Tuesday, September 24, 2013

24th September 2013

ခဥမသည္ ကစ္စ္ေနေသာ အရပ္ရွည္ရွည္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္နင္႕ ခ်စ္စဘြယ္ေကာင္မေလးတို႕နစ္ေယာက္လမ္းခဲြခါနီး တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ဖက္က ပါးခ်င္းဘဲနမ္းသာလာဘာဘဲနမ္းသလား မသိေလေသာ သူနစ္ေယာက္ကို မ်က္ေစာင္းထုိးက အိမ္ေပၚသို႕တက္လာ၏. မနာလုိၿဖစ္လွသည္ ယခင္က ဘုိက္ႀကီးသယ္မ်ားကိုသာမနာလုိၿဖစ္ရ၏. ကေလးခ်ီေသာ အေဖမ်ားကိ ၿမင္လွ်င္ စိတ္မေကာင္းၿဖစ္ရသည္ ယခုေသာ္ အတြဲမ်ားၿမင္လွ်င္ တုတ္နင္႕ရိုက္ခ်င္ေသာ စိတ္ၿမားကို ခ်ိဳးနိမ္ထားရေလသည္။ခဥမေရွာ႕ပန္သြားသည္ shopping ဟု ဖတ္ပါ. သြားသည္ကေတာ႕ဖိနပ္သြားဝယ္ခ်ငး္ၿဖစ္သည္ ဖိနိပ္ မပါဘဲ ဘာေတြ ပါလသည ္မသိ. ဇတ္လမ္းစသည္ က ေကာက္ညွင္း မုန္႕လံးုေရေပၚထဲမွ အုန္းသီးကို သီးပီး ေၿခ်ာင္းဆုိးသလား ကေလးအႀကီး အသစ္ကဘဲ ေခ်ာငး္ဆုိးရာက ကူးသလားမသိ အဟတ္ဟတ္ ၿဖစ္သည္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ရန္ ငံုေသာ အရာတစ္ခုကုိ သြားရွာရာ ခမသထဝ စားတတ္ေသာ ဂ်င္းကို သြားေတြ႕ဥည္ သုိ႕ေသာ္ခမသထဝ ၏ ဂ်င္းသည္ သႀကားမပါ ယခု ၈်င္းသည္ ခပ္ခ်ိဳခ်ဳိၿဖစ္သည္. ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္စားရမွာေပါ႕ ဝယ္ခဲ႕ရမလား ခမသထဝ. တရုပ္ၿပည္မွ ဂ်င္းကေတာ႕ ပိုေကာင္းေလသည္ ဂ်င္းအရသ ာ အပီအၿပင္႔ါပါသည္ သိ္တ္မြမ္းမံထားၿခငး္မရွီ.


ၿပီးေသာ္ လုိရင္းမွာ
 
 
 

အိပ္ရာခင္း တစ္ခု

. အိပ္ရာကာေသာ matress cover.တစ္ခု.။

မ်က္နာသုတ္ပဳဝါ တစ္ထည္.။

ေရဗူးတစ္ဘူးပါလာေလသည္ အက်ယ္မခ်ဲ႕လုိေတာ႕ေခ်. ေက်ာ္ဖတ္ပါ။
 
 
 


ၿပီးေသာ္အသီးမ်ားသြားဝယ္သညေထာ႔ပတ္ေသီးေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္ခ်င္သူကို တိုက္ရမည္ မဟုတ္လား ပြဲမဝင္ခင္ အၿပင္က က်င္းပ က်င္႕ေဖ်ာ္ရမည္ေပါ႕ ေထာပ္သီးေဖာ်္ရည္ ဘယ္လုိေဖ်ာ္ရမည္မသိပါ. google ကိုဘဲေမးမလား ထံုးစံအတုိင္း နြားနို႕နင္႕ေရထည္႕ကာ ေဖ်ာ္လုိက္မလား ဘာဘဲညဖစ္ၿဖစ္ ေဖ်ာ္လုိက္ရင္ၿပီးတာဘဲ ဘုိက္နဲနဲဆာလာသလုိရွိသည္။


တစ္ေယာက္ထဲ ေနသူ၏ ဒုတ္ခသည္လည္းမေသး တိတ္ဆိတ္ေနေသာ အသံသည္ က်ယ္သည္ မနက္က တံခါးအားလံုးပိတ္. မီးပိတ္. တီဗြီပိတ္ ကြန္ၿပဴတာ ပိတ္လုိက္ရတာ ေရခဲေသတာ လည္ေသာ အသံသည္ အေတာ္က်ယ္လာသည္ လန္႕သြားရာ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ မသိေခ်. ထားခဲ႕ရမလား ကုိယ္သြားသည္ကလည္း အေဝးႀကီး. အိမ္ကို ိစိတ္မခ်. ဒါ ေရခဲေသတာက နဂကုိသံဘဲလား မေသခ်ာ မေသခ်ာတ မစြန္႕စားတာ ေကာငး္ပါတယ္ဆိုကာ ေရခဲေသာတ ခလုပ္ကုိ ပိတ္လုိက္ေလသည္ 
 
 
 
 
 
 
 
သိတ္ေတာ႕လည္းနမေမ်ာ စရာမရွိလွ မေကာငး္တာေတြ လြတ္ပလုိက္ရံုေပါ႕ ေကာင္းေတာ႕လည္းဆက္သံုးတာေပါ႕ တံခါးဖဖြင္႕ၿပီးေသာ႕ဆြဲရေသးသည္. ေအာ္ လမ္းမွာ ဖိနပ္တံရံဝယ္လာေသးသည္ ။ မမေငြ တစ္ေထာင္႕နစ္ရာက်ပ္ခန္႕ၿဖစ္သည္ ၿပီးခဲ႕ေသာ တစ္ပါတ္က ၿမန္မာေငြ တစ္ေသာင္႕းခန္႕တန္ေသာ ဖိနပ္သည္ ဆယ္ရက္ခနၤ႕သာ စီးရေသးသည္ ေကာ္ကြာသြား၏. ကပ္စရာ ဖိနပ္သမားလည္းရွာမေတြ႕ပါ. လြတ္ပစ္ဘုိ႕ကို စီးစရာမရွိ မိန္မးသေဘာဝပင္ ဖိနပ္မ်ား မ်ားစြာရွိေသာလည္း စီးစရာမရွိပါ။
 
 
 
 
 

1 comment:

ပန္းခရမ္းျပာ said...

ေမႊ႔ရာ ကာေသာ အ၀တ္ကို ႀကိဳက္ပါသည္။
ေရဗူး ဆိုဒ္ေသးျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရ၏။
ေထာပတ္သီးမ်ား မွည္႔ရန္ ငါးရက္ခန္႔ ေစာင့္ရဦးမည္။
ဤဂ်င္းမ်ိဳး မစားဘူးပါ။
ဖိနပ္ ႀကိဳက္ပါသည္။

မခ်ိဳ