Thursday, August 23, 2012

Batam 3ကုန္က်ေငြ မွာ ရွငး္ရွငး္ေလးၿဖစ္သည္ အိမ္မွ ဘုတ္ဆိပ္သုိ႕႕ကားခ စကာပူ ေငြ ၂၀ က်ပ္. ဘုတ္စီး ခ အသြားအၿပန္. စလံုး ၅၀. . ။ အငွားကားခ အခ်ိန္ ခုနစ္ နာရီစာ စလံုး ရ၀ ၿဖစ္သည္. ၿပီးၿပီ. ၿဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း.စလံုး ၁၄၀ ကုန္သည္။ ဟင္. အဲဒါဆုိ ဘာဆက္ေရးရမွာတံုး.
စလံုးငါးဆယ္ ကုိ အင္ဒုိနီးရွားပိုက္ဆံလဲသြားရာ မုန္ဳ႕စားခဲ႕ရာနဲနဲေလးသာ ကုန္သည္ ၿပန္ပါလာသည္ ။
စလံုးပိုက္ဆံၿပန္မလဲေသး ေသခ်ာမွတ္မိေအာင္သိမးထားသည္. ၿပသာနာမွာ ေငြ လဲြနဳွံးမသိေသာေႀကာင္႕သူရံဳိးေၿပာေသာေစ်းမ်ားိကုိတန္ ၏ မတန္ ၏ မဆံုးၿဖတ္နုိ္ေင္ေသာေႀကာင္႕မဝယ္ခဲ႕ရသည္မ်ားရွိသည္.


