Sunday, September 1, 2013

air ticket

ခင္အိမ္မွ ထြက္ေသာအခ်ိန္သည္ ညရွစ္နာရီထုိးေတာ႕မည္ၿဖစ္သည္ 45 ကားစီးရမည္ကို 85 ကားမွားစီးမိေသးတသည္ မ်က္စိဘဲ မွဴန္လာတာလား. အာရံုေတြ ဘဲ ေနာက္ေနတာလား မဆံုးၿဖတ္နုိင္ေတာ႔. အားကိုးရာ ၿမန္မာဆုိင္မ်ားသုိ႕ည ရွစ္နာရီခြဲေက်ာ္တြင္ ေရာက္သည္.

ေလယဥ္ပ်ံလက္မွတ္လာစံုစမ္းၿခင္းၿဖစ္သည္ ရန္ကုန္ကလာေသာသူမ်ား မည္သို႕ ဝယ္ႀကသနည္းေတာ႕မေၿပာေတတ္. ခင္႕အတြက္ေတာ႕ဥေနာက္စားလ်သည္. မလာခင္ အိမ္မွ jet star air way promotion ႀကည္႕ခဲ႕ေသးသည္ ဟုိတစ္ေလာက မခ်. ညေန႕မွ စိတ္ကူးေပါက္ႀကည္႕မိရာ ေစ်းခ်ေနသည္. ခင္သြားခ်င္ေသာအ ခ်ိန္မွာ ေအာက္တုိဘာ လကုန္ နိုဝင္လဆန္းၿဖစ္သည္. ေမာင္က တစ္ပါတ္ေနရန္ေၿပာသည္ ဘုရား ဘုရာ း ရန္ကုန္ တြင္ တစ္ပါတ္ဆုိေသာအခ်ိန္နင္႕မေနတတ္ပါ. ခင္သည္ ေနွးသည္ အၿပင္ေရာက္ရန္ တစ္နာရီအခ်ိန္ယူရသည္ ။ ေသာ႕ခေလာက္ကို သံုးခါ ဆြဲကာ ေသခ်ာမခ်ာ ႀကည္႕ရသည္ မီးေတြ ပိတ္ထားတာေသခ်ာရဲ႕လား ဆုိတာ ကို သံုးပါတ္ပတ္ခါ ႀကည္႕ရသည္ gas မီးဖုိဖြင္႕လွ်င္ အသက္ေအာင္႕ကာ ၿပန္ပိတ္ရသည္ ဒီလုိလူမ်ိိဳးကို ရန္ကုန္သုိ႕ တစ္ပါတ္နင္႕အသြားအၿပန္မလုပ္ရန္ ေတာင္းပန္ေလရာ နစ္ပါတ္ တုိးေပးသည္ ခင္သည္ မေက်နပ္သည္ တစ္လ ေနမည္ စိတ္ကူးသည္ သုိ႕သော္လည္း တစ္လ ဆုိလွ်င္လည္း ေမာင္တစ္ေယာက္ထည္း ပ်ငး္ေနမည္ ကို စိုးသည္ ခင္နင္႕ေမာင္သည္ ရန္ကုန္စကာပူကုိတစ္ေယကက္တစ္လွည္႕ေနႀကသည္ ကားကုိ တစ္ေယာက္တစ္လွည္႕စီးစည္ ဖံုးကုိ တစ္ေယာက္တစ္လွည္႕သံုးသည္ၿဖစ္ရာ ေမာင္႕ကို တစ္လႀကီးမ်ားေတာင္ေတာ႕ပစ္မထားရက္. သံုးပတ္ေလာက္ေတာ္ပါၿပီဟု ကုိယ္႕ကိုယ္ကို နားခ်ကာ သံုးပါတ္မွ် ထားသည္ ရန္ကုန္တြင္ေတာ႕လည္း ခင္အလုပ္မလုပ္ေသးရာ အိပ္လိုက္စားလုိက္ အမ်ိိဳးအိမ္သြားလုိက္ အင္တာနက္ ဆိုင္သြားလုိက္နင္႕သာအခ်ိန္ကုန္ရာ တစ္လ မ်ားပါတယ္ သံုးပါတ္ေပါ႕ေလ ဟုေက်နပ္လုိက္သည္။

၈်က္စတား.သည္ အသြားအၿပန္ အႀကမ္းဖ်ငး္ နစ္ရာခန္႕က်မည္. hand carry kg 10 နင္႕ၿဖစ္သည္ ၿပီးမွ ကိုယ္လုိအပ္သည္မ်ား ထပ္ဝယ္ရမည္ေပါ႔။ uကီလုိ ၂၀ ဆုိလ််င္ ဘယ္ေလာက္ထပ္ေပး ကီလုိသံုးဆယ္ဆုိလ််င္ ဘယ္ေလာက္ထပ္ေပး. ဘယ္နားထုိင္ခ်င္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေပး ကရက္ဒစ္ကက္နဲ႕ေပးမယ္ဆုိလ််င္ ဘယ္ေလာက္ေပး စာတုိက္က သြားေပးလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ေပး ဆုိၿပီး ဆက္လက္တြက္ခ်က္ရမည္ေပါ႔.

