Wednesday, September 21, 2011

hi

yay chin tar yay par...

Tuesday, September 20, 2011

Flashသူ႕႕ုကို သတိရသလားေမးလွ်င္အၿမဲမရပါဟုေၿဖပါမည္။ ၿမင္ေသာအခါတြင္ေတာ႕လည္းသတိရပါသည္. ခ်စ္ခဲ႕သလားေမးလ််င္ မခ်စ္ခဲ႕ဘူးဟုေၿခကန္ၿပီးေၿဖပါမည္. ဒ့့ါဆုိ ဘာလို႕ေၿပာသလဲေမး လ််င္ေတာ႕လဲ စဥ္းစာေရြ႕ မရေတာ႕ပါ။

နုိင္ငံၿခားသြားမည္ဟု ဆုိေသာအခါကလား ေဘာပန္ကေလးမွ အစုတ္ကေေလးကိုင္ေလေရာသလား ဘာၿဖစ္လုိ႕လဲ မမွတ္မိေတာ႕.ေပးခ်င္ေရြ႕ဘဲလား ေဘာပန္ေလးတစ္ေခ်ာငး္ေပးပါသည္ မွတ္မွတ္ရရ ရံုးခန္းတြင္ၿဖစ္ပါသည္။

ဦးဝိစာရလမး္တြင္တစ္ခါဆံုဘူးပါသည္။ ၿဖစ္သည္.မည္သူ႕ကားလဲေတာ႕မမွတ္မိေတာ႕. အေၿခအေနကိုေ လည္းမမွတ္မိေတာ႕. လက္ခ်ငး္မထိ. အသားခ်င္းမထိဘဘဲ ခ်စ္ခင္ခဲ႕ေသာ သူတစ္ဦးၿဖစ္ခဲ႕ပါသည္. ဂုဏ္ေတာ႕မယူေေစလ်ိုပါ နစ္ဦးနစ္ဘက္ အမ်ားထဲမွ တစ္ဦးသာၿဖစ္ႀကပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က မိဘမ်ား ဆံုးစဥ္ကဘာေႀကာင္႕အဆက္အသြယ္မလုပ္သည္ကို ရန္ေတြ႕ဘူးသည္ဟု ေတာ႕မွတ္ိမိသည္. ရည္းစားအားလံုးလံုိလိုဆက္သြယ္ၿပီး သူမဆက္သြယခဲ႕ပါ.။ သံုးခ်က္တြက္နည္းၿဖင္႕တြက္ေသာ သူသည္ရည္းစားမဟုတ္ဟု တြက္ခ်က္နုိင္ပါသည္။

အိမ္ရွငး္ရင္း ထြက္လာေသာေဘာပန္ကေလးကို ထုိင္ႀကည္႕မိပါသည္. မသံုးရက္ေရြ႕ေသာ္လည္းေကာငး္ တစ္က်ပ္တန္ဘဲသံုးေရြ႕ေသာ္လည္းေကာင္း.မသံုးၿဖစ္ခဲ႕ပါ မသံုးတတ္ေရြ႕လည္းၿဖစ္နိုင္ပါသည္. ေရးႀကည္႕ေသာအခါေရးေရြ႕ရေသး\း ၏. ဘယ္နစ္နစ္ႀကာပလဲတြ႕က္ႀကည္႕ေသာအခါ.ဝမ္းဒီကိတ္မက ေက်ာ္ေနသည္ကိုတြက္ခ်က္ေရြ႕ရသည္. ပက္ကားေဘာပန္ထင္ပါသည္. ကုမဏီသို႕အေႀကာငး္ႀကားေရြ႕ ယခုလုိနစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကာေသာ္လည္းေရးေရြ႕ရေနေသးေသာ ေဘာပန္ကုိ ေက်းဇူးတင္ေႀကာငး္ ဘဲပို႕ရမလို. နစ္ေပါင္းမ်းစြာသိမ္းနိုင္ေသာ ကုိယ္႕ကိုိယ္ကုိဘဲ ခ်ိးက်ဳးရမလို.. ေပးခဲ႕ေသာသူကိုဘဲလြမး္ရမလိုၿဖစ္သြားသည္.။

သူမသိေစလုိ. ရန္မၿဖစ္လုိေသာ္လည္းသတိရမိေႀကာင္းေတာ႕ သူမႀကားေအာင္ေၿပာခ်င္ပါသည္။

Monday, September 19, 2011

how..
ၿဖတ္ကနဲၿမင္လုိက္ေသာအခ်ိန္သည္ အလွဆံုးၿဖစ္သည္. အမွားအမွန္ေမးခြနး္ေ ၿဖလွ်င္ပထမဆံုး အာရံုထဲေတြ င္ေပၚလာတတ္ေသာ အေၿဖသည္မွန္တတ္သကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္သည္။ ထပ္ရိုက္လွ်င္မလွေတာ႕ ..လြတ္သြား လည္းမလွေတာ႕......

စကာၤပူတြင္လည္းရွမး္ေခါက္ဆြဲရွိပါသည္.။ တစ္ရဴးထုတ္ကုိ တစ္ေနရာမွ ဝယလာရာၿပားသံုးဆယ္ေပးရ၏. အိမ္တြင္အထပ္လုိက္ရွိသည္မွာ နေမ််ာစရာ..

ကင္မရာနစ္လံုး တယ္လီဖံုးေလးလံုး ရွိေသာ္လည္း ေလာောလာဆယ္ ကင္မရာတစ္လံုး ဖံုးသံုးလံုးသာသံုး၏။ ဟုိတစ္ေလာက ကြန္ၿပဴတာဂြမ္းသြားရာ ပံုအေတာ္မ်ားမ်ားပါသြား၏. ေကအယ္ ပံုမ်ားကိုအေတာ္နေမ်ာ၏ ပထမတစ္ခါ recovery ရေသာ္လည္း ၿပန္ပ်က္သြားရာၿပန္ပါသြားၿပန္၏. အခ်ိဳ႕ပံုမ်ားမွာအေတာ္ေကာငး္၏. မည္သည္႕ပံုေကာငး္သလဲေမးလွ်င္လည္းကိုယ္႕ဘာသာကုိယ္သာ လက္ညိဳးထိုးၿပရန္သာရွိ၏. ရွားရွားပါးပါး ရိုက္ခဲ႕ေသာပံုမ်ားၿဖစ္ေရြ႕နေမ်ာ၏.

ထပ္မသံုးရက္ေတာ႕. ကဒ္ၿပားအသစ္ဝယ္မည္စိတ္ကူး၏. ကဒ္အေဟာငး္ကုိသိမ္းထားက ၿပန္ေဖာ္နိုင္သူကုိခ်ဥ္းးပ္မည္ဟု စိတ္ကူး၏။ ရိုက္ၿပီးေသာပံုမ်ားပ်က္သည္မွည မည္မ်် နေမ်ာသည္ကို ခံစားနားလည္နုိင္ႀကမည္ထင္၏.။ ဝယ္ရာတြငလည္းမလြယ္ေခ်.. အတုိငး္လို၏. ပုဆုိးသြားဝယ္ရာ အတုိငး္ေမ႕က်န္ေရြ႕ၿပန္သြားယူေသာသူပံုၿပင္ကဲ႕သုိ႕.. က္ဒ္ၿပားအသစ္ဝယ္ရာ မေၿပာတတ္ေသာေႀကာင္႕ ကင္မရာထဲမွ ကဒ္ကုိ ထုတ္ေေရြ႕တုိင္းႀကည္႕ရသည္။ အမ်ိဳးအစားစံုလင္လွသည္ ပညာေပးရေသာ္ ရွည္မည္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ဤတြင္ရပ္အံ႕။4 Gမဝယ္သည္မွာ ပ်က္လွ်င္လည္း တစ္ခုက်န္ခဲ႕ေအာင္ၿဖစ္သည္. အနည္းဆံုးတစ္ဝက္ေတာ႕က်န္မည္ၿဖစ္သည ္။ 2GB တစ္ခုပ်က္ေသာ္တစ္ခုက်န္နိင္ေသး၏. ကင္မရာမန္းမဟုတ္ဘဲနင္႕အလုပ္၇ွဳပ္လွသည္.။ ဘာေႀကာင္ ႕ေရးေနသလဲေမးလွ်င္လည္းအေၿဖခက္လွသည္. ဝါသနာပါေရြကလားနာမည္ႀကိးခ်င္ေရြ႕လား. မိမိကုိယ္တုိင္ပင္ ဇေဝဇဝါၿဖစ္ရေခ်သည္။
သစ္ပင္တည္႕ေသာ္လည္း ပင္နီစူလာေစာငး္သြားသည္ဟု ထင္ေအာင္ရုိက္နုိ္ငေသာခင္ဦးေမ.သည္.
ပံုမ်ား မည္သုိ႕သိမ္းသည္ကို memory recall ေခၚရာ TZA ေရးဘူးေသာပိုစ္ကို သတိရေရြ႕သြားရွာရာ ရွာမေတြ႕ေခ်။ TZA+ blog+ picasa+ flicker + degolar အစရွိသၿဖင္႕ ေခၚႀကည္႕ရာမထူးေခ်.။ လက္ေလ်ာ႕လုိက္ရ၏.။ ကုိကုိဒီဘီ အႀကီးႀီကီးၿဖင္႕သိမး္ေရြ႕က်ကြဲသြားေသာဖဘ စေတတပ္ကိုကားသြားမရွာနုိင္ေတာ႕ေ်ခ်. မရွာတတ္ေသာေႀကာင္႕........ N3 လည္းကယ္နုိင္ပံုမရ..

ပညာယူရန္
ၿဖုိဳးေမာ္ကုိလုိက္ရွာရာ ဤသုိ႕ေတြ႕၏ အန္မတန္နိပ္စက္ေသာ phyo maw ပါေပ.
မိမိခ်စ္ခင္ေသာခ်စ္သူတစ္ဦးကုိအၿမဲသတိရ၏. လက္ေတာ႕ပ္က ၁၅၀ GB ၿပည္႔. အေဟာငး္က 320 GB ၿပည္႔ . အခုအသစ္က 500 GB ဆုိခဲ႕သူကိုသတိရ၏. 1 TB လုိခ်င္တာ ဟုဆုိသြားေသး၏. သူသည္လည္း မည္သို႕မည္ပံုၿဖစ္သည္မသိ..ပံုမ်ားစြာပ်က္ေလသည္။ ဆရာ႕ဆရာမ်ား ပံုမ်ားသိမ္းႀကေလရာ ခင္ဦးေမသည္လည္း မည္သို႕သိမ္းရမည္မသိေတာ႕ ေလာေလာဆယ္တြင္ေတာ႕ ကဒ္ၿပားမ်ားတြင္ခဲြသိမ္းထားမည္ဟု စိတ္ကူး၏

ကြန္ၿပဴတာအသစ္ဝယ္လ််င္ ၅၀၀ GB external ထည္႕ဝယ္မည္ဟုိစိတ္ကူးသည္.။ က်မကြဲေအာင္ကာ းဂရုစိုက္ရမည္ၿဖစ္သည္. . ညီလင္းသစ္ကိုလည္းေမးရမည္း။ nyilinwin ကုိလည္းေမးရမည္။ ပံုမ်ားမွာလည္းပ်က္လွသည္. ကုးိရးိယားပံုမ်ားလည္းမရွိေတာ႕. ေက်ာငး္သားဘဝက ပံုမ်ားလည္းမရွိေတာ႕.......ဥေရာပပ႔ံုမ်ားလည္းပ်က္တာပ်က္ က်န္တာက်န္. မည္္သုိ႕သိမး္ရမည္မသိေတာ႕ေခ်။

