Thursday, March 29, 2012

မီးရထားနင္႕ခရီးသြားၿခင္း.1
အခ်ိန္ရလွ်င္ကမာႀကီး ကုိလွည္႕ႀကည္႕သည္ကေတာ႕ႀကည္႕သည္ေပါ႕. ကိုယ္႕ေၿမေရထဲမွာလွည္႕ခ်င္ပါေသးသည္။

ရထားၿဖင္႕ခရီးသြားၿခင္းသည္ ပဲခူးမွ်သာၿဖစ္ေသာ္လည္းစိတ္ခ်မ္းသာရေလသည္ လူေတြကုိ စိတ္ဝင္စားေသာသူအတြက္ လူေတြ ကိုၿမင္ရသည္မွာ ေက်နပ္စရာေကာငး္ေလသည္။
နုိင္ငံၿခားသား နစ္ေယာက္နင္႕ လာကတည္းက ရထားတစ္ီစးထဲအတူၿဖစ္ရာ အႀကံတူသူမ်ားလည္း ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕အၿပန္လည္းေတြ႕ေလသည္.။ ကူညီခ်င္ေသာေႀကာင္႕အရိပ္ႀကည္႕ထားသည္. ရထားထြက္ခ်ိန္ကိုေစာင္႕ရင္းလူေေတတြကို ႀကည္႕သည္။ရန္ကုန္ကုိဖံုးဆက္သည္။ ရန္ကုန္ GSM ဆယ္င႕ါသိးန္ဖ့ံဳးသည္ ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေလသည္. ဝယ္တံုးကေစ်းမနည္ေးခ်. ထုိေစ်း ေဒၚလာေစ်းၿဖင္႕တြက္ေသာ္ ခြက္ခြက္လဲရွဴံးေလသည္ သုိ႕ေသာ္ညား ခင္ဖံုးႀကည္သည္ စလံုးတြင္ေနေသာ္ၿငား ရန္ကုန္တြင္သံုးရန္ ႀကိဳဝယယ္သည္။ ယခုေသာ္ရွဳံးေသာေႀကာင္႕ဝမ္းနည္းရေလသည္။ပဳဇြန္ခ်ဥၤလာေရာငး္သည္ ရထားေပၚတြင္ မဝယ္လုိက္က မိုက္သည္ထင္ေသာေႀကာင္႕ဝဝ္သည္ ေစမွတ္မိေတာ႕. (အိပ္ငို္ကလာပီ)။ ပထမတစ္ထုတ္ဝယ္ၿပီးကာမွတေနက္စတ္သည္က ထပ္လာေရာင္းကာ ေစ်းလဲမႀကီးေသာေႀကင္႕ေရာင္းေသာခေလးကိုသန္းေသောႀ႕ာငင္႕ (ႊအဲဒါဘေဘရးတာလဲ) ဝယ္လုိက္သည္။ အမ်ားႀကီးၿဖစ္သြား၏။ ရန္ကုန္အိမ္ကေဘးအိမ္ကိုတစ္ထုတ္ေပးမည္လုပ္ကာနည္းပါတယ္ေလဆုိကာမေပးၿဖစ္.ေတာ္ေညတ္မ်ားမ်စားစလံုးို႕သည္လာသည္ မစားၿဖစ္လုိက္ေရခဲေသတထာထဲည္႕ထားရာအခုထုကိရွိေသးသည္ မလြတ္ေပစ္ရေသးခ်ဘာမၿဖစ္လုိ႕မ်ားဝယ္လာပါလိမ္႕ဆုိေသာဝယ္ခ်င္ေသာေႀကာ္႕ၿဖစသ္ည။
ရထားဝင္ခ်ိန္နီးတတြင္ လူတစ္ေယာက္မွခ်ည္းကပ္သည္ မိတ္မဖြဲ႕ကာ ဖံုးနံပါတ္ေပး၏. ဘာလုပ္ဘို႕တံုးဆုိေသာ္ အစ္မရယ္ အလုပ္အကိုင္ေကား္တာေလးမ်ားေတြ႕ရင္ က်ြန္ေတာ႕ဆီဆက္သြယ္ဘို႕ပါဟုဆိုသည္။ ဟင္ ရသည္. .

