Monday, November 26, 2012

25 th Novၿဖစ္ခ်င္သည္မွာေတာ႕ ၿမန္မာၿပည္တစ္ခြင္  ေလ်ာက္လည္ရန္ၿဖစ္သည္ ၿဖစ္ေနတာကေတာ စလံုးက ႕အိမ္ထဲမွာၿဖစ္သည္. လုပ္ခ်င္သည္ကေတာ႕ကြန္ၿပဴတာေရွ႕မွာဖဘ သံုးရန္ၿဖစ္သည္ လက္ေတြ႕မွာကေတာ႕ဟငး္ခ်က္သူၿဖစ္သည္. မီးပူတိုက္သူၿဖစ္သည္ ထပ္ၿဖစ္ခ်င္သည္ကေတာ႕အလုပ္ရွိၿပီးအလုပ္မသြားရန္ၿဖစ္သည္။ ၿဖစ္လာသည္ကေတာ႕မနက္ၿဖန္ တပည္႕ေက်ာ္ကေလးအတြက္ ရင္ပူေနရၿခငး္ၿဖစ္သည္။ 

ရန္ကုန္အိမ္တြင္ ညသန္းေကာင္ေလ်ာက္လည္ၿပီးၿပန္လာလွ်င္ ငါးေႀကာ္ သုိ႕မဟုတ ္ႀကက္သားေႀကာ္ ဟင္းခ်ိဳနင္႕ တုိ႕စရာ ငပိရည္ ၿဖစ္သည္ ။ ၈်ြမ္း၈်ြမ္းၿဖင္႕တုိ႕စရာမ်ားမ်ားစားသည္။ လြမ္းလွသည္ သည္မွာေတာ႕ ခုိငး္စရာလူမရွိ ကိုယ္႕ဘာသာကုိယ္ခုိငး္ရသည္ လူကလည္း မေပါ႕.ေလးသည္ ။ အငး္အဲၿဖင္႕. ေရြ႕ရသည္.

ခြင္႕ယူရန္စိတ္ကူးေရြ႕မရ. ကုိတာၿပည္႕ေနသည္. လက္သြက္ႀကသည္ ။ ဒီဇင္ဘာဆုိေတာ႕ သြက္ႀကေပမေပါ႕. အလုပ္ရွိတာ ေက်းဇဴးတင္ ခင္....

Sunday, November 25, 2012

ေပ်ာ္ခ်င္သည္။

သူမေပ်ာ္ပါ။ ေပ်ာ္စရာဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။ အလုပ္သြားသည္ အလုပ္တြင္ တန္းရွငး္မ်ားသည္. နဂိုက သိတ္ေတာ္သူမဟုတ္ရာ ၿပာသလူးခါေအာင္လုပ္ခါမွ လိမ္ဖယ္လိမ္ဖယ္ အသက္ရွင္နိုင္သည္ သိတ္လဲႀကိဳးစားသူမဟုတ္ ဆုိသည္ဆုိလ်င္လည္းမွားမည္. ညဏ္ရည္သိတ္မေကာငး္တာမ်ိဳးၿဖစ္သည္. ႀကိဳးစားတာေတာ႕ႀကိဳးစားသည္ သုိ႕ေသာ္ၿငားလည္း အေတြ႕အႀကံဳသိတ္ရင္႕က်က္လာေသာအခါ non panic ၿဖစ္လာသည္. အငယ္ေလးမ်ားက အေရးႀကိးသည္ ဟု ထင္ေသာ္လည္း သူသည္ မထင္ေခ်. ဘဲြ႕ႀကီးႀကီးမရွိေသာ္လည္း အေတြ႕အေႀကံဳ ရင္႕က်က္ေလရာ ရံဖန္ရံခါ ဆရာႀကီးမ်ားနင္႕ တိုက္ပြဲဆင္ရေလသည္ . ဆရာႀကီးဆုိသည္ မွာ ဆရာႀကီးၿဖစ္သည္ ခုိငး္လ်င္ လုပ္ရသည္ . ႀကီးလာလွ်င္ ရင္႕လာေလရာ သူသည္ ခုိငး္လည္း လုပ္ခ်င္မွလုပ္သည္ ခြာရာတုိငး္ခ်င္သည္ေတာ႕မဟုတ္ အေတြ႕အႀကံဳအရ လုပ္သင္႕သည္ မလုပ္သင္႕သည္ အခ်ိန္ေစာင္႕ခ်င္ေသးသည ္ဘာညာ ၿဖစ္တတတ္သည္. မေကာငး္. ထုိ႕ေႀကာင္႕မ်ား လူငယ္မ်ား ပိုတြင္က်ယ္သည္။

ကြန္ဆာေဗးတစ္သမားၿဖစ္ရာ ေတြးတတ္တသည္ မလုပ္ခင္ ဘာၿဖစ္မည္ ေတြးသည္ လုပ္ၿပီးဘာၿဖစ္မည္ ၿဖစ္သည္. သိတ္ေတြးသည္ ဒူး ဆုိ ဒူးရမည္ ဆုိသည္ ကို ရံဖန္ရံခါ ေမ႕သြားတတ္သည္။

အလုပ္က ၿပန္လာသည္ အိမ္သုိ႕မုိးခ်ဳပ္ေရာက္သည္. လမး္တြင္ လည္းမေပ်ာ္ရြင္လွ။ ဖံုးေၿပာခ်င္စိတ္ရွိေသာ္လည္း မေၿပာၿဖစ္။ အိမ္ေရာက္ေသာ္ ပန္းကန္ေဆးသည္ ေရခ်ိဳးသည္ ဖဘ မဖြင္႕ေသး ပ်င္းေနသည္ဖဘထဲတြင္ သူမ သူငယ္ခ်င္းမ်ားရွိပါသေလာ ဆုိလ်င္ မရွိပါဟု ဆုိလ်င္ သက္ၿပင္းခ်ရမည္။ သူငယ္ခ်င္းဆုိသည္ မွာအ ဘယ္နည္း. သူမတုိ႕ batch မွ လူမ်ားသည္ လူၿငိမ္မ်ားၿဖစ္ႀကသည္. ဟီလာ မတုိက္က်ေခ်။ လူႀကးီလူေကာင္းဆန္စြာ ေနႀကသည္. အဂ္လိပ္လိုေၿပာႀကသည္။ ၿမန္မာလုိ သိတ္စာရိုက္ေလ႕မရွိ. မရွိဆုိသည္ ထက္ ၿမန္မာလိုကို မေၿပာႀကေခ်. အဂၤလိပ္လုိသာစာေရး ႀကသည္ သူတို႕ဆီ ၿမန္မာလိုေရးလ်င္ ဖတ္လို႕ရသူရွိသည္ ၿမန္မာလို မရိုက္တတ္ႀက. အခ်ိဳ႕မွာ ပိုဆုိးသည္ ၿမန္မာေဖာင္႕လဲ မရွိ ၿမန္မာလိုလဲ မရိုက္တတ္ သိတ္ဘုိဆန္ႀကသည္.။ အံႀသဘြယ္ရာပင္။

ဂရု တစ္ခုထဲသို႕ဝင္သည္ ၿပန္ထြက္ရန္ စိတ္ကူးေနသည္ အသံမထြက္ရဲေသာ ဂရဳသို႕ အဘယ္ေႀကာင္႕ ဝင္မိသနည္း. ေလ႕လာသူၿဖစ္သည္. ေလ႕လာသူၿဖစ္သောလ္ညလးသူသည္ ေရာက္ေလရာ အသံထြက္ခ်င္သူၿဖစ္ရာ အသံမထြက္ရလ်င္ မေပ်ာ္ေခ်. ယခုမွ သိေသာသူမ်ားသည္ သူ႕အေႀကာငး္ကုိ မသိနိုင္. သူသည္ အၿငိမ္ေနေသာ္လည္း အတည္ေပါက္ ေနာက္တတ္သူၿဖစ္သည္ ေနာက္သည္ ကို ေနာက္သည္ ဟု နားလည္တတ္ရန္မွာ အခ်ိန္လိုသည္။ နားမလည္လ်င္ နားလည္မွဴလဲြမွားသည္. ထြက္ၿပီးလ်င္ ၿပန္ဝင္ရခက္ေသာေႀကာငၤ႕ေအာင္႕အည္းေနသည္။

တစ္ေန႕အတစ္ၿခားအသက္ႀကီးလာသည္. တစ္ေန႕တစ္ၿခားအိုလာသည္ နားလည္ရမည္ မနာေသးသည္ ကို ေက်းဇူးတင္ရသည္။ လူငယ္မ်ားက ကို ဘာေၿပာရမည္ မသိ. လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ႀကပါဟုသာ မွာႀကားလုိသည္။

ဘယ္မွလဲ မသြားၿဖစ္. အိမ္နင္႕အိမ္ အိနင္႕အလုပ္ ဒါဘဲၿဖစ္သည္ ေမာင္ရွိေသာေႀကာင္႕ေတာ္ေသးသည္ ေမာင္႕မ်က္နာ တစ္ကမာ ၿဖစ္သည္.။


အိမ္ကို သာသာယာယာ  resort ကံဲ႕သုိ ထားတတ္သူမ်ားကုိ အား႕်သည္ သူသည္ေရာက္ေလရာ ဖြတတ္သည္ ရွင္းေနေသာအခန္းသည္ သူဝင္ၿပီးလွ်င္ ရွဳပ္သြားေစရမည္. ။ အိမ္ရွငး္သည္မွာ ပညာၿဖစ္သည္  decoration သည္ ပညာၿဖစ္သည္. သူအိမ္သည္ ရွူပ္ပြသည္ မသာယာ ယေန႕ညအတြက သာယာေစရန္ပန္းကန္ေဆးလိုက္သည္ ပန္းကန္စင္ကို တိုက္လုိက္သည္ ပန္းကန္စင္ လက္ေဆးစင္ စင္ႀကယ္သြားသည္။ အနည္းဆံုးပန္းကန္ေဆးေသာ ေဘစင္ေတာ႕သာယာသြားေလသည္။ သူမေတြင္ စကားေၿပာစရာ သူငယ္ခ်င္းရွားပါးလွသည္ ေၿပာပါဆုိသူမ်ားကို ေၿပာစရာ စကားလံုးမရွိပါ သူမေၿပာခ်င္သည္ကို ရံဖန္ရံခါနားေထာင္ေပးေသာ သူကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္ . လူတစ္ေယာက္ကိုခင္ေစလိုလ်င္ သူေၿပာေသာ စကားမ်ားကိုေသခ်ာ နားေထာင္ေပးၿခင္းသည ္လူေပါၚလူေဇာ္လုပ္နည္း ထည္းတြင္ပါေသာလည္း သူ႕သူငယ္ခင္းသည္ ခင္ေသာေႀကာင္႕နားေထာင္ေပးသည္ ဟု ထင္ပါသည္ မအားေသာ သူမ်ားကို သူ ဆက္ခ်င္ေလ႕မရွိပါ။ မအားသည္ ဆုိကတည္းက သူ႕စကားမ်ားကုိ စိတ္မဝင္စားနုိင္ေခ်. သူတုိ႕အာရံုနင္႕သူတုိ႕ၿဖစ္သည္ သူသည္လည္း နားမေထာင္နုိင္ သို႕ေႀကာင္႕ဖံုးနံပတ္ေပးခဲသည္ ဘာၿဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေသာ ္သူ႕တြင္ နားေထာင္ရန္ အခ်ိန္မရွိေသာေႀကာင္ၿဖစ္သည္. ႀကီးက်ယ္သည္ ဆိုလ်င္လည္းခံရံုပ. စိတ္မဝင္စားသည္လည္းပါသည္ အသက္ႀကီးလာလွ်င ္စိတ္ဝင္စားမွဳမ်ား က်သြားေလသာလာ းငယ္စဥ္ကာလက စာအုပ္မ်ားနင္႕ေပ်ာ္ေမြ႕ခဲေသာသူသည္ ယခု စာအုပ္မ်ားနင္႕မေပ်ာ္ေတာ႕ မ်က္ေစ႕မေကာငး္သည္လညး္ပါသည္ မီးအားက်သည္႕အထည္း မ ထမင္းစားခန္းမိလံုးနစ္လံုးလံုး က်ြမ္းသြားသည္ အင္၈်င္နီယာေမာင္ သည္ မီးသီးလဲေပးမည္ ေၿပာသည္မွာ တစ္နစ္ရွိၿပီၿဖစ္သည္ ေအးေအး ဆုိကာ လဲရမွာပ်င္းသည္ သူသည္လည္းအရပ္ကလည္းမမွီ လဲလည္းမလဲတတ္ ေမွာင္ထဲတြင္ ထမင္းစားႀကသည္.အိမ္ေရွွ႕ခန္းမီးဖြင္႕ေရြ႕စားႀကသည္. မိီတာခ တက္ၿပီး ၿမင္လည္းမၿမင္ရ ရမ္းအုတ္စားရသည္ ။

