Sunday, August 19, 2012

The Expendables 2ခဥမသည္ တစ္စံုတစ္ေယယယက္ထံမွ ဖံုးမွားရရာ သြားဘို႕ဆံုးၿဖတ္လုိ္ကသည္. မုန္႕စားသည္ ရုပ္ရွင္ႀကည္႕မည္. အိပ္ငိုက္လာၿပီၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ခပ္သုတ္သုတ္သာ ေရးေတာ႕မည္ မည္သူမွလဲ လာဖတ္ၿမည္ မထင္ လာဖတ္သည္ လာမဖတ္သည္ အသာထား ကုိယ္ေရးခ်င္တာ ေရးရေပမည္။
၇ဳပ္ရွင္မွာ မေန႕က မႀကည္႕လုိက္ရေသာကားၿဖစ္သည္ စကာပူ တစ္ဆယ္တစ္က်ပ္ၿဖစ္သည္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္. . saloon ဝင္ေမးေသးသည္ လုပ္ေပးပါမည္ ဆယ္မိနစ္ ဆယ္ငါ႕းမိနစ္စေစာင္႔ပါန request လုပ္ေလရာ မေစာင္႕နုိငေ္ေသာေႀကာင္႕မလုပ္ခဲ႕ေခ်။
ဇတ္လမ္းကို ေသခ်ာ မႀကည္႕နုိ္င္ေသးဘဲ Facebook ဝင္ၿပီး check in လုပ္ေသးသည္ ေကာ္က်ိဳကလဲြေရ႕ြ႕ like သူမရွိ. နာမည္ႀကီးလူႀကိဳက္နည္းၿဖစ္ၿပီထင္သည္.ဇတ္လမ္းမွာသိတ္လိတ္ပတ္မလည္. လူမ်ားလြန္းသည္ ဇတ္ေကာင္မ်ားမ်ားလြန္းသည္ တုိက္ခုိက္ ပစ္ခတ္ႀကသည္ ႀကည္႕လုိ္႕ေတာ႕ေကာငး္ပါသည္.သိတ္နားမလည္တာ တစ္ခုဘဲၿဖစ္သည္ အၿခားလူမ်ားကေတာ႕နားလည္ႀက႔ပံုေပးၚသည္ ရ႕ယ္ႀကသည္ . ခဥမ နားမလည္ေသာေႀကာင္႕မရယ္လုိ္ကရ ခဏခဏ ရယ္ႀကသည္ ဟာသကားေတာ႕မဟုတ္ပါ. သို႕ေသာ္ၿငားလည္းစကားလံုးမ်ားက ထိမိသည္ထင္သည္..ဥပမာ ငါတို႕ လိန္ပ်ံက သိတ္ေဟာင္းသြားပီ. museum ပုိ႕ရမယ္ထင္တယ ္ဆုိရင္ တစ္ၿခားတစ္ေယာက္က မင္းကိုပါ museum ပုိ႕ရမည္ ဟု ဆုိေသာ္ရယ္ႀကသည္။
တုိက္ခုိက္ေနႀကတံုး မင္းသားအဖြဲ႕ခံနုိင္ရတံုး. ကယ္သူတစ္ဥိးေပၚလာက ရန္သူမ်ား အတံုးအရံုးၿဖစ္ကုန္ႀကသည္။ who did that. ဆုိေသာရယ္ႀကၿပန္သည္။ အိုက္တင္နင္႕အမ်ူအယာမ်ားေကာငး္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္မည္. လူဆိုးတစ္ေယာက္ုိ မင္းသာမ်ားက ဝိုင္းပစ္လုိက္ရာထုိလူဆုိးႀကြသြားေလရာ rest in peaces ( correction:.......> ngapiy said... rest in pieces !! ,not peaces) ဟုမင္းသားတစ္ေယာက္က ဆုိေသာ္ရယ္ႀကၿပန္သည္ က်န္ေသာရယ္စရာမ်ားလည္းရွ္ိေသးသည္ သံုးခြန္းထက္ပိုလ််င္ ခဥမ နားမလည္ေခ်. ဘီဘီစီ အဂ္လိပ္ပိုင္းအစီအစဥ္နားေထာင္ဦးမွ ဟုေတြးမိသည္။


မင္းသားမ်ားထဲမွာ မင္းသားခပ္ငယ္ငယ္ ခပ္ေခ်ာေခ်ာ တစ္ေယာက္သည္ အေစာႀကီးဇတ္လမးထဲမွထြက္သြားေလရာ မိန္းကေလး သူငယ္ခ်င္းသည္ ဟင္ သူထြက္သြားမွေတာ႕ဘယ္သူ႕ကို ႀကည္႕ရေတာ႕ ွမွာလည္း ဟု စိတ္ညစ္သြားရွာသည္.


