Saturday, July 6, 2013

က်ိဳက္ထီးရုိး ၁.

 ခင္အတြက္ေတာ႕က်ိဳက္ထီးရုိးသြားသည္မွာလြယ္လြယ္ေလးၿဖစ္သည္။ စံုစမ္းၿပီးၿဖစ္သည္။
 ေအာင္ဆန္းကြင္းေဘးတြင္ သြာစံုးစမ္းေမးၿမန္းသည္.။ က်ိဳက္ထီးရုိးကားမ်ားသည္ တစ္နာရီတစ္စီးခန္႕ ေအာင္မဂၤလာမွ ထြက္သည္ ။ ကားေကာငး္လုိခ်င္လ်ာင္ေတာင႕အခ်ိန္နင္႕ၿဖစ္သည္ ပံုမွန္ကားကေတာ႕မရမရွိ တစ္နာရီတစ္စီခန္႕ က်ိဳက္ထီးရုိးဝင္သည္ဆုိသည္ အားတက္သြား၏.


မနက္မုိးလင္းေသာ္ အိပ္ရာမွ ခုနစ္နစ္ခဲြခန္႕နုိးၿပီး. ရွစ္နာရီဝန္းက်င္ခန္႕တြင္ အေဝးေၿပးဂိတ္သုိ႕ထြက္လာသည္ အထုတ္ကေလးဆြဲၿပီးထြက္လာရာ အနားအိမ္မွ အစ္မသည္ သူ႕ဒရုိင္ဘာ ရြာၿပန္ေသာေႀကာင္႕ကက တစ္စီး ဒရုိင္ဘာကို ေခၚထားရာ ခင္ထြက္လာသည္ကိုၿမင္ေသာ္ ထုိကားဆရာကို ခင္အလုိရွိရာသုိ႕ပို႕ေပးရန္မွာႀကားေရြ႕ ထုိကက ၿဖင္႕လြတ္လုိက္သည္ ခင္သည္ စိတ္မာေသာ္ၿငားလည္း ပိုက္ဆံရွီေသာ္ၿငားလည္း အစ္မတစ္ေယာက္၏ ေမတၱာကို ခံယူလုိက္ရေသာ္အခါခေလးတစ္ေယာက္ကဲ႕သုိဳ႕ငိုခ်င္၏. ပိီတိမ်က္ရည္ၿဖစ္သည္။ မိဘမရွိေတာ႕ရာ ကုိယ္ကိုယ္တုိင္လည္းလူႀကီးၿဖစ္လာၿပီၿဖစ္ရာ ကုိယ္႕ကိုေစာင္႕ေရွာက္ေသာသူ ရွားပါးေသာ အခ်ိန္တြင္ ေစာင္႕ေရွာက္ေသာ အစ္မ၏ေမၷတၱာကိုေလးနက္စြာခံယူပါသည္. ထုိကားဆရာကုိ အေဝးေၿပးကား႕ဂိတ္သုိ႕ပို႕ခုိင္းသည္ ။