မနက္ၿဖန္အားသည္ ဘာလုပ္မည္နည္း  ထံုးစံအတိုငး္ အိမ္တြင္ဘဲေပါ႕ ခ်က္ၿပဳတ္ေလ်ာ္ဖြတ္ ဆုိေသာ ရယ္စရာၿဖစ္မည္ ဒံုး ဓံုးနင္က ထုေထာင္ၿပီးေသာ ္ႀကက္ဥခ်ဥ္ရည္တစ္ခြက္ရမည္. အဝတ္လွမ္းမည္ ေရခ်ိဳးမည္ မီးပူတုိက္မည္ ဖဘ ႀကည္႕မည္ ဘေလာ႕မဖတ္တာႀကာဘီ. ေခါငး္သည ေေကာငး္ေကာငး္အလုပ္မလုပ္ေတာ႕ စာရွည္ရွည္ မဖတ္နိုင္. တိုတိုသာ ဖတ္လုိသည္. သတင္းစာမဖတ္တာ ႀကာၿပီ nothing is exciting ၿဖစ္သည္။ ဟုိတံုးကေတာ႕ သတင္းစာကုိ တစ္မ်က္ နာ မက်န္ဖတ္သည္ ယခု ေခါငး္စည္းေတာင္မဖတ္. ေရွ႕ာပန္မ်ားလည္း ိစိတ္မဝင္စား ငါးဆယ္ေလာက္မွ မတတ္နိုင္လ််င္ေလ်ာ႕ပင္ ရန္ အေႀကာငး္မရွိ. သိတ္ေပါတာေတါ လည္းအိမ္တစ္လံူဒ ၿဖစ္ေနၿပီ. ထပ္မဝယ္လုိေတာ႕. ေခ်ာင္း အနည္းငယ္ဆုိးသည္ ပငန္ပန္းလုိ႕ ထင္သည္. ေခါက္ဆြဲၿပဳတ္စားမည္.

သူကို ေရခဲေခ်ာငး္စားနည္းသင္ေပးပါ ဟု ေၿပာခုိင္းေသာ သူတစ္ေယာက္ ကို အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဆုိးသည္ .သူသည္ မည္သုိ႕မည္ပံုတဳန္႕ၿပန္ရမည္ကို ေတြးေနသည္။ ထပ္မေၿပာနင္႕ေတာ႕ ငါ ဒါေတြ မႀကားခ်င္ ဟု အၿပတ္ေၿပာလိုိက္မည္ စိတ္ကူးသည္.

ႀကီးက်ယ္ေသာ သူမ်ားသည္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ဘဝတြင္ ေနႀကပါရန္နင္႕ သူသည္ နဂိုကတည္းက အေၿခခံလူတန္းစားၿဖစ္ရာ နဂံိုအတိုိင္းသာ ၿဖစ္သည္ အသြင္တူမွ ေပါင္းလုိ႕ရသည္ မဟုတ္လား ရြိဳင္ရယ္ သည္ ရြိဳင္ရယ္ အတုိငး္ ေနၿပီး လမ္းေပၚက လူသည္ လမ္းေပၚကအတိုင္းေနရန္ၿဖစ္သည္ ဆက္စပ္စရာအေႀကာငး္မရွိပါ.။

Saturday, November 24, 2012

ခင္

 
စေနသည္အမ်ားသူငါ ရံုးပိတ္ရက္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါ အလုပ္ဆင္းရေသာေႀကာင္႕ ခင္သည္ ကုပ္ကုပ္နင္႕အိမ္ၿပန္လာ၏။   ေလ်ာက္လည္လ်င္ရေသာ္လည္း မနက္ၿဖန္အလုပ္ရွိသည္ ဆုိေသာ စိတ္သည္ လူကို ကုပ္ေစ၏။ ထို႕ေႀကာင္႕လည္းအလုပ္လုပ္ေနရၿ
ခငး္ၿဖစ္သည္ မဟုတ္လ်င္ ကေလးမရွိေသာခင္သည္ အလုပ္မလုပ္လ်င္ အိမ္တြင္လည္း ေပ်ာ္သူမဟုတ္္ရာ ရူးသြားမွာစိုးရသည္။


အလုပ္မ်ားသည္ မ်ားမွာေပါ႕ တပည္႕မေကာငး္ရထားသည္ကိုး တပည္႕မေကာငး္ဆရာ႕ေခါငး္ ဆုိသကဲ႕သုိဳ႕ တပည္႕မေကာငး္ရာ ခင္သည ္ၿပာသလူးခါေလ၏။ ေကာင္းေသာတပည္႕ရလ်င္ သက္သာသည္မွ ေန႕လည္ တေရးေခြ လို႕ရေသးသည္ ဘုံလံုတစ္လွည္႕က်ား္ၿပန္တလွည္႕ တပည္႕က ခ်ာေလရာ ၿပာေလ၏။ အလုပ္မွာ ဒီအလုပ္ၿဖစ္ေသာ္လည္း တပည္႕က မလုိက္နိုင္ေသာ္ဆရာလည္းမၿပီးေခ်. မၿပီးေသာ္ စိတ္ညစ္လာေသာ ခင္သည္ ေကာ္ရစ္ေဒၚသို႕ထြက္က ငို၏။ I am too old to be scolded ဟုဆုိကာ ဆုိကာ ငို၏. မည္သုိ႕ဆုိေသာ ္ခင္ ႕ ဆရာမ်ားမွာ မ်ားေသာအားၾဖင္႕ခင္႕ထက္ငယ္ႀကသည္။ ငယ္ေသာ္လည္း ခင္သည္လည္း လုိက္ငယ္ေလရာ သူရုိ႕သည္ ခင္႕ကို မေႀကာက္ႀကေခ်. ခ်စ္ေသာ္လည္း ေၿပာစရာရွိကာ ေၿပာ၏။ ဆုိစရာရွိကာ ဆုိသည္ ဆူစရာရွိက ဆူသည္ ခင္. သည္ ဆူခံရတာကို စိတ္မၿငစ္ေသာ္လည္း တပည္႕ေႀကာင္႕အဆူခံရမည္ကိုကား မႀကည္ေခ်.  တပည္႕ကေလးကလည္း လိုက္ကာ ေတာင္းပန္၏။ ခင္သည္လည္းလွည္႕မႀကည္႕ ငို၏. တပည္႕လည္း I am sorry ဟု ဆုိကာ လုိက္ငိုေလရာ အထက္သို႕ေပါက္ႀကားပံုရသည္ ခင္. အဆူမရေတာ႕ေခ်.။ အားလံုးလြတ္သြားေလ၏. ေတာ္ေသးသည္ မဟုတ္က အထက္ဖားေအာက္ဖိ ခင္သည္ အေတာ္ေလးစိတ္ညစ္သည္ ထမငး္စားခ်ိန္မရ တပည္႕လက္လွုဳွပ္လ ်င္ ေၿခလွဳပ္လ်င္ လုိက္ႀကည္႕ရသည္။ အလြတ္ေပးေရြ႕မရ. တပည္႕သည္ အသစ္စက္စက္ၿဖစ္ေလရာမွားလ်င္ ခင္သည္ တပည္႕အပစ္မရွိ ခင္႕အၿပစ္သာၿဖစ္မည္. Training  ဆိုသည္ မွာ Training ၿဖစ္ေသာ္လည္း အမွားမခံနုိင္ေခ်။ မွားလ်င္ အားလံုးဒုတ္ခမ်ားႀကမည္။.

မေန႕ တကၠစီစီးသည္ ေနာက္က်ေနေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္၏။ ေနာက္က်ဆုိ ဖဘ ဖြင္႕သည္ကိုး။ ကားေပၚစတက္ကတည္းက ကားဆရာသည္ သူလမ္းသိတ္မသိဟု ဆုိသည္ . ရပါတယ္ ဟု ဆုိကာ ခင္သည္ ခပ္တည္တည္ၿဖစ္စီးေလသည္ တယ္လီဖံုးကို ငံု႕အႀကည္႕ေကာငး္ရာ ကားဆရာသည္ လမ္းမွားေကြ႕သြားေလရာ ခင္သည္ လမ္းေပ်ာက္သြားေလသည္။ ၿပန္မတည္႕တတ္ေတာ႕. ပံုမွန္ မိနစ္နစ္ဆယ္ စီးရသည္ ကို မိနစ္ေလးဆယ္ႀကာသြားသည္ ကားဆရာသည္ ပိုေပးရန္မလုိပါ ပံုမွန္ေပးပါရန္ အားနာစြာဆုိသည္ ခင္သည ္ပိုက္ဆံနေမွ်သည္ကု တစ္ေႀကာငး္ ေနာက္က်သည္ကတစ္ေႀကာငး္ေသေၿပးရွင္ေၿပးေၿပးရေလရာ ေနာက္ကို မနက္ ဖဘ မဖြင္႕ေတာ႕ပါဟု ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ရသည္.


