Tuesday, August 14, 2012

မမ ရွိုဳင္း

သူမ ဆံပင္ ရွုဳိငး္ ၿပီးသြားၿပီ ၿဖစ္သည္ ပို လွမလာေသာ္လည္းေသသပ္သြားေလသည္။ ပထမေတာ႕ရန္ကုန္ၿပန္ကာနီးမွ ရွိုင္းရန္စိတ္ကူးေသာ္လည္း ယခု ရန္ကုန္က ရည္းစားေဟာငး္မ်ားကို ေမ႕လုိက္ၿ႔ပီၿဖစ္သည္. ေမာင္ေၿပာသကဲ႕သုိ႕ ေမာင္ေရ.ေ မာင္ ရည္းစားေဟာငး္ ညီမ ဝမး္ကဲြက တုိ႕ဖဘကို လာအက္ေနတယ္ ေမာင္႕အေႀကာငး္သိခ်င္လို႕ထင္တယ္ ဟု ခ်ဳိခ်ိဳသာ သာ ေမာင္႕ကိုတီးေခါက္ေသာ ္ေမာင္သည္ ရံဳွ႕မဲ႕ကာ အုိႀကီးအုိမ ေတြ အေႀကာင္း ငါ႕လာမေၿပာစမ္းပါနဲ႕ကြာဆုိ သကဲ႕သုိ႕ သူမသည္လည္း ရည္းစားေဟာငး္ မ်ားကို ေမ႕လုိက္ၿပီ ၿဖစ္သည္ ရန္ကုန္ၿပန္ ကာနီး ရွုိွဳႈငး္စရာ မလုိအပ္ဘဲ ယခုေနရာေတြင္သာ ရွိုဳင္းရေပေတာ႕မည္.

သူမၿမဴးေနေလသည္ ေလးရက္ ပိတ္သည္ ဆုိသည္ မွာ သူမအတြက္ Luxury ၿဖစ္သည ္ပထမေတာ႕ KL ခ်စ္သူမ်ားထံသြားမည္ စိတ္ကူးေသာ္လည္း KL . genting, Penang မွာ မႀကာေသးခင္က မွ ၿပန္လာ ရာ mood သိတ္မရွီေသးေခ်. အင္ ဒုိ နီးရွားသုိ႕ေၿခလွမ္းေနေလသည္။ အစီအစဥ္ေတာ႕မဆြဲရေသး သူမအတြက္လည္းသိတ္မလုိအပ္ပါ. KL မသြားလိုသည္ မွာ မသြားခင္ ဝိတ္ခ်ရမည္ ၿဖစ္ၿခင္း ညစားမစားဘဲ ေနရမည္ ၿဖစ္ၿခင္း ဖိနပ္ အသစ္မ်ားကုိ သံုးရန္ခန္႕ဝယ္ရမည္ ၿဖစ္ၿခငး္ မ်က္နာသုတ္ပုဝါ အသစ္ . အက်ီအသစ္. မ်က္မွန္အသစ္ ဝယ္ရမည္ မွာ မ်ားလွသည္ ယခုပင္ ေယာင္ ၿပီး ဆံပင္ ရွုိဳငး္လိုက္သည္မွာ အေတာ္ကုန္သြားသည္
သူမသည္ ဆံပင ္ဆိုင္ကုိ sallon ကုိသြားေရြးေလသည္ သူမတြင္ ဆုိင္ ႔ပံုေသမရွိပါ။ စိတ္ကူးေပါက္သလုိဝင္ေလ႕ရွိသည္. သူမသည္ ေတာ ဂုိက္ၿဖစ္ေသာလည္း ၿမိဳ႕သူမ်ားကိုသေဘာက်သည္. ေတာဂုိက္မ်ား ဆိုင္ထဲတြင ္လုပ္ေနလ််င္ ထုိဆိုင္သုိ႕မဝင္ေခ်.ယခုဆုိင္မွာ ဝင္ထြက္ေနသူမ်ားမွာ အေတာ္ ေခတ္ဆန္လွသည္ နာမည္ကု ိႀကည္႕ၿပီး ဝင္ရန္ ခ်က္ၿခငး္ ဆံုးၿဖတ္လုိက္ေလသည္ ...,,... and Guys ဆုိပါေရာ. သေဘာမ႕က်သင္႕ဘူးလားခဥမ ဟု ေမးစရာ မလုိ ဆုိင္ထဲေရာက္သြားၿပီ ၿဖစ္သည္. ဒီေလာက္က်မယ္ေနာ္ ဆုိေသာ္ ေခါငး္ညိတ္ၿပီးၿဖစ္သည္.