မနက္ကိုးနာရီတြႈင္ကားအေကာငး္စားထြက္သြားၿပီၿဖစ္သည္ ခင္သည္ ဝီရိယမရွိဘဲ ပလန္မရွိဘဲ လာရာ ကားသည ္ကပ္လြတ္သြားသည္ ကားခပ္ညံညံ ဆုိသည္မွာ အဲကြန္းမပါသည္ကိုဆုိလုိသည္. ခင္သည ္အင္တင္တင္လုပ္ရာ ကားစရာသည္ စိတ္မရွည္ေခ်။ နိုင္ငံၿခားသားေတြေတာင္စီးႀကပါတယ္ဗ်ာ ဟုစိတ္တုိလက္တုိေၿပာသည္ ခင္သည္ စိတ္ေလ်ာ႕ကာကား အဲကြန္းမရွိႀကီးကိုတက္လုိက္ရေလသည္သိတ္ေတာ႕မႀကညေ္ၿဖဴ အဲကြန္းကားနင္႕လဲ ေစ်းမကြာလွ.။ အဓိကက စိတ္မခ်ၿခင္းၿဖစ္သည္. ကားေပၚမွ လူမ်ားကိုႀကည္႕ေတာ႕လည္းေအးေအးခ်မ္းခ်မး္ပင္ ခင္သာ စကာပူမွလာကာႀကီးက်ယ္ေနၿခင္းၿဖစ္သည ္ကားစိတ္မခ်ဘူးတုိ႕ အဲကြန္းမပါဘူးတုိ႕. ေနာက္ဆံုးေတာ႕စိတ္ေလ်ာ႕ကာ ၿဖစ္အမ်ားေပါ႔လုကံဝကံဘဲဟု ဆုိကာ စိတ္ေလ်ာ႕ကာစီးရေလသည္ ထိုသို႕မွမစီးလ်င္ေလည္း ဘယ္မွ ေရာက္ဘုိ႕မၿမင္ ရန္ကုန္ၿမို႕ႀကီးထဲလဲပ်င္းလာၿပီၿဖစ္သည္.။ ေမာင္က စိတ္မခ် ေ၇ြ႕ဘယ္မွ မလြတ္သသည္ကို နားေထာင္ကာ ပ်ငး္ၿပလုိက္ရာ ေမာင္သည္ သြားခ်င္လည္းသြားပါေတာ႕ဟုခြင္႕ၿပဳလုိက္ရေလသည္ စိတ္ေတာ႕မခ်ေခ်။ ကားႀကီး စီးရသည္မွာ သိတ္ေတာ႕ဇိမ္မရွိ နစ္ခု ံႀကားတြင္ ခံုပုေလးမ်ားၿဖင္႕လူထုိင္ႀကသည္ ခရီးသြားလုိရင္ေးရာက္ဘုိ႕သာ စိတ္ေစာေနႀကေရြ႕ လူသြားလမ္းလည္ေခါင္တြင္လည္းခ ံုပဳေလးနင္႕ထုိင္သည္ ကို ဘယ္လုိမွ သေဘာထားပံုမရ .ဘုိမႀကီးခဥမသည္သာ မအီမသာၿဖစ္ေနသည္. ထုိင္သူေညာငး္လ်င္ မတ္တ္ပ၇ပ္သူ အလွည္႕က် ထုိင္ႀကသည္။ ခင္သည္ လူသြားလမး္ေဘးကိုယူသည္ ၿပဳတငး္ေပါ္က္ခံုကုိသိတ္မယူေတာ႕ေခ် အတြငး္သည္ မလဳပ္သာမလူးသာၿဖစ္သည ္ေဘးခံုသည္ အနညး္ငယ္ ေၿခေညာငး္ဆန္႕နုိင္သည္.  လမ္းတစ္ေနရာတြင္ရပ္သည္ မုန္႕စားေရေသာက္ .ေပါက္ရန္ၿဖစ္သည္ အိမ္သာ မဆုိးသာ္ေလည္းအသင္႕အတင္႕ေပါ႕ ခင္႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ ခင္ ရန္ကုန္ၿပန္လ်င္သိတ္လုိက္ခ်္င္ႀကသည္ ခင္သည္ ေရွ႕မ်က္နာေနာက္ထားကာခပ္တည္တည္ပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခင္စိ္တ္မခ်ေႀကာငး္ အိမ္သာမ်ားမေကာငး္ေႀကာငး္ အဂ္လိပ္စကားမေပါက္ေႀကာငး္ၿဖင္႕ခ်ိ္မ္းေၿခာက္က ထားခဲ႕သည္ သူတို႕ပါလာလ်င္ ခင္ဧည္႕ခံေနရဦးမ္ည္ ဧည္႕မခံလုိပါ ကိုယ္႕ဘာသာကိုယ္သာေပ်ာ္ရြင္စာေနလုိသည္ကိုယ္႕တာဝန္တာင္ကိုယ္အနုိင္နုိင္ယူေနရရာ သူမ်ားကို တာဝန္မယူနုိင္ေခ်.
က်ိဳက္ထုိေရာက္သည္။ ကင္ပြန္းစခန္းေရာက္သည္ ေရွ႕ဘာဆက္လုပ္ရမည္မသိ ေမးၿမနး္ေသာ ေရွ႕အနည္းငယ္ေလွ်ာက္ေသာ ကားစခန္းသိဳ႕ေရာက္သည္ ခင္တစတ္ယာက္ထည္းၿဖစ္သည္ အေဖာ္မပါ. အေဖာ္လည္းမလုိ ခင္လုိ႕ႀကီးႀကီးကုိ မည္သူမ်ွ ဆဲြမည္မဟုတ္.။ ကားေခါငး္ခန္းနင္႕ေနာက္ခန္းသည္ ငါးရာက်ပ္သာကြာသည္ သုိ႕ေသာ ္ေ၇ွ႕ခန္းကို မရနုိင္ေနာက္ခန္းသို႕သာကိုယ္႕ကိုကုိယ္ခုန္ပ်ံေက်ာ္လြားသုိငး္သမားၿဖင္႕တက္ရသည္။ ကားေပးေရာက္ေခ်ၿပီ  

