Sunday, January 22, 2012

မနြေလးေတာင္.


ခင္ဦးေမ မနြေလးတာင္ေပၚသို႕တက္သြားေသာအခ်ိန္သည္ ေနညိဳၿပီၿဖစ္သည္။ ဦးပိန္တံတားမွ ေနေရြ႕အေသာ႕နင္လာႀကေသာခင္ဦေမတို႕သည္ ဘုရားႀကီးကိုၿဖတ္. ၿမိဳ႕ထဲ႕ကိုၿဖတ္ကာ ခပ္သုတ္သုတ္နင္ႀကေသာ္လည္း ေတာင္ေပၚေရာက္ေသာ္ေမွာင္သြားၿပီၿဖစ္သည္
မေမွာင္ခံနုိင္ရုိးလား. ဘုရားႀကီးမွ အစၿပဳေရြ႕ငွားလာေသာ ဆုိင္ကယ္ဆရာသည ္ဘုရားႀကီးအနီးရွိ ဂိတ္တြင္ဂိတ္ထုိးရာသူ၏ ဆုိင္ကယ္သည္ ၿမို႕ထဲေဟာ္တယ္ေအာက္,ရွိဆုိင္ကယ္ေလာက္ေတာ႕သားနားခန္႕ၿငားသစ္လြင္ၿခင္းမရွိေခ်။အခ်ိဳ႕ေသာဆုိင္ကယ္ သစ္မ်ားရွီေသာ္လည္းခင္ဦးေမ နင္႕သူတို႕သည္ ကံမဆံုေလရာဖြတ္ခ်က္ကေလးၿဖင္႕နင္ရေလသည္ ထုိ႕အၿပင ္ထုိင္ခံဳမွာလည္းအဆင္မေၿပေခ်. အေတာ္ပင္ zif နာေလသည္။ အားနာတတ္ေသာခင္ဦးေမသည္သထုိင္ဆုိင္ကယ္ဆရာ ကို အားနာေသာေေႀကာင္႕ဆက္စီးၿခင္းၿဖစ္သည္ ကုိယ္စီးၿခင္းၿဖင္႕႕သူပိုက္ မရေပေလာ။

သုိရာတြင္ ခရီးသိတ္မတြင္ေခ်. ေတာင္တက္ရင္းၿဖင္႕ေမွာင္လာေလသည္ ဘုရားေပၚမေရာက္ေသး.......အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ခင္ဦးေမ ဆငး္ေပးရသည္ ဆုိင္ကယ္ဆရာသည္ သူ႕ဆုိင္ကယ္ကုိတြနး္ရေလသည္ အတက္သည္ မတ္သည္။ စစိတ္ကုိငး္ ေတာင္အတက္သည ဆုိင္ကယ္ေကာငး္ေရြ႕ဘဲလား ေၿပေရြ႕ေပလား မတြနး္လုိက္ရေခ်. သူမ်ားဆုိင္ကယ္မ်ားလည္းမတြန္းရ တစီးၿီပီး တစီး ေက်ာ္သြားႀကသည္. ခင္ဦးေမသည္ ေနာင္တ ရေလသည္။


ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အားမနာသင္ႈက အားမနာရန္ၿဖစ္သည္ သူ႕ဆုိင္ကယ္ေလးမွ ရံုန္းရလြန္းေသာေႀကာင္႕ ေညွာ္နံပင္ထြက္သည္ ခင္ဦးေမသည္ ဆုိင္ကယ္ေပၚမွ ခုန္ဆငး္ၿပန္သည္ ခုန္ရသည္မွ ပုေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။ ေၿခေထာက္မမွီေခ်။ သူ႕ေႀကာင္႕ဆုိင္ကယ္ပ်က္သြားမွာလည္းစုိးသည္.။ ဆုိင္ကယ္ၿပင္ခ ပိုကုန္မည္ကုိစုိးရီမ္မိသည္. မည္သုိ႕ဆက္လုပ္ႀကမည္နည္ ဆုိင္ကယ္ဆရာကအားမနာပါနင္႕ ရပါသည္ဟု ေၿပာရွာေသာ္လည္းအသက္ရွဴမဝ။ေခါင္းမာေသာခင္ဦးေမသည္ ေတာင္ေပၚသုိ႕ေရာက္ေအာင္ေမွာင္ထည္းတြင္တက္သြားေလသည္။ ေတာင္ေ႔ပၚေရာက္မွ နစ္ဦးသာ သက္ၿပငး္ခ်နိုင္ႀကသည္ ဆင္းလာေသာသူမ်ားကို ေရာက္ခါီနီးပလား ေရာက္ခါနိးပလားေမးရသည္မွၾလည္းအေမာၿဖစ္သည္ အခ်ိဳ႕မွ ေၿခလွ်င္ ဆင္းမည္႕႔ံပံုၿဖစ္စသည္ စူပါမန္းမ်ားပင္။