နားမလည္ဘဲအရုပ္ႀကည္႕ဝယ္လာေသာအရာၿဖစ္သည္ အဝတ္ေလွွ်္ာ္စက္မွာ မႀကာလွေသးေသာ္လည္း လက္ႀကမ္းႀကီးခင္ဦးေမ နင္႕ေတြ႕သြားရာ ဇကာ ၿပဳတ္ထြတက္သြားေလသည္. အဆင္ေၿပမည္ထင္ေရြ႕ဝယ္ရာ မတတ္တတ္ေခ်.။ မတတ္လုိ႕မရလဲဘာၿဖစ္လဲ ထည္႕ခ်င္ရာထည္႕တဲ႕အိတ္လုပ္လုိက္ာတေပါ႕ဟုေပ်ာ္ရြင္စြာေတြး၏။
ထုိအထုတ္ထဲမွ အမွဳန္ကုိအဝတ္ေလ်ွာ္စက္ထဲထည္႕လ်ွင္ သန္႕စင္သြားမည္ဆုိ၏. ေနတုိငး္ဆပ္ၿပာၿဖင္ ႕ေလွ်ာ္ေနေသာ္လည္းသန္႕တာေပါ႕ ဟုဆုိကာ အတုိင္းအဆမသိေတသာ္ေႀကာင္႕ တစ္ထုတ္လံုးထည္႕ကာ ေရအၿမင္႕ဆံုးအမွတ္သုိ႕ထည္႕လုိက္သည္. အမွ််ုိက္မွဳန္မ်ား ထြက္လာေသာလည္း ဇကာမရွိေသာ္ေႀကာင္႕လက္နင္႕ အဝတ္နင္႕ အေတာ္သုတ္လုိက္ရေလ သည္။ ေအာ္ ေလာကဓါတ္ပညာမ်ား ထူးဆန္းေပစြဟုိတံုးက ေတာ႕ငတုိ႕အိမ္မွာ တုတ္နဲ႕ရုိက္ေလ််ာ္ခဲ႕တာဘဲ ၿဖဴပါတယ္ေအ လုိ႕ေတာ႕မေၿပာနုိင္ . မတုတ္နုိင္ေတာ႕ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္.
သနပ္ခါးလိမ္းခ်င္ေသာေႀကာင္႕ေက်ာက္ၿပင္ရွာ ေရေဆးကာ လိမး္၏. ပါးကြက္ႀကားေလးနဲ႕လွလိုက္တာကြာဟု ကိုယ္႕ဘာသာ ကိုယ္ေၿပာ၏ ခရမး္ခ်ဥ္သီး..ေထာပတ္သိီး ကိုသတိရသည္.။ သူရုိ႕ကေတာ ႕ေမ႕ၿပန္ပီေပါ႕ ေမ႕ပင္ေအာက္ေရာက္သြားသူမ်ားမ်ားလွသည္. နားလည္နိုင္မွဴေပးနိုင္ေသာ္လည္းလြးမ္လွပါသည္။ သုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕ ခပ္ခြာခြာေနရေသည္ၿဖစ္သည္. ခဏခဏနာရေသာ အသည္းသည္မနာဘဲရွိပါ႕မလား.

ထုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕ကုိေအာင္ tag သည္ကုိမေရးခ်င္းၿဖစ္သည္. ေရးလွ်င္ ဘေလာ႕မလုပ္တတ္ေရြ႕ လုိက္ဖတ္ခဲ႕ရေသာ ကုိေမာင္လွ. ညီလငး္ဆက္....saturngod.. ..႔ Yan Aung....မ်ိဳးေက်ာ္ထြန္း. ခ်မ္းၿမစုိး.............ခင္ခဲ႕ရေသာ ကုိစုိးထက္ .. ဲJ က စေရြ႕.. ...နစ္မေလး.ႀကည္ၿပာ..စုိးၿမတ္နနာသက္လြင္....၁၀၀၁ ဘေလာ႕.....ဒီးယားကြမ္......ခခ......ကုိဇနိ. မဇနိ.... ရီရီဝင္း...black dream. ...zaw zaw.. တုိ႕သႀကန္ပံုေတြ တင္ခဲ႕ႀကတာကို ေန႕စဥ္နင္႕အမ်ွာ ထုိင္ေစာင္႕ခဲ႕ရတာ. ကင္မရာမ်ားပ်က္စီး........ ကာဖီတစ္ခြက္နင္႕စာဖတ္တတ္ေသာ ခ်စ္ေသာေမမုိး.. . ။ .. .အမည္မသိေနရပ္မသိ. လိပ္စာမသိ . လွဳိ႕ွဝွက္သူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ စင္ကာပူေရာက္ၿမန္မာ.................ဘယ္သူမွန္းမသိတဲ႕ေမာင္ေဝး............ZZZ..

စီပံုးကုိ အိမ္လုပ္ထားေသာ စင္စင္....ေနာက္ကတစ္ေကာက္ေကာက္လုိက္တတ္သူ kkmg. .. မာမီဟု ပါးစပ္ဖ်ားမွ မခ်ေသာ July dream.. ........ရြမ္းမီ... ကုိ republic,,,,, weseheme.. ..samasung ဖံုးကုိ ၿမန္မာလုိဖတတတ္ရန္ ကူညီခဲ႕ေသာ ခမမ. တစ္ေန႕တစ္ခါေရာက္တတ္ပါသသည္ ဟု ညာေၿပာတတ္သာ ATN...... strike . boyz.. နင္႕တစ္ကြေသာ တရုတ္ကေလး.. စကတည္းက နားလည္မွဴေပးခဲ႕ေသာ ေပါက္.......နင္.ခ်စ္လွစြာေသာရြာသားေလး......ကုိေက. မုိးခ်ိဳသင္း..သက္ေဝ. မီယာ. လင္း.. ေရြဂ်မ္း.. ႀကီးေဒၚဟုေခၚတတ္ေလေသာ ခေရတြန္။။။။။။။။။။..nan nyi. ..ေမာင္မ်ိဳး.။။ ေနာ္မန္။ .မာခ္.. ၿမရြက္ေဝ.. လုလု..အားခြား...နားခုိရာ.. နဗဏ... အိုက္ပန္. ပန္ပန္. ေက...ဆြိ... ပန္းနြယ္...sc မသီတာ. ..ဖိုးစိန္. တို႕ေမာင္နစ္မမ်ား...ေလနုေအး. တန္ခူး. ကုိေပါ. နာမည္ခဏခဇဏေၿပာငး္တတ္ေသာ မူလလက္ေဟာငး ္ကုိလူသစ္ေ. ေပ်ာက္သြားေသာ ကိုလူေထြး...ယခင္က ညမအိပ္ေသာ zt...တစ္သက္တစ္ခါကြန္မက္ေပးခြင္႕ရၿပီဟဲ႕ လုိ႕အားရပါးရကြန္မက္ေပးၿပီးကာမွ အရူးၿဖစ္ေအာင္လုပ္သူ ဇီးၿပား...........ပန္းခ်ယ္ရီတို႔ ..ပြင့္ရာေျမ ...sakura-myanmar နုစံ....ဖဘမွတိတ္တခုိးအားေပးအေားေၿမာက္ေသာ ..့့hhm, kmz....
သူလာလ််င္ စီပံုးႀကီး စိတၱဇဆန္သြားေသာ ေမာင္ေရခဲ။ ညီလင္းညိဳ..

အန္မတန္ေလႀကီးက်ယ္ေသာေႀကာင္႕အၿမင္ကပ္ခဲ႕ရေသာ လည္း ယခုခ်စ္ေနရေသာ. ရီတာ... .. အမ်ိုဴးသားေရးဝါဒႀကီးစုိး သူခင္ဦးေမ.
အားေပးၾကသူေတြထဲမွ ..Bloggers Of Bloggers. အၿမဲတမ္း စိတ္နာေနတတ္သူ ကာကာ. သစ္ဆံုေကာငး္မလား သစ္သစ္ေကာင္းမလားလို႕ တစ္ေနရာတြင္ က်ိတ္တုိင္ပင္ခဲ႕သူ သစ္သစ္..ဆယ္ရက္တြင္ နစ္ရက္ေကာင္းတတ္သူ Steve.....ခ်စ္သည္ဟု အြန္လုိင္းတြင္းေၿပာကာ အီးေမလ္တြင္ေမတၷာစာ မ်ားပို႕တတ္သူ... မမဟု ပလီပလာတတ္ေသာ ဘတ.။ ..

ၿမတ္နိုးခင္. .အဖြားဟုေခၚကာအာဘြားေပးတတ္သူလူမုန္း....... ခ်စ္ ဂြတို..အေမရိကားမွ mm ...တစ္ၿခားနိုင္ငံမွပြင္႕.. ..ပြင္႕....လွယဥ္ေက်းမယ္ေလးမ်ိဳး.....ဗစ္. M2Y:..nn. .. TG. ///..wwkm......bbq.. ...လူငယ္ေသာ္လည္း အတြငး္စိ္တ္ရင္႕က်က္သူ ဟက္ပီးဘက္ေဒး သာမီး.ဝက္ဆလူး.။ နင္႕..ဘယ္သူမွန္းမသိသူမ်ား... ...

ဖဘ တြင္လည္း လူတစ္ရာခန္႕သာ ထားေသာ္လည္း။။။။မိမိကုိခ်ြင္းခ်က္ၿဖင္႕ လက္ခံထားသူမ်ား.. ေရးလွ်င္ မကုန္နိုင္.. မိမိသည္ အားလံုးကုိခ်စ္ခင္သူၿဖစ္ပါသည္။ ညီလင္းသစ္ကဲ႕သဳိ႕ေၿပာရလွ်င္ list ထဲကလူအားလံုးပါဘဲဗ်ာဟုိဆုိၿပီးေလးၿဖဴကဲ႕သုိ႕ေၿပာရလ်င္ တစ္ဝက္ကအမ်ိဳးမ်ားၿဖစ္ႀကပါသည္.။

..
ဘေလာ႕အေဟာင္းမ်ားၿပန္ဖတ္လွ်င္ လူအေဟာင္းမ်ား ကလစ္ႀကည္႕လ်င္ဆက္မေရးသူကမေရး... ဘေလာ႕ပိတ္သူကပိတ္......... ခံစားရသည္မွာမသက္သာ.. ခင္ဦးေမသာေရးရလွ်င ္ အခန္းဆက္ ဇတ္လမး္ ရွည္ၿဖစ္ေတာ႕မည္ မ်က္ရည္ေတာက္ေတာက္လညး္ က်နုိင္မည္မုိ႕...............သစ္ မဟုတ္တရုတ္..မ်ားဝင္လာသလုိ .အမည္မသိ.မ်ားလည္းဝင္လာရာ မ်က္ေစ႕လည္ေရြ႕ ထုိင္ႀကည္႕ေနရေသာဘေလာ႕. ဇတ္လမ္းမုိ႕ နာမည္က်န္သူမ်ားကလည္းစိတ္ေကာက္မည္မ်ာ အေသအခ်ာမုိ႕ ထုိကိစၥကို မေရးနုိင္ေခ်.

Sunday, September 18, 2011

let me go home...

