ အေအးဟပ္မည္ကိုစုိးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ သူတို႕ဘယ္လုိမ်ားေနမ်ွာပါလိမ္႕ဟု ေတြးသည္။ မခံစားနိင္။
ထုိဆိုင္တြင္ မ်က္ေစ႕မဖြင္႕ခ်င္ဘဲ ေထာပတ္သီးေဖ််ာ္ရည္နင္ံနံၿပားထင္တာဘဲကုိစားသည္. ေထာပတ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ာ အခြင္႕သင္ကတုိင္ေးသောကသ္ည . ပံုမနွန္ငါရာက်ပ္ တစ္ေထာင္က်ပ္သညရွိရာ စလံုးၿမန္မာဆုိင္တြင္ေၿခာက္က်ပ္လား ေပးေသာက္ရရာ မေသာက္ရက္ေရြ႕မေသာက္ေခ်. ၿပန္မွ ႀကံဳတိုင္းေသာက္သည္ မႀကံဳႀကံဳလ််င္ႀကံဳေအာင္လုပ္ေသာ္သည္ ယခုရန္ကုန္တါင္ ထုိအခ်ိနိ္က ေအာက္တိုဘာက ေထာပတ္သီးစိမ္းေသးသည္ မမွည္႕ေသးဆုိေြ႕ရြ႕မေသာက္ခဲ႕ရ။
ထပ္အိပ္ကာ ေနာက္တစ္ေနရာ ၁၁၅ မုိင္တြင္ရပ္ေသးသည္ထင္သည္ မစားနိင္ေတာ႕ဟုထင္သည္. .လမ္းကေလးဆင္းေလ်ာက္ၿပန္တက္ကာအိပ္ႀကၿပန္သည္။ လငး္အားႀကိးတြင္ ရန္ကုန္အေဝးေႀပးကားဂိတ္သုိ႕ေရာက္သည္. ေနၿပညေ္ေတာ္မွ ၿပန္လာစသ္က သန္းေကာငမထုိးခင္ၿပန္ရာက္ကာ ဆူးေလအထိဖယ္ရီဆြဲ ဖရီးဆြဲေပးရာလမ္းတါြင္ဆင္းေရြ႕ရသည္ယခုကားတါြင္ ထုိဆားဗစ္စ္မရွိေခ်။ ေသေငွးမႀကီးခင္ဦးေမကုိ ေဘးက ကေလးမေလးက မေယယင္မလည္ခ်ဥ္းကပ္သည ္သူ႕ကုိ လမ္းထိပ္တြင္ခ်ေပးခဲ႕ရန္ ဆုိသည္ . ဝန္မေလးပါ. ယခုလိုခ်ဥ္းကပ္ကာေၿပာရသည္ပင္ ခင္ဦးေမသည္ မိမိသည္ အလုိက္မသိေလခ်ငး္ဟု ခေလးမကုိ အားနာမိေလသည ္ခရီးသည္ပါးမဝါေသးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္. ကားဂိတ္ႀကီးထဲမွာ ကာဝငး္အၿပင္သုိ႕လမ္းေလ်ာက္ထြက္ရန္မလြယ္ကူေခ်. အထုတ္အပိုငးနင္႕မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦၚသည ္အခက္ႀကံဳေလသည္.

ကားေပးမွ ဆင္းလာေသာခဥင္သီးေမနင္႕ ကေလးမကုိ ကားဆရာတို႕႕ကာအားရဝမ္းသာႀကိဳုိဆိုကာကားတစစ္စိးေပၚသုိ႕တင္လုိက္ႀကသည္. ခင္ဦးမၿမိဳ႕ထဲသို႕ငါးေထာင္က်ပ္ၿဖစ္သည္ ေမ်ွာင္လင္႕ထားၿပီးေသာေႀကာင္ကမတုတန္လွဴပ္ေခ်. ကေလးမေလး ၏သနားစရာ ခ်စ္စရာရုပ္ရည္ေလးကိုႀကည္႕ညပီးကားဆရာသည္သနားခ်စ္ခင္သြားပံုေပၚသည္ ဥပေဒေက်ာင္းသားဟုဆုိသည္။ ေ်က်ာင္းသာဆုိသည္မွာဝင္ေငြမရွိေသးမဟုတ္ပါါေလာ .အင္တာဗ်ဳးရာ ဒဂံုေၿမာက္ ၿဖစ္သည ္ခ်စ္ခင္သနားသြားေသာကားဆရာသည္ ၿမိဳ႕ထဲခင္ဦးေမကုိ ငါးေထာင္ယူၿပိးထုိကေးလမေၿမာက္ဒဂံုကိုအနီၚစပ္ဆံုးသုိ႕ပို႕ေပးရန္ နစ္ေထာင္က်ပ္ၿဖင္႕သေဘာတူသည္. ယခုတစ္ခါသက္ၿပင္ခဒ်သြားသူမွာခင္ဦးေမၿဖစ္သည္. စိတ္နာသြားသည္ ကေလးမကုိအရင္ပို႕မည္ဟလုပ္ေသးသည္ေနာက္မွ သဴ႕ဘာသာအၿမင္မန္ရသြားကာၿမို႕ထဲသုိ႕ပို႕ၿပိးမွ ေၿမာက္ဒဂံုသုိ႕ေနာက္ဆ့ုံးပို႕ေပးၿမည္ၿဖစ္သြားသည္