ေအာက္တုိဘာ သံုးဆယ္မတုိင္ခင္ စကာပူမွ ထြက္လွ်င္ စလံုးသံုးရာၿဖင္႕ silk air ေလယဥ္ႀကီးစီးရမည္.ကီလုိ နစ္ဆယ္ baggage နင္႕ hand carry 10 ၿဖစ္သည္. one month ticket ၿဖစ္သည္ One month ticket ဆုိသည္မွာ တစ္လအတြင္ းအသြားအၿပန္လုပ္ရမည္ ဟု ဆုိလိုသည္.တစ္ဆုိင္က သံုးရာ ဆုိၿပီး တစ္ဆုိင္က ၂၈၃ က်ပ္ဆုိသည္ တစ္ဆုိင္က ၃၀ ေနာက္ဆံုးထား ထြက္ရမည္ဆုိၿပီးတစ္ဆုိင္က ၃၁ ေအာက္တုိဘာ ေနာက္ဆံုးထား ထြက္ရမည္ဆုိသည္။

MAI ကေတာ႕ ဒီဇင္ဘာ မတုိင္ခင္အထိ ရသည ္စလ့ုးသံုးရာခန္႕ဘဲၿဖစ္သည္. ေအာက္တိုဘာ ၂၅ မတုိင္ခင္ ထြက္လွ်င္ ကီလုိ ေလးဆယ္ရေ၇ံြံ. ေအာက္တုိဘာန စ္ဆယ္႕ငါးေနာက္ပိုင္း ထြက္လွ်င္ ေတာ႕ကီလုိ သံုးဆယ္သာ ရမည္ တစ္ဆုိင္က ၃၁၅ က်ပ္ ဆုိေရြ႕ တစ္ဆုိင္က ၃၁၀ ဆုိသည္ သူလည္း one month ticket ၿဖစ္သည္။

္ရက္မ်ား ခ်ိိန္းေရြ႕မရပါ. Fix date မ်ားၿဖစ္သည္ မည္သူမ်ွ fix date ကုိ လုိခ်င္မည္မထင္ ယခုလုိ နစ္လခန္႕ႀကိဳဝယ္ရသည္မွာ ပိုအသည္းယားလ်သည္ နစ္လအတြင္း အရာအားလံးုး smoothly ၿဖစ္မည္ဟု မည္သူအာမခံနိုင္ပါနည္း. ဟုိတံုးက ္felxible date မ်ားဝယ္ေသာ္လည္း ေၿပာထားေသာရက္မ်ားမွာသာ သြားၿဖစ္သည္. ထုိကဲ႕သုိ႕ေၿပာထားေသာရက္မ်ားတြင္ သြားၿဖစ္ေသာ္လည္း flexible သည္လူိကုိ စိတ္ခ်မ္းသညမွဴေပးသည္ ကိစၥရွိလွ်င္ ငါရက္ခ်ိနး္ date လဲလုိ႕ရတာဘဲ ဆုိေသာအသိသည္ လူကို အားရွိေစသသည္ ။ fix date ကိုမနစ္သက္ေႀကာင္းေၿပာလုိသည္ ဒါဆုိလ်င္ ေစ်းႀကီးေပးဝယ္ေလဟု ေၿပာေပလိမ္႕မည္.

flexible date သြားေမးရာ 2 month ticket 415 က်ပ္ ဟု ဆုိသည္ နစ္လ မေနခ်င္ပါဘူး တစ္လထားပါ ေစ်းမေလ်ွာ႕ဘူလား ဆုိေသာ ္တစ္လ ticket မရွိဟု ဆုိသည္ နစ္ပါတ္ေကာ ဆုိေသည္လည္း နစ္ပါတ္ ticket လဲ မရွိပါေဘူး ဟု အၿပံဳးကေလးၿဖင္႕ေၿဖသည္. ။

ခင္သည္ သက္ၿပင္ကို ခ်သည္ ေမာင္႕ဆီက ဖံုးလာေလသည္ လက္မွတ္ကိစၥေမးၿခင္းၿဖစ္သည္ ခင္သည္ စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ေမာင္႕ကို ဘုတ္အုတ္ထဲမွ ဖတ္ၿပသည္ ခင္႕တထြက္ တမိုက္ ( 2 cents) ဟု ယခု လူမ်ားေၿပာေနသလုိ 2 cents တန္ကေလးၿဖစ္ရာ အေတာ္ စိတ္ရွဴတ္ေထြးသြားေလသည္.

