Saturday, August 25, 2012

Batam 5

မေမွာင္ေသးပါ . လငး္ခ်င္းတံုးၿဖစ္သည္. ။ ရုိက္သူ ေတာ္ေရြ႕ ေမွာင္သေယာင္ၿဖစ္သည္။ ပင္လယ္ကမ္းစပ္သုိ႕သြားေသာ္လည္း မေရာက္နို္္္င္ေသး ခ်ာလပတ္လည္ေနႀကတံုးၿဖစ္ည္။ ဇတ္လမ္းေကာငး္မ်ား မရွိပါ. မငး္တို႕ေခတ္ ကုန္ၿပီ ၿဖစ္သည္။ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အရြယ္ရွိသည္ ငယ္စဥ္ကာလတြင္ ေခၚသူမ်ားလြန္းေရြ႕ လက္မလည္ဖဘ သူငယ္ခ်ငး္ ငါးေထာင္ကုိပစ္ေရြ႕ အြန္လုိင္းမတက္နုိင္ေတာ႕သူ ရွိသည္. ေခၚသူမ်ားလက္မလည္။ အရြယ္ရွိစဥ္တြင္ တစ္ေန႕ကိုသံုးပိုင္းပိုင္းေရြ႕ သံုးေယာက္ေနာက္လုိက္သည္ ပင္ လက္မလည္ေခ်။ မနက္ ဘရိဖတ္ ေန႕လည္ လန္႕ခ်္ ညစာ အဂၤလိပ္ ဒင္နာ လုိက္ေက်ြးမည္႕သူမ်ားမရွား။ အရြယ္နည္းနညး္ရလာေသာ္အိေၿန နဲနဲရလာသည္။ ဒီထက္ နဲနဲပိုေသာေခၚသူ ရွားလာသည္ ထုိ႕ထက္ပိုေသာ္ ေခၚမည္႕သူမ ရွိေတာ႕ေခ်. လုိက္ခ်င္သည ္ကို ပင္ထားခဲ႕သူမ်ားရွိလာသည္။ ငယ္စဥ္က ကုိယ္႕ကို ၿပဳစုေက်ြးေမြး အန္တာတိနး္ လုပ္မည္႕သူမ်ား မ်ားလွေသာ္လည္း ႀကီးလာေသာ ္ကိုယ္က အန္တာ တိန္းရေလသည္။ လုိက္ခဲ႕ပါေနာ္ အေဖာ္လုိခ်င္လုိ႕ပါ ဟု ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ေခ်ာ႕ေမာ႕ေခၚရသည္ ထုိ႕ထက္ဆုိးေသာ ခဥမ အၿဖစ္ကားလုိက္မည္႕သူပင ္မရွိေတာ႕........... သြပ္သြပ္.... ၿဖစ္သည္။
မလုိက္ေနေပါ႕ ကိုိယ္႕ဘာကုိယ္သြားမည္ ၿဖစ္သည္. ။ ခဥမက beach ေၿပာလိုက္ အင္ဒို နီးရွား ကားဆရာက pantai ေၿပာလို္က္ ခဥမ က မေလ်ာ႕ beach ဟု ထပ္ေၿပာ. ကားဆရာက pantai ဟု ထပ္ေၿပာန စ္ေယာက္သား ၿခာလပတ္လည္ေနႀကေလ၏. ေနာက္ဆံုး translator on call ကူညီမွသာ (pantai = beach မွန္းသိရၿပီး ) အဆင္ေၿပသြား၏. . လမ္းလည္း ညြန္သည္ ဟုိေကြ႕ ဒီသြားဆုိသည္ နားမလည္ေသာ္လည္း မွန္းႀကည္႕ရာ၏. ဒီလုိပင္ ေနလာတာ ႀကာၿပီ ၿဖစ္သည္chinese အုပ္စုနင္႕ဝင္ နားေထာင္လုိက္ နားမလည္ဘဲ ေခါငး္ညိတ္ေခါငး္ခါလုပ္ မွနး္ၿပီးနားေထာင္ၿခင္းၿဖစ္သည္ ထုိသုိ႕ပင္ လူမ်ိဳးေပါင္ စံုနင္႕ေရာကာ နားမလည္ဘဲ နားလည္ ေနသည္မွာႀကာၿပီၿဖစ္သည္။

ခဥမ ဒီတစ္ခါ ဘာမွ် မဝယ္ၿခင္းမွာ ပီနန္ trip ကုိ စိတ္နာသြားေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ အဝတ္တစ္ထည္ ကိုယ္တစ္ခုၿဖင္႕ ပီနန္ ထြက္သြားရာ johor ည တြင္ပင ္အေတာ္ဝယ္သည္. ထုိ႕ေနာက္ ပီနန္ နစ္ရက္တြင္လည္း ရွာ႕ပင္ ေမာ တြင္ အေတာ္အခ်ိန္ကုန္သည္။ မိမိ လုိခ်င္သည္ ကို ရွာရသည္မွာ မလြယ္ေခ်. ေနာက္ဆံုးဝယ္သည္ မ်ားကို တစ္ထမ္းႀကီးၿပန္လာရာ genting တက္သြားေသ္ာ ပစ္စည္း အပ္စရာေနရာမရွိေသာ္ေႀကာင္ ႕ထုိ တစ္ထမ္းႀကီးကို သြားေလရာသယ္ရရာ အေတာ္ ေမာသည္ လြတ္လည္းမပစ္ရက္ေခ်.။ ေတြ႕တုိငး္ထပ္ဝယ္ ေတြ႕တုိင္း ထပ္ဝယ္တ တန္တယ္ေဟ႕ ဝယ္. ဝယ္ၿပီးရငး္ဝယ္ရာ အေေတာ္ ေမာသည္ သည္ ရသည္မွာာ မနုိင္ေခ်. ေနာက္ဆံုးေတာ႕လည္း အိမ္တြင္သာ ႔ံပံုထားသည္ ဝတ္လည္းမဝတ္ သံုးလည္းမသံုး ဥစၥာေ ၿခာက္သည္မွာ နစ္ေယာက္မရွိ။


သုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕ ဒီတစ္ေခါက္ အင္ဒုိနီးရွားလာသည္မွာ well planned ၿဖစ္သည္. အရင္ တစ္ေခါက္ထည္းက ေခ်ာင္းေနတာ သတၱိမေကာင္းေသးေသာေႀကာင္႕မလာရေသးၿခငး္ၿဖစ္သည္ ဒီတစ္ေခါက္ေတာ႕အေတာ္လည္း အင္ဒုိနီးရွားကို နားလည္ေလာက္ၿပီ ဆုိၿပီးလာတာေတာင္ batam နင္႕ bintam မကြဲၿပားေသးေခ်. အုိ. ေနာက္တစ္ခါ bitam သြားတာေပါ႕ ဟု ကုိယ္႕ဘာသာ ကိုယ္နစ္သိမ္႕ထား၏. ဘာမွွ ဝယ္စရာမလုိ အိထထဲတြင္ ပါသည္. ေရွာ႔ပင္ လွ်င္အခ်ိန္ကုန္သည္. မိန္းကေလး ဆုိသည္ မွာ shop ၿပီ ဆုိလ်င္ ေၿခကုန္လက္ပန္းက်မွ အိမ္ၿပန္တတ္ေသာ အမ်ိဳးၿဖစ္သည္ ခဥမက ပိုဆုိးသည္ ဆုိင္တံခါးမ်ား ဂ်ံဳးဂံဳဳွး ပိတ္ ေနာတာေတာင္ ဆုိင္ထဲ မွ မထြက္ေသး ေနာက္ဆံုး ိ တစ္ဝက္ပိတ္ထားေသာ တံခါးမွ ကံုးကုံုး ကံုး႕ကံဳးနင္႕ထြက္လာ ရသည္ မွာ မႀကာခဏၿဖစ္သည္ . သုိ႕ၿဖစ္ရာ ေဒသ နရ ဗဟု သုတ လုိခ်င္လို႕ထြက္လာေသာခရီးသည္ ေရွာ႕ပင္ ေမာ္ထဲ တြင္ ကုန္ဆံုးသြားသည္မွာ မၿဖစ္သင္႕ေခ်. ၿပီးေတာ႕ေလာေလာ ဆယ္ေနသည္မွာလည္း ် shop ပါေလ႕ စ႕ကားပူ shop မလား Malayasia ေရွာ႕ မလား ေရွာ႕ခ်င္သေလာက္ေရွာ႕ေနနုိင္သည္ အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ပါ သြားေရွာ႕ေနလ်င္ (Shop) ေနလ်င္ ဘယ္မွ ေရာက္ေတာ႕မည္ မဟုတ္. ဝယ္ၿပီးသယ္ရသည္ ကို လည္းမုန္းေနၿပီၿဖစ္သည္။

ဒါေတာင္ လမ္းမွာ ဆင္ တစ္ေကာင္လံုးေစ်းေလ်ာ႕ေရာငး္ေနလ်င ္မဝယ္နုိင္မွာ စိုးေသာေႀကာင္႔ပိုက္ဆံထည္႕သြားေသးသည္ ပထမ က မေလးရွားဘက္မွာ သြားမည္စိတ္ကူးထားရာ မေလးငါးရာခန္႕ၿပင္ထားသည္။ ။

ေနာက္ စကာပူ ဘက္ၿခမး္မွသြားမည္ ဟုၿပန္ေၿပာငး္ စိတ္ကူးၿပန္ရာ ATM machine မွ စလံုးသံုး ရာထုတ္သည္။ စလံုးငါးဆယ္ ကို အင္ဒုိနီးရွားပိုက္ဆံ သုိ႕လဲသည္ money changer မ်ား harbourfront တြင္ ရွိသည္.ေပးသမ်ကုိ ေသခ်ာ အိတ္တစ္ခုထည္းတြ ေသခ်ာ ခဲြထည္႕သည္ အင္ဒိုနီးရွားပိုက္ဆံကို မယဥ္ပါးေသး။ စလံုးသံုးရာမွာ ယခု အဲသေလာက္သာ က်န္ေတာ႕သည္. တကၠစီ ခ နိပ္စက္ၿခင္းၿဖစ္သည္. ကားအၿမန္ဝယ္မွၿဖစ္မည္။
အင္ဒိုနီးရွားပိုက္ဆံမွာစိတ္ဝင္စားစရာၿဖစ္သည္ ယခုမွေသခ်ာေလ႕လာရသည္။ ငါးေသာငး္တန္. ရသည္။ နစ္ေသာငး္ . တစ္ေသာငး္ ။ ငါးေထာင္။ တစ္ေထာင္ စသၿဖင္႕ၿဖစ္သည္။ စလံုးသံုးက်ပ္ ဘိုးခန္႕မွာ အင္ဒုိနီးရွား နစ္ေသာငး္ ေက်ာ္ခန္႕ၿဖစ္သည္ အေတာ္မ်က္ေစ႕လည္ရသည္။ ပစၥည္းကေတာ႕ ဒီတစ္ပစည္းဘဲ ရၿခင္းၿဖစ္သည္။ ကိုကာ ကုိလာ တစ္ဘူး. ဆီခ်က္ ဆန္ဆန္ ေခါက္ဆြဲ တစ္ပြဲရသည္.လမ္းတြင ္ဓါတ္ဆီ ထည္႕ရင္း ကားဆရာ ကို ပက္စီတစ္ဘူးဝယ္တုိက္ရာ အင္းဒုိနီးရွားနစ္ေသာငး္ ထုတ္ေပးလုိ္ကရာ ၿပန္အမ္းေငြ အခိ်ဳ႕ၿပန္ရသည္ အလြယတစ္ကုး အိတ္ထဲၿပစ္ထည္႕ထည္းလို္ကသည္. ဘယ္ေလာက္ေပးရသလဲ မမမွတ္မိေတာ႕ကိုကာ ကုိလာ ေတာင္ ဒီကေစ်းနွဳံးနင္႕မတိမ္းမယိမး္ၿဖစ္ရာ ပက္စီသည္ လည္း ဒီေစ်းပင္ၿဖစ္မည္. .
ေနာက္တစ္ေနရာတြင္ ကားဆရာက ဘိုက္ဆာသည္ ဆုိေရြ႕ အိတ္ထဲ လက္န်ိဳိက္ၿပီ ထုတ္လုိ္ကရာငါးေထာင္တန္ ထြက္လာသည္ ကားဆရာအားေပးလိုက္သည္ မုန္႕သြားစားရန္ၿဖစ္သည္ ၿပန္ေတြ႕ရာ စားၿပီးလား ဟု ေမးေသာ္ေခါငး္ခါ ၿပေ၇ြ႕ ငါးေထာင္ၿပန္ေပးသည္ယခုမွ တြက္ႀကည္႕ရာ သဴ႕ကုိ ေပးလုိက္ေသ အင္ ဒိုနီးရွား ငါေးထာင္ သည္ စကားပူအလုိအရဆုိေသာ္ တစ္က်ပ္မၿပည္႕ေခ်. အရိုက္မခံရသည္ မွ ကံေကာငး္ေပသည္. ခဥမအတြက္ေတာ႕ ငါးေထာင္ဆုိသည္မွာ အမ်ားႀကိီၿဖစ္သည္ ႕ ငါေးထာင္ဆုိသည္ မွာ ရန္ကုန္တြင္ ေႀကးအိုးေသာက္ေ၇ြ႕ ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ . ရူးၿပီ ခင္။


7 comments:

ၿဖိဳးေမာင္ေမာင္(CTM) said...

မရူးလိုက္ပါနဲ ့ခင္ ကားဆရာမရိုက္တာကံေကာင္းတယ္မွတ္ပါ ။
ဘယ္မလဲ ခုထိ ကမ္းေၿခမွာ မကေသးဘူးလား း)

ေမၿမိဳ႔မိုး said...

ဟုတ္ပ.. စလံုးတစ္က်ပ္မျပည့္ပဲနဲ႔ ဟိုက ေနာက္တယ္ထင္ေနမေပါ့.။ မကြန္တို႔ လုပ္လိုက္ရင္ရိုက္ေပါက္ေနာ္...။

Anonymous said...

ကားဆရာမရိုက္တာကံေကာင္းတယ္မွတ္ပါ

ခရစၥတလ္ said...

ကားဆရာ သနားသြားတာျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ သူေတာင္ ထမင္းမစားရက္ျဖစ္သြားရွာတယ္ :)

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး) said...

ေအာ္ သြားပါမ်ားခရီးေရာက္ပါလား ...

Candy said...

ဟဟဟ... ဒါေတြကို မွတ္မိၿပီး ေရးႏိုင္ေနေသးတယ္ဆိုေတာ့ မရူးေသးတာ ေသခ်ာဘီ xD

Hegie said...

ဟဟဟ... ဒါေတြကို မွတ္မိၿပီး ေရးႏိုင္ေနေသးတယ္ဆိုေတာ့ မရူးေသးတာ ေသခ်ာဘီ xD