ကာေးပၚတြင္ ေရွ႕ခန္းတြင္ ေကာင္ေလးတစ္ယာက္ကုိ သံုးေထာင္ကပ်ပ္ၿဖင္႕လက္ခံထးၿပီးၿဖစ္သည္. ကားအတြက္တါင္ အမ်ိဳးသမိးတ္စေယာက္က အတင္းဆြဲတားက သံဳးေထာင္က်ပ္ၿဖင္႕ေစ်းတည္႕ၿပန္သည ခရီးသည္ေလးေယာက္ .........ငါောထင္း သ့ံးေထာင္နစ္ေယာက္ နစ္ေထာ္င္တစ္ေယာက္ စုစူေပါင္း တစ္ေသာင္းသံုးေထာင္ကုိက္သြာေသာကားဆရာကိုႀကည္႕ကာ ခင္ဦးေမသည္ ငါမ်ားမွာေးနေလသလား ေတါးေခၚပၿပန္၏ . သိတ္ေတာ႕ေတြးေခခ်ိန္မရလုိက္ အိမ္ေရာက္ၿပီၿဖစ္သည္ အထုတ္မ်ားပစ္ခ်. ပါလာေသာပစည္းမ်ားထုတ္ၿပ. နစ္နာရီအိပ္မည္ဟု announce လုပ္ကာအိပ္ေသြာေလသည္ အိ္ေနေနတံုးေတါ႕ခ်င္ေသာာဧည္႕သည္လာသည္ဟုဟုလာနွူိးရာမ ထနုိင္ေတာ႕ ေနာက္မွ ေတြ႕ပါေရစေဟုေတာင္းပန္ရင္း ခေလာသြားေလသည္။17 comments:

Anonymous said...

oneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

မလုပ္ရေတာင္ၾကာေပါ့

Anonymous said...

ေဟးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဝမ္းရတယ္ဟ

Anonymous said...

ဟားးးးးးးးးးးးးးးးး တူးလညး္ ထပ္ရတယ္ဟ ဒါပါနဲ႔ဆုိ သရီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး

Anonymous said...

ဟားးးးဟားးးဟားးး

Anonymous said...

ေဝးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး :clap:

Anonymous said...

သြားတာ မ်ားလိုက္တာ..။
ေစာက အျပင္ထြက္တယ္..။
ေအးတယ္...။
ေတာင္သြားမွာ ေျမာက္ကုိေကြ႔မိလ်က္သားျဖစ္..။
အျပန္...
ေသာ့ မဖြင့္တတ္ေတာ့ ျပဴတင္းေပါက္အေသအခ်ာမခတ္ခဲ့တာ သတိရျပီး
ျပဴတင္းေပါက္က ခိုဝင္ခဲ့တယ္..။
ေအးတယ္..။
ထင္သေလာက္ေတာ့ မဟုတ္ေသး..။


ပံု..။
ဗိုင္ဘာ ေခၚသူ

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

ကားေပၚက လူႀကီးကိုအာဘြားေပးခ်င္တယ္
တဲ့..ေသေဌး ျမင္သြားမွ.ေသေဌးကေတာ္ကို
ေခါက္ေနဦးမယ္...
မမကြန္..ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးပြဲ မေရာက္လုိက္ဘူး
ေပါ့..။ႀကံဳရခဲတယ္ေနာ္.. ဒါေတာင္ေဘးကျဖတ္
ေမာင္းလာေသးတယ္ဗ်ာ....အံ့ေရာအံ့ေရာ..

mstint said...

ခရီးစဥ္ေလးကို KOM နဲ႔အတူလည္ခဲ့တယ္ း)
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ညိမ္းႏိုင္ said...

