Friday, August 10, 2012

Total Recall


သြားသည္ကေတာ႕ ေကသာ ရွုိင္းခ်င္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္.သူမ၏ ဆန္ဒ ကုိ ေကာက္ခ်င္သည္ ေကြးခ်င္သည္ ဆုိသည္မ်ားကုိ. ဆုိင္မ်ားက ေႀကာက္ႀကသည္ ပင္ပန္းေသာေႀကာင္႕ဆုိင္သမားမ်ား ညည္းညူႀကသည္. လူမ်ားေနသည္က တစ္ေႀကာငး္ အခ်ိန္ေနာက္က်ေနၿပီၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕တစ္ေၿကာငး္ ဆုိင္မွ ညင္သာစြာ ေနာက္ေန႕မွ လာေနာ္ ဟု ေခ်ာ႕ေမာ႕ကာ discount card ကေလးကိုင္ကာ ၿပန္လာေလသည္.
ရုပ္ရွင္မႀကည္႕တာ ႀကာ႔ပီဆုိကာ ရုပ္ရွင္ရံဳသုိ႕သြားသည္.
ဟုိေန႕က ကားကို သြားေခ်ာင္းၿခငး္ၿဖစ္သည္ . ေနာက္ေန႕မွ ရံုတင္မည္ၿဖစ္သည္. တစ္ရက္ ေစာေနသည္ ေတာက္ေခါက္ကာ ေနာက္တစ္ကားထပ္ရွာသည္။ကံအားေလ်ာ္စြာ အခ်ိန္ကိုက္တစ္ကားသြားေတြ႕သည္. အက္ရွင္ ၿဖစ္ၿပီး ေကာင္ေလးေခ်ာလ်င္ သူမ ေက်နပ္ၿပီၿဖစ္သည္။

ရဳပ္ရွင္ရံုေဘးေတြ ေထြလာမ်ားၿပေသာ screen အႀကီးႀကီးရွိသည္ အခ်ိန္သိတ္မရွေသာေႀကာင္႕သိတ္မရွဴစားနုိင္. ဒါတ္ပံုရုိက္ရံုသာ ရွဳစားနုိင္သည္။
လက္မွတ္သြားဝယ္သည္. ေအာက္ထပ္တြင္ renovate လုပ္ေနေသာေႀကာင္႕ အေပၚထပ္တက္ဝယ္ရသည္. ငါးထပ္သည္ main ၿဖစ္ေရြ႕ ခုန္နစ္ထပ္သည္ အေပၚရံုၿဖစ္သည္ ယခုေတာ႕အေပၚရ့ဳကုိ လက္မွတ္သြားယယ္ရေလသည္.
လူမရွိသည္ မဟုတ္. လူမရွိခ်ိန္ကုိ ေ၇ြးေရြး ရိုကၤရၿခင္းၿဖစ္သည္ ပိုပင္ပန္းသည္. အခ်ိန္ပိုကုန္သည္ သူို႕ေသာ္လည္း သူမသည္ သူမကုိ မသိဘဲ ဓါတ္ပံုရိုက္လ််င္ မလွမွာစိုးေသာေႀကာင္႕စိတ္ဆုိးတတ္ေလရာသူမ်ားကို လလည္းမရီုက္ေလုိေခ.် လွေသာပံုေကာင္းေသာပံုမ်ားစြာ ရွိေသာလည္း only me ၿဖစ္သာသူမ်ားကို မေနာက္ယွက္ဘဲေနသည္
သူမကို other world မွ လူဟု ေၿပာေသာသူေႀကာင္႕သူမသည္ ယေန႕ပံုမ်ားကို ႀကည္႕ၿခင္းၿဖင္႕သူမသည ္ပံုမွန္ world မွ လူသည္သာ ၿဖစ္ပါသည္ သုိ႕ေသာ္လည္း ထိုလူသည္ သူမ ဘေလာ႕ကို ဖတ္မည္႕သူမဟုတပ္ါ သူမသည္လညး္ သူ႕ကုိ သြားႀကည္႕ေလ႕မရွီပါ. သုိ႕ေသာ္လည္း သူတို႕သည္ သူငယ္ခ်ငး္မ်ားၿဖစ္ႀကေလသည္.
သူမသည္ စားတတ္ေသာအရာမ်ားကို သာ ထပ္ၿပန္တစ္လဲလဲစားတတ္သူၿဖစ္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာသမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္လ််င္ တစ္မ်ိဳးေၿပာငး္က try စားေလ႕ွရွိေသာ္လည္းသူမသည္ တစ္မ်ိဳးထဲကကုိ သာ စားေလသည္။ မႀကိဳ႕္လ်င္ စိတ္မေကာငး္ၿဖစ္ရမွာစိုးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္.။

