Thursday, September 26, 2013

25th September 2013





 ပုိက္ဆံသည္ ရွာရမလြယ္ေသာ္လည္း ရေနေသာအေၿခအေနတြင္ ရွိေသည္ ရေနေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ က်ားႀကီးေၿခရာႀကီး ၿငီးၿငဴသည္ ကုိ သူမ မႀကိဳက္ပါ. သူမတြင္ ပိုက္ဆံမ်ားရွိသည္ မသံုးရဘူး ဟု မၿငီးၿငဴခ်င္ပါ. ဘာဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ရွိတာ ေကာငး္တာေပါ႔။။

အုိင္ဖံုး update လုပ္ေနသည္. အိမ္တြင္ ဝိုင္ဖိုင္မရွီပါ. စကာပူၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေတြင္ ဝုိင္ဖုိင္အိမ္ မရွိေသာ အိမ္ရွားလွမည္ သူမအိမ္တြင္ ဝိုင္ဖိုင္မရွီပါ. ဟု ဆုိေသာ္အံႀသႀကသည္ ဝိုင္ဖုိင္မရွိသည္ က ပိုကုန္ေလသည္ တယ္လီဖံုး ၿဖင္႕အင္တာနက္ခ်ိတ္သည္ လြန္ခဲ႕ေသာ ္နစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဒီအတိုငး္ခ်ိတ္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္. ထုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕ တယ္လီဖံဳး လစဥၤေႀကးေပးရသည္ အင္တာ နက္ဘုိးကို လစဥ္ေပးရသည္. separate ေပးရာ ပိုကုန္သည္ ။ တယ္လီဖံုးလုိင္းေႀကးေပးရသည္ ဆုိလွ်င္ အံႀသႀကၿ႔ပန္မည္. ။  ေခတ္ႀကီးက ေၿပာငး္လဲ တုိးတက္ေနၿပီၿဖစ္သည္ လူက မတုိးတက္ဘူး ဟု အၿပစ္မဆုိေလနင္႕. လူတုိင္းသည္ ေနရာတုိင္းတြင္ မထူးခ်ြန္နိုင္ေပ သူထြနး္ခ်ြန္ေသာ အပိုင္းရွိမည္ သူ ညံ႔ေသာ အပိုင္းရွိမည္. ရွံဳးသည္မ်ားကို ၿမတ္သည္မ်ားနင္႕ကာရေပမည္. ဘုရားသခင္က အားလံုးကုိ ညီတူညီမွ် ၿဖစ္ရန္ မဖန္ဆငး္ေပးလုိက္ပါ. ထုိက္ဲ႕သုိ႕ပင္ အရာအားလံုးကို လည္း ၿပည္႕စံုေစရန္ မစီစဥၤေပးလုိက္ပါ.






 သုိ႕ၿဖစ္ေလရာ သူမ update လုပ္ရသည ္မွာ အေတာ္ခက္ခဲေပသည္. ဝုိင္ဖိုင္မရွီေသာေႀကာင္႕ဝုိင္ဖိုင္ ဆုိင္သုိ႕သြားၿပီး အဲေလ ဝုိင္ဖိုင္ စေပါ႔ရွီေသာ ေနရာမ်ားသုိဳ႕သြားရန္ သူငယ္ခ်င္းက အႀကံေပးသည္ ဝိုင္ဖိုင္ရွိေသာ အရပ္ ဘယ္မွာရွိသနည္းသူမ. မသိပါ. သူမ မသိသည္မွာ မ်ားလွသည္ ဒီေလာက္ခ်ာရင္လဲ စကာပူမေနပါနဲ႔ ၿပန္ပါေတာ႔ေအ ဟု လာမတြန္းခ်ေလနင္႕မၿပန္ဘူ မၿပန္ဘူး မၿပနဘူး ဟု ဆုိေသာ္ အေမ စိတ္ဆုိးေလမလား စိတ္ပူမိသည္. အလကားေၿပာတာ အေမ သူမ ၿပန္လာမွာပါ အဟိ.

သုိ႕ၿဖစ္ေလရာ စကာပူ ဖံဳးက အင္တနက္ personal hotspot ကုိ ဖြင္႕က မေလးရွားဖံုးမွ ဝုိင္ဖိုင္ၿဖင္႕လက္ခံကာ OS 7 ကုိ Update လုပ္ေလရာ နစ္နာရီႀကာမည္ ဟု ဆုိသည္ . ႀကာ ႀကာေပါ႕ ပစ္ထားလုိက္သည္ အင္တာနက္ဘုိေးတြ မ်ားအေတာ ကုန္သြားမလား စိတ္ပူမိသည္ 12 GB ေတာင္ သံုးခြင္႕ရွိမွာဘဲ ေလာက္မွာပါေလ ဟု ကိုယ္႕ဘာသာ ကိုယ္ေအားေပးလိုက္သည္။ update လုပ္ၿပီးေသာ ္ဟုိလုပ္ဒီလုပ္ၿဖင္႕ အုိေက သြားေလသည္ အမွန္အအတုိငး္ေၿပာသာ ္new OS ကုိ သူမ မႀကိဳက္ေသးပါ. သူမသည္ conservative ေရွးရုိးရုိးရိုးၿဖစ္သည္ အေၿပာငး္အလဲ ကို မႀကိဳက္တတ္ပါ ပံုေသာေနရာ တစ္ခုတြ္င္ ခ်ထားသည္႕အတုိငး္ေနေလ႕ရွိသည္ သူမ သူငယ္ခ်ငး္ ( decades ) ငယ္သူမ်ားကေတာ႕အန္မတန္ နစ္သက္ေလသည္ ေမးႀကည္႕မိသည္မွာ နစ္သက္သည ္ဟုေၿဖႀကသည္. excited ေတာင္းၿဖစ္ေနေသးသည္. သူမ ပါတနာ တစ္ေယာက္ (ယခုတစ္ပါတ္ လမ္းခဲြလုိက္ရသည္ခ်စ္ခင္လွ်င္ လမ္းခြဲရေလသည္ သူမတို႕ခ်စ္ၿခငး္ကုိဝင္ဝင္ေနွာက္ယွက္ႀကသည္ )