ေတာင္ေပၚေရာက္ေသာ အခါအတက္လမ္းနင္႕အဆငး္လမ္းမတူသည္ကို သိရၿပန္သည္ ဆုိင္ကယ္ဆရာကသူမလုိက္ေတာ႕ေစာင္႕မည္ဆုိသည္ သူလဲေမာရွာေပမည္ေပါ႕။ သူဘယ္နားးကေစာင္႕မည္ကို အသအခ်ာခ်ိန္းရသည္ ။ ေနာက္က်ေသာေႀကာင္႕ကင္မရာေႀကးေကာက္မည္႕သူမရွိေတာ႕ေခ်။ ခင္ဥိေးမသည္ ကင္မရာေႀကးကုိ အေတာ္မ်က္စိစပါးေမြးစူးသည္။ အလဴလည္းထည္႕သည္မဟုတ္. ။ သုိ႕ရာတြင္ မည္သည္႕ေနရာတြင္မွ မႀကားဘူးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ စကာ္ပူတၿမိဳ႕လံုးကင္မရာကိုင္ေရြ႕ရုိက္သူမ်ားစြာ ေနရာမ်ားစြာ တစ္ေနရာမွ မေပးရ.. သုိ႕သော္လည္း အလဴွ်ေႈငြ ကို ဤသုိ႕သာ ခင္ၤဦးေမ ထံမွ ရနုိင္ေလ၏။ေတာင္ေပၚသုိ႕ escalator နဲင္႕ႊအနည္းငယ္တက္ရသည္။ နစ္ခ်ိဳးသံုးခ်ိဳးခန္႕ၿဖစ္သည္ တက္သူမရွီေတာ႕.။ ေမွာင္ၿပီၿဖစ္သည္။
ဘုရားကု ိပုဆိန္ေပါက္ဦးခ်သည္။ ဘုရားရွီခုိးမဆုိေတာ႕. ။ ဆုိခဲ႕ၿပီးဟုယူဆလိုက္သည္။ ဆုေတာ႕အၿမဲေတာင္းသည္။ ဘာၿဖစ္ပါေစ. ညာၿဖစ္ပါေစဆုိၿပီး ၿပည္႕သသည္မၿပည္႕သည္အပထား. စိတ္ခ်မ္းသာ၏။
ညအလွသည္ ရင္သတ္ရွဴေမာၿဖစ္သည္ ႀကည္႕ေ၇ြ႕မဝ........မဝသည္မွ အေတာ္ႀကာႀကည္႕သည္ပင္မဝ.................မဝေသာ္ၿငားလည္းအခ်ိန္ကန္႕သတ္ခ်က္ရွီေလရာ သက္ၿပငး္ကုိခ်ေ၇ြ႕ေနရာေရြ႕ရဥည္ ေၿမြႀကီၚနစ္ေကာင္ဘယ္မွာလည္းေမးသည္။


ရင္ၿပင္တြႈ္ေပၚေတာ႕လူမၿပတ္ေသး........အမ်ားရွိေသးသည္ ညအလွကိုခံစားေနႀကသည္။ ဓါတ္ပံုသိတ္မရိုက္နုိင္ေတာ႕ဘက္ထရီကုန္ၿပီၿဖစ္သည္. တစ္ေန႕လံဳးဒီေလာက္ရဳိက္မွေတာ႕ အခုက်န္ေသးတာပါင္ေက်းဇဴးတင္ရသည္။