သူမဝယ္ေသာလက္မွတ္မွာ ပံုမွန္ထပ္ အနဲငယ္ေစ်းႀကီးသည္. ဘာၿဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိလွ်င္ 2 D ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ရုိးရုိးနင္႕ဘာပိုေကာငး္လဲ ေမးရာ ႀကည္႕လုိ႕ပို႕ောငး္သည္ ဟု ေၿဖသည္ ရွငး္သြားသည္ ေက်နပ္ပါသည္. သုိ႕အေတြက္ေႀကာင္႕ 2 D ၿဖစ္ၿဖစ္ 1 D ၿဖစ္ၿဖစ္ သူမသည္ ႀကည႕ၤ႕မည္သာ ၿဖစ္သည္ Killing time ကုိ ေပ်ာ္ရြင္ခ်င္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ဘာလုိ႕ေပ်ာ္ရသနညး္ ေလးရက္ပိတ္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္. ။ ဘာလုပ္ရမည္နည္း ပထမတံုးကေတာ႕ 1. 2. 3. 4 တြင ္သူမသည္ 2 ရံုးပိတ္ရက္တြင္ မအားေခ်. ကံအားေလ်ာ္စြာ လူစားဝင္မည္႕သူရရာ သူမအားသြားေလသည္ယ တစ္ခုခု လုပ္ရမည္ အႀကံထုတ္ေနဆဲၿဖစ္သည္. ေမာင္သိလ််င္ အိမ္မွာေနရန္ ေလ်ာက္မသြားရန္ အနားယူရန္ေၿပာမည္ ဆုိေသာေႀကာင္႕ နစ္ရက္ခဲြခန္႕အားသည္ဟု ေယာင္ေတာင္ေတာင္ ညာေၿပာထားသည္. ေမာင္သည ္သူမအေႀကာင္းသိသူၿဖစ္သည ္. ေလးရက္မ်ားအားသည္ ကို သိလ််င္ တက္သြားနုိင္သည္.သူမသည္ ေပ်ာ္မဆံုးေခ်. ရန္ကု္ကုိ ေလးရက္နင္႕လည္း သူမ မၿပန္္တတ္ပါ.။မုန္႕သြားစားသည္ စိတ္မေကာငး္စရာမွ တစ္ေယာက္ထဲေ်ပ်ာ္ရြင္တတ္ေနၿပီ ၿဖစ္သည္ အလားအလာမေကာငး္ေခ်.

ထုိေန႕က ေနသာသည္ ရန္ကုန္တြႈ္ောတ႕မုိးရြာေနမလား ။

ထိုေခါက္ဆဲြကုိ သူမႀကိဳ႕္သည္. mushroom chicken noodle ဟု ေခၚသည္ ႀကက္သားသည္ သိတ္အရသာမရွိေသာလည္း က်န္ေသာအရာမ်ားနင္႕ထိန္းစားေရြ႕ရသည္.။ ငရုတ္သီးစိမ္းမွာ ရန္ကုန္မွ ကုလားေအာ ္သီးနင္႕တူသည္ ေသးေသးေလးနင္႕စပ္သည္. တစ္ကုိက္ကိုက္လိုက္လ်င္ ေခါက္ဆြဲသံဳးေခါက္ေလာက္စားက အစပ္ေၿပေအာင္လုပ္ရသည္. အခ်ိန္လုလာရေသာေႀကာင္႕႕ကုန္ေအာင္သိတ္မစားနုိင္ေတာ႕ေခ်.ေရခဲသုတ္စားခ်င္ေသာေႀကာင္႕တက္သုတ္ရၿခင္းၿဖစ္သည္ Durian ice chcange ဟုေခါးသည္ (နဲနငုိက္လာၿပန္ပီ).
တစ္ၿခားကမာက လူမကုိ ၿမင္ဘူးေစခ်င္ေသာေၿကာင္႕ၿဖစ္သည္။ သူရို႕႕လည္းလာမဖတ္. ခက္သည္.


