Monday, January 9, 2012

သူနင္႕လူ
ဘုိက္ေအာင္႕ေနေသာသူသည္ ဘုိက္ေအာင္႕ရင္းနင္႕႔ပင္ဆက္လက္ ေငးေမာေလသည္. အဓိကလာရၿခငး္အေႀကာငး္မွာ ရွစ္က်ပ္ဘုိးနင္႕ၿပီးသြားေသာ္လည္း လာခဲေသာ တစ္နစ္တြင္ ရံဖန္ရံခါသာေရာက္နုိင္ေသာ သူမအတြက္ေ ရာက္လွ်င္ေတာ႕တန္ေအာင္ လွည္႔ပတ္ႀကည္႕ရွဴေလသည္။။ energy သိတ္မရွိေသာသူသည္ အားအင္ကိုေခ်ြတာရေလသည္ သူမတို႕အိမ္မွလာလွ်င္ ထိုရပ္ကြက္သည္ အေတာ္လာရသည္. ရထားအရွည္ႀကီးစီးကာ လမ္း ကိုလည္းေလ််ာက္ရေသာေႀကာင္႕ ေတာ္ရံုနင္႕မေရာက္ဟုဆုိေသာသူသည္ ဟုိတစ္ေလာကပင္အသိ တစ္ေယာက္နင္႕အတူ ကင္မရာ လာဝယ္သြားသည္ကုိ သတိရမိသည္.။

ကင္မရာဝယ္သူမွာ သေဘာ္သားၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ gst ၿပန္ကလိန္းလုပ္ခြင္႕ရွိေႀကာင္းသိေလရာ သူမတို႕သည္ ထုိေနရာသုိ႕သြားေရြ႕ claim ေဖာင္ေတာငး္ကာ ၿဖည္႕ႀကေလသည ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိေမးႀကည္႕ေသာအခါ ဝယ္သူ၏ credit card ထဲသုိ႕ထည္႕ေပးမည္ၿဖစ္ေႀကာငး္. သိေလရာဝယ္သူသည္ credit card မရွိလွ်င္သူငယ္ခ်ငး္၏ ကဒ္ထဲသုိ႕ထည္႕ေပးနိုင္မည္လားစံုစမ္းရာမထည္႕ေပးနုိင္ေႀကာငး္.း ။

႔ဤသုိ႕ဆုိလ်င္မည္သုိ႕လုပ္ရမည္နည္း.။ ဝယ္သူၿပန္သြားေသာနုိင္ငံသုိ႕ခ်က္လက္မွတ္ပို႕ေပးမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း. ရန္ကုန္ကလား ဟုေမးရာ နယ္ၿမို႕ကေလးတစ္ၿမိဳ႕ၿဖစ္ေလရာ သူမအေတာ္စိတ္အုိက္သြားေလသည္။


သုိ႕ၿဖစ္လွ်င္သူမကုိယ္တုိင္ လူကိုယ္တုိင္ကုိယ္စားလွယ္လဲြစာနင္႕ဆုိလ်င္ ရက္ေပါင္းမည္မွ် ဆုိသည္မသိေစာင္႔ၿပီူးထုိရက္ပိုင္းေလာက္တြင္ ခ်က္လက္မွတ္လာယူနုိင္ေႀကာငး္သိေလရာ ၿပန္လာရမည္႕စရိတ္တြက္ႀကည္႕ၿပီးမကုိက္. အခ်ိန္ေပးရမည္ကို တြက္ၿပီးမယူေတာ႕ဟုစဥ္းစားေလသည္ သုိ႕သော္လည္းအငး္ေလ ငါ ဒီလပိုင္းအတြင္းထပ္ေရာက္ဦးမွာပါဟုစဥ္းစားကာေဖာင္ထပ္ၿဖည္႕ႀကေသးေသာ္လည္း ဝယ္သူသည္ ေလဆိပ္တြင္ တစ္ဖန္ ဘာလုပ္ရဦးမည္ဆုိသည္မသိ. ႀကာေသာ္စိတ္ရွဴပ္လာႀကေသာေႀကာင္႕ မ claim ေတာ႕ဟု ဆံုးၿဖတ္လုိ္က္ေႀကာငး္သတိရမေသးသည္. နေမွ်ာေတာ႕နေမ်ာသားပင္.။ ဒီထက္လြယ္ကူေသာနည္းလမ္းမ်ားရွိလွ်င္ေတာ႕ရခ်င္ပါေသးသည္.သံုဆယ္ဆုိလွ်င္လည္းတကၠစီစီ နစ္ေခါက္ေလာက္စီးရသည္ေပါ႕.။