နိုင္ငံၿခားသားမ်ားစီးဝ႕န္႕လားေတာ႕မသိ.ခင္ေတာ႕အသည္းယားေခ်သည္ကိုယ္႕ကို ကုိယ္အသက္ုိ ဖက္နင္႕ထုတ္ထားရသကဲသုိ႕ထင္ၿမင္မိသည္. ဘယ္အခ်ိန္ဘာၿဖစ္မည္ မသိ ဘာမွ လည္းမၿဖစ္ဘဲေနနုိင္သည္ ၿဖစ္လုိ႕ကေတာ႕သတင္းစာထဲသာဖတ္ရန္ၿဖစ္သည္ ဖဘ ေပၚအရင္ေရာက္မည္ သက္ၿပငး္ကုိခ်သည္။

လမ္းခရီးသည္ေကြ႕ေကာက္တက္သည္ ယခင္က ေတာင္သံုးဆယ္သံုးလံုးကို တစ္ေနကုန္တက္သည္ကို ယခု နာရီဝက္ခန္႕ၿဖင္႕ေရာက္ေၿခၿပီ သုိ႕သော အသည္းယားလွသည္ လူေတြ အားလံုးသည္ အကာအကြယ္ဆုိေရြ႕ ကားအတြငး္ပိုင္လဲ မထုိင္ရ ကားကုိ တန္းရိုက္ကာ ထုိတန္းမ်ားေပၚတြႈ္ ထုိင္ႀကသည္ မလြင္႕ထြက္သြားသည္မွာ အံႀသစရာ ခင္သည္ ကားတန္းကို ၿမဲနဲ ဆုပ္ကာ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ အသက္ကို ရင္းက ဓါတ္ပံုရိုက္သည္ အုိင္ဖံုးကို ရင္းကာ ဓါတ္ပံုရိုက္သည္. ဖံုးသည္လက္ထဲမွာအ ခ်ိန္မေရြးလြင္႕ထြက္သြားနုိင္သည္ ကားသည္ ေမာ႕လုိက္တက္လုိက္ေကြ႕လုိက္ေကာက္လုိက္ ဆင္းလုိက္ၿဖင္႕သြားရာမခန္႕မွန္းနုိင္ေခ်.  အဖြဲသားမ်ားကေတာ႕အခ်င္းခ်ငး္ ခါးခ်ငး္ဖက္ထားႀကကာ က်ားကန္ထားႀကသည္ ခင္ကေတာ႕တနး္ုကိုသာ က်ားကန္ရသည္  
ဇတ္လမ္းက စေလသည္ခင္႕ကို ေနာက္မွ လူတစ္ေယာက္က နဲနေဖးမသည္ ခင္သည္လည္း မႀကည္နူးေသာ္လည္းေက်းဇဴးတင္၏ ထုိသူသည္လည္းတစ္ေယာက္ထည္းၿဖစ္သည္. . ခင္တို႕သည္ မ်က္လံုးခ်င္ဆံုသည္ ခင္သည္အကဲခတ္သည္  လူဆုိးလားလူေကာငး္လားအကဲခတ္သည္ သာမန္သာညဖစ္သည ခရီးသြားေဖာ္ခ်ငး္ စကားအနည္းငယ္ေၿပာႀကသည္ ရေသ႕ေတာင္ဝန္းက်င္သို႕ေရာက္ေခ်ၿပီ ကားႀကီၚလဲ ေရာက္ၿပီ ခင္သည္ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ မသိ ကားေပၚမွဆင္းသည္. ထုိသူသည္ ေဖးမကာ လက္ကန္းေပး၏. ခင္သည္လည္း ဆင္း၏.။ ေအာက္ေရာက္ေသာ္ကုိယ္႕လမး္ကုိယေလ်ာက္ႀကသည္. ခင္သည္ ဘယ္ေလာက္ေလ်ာက္ရမည္ မသိ.  
အထမ္းသမားကုိ ခ်ဥၤးကပ္ေသာငါးရာေပးပါ ေတာင္ေပၚလုိက္ပို႕မည္ဟုဆုိသည္ ခင္သည္ တန္လုိက္တာဟု စဥ္းစားကာ အထမ္းသမားကို ခင္႕ ဆဲြအိတ္ကိုေပးလုိက္သည္ဘာမွေတာ႕သိတ္မပါ တစ္ည အိပိသာမွန္းရာ ခပ္ေသးေသးတစ္ထုတ္သာၿဖစ္သည္ ခပ္ေခ်ာင္ေခ်ာင္ၿဖ္သည္ သို႕ေသာ ္ခင္မသယ္ခ်င္ေပ ငါးရာနင္႕ရေသာ ဘာေႀကာင္႕သယ္မည္နည္း ခင္တို႕လမ္းေလ်ာက္ႀကသည္ ထုိသူကို လမ္းတစစ္ိုက္တြင္ေတြ႕သည္ က်န္ေသာလူမ်ားကိုလည္းေတြ႕သည္ ကားတစ္စီးလံုးနာရီဝက္မွွ် စီးခဲ႕ရရာ မ်ာက္မွန္းနည္းငယ္တန္းမိေလသည္.