ေမာင္ကေတာ႕ၿပတ္သားသည္ ၈်က္စကားသည္နစ္ရာခန႕ၿဖစ္ရာ တစ္ရာ ပိုေပးၿပီး silk air ႀကီးိုကိုစီးဟု ဆုိသည္ ခင္ကေတာ႕မစီးခ်င္ ခင္႕ MAI ကိုသာ စီးခ်င္သည္ ခင္႕ တြင္ လြန္ခဲ႕ေသာနစ္နစ္ခန္႕က တစ္နစ္ထဲ သံုးေခါက္သြားလုိက္ရာ MAI ကဒ္ၿပားတစ္ခုရသည္ (ယခု ဘယ္နားထားမိသည္ မသိရွာရဦးမည္) ထုိကဒ္ကို ၿပလွ်င္ အထူး အခြင္႕အေရး ၁၀ ကီလုိပိုရသည္ ၿဖစ္ရာ ခင္ကေတာ ႕ခင္႕အမ်ိဳးအေဆြ သူငယ္ခ်ငး္မ်ားကို ငါးက်ပ္တန္မ်ားတစ္ဆယ္တန္မ်ားသယ္သြားက ေပးခ်င္လွသည္ .ေမာင္႕ကို အထြန္႕တက္ရာမရ. ေမာင္သည္ ခင္ ေတာသူကို အၿမဲ ေၿမေတာင္ေၿမွာက္ေပးေနသူၿဖစ္ရာယခု ေလယဥ္ႀကီးသည္ ခင္မစီးဘူးေသး စီးရမည္ ဆုိသည္ ဟင္ မစီးခ်င္ပါဘူး ေလယဥ္က ေလယဥ္ပါဘဲ ဆုိေသာ ္စိတ္ဆုိး၏. ခင္သည္ေမာင္႕ကို ၿပန္မေၿပာရဲ. ေမာင္စကားနားေထာင္လ်င္ ႀကီးပြားမည္ဟု ငယ္စဥၤကတည္းက ႀကီမ္းေမာင္းထားရ ႀကီးပြားရာႀကီပြားေႀကာငး္အၿမဲနားေထာင္ရေလကာ Silk air ကိုသာ ေရြခ်ယ္လုိက္ရသည္။ Flexible ကို နစ္သက္ေသာ္လည္း ေမာင္က တစ္ရာ ကြာေသာေႀကာင္႕ပယ္ခ်လိုက္သည္. သံုးပါတ္ေနမည္ စိတ္ကူးေသာ္လည္းေမာင္႕ကိုသနားေသောႀကာင္႕ နဲနဲ ရက္ေလွ်ာ႕လုိက္သည္။

လက္မွတ္ဝယ္ၿပီးကာ မွ ငါ ခြင္႕ရက္တြက္တာ မ်ားမွားသလားဟု စိတ္ထဲ တစ္နံု႕နံဳ႕ေနသည္ ခြင္႕ကိုးရက္ ဟု မွတ္ထားေသာ္လည္း မွတ္ထားေသာ မွတ္ဥဏ္မွာ လြန္ခဲ႕ေသာ နစ္လခန္႕က ၿဖစ္ရာ ယခု မးူးတူးတူးၿဖစ္ေခ်ၿပီ ေသာ႕ခေလာက္ကို ၿပန္ဆြဲခ်င္သကဲ႕သုိ႕ ရံဳးခန္းသို႕ဖံုးဆက္ေမးခ်င္စိတ္မ်ားတစ္ဖြားဖြားေပၚ၏။ စေနတစ္ဂ္ေနၿဖစ္ရာေအာင္႕ထားရသည္ အၿပန္လမ္းတြင္ ငါရက္ေတြက္တာ မွမွန္ရဲ႕လား.။ future နစ္လမွ ာ က်န္းမာပါေစ ခ်မ္းသာပါေစ ခလုပ္မထိဆူးမၿငိပါေစရန္ ဆုေတာင္းရသည္.။

ဤတြင္ ခင္လက္မွတ္ဝယ္ၿခငး္ၿပီး၏။

2 comments:

Anonymous said...

ဤတြင္ခင္လက္မွတ္၀ယ္ျခင္းအေၾကာင္းဖတ္၍ျပီး၏။
အအရ

Anonymous said...

ပို.စ္အသစ္ေလး ေတြ.ရလို.ေပ်ာ္သြားတယ္။။
ေလယာဥ္လက္မွတ္ သတင္းစံုကိုဖတ္ရ၊ သိရလို.ေက်းဇူးပါေနာ္။