လမ္းတစ္ေလ်ာက္တစ္နာရီခန္႕ႀကာသည္ မိနစ္နစ္ဆယ္ခန္႕ေငးေမာၿပီးေသာ ္ပ်ငး္ရီသြားသည္ ခရီးသည္ အမ်ားအိပ္ႀကသည္။ ခဥမသည္လည္းးလိုက္အိပ္သည္.။ ေရာက္ၿပီ ုဆုိကာမွ ထက ႀကည္႕သည္ ။ ခံစားခ်က္ကု ိေၿပာၿပရန္ခက္ေနသည္။ စိတ္ထဲတြင္သိတ္စည္ကားသည ္ဟု မခံစားရ. ရံုးပိတ္ရက္ၿဖစ္ေနသည္. ဒါတ္ပံဳမရိုက္ရဟု စာသားမေတြ႕ေခ်. ။ တာဝန္ရွိသူ အခ်ိဳ႕ ခ်ဥၤးကပ္လာကာ ဘာလူမ်ိဴးလဲ ေမးသည္ ၿမန္မာ ဆုိေသာ ္ဗီဇာေႀကးမေပးရေသာ ေနရသုိ႕ညြန္သည္ အခ်ိဳ႕သည ္ေပးရသည္။ ေကာင္တာ တန္းစိီသည္. စာအုပ္ၿပသည္ စကားပူတြင္ ဘာနင္႕ေနသည္ ဟူဆုိေသာ ္ကဒ္ၿပားကုိထုတ္ၿပရသည္ ရန္ကုန္မွ အလည္လာသူဆုိလ်င္ ဘာၿပမည္နည္း ေလယဥ္ပ်ံလက္မွတ္ၿပရမည္ထင္သည္။ အဝင္တံုးထုေပးလုိက္သည္. စလံုးမွ ေပးလုိက္ေသာ white card ကုိ တစ္ဝက္ကို ၿပန္ေပးလုိက္ရာ စာအုပ္ထဲတြင္ေသခ်ာထည္႕ထားလုိက္သည္ အၿပန္ အဲဒါၿပန္ၿပထြက္ရမည္ ၿဖစ္သည္။ဘယ္နစ္ရက္ရသည္ကို မ်က္ေစ႕မွဴန္သၿမင္ကမၿမင္ရ. ေအ. ငါလဲ တစ္ရက္ဘဲ ေနမွာဘဲ ရမွာပါေလဟု ကုိယ္႕ဘာသာကုိယ္စိတ္ကူးကာ လဝကမွ ထြက္သည္. ထြက္သည္ shopping center ထဲသုိ႕ေရာကသ္ည္ ကံဆုိးစြာ ဆိုင္မ်ားစြာပိတ္သည္။ သူရို႕ရဳံးပိတ္ရက္ကို မွ လာမိသည္ကိုး။ အၿပန္လက္မွတ္ကုိ တစ္ခါတည္းေရာက္ေရာက္ခ်ငး္ ဘြတ္ကင္လုပ္ရန္မွာထားသည္ကုိမွတ္ထားကာ အၿပန္လက္မွတ္မ်ား ဘယ္မွာ လုပ္ရမလဲ စဥ္းစားေမးၿမန္းက အေပၚထက္တက္ကာ ေမးၿမန္းစံုစမ္းသည္။စလံဳးမွ ေပးလိုက္ေသာ boat အခ်ိန္စာရငး္ ကဒ္ၿပားသည္ အေတာ္အသံုးဝင္သည္ စိတ္ဓါတ္က်သြားေသာ ခဥမသည္ ငါ တစ္ည အိပ္ဘုိ႕ ဘယ္သြားအိပ္ရပါ႕ ဘာလုပ္ရပါ႕. ဘာ စားရပါ႕ ဘာေတြ မ်ားက ေခါငး္ေၿခာက္လာေလသည္ ၿပန္ေတာ႕မည္ ဟု စိတ္ကူးသည္. အင္. ေရာက္မွေတာ႕ညေနထိေတာ႕ေနဦးမွ ပါ ေတာ္ေႀကာ္ေနေပ်ာ္သြားမွာပါေလ ဟုစိတ္ကူးကာ လက္မွတ္ေရာငး္သူကုိ အခ်ိန္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၿပာသည္.ေနာက္ဆံုး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေၿပာ ကာ ေနာက္ဆံုး boat မတုိင္ခင္ boat ကုိဆံုးၿဖတ္ခ် ခ်ကာ ယူလုိ္ကသည္ တစ္နာရီ ေစာကာ check in ဝင္ရမည္ ၿဖစ္သည္. မလာၿဖစ္ပါက ဖံုးဆက္ရန္ ဖံုးနံပါတ္ေပးသည္ တစ္နာရီ ႀကိဳတင္ အေႀကာငး္ႀကားက ေၿပာငး္လုိေသာအခ်ိန္သုိ႕ေၿပာင္းနုိင္သည္ ခဥမသည္ ယခု အေတာ္ ခရီးသြားတတ္ေနၿပီၿဖစ္သည္။ သြားလ််င္ အၿပန္လမ္းကို အၿမဲ ေရြးခ်ယ္ထားရသည္.ဘာလုပ္ရမွန္းမသိေတာ႕ေသာ ခဥမသည္ ၿမိဳ႕ကို ႀကည္႕ကာ စိတ္ညစ္သြားေလသည္ ဘတစ္ကားမေတြ႕ကိုယ္ပိုင္ကားနင္႕တကၠစီသာေတြ႕ေလသည္ ဘာလုပ္ရမည္ နည္း ဘယ္သြားရမည္နည္း ဘယ္မွာ အိပ္ရမည္နည္း . ထုိဆုိင္း ဘုတ္ ကို ေမာ႕ကာ ႀကည္႕ကာ ငါ ဘြတ္ကင္လုပ္ရင္ေကာင္းမလား အိပ္ရင္ေကာင္းမလား မအိပ္ရင္ ေကာငး္မလား. လမ္းေတြ႕ေတာ႕မွ ေတြ႕တဲ႕တစ္ကစီကု ိေတြ႕တဲ႕ေဟာ္တယ္ လုိက္ပို႕ခုိင္းမလား. ဘာမွ မသိေတာ႕ေသာ ခဥမသည္ မုန္႕စားရင္း မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ charging ၿဖည္႕ရန္စိတ္ကူးရသည္။

ယခုထက္ထိ ထိုေခါက္ဆဲြ (ဆီခ်က္နင္တူသည္ သံပရာသီးညွစ္ ငရုတ္သိီးစိိမ္းေထာင္း ထည္႕ေရြ႕စားရသည္. ေကာငး္ပါသည္။ ) သည္ ဘယ္ေလာက္က်သင္႕မွန္းမသိေသးေခ်. တြက္ၿကည္႕ဦးမွ ၿဖစ္သည္။ မတြက္ေ ရြ႕မရ ဤဘေလာ႕သုိ႕လာဖတ္ေလ႕ရွိေသာ သူအခ်ိဳ႕သည္ လည္း မတြက္တတ္ေခ်.။ ကုိကာကုိလာ တစ္ဘူးသည္ စလံုး 1.31 ေဒါၚလာၿဖစ္သည္။ ေခါက္ဆဲြသည္ စလံုးနစ္က်ပ္ၿဖစ္သည္ တန္ပါသည္။ အခုမွသာ တန္သည ္လုပ္သည္ . ဟုိတံုးကေတာ႕ဘာေတြ လည္းမသိဘူး ဆုိကာ ေတာငး္သမွ် ထုတ္ေပးလုိက္ေလသည္. ။ 1.00 SGD = 7,583.14 IDR Indonesian Rupiah ဆိုသည္ ကို ၿမဲၿမဲရြတ္ေနရန္ၿဖစ္သည္ တယ္လီဖံုးကယ္ကူေလတာ သံုးရနုိင္သည္ စိတ္တြက္တြက္တတ္ေလ႕ရွီသော ဖဲသမ်ားအတြက္ေတာ႕ခက္ခဲမည္ မထင္ေခ်.။

