Monday, May 27, 2013

ေညာင္ေခ်ာင္းသာ ၂

ေညာင္ေခ်ာင္းသာ ၂

ေညာင္တံုးသိဳ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ နစ္နာရီခန္႕ေမာငး္ရသည္။ ေရာက္ေသာအခ်ိန္သည္ မနက္ ကုိးနာရီခြဲ ခန္႕ရွိၿပီၿဖစ္သည္ ေညာင္တံုးၿမိဳ႕ ေရာက္ဆုိငး္ဘုတ္ၿမင္ၿပီးသည္နင္႕ခဏတြင ္ညာဘက္လမ္းခ်ိဳးသို႕ၿပထားသည္ လ မ္းၿပသူမ်ားရွိသည္။ အနည္းငယ္ ကလံုးကလဳုနိင္ေသာ္လည္း. ေမာင္းေရြ႕ေတာ႕ရသည္. မေရာက္ခင္ အိမ္အခ််ိဳ႕မွ လမ္းညြန္သည္ အေရွ႕တြင္ကားႀကပ္ေႀကာငး္. သူတိဳ႕အိမ္ေရွ႕တြင္ရပ္ခဲ႕လ်င္ အဆင္ေၿပမည္ၿဖစ္ေႀကာငး္ဆုိရာ တစ္ေထာင္သာေပးပါဟု ဆိုသည္. သုိ႕ၿဖစ္ရာကားရပ္ခဲ႕သည္. ကားေပၚတြင္ပါေသာ ေပ်ာ္ပြဲစားၿခင္းေတာငး္ကေလးကားသနားစရာက်န္ခဲ႕ေလသည္ လဘက္သုတ္ ႀကက္သားေႀကာ္ ထမင္းၿဖဴ. စားခ်င္စရာေတာင္းကေလးသည္ စားခ်င္ေသာ္လည္း အေရွ႕တြႈ္ဘယ္ေလာက္ေရွာက္ရမည္ မသိေလရာ ထားခဲ႕ေလသည္။ထုိတံတားေနရာသည္ ............................................................................................................................ အဝင္တစ္လမ္းအထြက္တစ္လမး္ၿဖစ္သည္ တစ္ရာက်ပ္ထင္သည္ ။ ေပးရသည္.။ တံတာေလးကခုိင္ခန္႕သေယာင္ရွိေသာ္လည္း နာမည္ႀကီးခ်င္ေသာေႀကာင္႕ေက်ာ္ႀကားရာေနရာသို႕လာေသာသူသည္ ေႀကာက္ေႀကာက္နင္႕ၿဖတ္သည္ ေရမကူးတတ္ပါ.တံတားကိုေက်ာ္ၿပီးေသာ ဆုိင္ေပါင္းစံဳသုိ႕ေရာက္သည္ .။

ဆုိင္မ်ားမ်ားလွသည္. တဲကေလးမ်ား အမွန္ေတာ႕တုိင္ေလးတုိင္ထူက တာလပတ္မုိးထားၿခင္းၿဖစ္သည္ ေစ်းမေသးပါ တစ္တဲလွ်င္ နစ္ေသာင္းခန႕ယူသည္ဟု ေကာလဟာလႀကားသည္ မေပးခ်င္ေသာေႀကာင္႕မေမေးတာ႕ပါ။

ေစ်းဆုိင္တန္းကေလးမ်ားသည္ ခင္ေရာက္ဖူးေသာ ဟုိတံုးက က်ိဳက္ထီးရုိးကဲ႕သုို႕တဲ႕ကေလးမ်ားစားေသာက္စရာမ်ားေနာက္နားတြင္ နားခုိစရာ အခန္းကေလးမ်ား လူလွဲေလ်ာင္းရာ ကြပ္ပစ္ကေလးမ်ား အစားစားရွိေလသည္ နစ္ေသာင္းး. တစ္ေသာငး္. တန္ ငါးေထာင္တန္ ဆုိရာ ခင္႕မွာ ရင္ဖိရေလသည္။