ေအာင္ၿမင္သည္ ယေန႕လည္းကား တကၠစီစီးသည္ ေမာင္. သိလ်င္ နေမ်ာေပေတာမည္ မေၿပာလ်င္ မသိဘူးေပါ႕။ သူစိတ္ခ်မ္းသာေစရန္ ခင္သည္ ေၿပာေလ႕မရွိေခ်. ကိုယ္႕ဘာသာကုိယ္စီး စီးတယ္ ဘာၿဖစ္လဲဆုိကာ က်ိတ္ က်ိတ္စီးသည္။ သုိ႕ေသာ္ၿငားလည္ းယခု ေၿမပံုႀကိတ္မွတ္သည္ ေနာက္ေန႕ကာားဆရာ အသစ္ကေလးနင္႕ေတြ႕လွ်င္  လမ္းၿပတတတ္ရန္ၿဖစ္သည္ ခင္သည ္မဆူရက္ပါ ကားဆရာကုိ အားနည္းသူကုိ ခင္သည္ ဖိမေထာငး္တတ္ပါ။ မိနစ္ေလးဆယ္ဘတ္စကားစီးလ်င္ သ့ံဳးက်ပ္ခန္႕ က်ေသာ လမ္းခရီးကုိ မိနစ္ေလးဆယ္ တကၠစီ စီးကာ စလံုး တစ္ဆယ္႕ေၿခာက္က်ပ္ ေပးတတ္သူသည္ ခင္ၿဖစ္ပါသည္။ခင္သည္ သူ႕ဘာသာ သူ map  ဆြဲလာၿပီးဖတ္မရဘဲ မမွတ္မိေခ်.။ေသခ်ာ ၿပန္စဥ္းစားေသာ္လမ္းမ မွ ထြက္. တည္႕တည္႕ႀကီးသာ ေမာင္း မေသခ်ာေတာ႕ေခ်. google map ဖြငၤ႕ရေလၿပီ။ cck drive ထင္သည္ ထုိမွေနေရြ႕ KJE သို႕ဝင္ရသည္။ KJE တည္႕တည္႕တည္႕တည္႕ေမာင္းသည္။ ၿပီးေသာ္ BKE သုိ႕ဝင္ရသည္ ေၿပာေတာ႕လြယ္သည္ ဟုိေန႕ကေတာ႕ၿခာလည္ယမ္းေနသည္။ ဒီေလာက္ရွင္းေသာလမ္းကို ဒီေလာက္ စီးေသာ ခင္သည္ ယခုထိမမွတ္မိ မ်ိိဳးရိုးကလဲရွိသည္ ကိုး. ။

အၿမင္႕သည္ အားႀကီး ရွဴိးမ်ားသည္ ဒူးရငး္သီးဝယ္လွ်င္ ကားနင္႕ ဒရိုင္ဘာ ခင္နင္႕ သြားသည္။ သံုးဆယ္႕ရွစ္လမ္း တစ္ဝုိက္ ဒူးရင္းသီး ဆုိင္ ေဘးတြင္ ရပ္ကာ ေဟ႕ ဒူးရငးသ္းီသံုးလံုးကားေပၚတင္လုိကိ္ ဟု ခပ္အုိက္တင္ပါပါ ေၿပာေလ႕ွရွိသည္ အိမ္ေရာက္လွ်င္ သံုးလံုးတစ္လံုးတင္ေကာင္းသည္. ခင္သည္လည္း ထုိနည္းေလည္းေကာငး္ၿဖစ္သည္ ကားေပၚကမဆင္း အိုက္တင္လုပ္တတ္သည္. ၿပီးေသာ ္အုိးနင္းခြက္နင္းၿဖစ္သည္။ 

ဟုိေန႔ကလည္း ဟုိဘက္တြင္ ထိုနည္းလည္းေကာငး္တက္စီးၿပီးေၿခာက္က်ပ္ ဟု ကားဆရာကို ေပးရာ ကားဆရာက တစ္ဆယ္ေတာငး္သည္ မေပးနုိင္ေပါင္ ဆုိေသာ္ အေႀကြမရွိ ဟုဆိုသည္ ။ အေႀကြ မရွိက  ေပးစရာမလို  ဟုခပ္မာမာဆုိေသာ္ ဒါမ်ိဳး ရိုးေနေသာ ခင္သည္ အဆင္သင္႕ေဆာင္ထားတတ္ေသာ ခါးႀကားတြင ္လိမ္ထားေသာ ေၿခာက္က်ပ္ကို ထုတ္ေပးသည္။

အလုပ္မ်ားရာ အြန္လုိင္း အၿမဲ Log in လုပ္ထားေသာေႀကာင္႕ အြန္လိုငး္ ရွိေနေသာ္လည္း ခင္သည္ အိုင္ဖုနး္ေလးကို ငံဲုမႀကည္႕နုိင္ပါ. လူးလာခတ္ေနေသာ လိပ္ၿပာေလးကဲ႕သုိ႕ကုိယ္႕ကိုယ္ကိုထင္ေသာလည္း အမ်ားက restless ဟု ထင္ႀကသည္။

 ခင္သည္ အလုပ္မ်ား ေယာက္ရက္ခက္ေနရာ ဟုိေန႕ကလည္း အခ်ိန္ပိုရွိသည္ကို အိမ္ၿပန္လာကာ လမ္းတစ္ဝက္ေရာက္မွ အခ်ိန္ပို ရွိမွန္းသိၿပီးၿပန္သြားေသာေႀကာင္႕ နာရီဝက္ခန္႕ေနာက္က်ၿ႔ပီး ဆယ္ငါးက်ပ္ ပိုကုန္သည္ အငွားကား စီးလ်င္ ဖံုးမေၿပာရ. အင္တာနက္မႀကည္႕ရပါ အငိုက္မိေပါင္းမ်ားၿ႔ပီးလမး္ေႀကာငး္ေၿပာငး္ကာ သံုးက်ပ္ ခန္႕ပိုေပးရတတ္သည္ ပိုေပးရတာ အေရးမႀကီး အခ်ိန္ေနာက္က်သည္မွာ ခက္သည္။
ငံု႕ႀကည္႕နုိင္ေရြ႕ ငံုႀကည္႕ေသာအခါ လုိင္းမရွိေတာ႕ေခ်. လုိငး္မိေသာအခ်ိန္ ခပ္တည္တည္ၿဖင္႕ ဓါတ္ပံုတင္လုိက္ရာ မိနစ္အေတာ္အႀကာသည္ အထိ လုိက္ခ္ တစ္ခုမွ မရ. ငါလုိ နာမည္ႀကီး  ဒီလုိမၿဖစ္သင္႕ ဟု  မသကာ္ၿပန္ေသာအခါမွ only me ၿဖစ္ေနၿပန္သည္ ေအာ္ ဒုတ္ခ ဒုတ္ခ. ရွိ မရ. မရွိ မရ. မသံုးရေသာ အင္တာနက္ပါေပ။ 
သုိ႕ၿဖစ္ေလရာ ဤသို႕ဤပံု ခင္႕ကို ေသာက္ႀကီးက်ယ္သည္ မာနႀကီးသည္ ပို႕သမ်ွ မၿပန္ဟု အထင္လြဲေနသူမ်ားသည္ ေက်နပ္ေစရန္ နစ္သိမ္႕လိုက္ရေပ၏။ ခင္႕ဘာသာ ခင္မူးေနေလသည္ (ေဆးေသာက္ထားေႀကာင္းမေၿပာပါ. ) ရာသီဥတုေအးသည္ ဟပ္ခ်ိဳးမပ်က္ေခ်သည္ နေခါငး္ အရည္ ေတာက္ေတာက္က်သည္ တစ္ရွူးနင္႕ဆုိ႕ထားရသည္။ မ်က္လံုးမ်ားလဲ ရဲေနဘီၿဖစ္သည္ နာလဲပြသည္ ဟပ္ခ်ိဳးပင္တည္႕. ေဆးမွန္မွန္မေသာက္ပါ။

ဖတ္သူအမ်ားသက္ၿပငး္ခ်သြားႀကသည္. (ဘာေတြေရးထားမွန္းမသိဟု ဆုိသည္ိကိုခင္သည္ႀကားၿဖစ္ေအာင္ႀကား၏}

Thursday, November 22, 2012

အၿမင္႕

သူမတို႕ငယ္စဥ္က မခ်မ္းသာပါ. အေဖ႕လစာသည္ ပံုမွန္ၿဖစ္သည္ အရာရွိႀကီးတဦးၿဖစ္ေသာ္လညး္သားသမီးေလးေယာက္နင႕္ ရိုးသားေသာအေဖသည္ လစာမွ အပ ဘာမွ စဥ္းစားေခ်. လစာကို အၿမင္႕လက္ထည္ဲးသုိ႕ထည္ၿပီၚလွ်င္သူေက်နပ္ေလၿပီ. အၿမင္႕က်န္တာ စီမံလိမ္႕မည္ဟု ေတြးသည္ အၿမင္႕ဘယ္ေလာက္ေခါငး္ေၿခာက္မည္ဆုိသည္ကို မသိ. အၿမင္႕သည္ မိဘ က ကုန္သည္ ၿဖစ္ရာ အေမွြ အသင္႕အတင္႕ရသည္ ထိုအေမြအနစ္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ကာ ၿဖည္႕သည္။

နြမ္းပါးသည္ ဟုပင္ဆုိရမည္. မဆင္းရဲ၇ံံုတမည္ၿဖစ္သည္။ ခဥမသည္ ဆယ္တန္းအထ ေက်ာငး္စိမ္းလံုခ်ည္ေလးနစ္ထည္သာရွိသည္ ထုိေခတ္က ေဂါက္ဂါတ္ဖိနပ္ဆုိေသာ စီးလိုက္လ်င္ေဂါက္ေဂါက္ၿမည္ေသာ ဖိိနိပ္ကုိ စီးသည္။ ေက်ာငး္တက္ရန္ စီးေသာ ဖိနပ္အခ်ိဳကို အမ်ိဳး အိမ္မွ ေပးသည္။

ေသခ်ာေတာ႕မသိရ. အငယ္ဆံုးၿဖစ္ေလရာမိဘသည္ သားသမီးအငယ္ဆံုးမ်ာကို သူတို႕၏ ဒုတ္ခမ်ားစိတ္ညစ္မ်ွဳမွ်ားကို ေၿပာေလ႕မရွိ. ခဥမသည္ေက်ာငး္သက္ကလည္းရွည္ေလရာ ေက်ာငး္စရိတ္ ေက်ာငး္လခသံုးဆယ္မေထာင္ေးသာေလည္းက်န္တာေတြ ေထာင္းသည္

ခဥေက်ာငး္ဖတ္စာအုတ္မဝယ္နိုင္. ယခုေသာအပံုလိုက္ဝယ္ထားၿပီးမဖတ္ေခ် သုိ႕ေသာအပံုလုိက္၇ွိသည္ ထိုအခ်ိန္က ေက်ာငး္ဖတ္စာအုပ္မဝယ္နုိင္. စာႀကည႕တို္က္မွ ငွားသည္ ဆုိသည္မွာလည္းလက္ဦးသူမ်ားက ယူသြားၿပီးနစ္ေပါက္ ၿပန္မေပးႀကေတာ႕ေခ်. လက္ခ်ာနုတ္မ်ားကို ေရွ႕လူဆီကလည္းမေတာင္းတတ္. ဂုိက္လည္းမရွိ ကိုယ္တုိင္လည္း ႀကံဆမတီထြင္တတ္. ေက်ာငး္စာကလည္းလြဲေရြ႕အားလံုးဖတ္သည္ ေက်ာငး္ကုိ လိန္ဖယ္လိမ္ဖယ္နင္႕ၿပီးသည္ ။ နြမ္းပါးေသာလည္းဝမ္းမနည္းေခ်. အခ်ိန္တန္ ထမင္းနစ္နပ္ကေတာ႕စားရသည္သည ၿဖစ္သည္ . လက္ဘကသုတ္ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္. ဝက္ေဂါင္းသုတ္ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္ ေခါက္ဆြဲသုတ္ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္ လာခ်င္ရာလာ စားမည္ၿဖစ္သည္

ေက်ာငး္ကၿပန္လာလ််င ္မုန္႕ဝယ္မစား အိမ္သုိဳ႕တန္းၿပန္သည္ ငယ္စဥ္ကာလလမ္းေလ်ာက္နုိင္သည္မွာလည္းအံႀသစရာၿဖစ္သည္. ဆူးေလမွ ေလးဆယ္႕ေၿခာက္လမ္းသုိ႕ေအးေအးေဆးေဆးလမ္းေလ်ာက္နုိင္သည္ အစုိးရဝန္ထမ္း ၿဖစ္ၿပီးကံေကာငး္စြာရေသာအိမ္ကေလးတစ္အိမ္ရွိသည္။ ေၿမညီထပ္ၿဖစ္သည္ ထုိအိမ္ကေလးကို ရေသာေန႕က ေရေက်ာ္တြင္ၿဖစ္သည္ အစ္မသည္အရမ္းဝမ္းသာသည္ သူမကေတာ႕ဝမး္သာရေကာငး္မသိေပ.

အစ္မ အလုပ္လုပ္ေသာအခါ သူမတို႕အေတာ္ႀကီးေခ်ာင္လည္လာသည္. ပိုက္ဆံဆုိသည္မွာအ စ္မ အိတ္ထဲမွ ၿဖစ္သည္ လုိလ်င္သြားနွဳိကၤရံုသာၿဖစ္သည္. အေမ႕စီးပြားေရးေလးကလည္းအဆင္ေၿပလာသည္ .။ သို႕ေသာလည္းသူမတုိ႕သည္ခ်မး္သာသည္ဟု မဆုိနိင္ ေခ်ာင္လည္သည္ ဟုသာဆုိနိင္သည္

သူမသည္ အေဖ႕ကို ခ်စ္သည္ အေမ႕ကုိ ခ်စ္သည္ထက္ပိုခ်စ္သည္ အေဖကလည္းခ်စ္သည္ ။သူမအိမ္ေထာင္ဖက္သည္နုိင္ငံၿခားေရာက္တာ ေၿခာက္နစ္ရွိေသာ္လည္းသူမအေဖသည္ သူမကိုသူနင္႕သာ ေနေစလုိသည္ သူမူကိုယ္တုိင္လည္းအေဖနင္႕သာေနလုိသည္ ေယာက်ာငး္ေနာက္မလုိက္လိုေသး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ေပ်ာ္လွသည.္ ေနာက္ဆံုးအေဖ မရိွေတာ႕ကာမွ နုိင္ငံၿခားေရာက္လာသူၿဖစ္သည္ ယခုသူမအိတ္ထဲတြင္ ပိုက္ဆံရွိသည္ သူမစားခ်င္တာ စားနိုင္တသည္ ေန႕ဘုိ႕ညစာပူစရာမရွိ ေနစရာရွိသည္ စားစရာရွိသည္.

သုိ႕ေသာ္သူမသည္ငယ္စဥ္ကာလကို ေမ႕ေတ႕ေတ႕ၿဖစ္ေသာလည္းမေမ႕ပါ. သူမ ကသူငယ္ခ်ငး္မ်ားနင္ကေက်ိဳက္ထီးရုိးသြားခ်င္သည္ကို မသြားရဘူးဆုိေသာ္ေႀကာင္႕ေရခ်ိဳးသနပ္ခါးေသြးရင္ ငုိေသာ သမီးကုိ အေဖသည္ ပိုက္ဆံရွာက သမီးကိုေပးသည္ ေက်ာငး္ကိတ္စၿဖင္႕ခရီးထြက္ရမည္ၿဖစ္ေသာ သမီၚကုိအေဖသည္ ပိုက္ဆံေပးသည္ အေဖ႕ဓါတ္ပံုအခ်ဳဳိ႕တြင္ ေကာ္ကိုငး္မ်က္မွန္န႕ေတြ႕သည္ ေကာ္ကိုငး္မ်က္မွန္သည္ ေစ်းေပါေႀကာငး္ ယခုသူမသိၿပီ။

ေက်ာက္စိမ္းေပါေသာၿမိဳ႕တြင္တာဝန္က်ေသာ အေဖ႕သည ္ဖမ္းမိေသာ ေက်ာက္စီမး်ားကို ကိုင္ရသူၿဖစ္ေႀကာင္းႀကားဘူးသည္ ထုိေက်ာင္းစိမ္းမ်ကုိ လဲႀကသည္ႀကသာဘူးသည္ အေဖသည္ ရိုးသာမွဴတြင္ ဂဳဏ္ေဆာင္သူၿဖစ္သည္ ရဲၿမင္လွ်င္ မေႀကာက္ခ်င္ဟုဆုိကာ ရိုးသာမွဴၿဖင္႕တစ္သက္လံုးေနသြားသူၿဖစ္သည္ အေဖ႕နာမည္သည္ ရိုးသားမွဴနင္႕တြဲေနသည္။ သုိဳ႕ေသာ္လည္းမိသားစုိကိုခ်စ္သည္.

ယခုအခ်ိန္အေဖ႕ကိုရမည္ဆုိလ်င္သူမသည္ အေဖ႕ကို ပိုက္ဆံေတြ အမ်ားႀကီးၿပကာ အေဖ ဘာမွ စိတ္မညစ္နဲ႕သမီးမွာ ပိုက္ဆံေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ ဟု အားေပးနုိင္မည္ၿဖစ္သသည္။

အၿမင္႕သည္ အစိုးရအိမ္ခန္းတြင္ေနကာ အိမ္ကေလးမ်ားကို နစ္သက္သည္ လမ္ေလ်ာက္လ်င္လမ္းထဲမွအိမ္ကေလးမ်ားကို ေငးေမာႀကည္႕တတ္သည္ မႀကည္႕ပါနဲ႕လားအေမရာ္ သူမ်ားအိမ္ထဲလွမ္လလွမ္းႀကည္႕တာ ရွက္စရာ ဟု သူမက ဆုိေသာ္လည္းႀကည္႕ၿမဲႀကည္႕သစည္ ေစ်းဆုငိေနရာေလးမ်ားေတြ႕လ်င္ ငါလည္းေစ်းဆုိငဝယ္ခ်င္လုိက္တာဟုဆုိသည္ အၿမင္႕အေမသည္ ေစ်းသည္ၿဖစ္သည္ ေသေငွးေစ်းသည္ၿဖစ္သည ္ထိုမ်ိဳးရိုး ေပ်ာက္သြားသည္ မွာနေမ်ာစရာ.ေ စ်းသည္ သည္ေငြ ရြင္သည္။

အစိုးရအိမ္ခန္းမ်ား ဖယ္ရမည္ႀကားေသာ္အၿမင္႕ေသာကၿဖစ္သည္။ ဘယ္ေၿပာင္းရပါ႕သားသမီးတစ္စံုနင္႕. စိတ္ညစ္ရွာမည္. သမီးအႀကီးက အခန္းဝယ္ၿပီးၿဖစ္ေသာလည္း အားလံုးအတြက္စိတ္ပူရွာသည္.သာမီးအငယ္ကလည္း နိုင္ငံၿခားသြားမည္လုပ္ရာစိတ္ပူရွာၿပန္သည္.သူ႕မွာ အေဖ႕အတြက္စိတ္ပူရအားလံုးအတြက္စိတ္ပူရေလသည္ ပူေတာ႕ဘာၿဖစ္သတံုး နလံုေးရာဂါနင္႕အေစာႀကီး ေလာကမွ ထြက္သြားေလသည္. ေသြးတိုးဆီးခ်ိဳရွိေသာ္လည္းေဆးမကု. ေဆးကုလ်င္ ပိုက္ဆံကုန္သည္ ဆိုသည္ကို ယခု သူမသိၿပီ။

သူမတခ်ိန္က်လွ်င္ေဆးကုခန္းေလးဖြင္႕မည္ သမားေတာ္ႀကီး ခခ နင္႕ steve ကုိ visiting ဆရာႀကီးမ်ားခန္႕မည္ ေမာင္ေရခဲတုိ႕ကို လူစည္ေအာင္ ရွဳိးထားမည္.။ ကုိကုိခင္ေမာင္ႀကီးကုိ လာေသာေကာင္မေလးမ်ားကုိဘုေဘာက္မေၿပာေအာင္ႀကပ္မတ္ရမည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးတိုးသည္ အေၿခခံလူသတ္သမားမ်ားၿဖစ္ႀကသည္ . ေခါင္းမူးတယ္ေ်ားတယ္ နာတယ္ ဘိုက္ေအာင္႕တယ္. ေခါင္းကပြဲလုိ႕ ေၿခာ္လျလုိ႕ ဟုိနဲ႕ကြျသြားလဲုိ႕ ဒီနား ၿပဲသြာူလို႕မ်ားကုိ အဖုိးနွုိဳန္းခ်ိဳသာစြာၿဖင္႕ကုိေပးမည္ ေဆးခန္းသည္ စည္မွာေသခ်ာသည္ စည္မွေပါ႕ ေစ်းခ်ိဳထားကိုး. ခ်ိဳရမည္ ေစ်းခိ်ဳမွ လူနာလာမည္ လူနာလာမွ ကုေပးနိင္မည္ အနည္းဆံုးေလမၿဖတ္. ရင္ဘတ္မေအာင္ေအာင္. ေဝဒနာမ်ားသက္သာြးေအာင သူမကူညီမည္။ ``ဤနငည္႕ၿဖင္႕ ေရာဂါရွိရလ်က္ ေဆးမကုဘဲ ။/ ကုသလုိ႕ရမွန္းမသိဘဲ ထြက္ခြာသြားရွာေသာ မိဘမ်ားကို သူမေ က်းဇဴးဆပ္ပါမည္။


Sunday, November 18, 2012

ညေန
သူမသည္ သူမထက္သာသူမ်ားစြာကိုၿမင္ရေပါငး္မ်ားလွသည္ စိတ္မေကာငး္သလုိၿဖစ္ေသာ္ လည္းိစိတ္မထိခုိက္လွေခ် .ေပ်ာ္သလုိသာေနကိုယ္႕လူေရ. ဆုိေသာ မူသည ္သူမအတြက္ၿဖစ္သည္။ ကုိယ္လုပ္တာ ကိုယ္ရသည္မဟုတ္လား.  အမုိက္တြင္းထဲသုိဳ႕ မသက္ဆင္းရန္ကုိသာ ဆင္ၿခင္ရာသည္။


ညေနက ပ်ငး္ရိစြာလမ္းထြက္သည္ ပန္နီစူလာသုိ႕ၿဖစ္သည္. ဖူနန္ဘက္လမ္းေလ်ာက္သည္ ေရွာ႕ပင္ေမာ္ႀကီးမွ အႀကီးႀကီးၿဖစ္သည္ စကာပူေလာက္ေရွာ႕ပင္ေမာမ်ားသည္ကို သူမအေတြ႕အႀကံဳအရမၿမင္ဘူးေသးေခ်. . ေရွ႔ၿပန္ေနာက္ၿပန္ေလ်ာက္သည္။ ဘာဂါဝယ္သည္ ယခု စားရမည္ေလာ ထမငး္စားရမည္ေလာကို ည တစ္နာရီ အထိမဆံံုးၿဖတ္နိုင္ေသးေခ်။
challenger ေ႔ပၚသို႕တက္ေရြ႕ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ မနည္းေရွာက္ၿပီးေသာ္ ဝယ္လာသည္ ထံုးစံအတိုင္း.
ေခါင္းစားသည္မွာ ကြန္ၿပဴတာတြင္ နားႀကပ္နင္႕ ၈်ီေတာ႕ေၿပာလ််င္ သံုးရန္ၿဖစ္သည္ ဝယ္ေနမေက်ေသာ္ေႀကာင္႕မွားမည္ကိုစိုးရီမ္သည္. with mic ဟုဆုိသည္။ 


ပံုကိုေသခ်ာႀကည္႕ပါ. microphone ပံုႀကီးၿပထားသည္ သူမ ဇေဝဇဝါၿဖစ္ေခ်သည္ မုိက္ခြက္ႀကီးေရွ႕ခ်ၿပိးေၿပာရမွားလားမၿဖစ္ေသး. မဝယ္ေတာ႕ဘူးဆုံဳးၿဖတ္သည္ ၿပီးကာမွ open my mouth လုပ္ဦးမွပါဆိုကာ ေမးႀကည္႕ရာ မုိက္ခြက္ႀကီးခ်ေၿပာစရာမလုိပါ အသံ သူ႕ဘာသာ သူ မွ််ား အၿပာၿပထားေသာေနရာမွ ဝင္သြားပါလိမ္႕မည္ဟု ဆုိကာ ရွငး္ၿပေသာေႀကာင္႕ဝယ္လားသည္ မစမ္းသပ္ရေသး. သူမသည္ ေခတ္နင္႕မ်က္ေၿခၿပတ္ေနၿပိထင္သည္ ေတာတြင္သြားေနေတာ႕မည္ ေခါငး္သိတ္စားသည္ နားမလည္တာေတါြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ခဲ႕သည္ ဘယ္နားဘာသံုးရမလဲမသိိေခ်။
ပဳဇြန္. ငါး. ပဲၿပဳတ္. နစ္ထုတ္.
ပုဇြနေၿခက္မွဳန္႕
ဝက္အူေခ်ာငး္.
ႀကက္သြန္ေႀကာ္
ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ေႀကာ္
ပဲနီေလး
m one 1818 နစ္ကဒ္ဝယ္သည္.
အႀကမ္းဖ်င္း စလံုးေလးဆယ္ခန္႕က်သည္ မမေငြ. သံုးေသာငး္ေအာက္

သေၿပပန္းသည္ အရြက္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ပန္းၿဖစ္သည္ ဘုရားပန္းအိုးထုိးသည္ ၿမန္မာ ၿပည္မွ သေၿပပနး္ကို ၿမင္ရသည္မွာ ၿမန္မာၿပည္ကဲ႕သုိ႕ခံစားရသည္. တစ္ခက္ စလံုးနစ္က်ပ္. သံုခး်က္ စလံုးေၿခာက္က်ပ္ (မမေငြ ေလးထာင္က်ပ္ခန္႕) ၿဖစ္သည္ သေၿပသည္ ေရႀကိဳက္သည္ ေရလဲေပးလဲ စိန္းလန္းႀကာရွည္ခံသည္။ စိတ္ႀကည္သည္ စိမ္းစိမ္းစုိစိုေလးၿမင္ရသည္။ သို႕ေသာ္ ဆုိင္သိမး္ခ်ိန္သြားႀကည္႕လ်င္ သေၿပမ်ားကုိ rest room တြင္ ေရလဲသည္ကို ၿမင္ရေသာ ္သိတ္စိတ္မခ်မး္သာေခ်. အေၾခအေနရပင္ဘဲ။ ရသည္ကိုပင္ ေက်းဇဴးတင္ရေလသည္။ယေန႕အသံုးစရိတ္မွာ
ဘာဂါ သံုးက်ပ္ခဲြ
challenger စလံုးသံုးဆယ္ခန္႕
ၿမန္မာဆုိင္ စလံုး ေလးဆယ္ခနၤ႕
စုစုိေပါင္း စလံုး ခုနစ္ဆယ္ခန္႕  (မမေငြ ငါးေသာင္းေအာက္) ၿဖစ္သည္။

Saturday, November 17, 2012

17/11/2012
ခဥမသည္ အသုပ္သုပ္နည္းကို စန္ဒါလင္း နင္႕ဖိုးစိန္. ထံမွပညာယူသည္ ဆရာေကာင္းေသာ္လည္းတစ္ပည္႕မေကာငး္ေခ်. မတတ္နိုင္ ဘေလာ႕တြင္ တင္ေသာ အားနာစရာၿဖစ္သည္။ ဒီလုိဆုိ ဖဘေတာ႕အားမနာဘူးေပါ႕ ဆုိလ်င္လည္းခက္ေခ်သည္ရွိသည္႕မိတ္ပ်က္မွာကိုပ္ငစိုးရမ္းမိသည္.အခ်ိဳမွဳွန္႕မ်ားသြားသည္။ 

ပုဇြန္ဆိတ္ကေလးမ်ားမွာ တစ္ထုတ္ကုိ စလံုးေၿခာက္ကပ်. မမေငြ ေလးေထာင္က်ပ္ခန္႕ၿဖစ္သည္. ဆီအနည္းငယ္မ်ားသည္ မတတ္နိုင္ ဆီတစ္ပံုး သံုးက်ပ္ခဲြခတ္ကို သတိရစရာၿဖစ္သည္. ဆီကို ပုလင္းနင္႕ဝယ္ရေသာ အခ်ိန္ကုိ ေမ႕ထားလိုပါသည္။ စိတ္ဆငး္ရဲစရာမ်ားသည္ ရွိေသာ္လည္းေမ႕ထားလ်င္မေကာငး္ေပဘူးလား ေမ႕ခ်င္လ်ငဖ်က္လုိက္ရမလား ေသာ္တာေဆြကေတာ႕ ရွိသမ်ွ အကုန္ခ်ေရးေလသည္။ ဘေလာ႕႕ုကိုပိုတန္ဘုိးထားသည္ လာဖတ္ရေသာသူကုိ အားနာသည္.ေ ရခ်င္ရာေရးေသာ္လည္း လာဖတ္သူသည္ ေကာငး္တာေလးမ်ားဖတ္ရမလား လာတာ စိတ္ညစ္စရာနင္႕ေတြ႕ေသာ္ အားနာသည္။ ဖဘကေတာ႕ နာစရာမရွိလား ဆုိေသာ္ဘာေၿဖရမည္မသိ.

အရြက္ကဘာရြက္နည္းဆုိေသာ မေၿဖတ္တတ္ပါ အရြက္ဆုိၿပီးၿပီေပါ႕ ေႀကာ္စားလိဳရတာရယ္ ခ်ဥ္ရည္ခ်က္လုိ႕ရတာ ရယ္နစ္မ်ိဳးရွိသည္ ဒါေကာ ေႀကာ္စားရသည္ ခရုိဆိသြားဝယ္ရာ ပုလင္းႀကီးကုိစလံုးေၿခာက္က်ပ္ခြဲ မမေငြ ေလးေထာင္က်ပ္ခန္႕ ခဥမ ခ်က္ပံဳၿဖစ္ဆုိေသာ္ နစ္ေပါက္ ခ်က္ရမည္. ပုလင္းအေသးရွာဦးမည္စိတ္ကူးကာ တတ္သလိုမွတ္သလိုေႀကာ္လုိက္သည္. အေကာင္းစားမ်ားႀကားထဲတါင္ ခဥမလက္ရာေလးသည္ေလးတစ္မူထူးက ေပါက္သြားနုိင္ေလသည္။

 

ဟုိေန႕ကပဲၿ႔ပဳတ္နဲ႕မ်ွ်စ္ေႀကာ္ ေရခဲ ေသတတ္ထဲမွာ ထုတ္လားသည္ အကုန္ရွငး္လုကိ္ၿပီ ေကာငး္ေကာင္းမေကာငး္ေကာငး္ ခ်က္ထားမွေတာ႕စားရမည္ေပါ႕ နေမွ်ာစရာ.


 
ငါးဖယ္ေႀကာ္သည ္ေထာငး္ရသည္. ဘာဘဲေၿပာေၿပာယေန႕တာဝန္ေက်ေလၿပီ.မနက္ၿဖန္မအားပါ. ။ ရွိတာေလးစာတာေပါ႕. မစားခ်င္ ေခါက္ဆဲြၿပဳတ္ရွိသည္ဘဲ မေန႕က ေလးက်ပ္ဘုိးဝယ္လာေသသာ ေခါက္ဆြဲ မ်ား မစားခ်င္ေသာေႀကာင္႕မစားၿဖစ္ရာစလံုးေလးက်ပ္.မမေငြ နစ္ေထာင္က်ပ္ေက်ာ္ခန္႕ လြတ္ပစ္လုိက္သလုိၿဖစ္သြားသည္မတတ္နိုင္ ကိုယ္မွမစားခ်င္သည္ကိုး။

Friday, November 16, 2012

အလိမၼာခင္

ခဥမသည္ ခပ္သုတ္သုတ္ ကြန္ၿပဴတာကို ဖြင္႕သည္ ေရမေသာက္နိုင္. ေရေသာက္လွ်င္ ေနာက္က်သြားမည္ အခ်ိန္သည္ တန္ဘိုိးရွိသည္။ ေမာင္မလာခင္ ႀကည္႕ရမည္ ဘာေတြ ႀကည႕္႕ၿမင္နည္း အုိ ႀကည္႕စရာ မွ အစံုေပါ႕ ဖတ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွီသည္ စပ္စုရမည္. ခဥမကို မ်က္ေစ႕ေအာက္မွ အေပ်ာက္မခံေနုိင္ေသာ ေမာင္ ကို ေပ်ာက္ေသာခဏ လြင္႕ေမ်ာ ရမည္.

 ေသာ႕ရွိလ်က္နင္႕မထြက္ရသည္မွာ ခဥမၿဖစ္သည္ . ဖံုးရွိလ််က္နင္႕မဆက္ရသည္မွာလည္းခဥမပင္ၿဖစ္သည္. ရွိသည္ံဖံုးမ်ားပင္ အိမ္မွာထားခဲ႕ရေသးသည္ လက္ရွိ 012 တစ္လံုးသာ ပင္တုိင္ၿဖစ္သည္. သူသည္လည္း region limited ၿဖစ္ေလရာ လုိင္းမမိေသာေနရာတြင ္ဖံုးကေလးကုိသာ ငံု႕ႀကည္႕ရင္း ဘာမွ လုပ္ေရြ႕မရေခ်။ 

က်န္သည္မွာ ေဗ်ာက္ေသာက္ၿဖစ္သည္ ဖံုးေတြ မ်ားေသာလည္း မဆက္ရေခ်. ခင္ပြန္းကုိ ေဘးထားၿပီးေလေပါလ််င္ မည္သူသည္ ေက်နပ္မည္နည္း သို႕ၿဖစ္ေလရာ မဆက္ဘဲေနရံုသာ ၿဖစ္သည္။ ဆက္မည္ဆုိလ်င္မည္သူထံမည္ သို႕ေသာ အေႀကာင္းၿဖင္႕ဆက္သည္ ကို တင္ၿပရသည္ အခ်ိန္ႀကာေရြ႕မရ.။ ႀကာလ်င္ေကာက္မည္. သြားလ်င္ နာရီႀကည္႕မည္ . ႀကာလွခ်ည္လား ဟု ဆိုခ်င္မည္. ဖတ္လ်င္ အေနာက္နားမွာရွိသည္ မည္သူနင္႕မည္သုိ႕ခ်က္ခ်င္သနည္း ခ်က္ခ်င္လ််င္ ခ်က္ေပါ႕. သို႕ၿဖစ္ေလရာ မည္သူနင္႕မွ်လည္းမခ်က္ရဲ . 

သႀကန္ရန္ကုန္သြားလ်င္ စင္နားလုိက္ပို႕သည္. ေနာက္ဆံုးရက္ ၿပန္သြားရာ ေလဆိပ္သို႕ေပ်ာ္၇ြင္စြာလိုက္ပို႕ၿပီး အထုတ္ပစ္ခ်ကာ သႀကန္တြငး္ ေလ်ာက္လည္ေလသည္ မေမာင္ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနရေခ်သည္။ 

 ခဥမသည္ကား ထုိသုိ႕မဟုတ္ ေမာင္ရန္ကုန္သြားလ်င္ ဖံုးမဆက္ေခ်. ဆက္ပါဆုိမွ ဆက္သည္. ေမာင္ အနိပ္ခံတံုး တို႕ ကာရာအိုေကတို႕ နုိက္ကလပ္တို႕ သြားတတ္သည္ ကို မ သိေခ်င္ေယာယင္ေဆာင္သည္ ကုိယ္မနိပ္ေပးရလွ်င္ၿပီးေရာၿဖစ္သည္ အမ်ိဳးမ်ားကုိမွာထားသည္ ေမာင္႕ကို ေကာင္မေလးမ်ားနင္႕ေတြ႕လ်င္ အသိမေပးရန္ၿဖစ္သည္ ကုိယ္မွ မကြာခ်င္သည္ကုိး မသိသည္ကို ပိုမေကာငး္ေပဘူးလာ အခ်ိန္တန္ ၿပန္လာလိမ္႕မေပါ႕သူလည္း ဒီေလာက္ ေတာ႕စည္းဝါးမလြတ္ပါဘူး ပညာတတ္ အသိညဏ္ရွိသူေပဘဲပ. ႀကိဳးကေလး လြွတ္ေပးလ်င္ ပိုၿမဲသည္ မဟုတ္လား 

ခဥမအဖဳိ႕ေတာ႕ႀကိဳးၿပတ္ခ်င္ေနေလၿပီ. အသက္ေအာင္႕ာ ေနရေလသည္. ကံေကာငး္စြာ လမ္းထြက္ေနရေသးည္ အခ်ိန္မွတ္လြတ္လိုက္သည္ တစ္ခုသာ ခက္သည္............ ဆင္ဒရဲလား ေလး အဲေလ ႀကီး ၿဖစ္၏။ 

မိန္းမမ်ားသည္လည္း ခက္သည္ မည္မ်ွေလာက္အသက္ႀကီးႀကီးကုိယ္႕ကိုယ္ကို ငယ္သည္ သာ ထင္သည္ စိတ္ကးူယဥ္သည္ စိတ္ထဲတြင္ ေကာင္မေလးသာ ၿဖစ္ေနေလသည္ ေမာင္႕အေၿပာအရဆုိလ်င္ တတ္နိင္လ်င္ ေနာက္လင္ ယူခ်င္သည္ ႕အမ်ိဳးေပတည္႕ လူအားလံုးကို မဆုိလို ခဥမကုိသာ ဆုိလိုသည္ ဘယ္ၿဖစ္မလဲ ေမာင္ရယ္။ ခင္ ကအရြယ္မရွိေတာ႕ပါဘူး ဆုိကာ ခင္သည္ ဆက္လက္ ကေညာ႕ၿမဲ ကေညာ႕ေနသည္သာၿဖစ္သည္ ခစ္ခစ္ရယ္ သည္ ခုိုးခုိးခြက္ခြက္ လွဴပ္ကာရယ္သည္. မသိလ်င္ သြားညဳသည္ သိသြားလ်င္ အသာေလး ေနာက္ဆုတတ္သည္ ေတြ႕ခ်င္သည္ ဆုိေသာ ထြက္ေၿပးသည္ မေၿပးလို႕ရေခ.် ေတြ႕ၿပီၚလ်င္ ၿပတ္သြားမည္ၿဖစ္ရာမ ေတြ႕လည္းၿပတ္မည္သာ ဆိုလ်င္ ဘယ္ဇာေႀကာင္႕ေတြ႕ေနဦးမည္နည္ း ၿပတ္ဘရတ္ေပါ႕ ေနာက္ခုိးခုိးခြက္ခြက္ ကေလးေတြ ထပ္ရွာရံုသာ ၿဖစ္သည္ာ က်ားရဲအတြ႕္ အမဲမရွားေခ်. မစားရသည္ သာခက္သည္. ကြိေလၿပီ.

Thursday, November 15, 2012

အေမ႕အိမ္ကို ခ်စ္သမီးလြမ္းပါတယ္။ (credit:သီခ်င္း)

သူမသည္ လံုခ်ည္ခါးပံုစကုိ မကာ မ်က္နာသုတ္လုိက္ေလသည္။ တစ္ကယ္ၿဖစ္သည္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ၿဖစ္သည္. သူမ်ားမိန္းမေတြ ေန႕စဥ္ဘယ္လုိထမင္းခ်က္ႀကသလဲ သူမမသိပါ. သူမသိသည္မွာ ဟငး္ခ်က္ရသည္မွာစိတ္ပ်က္စရာၿဖစ္သည္ ဟငး္ခ်က္ရေသာေန႕မ်ားကိုသူ မုန္းသည္. ဝယ္စားေတာ႕လည္းစားမေကာငး္ စားမေကာင္းဆုိ ေစ်းႀကီးတာကုိ မွ မစားနို္င္ေခ်။ သာမန္ဟငး္ ခ်က္ေကာငး္ေသာ ဆုိင္နင္႕လဲ မနီးေခ်။ နီးေသာဆုိင္သည္လည္း renovate အတြက္ပိတ္ထားသည္။ အေကာငး္ႀကီးေတြ ကုိ ဘာေတြ renovate ႀကသည္မသိ. သူမေတာမ်က္ေစ႕နင္႕ႀကည္႕လ်င္ေတာ႕အေကာငး္ႀကီးပင္ရွိေသးသည္။ သက္ၿပငး္ကုခ်ကာ ဟငး္ခ်က္သည ္ေန႕ဝက္႕ုကုန္ပါေပါ႕ လက္သည္လည္း ငရုတ္သီးနယ္မိေသာေႀကာင္႕ပူစပ္ေနသည္။

ထမငး္ႀကမ္းမ်ားသည္ မ်ားဆုိ စားမွ မစားေခ်. သုိ႕ၿဖစ္ရာ ထမငး္ေႀကာ္သည္ အုိဗင္ အဲေလ အာဗင္ ပ်က္သြားသည္ ထင္သည္ ထည္႕လုိက္ၿပီး မီးခလုပ္နိပ္လ််င္ အထဲတြင္ မီးပြင္႕သည္ ဆုိေတာ႕ပ်က္ၿပီထင္သည္ သြားမဝယ္ၿဖစ္ေသးေသာေႀကာင္႕ခဲေနေသာ ပံဲၿပဳတ္ကုိ အထုတ္လုိက္ေရစိမ္လုိက္သည္ နဲနဲေပ်ာ႕သြားသည ္ထမင္းနင္႕နယ္လုိက္လ််င္ ပိုေပ်ာ႕သြားမည္ထင္ေသာေႀကာင္႕ ထမင္းသာ ေႀကာ္သည္ ပဳဇြန္ေၿခာက္မွာ နဲနဲႀကာလာေသာေႀကာင္႕အနံကေလးနဲနဲရွိရာ ေရေဆးၿပီး ကပ္ေႀကးနင္႕ စိပ္စိပ္ကုိက္ခါ ၿဖဴးလိုက္သည္ အနံ႕ေပ်ာက္သြားသည္ ပိုေပ်ာက္ရန္ ငရုတ္ေကာငး္မုန္႕ကေလးပါ နဲနဲ ထပ္ၿဖဳးလိိုက္သည္ စားသူမရိပ္မိေတာ႕ေခ်. သိတ္ေကာငး္တယ္ဟု ထင္သြားရွာသည္။

ဖုိးစိန္အသုပ္ကုိမ်က္ေစ႕ထဲကမထြက္ေသာေႀကာင္႕အားက်မခံသုပ္သည္ ဘာသုပ္လဲဆုိလ်င္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးသုပ္ ဟု ေခၚမည္.ေကာငး္သည္ဟု ေမာင္က ေၿပာသည္။


မ်ွစ္ေႀကာ္ရင္ ေရကုိင္တာ မ်ားလာေသာေႀကာင္႕ဟပ္ခ်ိဳးလာသည္ သူမတြင္ allergic rhinitis ရွိသည္ အေအးမခံနုိင္ဆရာဝန္က ေဆးေပးေသာ္လည္းမွန္မွန္မေသာက္. ရွဴစရာေဆးရွိေသာလည္းမရွဴ.။ ဟက္ခိဳ်ဳးလြန္းေသာေႀကာင္႕ေမာင္ မွ်စ္လာေႀကာ္ေပးသည္ ရပလားေမးရာ သိဘူးေလ ကုိက္စားႀကည္႕ နဴွးရင္ ရၿပီေပါ႕ ဟူ သူမက instruction ေပးသည္။ နဲနဲခ်ဥ္သလုိ ဟု ေမာင္က ဆုိေသာ္ သက္ၿပင္းကုိခ်မိသည္ နုိင္ငံၿခားတြင္ ေနေသာ သူမတုိ႕သည္ ၿမန္မာစာ မ်ားကုိ မည္သိဳ႕စာေးနသည္ မသိ မွ်စ္ခ်ိဳသည္ ဘာေႀကာင္႕ခ်ဥ္ရသနည္း ဆက္မစဥ္းစားေတာ႕.ပဲၿပဳတ္ထည္႕လုိက္သည္ ခ်ိဳသြားေလၿပီ.။ ခ်ိဳခ်က္မွေတာ႕ခ်ိဳၿပီေပါ႕.။


ပုဇြန္ဆိတ္ကေလးမ်ားကုိငရုတ္သီးစပ္စပ္ေလးၿဖင္႕အေၿခာက္အစပ္ေႀကာ္ခ်င္ေသာ္လည္း လက္ကုိမယံုေသာေႀကာင္႕ ခ်က္တတ္ေသာ အခ်ိဳခ်က္သာ ခ်က္လိုက္သည္. ဟငး္ၿဖစ္သြားေလၿပီ.အေၿခာက္ႀကိဳက္ေသာ သူမအတြက္ဝက္အူေခ်ာငး္ေႀကာ္ထားသည္ ဝက္အူေခ်ာငး္ေႀကာ္လ်င္ အခြံခ်ြတ္ရသည္ ကုိေမာင္ေၿပာမွသိသည္ တစ္သက္လံုးအခြံမခ်ွြတ္ခဲ႕စားတဲ႕အခါစားမစားတဲ႕အခါ ခြာၿပစ္ ဘယ္လုိစားခဲ႕မွန္းတာင္မမွတိမိေတာ႕. ေမာင္စားၿပီးေသာ ္မစားလည္းစားသည္ ပန္းကန္ေဆးသိမ္းခ်င္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ရန္ကုန္တြင္ သန္းေကာင္သနး္လြဲမွ ၿပန္လာေသာ သူမကုိ အိမ္တြင္ကူေသာညီမေလးက ထမငး္ခူးေက်ြးသည္ အၿမန္သိမ္းသည္ကုိ ကုိယ္ခ်ငး္စာမိသည္ ယေန႕အတြက္တာဝန္ေႀကေပၿပီ. ေမာင္သည္လည္းအခ်စ္ေတြ  တိုးလတၱ႕႔ံ။
Tuesday, November 13, 2012

ယေန႕စားစရာမ်ား.

သူမတို႕အေမသည္ ကေလးေလးေယာက္ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ကို မည္သုိ႕မည္ပံုခ်က္ၿပဳတ္ေက်ြးေမြးသြားသည္ကို စဥ္းစားမတတ္ပါ. ဟင္းခ်က္ရသည္မွာလြယ္သည္မဟုတ္. ဘုိမ က ခ်ဥ္ေပါင္ ခဥမက ကန္ဇြန္ရြက္  ၿဖဴေလးက ဘာမွ မစား. အေဖက ငါး. ကုိတုိးက လဘက္သုတ္. စိတ္ကူးေပါက္ရာ ေၿပာႀကသည္မ်ားကို အစဥ္မၿပတ္ခ်က္ေႀကြးနုိင္ေသာ အေမ႕အား ဦးညြတ္လုိက္ရပါသည္။ ဘဝတစ္ခုလံုးကုိသားသမီးမ်ားအားေပးေသာအေမ႕အား ေက်းဇဴးတင္မဆံုးပါ. မနက္မိုးလင္းလ်င္ အေဖက ေကာ္ဖီ. ခဥမက ေခါက္ဆြဲသုတ္ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး ဘာစားမလဲေမးေသာအေမ႕အား မည္သုိ႕ေသာ ခ်စ္ေမတာ ခြန္အားမ်ားနင္႕လုပ္သြားသည္ကို မစဥ္းစားတတ္ပါ.

အိမ္တြင္မခ်မ္းသာေသာ္လည္းအေမသည္ သူမကုိ ဘာမွ မခုိင္းေခ်. ထမငး္စားလ်င္ ခူးစားရံုၿဖစ္သည္ ေကာင္မေလးမ်ားရွိလ််င္ ေရပါခပ္ေပးေသးသည္ ။ လက္ေဆးစားရံုၿဖစ္သည္ ဟင္းေကာငး္သည္ မေကာင္းသည္မဆုိင္. ။ အိမ္မရွင္းတတ္ပါ။ သာယာေသာအိမ္ကေလးမ်ားကုိ နစ္သက္ေသာ္လည္း မလုပ္တတ္ပါ. လုပ္ေသာလည္း မတူေခ်.။ ယခု အိမ္ရွင္းေနသည္ အေတာ္သာယာလာၿပီၿဖစ္သည္. လမ္းေလ်ာက္ေ၇ြ႕ရၿပီၿဖစ္သည္ ယခင္က ေက်ာ္ခ်ေသာ္လည္ေးကာငး္ေကြ႕ပတ္ေရြ႕ေသာ္လည္းေ္ကောငး္သြားရသည္ ခဥမသည္ ခပ္ေဂါက္ေဂါက္ၿဖစ္သည္ .။ ရိုးသားႀကိဳးစားသည ္စိတ္ပုတ္မရွိရွာပါ။ 


 ............................................

 ငပိေႀကာ္။ ေက်းဇူး. စု.
ဂ်ဳးၿမစ္ေႀကာ္. ေက်းဇဴး စု နဲ႕သက္.... ေရေက်ာ္အိမ္.ပဳဇြန္ေႀကာ္ တစ္ခါစား တစ္ဝက္. တစ္ေကာငး ္မမေငြ တစ္ေထာင္႕ငါးရာက်ပ္ေႀကာ္. အရင္း.ငါးပတ္ေမြ. ေကာငး္ပါ႕မလားသိ. ဟငး္ၿမည္းေလ႕မရွိပါ။
မုန္႕ဟင္းခါ.း သူလဲသိတ္ေကာငး္ပံဳမရဘူး မုန္႕က ေကာငး္ပါတယ္လက္ရာမေကာင္းတာ နဲနဲႀကဲသြားတယ္။


မုန္ဳ႕ဖတ္. ခင္ေထြးရီ.


Friday, November 2, 2012

SKYFALL


ရုံထဲေရာက္သည္နင္႕ ထေရလာမ်ားကို ႀကည္႕ရငး္ အာရံုမထားနိင္ဘဲ ဖဘ ဖြင္႕ကာ check in ဝင္သူမွာ သူမၿဖစ္သည္။ only me ၿဖစ္သြားသည္ကို မသိလိုက္ရွာ. သူမ်ားေတြ ေတာ႕မနာလိုၿဖစ္ေနေလာက္ဘီဟုဆုိကာ ပီတိၿဖစ္ေနေသာ္လည္း ငါးနာရီေလာက္ႀကာသည္အထိ Like ကေလးတစ္ခု ကုိမွ်မရသည္မွာ မသကာၤေသာေႀကာင္႕ ၿပန္စစ္ရာ status မွာ Only me ၿဖစ္ေနသည္. ေအာ္ ဒုတ္ခ ဒုတ္ခ..

ေသခ်ာႀကည္႕သည ္ ၿပန္ေၿပာၿပမည္မဟုတ္ပါလား ဘယ္သူနားေထာင္ခ်င္ခ်င္ မခ်င္ခ်င္ ဘယ္သူကမွလည္း ၿပန္မေၿပာခုိငး္ဘဲနင္႕ဇတ္လမ္းၿပန္ေၿပာၿပရမွာ သူမတာဝန္ၿဖစ္ေလသည္ ႀကိဳးစားၿ႔ပီးမွတ္သည္ တတ္နုိင္လ််င္ ဘုတ္အုတ္ကေလးနင္႕ေတာင္မွတ္ခ်င္ေသးသည္ . ေနာက္ပိုိင္းေတာ႕မမွတ္နိုင္ေတာ႕. အႀကမး္ဖ်င္းသာ မွတ္နုိင္ေတာ႕သည္။

လက္မွတ္ဝယ္ရာ I Max ဆုိသည္ ကုိဝယ္ဦးမလားေမးေသးသည ္ဘာမ်ားကြာၿခားသတံုး နီးစပ္ရာ စံုစမ္းရာ screen အႀကီးႀကီးေပါ႕ 3D ဆုိလား. ေစ်းလဲ ႀကီးတယ္ ဘယ္ေလာက္လဲ ဆိုရာ စလံုး  20 ( တစ္ေသာငး္သ့ံုးေထာင္ခန္႕) က်ပ္လား ထင္သည္ အမေလးဘယ္တတ္နိုင္မွာလဲေတာ္ ဟု ဆုိကာ ပံုမွန္ 10 တန္ ( ခုန္ေထာင္က်ပ္ခန္႕) သုိ႕တန္းသြားစီသည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ေနာက္ဘက္ခပ္က်က်ရသည္ couple seat ေတာ႕မဟုတ္. ေနာက္မွီေခါငး္တင္ရန္ပါသည္ထုိင္ခုံမွာ ထုိင္လုိက္သည္နင္္ထုိင္သြားၿပီး ထလုိက္သည္နင္႕ဘတ္ကနဲ ေက်ာမီွီသုိ႕ေၿပးကပ္ရာထလ်င္ အိတ္ႀကီးနင္႕ဖိထားရသည္။

စၿပီ ဆုိသည္ နင္႕ ေၿပးႀကသည္မွာ ဂ်ိမ္းစဘြန္းၿဖစ္သည္ ေၿပးသည္ လုိက္သည္ ဘာမွန္းမသိ. ကားတစ္စီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးနင္႕ပါသြားၿပန္သည္ ေၿပးႀကၿပန္သည္။ လုိက္ႀကၿပန္သည္. ကားက အေႀကာင္းတစ္မ်ိဳးမွုိ်ုးနင္႕ရပ္သြားရာ ၈်ီန္းစဘြန္းသည္ ကားေပၚမွာဆင္းသည္ ပစ္ႀကခတ္ႀကၿပန္သည္ လူဆုိးသည္ အေတာ္ေတာ္သည္.ၿပစ္ၿပီးေၿပး၏။ 007 သည္လုိက္သည္. လူဆုိးသည္ ဆုိင္ကယ္နင္႕ေၿပးရာ 007 သည္ ထံုးစံအတိုင္း သူမ်ားဆိုင္ကယ္ကို ယူစီးကာ လုိက္ၿပန္သည္. ထူးၿခားခ်က္ယခုကားမွာ ယခုကားရယ္လုိ႕မဟုတ္ ခဥမ ရုပ္ရွင္မႀကည္႕သည္မွာႀကာၿပီၿဖစ္သည္ သတိၿပဳမိသည္မွာ ေနာက္ကြယ္မွ ေနေရြ႕ mom ( ဆရာမႀကီး) သည္ ညြန္ႀကားခ်က္မ်ားေပးသည္ စဥ္ဆက္ မၿပတ္ညြန္ႀကားခ်က္မ်ာေပးေလသည္။ ယခုကား  အမ်ိုးူးသမီး (မင္းသမီးဘဲ ဆုိပါစႈိ႕) သိတ္မလွေခ်. ခဥမ ေနာက္တစ္ကားတြင္ ဝင္ပါခြင္႕ရရန္ ႀကိုဳးစားႀကည္႕ဦးမည္ . ေမ််ာ္လင္႕ခ်က္ရွိသည္ ဘာေႀကာင္႕မ်ားမငး္သမီးေခ်ာေခ်ာေလးမ်ား မသံုးသည ္မသိ. အိပ္ခန္းလည္းသိတ္မပါေခ်.။ မေခ်ာေရြ႕လားမသိ r

ဆက္ရဦးမည္ မငး္သမးီက်န္ခဲ႕ေလရာဘာလုပ္ရမွန္းမသိေရြ႕ညြန္ႀကာခ်က္ေတာင္းရာ (ဖံုးၿဖင္႕ေတာငး္သည္မဟုတ္ နားတြင္ ဘာေလးမ်ာလဲမသိ အဲသည္ကေနနားေထာင္ၿပးီ နားထဲက ႀကားသည္ကို ၿပန္ေၿဖႀက ေးမႀကလုပ္ေနႀကသည္ စိတ္မရွည္ေခ်. မငး္သားမငး္သမိးဆုိတာ ကုိယ္႕ဘာသာကိုဆံုးၿဖတ္ရမည္ေပါ႕. အဲသလို နားႀကပ္မ်ိဳးဆုိလ််င္ ခဥမမသည္ လြတ္ပစ္လုိက္ကာလုပ္ခ်င္ရာလုပ္ၿပီးလူဆုိးမိလာမွ အထက္လူႀကိးကို ၿပန္ေတြ႕မည္ ၿဖစ္သည္ ေတးထားသည္ ေနာက္တစ္ကားေပါ႕.