သူမတြင္ အိမ္မ်ားစြာေနထုိင္ခဲ႕ဘူးေသာ္လည္း..........

မိဘမ်ားရွိစဥ္က ၿမို႕ထဲရွိ အရာရွိွမ်ားေနေသာလမး္တြင္ ေနပါသည္။ လမ္းေလးမွာေအးခ်မး္လွသည္. ၿမိဳ႕ထဲေတြင္ ဤကဲ႕သုိ႕ေအးခ်မ္းေ
သာလမး္ကေလးရွိသည္မွာ မယံုနိင္ေလာက္ေအာင္ၿဖစ္နိုင္ပါသည္။ လမ္းထိပ္ထြက္လွ်င္ ဘတစ္စ္ကားေပါငး္စံုၿမိဳ႕ထဲေရာက္ၿ႔ီပီး...............လမ္းေလွွ်ာက္လွ်င္လည္းၿမိဳ႕ထဲေရာက္ပါသည္. ရုပ္ွရင္ရ့ုမွ ဆူးေလမွ လမး္ေလ််ာက္ၿပန္ေရြ႕ရပါသည္

အိမ္ကေလးမွာ နစ္ထပ္အိမ္ကေလးၿဖစ္ၿပီးၿခံကေလးေသးေသးေလးရွိပါသည္. မီးဖုိေခ်ာင္သည္ အိမ္မႀကီးွနင္႕ တြဲလွ်က္ရွိပါသည္. မီးဖုိေခ်ာင္မွ ခ်က္သည္ကိုအိမ္မႀကီးမွ လြတ္ကငး္စြာေနနုိင္ပါသည္. ၿခံကေလးထဲတြင္ ဆင္းထိုင္နိုင္ပါသည္ လမး္ေလးတြင ္ေခါက္တံုန္ေခါက္ၿပန္ေလွ်ာက္နုိင္ပါသည္..

ၿခံေွရ႕တြင္ ထုိင္ခခံုကေလးရွိပါသည္.ခံုတန္းလွ်ားေလးရွိပါသည္. ပ်င္းလွ်င္ထြက္ထိုင္နုိင္ပါသည္ ......ညဘက္ မုိးခ်ဳပ္လူေၿခတိတ္ခ်ိနန္တြင္ သူမနင္႕သူမကို ခ်စ္ေသာအစ္မသည္ ၿခံေရွ႕မွတန္းလွ်ားကေလးတြင္ ထြက္ထုိင္ကာစကားေၿပာေလ႕ရွိပါသည္. အစ္မကထုိင္လ််က္ သူမက ေေကာင္းကင္ကုိႀကည္႕ခ်င္သူၿဖစ္ေသာေႀကာင္ တန္းလ််ားတြင္အိပ္လွ်က္ ကားသြားကားလာလည္းက်ဲပါးေသာသူမတုိ႕၏ လမ္းကေလးကိုသူမခ်စ္ပါသည္.

အိမ္ကေလးမွာ ခပ္ေသးေသး က်စ္က်စ္လစ္လစ္ၿဖစ္သည္ အိမ္ခန္းနစ္ခန္း ၏ည္႕ခန္း ေရခ်ိဳးခန္း ..မီးဖိုးေခ်ာင္. အခန္းဖြဲ႕စည္းပံုေကာငး္ၿပီး. အမုိးလည္းၿမင္႕ပါသည္.။ ၿပဳတင္းေပါက္လည္း မ်ားသည္။ ေၿမညီထပ္လည္းၿဖစ္ရာဝင္ခလုပ္ထြက္ခလုပ္ၿဖစ္သည္။ လမ္းကေလးမွ လူမ်ားသည္လည္း အေၿပာင္းအေရြ႕သိ္တ္မရွိလွရာတစ္လမး္လံုးမသိသူမရွီေခ်.

သူမတို႕၏ အိမ္ကေလးကိ သူမဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းထြက္ေသာအခ်ိန္ တြင္ေၿပာငး္ေရြ႕ခဲ႕ၿပီးေက်ာငး္ၿပီး အလုပ္ဝင္ နုိင္ငံၿခားထြက္သည္အထိေနထိုင္ခဲရာ စြဲလမး္မွဴႀကီးမားခဲ႕ပါသည္. မိဘရင္ခြင္သည္ ေနြးေထြးသည္ ဆုိသည္ဆုိသည္ထက္ မိဘသည္ ရွိသမ်ွအပူအပင္မ်ားကို ဒိုင္ခံယူခဲ႕ႀကသူမ်ားၿဖစ္ပါသည္။ အန္မတန္ရုိးသားေသာ ..ခြင္႕ဘယ္ေတာ႕မွ မယူတတ္ေသာအေဖ. ခြင္႕ေလးလ အၿမဲရွိေသာအေဖ.. ရံုးသြားရံုးၿပန္.. အေမနဲ႕သားသမီးမ်ားကို အလြန္ခ်စ္ေသာအေဖ..။ အေဖ သမီးဒါလိုခ်င္တယ္ဆုိလ််င္ ရေအာင္ရွာေပးခဲ႕ေသာအေဖ.

စာက်က္မွာလား ဟငး္ခ်က္မလားေမးတတ္ေသာအေမ.။ ဟငး္မခ်က္ခ်င္ေသာေႀကာင္႕ စာေၿပးက်က္တတ္ေသာသူမ.. ေက်ာင္းတက္ခ်င္သည္ကို အားေပးခဲ႕ေသာ.....အစ္မ. လုိေလးသည္မရွီေထာက္႔ံ႔ခဲ႕ႀကေသာမိသားစု .. စကားနည္းေသာ္လည္း မိသာစုအတြက္ အနစ္နာခံတတ္ေသာအလတ္မ အစ္မ။ ........ဖဲမရွိုက္ မိန္းမမရွဳပ္တတ္ေသာ္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္. chess ကုိ စြဲလန္းစြာထုိးတတ္ေသာ.....လဘက္ရည္ဆုိင္ ညည္႕နက္သန္းေကာင္ထိုင္တတ္ေသာ. ေမာင္............ထုိေမာင္ကိုညည္႕နကိသန္ေကာင္လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တစ္ဆုိင္ၿပီးတစ္ဆုိင္ လုိက္ရွာခုိင္းေသာ အေဖ........ မိန္းမခုးိခါနီး ပိုက္ဆံကပ္ေတာင္းသြားေသာေမာင္.

အေဖနံမည္ၿဖင္႕ရခဲ႕ေသာတယ္လီဖံုးကေလး............ ထုိေခတ္က အၿမတ္တနုိး္ႀကည္႕ခဲ႕ရေသာ ၁၄လ က္မ တီဗြီ....... ..အားလံုးကိုသူမလြမး္ပါသည္. ၿပန္မရနိုင္ေတာ႕ပါ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ ရန္ကုန္ၿပန္တုိငး္ ထုိလမ္းကေလးအထဲသုိ႕ အၿမဲၿဖတ္ကာ ေနထုိင္ခဲ႕ေသာအိမ္ေနရာကို လြမး္ဆြတ္ရင္း........အစြဲအလမ္းမႀကီးတတ္ေယာင္နင္႕ အန္မတန္မွ ရင္တြငး္တစ္ေနရာတြင္ စြဲလမ္းစိတ္ကုိ သိမ္းဆည္းထားတတ္ေသာသူမ သည္........အေဖ..... အေမ ေအးခ်မး္ေသာဘဝတြင္ရွွိပါေစ....ေမာင္နစ္မမ်ားလည္းေအးခ်မး္ႀကပါေစ ဆုေတာင္းရင္း အေဝးတစ္ေနရာတြင္ အခ်စ္ရွိေသာ္လည္း. အမ်ားထဲတြင္ alone ၿဖစ္ရင္း............မွတ္ခ်က္
သီခ်င္းက Thzlo ဖဘသြားဖတ္ရင္း ဒုတ္ခေရာက္သြားတာ။

Saturday, September 17, 2011

ခင္ဦးေမ အေတြး..........ေစ်းသိတ္မႀကိးေသာဆုိင္မ်ားသည္ခင္ဦးေမ၏. ေမြရာေနရာမ်ားၿဖစ္ပါသည္. ေစ်းႀကီးေသာေနရာမ်ားသည္ ဘာဆက္ေရးရမွန္းမသိေအာင္အားနာရပါသည္. ဘာမွန္းမသိေသာပစၥည္းကေလးမ်ားသည္ ခင္ဦးေမ၏ ကုိင္ႀကည္႕စရာပစၥည္းကေလးမ်ားၿဖစ္ပါသည္. ထုိအရာသည္ လက္ေဂ႔ခ်္တြင္ခ်ိတ္ေသာ name plate ပံုစံေလးၿဖစ္သည္ အေရာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလာသည္ အစိမး္အၿပာ အစရွိသေရြ႕..ခင္ဦးေမစိတ္ဝင္စားသြားသည္. ခင္ဦးေမ၏ဒဳကတ္မွာ ပစၥည္းေရြးရာတြင္ လည္ေနေသာ အပတ္ႀကီးမွ မိမိ၏အထုတ္ကို ေရြးမရၿခငး္ပင္ၿဖစ္သည္ အိတ္မ်ားမွာလည္းခပ္ဆင္ဆင္ၿဖစ္ရာ ဆဲြခ်ၿပီးကာမွ မိမိအထုတ္ဟုတ္မဟုတ္မေသခ်ာသလိုၿဖစ္ကာ ထုိအထုတ္ကုိေဘးခ်ၿပီး ရွီေသာေသာ႕ၿဖင္႕ဖြင္႕ႀကည္႕ကာ ၿပီးကာမွ ထုိအထုတ္သည္ မိမိ၏ အထုတ္ၿဖစ္သည္ဟု confirm နုိင္ေသာအရည္အခ်ငး္ရွိပါသည္. မင္းညံ႕သကြာဟုေၿပာလွ်င္လည္းခံရမည္သာ။ လင္းဒီပ ကိုေမးႀကည္႕ခ်င္ပါသည္ သူသည္လည္းအထုတ္မည္ကဲ႕သုိ႕ေရြးသည္ကိုသိခ်င္ပါေသးသည္။ သံုးၿဖစ္မသံုးၿဖစ္ေတာ႕မသိေသးပါ အေလးခ်ိန္သည္လည္းအေရးႀကီးသည္. ကဒ္ၿပားေလးတစ္ၿပားခ်ိတ္သြားလ််င္ေတာ႕အဆင္ေၿပမည္ၿဖစ္သည္ သို႕သော္လည္းကဒ္ၿပားလည္းမရွိ.ေစ်းသည္လည္း သိတ္မမ်ားရင္ဝယ္ထားအလကား အဲေလ မမွားဘူးဟုယူဆကာဝယ္ပါသည္။ေရွ႕ပ့ုေနာက္ပံုၿဖစ္ပါသည္ ထုတ္ေတာ႕မႀကည္႕ရေသးပါ။