ေတာင္ေပၚသို႕မိနစ္အနည္းငယ္သာေလ်ာက္ရသည္ဆယ္မိနစ္ခန္႕သာရွိမည္ ထင္သည္  လမ္းတစ္ေလာ်က္တြင္ဆုိင္ကေလးမ်ားရွိသည္. ဆုိင္ကေလးမ်ားသို႕ခဏဝင္ႀကည္႕သည္ ေပ်ာ္ေသာေႀကာင္႕ညဖစ္သည္ အထမ္းဆရာကိုအားနာေသာေႀကာင္႕ေခတာသာ ႀကည္႔သည 
 


 ေတာင္ေပၚေရာက္ၿပီဆုိသည္ ဘယ္နားတည္းရမည္ မသိ အဝင္ဝတြင္ပင္တည္းခုုိခန္းသပ္ရပ္သည္ကိ ေတြ႕သည္ ခင္ကေတာ႕ငယ္စဥ္က တည္းခဲ႕ေသာ ထမင္းစာဆုိင္မမ်ားနင္႕ တြဲရ္က္ တည္းခုိခန္းေလးမ်ားကိုသာ သြားခ်င္သည္ သိုကေသာအထမ္းဆရာကလည္ ထုိအဝင္တည္းခုိခန္းကို ေထာက္ခံသည္ မလွမ္းမကမ္းမွ လုိက္ပါလာေသာသူသည္လည္းေထာက္ခံ့သည္. ခင္သည္ ဘာလု္ရမည္မသိထငမ္းစားေဆာက္တည္းခုိခန္းသို႕လည္း ဘယ္ေလာက္ဆက္ေလ်ာက္ရမည္ မသိ သူတို႕ကလည္းါဒါရင္ေၿပင္ေတာ္ပါဘဲ ငါးမီနစ္ခန္႕ေလ်ာက္လ်င္ ေ၇ာက္ၿပီဆုိသည္ မထူးပါဘူးဆုိကာ ုထိုတည္းခုိခန္းသုိ႕ဝင္ႀကည္႕သည္. သပ္ရပ္ပါသည္ ေရခ်ိဳးခန္းတြဲရက္ ပါလွ်င ္နစ္ေယာက္ခန္းလ််င္ နစ္ေသာငး္နစ္ေသာင္းခဲြ ခန္႕ၿဖစ္သည္ တီဗြီပါမည္. တစ္ေယာက္ခန္းကေတာ႕တစ္ေသာင္းၿဖစ္သည္ ေသးေသးေလးၿဖစသ္ည္ သို႔ေသာ္ လံုၿခံဳိစိတ္ခ်ရေသာအေနတြင္ရွီသည္

ေရခ်ိဳးခန္းသည္အမ်ားသံုးၿဖစ္သည္ သို႕ေသာ္မည္သူမ်ွ ေရခ်ိဳးမေနႀကပါ .အိမ္သာသည္လည္း မည္သူမွ် မရွီပါ .ခင္သြားေသာအခ်န္သည္  မုိးက်ရန္ တစ္ပါတ္အလုိၿဖစ္သည္ ခရီးသည္ ပါးသြားၿပီၿဖ္သည္


