Monday, September 23, 2013

23rd September 2013


ခင္သည္မာင္႕ကိုခ်စ္သည္. ကုိယ္႕ေယာက္က်ားကိုယ္ခ်စ္သည္ ေၿပာရသည္မွာ အားနာစရာေကာင္လွသည္ . မည္သူမခ်စ္ဘဲေနမည္နည္း နီတစ္ေယာက္ထဲ လင္ရဘူးတာက်လုိ႕ဟု ေမးေငါ႕က်ေပေတာ႕မည္ . ေမးေငါ႕လုိက ေငါ႕ေစေတာခ်စ္သည္ကိုေတာ႕ေၿပာရေပမည္. ဘာလို႕အြန္လုိင္းေပါၚတက္ေၿပာသတံုး အုိ......သူမ်ားေတြ ေတတာ္ငသူတို႕သမီးရည္းစားအခ်င္းခ်င္း ကုိဘတို႕ဆုိ ေဘးခ်ငး္တုိက္ တစ္ခန္းထဲ တခန္းေက်ာ္ေတာင္ အြန္လုိင္း ေၿပာႀကေသးရာ ခင္ဘာလုိ႕မေၿပာရမည္နည္း ခ်စ္သည္ ခ်စ္သည္ေပါ႔.

ေမာင္႕ကို သတိရသည္ မေန႕က စကာပူတစ္ၿမိဳ႕လံုူးၿမန္မာ dress ၿဖင္႕ ခင္႕သူငယ္ခ်င္းမ်ား အမ်ိ္ဳးမ်ားသည္ လွလွပပ ဝတ္စားကာ ဒါတ္ပံုမ်ား ဖဘ တြင္ ေတြ႕ရ႕သည္ ေယာက္်ားမ်ားၿဖစ္ၿဖစ္သည္ . ခင္သည္လည္း ေမာင္နင္႕ပြဲတက္လုိလွသည္. ေမာင္က အုိ. ဒါေတြ အေရးမႀကီးပါဘူး အေရးႀကီးတာ ပိုက္ဆံဘဲ ဟုေၿပာေလမား.။

ခင္ micro wave oven သြားဝယ္သည္ေမာင္ လူႀကီးၿဖစ္ေသာ ခင္သည္ မဆံုးၿဖတ္တတ္ေသာေႀကာင္႕လူငယ္ၿဖစ္သူ အမ်ိဳးကို တုိင္ပင္ေသာ ္စိတ္ၿမန္လက္ၿမန္ ညီမသည္  လိုက္ဝယ္ေပးေလသည္. cornelle သည္ စလံုး ၉၀ က်ပ္ၿဖစ္သည္ လက္လွည္႕ႀကီးၿဖစ္သည္။ ဆမ္ေဆာငး္သည္ ၁၃၀ ၿဖစ္သည္ panasonic သည္ လလည္း same price ၿဖစ္သည္ ခင္သည္လညူ္ ထမငး္ေသခ်ာခ်က္စားသူမဟုတ္ ညီမသည္ လည္းခ်က္စားသူမဟုတ္ၿဖစ္ေလရာ ေမာင္႕ညီမသည္ ၉၀ တန္ လက္လွည္႕ကို စိတ္ကူးည္ ခင္ကေတာ႕ ေတာမွာေနလွ်င္ေတာ႕ လက္လွည္႕ႀကီးသံုးမည္ ၿဖစ္ေသာလည္း ၿမိဳ႕ ႀကီးၿပႀကီးေတြင္ေၿပီးေတာ႕ လက္လွည္႕ႀကီးမသံုးခ်င္ေပ. လက္ကေလးနိပ္ကာ နိပ္ကာ ၿဖင္႕ press လံုပ္ကကာ သံုးရေသာအဆင္႕ၿမင္႕ကိုသာ သံုးလုိသည္ ဆမ္ေဆာင္းလည္းလွပါသည္ ပင္နီဆုိးနစ္လည္းလွပါသည္ ခင္က ပင္နီစုိးနစ္ကုိ သေဘာက်သည္. စလံုး ၄၀ ကုိ မွဴ ခင္ တက္ကစီနစ္ခါစီးလွ်င္ စလံုး ေလးဆယ္ ကုန္ၿပီၿဖစ္ရာ မထူးေခ်. တက္ကစီခ ေခ်ြတာ လုိက္ရံုၿဖင္႕ကာမိၿဖပီၿဖစ္သည္. ခင္႕အရစ္ကုိ သိေသာ ္ညီမသည္ ကဲပါ. ေတာဂုိက္ႀကီးမသံုးခ်င္ရင္လဲေန မဟုတ္လဲေန႕တုိင္း ေတာဂုိက္ႀကီး ႀကီးၿပီးစိတ္မခ်မ္းမသာၿဖစ္ေနဦးမည္ ကဲေစ်းႀကီးတာဘဲ ဝယ္ပါေတာ႕ဟု ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေပးၿပီးကာမွ ထုိပစည္းသည္ stock မရွိေခ်. ရက္ပိုင္းေစာင္႕ရမည္ ဆိုသည္ ။ ဆမ္ေဆာင္းလည္းမဝယ္ခ်င္ေသး . ကဲ မဝယ္ၿဖစ္ေတာ႕ဘူးေပါ႔. ကုသုိလ္ကံမပါေသးေခ်. မဟုတ္က အိုဗင္ႀကီးၿဖငင္႕တက္ကစီစီးကာ အိမ္ၿပန္ရၿပီၿဖစ္သည္။

ခင္သည္ စိတ္မေလွ်ာ႕ေသး. ညီမကုိ သူ အသီးေဖ်ာ္ရည္စက္ဝယ္ခ်င္ေႀကာငး္တင္ၿပသည္ ညီမသည္လည္းသိတ္ေတာ႕သိလွသည္ မဟုတ္. သိမည္ေတာ႕မွန္သည္ သို႕ေသာ္လည္း သူသည္လည္း စားမွဴေရးရာ က်ြမ္းက်င္သူမဟုတ္ေခ်. ၿဖစ္သလုိခ်ီတက္ေနသူၿဖစ္သည္ .သုိ႕ေသည္လည္းခင္႕ထက္ေတာ႕ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မွန္သည္. အဲေလ ၿမန္သည္. မွန္လည္းမွန္တက္သည္ သူတိဳ႕အမ်ိဳးသည္ သြက္သည္ ခင္တို႕အမ်ိဳးသည္ေနးသည္. ဇြဲရွိသည္။ 


သုိ႕ၿဖစ္ေလရာ သူညြန္ေသာ ဆုိင္ကလည္းေထာက္ခံေသာ simple သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္စက္ုိ ဝဝ္သည္ အသီးကို ထည္႕ေရအနည္းငယ္ထည္႕ ၿပီးလွ်င္ ခလုပ္ တစ္သုိ႕မဟုတ္ နစ္ တြႈ္ ထားလွ်င္ရၿပီဆုိသည္ ေရခဲထည္႕လုိ႕ရမရမေမးလုိက္မိေခ်. ရလားဟင္. ခင္သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ညမ္ ရန္ကုန္ၿပန္လ်င လွခ်င္သည္ပိန္မွ လွမည္ဝလွွင္အားႀကီးရုပ္ဆုိးသည္ပိုက္ႀကီးပူ ဖင္ႀကီးေကာက္လူကလည္းအရပ္ကပု လံုးလံုးေလးၿဖစ္ေနသည္ ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္မလွ်လွ်င္ေတာင္ရုပမဆုိးလုိ. အသက္ႀကီးကာမွ လွခ်င္သလားဆုိလည္း လွခ်င္သပေအ ဟုသာ ေၿဖရမည္.

ကဲ ခင္ေဖ်ာ္ရည္ေသာကေတာ႕မည္ ဘာရွိရွိေဖ်ာ္မည္. ရွိတာ ေဖ်ာ္မည္.အာ. စလံုး ေလးဆယ္႕ကိုးက်ပ္ၿဖစ္သည္ ေမာာင္ေတာ႕ဆူေတာ႕မလား မသိဆုိေလသာ္ညီမက discount ရတယဟ္ု ေၿပာလုိက္ရန္သင္ေပးသည္ အုိေကၿပီေပါ႕ . ခင္ေဖ်ာ္တိုက္မယ္ေမာင္.။

1 comment:

Anonymous said...

း)) လြယ္လြယ္ ၿမန္ၿမန္ သစ္သီးပဲ ေဖ်ာ္ေသာက္ေတာ့မယ္ေပါ့