ထိုအိတ္သည္လည္း ဘာမွန္းမသိ. ကုိယ္လည္းသံုးမည္မဟုတ္. အမ်ိဳးတစ္ေယာက္ လက္ထဲေရာက္သြား မည္မွာေသခ်ာပါသည္. ရန္ကုန္တြင္မရွိဘူးလား. ရန္ကနု္ကအမ်ိဳးတြက မသံုးနိင္လို႕လားဟုမေမးေစခ်င္ပါ. တစ္ခါတစ္ေလ. ထူးဆန္းေသာအရာေလးမ်ားကိုနစ္သက္ပါသည္. စလံုးက ညီမေလးေပးတာဟုႀကြားနုိင္ပါသည္. မိမိကို္ယ္တုိင္လည္း ေစ်းမႀကီးေသာအရာေလးမ်ားိကုအမွတ္တရအေနနင္႕လုိခ်င္ပါသည္ ေစ်းႀကီးလ််င္ေ တာကလည္းအားနာေသာေႀကာင္႕မယူရက္ပါ။ စလံုး မေရာက္ခင္က ေရာက္ခဲ႕ဘူးေသာ ညီမတစ္ေယာက္ေပးေသာ နစ္ခမ္းနီတစ္ဘူးကုိ နစ္သကစြာဆုိးခဲ႕ဘူးသည္ကိုသတိရပါသည္. အမ်ိဳးအေကာငး္စားႀကီးမဟုတ္ေသာ္လည္း နုိင္ငံၿခားႀကီးမ်ား ကေတာင္လာတဟုေက်နပ္စြာသံုးပါသည္။ စလံုးအလည္သြားခဲ႕ သေသညအစ္မတစ္ေယာက္ေပးေ သာကီးခ်ိနး္ကိုလည္းနစ္သက္စြယယူခခဲ႕ဘူးပါသည္။ အေမရိကားမွလာေသာ သူငယ္ခ်င္း.တူးတူးေပးေသာ clinique နွူတ္ခမး္နီးကိုလည္းယူဘူးပါသည္ ခင္ေမာင္သိန္းထြန္းဝင္ေးစလံုးမွ ဝယ္လာေသာ ပးေသာ ႔YSL နွဴတ္ခနး္နီ ကုိလည္းယူဘူပါသည္ ေမာင္ဘာေပးသလဲေမးလွ်င္ေတာ႕ ေမြးေန႕တြင္ကားဝယ္ေပးသည္ဟု ရိုးသားစြာေၿပာလုိပါသည္. ။ (ဟုိတံုးကၿဖစ္ပါသည္×။

မီးၿခစ္ၿဖစ္ပါသည္ ။ ၿပသာနာမရွိနုိင္ဟုေတာ႕ထင္ပါသည္. လက္ေဂ႕တြင္ထည္႕နုိင္ပါသည္. မြတ္စတာဖာသြားစဥၤက ဇစ္ပိုမီးၿခစ္မ်ားိကုသြားေငးခဲ႕ပါသည္. စလံုး ၃၀ တန္တစ္ခုကိုေတြ႕သည္. မ်က္ေစ႕က်မိသည္။ ည ဆယ္တစ္နာရီခြဲလ််င္ေးဆလိပ္ထြက္ေသာက္တတ္ေသာသူတစ္ေယာကိုသတိရေသာေႀကာ္င႕ ထုိဇစ္ပိုကုိ ဝယ္်င္ေသာလည္း ပိုက္ကိုငဲၿငာရေသာေႀကာင္႕ ေစတနာကို ယခု မီးၿခစ္နင္႕သာတန္ဘုိးၿဖတ္လုိက္ရသည္. ။ ႕ကံဆံုလ််င္ေတာ႕ေပးခြင္႕ႀကံဳနိုင္ပါမည္။ မြတ္စတာဖာသို႕ၿပန္ေရာက္ခဲ႕လ််င္ေတာ႕ၿပန္ဝယ္ၿဖစ္မလားမေၿပာတတ္ပါ။ အရက္ပုလင္းေပးခဲ႕ေသာ္လည္းမယူသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကိုသတိရပါသည္။ ငါးက်ပ္တန္နာရီမ်ားလည္း ေပးခဲ႕ဘူးေသာသူမ်းကိုသတိရပါသည္. သူတုိ႕ကေတာ႕ေမ႕ကုန္ၿပိထင္ပါသည္။ ခင္ဦးေမကေတာ႕သတိရဆဲၿဖစ္ပါသည္. ။

အသိ အတစ္ေယာက္က ေကာငး္သည္ဆုိေသာ္ေႀကာင္႕ထုိၿပံဳးၿပံဳးႀကီးကုိဝယ္ၿဖစ္ပါသည္ ခပ္ညုိညိဳအရည္မ်ားထြက္လာေသာေႀကာင္႕လန္႕သြားေသးသည္ အေရာင္လွလွေလးမ်ားၿဖစ္ေစခ်င္သည္ ဟုိတစ္ေလာက တစ္ၿခား brand တစ္မ်ိဳးဝယ္ရာ အမဲေရာင္အရည္မ်ားထြက္လာေသာေႀကာင္႕လန္႕ဖ်က္ကာ လြတ္ပစ္လုိက္ပါသည္. ယခုအညုိေဖ်ာ႕ေဖ်ာ႕အ၇ည္ကိုောတ႕ႀကိဳးစားသံုးႀကည္႕ပါဦးမည္။ အဝါေရာင္ဘူးကေလးကေတာ႕သံုးေနက်ၿဖစ္ပါသည္. မဆုိးပါ နစ္သက္ပါသည္. နာမည္ေပါင္းစံုလညး္သံုးႀကည္႕ဘူးပါၿပီ. ။ ငယ္တံုးကေတာ႕ တေရာ္ကင္ပြန္းနင္႕ သာႀကီးၿပငး္ခဲ႕ရသေသာသူၿဖစ္သည္။ ေခါင္းေလ််ာ္ဆုိင္မ်ားကိုနစ္သက္ေသာအခ်က္မ်ွာ ဒဒရုိင္ယာအဆြဲေ ကာငး္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္. အားနည္းခ်က္မွာေခါင္းကုိေခတၷသာေလ်ာ္ေသာဆုိင္မ်ားနင္႕အေတြ႕မ်ားသည္ ခင္ဦးေမ သည္အပူမ်ားသူၿဖစ္ရာ ေခါငး္ေလ််ာ္လ်င္စိမ္ေၿပနေၿပ ေခါငး္ကုိေရေလာင္းေလ႕ရွိသည္. ဆုိင္တြင္မူကားေခတၱ သာေလ််ာ္ေလရာ အားမရေခ်။ ေရေနြးလည္းအသံုးမ်ားႀကသည္ေရေအးသံုးရန္ေတာငး္ဆုိရေလ႕ရွိပါသည္။ treatment ထည္႕ဝယ္ဦးမည္စိတ္ကူးေသာ္လည္း ဘတ္၈်က္ေတာ္ေေလာက္ၿပီမွန္းေရြ႕ ေနာက္တစ္ေခါက္အတြက္ မွန္းထားလုိက္သည္။

ဆံပင္စည္းေသာကြင္းမွာဝယ္မေလာက္ပါ.ဟုိနားေခ်ထားတစ္ကြငး္ ဒီေနာကခ်ထားတစ္ကြင္း.........ကလစ္မားလည္းဝယ္မဆံုး. ဟုိနားတစ္ကစလ္ ဒိနားတစ္ကလစ္ၿဖစ္သည္။

ခင္ဦးေမ ေရးသည္မွာဘာရယ္မဟုတ္ မနွဳိငး္ဝံ႕ေသာ္လည္း. ငယ္စဥ္ကေရြဥေဒါငး္. ေသာ္တာေဆြ ကုိႀကို႕္ပါသည္ သဴတျ႔ိ႕ေႀကာင္သူ႕ေရးသည္ကိုပင္ဖတ္မညီးပါ. သုေမာင္သည္လည္းေကာင္. သိပၸြေမာင္ဝသည္ေလည္ေးကာငး္. သနြာစမး္မွ အလြမ္းစာေရးေသာသူကို လည္ေးကာငး္. ထိုသုိ႕ေသာသူမ်ားေရးသည္ကိုသေဘာက်ပါသည္. စကားေၿပာစရာ ရွားပါးေသာသူတစ္ဦးလည္းၿဖစ္ရာ မိမိေၿပာခ်င္သည္မ်ားကို ထုိင္ေရးၿခင္ၚၿဖစ္သည္။ ေကအယ္မွလူမ်ား ေကအယ္တြင္ တစ္သက္လံုးေနၿပီးခင္ဦးေမက တစ္ညသြားကာ ဆယ္ရက္ေရးပါသည္. စလံုတြင္ၿမန္မာ မ်ားစြာေနေသာ္လည္းခင္ဦးေမသည္ အထူးအဆး္လုပ္ကာေ၇းပသါည္။ ကြန္ပလိမ္႕တက္ေသာ္ေၿဖရွငး္ရန္ရွိပါသည္. ဘာေၿဖရွင္းမလဲ မေမးရင္ေတာ႕လဲမသိပါ။

သို႕ေသာ္ၿငားလည္း ကုိစိုးထက္၏ ဖဘ status တြင္ၿမင္ေသာေအာင္ၿမင္မဳွကိုၿမင္ေသာအခါ သဴ႕အတြက္ဝမ္းသာဂဳဏ္ယူမိသလုိ ဘေလာ႕ လုပ္မိေသာ မိမိကုိယ္မိမိ အတြက္အခ်ိန္အနည္းမွ် စိတ္မေကာငး္ၿဖစ္မိပါသည္. . သူသည္အရမ္ေးအာင္ၿမင္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ ဘေလာ႕ကို ပိတ္သြားသူၿဖစ္ပါသည္.။ မိမိ အြန္လုိင္းက်ဳရွင္ ယူထားေသာလခကုိ သတိရေသာေႀကာင္႕စိတ္မေကာငး္ၿဖစ္ပသါည္.။ ဖဘ။ဘေလာ႕တြင္ တြင္ balance ၿဖင္႕ ၿငိမ္သက္စြာ ေနသူမ်ားကုိအားက်မိပါသည္. ။ ခင္ဦးေမ အနည္းငယ္တိတ္ဆိတ္လွ်င္ဝမ္းသာေစႀကလုိပါသည္။ နာမည္ႀကီးဘောလ႕ဂါႀကီး (ကိုယ္႕ဘာသာကုိယ္ထင္) လုပ္သည္မွာမေကာငး္ပါ အခ်ိန္ကုန္ပါသည္.။ အိပ္ေရးပ်က္ပသည္ ေၿပာပါမ်ားေသာေႀကာင္႔ ဟုန္ေလာက္ၿပီၿဖစ္သည္. ေနာက္လူမ်ား သတိၿပဳဆင္ၿခင္ေစလုိပါသည္။ ဟုိတစ္ေလာက တစ္ေနရာ သြားရာ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္သည္ နစ္နစ္အတြင္းတရုတ္စကားကုိေကာငး္မြန္စြာေၿပာတတ္ၿပီ ဆုိေသာအခါ မိမိ၏ ညံ႔ဖ်င္းမွဴကို သတိရေစပါသည္. ေရာက္သညမွာ ႀကာၿပီၿဖစ္ေသာ္လည္းအဂၤလိပ္လုိ အသင္႕အတင္႕အမ်ွသာ . က်န္ေသာဘာသာစကားမ်ားကုိ ကုိယ္နင္႕မဆုိင္သလုိထုိင္ေနသည္မွာ ဆုိးလွသည္။

Friday, September 16, 2011

Raffles Placeသယ္ခ်င္းလာတယ္။
ခဏေနၿမိဳ႕ထဲေရာက္ေတာ႕မယ္ဆုိလုိ႕သုတ္ေၿခတင္တယ္။ပင္နီစူလားစုရပ္ကေန တကၠစီစီးတယ ္သံုးက်ပ္ခဲြ.။
ထုိင္တယ္စကားေၿပာတယ္