ခင္သည္ေလ်ာက္သြားသည္ ဓါတ္ပံုရိုက္ခ်င္ေသာေဘကာင္႕ၿဖစ္သည္ အေတာ္ေညာင္းသြာူည္ သိတ္ေတာ႕မက်ယ္လွပါ. ေသာင္စြယ္ တစ္ခုသာၿဖစ္သည ္ထုိေပၚတႈင္ဆုိင္မ်ားစြာ ခင္းက်င္းကာ လူနားေနရာမ်ားထားကာ ေရကစားသူကစား နားသူနား. စားသူစားေလ၏။
မ်ားေသာအားၿဖင္႕လူစုနင္႕လာလ်င္ေတာ႕ကိုက္သည္ နစ္ေသာင္းလဲဘာၿဖစ္လဲ လူနစ္ဆယ္ပါလ်င္ တစ္ေထာင္ခန္႕သာ တစ္ေယာက္အတြက္ႀကသင္႕သည္။ သုိ႕ေသာ ္လူနည္းလ်င္ကားမကိုက္ေခ်. ။ ေနကလည္းပူလွသည္ ။ ခင္႕အုိင္ဖံုးသည္ ပူလြန္းေသာေႀကာင္႕ ဒါတ္ပံုိရိုက္ေရြ႕မေရေတာ႕ေခ်. ကံအားေလ်ာ္စြာကင္မရာယူလာေသာေႀကာင္႕သာ ပံုမ်ားမ်ားရ၏. ခ်စ္ခ်စ္ေတာက္ပူသည္. 


ထိုေနပူထဲတြင္ တာလံပတ္ကေလးမ်ားသာမုိးထားေသာေနရာသည္မည္မ်ွ ပူေိခ်မည္နည္းသုိ႕ေသာ ္ခင္တုိ႕သည္ အပူဒဏ္ကုိ မမွဴေခ်.  လသာေနသကဲ႕သုိ႕သာေနႀကသည္ က်န္းမာေရးေကာငး္က်ေပစြ. ေၿသာ္ခ်ရသည္. ။
စားစရာကော႕သိတ္ေစး်မႀကီးပါတ တစ္ေထာင္နစ္ေထာင္ခန႕ၤဥာၿဖစ္သည္ ငါးေႀကာ္မ်ားေရာငး္၏။ ငါးေသးေသးေလးေႀကာ္စားေကာငးသည္။  ငါးအႀကီးလဲ ေက်ာ္ေရာင္းသည္။ ဘယ္ကငါးလဲ မေမးၿဇဖစ္ ထုိနားတဝုိ္က္မွ ငါးသာ ၿဖစ္ေလမေပါ႔။လူအရမး္မႀကပ္ေသာဆုိင္တြင္ ထမငး္စားေလရာ ဆိုင္ရွင္သည္ေပးထုိင္သည္ ။ စားရင္းနင္႕ဟုိဟုိသည္သည္ေငးေမာသည္။ေရစပ္သို႕သြားသည္ ကိုယ္႕ကိုကုိယ္ဒါတ္ပံုရီုက္သည္. သူမ်ားကိ ရုိက္သည္.ေရထဲတြင္ ေရသကူသူကူး ေရကူးဝတ္စံုမလုိပါ. သည္အတုိင္းဆငး္လုိက္ရံုၿဖစသ္ည ေရမကူးတတ္ေသာသူသည္ တပန္းရွဳံးၿပန္သည္ လူနစ္တတ္သည္ဟု ေကာလာဟာလႀကားသည္. ။ ေရသည္ နက္သည္႕ေနရာနက္ တိမ္သည္႕ေနရာတိမ္သည္ ဟု ေကာလဟာလႀကားသည္ . ဖဘက သတင္းမ်ားကဲ႕သို႕ပင္ကုိယ္႕ဘာသာကို confrim လုပ္ႀကရန္ၿဖစ္သည္ . ႀကားသည္ကု ိရွယ္သည္။
သရက္သီးဝယ္သည္ အေစ႕ႀကီးသည္ အၿမွင္မ်ားသည္ဟု ေကာလဟာလၿဖစ္ၿပန္သည္။ ခင္မစားလုိက္ရပါ။ ကုိယ္႕ဘာသာကိုယ္ဝယ္စားကာ ကြန္ဖန္းလုပ္ႀကပါ။