မိန္းကေလးမ်ားရွိေသာ္လည္း ေကာင္ေလးမ်ားလည္း မ်ားေလသည္ ေကာင္ေလး နစ္ောယက္ သူမကုိ entertain ေလသည္။ ဆံပင္ မ်ားကို သိမ္းကာ လည္ဂုတ္တြင္ ၿခံဳထည္ ႔ပုဝါသုိငး္ သည္ ခဏ လည္ဂုတ္ကုိ ထိသည္မွာ သူမသည္ ႀကက္သီးမ်ားထသြားေလသည္ ဒါေႀကာင္႕လဲ အေတြ႕အထိ လုိ႕ေၿပာႀကတာ ေနမွာ ဘဲေလ ဟု နစ္သိမ္႕ေသာ လည္း ခပ္တည္တည္မ်က္နွာေပးၿဖင္႕ မသိသလုိေနေလ၏. ဆပင္ ကို ေဆးသုတ္သည္ အေတာ္ႀကာ၏. ညမအိ္ပ္ေသာေႀကာင္႕ေလ ေကာင္ေလးမ်ား အကိုင္ညင္သာေသာေႀကာင္႕ေသာေႀကာင္႕ေသလည္းေကာငး္ ခဥမ ငိုက္သြားေလသည္ ေတာက္.

ေခါင္းေလွ်ာင္ၿပီး တစ္ခါ ဆံပင္ ဒရုိင္ရာ မွဳတ္ေလသည္ ဘီးကို မသံုး သူရုိ႕လက္ကေလးၿဖင္႕ အသာေလး တို႕ခါ ေဝွ႕ကာ ဆံပင္ ကို အေအးမွဳတ္ေပးသည္. ပူလ်င္ ဆံပင္ သား နာသည္မဟုတ္ေလ ဘီးကို အနည္းငယ္သာ သံုးသည္ အကိုင္ေတာ္ၿပန္ေလရာ ခဥမ ငိုက္သြားၿပန္သည္ ေနာက္ အေခါက္ဆိုလွ်င္ အိပ္ေရးဝအောင္ အိပ္ၿပီးမွ လာရမည္ သုိ႕မွသာ အၿပည္႕အဝ အကိုင္ခံရေပမည္ ယခုကား ငုိက္ ငို္က္သြားေလရာ ေကာင္ေလးက နင္ ဒီလုိ ငိုက္တယ္ သိလာ ဟု ယမ္းၿပေသာအခါ မာလု ၿဖစ္သည္။