မင္းသမီးတစ္ေယာက္ပါရာ ခ်စ္ႀကည္ေအးနင္႕ဆင္သည ္ဟု ထင္မိသည္ ထုိမင္းသမီးသည္ အာရွနင္႕ဆက္ပံုရသည္ ထုိမင္းသမီးေၿပာလ််င္ ခဥမနားလည္သည ္က်န္သူမ်ားေၿပာလ််င္ နားမလည္ေခ်။ မနည္းႀကိဳးစားနားေထာင္ရသည္။မင္းသမီးသည္ ေခါင္းကုိ ခပ္ေစာင္းေစာငး္ထားသည္ ဆံပင္ကို အေစာငး္ထားသည္ မ်က္လံုးကုိ ခပ္စုိက္စိုက္ထားသည္ အေပၚသို႕သိတ္မႀကည္႕ ေဘးဘီသိတ္နမႀကည္႕လုိအပ္မွ နဲနဲႀကည္႕သည္။ နွူတ္ခမ္းေလးကို ခပ္စဴစူထားသည္ ေလ႕က်င္႕ရေပဦးမည္ ေနာက္ဆံုးေပၚကားထဲကာ အိုက္တင္ဆုိေတာ႕ ခဥမသည္ လည္ေနာက္ဆံုးေပၚအိုက္တင္ၿဖစ္ခ်င္ေလသည္. ခဥမတုိ႕ ခ်စ္ႀကည္ေအးကေတာင္ပိုေခ်ာခ်င္ေသးသည္။ အရပ္လည္း၇ွည္သည္ ခပ္ပါးပါလည္းၿဖစ္သည ္မငး္သမီးဆုိမွာေတာ႕လ ဲေခ်ာရေတာ႕မည္ေပါ႕။ၿခံဳႀကည္႕လွ်င္ေတာ႕ႀကိဳက္ပါေသည ္ဇတ္ရည္မလည္တာ တစ္ခုပါဘဲ ။ နဲနဲေတာ႕နားလည္သလုိေတာ႕ရွိသည္ မင္းသားတုိ႕အဖဲႊႊသည္ တစ္ေနရာသုိ႕သြားက ာတစ္စံုတစ္ခုကကုိယူလာသည ္ထုိသည္ကုိ ေနာက္တစ္ေဖြဲက လာလုသည္ .မင္းသားအဖြဲ႕က ၿပန္လုိက္သည္ ေနာက္ဆံုးလူဆုိးနင္႕ ဖုိက္တင္ခ်ႀကသည ္နာမည္ႀကီးမင္းသားမ်ားမု႕လလိဳ႕လားမသိ ခ်သည ္မွာ သက္သာရွီလွသ္ည္ ပစ္ရင္ းခတ္င္းလည္ ဖံုးေၿပာနုိင္သည္. ပစ္တုိငး္လည္းသူတုိ႕နိင္ႀကသည္ တစ္ခ်ဳိ႕အခန္းနဲနဲႀကမး္ေသာေႀကာင္႕မ်က္ေစ႕မွိရသည္ ခ်ရင္းနင္႕ လူဆုိးပန္ကာထဲ ညပ္သြားေသာအခန္း. ဒါးကုိ လူဆုိး လည္ပင္းကုိ သံႀကိဳးနင္႕ရစ္ပတ္ၿပီး ဒါနးင္႕ထုိးေသာအခိန္ဒမ်ားေတြ မ်က္စေ႕ကို အသာပိတ္လုိက္ရသည္.

ႀကည္႕တာကောတ႕ႀကည္႕သင္႕ပါသည္။ သူကေတာင္ မငး္သားနာမည္ႀကီးအမ်ားႀကီးေတြ ကို ပိုက္ေတြ အမ်ားႀကီးေပးရမွာ ကုိယ္က တစ္ဆယ္တစ္က်ပ္ဘဲ ေပးရတာ တန္ပါသည္။


9 comments:

Anonymous said...

တစ္ဆယ္ေတာင္မွ

ႏ်ေမ်ာစရာ

ngapiy said...

rest in pieces !!

ngapiy said...

rest in pieces ,not peaces

AMK said...

မီးခံေသတ္တာေသာ့ၾကီးလားမမ

khin oo may said...

to...ngapiy
ၿပင္လုိက္ပါၿပီ .ေက်းဇူးပါ။
.>.<

khin oo may said...

to
Anonymous
တို႕လဲ နေမွ်ာတာဘဲ တစ္ဆယ္႕တစ္က်ပ္ေတာင္မွ.


to
AMK
သိဘူး ဘူးေသးေသးေလးကို လုိက္လုတာဘဲ ၿပန္ရတာလဲ မေတြ႕ဘူး ဟ

mstint said...

ေငြမကုန္ပဲ ရုပ္ရွင္လည္းၾကည့္ရ အစားအေသာက္လဲ စားရ ေနရာစိမ္းလည္းေရာက္ဘူးသြားလို႔ ေက်းဇူး ခဥမ း)
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

သိဂၤါေက်ာ္ said...

အဲလိုု ကားမ်ိဳးက တိုု႕ အၾကိဳက္ပဲ..
1 ေတာ့ၾကည့္ဖူးတယ္. ဒါမၾကည့္ရေသးဘူး.. ၾကည့္ဦးမယ္.

Candy said...

Action ကားသြားၾကည့္ပုံပဲ.. :D :D :D