ပဲခူးဝင္ကာ မန္ဒေလးမွ ပန္းရန္ဆရာကို အလုပ္ရွာေပးလုိက္သည္မွာ ခ်က္ၿခင္းေပါက္ႀကား္သြားပီထင္သည္။ ရပါေစမည ္ဆက္သြယ္ေပးပါမည္ ဟု အာမခံကာ ရထားေပၚသို႕ေၿပးတက္ရေလရာ ဘယ္နားခ်. မိလဲမသိေခ်. ထုိသူအတြက္စိတ္မေကား္းပါ. မကူညီလုိက္နိင္ေခ်. ရထားရပ္ခ်ိန္မွာလည္းေခတတ္သာၿဖစ္ေလရာ သုတ္ေၿခတင္ရသည္။


ၿမန္မာၿပည္သည္ တို႕ၿပည္ၿဖစ္ေရြ႕ၿမန္ာမသည ္ၿမန္မာၿဖစေလသည္.
ေၿပာစရာမရွိေတာ႕..
ေၿပာခ်င္သည္မွာ ခဥမ ဘယ္အခ်ိနိအိပ္မည္နဘ္းၿဖစ္သ္ည္. (မရေတာ႕ပဘူး ခေလာမွၿဖစ္ေတာ႕မယ္။) တစ္လံုးခ်င္းေရးသြားသည္.Wednesday, March 28, 2012

ကြန္ၿပဴတာနဲ႕စကားမေၿပာပါနဲ႕

ဖဘမွာ ဖတ္လုိက္ရတာ မွန္မယ္။ တုိင္ဝမ္က အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ဖဘ မွာ လူ ကိုးေယာက္နဲ႕စကားေၿပာေနရ႕ငက္း suicide လုပ္သြားခဲ႕တယ္။ လုုုုပ္ရၿခငး္ အေႀကာငး္က ရည္းစား ကိစဘဲၿဖစ္တယ္။ ရုပ္ရွင္ထဲ႕ကလုိဘဲ သူတို႕စကားေၿပာႀကတယ္။ တစ္ေယာက္က မလုပ္ပါနဲ႕ ငါေတာငး္ပန္ပါတယ္။ ဆုိတယ္မငး္ ေနာက္က်သြားခဲ႕ၿပီ. (Lin replied her friend: "The fumes are suffocating. They fill my eyes with tears. Don't write me anymore.").. (Her final words written in Chinese, said: "Too late. My room is filled with fumes. I just posted another picture. Even while I'm dying, I still want FB [Facebook]. Must be FB poison. Haha.")


ငါလည္း အိမ္မွာ တစ္ေယာက္ထဲ ထုိင္ေနတယ္ ကြန္ၿပဴတာေရွ႕မွာ channle news asia ဖြင္႕ထားတယ္ ငါ အဂၤလိပ္စကားသံကုိႀကိဳက္တယ္။ . ဘာသာစကားေတြ ထဲမွာ. ...............
အားလံုးအဆငေၿပပါတယ္ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးလူမွဴေရး ပညာေရး အလုပ္အကိုင္ အားလံုးအဆင္ေၿပတယ္။ ညာေၿပာေနတယ္ လုိ႕ထင္ရင္ေတာကလဲ မတတ္နိုင္ဘူး.. ။

လူေတြ နဲ႕စကားမေၿပာခ်င္ဘူး ငါ႕မွ သူငယ္ခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဖဘ ထဲမွာ လူနစ္ေထာင္ေက်ာ္ေနၿပီ. ၈်ီေတာ႕ထဲမွာ အမ်ားႀကိးဘဲ. ငါလဲ သူ႕ကို မသိ. သူလဲငါ႕ကုိ မသိတဲ႕သူေတြ အမ်ားႀကီးဘဲ.။ ခင္သလားခင္ပါတယ္။ စကားေၿ႔ပာၿဖစ္သလား မေၿပာၿဖစ္ဘူး သူမ်ားေတြ ေတာ႕မသိဘူး ငါေတာ႕မေၿပာဘူး ငါရ႕ဲ႔ chat list က very limited ဘဲ . ငါ နဲ႕စကားေၿပာလုိ႕ရဘို႕ဆုိတာ လြယ္ေပမဲ႕ ေရွ႕ဆက္ေၿပာဘို႕ဆုိတာမလြယ္လွဘူး. ။ သူတို႕မွန္ၿပီး ငါမွားတယ္