ဦးပိန္ရာဇဝင္လည္းမသိပါ ။ ေၿမြႀကီးနစ္ေကာင္ရာဇဝင္လည္းမသိပါ။ ေမးစရာ...KMA လည္းရန္ကုန္ကၿပန္လာေသးပံုမရ.. အခ်ိဳ႕သိသူမ်ားလည္းစိတ္နာေရြ႕ မေၿဖလုိခေခ်။ သိသူမ်ားေၿဖသြားလွ်င္ေတာ႕လည္း ေမးသူေႀကနပ္နုိင္မည္ေပါ႕ ေၿဖမည္ေတာ႕မထင္...... someone with no heart မ်ား.....မ်ားႀကသည္။ ခင္ဦးေမသည္လည္းအတူတူပင္...တစ္ခ်က္တစ္်ခ်က္ေတာ႕ထေဖာက္တတ္သည္။ၿပန္အဆင္းလမ္းသည္ အတက္လမ္းနင္႕တစ္ၿခားသစိၿဖစ္သည္ ဆုိင္ကယ္ရွိရာသုိ႕အဆင္းလမ္းၿဖစ္သည္ ေတာ္သေးတသည္ ဆုိင္ကယ္ဆရာက ဆင္းလာနိုင္မည္႕ေနရာ လာ ေစာင္႕ေနရေရြ႕စိတ္ေအးသြားသည္


အဆင္းတြင္ ဘာေဝယ္ရမလဲ အေၿပးအလြတားႀကည္႕ေသးသည္။

မာဖလာမ်ား ေတြ႕သည္.


တစ္ထည္ဝယ္ခဲ႕သည္ ဝယ္စဥ္းက ခင္ေမာင္သန္းထြနး္ဝင္းကုိ သတိရေသာေႀကာင္ၿဖစ္သည္ သူသည္ခ်မ္းတတ္သည္.အဲကြန္းထဲတြင္ ေစာင္ၿခံဳႀကီးၿဖင္႕ေနတတ္သည္. . သုိ႕ေသာတရုတ္ၿပည္ ေဟာင္ေကာင ္မႀကာခဏသြားတတ္ေသာသူသည ္ရွီမည္ဟု ကြကုိ ယူဆကာ မေပးခဲ႕။ သတိရတာနင္႕ပင္ ဝမ္းသာလုိက္ပါေတာ႕။


ဝယ္ခ်င္သည္မွာမ်ားေသာလည္းကားလြတ္သြားမွာစုိးေသာေႀကာင္႕ ထုိင္မေရြးနိင္ေတာ႕ေခ်. မဖလာမွာလဲလမ္းသြားရင္းဆဲြဝယလာ္ၿခင္းၿဖစသ္ည

18 comments:

Anonymous said...

,,,

Anonymous said...

ဒီပို႔စ္ကုိလဲ လမ္းသြားရင္း တင္ေနသလား ေအာင္းေမ့တယ္..။

ပံု..။
မအိပ္နိုင္ေသးေသာ လြမ္းေနမည့္သူတဥ

mstint said...

မႏၲေလးေတာင္အလြမ္းေျပဖတ္ရင္း ရႈခင္းေလးေတြ
ၾကည့္သြားတယ္ KOM ေရ။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

Anonymous said...

ခုခ်ိန္ထိသူမသည္မန္းတေလးမွမျပန္ရေသးေခ် း)

ခ်စ္ခင္လွ်က္

မဒိုးကန္

san htun said...

မႏၱေလးေတာင္ကို မမကြန္ပို ့စ္ ဖတ္ၿပီး အေၿပးအလႊားတက္သြားတယ္..:)

Iora said...

သူမကဲ့သိုု ့ညရွုုခင္းၾကည့္ရလွ်င္ေကာင္းေလစြ...
အအရ

Myanmar Online Music said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

Heartmuseum said...