စားခ်င္စရာမေကာငး္လား စားခ်င္စရာေကာငး္လွသည္ ဒူးရငး္ သီးလးေၿမပဲ အမ်ိဳးစံု အရသာ ၿပည္႕စံုသည္. ေလာကႀကီးသာယာသြားေလသည္


. အမွန္ေနတာ႕ႊံအံုးစိမ္းည္ေသာက္်ခ်င္ေသးသူၿဖစ္သည ္ဘိက္မနုိင္ အခ်ိန္မနိုင္ေတာ႕ေသာေႀကာက္႕သာ မေသာက္ဘဲေနလုိက္ရတညယ္. (သြားပီ...................)..


12 comments:

တိမ္ျပာ(မေနာေျမ) said...

အတူတူ လုိက္လည္သြားတယ္ဗ်ဳိ႕၊၊ အခ်ဳိေတြစားတာမ်ားၿပီး ေခ်ာင္းဆုိးေနမယ္ :)

khin oo may said...

ဟုတ္တယ္ ေခ်ာင္းဆုိးသြားတယ္။

Anonymous said...

ဆံပင္ေကာက္တာ ေကာင္းမယ္ ထင္ေနတာလား
(မသိလို႔ေမးတာေနာ္)
အေျဖာင့္က ပိုရိုးတယ္ မထင္ဘူးလားမမ
မမ..
အခုတေလာ ေပ်ာ္ေနပံုပါပဲ။
ပံု။
Xထံု

Anonymous said...

hee!heee!:-)

...

Anonymous said...

မမကြမ္ ေပ်ာ္ေနတယ္ဆိုလို႕ ၀မ္းသာသြားပါသည္။
ေပ်ာ္ေပ်ာ္သာေနပါဗ်ိဳ႕... ။ အယ္ ေမ့လုိ႕ ရုပ္ရွင္ေကာင္းမေကာင္းလဲ မညႊန္းသြားပါလား.......
(လီယုိ)

အၿပံဳးပန္း said...

ဘာမွ မေရးေတာ့ဘူးေနာ္
လာဖတ္တယ္

Bino said...

ဒါမွခဥမ အစစ္။
အားလပ္ရက္ကိုု တန္ေအာင္သုုံးပစ္တာ။
၀ါသနာပါလိုု႔ေစ်း၀ယ္၊
အာသာရွိလိုု႔ ရုုပ္ရွင္ၾကည့္၊
ဆာလာေတာ့ ႀကိဳက္တာ၀ယ္စား၊
အားရ ဗုုိက္ကားေတာ့ အိမ္ျပန္၊
သင့္လုုပ္ရပ္မွန္တယ္ ခင္ဦးေမ။

Anonymous said...

enjoy your life
I love you
Moe

Anonymous said...

သူမႏိုင္ဘူး
ဆိုးတယ္..

Anonymous said...

ဂ်ီးေတာ္ JB မႇာဘယ္နွစ္ရက္လွည္႕ပတ္ပီး စားေတာ္တည္ခဲ႕လဲမသိဘူး
လိုက္မယ္ေျပာေတာ႔ ေနာက္ၾကံဳမွတဲ႕ စားဖို႕ေသာက္ဖိုု႕ၾက တားတား ကို
မေခၚခ်င္ဘူး ပီးေတာ႕ မရွိတဲ႕ လန္ၾကဳတ္ ေမာင္႕ ကိုပါ တပတ္ရိုက္ခဲ႕ေသး
တယ္တဲ႕......ဟီး....ဟီး.....
ပံု
မေပၽာ္မရႊင္ျဖစ္ေနသူူ

Candy Khine said...

ေရခဲသုပ္အရမ္းႀကိဳက္တယ္ :D :D

Ko Boyz said...

တစ္ျခားကမၻာကသူမဆုိတာဘယ္သူလဲ.ေသြးႀကီးလွခ်ည္လား။