တစ္ေယာက္ခန္းကေတာ႕တစ္ေသာင္းၿဖစ္သည္ ေသးေသးေလးၿဖစသ္ည္ သို႔ေသာ္ လံုၿခံဳိစိတ္ခ်ရေသာအေနတြင္ရွီသည္ ခင္သည္ အခန္းသြားႀကည္႕သည္ ထုိသူသည္လည္းသူလည္းႀကည္႕မည္ဟု တည္းခုိခန္းကိုေၿပာကာ ႀကည္႕သည္ ခင္သည္ တစ္ေသာငး္ခန္းကို သာစိတ္ပုိငး္ၿဖတ္လုိ္ကသည္ တစ္ညနင္႕နစ္ေသာင္းမသံုးလုိေတာ႕လံုၿခံုစိတ္ခ် အိပ္ရာေနရာရလွ်င္ေက်နပ္ၿပီၿဖစသ္သည္ ထုိသူက နစ္ေယာက္ခန္းယူမလားဟု offer ေပးသည္. ။ ရွယ္မည္႕သေဘာၿဖစ္သည္ ။ ေရခ်ဳိးခန္း သီးသန္႕ တီဗြီနင္႕ရွယ္ရမည္. ရင္သိမ္တံုဇတ္လမ္းရုိက္ဘူးေသာ ခင္သည္ သည္တစ္ခါတြင္ေတာ႕ မယူပါ ဟု ယဥ္ေက်းစြာပင္ၿငင္းပယ္လုိက္သည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ဟု . တစ္ေယာက္ခန္းဘဲေကာငး္ပါတယ္ဟု  ဆုိသည္. ။ ထုိသူသည္ ေနာက္ပိုငး္တြင္ေပ်ာက္သြားေလသည္ နစ္ေယာက္ခန္းဆက္ယူလ််င္ဘာၿဖစ္မည္နည္းဟု ခင္စဥ္းစားသည္ တူတူဘဲ ရွယ္ႀကမွာလား. ရွယ္ရံုရွယ္ႀကမွာလား။ ခင္ကႀကီးဘဲ ေပးရမွာလား. ။ အဆင္႕တက္ႀကမွာလားဆုိသည္ ကိုေတာ႕ခင္မစဥၤးစားနုိငေ္ေခ်. ဘာဘဲေၿပာေၿပာ ငါ႕ကိုေခၚမည္႕သူွရွိေသးသည္ ဟုသာ ႀကံဖန္ဝမ္းသာလုိက္ရသည္. ။

12 comments:

Anonymous said...

:)

Anonymous said...

ဝမ္းသာေတာ. ခင္... :)

Anonymous said...

You are funny. Keep up the good work.

...အလင္းစက္မ်ား said...

ဒန္ဒန္....... လာပ်ံဘီ။ ဟိဟိ

Anonymous said...

ဘုရားလာၿပီး..ႏွာဘူးထေနျပန္ၿပီ....သိပ္ခက္တယ္ခင္ဦးေမရယ္...:(

AMK said...

အို မမ ဇာတ္လမ္းၿဖတ္လိုက္တာကို. ႏွစ္ေယာက္ခန္းငွားလိုက္ရင္ေတာ ့ ဒန့္ ဒန္ ့ ဒန္ ့...ေရးစရာ ဇာတ္လမ္းေတြ မ်ားၾကီး ၇မွာ ကိုေၿပာတာပါ..ဟီ

blackroze said...

ကံၾကမၼာ နဲ႕ေရစက္
ဆံုမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မကြန္နဲ႕
ခရီးတူတူ သြားခ်င္ပါတယ္ငါ့အမရယ္..
အမတေယာက္ထဲမဟုတ္ဘဲ
ပစ္နဲ႕အတူတူေပါ့
နွစ္ေယာက္ဆိုေတာ့ အထီးမက်န္ေတာ့ဘူးေပါ့

ဆုျမတ္မိုး said...

ဖြားကြန္..........ရင္သိမ္႔တုန္ဇာတ္လမ္းမွာတည္းက ေျပာခ်င္တာ း( တစ္ေယာက္တည္းေလွ်ာက္ေလွ်ာက္မသြားပါနဲ႔ လူဆုိးမွန္းလူေကာင္းမွန္းမသိ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ဘယ္ေလာက္ကာကြယ္ႏုိင္မလဲ း( အေဖာ္ပါမွခရီးသြားပါ ဖြားကြန္ရယ္ ခုလိုက်ိဳက္ထီးရိုးကိုတစ္ေယာက္တည္းသြားတာမေကာင္းဘူး တစ္ေယာက္တည္းမသြားပါနဲ႔ေနာ္ ။

မိုးသက္ said...

ယခုဇာတ္လမ္းသည္ ျပတ္မည့္ပံုမေပၚေသးေခ်.. သက္ျပင္းမသိမသာခ်၍ .. ေခါင္းတစ္ဆတ္ဆတ္ၿငိမ့္ကာ ျပန္ထြက္သြားေလသည္.။

လရိပ္အိမ္ said...

တေယာက္ခန္းၾကည့္လိုက္ရာ ေဟာင္ေကာင္အိမ္ကို မ်က္လုံးထဲ ျမင္ေယာင္သြားသည္။

ၿငိမ္းစိုးဦး said...

က်ိဳက္ထီးရိုးခရီးကို ေနာက္မွ လိုက္ပါခဲ့ပါတယ္ ...

Anonymous said...

funny..i like the way u view..keep it up,sis....

..CHO..