တစ္ေယာက္ထဲ မေနခ်င္ရင္ အခ်ိန္မေရြးလူေခၚလုိ္ကရင္ လူေရာက္လာမွာဘဲ ဒါေပမဲ ငါလူေတြ ကို မႀကည္႕ခ်င္ဘူး သူတို႕ေၿပာတာဲ႕စကားသံေတ ကုိမႀကားခ်င္ဘူး။ တစ္ေယာက္ထဲ ထုိင္ေနၿပီ ကြန္ၿပဴတာေရွ႕မွာ တီဗြီ ကအသံနဲ႕ေနရတာ ငါခ်မး္ေၿမ႕တယ္ မငါၿမင္ခ်င္တာေတါ ငါမႀကာခး်င္ေတာေတြ မႀကားဘူး ငါ႕႕ရဲ႕ အာရံုဟာ ရွႈင္းလင္းေနတယ္။ သူမ်ားဆီမွာ ငါ႕ရဲ႕စိတ္ဟာ ရွိမေနဘူး ငါ႕ရဲ႕စိတ္ဟာ ငါနဲ႕ဘဲရွိေနတယ္။

ဘေလာ႕ဘာလုိ႕ေရးေနတာလဲ မဖတ္ၿဖစ္ဘူ ဘေလာ႕ေရးတယ္ဆုိတာ luxury ဆုိတာ ဟုိတစ္ေန႕႕ စဥ္းစားမိတယ။္ ဖတ္ဘုိ႕ႊ႕အခ်ိန္လိုတယ္ ဖတ္ခ်င္စိတ္ရွိရမယ္။ အခုတစ္ေလာပင္ပန္းတယ္။ ပင္ပန္းေတာ႕မဖတ္နုိင္ေတာ႕ဘူး ဖတ္ခ်င္ေပမဲ႕လဲ မဖတ္နုိင္ေတာ႕ဘူး။ မဖတ္နုိင္တာ စိတ္မေကာငး္ၿဖစ္ရတယ။္ အရင္က ဘေလာ႕ကို ေပါ႕ပါးတယ္ ဝတ္ထု က စာအုပ္ကေလးတယ္ဆုိၿပးီ ဘေလာ႕ဖတ္တယ္ အခု ဘေလာ႕ကို ေလးတယ္ထို႕ထင္လာမိတယ္ မနိုင္ဝန္ၿဖစ္လာတယ္ ဖဘ ကို လွည္႕လာတယ္ တစ္ေႀကာငး္ေရးေတြ ကို ဘဲ ဖတ္နုိင္တဲ႕အဆင္႕ေရာက္လာတယ္။ တစ္ေႀကာငး္ေရးေတြ က flooded ၿဖစ္္လာေတာ႕ဖတ္မနုိင္ေတာ႕ၿပန္ဘူး။

မနက္ဆို တယ္လီဖံုးဖြင္တ႕တယ္ အင္တာနက္ ကို ဘေရာ႕ဘန္ယူထားေတာ႕ အင္တာနက္က တယ္လီဖံုးထဲ မွာ ရွိေနတယ္ ေလာ႕႕ဓါတ္ကေတါ ကထူးဆန္းတယ္ လက္ဝါးေးလထဲကေနၿပိး ကမာႀကီးေကိုေခ်ာင္းႀကည္႕လို႕ရေနတယ္ သက္ရွီသလူသားေတြ နဲ႕စကားေၿပာဘုိ႕ဝန္ေလးနဲ႕ငါ အင္တာန္ကကို ႀကည္႕ဘုိေတာ႕ဝန္မေလးခဲ႕ဘူး ဂ်ီေတာ႕ကိုငါ အြန္တယ္ စကားေၿ႔ပာဘို႕မဟုတ္ဘူး ေၿပာလဲ မေၿပာနုိင္ပါဘူး ။ စကားေၿပာတယ္ဆုိတာ luxury . နဲ႕ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ နစ္မ်ိဳးသံုးမ်ိဳးလိုတ္တ္တတဲ႕သူေတြ ႊတြက္ဘဲၿဖစ္တယ။ ္ငါလုိလူမ်ိဴးက ေတာ႕အိမ္သာထဲဝင္ေတာ႕မွ ရွူးရွူေးပါက္ရင္းနဲ႕ဖဘ ဖတ္ရသလုိမ်ိဳး. မယံုနိင္ဘူးၿဖစ္ေနမယ္။

ခ်စ္ခင္သူေတြ က တစ္ေႀကာငး္ေလာက္တာ႕နွဴတ္ဆက္ႀကမယ္။ စိတ္ညစ္ေနတဲ႕ငါ စိတ္ရွဴ႔္ေနတဲ႕ ငါ ဖြႈင္႕ဖတ္ၿပီၚၿပန္ပိတ္လုက္တယ္ အသံပါပိတ္ထားတယ္။ အသံေတြ က ငါ႕ကို irritate ၿဖစ္ေစတယ္။ တစ္ခါစ္ေလေတာ႕လဲဖြင္႕ထားတယ္။ ၈်ီနဲ႕ ေခၚရင္ ကေယာင္ကတန္းၿဖစ္သြားတယ္။ စိတ္တစ္ဇ ရွိသူမိဳ႕ ဟာ ငါရုပ္ႀကီး မ်ား ဂ်ီထဲပါသြားလားလုိ႕ကေယာင္ကတန္းနဲ႕ လက္ႀကီးဆန္႕ၿပိၚ တယ္လီဖံုးုကိုေမွာကပ္လုိက္တဲ႕ ငါ႕ေရာဂါ ကို သူတို႕မသိႀကဘူး။

ဘာလို႕ဘေလာ႕ေရးေန. ဖဘ ေရးေနႀကတာလဲ ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အတန္းရွငး္ကုိလိုခ်င္လုိ႕ဘဲၿဖစ္တယ္။ ငါေရးလုိ္က္တာေလး like လုပ္သြားရင္ ပီတိၿဖစ္ရတယ္။ ဘောလ႕ထက္ ပိုပြဲစည္တယ္။ ဘေလာ႕ကို မေရးဘဲ ဖဘ မွာေၿပာင္းေရးရင္ေကာငး္မယ္လို႕စဥၤးစားလာတယ္။ အတင္းႀကီးေတာ႕ လင္႕မခ်ဘူးေပါ႕ မသိမသာ ေသြးေဆာင္ရမယ္ ငါ လူေတြ ကို နိပ္ကြပ္တာ မ်ိားေနတယ္ မေႀကနပ္မွဳေတြ ကို ေပါက္ကြဲတဲ႕သေဘာေပါ႕..

သႀကန္မွာ လူေတြ မူးရူးေအာ္ဟစ္ႀကသတဲ ႈ ငါေတာ႕ႀကိဳကတ္ယ ္တစ္နစ္လဇံုးေအာင္႕အည္းထားရတောတြ ေအာ္ဟဟ္ဆူညံေပါက္ကြဲလုိက္ရတာ ႀကိဳက္တယ္ တတ္နိုင္ရင္ မူးပလုိက္ခ်င္ေသးတယ္။ ကိုယ္႕႕ိကိုယ္ဘသူသူဘယ္ဝါမွန္းမသိတဲ႕သူေတြ နဲ ေရာၿပီး ေပါက္ကြဲလုိက္ရတာႀကိဳက္တယ ခုန္ေပါက္ထည္႕လုိက္ရတာ ႀကိဳက္တယ။ သံကုန္ဟစ္ရတာ ႀကိဳက္တယ္ ဒီနစ္ေတာ႕တို႕ေတြ လဲြၿ႔ပီခ်စ္သူ.။ ေနာက္နစ္ငါလာခဲ႕မယ္။ ဒီနစ္က ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မၿပတ္သားခဲ႕မိဘူး။

ခြင္႕ဆုိတာလ ဲရွိဦးမွာ ေပးတဲ႕သူကလဲေပးဦၚမွ ေပးၿပန္ေတာ႕လဲ သူမ်ားယူတာမ်ားလို႕ လက္က်န္မရွီတဲ႕အခ်ိန္လဲၿဖစ္မွာ ခႈင္႕ယူတယ္ဆုိတာ လဲ luxury ဘဲ ဘ. ဝ္ႀကီးက luxury ေတြမ်ားလွခ်ည္လား. ခြင္႕ရၿပန္ေတာ႕ေလယဥ္႔်ပ်ံလတ္မွတ္ရွီဦးမွ. ရွိၿပန္ေတာ႕လဲ ဟုိမွ ေပ်ာ္ခ်င္စိတ္ရွိဦးမွ အေဖာ္ေကာငး္ဦးမွ..... မွေတြ သိတ္မ်ားတယ္ ခ်စ္သူ.

လူကိုးေယာက္နဲ႕ ( A Taiwanese woman Claire Lin, committed suicide while running a commentary of her suicide bid on Facebook with nine friends.) ရွိစဥ္မွာ ဆူဆုိက္လုပ္သြားတဲ႕သူကုိ ႀကင္နာေသာအားၿဖင္႕ခံစားခ်က္တူတဲ႕ငါဒီစာေရးတယ္။ ဆုူဆုိက္လား ငါမလု္ပပါဘူး လု္ပခ်င္စရာလားဘ ဝႀကီး ဒီောာ္ကေနေပ်ာ္စရာေကာင္းတာ..