မုန္႕စားတယ္

ၿပန္ထုိင္တယ္
ၿပန္လာတယ္။

ရထားစီးတယ္။ကဒ္ၿပား အဆင္သင္႕မရွိလုိ႕တစ္ခါသံုးကဒ္ဝယ္တယ္။ တယ္လီဖံုူကဒ္ေတြ ဝယ္ဒယ္ သူမ်ားအတြက္လဲဝယ္တယ္ သဴ႔အတြကလဲဝယ္ဒယ္။
ပိုက္ပိုေနလုိ႕ နုိကီရာတစ္လံုးထပ္ဝယ္တယ္။ေခတ္နဲ႕အညီ မတက္ခ်င္သူမို႕နိပ္တာဘဲဝယ္တယ္။ အဲဒါအိတ္ထဲမွာ ဖံုးရွိၿပီးသား .ပ်ငး္လုိ႕ထပ္ဝယ္တာ။ သဴ႕အိတ္ကေလး ဆဲြုလို႕ယမ္းယမး္ နဲ႕လာတာ အီေဖကိုေပါ႕. ဘာဘဲဝယ္ဝယ္ကုန္သြားတာဘဲ။ ကုန္သြားေတာ႕မွ ေနသာထုိင္သာရိွၿပီးၿပန္သြားတယ္ တုိင္စီနား အထိလုိက္ပို႕လုိက္ပါေႀကာင္း။


Thursday, September 15, 2011

ရုိက္ေပါက္ၿမိဳ႕ထဲကထြက္လာေတာ႕ အေတာ္ေစာေသးတယ္ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိတာနဲ႕ bugis ထဲဝင္သြားတယ္ သိတ္ေစာလြန္းတယ္။ မုန္႕ဆုိင္ေလာက္ဘဲရွိေသးတယ္။ cold storage ေတာ႕ဖြင္႕ၿပီ.အဲဒီမွာ ေရတပုလငး္ သံုးဆယ္႕ငါးၿပားတန္ရွိတယ္ ဝယ္ေသာက္ေနက်. ၿမန္မာဆုိင္မွာ တစ္က်ပ္ေပးရတယ္။ တစ္ခ်ို႕ဆုိင္မ်ာ ၿပားခုနစ္ဆယ္ေပးရတယ္. ေရကေတာ႕ေရဘဲေပါ႕ဘာေရကြာလဲဆုိတာေတာ႕ နားလည္သူမ်ားသိလိမ္႕မယ္။

သိတာေတာ႕ေရဆုိတာေရဘဲ ေသာက္လုိ႕ရရင္ၿပီးတယ္။ ေရဘုံဘုိင္ကေရေတာင္ ယူေသာက္်ခ်င္တာ လူမလစ္လုိ႕ရယ္။ သံုးဆယ္ငါ႕ၿပားေတာ႕ရင္းလုိက္ရတယ္။ ပိုိက္ရွိေပမဲ႕မုန္႕မစားရဘူး ငယ္တံုးကေတာ႕ပိုက္မရွိတာရယ္ သိတ္နားမလည္ေသးလို႕ရယ္။မုန္႕ သိတ္မစားရဘူး. ႀကီးလာၿပန္ေတာ႕ပိုက္ရွိေပမဲ႕လဲအစားေသအာက္ဆင္ၿခင္ရတယ္ ဆီး်ခ်ိုဳၿဖစ္မွာစိုးတယ္တုိ႕ ေကာ္လက္စေရာတက္မယ္တုိ႕ ေခါင္မူးမယ္တုိ႕ ဒူးရင္းသီးႀကိဳက္တာေတာင္မစားၿဖစ္တာႀကာၿ႔ီပီ စားၿပီးရင္ခံစားရတာကပိုဆုိးေနလုိ႕ေခါင္းကုိက္တယ္ မူးတယ္။ ဘာဆုိင္လဲေမးရင္လူေပၚမူတည္တာဘဲဆုိမလား. ေပါင္မုန္႕ တစ္က်ပ္တန္တစ္လံုးဝယ္တယ္ ခံုေပၚတင္စားတယ္။ ေရေသာက္တယ္။ ပိုက္ရွိရဲ႕နဲ႕ဆင္းရဲတာငါ။
ဖံုးလာတယ္ ကိုင္လုိက္တယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္သူဆက္ဆက္ကုိင္မွာဘဲ ဝါေယာဓါေတြမ်ားေနတယ္ ဟုိတစ္ေလာတံုးက ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္က ဂ်ီလက္ခံပါဆုိလုိ႕မီးစိမး္တဲ႕အခိ်န္မွာဝင္လာတဲ႕တစ္ေယာ္က သူ႕ကုိမသိေပမဲ႕သူနဲ႕သိတဲ႕သူကိုသိေနတာနဲ႕ လက္ခံလုိက္တဲ႕တစ္ေယာက္. အဲဒီတစ္ေယာက္နံမည္နဲ႕ဖံုးနံပါတ္ေမးေတာ႕အားနာလို႕နံပတ္ေပးလုိက္တယ္။
ခ်က္ၿခင္းေခၚတယ္။ ေၿပာခ်င္တယ္တဲ႕ေၿပာေပါ႕........အသက္ရယ္ အလုပ္အကိုင္ရယ္။ ဘယ္မွာလုပ္သလဲေမးတယ္ သိတ္ခက္တယ္။ ပထမဆံုးေတြ႕တဲ႕သူကိုဒါေတြ ေမးစရာလား. ဒါေတြဟာ compulsory ေၿဖရမွာလား ေၿဖရမွာစုိးလို႕အြန္လုိင္းေတာင္မတက္ဝံ႕သူကုိ. ဟင္း........ မ်က္နာနာစရာလူေထာက္ထားလုိ႕ေၿဖပါတယ္ ေၿဖုနုိင္သေလာက္. ခင္တယ္တဲ႕ ခင္ပါတယ္ေလ. ပိုက္ေပးရတာမွ မဟုတ္တာ ပါးစပ္ေလးနဲ႕ခင္တယ္လုိ႕ေၿပာရတာဘဲ ဒါေပမဲ႕ ဆုိတးာက သူတုိ႕က ကုိယ္႕နံါပတ္ေတာ႕ေမးၿပီးေတာ႕ သူ႕န့ပါတ္နဲ မဆက္ဘဲ unknown နဲ႕ ဆက္တာေတာ႕ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ၿပန္ဆက္ဘို႕လဲမရည္ရြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႕လဲ ခံစားရတယ္တစ္ကယ္ဘဲ. ကဒ္ၿပားနဲ႕ဆက္တယ္လို႕ခြင္႕လြတ္နားလည္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ကုိယ္က သိတ္ဆက္ခ်င္တယ္ဆုိပါစို႕ ဘယ္ကုိ ၿပန္ဆက္ရမွာလဲ။ အေမရိကားကဘယ္သူေရ. က်ြန္မဆက္ခ်င္လုိ႕ါပရွင္လုိ႕ေၿပာရမွာလား။။ သူဆက္ေခ်င္တဲ႕ အခ်ိန္ကိုင္ၿပီးေၿဖရမွာလး ကိုယ္လုိခ်င္တဲအခ်ိန္ သူဘယ္ေရာက္ေနမွာလဲ။

ကုိယ္ကုိတုိငက္ဝါေယာကဓါတ္မ်ားၿပီး ေၿပာခ်င္ေနတဲ႕သူမုိ႕လုိ႕ ဘယ္သူလာလာလက္ံခံေၿပာမဲ႕သူမို႕လုိ႕ lavender ေလွခါးထစ္ကေလးမွာထိုင္ၿပီးေတာ႕ကိုေၿပာပါတယ္။ အေၿပာေကာငး္တယ္တဲ႕ ေကာငး္ပါတယ္ ပလီပလာတီတီတာတာလဲေၿပာတတ္ပါတယ္ ယံုတာမယံုတာအပထား လုပ္ႀကံလဲေၿပာတတတတတတတပါတ္ယ္။ အေတာ္ႀကာေအာင္ေၿပာၿပီးဖံုးခ်သြားတယ္။ ဖံုးိကုိႀကည္႕တယ္ ငါၿပန္ဆက္ခ်င္ရင္ဘယ္ကိုဆက္ရမွာလဲ ေအာ ္ဒုတ္ခ ဒုတ္ခ.

အခုေၿပာတာ ေအာ္စိက လူမပါ.။ သူ႕ကုိေတာ႕ခြင္႕လြတ္ထားပါတယ္ ်စ္တဲ႕သူမို႕လို႕ ရွင္းၿပတာကို နားလည္ေပးုလုိက္တယ္။ ဒါေပမဲ႕လဲ အေမရိက ကလုူ စလံုးကလူ. အဲသလုိလူမ်ိဳးေတြ မ်ားလာေတာ႕လဲဖံုးနံပါတ္မေပးခ်င္တာ႕ဘူး ကိုယ္႕ဘကက္ကသိတ္ေအာက္သလုိဘဲ. ။

အသံေလးႀကားဘူးခ်င္လုိ႕ ရုပ္ကေလးၿမင္ဘူးခ်င္လုိ႕ စကားေၿပာႀကည္႕ခ်င္လို႕. ..............နံပတ္ေတာင္းတယ။္ ေၿပာၿပီးရင္ၿပီးၿပီ. ဒါဘဲေပါ႕။ ေ ပးလုိက္ရတဲ႕သူမွာေတာ ႕ေပးလုိက္ရတာဘဲ.။ ေနာက္တစ္ခါဆုိတာ ဆက္ခ်င္မွလဲ ဆက္ေတာ႕မယ္။ သူႀကားဘူသြားပီ. ေၿပာဘူးၿပီးသြားပီေလ.။ ဘာလုပ္ဘုိ႕ ဆက္ေၿပာေတာ႕မလဲ ဟုတ္တယ္ဟုတ္ ကုိးရီးယားလဲပါတယ္။ သူလဲဆက္ဘူးတယ္ တစ္ေခါက္ပါဘဲ။ ထပ္မဆက္ေတာ႕ဘူး သူလဲ Unknown န့ံပါတ္နဲ႕လာတာဘဲ. ႀကာေတာ႕လဲစိတ္နာလာတယ္။ စလံုးက မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ ကေတာ႕ တစ္သက္လံုး unknown နံပါတ္နဲ႕ ဆက္တာဘဲ တတ္နိင္သေလာက္ေတာ႕သည္းခံပါတယ္ ငါလည္းၿပန္ဆက္မွာမွ မဟုတ္ဘဲဆုိၿပီး. ဒါေပမဲ႕လဲ ႀကာေတာ႕လဲကုိယ္တုိင္စဥ္းစားလာရတယ္ ငါက လွဳ႕ိဝွက္သူလား သူတုိ႕က လွဳွ႕ိဝွက္သူလားဆုိတာ..... ေၿပာေတာ႕ခဥမက လွွဳိတယ္တဲ႕ ရယ္လုိက္ခ်င္ေသးတယ္သြပ္သြပ္..