ဟြင္း....ဟြင္း.......ဘယ္ႏွာ ဝတုတ္တုတ္ဂ်ီးကိုအာဘြား
ေပးခ်င္ရသတုန္း....၊အစ္မကြန္လူဇိုး........:))))
တက္ဆီဆရာေဒြလူလည္လုပ္ၿပီး လူသံုးေလးေယာက္တင္
တာႀကီးကို သိပ္မုန္းတာပဲဗ်ာ....၊ဒါေပမယ့္တစ္ဘက္က
စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့လည္း ခရီးသည္ေတြလည္း ပိုက္နဲနဲ
သက္သာမယ္....၊သူလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း ေငြပိုရမယ္
ဆိုေတာ့ကာ...အင္း......:)))။ဆိုက္ေသးေက်ာင္းသူေလး
နဲ႕ ေဘးခ်င္းယဥ္ထိုင္ခံုရတယ္လား..ကေတာက္...ကိုယ္
ေဒြမ်ားဆို ခရီးထြက္လိုက္ရင္ ကုလားမဂ်ီးနဲ႕ အတူထိုင္ရ
တာတို႕၊ေမ်ာက္ေလာင္းေလးေတြေဘးနားေရာက္ေနတာ
တို႕၊ဝတုတ္ၿပဲဂ်ီးေတြနဲ႕အေဖာ္လုပ္ရတာတို႕နဲ႕...စြံပါဘူး
ဂ်ာ......:D

ၾကာပီ said...

မမ လမ္းမွားသြားခဲ႕ရင္ ေတာင္ျပဳန္း၀င္လည္လိုက္ ေလ။ မိုးကုတ္ထိဆက္သြားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ၅ႏွစ္ေလာက္သာ ေစာလာခဲ႕ရင္ မန္းေလးေတာင္ကို ေန႕ေန႕ညည လင္းအားၾကီး ေမွာင္စပ်ိဳး ေျခလ်င္ လမ္းေလွ်ာက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တို႕နဲ႕ ပို႕ေပးႏုိင္ပါတယ္။ မန္းေလးကို လြမ္းသြားပီ။

Myanmar Online Music said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

Heartmuseum said...
This comment has been removed by the author.
Heartmuseum said...

Ah Ma,
Unluckily, u met with imitation Mandalay Thar. :P I'm definitely sure, the cycle driver will not be Mandalay Thar. He must born in other place & move to live in Mandalay. All of the Mandalay Thar know about Mandalay Hill Road. It's easy to went back Downtown, left turn is going to Kyar Ne Kyan Grave Yard & the right turn is Downtown :lol :)

တီခ်မ္း said...

အေတြ႔အၾကံဳ မ်ားသူမ်ား အဖိုု႔မွာကား စငွားကတည္းက တေယာက္ထဲသြားမွာ ဟုုေျပာငွားေလသည္

ေလဆိပ္တြင္လဲ ထိုုထိုု အျဖစ္မ်ိဳး ၾကံဳေလ့ရွာ ရာ အားမနာတမ္း ေျပာရေလ၏

ေပးရေတာ့ ေစ်းတူတူပင္ ကိုုယ့္မွာသာ သူမ်ားနွင့္ ေရာစီး၍ စိတ္အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ရေပေတာ့မယ္

ေတာ္ေသးသည္ ဆိုုင္ကယ္သမားက ဘာမွ မလုုပ္ခဲ့ေျခသိုု႔မဟုုတ္က နိုုင္ငံေက်ာ္ ဘေလာခ္ဂါ မမ အား........ဟုု ဂ်ပန္မ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းျဖစ္လာနိုုင္ဖြယ္သည္ သတိကိုုမေပါ့ဆ သင့္ေပ ထိုု႔ျပင္တဝ ကိုုယ္က လွလဲလွ ခ်မ္းလဲခ်မ္းသာေပေတာ့ ပိုုသတိထားသင့္ေပသည္

Anonymous said...

အေကာင္းဆုံး ခရီးသြားမွတ္တမ္းပါပဲခင္ဗ်ာ။ မ်က္စိထဲျမင္ေယာင္ေအာင္ ေရးတက္ပါတယ္။ (မမေရ က်ေနာ္ေတာ့ ဒီည Just for funny ၾကည့္ရေသးတယ္ဗ်)
လီယုိ

Anonymous said...

Just for laugh :P
(လီယုိ)

Mohamed said...

ေဝးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး :clap: