Wednesday, April 18, 2018

khin

ဟို တံု း ကလို ဘယ္ သူ့ မ်က္ နွာ မွ မႀကည့္ ဘဲ စိတ ကူး ေပါက္ ရာ သြာ ခ်င္ စိတ္ ေလး ေတြ ေပါ္ လာ တာယ္ 24  hour duty အထြက္ ို တ့ ပက္ ပန္ူး တာ ေတ့ လဲ အမွန္ အိမ္ ျပန္ ျပီး ပပ တို့ ကို လခ ထုတ္ ေပး ရတယ္ ၆ သိန္ ခြဲ ႀကိ ုထုတ္ ႀကတာ ေပါ့ ျပီး မွ taxi နဲ့ ဂိုး ရ်ိူး ေန ျပည္ ေတာ္ ကို ဆင္း တယ္ ပါ ရမီ ရဂိတိ ကို ဝင္ ေမး တယ္ ည ေန ကား ဘဲ ရမယ္ အေဝး ေျပး ဂိတ္ ကိ ေရာက္ လာ တယ္ ဆိုင္ ကယ္ ကယ္ ရီ နဲ့ ဂိတ္ ျီး တစ္ ဂတ္ ေမး တယ္ တက္ ကစီ ခ က ၇၀၀၀ က်ပ္ ဆိုင္ ကယ္ ကယ္ ရီ ကိ ေမတာ နဲါ ၁၅၀၀ က်ပ္ ကား ရဂိတ္ ႀကီး တြ က လက္ မွတ္ ေတြ ကုန္ ေနတယ္ အေသးစိတ္ ေတာ့ မေျပာ ေတာ့ ပါ ဘုး အခု ေတာ့ ၆၃၀၀ က်ပ္ တန္ ကား ေပါ္ မွာ ေရံ ်ွဆံုး  VIP seat ကေန တက္ ထိင္ ေန ျပီ ေမာင္ က သု့မ်က္ နွ သုတ္ ပ ဝါ ေပး တယ္  အန္ မတန္ ခ်စ္ လို့ ေန မာ ငါ့ ွာ လဲ တစ္ နာ ရီ အတြင္း ပစည္း ထဲ့ ရတာ ေမာ ေနတာ ဘဲမ်က္ မွန္ ကလညူး ကမန္း နတ္း ေတြ့ တာ ဆြဲ လာ ရတာ ပါ လာ တာ ဘဲ ကံေကာင္း
--
Sent from Gmail Mobile

april 2018

ဟို တံု း ကလို ဘယ္ သူ့ မ်က္ နွာ မွ မႀကည့္ ဘဲ စိတ ကူး ေပါက္ ရာ သြာ ခ်င္ စိတ္ ေလး ေတြ ေပါ္ လာ တာယ္ 24  hour duty အထြက္ ို တ့ ပက္ ပန္ူး တာ ေတ့ လဲ အမွန္ အိမ္ ျပန္ ျပီး ပပ တို့ ကို လခ ထုတ္ ေပး ရတယ္ ၆ သိန္ ခြဲ ႀကိ ုထုတ္ ႀကတာ ေပါ့ ျပီး မွ taxi နဲ့ ဂိုး ရ်ိူး ေန ျပည္ ေတာ္ ကို ဆင္း တယ္ ပါ ရမီ ရဂိတိ ကို ဝင္ ေမး တယ္ ည ေန ကား ဘဲ ရမယ္ အေဝး ေျပး ဂိတ္ ကိ ေရာက္ လာ တယ္ ဆိုင္ ကယ္ ကယ္ ရီ နဲ့ ဂိတ္ ျီး တစ္ ဂတ္ ေမး တယ္ တက္ ကစီ ခ က ၇၀၀၀ က်ပ္ ဆိုင္ ကယ္ ကယ္ ရီ ကိ ေမတာ နဲါ ၁၅၀၀ က်ပ္ ကား ရဂိတ္ ႀကီး တြ က လက္ မွတ္ ေတြ ကုန္ ေနတယ္ အေသးစိတ္ ေတာ့ မေျပာ ေတာ့ ပါ ဘုး အခု ေတာ့ ၆၃၀၀ က်ပ္ တန္ ကား ေပါ္ မွာ ေရံ ်ွဆံုး  VIP seat ကေန တက္ ထိင္ ေန ျပီ ေမာင္ က သု့မ်က္ နွ သုတ္ ပ ဝါ ေပး တယ္  အန္ မတန္ ခ်စ္ လို့ ေန မာ ငါ့ ွာ လဲ တစ္ နာ ရီ အတြင္း ပစည္း ထဲ့ ရတာ ေမာ ေနတာ ဘဲမ်က္ မွန္ ကလညူး ကမန္း နတ္း ေတြ့ တာ ဆြဲ လာ ရတာ ပါ လာ တာ ဘဲ ကံေကာင္း
--
Sent from Gmail Mobile

Saturday, August 20, 2016

2011 memory


2011 memory 

အဲသည္ တစ္ ရက္ က Holiday ထဲ ဝင္ တယ္မနက္ မိုး လင္ူအ္ ဒို နီးရွား သြား မလို့ မေလး ရွား ဘက္ က သြား ရင္ ေစိး သက္ ာ တယ္ ဒါ ေပမဲ့ စကာ ပူ မွာေန ေတာ့ စကာ ပူကေန သြား ရင္ လူသက္ သာတယ္ အဲ သာ နဲ့ စကာပူ အိမ္ က်န Harbour front ကို taxi စီး ထံုးစံ အတိုင္း ငါ က နာက္ က် တတ္ ေတာ့ ဟို ေရာက္ ေတာ့မွ  boat လက္မွတ္ ဝယ္ ေတာ့ boat တြ က ျပည့္ ေန ျပီအဲသာနဲ့ 10 ခြဲ ေလာက္ မွ  boat ေပါ္ရာက္ တယ္ တစ္ ညင္ သေဘာၤ စီး သလို ်ပါ့ ဒါ ေပမဲ့ စကာ ပူ ဘုတ္ ကသာ ယာ တယ္ ေသး းေလး သန့္ ရွင္း တာက္ ေျပာင္ တ္ နာ ရီ စီး ရတယ္ အင္ဒို နီး ရွား ကအဲ သည္ အခ်ိန္ bovids free ျဖစ္ သြား ျပီ အ ရင္ က visa fee 80 ေပး ရတယ္ အဲ သာ ေႀကာင့္ မသြား တာ စကာပူ လဝက ကို လည္း ျဖတ္ ရတယ္ စကာ ပူ ႀကီး ပြား တိုး တက္ တယ္ ဆို တာ မွာ သူ က လူ ေတြ ဘာ လိုအပ္ သလဲ အျမဲ ေလ့ လာ ထား တာ လက္ မွတ္ ဝယ္ ကတည္း က passport ျပ ဝယ္ ရတယ္ အဲ သည္ကတညါ္း က သူ က အင္ ိုနီး ရွား အဝင္ အတြက္ white  card ကို လက္ မွတ္ ေရာင္းတဲ့ သူ က တစ္ ခါ တခည္း ကြန္ ျပူ တာ နဲ့ ျဖည့္ ေပး လိုက ျပီး ျပီ ျမန္ မာ ျပည္ မွာ လည္း ေလ ယဥ္ ပ်ံ လက္ မွတ္ ေရာင္း တဲ့ သူ ေတြ ကို white ေတြ ေဝ ထား ျီး ေလ ယဥ္ လက္ မွတ္ ဝယ္ တဲ့ တစ္ ခ်ိန္ မွာ  white card ကို တစ္ ါ ထည္း  computer နဲ့ ျဖည့္ ေမပး လုက္ ရင္ ေလ ယဥ္ ေပါ္ ေရာင္ မွ white card ယူ ႀက ဦး မလား လို့ လိုက္ ေး တဲ့ အခ်ိန္  social visit သမား ေတြ က ယူ ရ တဲ့ အခါ  PR  ႀကီး ေတြ ကမ်မ္ ွာ ေတြ ေခ် ထား လို့ မ ရေတာ့ ဘူး ေပါ့ ကို ယ့္ နိုင္ ငံ ကို ယ္ျပန္ တာ လဲ white card ျဖည့္ ႀက ရ တံုး ဘဲ က်ိန္ မ တို့ စကာ ပူ မွာ ဆို ရင္ က်ြန္ မဆိုရင္ လဝ က အ ရာ ရွိကို ေတာင္ ေတြ့ စရာ မလို ဘူး ရထားMRT စီး သလု အေပါက္ကေလး မွာ ကဒ္ ျပား ကပ္ လိုက္ ရင္ စကာ ပူ နိုင္ ငံေတာ္ ထဲ ဝင္ လို့ ရ ျပီ ( ဟို တံုး ကပါ ) အဲ သာ နဲ့သာာသာယာ ယာ ေလးbatam ေရာက္ သြားေရာ စကာ ပူ မေလး ရွား နိုင္ငံ ျခား ဘာ လို့ ႀကိုက္ သလဲ သာ ယာ တာ ကိုး ဘယ္လို သာ ယာ သလဲ ဟုတ္ စ သြား ႀကည့္ ဘူး တဲ့ သူ ေတြ သိလိမ့္ မယ္ ေန ခ်င္ တဲ့ သူ မ်ား လြန္း လို့ ေတာ္ တဲ့ သူ ေတြ အမွ ေခါ္ ထား တာ မေန ခ်င္တဲ့ သူ မပါ ငါ ကေတာ့ အမွန္ အတိုင္း ဘဲ သာ ယာ လ္ု့ ေန ခ်င္ တယ္ 

batam ေရညာက္ ေတာ့ လဝက ကို ျဖတ္ ရတယ္ white card ကို ကီြန္ပူ တာ နဲ့ ျဖည့္ ထား တာ ငါ ဘာ လို့ သေဘာ က်လဲ ငါ က လက္ ေရးဆိုး တယ္ ေလတစ္ ါ က မေလး ရွား အဝင္  white card ကို ဖည့ ား တာ ျဖစ္သလို လက္ ေရးနဲ့ ငါ့ဘာ သာ ေတာင္ မဖတ္တတ္ဘူး အရာ ရွိ ကစိတ္ ဆိုး တာ ေပါ့နင္ မေလး ရွား ထဲ ဝင္ ခ်င္ သလား တံဲ ( English  လို ေျပာတာေပါ့  owe I want ,   လို့ အဂၤလိပ္လို ျပန္ေဖ လိုက္ တာ ေအး အဲ ဒါ ဆို ကဒ္ပန္ ဖ့္ ဆို ျပီး Card အသစ္ ထုတ္ ေပး တယ္ ငါလည္း ငါ့ အျပစ္ငါ သိလို့ ခပ္ ကုပ္ ကုပ္ အသစ္ကို လက္ ေရး ဖတ္ တတ္ ေအာင္ မနည္း ႀကိုး စား ေရး ေပး လိုက္ ရတယ္ )ျဖစ္ ခ်င္ ေတည့  batam ကိုငါ က  shopping သြား တာ ရံုး ပိတ္ ရက္ ရွည္ ဖစ္ ေနေတာ့ဆိုင္ ေတြ အကုန္ လံုး လို လိုပိတ္ ေန ေရာ အဲ သာနဲ့ဘာလုပ္ ရမွန္း မသိဘူး ငါ့ကခပ္ နံု နံု ခ်ာ ခ်ာ ဆို ေတာ့ အဲ သည္ မွာ လဝ က အဝင္ ေကာင္ ေလး တစ္ ေယာက္ က နင္ဘယ္ ကဘာ လဲ တဲ့ ငါက ရန္ကုန္ က ပါ့ဒါ လဲ အဂၤ လိပ္လို ေျပာ ႀကတာ ဘဳဲ ဒါ ေႀကာင့္ ဝင့္ဝါ တို့ မို့ မိ့ု့ တို့ ကို အဂၤ လိပ္ လို ေျပာ ခိုင္း ေန ရတ အဲ ဒီ ေတာ့ သူ က ဟယ္နင္ မွား သြား ျပီ စကာ ပူ သxxx ထား ပါ ေတာ့ ဟာ ေက်ာ္ ခ် လိုက္ ေကာ မုန္း စား မ
အင္ ဒို နီး ရွား ပိုက္ ဆံ က လဲ လိုက္ ရင္ အ ရမ္း မ်ား သြား တယ္ ေထာင္ ဂ ဏန္း ေတြ အမ်ား ႀကီး ဘဲ ရတယ္ မန့္စား ျပီး အႀကံ ထုတ္ ရတာ ေပါ့ ဘာ လုပ္ မလဲ ဆို ျပီး ေနာက္ ဆံုး တစ္ နာ ရီ စ္ ဆယ္ စကာပူ က လူ ကေတာ့ သိတ္ တန္ တာ ေပါ့ စကာ ပူ တစ္ ဆယ္ ဆို တာ ဆယ္မိနစ္ဆမိနွစ္ နွစ္ ဆယ္ေလာကါ္ဘဲtaxi စီး ရတယ္တစ္နာ ရီ တစ္ဆယ္ိုယ္ပိုင္ taxi ဆို ေတာ့ သိတ္ တန္ တာ  
ငါ့ လု သြားခ်င္ လား ငါ့တူ မ ပညာ တတ္ မွ သြား လို့ ရတာ သမီး ေတာ္ ရဲ့ ႀကိုးဒစား ရမယ္  persistently. အေထာက္ အကူ ေယာက္ က်ား ကမဆလ လို ရ ရင္ ပို ျပီး ေအာ္ ျမင္ တာ ေပ့ါ မ ရ လဲဘာျဖစ္ လဲ ကို ယ္ ႀကိုးဒစား ကိုယ့္ အတြက္ ႀကီး ဘဲ လူ့ ဘဝ မွာ ႀကိုးဒစား ဘို့ အသက္ စိတ္ ထိ လမ္း ေႀကာင္း မွန္ ျပီးဆက္ ႀကိုးစား ဘို့ အသက္ ငါး ဆယ္ ထိ ရမယ္ ျပီး ရင္ ေတာ့ ဘာ လုပ္ ရမလဲ ငါ လဲ မသိ ေတာ့ ဘူး ဒါ ေပမဲ့ ငါ သိတ္ ေပ်ာ္ ခဲ့ တယ္ တစ္နာ ရီတစ္ ဆယ္ အဲ သည္ လူ ကအ ဂၤ လို ိတ္ မတတ္ ငါ  မေလးစကား နဲနဲတတ္လု့ ေတာါ္ ေငသးတယ္ မေလးစကား က အင္ ဒို နီး ရွား စကား နဲ့ ဆင္ တယ္ , sate , Dua , Riga , empat , lema , a am , Fuji , elaroam , same lan , scapula.ငါမေလး လို တစ္ ဆယ္ ထိ ေရ တတ္ ေသး တယ္ မေလး ၌ရွားက သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ ကို လဲ သိတိ ရပါ ရဲ့ ငါ့ကိုတစ္ ခါ ကေလ ျမန္ မာ ျပည္ က ဆရာ ဝန္ တစ္ ေယာက္ ကါ တို့ ေဆး ရံု မွာ ဆယ္ နွစ္ လုပ္ သြား တာ ေပါ့ သူ့ နာ မည္ က xxxxxxx ဆိုျပီး  ေတြ့ ရင္ ါ တို့ တိ ရတယ္ ေျပာ ေပး ပါ ေနာ္ လို့ ျမန္ မာ ျပည္ က လူ ေတြ နဲ့ ေတြ့ ခြင့္ ရ ရင္ဖစ္ ျဖစ္ သူ တိ့ု အခ်င္း ခ်င္း ျဖစ္ ဖစ္ ေျပာ ေန ႀကမွာ ဘဲ  ဟို မွာ ေတာ့  ငါက ဆရာ မႀကီး ေပါ့ လက္ ညိုး ညြန္ ရာ ေရ ျဖစ္ တယ္ဒီ မွာ ေကာ ဟိီး ဟီး ဆရာ ႀငကီး ပါ ဘဲ အသ္ႀကီးလို့ေလဆရာႀကီး ဦးဝင္း ျမိုင္ NEURO. က ငါ့ ကို အျမဲ ဆရာ မႀကီးေခါ္တယ္ 

ဒပါ ဘဲ ေလ ငါ သိတ္ ေပ်ာ္ ဲ့ တယ္ တသ္ နာ ီ၂တစ္ဆယ္ ဘလက္ taxi နဲ့ပတ္ ျမို့ လံုး ကိုပါတိ ကားဆရာ က မႀကည္ ဘူး သူ က ငါ့ကို တစ္ ေန ရာ ပို့ ထိုင္ စား တစ္ နာ ရီ မနိပ္ ခန္း ပို့ ထိုင္ ေစာင့္ တ္ နာ ရီလုပ္ ခ်င္ တာ ငါ က ေလ်ွာက္ သြား ေတာ့ ခုစ္ နာ နစ္ ရီ ႀကာ ေတာ့  bonus ပို ေပး လိုက္ ရတယ္ တန္ ပါ တယ္ အဲ သည္ ျမို့ နား က ကမ္း ေျခ လိုက္ ပို့ တယ္ local ေတြ ရဲ့ ကမ္း ေျခ ေပါ့ အ ရမ္း ေပ်ာ္ စ ရာ ေကာက္း တာ ဘဲ ရံုး ပိတ္ ရက္ ဆိ ေတ့ ည္ လိုက္ တာ ဝက္ ဝက္ ကြဲ ေညာင္ ေခ်္း သာ လို ဘဲ ေနာက္ဆံုး  ferry ရဲ့ ေရွ့ တစ္ ီး ကိုဖံုး ဆက္ ျီး ေပာင္းရတယ္ အေပ်ာ္ လြန္ လမ္း ေတြ ပိတ္ ေန လို့ စကာ ပူဘအိမ္ ျပန္ေရာက္ ေတ့ ည ၁၁ နာ ရီ လမ္း မွာ ဟမ္ Harbour front နား မွာ ညစာ  hamburger ဝယ္ စား ခဲ့ တယ္ ါ က burger သိတ္ ႀကိုက္ တာ ရန္ကျန္ ဘာ ဂါ ေတြ နိုင္ ငံ ျခား ဘာ ဂါ အဆင့္ မမွီ ေသး ဘူး ငါ စား ရသေလာကိ္ ေပါ့ ေလ သူ မ်ား ေတြ က batam မွာ ညအိပ္ ႀကတယ္ ငါ ေတာ့ မထူးဘူး ေလစကာ ပူ အိမ္ ျပန္ လာ ည သန္း ေကာင္ ျပန္ ေရာက္ ေပ်ာ္ လိုက္ တာ ငါ က ဒါ မ်ီုး လုပ္ ခ်ကင္ တာ ငါ ရန္ ကုန္ မွာ မေပ်ာါာ္ ဘူး ပစကာ ပူ မွာ ပိုက္ ဆံ ိတ္ တစ္ လံုး  credit  cards မ်ိုး စံု နဲ့ အိတ္ ထဲ ကို စကာ ပူ တစ္ ေထာင္ ေလာက္ ထည့ ျပီား အား တိုင္  Travelling လုပ္ လို့ ရတာ ငါ ိတ္ သေဘာ က်တယ္ ကိုယ္ လံြတ္ သိတ္ လြတ္ ဘယ္ သူ့ကို မွ စိတ္ မပူ ရ အိမ္ အတြက္ ေစ်း ဝယ္ ေပး ခဲ့ ရတာ ေတြလူ အား လံုး အတြက္ စစစဥ္း စား ေပး ရတာ ေတြ အေဝး ေျပး ကား ႀကီး ေတြ ေပါ္ တက္ လိုက္ တာ နဲ့ ရန္ ကန္ သူ နိုင္ ငံ ခား ျပန္ ႀကီး ဘု ရားဒစာ ေတာက္ ေလ်ွာက္ ရြတ္ ရတာနိုင္ ငံျခား မွ ငါ့ဘဝ သာ ယာ တာ မ်ား ဘု ရား ျရွိ ခိုး ႀသကာ သ ေတာင္ ျပန္ လာ ျပီး ေတာ့ ရြတ္ ႀည့္ တာ အျမီး မေမါက္ မတည့္ ဘူး လည္ ေန တယ္ အခု ေတာ့ ဘု ရား ျရွိ ခိုး ျပန္ ရသြား ျပီ ရန္ ကုန္ေရာက္ ျအီ ေလ  


--
Sent from Gmail Mobile