ငါစိတ္မေကာငး္ဘူး Claire Lin , ေရာက္ေလရာ ဘဝမွာ မင္း လူေတြနဲ႕စကားေၿပာၿဖစ္ပါေစလို႕ဆုေတာင္းရင္း..

Monday, March 26, 2012

ဆုေတာင္းၿပည္႕စြယ္ေတာ္ရွင္ မဟာေစတီေတာ္ၿမတ္ႀကီး./ဆင္ၿဖဴမ်ားရွင္ ဘုရင္႕ေနာင္မငး္တရားႀကီး ေအာင္ေၿမ (ပဲခူး.9)ဘုရားဖူးရသည္မွာေကာငး္ပါသည္ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ဘုရားဖူးထြက္ႀကသည္။မေရာက္ဘူးေသာေနရာေရာက္ရသည္ ဘုရားမ်ိဳးစံုဖူးရသည္။
Saturday, March 24, 2012

လြမ္းတယ္ ရန္ကုန္
ရန္ကုန္ကၿပန္လာသည္မွာ ေလး လခန္႕ရွိၿပီထင္သည္ ဘာၿဖစ္လုိ႕သႀကန္ေရာက္လာသဒံုး. ေရာက္လာတာကလည္းၿမန္လို္ကတာ.... ၿမန္မာလူမ်ိဳး သႀကၤန္နားနီးလ််င္ အၿငိမ္ေနနိုင္ေေတာ႕ေခ်. သႀကန္သီခ်င္းေလးေတာ႕ဖြင္႕နားေထာင္လုိ္ကရမွၿဖစ္သည္။


ခဥမသည္ ရန္ကုန္သႀကႏ္နင္႕လြဲသည္မွာ ၁၀ နစ္ခန္႕ရိွခဲ႕သည္ . ထုိသုိ႕ေနလွ်င္တာ႕လည္း ေနလုိ႕ရသားပင္. ပထမေတာ႕ တုိပါရုိးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသႀကႏ္သြားေသးသည္ ေနာက္ပိုင္းေတာ႕လူသိတ္မ်ားက တိုးမေပါက္ေအာင္စည္ကားေသာေႀကာင္႕စိတ္ညစ္ေသာေႀကာင္႕မသြားေတာ႕ေခ်. . အိမ္မွာသာေနသည္ သႀကန္သည္ ခဥမနင္႕မဆုိင္ေခ်. အလုပ္သြားသည္ အလုပ္ၿပန္သည္.သႀကန္တရက္က ခင္ေမာင္သိန္းထြနး္ဝင္းေဟာင္ေကာင္မွ ဆက္ကာ နွဴတ္ဆက္သည္ မည္သို႕ခံစားရသနည္းဟုေမးရာ မည္သို႕မွွ် မခံစားရပါဟု ၿပန္ေၿဖလုိက္နုိင္သည္ သူ႕မွာေတာ႕သႀကန္ေဟာင္ေကာင္ေရာက္ေနေသာေႀကာင္႕ခံစားရေ၇ြ႕မဆံုးနုိင္ ေနာက္မည္သည္႕အခါမွ သႀကန္ဝန္းက်င္ ခဲရီးမထြက္ေတာ႕ဟု ဆုိသည္။ ခငၤဥမ မတုန္လဳွပ္ေခ်။

တစ္နစ္ .ထုိနစ္တြႈင္ေ မာင္က ပင္ လြတ္ေလေရာ႕လာ ခင္ကပင္သြားခ်င္သည္လားမသိ. မနဒ္န္သုိ႕ေရာက္သြားေလသည္။ အင္းယားလမ္းတြင္ၿဖစ္သည္။