ဆံပင္ေလ်ာ္ၿပန္သည္ ဆ႕က္ဆံေရးေၿပၿပစ္သည္. အေအးလာ အပူလာ ေသခ်ာေမးၿပီးမွ ေရကို သူမသည္ ေရေအးနင္႕သာ ေခါင္းေလ်ာ်က္တတ္သူၿဖစ္သည္ ေရပူလွ်င ္ေခါငး္ပူ သည္ ဟု ခံစားရသည္ တ္စခ်ိဳ႕ဆုိင္မ်ားသည္ တစ္ခါတည္း ေရပူနင္႕ ေခါင္းေလ််ာ္ေပးရာ သူရို႕သည္ ေၿပာမွ သိႀကသည္ ယခုဆုိင္သည္ လည္းေသခ်ာေမးသည္ သိေတာ ႕မနိပ္ေပး ရန္ကုိ န္ဆုိင္ ကုိလြမ္းရသည္ ရန္ကုန္ဆုိင္သည နိပ္ေပးသည္ မွ ာ ခံေရြ႕ေကာငး္လွသည္ မည္သုိ႕ပင္ ၿဖစ္ေစ စိတ္ေက်နပ္သည္ အႀကာႀကီးလည္း ေေသခ်ာ ဂရုစိကိသည္ ခဥမ သည္ ေတာပံဳၿဖစ္ေသာ္လည္း သူတုိ႕သည္ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံသည္ ။ ေလးက်ပ္တန္ ကဲ႕သုိ႕မဆက္ဆံေခ်. ထုိ ေလးက်ပ္တန္ေခါက္ဆြဲေႀကာ္ ဆုိင္နင္႕ေတာ႕ ခဥမသည္ သံေယာဇဥ္ၿဖတ္သြားၿပီၿဖစ္သည္ ေၿခဦးပင္မလွည္႕ေတာ႕ လူလူခ်ငး္ေလးစားသင္႕သည မဟုတ္ပါေလ. ခဥမသည္ ႀကီးသည္ ငယ္ေသည ္မေရြးေလးေလးစားစား ဆက္ဆံသည္. ငယ္လွ်င္ တူသား ေနာင္ငယ္ ကဲ႕သုိ႕သေဘာထားေရြ႕ႀကီလွ်င္ ဦေလး အေဖကဲ႕သုိ႕သေဘာထားကာ ရိုေသဆက္ဆံသည္ ဆငး္ရဲခ်မ္းသာ မေရြးေခ်.ခံတြႈင္းရွင္း ေစရန္ ေဆာင္ေလ႕ရွိေသာ .သည္ အိတ္ေထာင္ ထဲေတြင္ေရာက္ေနရာအ လြယ္တစ္ကု ူမနွဴိက္ၿဖစ္ေသာ္ေႀကာင္႕မသံုးလုိက္ရေခ်. ေကာင္ေလးမ်ားနင္႕နီးကပ္ေလရာ ဆံပင္ နဲနဲ တိမွာလားဘယ္ေလာက္တိမွာလည္း ဆုိသည္ ကုိ ေမးလွ်င္ ေၿဖရန္ တြန္႕ဆုတ္မိလေလသည္ . နီးကပ္သည္ မဟုတ္ပါလာ းကြိကြိ.

22 comments:

TZA said...

ဘာလဲဟင္ ကြိကြိ

ksanchaung said...

ေကာင္း၏။ ေကာင္း၏၊ ဘာဆုိ ဘာမွ မေျပာတတ္ေတာ့ပါ။ ေကာင္း၏။ ေကာင္း၏။

Ko Boyz said...

အညိဳေရာင္ဆုိးလာတာလား...

ဖိုးတုတ္ said...

ေျပာင္းထားတဲ့ ဆံပင္ပံုေလးကုိ ၾကည့္ခ်င္တယ္၊ ေကအယ္လ္ ၊ ဂ်ကာတာဆုိျပီး ရန္ကုန္ကုိလစ္မလို.မဟုတ္လား၊

ရံုးကခြင့္ယူထားလို. ပင္နဆူလာမွာ ကင္မရာတစ္လံုးနဲ. ေစာင့္ေနတယ္၊ မမကုိ မမွတ္မိစရာအေၾကာင္းမရွိဖူး၊ ကြန္ျပဴတာမွာ သိမ္းထားတဲ့ပံုကုိ အျမဲတမ္းဖြင့္ျပီး အလြတ္က်က္ေနတယ္၊ မမွတ္မိစရာအေၾကာင္းမရွိဖူး၊ ရံုးဖြင့္ရက္ဆုိျပီး လွစ္ကနဲေရာက္မလာနဲ.၊ ကလစ္ ကလစ္ဆုိျပီး ဓါတ္ပံုရုိက္ပစ္လိုက္မယ္၊ လာရဲရင္ လာၾကည့္၊

Anonymous said...

ဒို႕လည္းေခါင္းေလ်ွာ္ခ်င္တယ္ကြယ္ခဥမလိုခရီးမ်ားမ်ားသြားခ်င္တယ္

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး) said...

ေလွ်ာက္သြားေတာ့ ဗဟုသုတရတာေပါ့ေနာ္

Bino said...

ဆံပင္ ညွပ္ခံတာက လည္း feel တမ်ဳိးပဲေလ။
သိပ္ fell ျဖစ္ျပီး ငုုိက္ရင္ ေတာ႔ ေကာင္းဘူးေလ။

Anonymous said...

ကြိကြိ .. အမ ရယ္ရတယ္..
ေက်းဇူးပဲ relax .. ျဖစ္လို.

Candy Khine said...