အၿပန္လမ္းသည္ လည္းစည္ကားသည္ ေနပူသည္ အိမ္သာအတြက္သိတ္ဒုတ္ခမေရာက္ပါ ။ လမ္းခရီးအစတြင္ေသာ္လည္းေကာငး္ အၿပန္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ္အိမ္မ်ားသည္ အိမ္သာကို offer လုပ္သည္ တစ္ခါဝင္ အေပါ႕အေလးမေရြးတစ္ရာသာၿဖစ္သည္။ ေရသည္ သန္႕သလားေမးလ်င္ေတာ႕ခင္႕အေနအရဆုိလ်င္ေတာ႕သိတ္အားမရပါ။ ကေလးေတစ္ေကာင္အီးပါၿပီး ေရေဆးကာေပ်ာ္ေမြ႕ေနေလရာခ င္သည္ ေဝးေဝးသုိ႕ေၿပးရသည္.။ ေပ်ာ္သူမ်ားေပ်ာ္ေရြ႕နစ္သူမ်ားနစ္ႀကသည္။ အသိညာဏၤကတူုတ္ၿဖစ္ေနရာတုိင္းတြင္ေနရာသည္. သိတ္ပူလ်င္ ေရထဲမဆင္းသင္႕ပါ. ခင္ေတာ႕ထုိတာလပတ္ေအာက္တြင္ တစ္ေနကုန္မေနရဲပါ ေသာက္သူမ်ားလည္း္သောက္ႀကသည္ သတ္တိေကာငး္ႀကေလသည္ ေနပူပူတြင္ေသာက္ရဲႀကသည္။ ကူးသူမ်ားလည္းကူႀကသည္ ။ ေပ်ာ္စရာေေတာ႕ေကာငး္ပါသည္ ။ 

ရန္ကုန္မွာ နစ္နာရီအေဝးတြင္ရွိေသာ ေသာင္ၿပင္သည္ beach လုိ႕မေၿပာသာေသာ္လည္း သူ႕အ႔ရပ္နင္႕သူဇတ္ေပ်ာ္သူမ်ားေပ်ာ္ႀကေလသည္။ ေန႕ခ်င္းၿပန္နုိင္၏။ ေရေဆာ႕နိုင္သည္ ေၿပးကစားနိင္သညေနေစာင္႕ေလ်င္ေတာတ႕ပိုေကာင္းမည္ထင္သည္။ 

ခင္ေလညး္ေပ်ာ္ပါသည္ အၿပန္လမ္းတြင္ အနည္းငယ္ငုိက္သည္ ကားသည္ လမ္းေဘးသို႕အေနည္းငယ္ဆင္းသြားသည္ . အိပ္ငုိ္က္ေၿပသြားသည္။ နစ္နာရီ အသြားအၿပန္ေလးနာရီေပါ႕ အိမ္ေရာက္ေသာ္ ဝမ္းသာ၏. ခင္အသက္ႀကီးဘီ။

Saturday, May 25, 2013

25 May 2013

မနက္သံုးနာရီကစၿပိီအခုထက္ထိဘာမွ မစားေသးဘူးဆုိေတာ႕ Fasting လုပ္တာ ဆယ္နာရီၿဖစ္သြားဘီ. စိတ္ကူးေပါက္လုိ႕စစ္ႀကည္႕တာ glucose ၅.၆ ဆုိေတာ႕သိတ္အားမရေသးသလိုဘဲ. 

ပလာတာလဲကုန္ေလာက္ၿပီ ထမင္းအုိးနစ္ဘူးခဲြတည္ၿပီးေန႕ဘုိ႕ညစာ စားတာေပါ႕. နြားနို႕ ဝယ္ရမယ္။ ဒီေလာက္နဲ႕လဲေအာက္မဆင္းခ်င္ေသးဘူး ေရလဲမခ်ိ်ဳးရေသးဘူး ညက အက်ိလဲမလဲရေသးဘူး ညက အကိ်ၿပန္လာတဲ႕အက်ီနဲ႕ဘဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ ပန္ကာ နဲ႕မီး ထံုးစံအတိုငး္မပိတ္မိဘူး. 

မေန႕ကသိတ္စိတ္ဆင္းရဲတယ္ . ကုိယ္႕ကိုယ္ကုိလဲၿပင္ရမယ္ သူမ်ားကို ၿပင္ဘို႕ႀကိဳးစားစဘို႕တထက္ကုိယ္႕ကိုယ္ကိုယ္ၿပင္ရမယ္။ LIke လုပ္စရာမလုိဘူး စကားေၿပာရမဲ႕သူမရွိလုိ႕ ဒီမွာေၿပာတာ။ ။ က်ြန္ေတာ႕ကိုေခၚပါ က်ြန္မကိုေခၚပါေတြ လဲလာမေၿပာနဲ႕အပလာေတြ. ဟုတ္တာလဲမဟုတ္ဘူးအစကတည္းကေဝးေဝးေန အနားမကပ္နဲ႕ တုိ႕ေရမခ်ိဳးရေသးဘူး။

 မေန႕က အလုပ္ေနာက္က်တယ္။ လူေတြ အားလံုးခရီထးြက္ႀကတယ္ထင္တယ္။ အားလံုးလမ္းေပၚမွာ........ အလုပ္လုပ္ေတာ႕ Tension ရွိတယ္ 

ဟုိဘက္အိမ္က အခန္းေဖာ္ ထြက္မယ္.ထြက္ရင္ ပိုက္ဆံပိုေပးရတာ ငါဆုိေတာ႕ တရားမ်ွတမွဴေတာ႕မ၇ွိဘူး. ။ အတူတူေနတဲ႕သူေတြ ဘဲ share ရမွာေပါ႕ဘာၿဖစ္လုိ႕ငါ႕တစ္ေယာက္ထဲ႕ ကထြက္တဲ႕သူအတြက္ ေပးရမွာလဲ။ ကိုပိုေတာငး္ခ်င္ရတာလဲ.။ မေနခ်င္ရင္ထြက္ေပါ႕ဆုိေတာ႕လဲမထြက္နုိင္ဘူးဒါက ေစ်းအသက္သာဆံုးၿဖစ္ေနတယ္။ ေပးစရာရွိတဲ႕အခါႀကေတာ႕လဲေပးလုိက္ေပါ႕ဘာတတ္နုိင္မလဲ...........

.. ခုိငး္ရင္ဘာလုိ႕ၿငင္းခ်င္ႀကတာလဲ ငါက ေလးစားစရာမေကာင္းလုိ ဘဲေနမယ္။။။။ကုိယ္႕ကိုကုိယေလးစားေအာင္မွ grade မတင္ထားဘဲ..... . ေၿ႔ပာမေနနဲ႕နားညည္းတယ္။....

... ၿပန္ဘို႕ဘတ္စကားမရွိေတာ႕ဘူး ဘကစ္စကားကတ္ေပ်ာက္တယ္ စိတ္ေလာေနေတာ႕မနည္းၿပန္ရွာရဂတယ္ တကကစီစီးဘုိ႕ပိုက္ဆံႀကိဳမထုတ္ထားမိဘူး ဘယ္ေလာက္ရွီလဲသနားစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပိုက္ဆံထုတ္ေရတယ္။ ၂၆ က်ပပ္ရွိတယ္ တက္ကစီစီးလုိ႕ရေကာငး္ဲရဲအားတက္သြားတယ္။ တကကစီေတြ မလာဘူးဖံုးဆက္ေခၚတယ္ေနာက္က်မယ္ဆုိော႕မေစာင္႕နုိင္ဘူးေတါ႕တဲ႕တက္ကစီစီးတယ္

 ရထားမ၇ွိေတာ႕ဘူး ဘတ္စကားသမားက ငါ႕ကိုသနားတယ္ သနားေအာင္လဲနြးမ္းပါးရွာတာကုိး။ နီးစပ္ရာမွ ခ်ေပးၿပီးေနာက္တစ္စီးစီးဘုိ႕ေၿပာတယ္ ေနာက္တစီစီးမိနစ္နစ္ဆယ္ေစာင္႕တယ္ မလာဘူးမလာဘူးဆုိ ေနာက္ဆံုးဘတ္စ္လဲေရာက္ေရာေပါ႔. map ထုတ္ႀကည္႕တယ္ငါဘယ္ေရာက္ေနသလဲလုိ႕လမ္းေလ်ာက္မလားေတာင္စိတ္ကူးတယ္ နေမ်ာလို႕ ေနာက္ဆံဳးၿဖစ္ညစ္ၿပးစီလူိက္တယ္ ေတာ္ပါေသးရဲ႕ ရွစ္က်ပ္ဘဲက်ေပလုိ႕. ။

 မနက္ ဆင္းဝယ္ဘုိ႕ပ်င္းလုိ႕ဘာမွ မစားလုိက္ရဘူး။ ခ်က္လဲမခ်က္ဘူး။ ပ်င္းတာကိုး။ မနက္ၿဖန္လိမ္လိမ္မာမာ အလုပ္တက္ပါ႕မယ္. ငါ႕ကို မသနားဘူးလားေမ။

Saturday, May 18, 2013

Vehicle 19ယေန႕ညကို ခင္ပိုင္သည္. ။ 

Vehicle 19 ကိုေရြးရၿခင္းမွာ မင္းသားေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ . ထုိမင္းသားမ်ိဳး ခင္ႀကိဳက္သည္ ခင္လုိလူမ်ိဳးမ်ားလို႕လည္းသူမင္းသားၿဖစ္သည္ သူဘယ္လူလဲ ခင္မသိပါ. ႀကည္႕ေကာင္းသည္ ဆုိလ်င္ ၿပီးၿပီၿဖစ္သည္။

၁နာရီ နစ္ဆယ္ ေစာင္႕ရမည္ ႕ေနာက္တစ္ကားကို မေစာင္႕နုိင္ေသာေႀကာင္႕ ၁၅ မိနစ္ေနာက္က်ေနေသာ ထုိကားကို ဝင္ႀကည္႕သည္ ေထြလာ ဆယ္မိနစ္ဆုိလ်င္ ေနာက္က် ငါးမိနနစ္ဟုတြက္သည္ ခင္လုိလူမ်ိဳးသိတ္မမ်ား. ေသခ်ာတယ္ေနာ္ ဟု လက္မွတ္ေရာင္းေသာေကာင္မေလးသည္ေသခ်ာေအာင္ေမးရသည္ ရုပ္ရွင္က ၿပေနၿပိေနာ္ဟု အထပ္ထပ္သတိေပးသည္ ခင္မမွဳ. ခင္သည္ ႀကည္႕ခ်င္သည္က နည္းနည္ အခ်ိန္ၿဖဳန္းခ်င္သည္ ကမ်ားမ်ားၿဖစ္သည္ အခ်ိန္ၿဖုဳန္းေသာ အခ်ိန္တြင္ ပသာဒကေလး ဝင္လ််င္ ပိုအဆင္ေၿပသည္ေပါ႕

ဘာမွန္းေတာ႕မသိ ကားေပၚေရာက္ေနသာ သူသည္ ဖံုးနင္႕စကားေၿပာေနေလသည္ နားလည္သေလာက္မွာ သူယူလာေသာ ကားသည္ သူလုိခ်င္ေသာ ကားမဟုတ္ ထုိကား ကုိယူရမည္႕သူသည္ လည္း သူမဟုတ္ . ဇတ္လမ္းက ထုိသုိ႕ စမွားေလသည ္မွားခ်င္သေလာက္မွား ထုိ သူ႕ကိုႀကည္႕ေနရလ််င္ အၿမတ္ၿဖစ္သည္။

လူအခ်ိဳ႕သည္ ဖံုးနင္႕အေတာ္ အမိန္႕ေပးခ်င္ႀကသည္ ထုိကားထဲမွ  မေမွ်ာ္လင္႔ေသာ ဖံုးၿမည္သည္ ကားမုန္းရင္ းထုိသူသည္ မုန္႕စားေရေသာက္၏. မုန္႕ၿပဳတ္က်သြားရာ မမွ်ီတမွီေကာက္ရာ ေသနတ္တစ္လက္ရသည္ အလန္႕တႀကားၿဖစ္သြားသည္.