ဘိုက္ေအာင္႔ၿီပီးၿပန္လာေသာသူသည္ လမ္းမွားေနေသးသည္။ ရထားဂိတ္ရွိရာသုိ႕ေတာ္ရံုနင္႕မေရာက္မ်က္ေစ႕လည္ေနသည္။ ဟုိေမးဒီစမ္းလုပ္ၿပီးမွ ၿပန္ေရာက္သည္။ လူမ်ားလည္းမ်ားလွသည္. ရထားဝင္လာေသာ္ သူမသည္ စိတ္အိုက္ၿပန္သည္ အေႀကာင္းမွာ အေပါက္ဝတစ္ခုတါင္ ကေလးငယ္ေလးမ်ားရွိေသာေႀကာင္႕ ေနာက္တစ္ေပါက္ေမွ်ာ္ရာ ထုိအတုိငး္ပင္ၿဖစ္သည္ ေနာက္တစ္ေပါက္ေမ််ာ္ရာ လူႀကီးႀကီးတစ္ေယာက္ေတါ႕ရသည္ ထုိသုိ႕နင္႕ ေနာက္ရထားတစ္စီးေစာင္႕ေတာ႕မည္စဥ္းစားၿပီၚ ေနာက္တစ္စီးေစာင္႕သည္.

ေနာက္တစ္စီးလာေသာ္လူအၿပည္႕ၿဖစ္ေသာ္ၿငားသိတ္မက်ပ္ေခ်. သူမသည္ အေၿခအေနသံုးသပ္ၿပီး ေကာင္မေလးနစ္ေယာက္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ အနီးတြင္ အသင္႕အေနအထားၿဖင္႕ေနရာယူသည္ ဘုိက္ေအာင္႕ေနေသာေႀကာင္႕ထုိင္ခ်င္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ေမာလည္းေမာၿပီၿဖစ္သည္ တကၠစီစီးဦးမည္စိတ္ကူးေသာ္လည္း ကားငွားရခပ္ေသာလူအၿမဲၿပည္႕ေနေသာအခ်ိန္ၿဖစ္ေလရာ ကားရွားေလသည္. ထုိင္အိပ္သြားရေသာ္မဆုိးလွဟုတြက္ခ်က္ၿပီး လာစီးခ်ငး္ၿဖစ္သည္။

ဘုိက္ကလည္း အေတာ္အေအာင္႕သည္ခါတုိငး္ဆုိလ််င္ ဘိုက္ေအာင္႕ေပ်ာက္ေဆးပါတတ္ေသာ္လည္း ယခုမွာ ခဏဆုိၿပီး ပိုက္အိတ္ထဲက ရွိတာအကုန္သြန္ခ်ကာ အေးလးခ်ိန္ေလ်ာ႕လာေသာေႀကာင္႕ေဆးပါ ပါသြားေလရ ယခု ေသာက္စရာမ၇ွီောေတာ႕ေခ်. ေဆးပါေသာ္ဘုိက္မေအာင္႕ေခ် ထူးဆန္းေပစြ. ။လူငယ္ေလးသံဳးေယာက္မွာ မီွသူမွီသိခ်င္းနားေထာင္သူနားေထာင္ၿဖင္႕ေအးခ်မ္းစြာရွိသည္ သူရို႕မွ ေနရာမထေပးေလရာ ငါမအုိေသးေႀကာင္းသိလိုက္ရၿပန္သည္။

တစ္ေနရာလည္းမဆငး္ နစ္ေနရာလည္းမဆငး္ ႀကာေသာ ္စိတ္တိုလာ၏. မ်က္ေစာင္းပင္ထုိးမိ၏. ေအးခ်မ္းစြာထုိင္ေနသည္ ကုိ မရွဴစိမး႕္နိုင္ ဆငး္ပါေတာ႕လားဟု ၿငဴစူ၏. သူမ်ားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပင္ ေနရာရေနၿပီၿဖစ္သည္. သက္ၿပငး္ကုိ သာ ဟင္း ဟင္ း ဟု ခ်ရသည္.

ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မွာ သူရို႕ဆငး္ေသာ္သံုးေယာက္ေတာင္ဆင္းတာ ငါေတာ႕ေနရာရေခ်ေသးၿဖစ္၏. မွန္းခ်က္နင္႕နမ္းထြက္ မကုိက္ေခ်.။

ႀကာေသာ တငး္လာေသာသူသည္ ေနရာ လြတ္ေသာ ခပ္ေဝးေဝးသုိ႕ေၿပးကာထုိင္ရ၏. မေက်မခ်မ္းၿဖင္႕ ဘယ္ေေတာ႕ဆငး္မလဲႀကည္႕လိုက္ေသးသည္. မဆငး္ႀကေသးခေခ်. `၈ိတ္ဆံုးထိမ်ားစီးမွာလားဟု ေတြးေခၚ၏. ေနရာ ရသြားသၿဖင္႕အနည္းငယ္ေသြးေအးသြား၏။


မၿပီးေသးေခ်. ေညွာ္နံရ၏. အနီးရွိ အမ်ိဳးသမီးကပ္ရက္မွာ ဘာမုန္႕ကုိႀကိတ္သည္လာသည္မသိ ေညွာ္ေနသည္။ အေတာ္ေလးစိတ္မခ်မ္းမသာၿဖစ္သြားၿပန္သည္.အိပ္ေရြ႕မရၿပန္ေတာ႕ ေညွာ္တယ္ ေညွာ္တယ္ဟု ၿငူစူၿပန္သည္. ခဏေနေသာ အေဝးတစ္ေနရသုိ႕သုတ္ေခ်တင္လြတ္ေသာေနရာသုိ႕အမွီရွိေသာေနရာသုိ႕ေၿပးကာထုိင္သူ အမွီကုိပင္ မွီခ်င္သေယာင္ အိုက္တင္လုပ္ရ၏. အမ်ိဳးသမီးစိတ္မေကာငး္ၿဖစ္သြားမွာစုိးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ အမွန္ကေတာ႕သူေႀကာင္႕ထြက္ေၿပးရၿခငး္ၿဖစ္သည.္

စိတ္ေအးမည္လုပ္တံုးလိုရာအရပ္သုိ႕ရထားေရာက္ေရြ႕ဆင္းခဲ႕ရသည္. ။ ပိုက္ဆံထုတ္စက္အနီးတြင္ လူပါးေနၿပီကုိေတြ႕ရသည္. သူမသည္လည္းစစ္ၿပီးၿဖစ္သည္.။ အေလ်ာ႕အတင္းမရွိေခ်. (ဟင္)။


13 comments:

ၿဖိဳးေမာင္ေမာင္(CTM) said...

အေလ်ာ႕အတင္းမရွိေခ်. (ဟင္)။
--..-''-----..__.....^_^

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

တင္း၍တင္း၍လာေသာ္ေထာက္ကနဲျမည္ေလသည္

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

တင္း၍တင္း၍လာေသာ္ေထာက္ကနဲျမည္ေလသည္

Anonymous said...

လိုုက္မမွီဘူးကြယ္။
အအရ

san htun said...

:)

Myanmar Online Music said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

...အလင္းစက္မ်ား said...

ဘယ္ႏွယ့္ေၾကာင့္ ဗိုက္ဒီေလာက္ ေအာင့္ေနတာတုန္း။ ဂုစိုက္မွေပါ့။ ဟြန္း

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

အစားအေသာက္မ်ားေသာသူမသည္..
က်န္းမာေရးေဒါင္ေဒါင္ျမည္ရန္လိုေပသည္..။
ဘိုက္ေအာင့္သည္ကိုမေပါ့ပါႏွင့္..

Candy said...

က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ေနာ္ :D

ကိုေဇာ္ said...

အဲဒီ အလွျပင္ပစၥည္းေလးေတြ ခဏေလာက္ ငွားခ်င္လိုက္တာ။ ေျပာလည္း ငွားမွာ မဟုတ္ပါဘူးေလ။ အင္း . . .ေရာ့ အပိုင္သာ ယူသြား ဆိုျပီးမ်ား ေပးလိုက္ေလမလား။

ShwunMi- said...

မာမီ..
သတိရလို့ လာတာပါ..
တာ့တာ..

ညိမ္းႏိုင္ said...

ဖံုးအတြက္ လိုတာေတြသြားဝယ္သလားအစ္မကြန္..
ဂ်ဴေရာင္းပိြဳင့္ အေပၚဆံုးထပ္က ဆိုင္ေလးမွာ အစံုရွိတယ္
ဗ်...၊ေစ်းလည္းသက္သာလိုက္တာ...ထင္စရာေတာင္
မရွိဘူး....။ဒါနဲ႔ ဘဏ္ကဒ္ထဲအေလ်ာ့အတင္းမရွိတာဘာ
ဖစ္သတုန္းလို႕....ေလ်ာ့ခ်င္လို႕လား...ဟြင္းးးးးး:)))

AH said...

ကြ်န္ေတာ္ ေဒါက္တာရမ္းကုပါ။ ဗိုက္ထဲမွာ အစာရွိလည္းနာ အစာမရွိလည္းနာ ဒါဆိုရင္ အစာအိမ္ေရာဂါပဲ ျဖစ္ရမယ္...... :)