Wednesday, September 14, 2011

လြမ္းတယ္

နမညိဳခင္ကလြမ္းတယ္.
တစ္ၿပည္တစ္ရြာမေဝးေပမဲ႕ တစ္ေနရာစီမုိ႕လု႕႕ိလြမ္းတယ္
လြမ္းသူမသိေပမဲ႕လြမ္းတယ္။
နားေထာင္သူကုိလြမ္းတယ္။
က်ေနာ္မကိုင္ရင္ အစ္မ ဘာတတ္နုိင္မွာလဲဆုိတဲ႕သူကိုလြမ္းတယ္
ရင္ထဲရွိတာ ခ်လို႕ရတဲ႕သူကိုလြမး္တယ္။
ေအးရာေအးေႀကာငး္ေနသူကုိလြမ္းတယ္

ဒါအစ္မတို႕ရဲ႕အြန္လုိင္းႀကီးဘဲေလဆုိသူကုိလြမး္တယ္
ခ်စ္ရင္ဝယ္ခဲ႕ပါဆုိသူကိုလြမ္းတယ္။
ရင္ထဲ႕လြမ္းတယ္။
အစားမထုိးနုိင္ေသးေတာ႕လြမ္းတယ္။
မေမ႕နုိ္င္ေသးေတာ႕လြမ္းတယ္။
လြမ္းၿပီးရငး္လြမ္းတယ္။
အေနာင္႕အယွက္ေတြႀကားထဲ႕ကေနလြမ္းတယ္။
ေမ႕ေနမဲ႕ေမ႕ထားမဲ႕သူကုိလြမ္းတယ္
ဘာဘဲေၿပာေၿပာလြမး္တယ္။
လြမ္း လြမ္းနုိင္လြန္းတယ္.

Tuesday, September 13, 2011

mustafa..ေဟာ...mustafa..
ဘာလုပ္ရမွန္းမသိရင ္မြတ္စတာဖာသြားတာဘဲ.
မနက္အေစာႀကီး ၈ နာရီမွာ လမး္ေပၚေရာက္လာတယ္.ဘယ္သြားရမလဲ.။ သူငယ္ခ်င္းအိမ္ရွိတယ္။ မသြားခ်င္ဘူး. ကေလးရွိတယ္။ ေနေကာင္းလားက်န္းမာလားမေတြ႕တာႀကာၿ႔ီပီေနာ္.. ကေလးေတြ ဘယ္နစ္တန္းလ္းဘယ္ေက်ာင္းမွာလဲ. အခုအေၿခအေနဘယ္လုိဘဲေတြ ေၿပာခ်င္ဘူး. ပ်င္းလယ္။
ဘာေၿပာခ်င္လဲဟုတ္လားဟင္းဟငး္.
တစ္ေယာက္ဆီဆက္တာေပါ႕ မကုိင္ပါဘူး ဘ္ယကုိင္လိမ္႕မလဲ မုိးလင္းကာစ. ေနာက္တစ္ေယာက္ဆီဆက္. ဘယ္သြားမလုိ႕လဲဘာလုပ္မ်ာလဲစပ္စု..ေနာက္စတ္ေယာက္ဆီဆက္..အင္း အိပ္ေနတံုးထင္ရဲ႕ ေရွာငမွ. အားလံုးဘေလာ႕ေရးသူေတြခ်ည္းဘဲ. ငါ႕ဘဝလဲ အၿပင္ကသယ္ခ်ငး္နဲ႕စကားမေၿပာခ်င္ဘဲအထဲကသယ္ခ်ငး္နဲ႕ဘဲစကားေၿပာခ်င္ေနတာခက္တယ္။ ဘယ္သူနဲ႕ေတြ႕မွာလဲ ဘယ္သူေတြလာဦးမွာလဲဘာေတြၿဖစ္ေနႀကေသးတလဲ စီ႔ပံုးမွာဘယ္သူကဘယ္သူ႕ကုိဘာေၿပာသြားေသးလဲဘယ္မွာေတာ႕ဘယ္လုိေရးထားတာဘဲသိလား. ေၿပာရတာပိုၿမိန္ရည္ရွက္ရည္ရွိလွခ်ည္႕။ခက္တယ္။
အငး္ ေလသိတ္ရွည္မေနနဲ႕ ေရွာ႕ပင္သြားတာဘဲေကာင္တယ္။ အခုတစ္ေလာအစားပ်က္တယ္။ ဘုိက္မႀကီးပါဘူး. ။ သြားစစ္ရင္ တုတ္ေခ်ာင္းဘုိးကုန္ရံုဘဲရွိတယ္။ မစားခ်င္ဘူး. မစားလုိ႕ေတာ႕မရဘူး အားရွိမွာ ေရွာ႕နုိင္မယ္ ကာဖီေအးတစ္ခြက္ေသာက္ .. မုန္႕မစားနိုင္ေသးဘူး ထုတ္ယူလာခဲ႕တယ္ ဆာရင္စားရတာေပါ႕အိတ္ထဲထည္႕ထာလုိက္တယ္။
မ်က္နာစာတန္းကုိသိတ္မဝင္ၿဖစ္ဘဲ ေဘးကအတန္းကိုဘဲဝင္ၿဖစ္တာမ်ားတယ္။ ပိုက္ဘယ္ေလာက္ရွိလဲထုတ္ႀကည္႕စရာမလုိ.ကဒ္ရွိတယ္။ အေႀကြးလား ၿဖည္းၿဖည္းေပးတာေပါ႕။ ဘယ္ေတြ ေရာက္သြားသလဲေတာင္မသိ. အဲ နာရီတန္းစေရာက္သြားတယ္။ နာရီေတြ ေလ််ာက္ႀကည္႕တယ္။ ဝယ္ခ်င္တာကေတာ႕ ေၿပာၿပီးေရာ rolex လုိ႕.ဝယ္ၿဖစ္တာကေတာ႕ အဟိ။.........ဝယ္လာၿပိးေမာင္႕ကိုေပးေတာ႕ေရြေရာင္ႀကီးႀကိဳ႕က္ပါဘူးဆုိလုိ႕သိမ္းထားလုိက္ရတယ္။ေနေပါ႕ ငါ႕မွာ အမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးရီွတယ္။

အဲသာၿပီးဘယ္ေရာက္သြားလဲ. ဖိနပ္တန္း မဝယ္ေသးဘဲ တယ္လီဖံုးေတြ သြားေငးေမာေနေသးတယ္။ ေနာက္ၿပန္လာတယ္။ electronic ဘက္မွာေငးတယ္။ ၿပီးဖိနပ္ နစ္ရံဝယ္တယ္ ၿပီးမွ ၿပမယ္။ အႀကမး္ဖ်ငး္ နစ္ဆယ္တန္ နစ္ရံ..
ၿပီးေတာ႕ေရေမြးေတြ အလုကုန္ေတါဘက္သြားေငးၿပနတယ္။ ဝယ္ထားတာေတြမ်ားေနဘီ. သံုးလုိ႕လဲမကုန္နုိင္. ထူးၿပီးေတာ႕လဲမလွ. မလွလဲၿခယ္ရမွာဘဲ. မိတ္ကပ္ အရည္နစ္ဘူး လုိင္နာတစ္ဘူး.ဝယ္တယ္ လူအဧိကပါဘဲ ပင္နစူလာကသယ္ခ်ငး္ကိုေမးႀကည္႕တယ္ ဘာလိမ္းလဲဆုိေတာ႕ အကစ္တီေလာ္ဒါ ေဒးခရင္လုိမ်ိဳး သံုးရာေက်ာ္ေလးရာနီးပါးတဲ႕ ဘုရားဘုရား ဒီထက္သက္သာတာမ၇ွိလားဆုိေတာ႕တစ္ရာေက်ာ္တန္ရွိတယ္တဲ႕ မွတ္ထားလုိက္တယ္ ဝယ္ဦးမယ္။ ၿပီးေတာ႕မိတ္ကပ္အရည္က စလံုး ၇၀ ေလာက္တဲ႕အငး္ အဲသေလာက္ေတာငါတတ္နုိင္မယ္ထင္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ တုိ႕ ခုနစ္က်ပ္တန္လိမ္းထားတယ္လွလားဆုိေတာ႕လွတယ္ တဲ႕. ေက်နပ္သြားတယ္ ညာဘဲေၿပာေၿပာ..
ၿပီးလက္နိပ္ဒါတ္မီးေတြ ဆိေရာက္သြားၿပန္တယ္။ ကီးခ်ိန္းနဲ႕တြဲထားတာေတြ ကရွည္ရွည္ေမ်ာမ်ာ အဆင္မေၿပဘူး ဘာရယ္မဟုတ္ ဟုိထုိူးဒီထုိးဘို႕ တစ္ခု..
ေရြလက္ေကာက္ေတါဘက္ေရာက္သြားၿပန္တယ္။ နစ္ေကာက္ဝယ္လာၿပန္တယ္။ အတုမဝတ္ရဘူးလုိ႕ေမာင္က ဆုိေပမဲ႕ႀကိဳက္တာဘဲအစစ္က တစ္မ်ိဳးဘဲဝယ္နုိ္ငမွာ ဆုိလုိ႕ေမာင္က စိတ္ဆုိးတယ္။. အဲသာဆုိပိုက္ယူသြားေခ်တဲ႕ ကုိညီကုိ ႀကြားရဦးမယ္။ အတုက ခဏခဏေၿပာင္းပ်င္းလာရင္လြတ္ပလုိက္ အိုေကတယ္။ ေမာင္ေရွ႕မွာဆုိရင္ ခ်ြတ္ၿပီး အိတ္ထဲထည္႕ထားလုိက္တယ္ ေမာင္လစ္ရင္ဝတ္တယ္။ နစ္ဦးနစ္ဘက္စိတ္ခ်မ္းသာဘို႕လုိတယ္ေလ.

လက္ေကာက္ကလဲအတုိငး္လုိေသးတယ္။ 6 တဲ႕ 8 တဲ႕ 10, 12. ကိုယ္႕လက္ 6 ေလာက္အိုေကတယ္ ဒါေပမဲ႕ 8 လဲဝယယ္တဘဲ ဂေလက္ ဂေလာက္နဲ႕ လက္ထဲမွာ ခေလာက္ရတာေပ်ာ္စရာဘဲ။
စိန္လက္ေကာက္လဲယယ္ေသးတယ္ သူမၿမင္ေသးဘူးဖြက္ထားတာေပါ႕.။ လစ္ရင္ဝတ္ရမယ္ သူမ်ားေတြ ကေသာငး္ဂဏန္းဝတ္ေနက်တာ.. ကိုယ္က အတုဝတ္ေတာ႕ဂဳဏ္ငယ္တယ္လုိ႕သူကထင္မယ္။ ကုိယ္ကလဲႀကိဳက္တာကိုး။ မငး္အရင္ကအဲသလုိမဟုတ္ပါဘူးတဲ႕ အင္းေမာင္ရယ္.........အဲသလုိဘဲဝတ္ခ်င္တာကိုး. fancy ကုိႀကိဳက္ေနတာ ပန္းမပန္နုိင္ေတာ႕လဲ က်ားကန္တာေပါ႕။ လွလားေမးရင္ မလွဘူးဆုိမွာေသခ်ာလို႕မေမးေတာ႕ဘူး ကုိယ္႕ဘာသာကိုယ္ေက်နပ္ရင္ၿပီးတာဘဲ။

လွခ်င္တာကေတာ႕သူ႕လုိေလးလွခ်င္တာ channel 5 မွာေတြ႕လုိက္တယ္။

Sunday, September 11, 2011

c for carယေန႕ညအတြက္ exciting news မွာ သက္တမ္းရင့္ ကားအုိကား ေဟာင္းမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ကာ ကားသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကားေဟာင္းအစား ကားသစ္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရႇိရသည္။