9 comments:

ၿဖိဳးေမာင္ေမာင္(CTM) said...

ရွည္ထွာ ၁ကေန၃ထိဆက္တိုက္အားေပးသြားပါတယ္။
ခဥမတို ့ ဂါဝံေလးနဲ ့ ဦးထုတ္ေလးေဆာင္းကာ မက္မံၾကီးနဲ ့ ပင္လယ္ကမ္းစပ္တြင္ ရွာရြတ္ခမ္းဇာတ္ကားထဲကလို ကေနလိမ့္မည္ဟု စိတ္ကူနွင့္ ေတြးၾကည့္ကာၿပံဳးေပ်ာ္ၾကည္နူးသြားပါသည္။

ၿဖိဳးေမာင္ေမာင္(CTM) said...

ရွည္ထွာ ၁ကေန၃ထိဆက္တိုက္အားေပးသြားပါတယ္။
ခဥမတို ့ ဂါဝံေလးနဲ ့ ဦးထုတ္ေလးေဆာင္းကာ မက္မံၾကီးနဲ ့ ပင္လယ္ကမ္းစပ္တြင္ ရွာရြတ္ခမ္းဇာတ္ကားထဲကလို ကေနလိမ့္မည္ဟု စိတ္ကူနွင့္ ေတြးၾကည့္ကာၿပံဳးေပ်ာ္ၾကည္နူးသြားပါသည္။

nyan aung said...

ပံုေတြလန္းလြန္းလို႔ KOM ဆိုတာေတာင္သံသယဝင္ခ်င္စရာ

ksanchaung said...

ပ်ဳိပ်ဳိေမ a.k.a ခဥမ .... အလည္အပတ္ထြက္တယ္။ (...)ကားနဲ႔ရယ္။ ဟုိယခင္ ခြင့္ရတဲ့ ရက္ကဆုိ (...)ကုိ ေတာင္ပိုင္းေရာ၊ ေျမာက္ပိုင္းေရာကြယ္ ႏွန္႔ခဲ့တယ္။ ေျပာျပခ်င္တယ္ ကိုမဆလာရယ္။ ေန႔ေရာပဲ၊ ညေရာပဲ တသဲသဲ ေမာင္းႏွင္တယ္။ ေနေရာင္ျခည္ လင္းလုလုမယ္၊ (...)ကို ေရာက္တယ္၊ ေလွ်ာက္လည္။

ရွလြပ္။ ျဖပ္ျဖပ္ျဖပ္။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ ကင္မရာရုိက္သံ။

Anonymous said...

စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာနဲ ့
အျမဲေပ်ာ္ရႊင္ပါေစကြန္ေရ...
အအရ

mstint said...

'ဤဘေလာ႕သုိ႕လာဖတ္ေလ႕ရွိေသာ သူအခ်ိဳ႕သည္ လည္း မတြက္တတ္ေခ်' :P မွန္ပါ၏ း)
အားက်တယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္ ခဥမ ေရ း)
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမစြာနဲ႔ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါႏိုင္တဲ့ ဘဝေလး ေရရွည္ရပ္ႏိုင္ပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

Anonymous said...

ကံဆိုးစြာျဖင့္ ဆိုင္ေတြ ပိတ္ေသာေၾကာင့္ Batam 3 တြင္ မမ ဘာေတြ ၀ယ္လာလဲ မၾကည့္ရေတာ့ေခ်

ပံု
Batam 3 ကို ေမွ်ာ္သူ Anonymous

သိဂၤါေက်ာ္ said...

ပံုုေတြ လွတယ္.. :)

Candy said...

ေပ်ာ္စရာႀကီး... ဒါ စြန္႔စားခန္းလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္.. အဲ.. အဲ့လိုလည္း ေျပာလို႔မရျပန္ဘူး.. မမက တေယာက္တည္း ဒိုးေနၾကပဲ ဟီးးးးး xD