ဟဟဟ.. ဒီပိုစ့္ ေတာ္ေတာ္ရီရတယ္ မမ...
အထိအေတြ႔မွာ ၾကက္သီးထတယ္တဲ့ အဟတ္ xD

Anonymous said...

ခင္ဦးေမ...နင္ကမိန္းမႏွာဘူးမပဲ.....အသက္ႀကီးၿပီးေတာပံုမို႔ပဲေတာ္ေတာ့တယ္....

Anonymous said...

ခင္ဘူးေမ....:P

စုခ်စ္ said...

အစ္မ ရယ္ရတယ္... တို႔အစ္မ စိတ္လက္ေပါ့ပါးေနပံုရတယ္... ဟိ း)

zaw win phay said...

ခင္ဦးေမ ရဲ႕ ငယ္နာမည္က မအံုးေမမွူတ္လား?
ဘာေျပာေျပာ အလုပ္အားတဲ့အခါ ေရးစရာတစ္ေယာက္
စာသမား ေပသမား တိုးလာရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။ဒါနဲ႔စကားမစပ္ မအံုးေမ ေမြးႏွစ္က-1950 လား?

Anonymous said...

လီးနဲ ့ေလ်ာ္လိုက္

Anonymous said...

When you remove the baking sheet from the oven, set it on top of a cooling rack for a minute or two before removing the cookies themselves to a cooling rack to cool completely., ciscovpninstallservice. So yoga is one of the main ways to make our body fit. Gas forced air heaters are basically small furnaces, much like a central furnace used in most homes. vpn mpls encryption. In addition, for those who love history, there are many historical locations with battlefields to visit. delete vpn in windows 7

Anonymous said...

In the case of baby's outing on rainy days, ample roof protection is the only factor to be considered; if it is adequate, then take him out; if it is lacking, let the airing be done indoors. vpn shared secret apple

Anonymous said...

Make sure that the name is easy to pronounce, spell and remember., vpn tunnel know how. Think of something you want to know more about. Prepare for your certification today. debian bootp. During the next five years she appeared in 3 films, laboum2(1982), fortsaganne(1984) and joyeusespues(1984). cable one remote codes

Anonymous said...

Eucalyptus oil is already known to have an impact on conditions that cause problems in the respiratory tract such as asthma, coughs, throat infections catarrhal and sinus conditions. lient does not support authentication protocol. You can search for better options through online sources. fax linux network server

Anonymous said...

The advantage to using a belt clip is the person has one’s hands free for other tasks. The sixty second public service video raises public awareness of the significance of hair as well as what people endure who have lost their hair., rdp load balancer. If, on the other hand, your pain travels down into your buttocks and into the back of your thigh or leg, then you should consult a healthcare professional. host access

Anonymous said...

You must also ensure that the fittings of the roof racks are strong & do not come with difficulty., feed live private. According to their review, the mattress has reached to the maximum number people house & the need of the mattress has become the necessity to some extend. Scroll down to see 14 of the best goals scored at the tournament. modem adsl dlink. An experienced and efficient team contributes significantly to your overall success and growth. linux samba client howto

ကိုခ်မ္း said...

ဘာကို ရည္ရြယ္ေရးတာလဲ

khin oo may said...

ဘာသေဘာနဲ႕မွ မဟုတ္ပါဘူး အသက္ႀကီးႀကီးမိန္းမေတြ ဆံပင္ဆိုင္သြားရင္ ဒါေႀကာင္႕ေကာင္ေလးေတြ နဲ႕ entertain ခုိင္းၿပီး ပိုက္ဆံယူတယ္လုိ႕ထင္တာဘဲ မိန္းကေလးငယ္ေ်လးေတြ လဲ ပါတာေပါ႕ လူႈႈႈသေဘာပါဘဲ စီးပြားေရးလုပ္တယ္ဆုိတာ လူဝင္ဘုိ႕ၿမတ္ဘို႕လုပ္တာ လူဝင္ဘုိ႕အတြက္ လူငယ္ေလးေတါ အေခ်ာေလးေတြ ထားၿပီး ေမ်ာက္ၿပဆန္ေတာင္းရင္ ပိုက္ဆံရတာဘဲ ဆုိတာကုိ စဥ္းစားဆင္ၿခင္မိလုိ႕ပါ.