မမိကားမွာ လည္းကားေဟာငး္ၿဖစ္၏. လြန္ခဲ႕ေသာနစ္ေပါင္းမ်ားစြာက႕ၿဖစ္သည္။ ကားေလးမွာ တစ္လက္ကုိင္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕သန္႕၏.။ အတိုက္အခိုက္အႀကီးအက်ယ္မရွိ. မမိလစ္ခုိ္က္ေယာက္ခမ သမထားေသာေႀကာင္႕ပြန္းရာပဲ႕ရာ မ်ားေတာ႕ရွိသည္။

မမိကိုယ္တိုင္ နစ္ခါတုိက္ဘူး၏။ တစ္ခါမွာ.......ၿပည္လမ္းေဆးေက်ုာငး္နားရွိ မီးပြိဳင္႕ၿဖစ္သည္. ထိုပြိဳင္႕မွာ ေကြ႕ကားမ်ားေကြ႕ရန္ၿဖစ္ေရြ႕ တည္႕ကားမ်ားတည္႕ရန္ free way နစ္လိုင္းေပးထား၏. ေမာင္းေနမက်လ်ွင္ စိမ္းေနသလားနီေနသလား ဘယ္သူ႕ကိုေၿပာတာလဲ ဘာလုပ္ရမွာလဲေဝခဲြမရၿဖစ္ရ၏. မမိမွာက်ြမ္းက်င္သူ အဆင္႕ၿဖစ္ေရြ႕ ကားကို ဘရိတ္မအုပ္ဘဲရပ္နုိင္ေသာအစြမ္းွရွိသူၿဖစ္ေလသည္။ ၿဖစ္ပံုမွာမမိေရွ႕မွာ မာစီဒီးေမာင္းသူသည္ေယာင္လည္ေယာင္လည္လုပ္ေေနရာ မမိသည္အကင္းပါးသူၿဖစ္ေရြ႕ ဘရိတ္မအုပ္ဘဲ အသာေလးထုိသူေနာက္မွ ဝင္ေရာက္အရွိန္ေနွး၏.မမီေနာက္မွ ေမာင္းသူမွာ လူရိုးၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ မမိဘရိတ္မီးကို ႀကည္႕ေရြ႕ေမာင္းေလရာ မမိ ဘရိတ္မီးမလင္းေသာေႀကာင္႕အရွိန္မေလ်ာ႕မိ. သုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕မမိဘန္ဘာ နင္႕မီးလံုးကုိဝင္ေဆာင္႕၏

ထုိအရိွန္ၿဖင္႕မမိသည္ မာစီးဒီးမီးလံုးကို ခဲြလုိက္၏. မည္သူေလွ်ာ္ရမည္နည္း.. ကားမညိဘူးေသာမမိသည္လည္း ေရွာ႕ၿဖစ္ၿပီး. ပိုပိုသာသာ အိုက္တင္မဟုတ္ေခ်. ရင္တုန္ကာ ကားေပၚမွ ရုတ္တရပ္မဆင္းနုိင္ အနီးမွ ယဥ္မွဴစစ္သည္လည္းလာကူညီေလသည္။

ေသေငွးၿဖစ္ေသာ မာစီးဒီးသည္ ကားကိုေခတၱရပ္ကာ ကားေပၚမွ မဆငး္ဘဲ အေၿခအေနကုိ အကဲခတ္ကာ ဆက္လက္ေမာင္းထြက္သြားေလသည္ အေလွ်ာ္ယူရန္စိတ္ကူးရွိပံုမရ. မမိကောတာ႕ေနာက္ကားတုိက္လွ်င္ ေနာက္ကားေလွ်ာ္ရမည္ဟု နားလည္ေလရာ အေလွ်ာ္ေတာင္းေလ၏. ေနာက္ကားသည္လည္း ခင္ဗ်ား က ဘရိတ္မီးမွ မလင္းတာ က်ြန္ေတာ္က ဘယ္ေလ်ာ္နုိ္င္မလဲ အစရွိသၿဖင္႕အၿငင္းအခံဳၿဖစ္ႀကေလ၏.။

ေနာက္တစ္ခ်ီကာေတာ႕ မမိအမွားၿဖစ္သည္ ေရေက်ာ္ေစ်းအနား လမ္းမႀကီး (? )တြင္ ကားရပ္.ကာ ထြက္မည္လုပ္သည္. မမိသည္ ငယ္စဥ္က ေဟာ႕ေရွာ႕ၿဖစ္သည္ ကားေမာင္းလွ်င္ ကားကက္ဆက္ကို အက်ယ္ႀကးိဖြင္႕တတ္၏. သီခ်ငး္သံနင္႕မွ ကားေမာင္းခ်င္သူၿဖစ္သည္ သီခ်ငး္ၿမဴလ်ွင္ ကားေမာင္းပိုသြက္၏.။ ပိုရမ္း၏။
အိုက္တင္လည္းမ်ား၏. ေဘးမွန္နစ္ခ်ပ္နင္႕ေနာက္ႀကည္႕မွန္ကုိအားထား၏. ေနာက္ဆုိလ််င္လည္း ေခါငး္ ထုတ္မႀကည္႕ မွန္ႀကည္႕ေရြ႕ ေနာက္ဆုတ္၏. ဆရာႀကီးသဖြယ္ကိုယ္႕ကိုယ္ကုိ ထင္ၿမင္၏. မ်က္နာ.ေခါငး္တို႕ကုိလွည္႕လည္မႀကည္႕ေခ်. အိုက္တင္အၿပည္႕ၿဖင္႕မွန္ကုိသာႀကည္႕၏။ ၿပည္လမ္းေပၚတြင္ေတြ႕သမွွွွွကားနင္႕ဖိုက္၏။ သေဘာက်ေသာ ေကာင္ေလးၿမင္လ်င္လုိက္ႀကည္႕၏။ ပက္ကင္ေကာငး္စြာထုိးတတ္၏. လွပစြာထုိးတတ္၏.

သင္ေပးေသာ ဆရာ မွာၿမိဲ႔ဳလည္ေခါင္မွ ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ သဴ႕မိဘ တုိက္ခန္းမွေနေရြ႕ ဝရန္တာမွ ထုိင္ႀကည္႕ရပ္ႀကည္႕လွွွ်င ္ထုိစဥ္က ဂံုးေက်ာ္တံထားႀကီးမရွိေသးေသာေႀကာင္႕ကားမ်ားစြာ ဝင္ႀကထြက္ႀကထုိးႀကသည္ကို အေပၚမွေနေရြ႕ ဒီလုိဆုိရင္ ဒီလုိအယူအဆနဲ႕ ဒီလုိထုိးသြားတာ ဆုိေသာလက္ခ်ာမ်ားကိုနာႀကားခဲ႕ရေလရာ က်ြမ္းက်င္သည္မွာအဆနး္မဟုတ္ေခ်.

မမိတို႕ေနခဲ႕သည္မွာလည္းၿမိဳ႕ထဲၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ အန္မတန္ရွုပ္သည္ဆုိေသာ အေနာ္ရထာသည္ မမိအတြက္ေတာ႕ child play ၿဖစ္ေလသည္. ေန႕စဥ္အလုပ္သြားသည္ မွာလည္းထုိလမ္းမွပင္ၿဖစ္ေလရာ မမိသည္ကြကိုအထင္ႀကီးေလသည္။

ထုိေန႕က ။ ေဘးမွန္ကုိႀကည္႕ကာ ကားကုိအထြက္ ဂငယ္ေကြ႕ေ႕ကြ႕လုိက္ရာ ေဘးမွ ပန္းတက္လာေသာ ကား ကုိမၿမင္လုိက္ေခ်. ကားသည္ေဘးမွန္မွအလြတ္ မမိကေဘးမွန္တြင္ကားမရွိဆုိကာေကြ႕ထည္႕လိုက္ရာ သဴ႕ေဘးကုိမမိကားဘယ္ ဦးစြနး္ၿဖင္႕ဝင္ေဆာင္႕၏. စထြက္ကာစအရွိန္မၿပင္းေသးေရြ႕ ဘယ္သူ ဝယ္ဝါမွေ တာ႕ဒဏ္ရာမရေခ်။

ထိုကားေမာင္းသူမွာ အေတာ္ပင္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ၿဖဖစ္သြားပံုရ၏. သူလည္ေးရွာင္ခ်ိန္မရလုိက္။ အတည္ ႕ေမာင္းလာရာ ရပ္ေနေသာကားတစ္စီးက ထေရြ႕ ဘယ္ေကြ႕ေကြ႕လိ႕မည္ဟု သူေမ်ာ္လင္႕ထားပံုမရေခ်။ ေမာငး္သူမွာလည္းအမ်ိဳးသမီးၿဖစ္ေလရာ.. ပိုစိတ္ပ်က္ပ့ုံရ၏.။ ဟုတ္ေပသည္ မမိအေတြ႕အႀကံအရလည္းကားေမာင္းသူထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေတာ္သူအခ်ိဳ႕႔ပါႀကေသာ္လည္းမဟုတ္က ဟုတ္ကလုပ္ၿပီဆိုလွ်င္လွမ္းသာေမ်ွာ္ႀကညၤ ႕ေဗဒင္ေမးလွ်င္လြဲေသး၏. အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာလ်ွင္ ၿဖစ္ေခ်ရာခုိင္နဳွံပိုမ်ား၏.။

သို႕ေသာ္လည္းထုိအေၿခအေနမွာ မမိဘက္မွ အားသာ၏. မမိသည္လည္ေးေသခ်ာေတာင္းပန္ပါ၏။ မမိမိဘမ်ား မရွိေတာ႕သည္မွာ တစ္လမၿပည္႕ေသားေရြ႕ မမိစိတ္ထိခုိက္ေနေႀကာင္းထို႕အတြက္ေႀကာင္႕ ဆံုၿဖတ္ခ်က္မ်ား မွားယြင္းသြားေႀကာင္းေက်နပ္ေအာင္ၿပင္ေပးပါမည္ၿဖစ္ပါေႀကာင္း ..ေတာငး္ပန္၏. ထိုသူသည္ကလည္းစိတ္မမွန္ေသးလွ်င္ မေမာင္းရန္ဆူပူ၏။ သုိ႕ေသာ္လည္း ထုိသူလည္းေအးေအးခ်မ္းခ်မး္သမားၿဖစ္၏. သင္႕တင္႕ေသာပမာန ကိုသာ ေတာငး္၏. မမိသည္လည္းအိမ္ၿပန္ယူကာ ထုိသူကို တစ္ခါတည္းေပးလိုက္၏. ကားေမာင္းရသည္မွာလည္း လြယ္သည္ မဟုတ္ေခ်. ပိုက္ကို အိတ္နင္႕ထည္႕ထားရ၏.။ မပါက မေမာင္းရဲေခ်.။