 ထုိေကာင္ေလးသည္ မ်ားစြာ excited ၿဖစ္ေလသည္ သူသည္ အုိင္သမား ၿဖစ္သည္ apple product မ်ားစြာ ရွိသည္. သူမကို 5S ယူသင္႕သည ္ဟု အႀကံေပးသည္ ပလက္စတီစ္ႀကီးမဝယ္ပါနဲ႕ဟု ဆုိသည္ ကင္မရာထဲ မွ ဓါတ္ပံုမ်ားကို OS7 ထဲ တြႈ္ ၿမင္ရပံုကို အားႀကိဳၚမန္တက္ၿပသည ္ OS 7 သည္ လူစကားနားလည္လာေႀကာငး္. သူက ေမးလ််င္ ့how to go my home ဆုိလွွႈ္ OS7 သည္ ေၿမပံုကို ထုတ္လာေလသည္. ေကာင္းေလးသည္ ယဥၤေက်း၏. Please ဟု OS7 ကိုသံုးသည္ Please send the messeg to Khin Oo May ဟု ဆုိေသာ္ OS7 သည္ ေယာင္ေႀကာင္ေႀ႕ကာင္လုပ္ေနသည္ ေကာင္ေလး နစ္ခါ ေၿပာလည္း နားမလည္ အေၿခအေနကို အကဲခတ္မိေသာ သူမသည္ OS7 က ငါ႕နာမည္ နားမလည္ေသးဘူး နင္႕မိန္းမ နာမည္ေၿပာႀကည္႕ဆုိမွ Please send message to Sara ဆုိေသာအခါမွ မက္စိ ထြက္သြားေလသည္ ေလာကဓါတ္ပည ာ တုိးတက္ပံုကို သူမကုိ အံမခန္႕ၿပသည ္ထုိသူေႀကာင္႔သူမ ဆံုးၿဖတ္လုိက္ရၿခငး္ၿဖစ္သည္ ေခတ္ေနာက္က် မက်ခန္ခဲ႕လုိေခ်. လုိက္မမွီေသာလည္ လည္း လုိက္မီီွသေလာက္တာ႕လိုက္ရသည္ ပ. ပစ္ထားလုိက္ေရြ႕မရေခ်.




 စကာပူဖံဳးကို update တြင္ေတာ႕ ခင္ ဒုတ္ခေရာေကေလသည္ ဝုိင္ဖိုငေ္ area လဲ မသိ.ေလရာ မေလး ဖံုးက ့hotspot ကုိဖြင္ေရြ႕ စကာပူ ဝိုင္ဖိုင္ၿဖင္႕ update လုပ္ရာ အိမ္ၿပန္ခ်ိ္န္ေရာက္သည္ အထိ update လုပ္မၿပီးေခ်. ႀကားထဲတြင္ လည္း ႀကာေသာေႀကာင္႕သည္းမခံနုိင္ေသာေႀကာင္႕ ဟုိကလိဒီကလိလုိက္ရာ error ၿပသြားသည္။ မေလးရွား မက္ေဒၚနယ္ထဲဝုိင္ဖုိင္ရေသာ္လည္း register အြန္လုိင္းၿဖည္႕ခုိင္းေလရာ စိတ္မရွည္ေတာ႕ေခ်. I tune မွာ ေဒါင္းလုပ္ရသည္ ဆုိေရြ႕ အင္တာနက္ထဲမွာ how to download ဟု ဦး google ကိုေမးကာ . how to back up I phone 4s on   I tune.
How to update I tune.
How to download OS 7 for 4s from I tune ေမးခြနး္မ်ားစြာ ေမးရရံုမက ယူ႕က်ဴတြင ္လည္း ပညာ သြားယူရသည္ .

ေယာက္က်ာ္းယူထားတာ ဘာလုပ္ဘုိ႕လဲ ဆုိကာအားကုိးခ်င္ေသာေႀကာင္႕ ေမာင္႕ကို ၿႈငိဳၿငင္ခ်င္သည္. အုိ. မၿငိဳၿငင္ပါနဲ႕ နင္႕မွာ ေယာက္က်ား္ရွီိတာဘဲ ဝမ္းသာ စမ္းပါ back up  ရွိၿပီးတာဘဲ ဟု ေၿပာမိမွားသမွ် ဦးသံုးခ်ိန္ခ်ကာ တစ္ေယာက္ထဲ ေငါက္ငန္းေနေလသည္.

1 comment:

sosegado said...

7သြားၿပီေပါ့