စည္သည္မွာ ဝက္ဝက္ကြဲၿဖစ္သည္။ အင္းလ်ားလမ္းတစ္ခုလံုး ေရမ်ားသည္ေခ်ာငး္ကဲ႕သုိ႕ဆင္းသည္ . ၿပည္လမ္းဆအစတြင္ ကေလးငယ္မ်ားေရကူးသ႕ကဲ႕သုိ႕ေဆာ႕နုိင္သည္
အေဖ႕ညီ၏သား နင္႕ေတြ႕ရာ အမ်ိဳး အရင္းေခါက္ေခါက္ၿဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ေယာကို တစေယာ္ကမမွတ္မိႀကေခ်. တူပါတယ္ဟု အစ္မ ကႀကည္႕သည္ ေမာင္ကလံုးဝမႀကည္႕ေခ် သူ႕ဘာသာသူမွန္ေတ္ေလသည္. ဦးဦး.ရဲ႕ သားမဟုတ္လားဟု သြားေမးရာ ဟုတ္သည္ အစ္မက ဘယ္သူလဲ ေမးသည ္ စင္သည္ ဆူညံေရြ႕ေနေလရာ ေမာင္နစ္မ နစ္ေယာက္ေတြ႕ဆံုခန္းသည္ေအာ္ဟစ္ကာနားကုိ လက္နင္႔႔ပိတ္ကာ ေအာ္ေမးရသည္
ငါ . လား နင္႕အစ္မေလ ဟုဆုိရာဘယ္သူလဲေမးသည္ မာနမန္ ေလဟု ဆုိေလေသာ္ဟုတ္လားဟု မူးမူးနင္႕ဘူေနရာမွေမးေလသည္ ဟုတတယ္ ဟု ၿပန္ေၿဖကာ ဖံုးနံပါတ္ၿခင္မးနည္းလဲယူရသည္။ ေမာင္သည္ စင္ေပၚထက္ စင္ေအာက္မွဝိုင္းကို စိတ္ဝင္စားေလသည္။
ခငၤဦးေမေပ်ာ္သည္ ေပ်ာ္သည္။ အင္းယားလမ္းမ ေပၚတြင္ ဆင္းလမ္းေလ်ာက္သည္ အစအဆံုးေလ်ာက္သည္. စင္ေပါငး္စံုကုိေငးသည္ စင္မ်ားမွာလည္းအၿပဳီင္အဆုိင္ၿဖစ္ေလရာအ ၿပိုဳင္အဆုိင္ ပသာဒရွိေလသည္။ ေရအားလည္းေကာငး္လူအားလည္းေကာင္းေလရာ ထုိနစ္သည္ သႀကန္ကို မႀကံဳသည္မွာဆယ္နစ္ခန္႕ရွိၿပီၿဖစ္ေသာခဥမအတြက္. မေမ႕နိုင္စရာသႀကန္တစ္ခုၿဖစ္ခဲ႕သည္။
သူင္ယခ်င္းအခ်ိဳ႕နင္႕လဲဆံုရသည္။ ေနာက္ဆံုးေန႕သည္ အစည္ကားဆံုးၿဖစ္သည္ အတက္ေန႕ဆိုသည္႕အတုိင္းမီၚကုန္ယမ္းကုန္ ေနညိဳရံုမက ေမွာင္သည္အထိေရဖြင္႕ေပးရာ ေရလံုးေရအားမ်ားနင္႕ ညေနေစာငး္ ဘဲြ႕နင္းသဘင္ ၿပည္လမ္းမ အင္းယားလမ္းသည္ လွပသည္မွာ ေၿပာဖြယ္ရာမရွိ. ဓါတ္ပံုထထ ရိုက္ေသာခဥမကို ေဘးမွဝုိငး္ဝိုငး္ဆြဲေပးရေလသည္ စင္ၿမင္႕ေပၚတက္ကာ ကေသာခေလးမမ်ားသည္လည္းအကေကာင္းလွသည္. ။


အားလံုးသိမ္းေသာ ေၿခကုန္လက္ပန္းက်ေနေသာ ခဥမတို႕သည္ စားေသာက္ဆုိင္တြင္ ေရစုိစိုၿဖင္႕ဆက္လက္ ဆင္နြဲႀကေေလသည္ လံုးဝမဖ်ားေခ်. . ႀကားအခ်ိန္တြင္လည္းကားဆဲြေရြ႕ ကမာေအးဘက္လွည္႕လုိက္ႀကေသးသည္။ကမာေအးလမ္းမသည္လည္းစည္သည္မွာ လမ္းပိတ္ရမတ္တၿဖစ္သည္ လူမ်ားစြာ လွဴိငး္လ့ုးံမ်ားစြာ ေပ်ာ္ရြင္မွဳမ်ားစြာ...........မ်ားစြာေပ်ာ္ရြင္ခဲ႕ႀကေလသည္. ထုိရက္ပိုင္းမ်ားသည္ အေပ်ာ္ဆံုးရက္မ်ားထဲမွ ရက္မ်ားၿဖစ္ေလသည္။
If you want to read original post.

http://khinoomay77.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
http://khinoomay77.blogspot.com/2009/05/yangon-3.html