မမိသည္ ကားခ်စ္သူၿဖစ္၏. ထုိ႕ေႀကာင္႕ fast and furious ကုိ နစ္သက္ၿခင္းၿဖစ္ရာ၏။ ကားဘီးသိတ္မေကာင္းဟုထင္ၿမင္ရာ kmsl ထံ တင္ၿပလွ်င္ reject ၿဖစ္မည္စုိးေသာေႀကာင္႕မမိဆဲြႀကိဳးကို စေကာ႕ေစ်းပင္ရင္းဆုိင္သုိ႕ၿပန္ပို႕လိုက္ကာ ထုိေငြၿဖင္႕ေဘးေလးဘးီလု႔ံးလဲ၏. ဆဲြႀကိဳးထက္ ဘီးကို ပိုမက္သူၿဖစ္၏။
ပ်င္းလွ်င္ကား်ေလွ်ာက္ေမာင္း၏. ေထာက္ႀကန္႕သည္အပ်င္းေၿပၿဖစ္၏. လွည္းကူးသုိ႕ လည္းေရာက္၏. ေမွာ္ဘီသုိ႕လည္းေရာက္၏. သံလွ်င္ေရလည္ဘုရားသုိ႕လည္းေရာက္၏. မမိဘဝသည္ေပ်ာ္စရာေကာငး္လွ၏။ အင္းယား သြားထုိင္၏. ဘုိတစ္ေထာင္ကးမ္းနားထုိင္၏. ညမိုးခ်ဳပ္ ဘုိကေလး သုိ႕သြားေသာ ဆိပ္ကမး္မ်ားရွိေသာ ႔ရပ္ကြက္ ကမ္းနားအုတေဘာင္တြင္သြားထုိင္၏။ ေလေလးတစ္ၿဖဴးၿဖဴးၿဖင္႕ ညအရသာကိုခံစား၏.။ စိတ္ခ်မ္းသာခဲ႕ရပါသည္။

တစ္ခါက ကာဘရိတ္တာသြားၿပင္ရာ ဘာမဆုိင္မဆိုင္ ဆီပိုက္ထိေရြ႕ ရွိသမ််ဆီ.ယုိက်၏. မမိသည္ ေသေငွးၿဖစ္ေလရာ ဆီကုိအၿပည္႕နီးပါးထည္႕စီး။ မေန႕က ၿပင္ထာေးသာ ကာဘရိုက္တာ သည္ယေန႕ late morning အၿပင္ထြက္လာေလရာ ေနာက္မွ ကားတစ္စီးက အတင္းတက္လာေရြ႕လက္တားကာညီမ ညီမ. (အမွန္က ေတာ႕အေဒၚေခါ္တာဘဲ ဒီကၿပင္လိုက္တာ) ဟု အတင္းလုိက္ေခၚကာ ဆီယဳေိေနတယ္ ရပ္ပါဟု တား၏. အခန္႕မသင္႕က မီးေလာင္နုိင္သည္ဟုဆုိေလသည္. ထုိကိတ္စမွ ာ ဘာမွ် မေၿဖရွင္းခင္က ဆီအၿပည္႕ႏီၚပါးထည္႕ထားေသာ မမိကားဓါတ္ဆီတို႕သည ္ပိစိေညွာင္႕ေတာင႕ၤမ်သာ က်န္ေလသည္ ပိုက္.အိတ္ထဲမွာပါေရြ႕သာေတာ္ေတာ႕၏။ လူေခၚ လူေမွွွ်ာ္ရသည္မွာ စိတ္ေမာလွ၏။ ကားစကိၿပငိ ဆရာ အိတ္ကေလးနင္႕ေရာက္လာသည္ကို ၿမင္ရသည္မွာ ေဆးရံုတြင္လူမမာက သမားေတာ္ႀကီး ward ထဲႀကြလာသည္ကိုၿမင္ရသ္ညနင္႕မၿခားဝမ္းသာေရြ႕မဆံုးေခ်။

ကားၿပင္ဇတ္လမ္မ်ားမွ ေၿပာမကုန္ေခ်. ။ လုိရင္းမွာ ဤသို႕ ကားအသစ္လဲရလွ်င္ မမိဝမ္းသာမဆံုး.။ ဟုိယခင္က kmsl နင္႕ကားမလုရ. အဘယ္ေႀကာင္႕ဆုိေသာ္သူသြားလုိသည္ကို မမိကလုိက္ေ၇ြ႕ မမိသြားလုိသည္ ကုိသူလုိက္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ယခုအခါ ေၿပာင္းၿပန္ၿဖစ္၏. တစ္ေယာက္တစ္လွည္႕ရန္ကုန္ ၿပန္ရသည္မွာ ဤသညိလညိး တစ္ေႀကာငး္ၿဖစ္သည္. ကားေစ်းက်လွ်င ္ေနာက္တစ္စီးဝယနုိင္ရန္ ဆုေတာငး္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ဤ သတင္းသည္ ဝမ္းေၿမာက္စရာေကာငး္လွ၏.

Thursday, September 8, 2011

orchard

ေၿမနီလမ္းေလးမဟုတ္တဲ႕လမ္းမႀကီေပၚမွာ ငါရွိတယ္။ေလ််ာက္ေနတယ္. ဟုိႀကည္႕ဒီႀကည္႕.ႀကည္႕ေပမဲ႕လဲအလြတ္ရေနတယ္။ အလြတ္ရတာလဲဝမး္သာစရာေပါ႕ သူမ်ားေတြ စကာပူကို ေဟာလီးေဒးလာတဲ႕အခ်ိန္မွာ ကို္ယ္အလြတ္ရတယ္တယ္ဆိုတာဝမ္းသာစရာဘဲ။ ညေနခင္းကာစမို႕လုိ႕လူမရွဳပ္ေသးဘူး. လူရဳပ္တဲ႕ေနရာကုိလည္းငါ မေရာက္ေသးဘူး. ေလ်ာက္ေနတံုးဘဲ ဘတ္စကားစီးေရာက္တယ္ဆုိေပမဲ႕ဘာလုိ႕စီးမလဲ ..သာယာတဲ႕ညေနခင္းကေလးမွာ ေလွ်ာက္သင္႕တာေပါ႕ ဘာၿဖစ္လုိ႕အေဖာ္မပါလဲဟုတ္စ. ေမးေနႀကေးမခြးန္ေတြ ေၿဖရမွာပ်င္းလြန္းလုိ႕ .........အခ်စ္လား ရွိပါတယ္ ခ်စ္တယ္သိတ္ခ်စ္တာေပါ႕.........
ေကာင္းကင္ကုိေမာ႕ႀကည္႕တယ္ တိမ္ေတြ ကိုႀကည္႕တယ္ တုိက္ေတြ ကိုႀကည္႕တယ္။ ကားေတြ ကိုႀကည္႕တယ္ ႀကည္႕လုိ႕ရတာ အားလံုးႀကည္႕တယ္။ ေလ််ာက္လမ္းေလးအတုိငး္တက္သြားရင္ဘယ္ေရာက္မလဲ ငါမသိပါ. ေလ််ာက္ဘို႕လဲ လမး္မသင္႕ေသး.တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ေပါ႕........လမ္းေဘးကုိ ေငးႀကည္႕တယ္ ခ်စ္စရာပန္းပြင္႕ကေလးကိုေတြ႕တယ္။.ခ်စ္ဘုိ႕ေကာငး္တယ္ လွမး္ဆြတ္မလုိ႕လက္မအားလုိက္ဘူး. ။။။။။။။။။။
ဒီခုံကေလးမွာငါထုိင္ တယ္ ဘာလုပ္သလဲ.........ေၿဖစရာမလုိ႕ ထုိင္တာဟာ ထုိင္တာဘဲေပါ႕ ထုိင္တာ အေႀကာင္းရွိလား........ရွိတာေပါ႕......လက္ထဲမွာ ဖံုးေလးလံုး ကင္မရာတစ္လံုးရွိတ႕ဲ႕ငါ. ထုိင္ေနတယ္။ ဒါေတာင္ ေနာက္ကင္မရာတစ္လံုးအိမ္မွာထားခဲ႕လုိ႕.......ေနာက္တစ္ခါဆဲြရင္ေတာ႕လည္ပငး္မွာ ဆြဲခဲ႕ရမယ္။
လမး္မႀကီးစည္လာခဲ႕ၿပီး. ဒီေလာက္မ်ားတဲ႕ကားေတြ ထဲငါ႕ကားဘာလို႕မပါ..........မပါဆုိ ကပ္ေစးနည္းတာကုိး..... တစ္စီးေလာက္ေတာ႕ဝယ္စီးႀကည္႕ခ်င္သား....

ေနညိဳစၿပဳၿပီ ၿပန္ဘို႕ေကာငး္ပီေပါ႕။ ဆက္ေလ််ာက္..ခင္ဥေမ. ဆက္ေလ်ာက္..shopping mall ထဲမဝင္ခဲ႕ဘူးလားအစ္မ ဝင္ခဲ႕ပါတယ္။ .. ရာခုိင္နွဴနး္ေစ်းခ်တာေတြ ေတြ႕ခဲ႕ပါတယ္။ ဘာလို႕မဝယ္လဲအစ္မ. မမွီတဲ႕ပန္းမို႕လုိ႕ေပါ႕ကြယ္။ ေမးစရာလား အေဖမွ မရွိေတာ႕တာ.။။
ဒီဆုိင္ေလး သေဘာက်တယ္. ေနတာႀကာပီ . ၿဖတ္ေပါငး္ေလဲမ်ားပီ. တစ္ခါမွ မထုိင္ဘူဘူး သတိၱရွိေပမဲ႕ ဆုိင္ေကာငး္ေကာငး္ေတြ ထဲမဝင္ရဲတဲ႕ သူေပမို႕လုိ႕မဝင္ရဲေသးဘူး uur ရွိရင္ေတာ႕ တြန္းအားေပးမယ္ထင္ပါရဲ႕.။ ဘာအားငယ္စိတ္လဲမသိဘူး ဆုိင္ႀကီးေတြ ထဲမဝင္ရဲဘူး. မဝယ္နုိင္မစားနုိင္တဲ႕သူမုိ႕လုိ႕လဲမဟုတ္. ဝင္ေနမက်လို႕ၿဖစ္မယ္။ လမး္ေဘးဆုိင္ေတြနဲ႕ဘဲယဥ္ပါးခဲ႕ရသူမိဳ႕လို႕ ေငးေမာႀကည္႕ရင္းနဲ႕ဘဲ ၿဖတ္ခဲ႕ရ..... အေဖာ္ေကာငး္ရင္ေတာ႕ထုိင္ခ်င္ပါေသးတယ္။ ေမွ်ာ္လုိက္ပါဦးမယ္။ ဝီေတာ႕လာမေခၚနဲ႕ လုိက္ေတာ႕ဘူး။
အဲသည္ေဟာတယ္ႀကီးနား ကပ္ေလ််ာက္ၿဖတ္ရွဴ. သိတ္လွတယ္။ အဆင္႕အတန္းၿမင္႕တယ္ မတည္းဘူးေပါင္ကြယ္။ ၿမင္ရတာနဲ႕ကို ခမ္းနားလုိက္တာ. ဂ်ိန္းစဘြန္းကုိ သတိရတယ္ သူသာဆုိရင္ေတာ႕ဝင္သြာမးွာဘဲ အခန္းေတာင္ဘြတ္ လုပ္ပီးေရာေပါ႕.။ Casino Royale ထဲမွာအဲသလုိခန္းနားတဲ႕ ေဟာ္တယ္ထဲဝင္သြားပီး. ......ဟင္း...ဟုိတစ္ေလာက တီဗြီ မွာၿပန္ၿပတယ္။ ၿပန္ႀကည္႕ၿဖစ္တယ္ ရံဳမွာလဲႀကည္႕တယ္။ ရုပ္ရွင္ေတြထဲမွာ ေတြ႕တယ္ မင္းသမီးလုပ္ရင္ေတာ႕ ဝင္ခြင္႕ရမလားမသိဘူး အခုေတာ႕ အခ်ိန္ေနာင္းပီ။