မငး္သမီးသည ္ညြန္ႀကားခ်က္ရကာမ ွကမန္းကတန္းကားေပၚတက္ကာမငး္သာ တုိ႕ဆုိင္ကယ္ေနာက္သို႕လုိက္သည္. အေတာ္ေနယင္င်ေနၾကီၾဖဟ္စာ္ ) ( t)အေတယ္ ငက်ြနစ္ (စာလံုးေပါငး္မ်ားမွားသည္)  အေတာ္ေနာက္က်ေနဘီၿဖစ္သည္ 007 နင္႕ လူဆုိးသည္ ေၿပးရာမွလူဆုိးသည္ ထုိအခန္းအေတာ္ေကာငး္သည္ အိမ္ေခါင္မုိးမ်ာေပၚတြင္ ဆုိင္ကယ္စီးသည္မွာ အေတာ္မိုက္သည္. ထုိ႕ေနာက္ လူဆုိးသည္ ရထားေပၚသုိ႕ပပါသြားရာ ဘြန္းသည္ ရထားေပးသုိ႕ခုန္ခ်လုိက္ပါသြားသည္ ထံုးစံအတိုငး္ၿဖစ္သည္ ရထားေပးတြင္ တုိက္ႀက ခုိက္ႀကၿပန္သည္ အေတ ခ်ေနႀကၿခငး္ၿဖစသည္. လွဳိင္ေခးင္းထဲဝင္သြားလ်င္ အိပ္ရက္ခ်သည္.လွဳိင္ေခးါငး္မွ ထြက္လ်င္ မတ္တပ္ခ်ႀကသည္ မငး္သမီးသည္ အေၿပးသြားေရြ႕ရထားေရွ႕မွ စီးေစာင္႕ာ ပစ္မည္လုပ္သည္. နစ္ေယာက္သားပူကပ္သတ္ေနေရြ႕ဘာလုပ္ရမည္ သမသိ ညြန္ႀကားခ်က္ေပးသည္ ကို ေမးသည္ ပစ္  ဟုဆုိသည္ ဘယ္လုိပစ္မွာလဲ ဒီေလာက္ကပ္သတ္ေနႀကတာဆုိ.ပစ္မွာ ပစ္ဆုိရာ မငး္သမီးပစ္လုိက္ရာ ဘြန္းသည္ ရထားေပၚမွာ အၿမင္႕ႀကီးက်ၿပီးေရထဲသုိ႕ အေဝးႀကီးက်ခါ ေမ်ာသြားေလသည္. ေတၿပီဆရာ.......... ဆုိေသာေႀကာင္႕ဆရာမႀကီးသည္ ေတၿပီဟု ထင္လုိက္ရေလသည္..

ဘယ္ေသမွာတံုး. ဘြန္းသည္ ၿပန္ ေရာက္လာသည္ လမ္းတြင္ေတ႕အိပ္ခန္းတစ္ခန္းပါေသးေသည သိတ္တုိသည္ အားမရေခ်.။ ၿပန္လာၿပီ းဆက္ေဆးြေနြးက ရွန္ဟုိငး္ တရုတ္ၿပည္သို႕ေရာကသ္ဥြားသည ္မေရာက္ခင္ လက္နက္ဆန္း်မ်ားေပးေလ႕ရွိေသာ အဖုိးႀကီးေနရာတြင္ လူငယ္တစ္ေယာက ္ၿဖစ္သြားသည္ ေသနတတ္တစ္လက္နင္႕ ဒတ္ခဲလုိမ်ိဳးေသးေသးေလး radio trasmitter လားဘာလားသိတ္မသိ.

ရွန္ဟုိငး္ႀကီးသည္ ႀကီးႀကယ္ခမး္နားလွသည္။ ၿမင္ကြင္းတစ္ဆံုးမငး္ီမ်ားလင္းထိန္ေနသည္ ခဥမသည္ ေနရပ္သို႕လြမ္းသြားေလသည္။ ရွန္ဟုိငး္တြင ္ထုိလူဆုိးေနာက္လုိက္လာၿခငး္ၿစ္သည္ ထုိလူဆုိးပါေသာအခန္းမ်ားေကာငး္သည.္ ။ အသည္ းထိတ္စရာၿဖစသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ လူဆုိးသည္ ဘြန္းကို မ နုိင္ေခ်. ေအာက္ၿပဳတ္က်သြားေလသည္ လူဆုိးက ၿဖဳတ္ခ်သြားသည္ထင္သည္ တုိက္နံရတြင္ တြဲေလာင္းၿဖစ္ေနစဥ္ ဘြန္းက ေမးသည္ နိကို ဘယ္သူကေစခုိငး္တာလဲဆုိတာကို မေၿဖဘဲ လက္ိကုိလြတ္ခ်သြားသည္ထင္သည္ ႀကိဳက္သည္။ ဒီလုိမ်ိဳး လူဆုိးုလုိပ္မွေတာ႕စိတ္မာရမည္ေပါ႕ သိတ္ေတာ႕နားမလည္ေခ်. နားမလည္ဘဲဘာၿဖစ္လဲႀကည္႕နာလးလည္လု႕ိရသည္ဘဲ သိတ္ေတာ႕အားမရဘူးေပါ႕.

အဲသည္မွာ စိတ္မမွန္႔ပံုရေသာလူတစ္ေယာက္နင္႕ေတြ႕သည္ နဲနျၿခံဳးလုိက္သည္။ ထုိလူကို ဖမး္ိမိသည္ လြတ္သြားၿပန္သည္. လက္စားလာေခ်မည္လား လာၿပီ  Kill လုပ္မည္လားစိုးရိမ္ရသည္ တစ္ကယ္လာေခ်သည္ mom ကုိ လာ  Kill သည္ Mom ဆုိသည္မွာ ဆရာမႀကီးၿဖစသ္ည လြတ္ေၿမာက္သြားေလသည္. ဆရာမႀကီ  mom (kom မဟုတ္) ကုိ ဘြန္းသည္ တစ္ေနရာသုိ႕ေခၚကာ ဖြက္ထားေလသည္ ထုိအပိိုင္းသည္ ဘဝင္မက် ထိုမ်ွ တန္ဘုိးရွိေသာ mom ကုိ အေစာင္႕အေ၇ွာက္မ်ားစြာထည္းထည္႕ထားလုိက္ေသာ္ မရေလာ ယခုေသာတုိက္နယ္ ေတာနယ္ mansion ႀကီးတခုတြင္ လူတစ္ယာက္သာ ေနသောေနရာတြင ္mom ကုိ ဘြန္းအပါအဝင္နစ္ေယာက္သာ ေစာင္႕ေရွာက္ကာေနသည္ ကိုနယးမလည္နိုင္ေခ်. ခဥမသာဆုိလ်င္ ေနမည္ မဟုတ္. ဟယ္ ငါစိတ္မခ်ဘူး ၿမိဳ႕ထဲၿပန္မယ္ဆုိကာ ၿပန္လာမည္ၿဖစ္သည္ ဒါေပမဲ႕လဲ တစ္ကယ္တန္းခဥမသာ  mom ေနရာတြင္ ေရာက္ေနလ်င္ေတာ႕ဘြန္းက ေစာင္႕ေရွာက္မည္ဆုိလ်င္ ေနမိမည္ထင္သည္။ ကဲ ေနေတာ႕ဘာၿဖစ္သလဲ ထင္သလုိဘဲဟုိလူႀကးိ အဖဲြ႕နင္႕လုိက္လာတာေပါ႕ ဒီေလာက္လူအုပ္ႀကိးနင္႕လာ kill မွေတာ႕ေၿပးရၿပီေပါ႕ Mom လဲဒဏ္ရာရသြားရွာသည္။  mom နင္႕ေနာက္တစ္ေယာက္ ေၿမေအာက္ လွုဳွငိ္ဂဳူမွ ေၿပးစဥ္ ဘြန္းသည္ အေတာ္ေလးခံခ်ေသးသည္ စိတ္လဲတုိေနၿပီၿဖစ္သည္ ဟုိဘက္ကလူအင္အားမ်ားတာကိးု ဒါေတာင္ အေတာ္ၿပန္ခ်နုိင္သည္။

mom နႈ႕င္႕ဟုိလူႀကီေးမွာင္ထဲတြင္ လက္နိပ္ဓတ္မိးတစ္လက္နင္႕ေၿပးရာ လူဆုိးသည္ အေဝးမွပင္လွမ္းၿမင္နိုင္ေလသည ္ေၿပးပါသည္ ဆုိမွ အသည္းယားလွသည္ စစ္ေရးမက်ြမး္က်င္ေသာခဥမသာ ဆုိလ်င္ တစ္ေနရာတြင ္ဝပ္ေနလုိက္မည္ၿဖစသည္ လူွပ္စိလဴွပ္စိလုပ္ရံုမက ေမွာင္ထဲတြင္ လက္နိပ္ႀကီၿဖင္႕ေၿပးေလရာ လူဆုိးသည္ လြယ္ကူစြာ ေၾခရာခံနုိင္ေလသည္။ ဘြန္းလည္းလုိက္ကယ္ပါသည္ သုိ႕ေသာ္အနည္းငယ္ောနက္က်သြားသည္ mom သည္ သိတ္ေနာက္က်တယ္ဟု ဘြန္းအား ဆူၿမဲတုိငး္ဆူကာ မ်က္စိမွိတ္သြားေလသည္ စိ္တ္ခ်သြားၿပီထင္ရဲ႕........ ကဲ.... ၿပီးဘီ။