Ah Ma,
I love all of your MDY post.
Thx:).
Miss my birth place.

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

?

armifa<; said...

မႏြေလးေတာင္တို႔ စစိတ္ကိုင္းေတာင္တို႔ကို သြားလည္ခ်င္စိတ္ေတြ တက်ိက်ိေပါက္လာၿပီေနာ္.. ေႁမြႀကီးႏွစ္ေကာင္ကလဲ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး မိုးမိထားတဲ့က်ီးကန္းေခါင္းေတြနဲ႔ပံုေပါက္ေနလဲမသိ ေၾကာက္လိုက္ရမလား ရယ္လိုက္ရမလား ဘယ္လိုခံစားရမလဲ အင္း..စဥ္းစား.. စဥ္းစား။ ဪ.. မႏြေလးေတာင္.. မႏြေလးေတာင္ တယ္လဲထူးဆန္းအံ့ၾသမကုန္ႏိုင္စရာေဒသပဲကိုး..။

Aung Htut said...

ဦးပိန္မွ မႏၱေလးေတာင္သို႕ ေရႊ႕ေခ်ျပီ.... ပံုေတြၾကည့္လို႕ေကာင္း၏

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

မမကြန္..။
ဒီပို႔စ္ကို ဖတ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ေမာတယ္..။
ၿပီးသြားမွပဲ သက္ျပင္းခ်မိေတာ့တယ္.. း)

Anonymous said...

သြားလွခ်ည္လား


ေမာင္ဘႀကိဳင္

Anonymous said...

ကိုေမာင္ေဝးမန္႔တာဖတ္ျပီး ရယ္လို္က္ရတာ


ဆထံု

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ခရီးေတြထြက္ေနတဲ႕မမ အားက်ထွာေနာ္...:):)

Anonymous said...

ညန္မာျပည္ကျပန္မေရာက္ေသးဘူးထင္တယ္......:p
သမ်ားလည္း ေနာက္လ သြားအူးမယ္...၊အဲ့ေတာ့မွ
အစ္မကြန္လို ပို႕စ္ေတြအပိုင္းအပိုင္းခြဲၿပီးတင္အူးမယ္....:)))
ပံု/ေနာက္လညန္မာျပည္ျပန္မည့္သူတစ္ဦး

ဇြန္မိုးစက္ said...

ဒီတစ္ေခါက္ မႏၲေလးေတာင္ မေရာက္လုိက္ဘူး မမ။ အဲဒီ့က စက္ေလွကားက လူစားတယ္လုိ႔ၾကားတယ္။ တေလာက ဇြန္႔သူငယ္ခ်င္းညီမေလး ေျခေခ်ာင္းညွပ္သြားတယ္။ ခဏခဏ ဖြင့္လုိက္ ပိတ္လုိက္နဲ႔တဲ့။ အရင္က စက္ေလွကားမရွိေပမယ့္ အဲလုိ ျပႆနာေတြ မႀကဳံခဲ့ၾကဖူးလုိ႔ ေျပာၾကတယ္ မမေရ။

Anonymous said...

အေနာ္ မႏၲေလးသားလို႔ ဘူကေျပာလဲ မမေမ ။ ရန္ကုန္သား စစ္စစ္ႀကီးပါဂ်ာ။
(အင္း.. မကြမ္ အဲ့ေလာက္ အတင့္ရဲၿပီး သြားခဲ့တာကို အျပစ္တင္ ေနခ်င္မိတယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္ 2005 တုန္းက အဖဲြ႔တခုနဲ႔ ညေန (sun-set) ေနဝင္ဆည္းဆာ ၾကည့္တာေတာင္ စိတ္ထဲ မလံုၿခံဳသလို ခံစားခဲ့တာ.. မကြမ္က အတင့္ရဲလြန္းတယ္ဗ်ာ။ ဘာမွ မျဖစ္လို႔ ေတာ္ေသးတယ္။ လတ္တေလာတင္ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးတေယာက္အေၾကာင္း ဖတ္ထားတာ။ )
KMA