ထုိသူ႕ကို ကားတံခါးေဘးမွ တယ္လီဖံုးခ်ာခ်ာမ်ားလာေရာငး္သည ္တစ္ဘက္ က လာေရာင္းရင္ တစ္ဘက္က ပြင္႕ေနေသာ ကားမွန္မွ ဘာမွန္းမသိေသာ အရာကုိ ခါးပိုက္နွဴိက္ အဲေလ အလစ္သံုတ္ေၿပးသူနင္႕ေတြ႕ရသည္. အေတာ္ညံ႔ေသာသူၿဖစ္သည္ ခင္သည္ ကားေမာင္းလ််င္ ဘယ္ေတာ႕မွ ဟုိဘက္က မွန္ကို မခ်ေခ်. ။  ခင္႕ကားသည္ လက္လွည္႕ ဂီယာမွ ေအာ္တို ဂီယာ ၿဖစ္သြားရာ အေတာ္ အဆင္႕ၿမင္႕သည္ . ကားတံခါးမ်ားကို Lock ခ်သည္ မွာ ယခင္ကကဲ႕သုိ႕မဟုတ္. ေအာ္တုိေတြ ၿဖစ္လာရာ ခင္သည္ မလုပ္တတ္ေသးေခ်. ကားတံခါးကို မွန္မခ်ရံုမက. တံခါးကို အၿပင္မွ ဆဲြဖြင္႕ကာ ေဘးခံုတြင္ တင္ထားေသာ ပိုက္ဆံအိတ္ကို လုေၿပးမည္စုိးေသာေႀကာင္႕ ထုိင္ခံုေအာက္သို႕ခ်ထားသည္ မယံုလွ်င္ ေမးႀကည္႕လုိ႕ရပါသည္။ ေနာက္ပိုငး္ Lock လုပ္တတ္သြားေသာ အခါမွ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ေဘးထုိင္ခံုတြင္ တင္သည္ သို႕ေသာ္ၿငားလည္း ခင္႕ေဘးတြင္ ထုိင္ေသာသူသည ္ဆငး္လ််င္ မွန္ကို ပိတ္ေပးသြားရသည္ ခင္သသည္ ပုေသာေႀကာင္႕ဟုိဘက္ မွန္ကို လွမ္းပိတ္ရန္ အရပ္မမွီပါ။ ထုိသူသည္ လည္မလုိလုိနင္႕ခင္ေေလာက္မလည္ေခ်.

ရံုထဲသိဳ႕ ေမွာင္မွ ေရာက္ေသာခင္သည္ေနာက္ဆံုးတန္း couple seat တြင္သာ ထုိင္သည္. နစ္ေယာက္ထုိင္ခံုတြင္ ေၿခေထာက္ကေလးတင္ကာ ဇိမ္ၿဖင္႕ထုိငသ္ည အဲကြန္းသည္ သိတ္မအေအး အေနေတာ္ၿဖစ္သည္. အတြဲအခ်ို႕ကိုေတာ႕အားနာသည္ အုိ ဘာၿဖစ္လဲ ရံဳပ္ရွႈင္ရံဳဘဲဟာ ရံုပ္ရွင္ဘဲႀကည္႕ႀကေပါ႕ဟု ၈်စ္ကန္ကန္ေတြးသည္ ခင္႕ေဘးမလွမ္းမကန္းမွ အမ်ိဳးသားထသြားေသာ္ ထိတ္ကနဲၿဖစ္သည္ လက္မွတ္စစ္သြားေခၚလာကာ ခင္႕ကို ေနရာေ၇ြ႕ခုိင္းမည္ စုိးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည ရွက္စရာႀကီးေနာ ္အေတာ္ႀကာသည္ ခင္႕မွာေနမထိထုိင္မထိၿဖစ္ေနသည္ ထုိသူၿပန္ဝင္လာၿပီးသူ႕ေနရာသူ ၿပန္ထုိင္မွ စိတ္ခ်မ္းသာသြားသည္။

ထိုသူ႕ကားထဲမွ အမ်ိဳသမီးတစ္ေယာက္ကို ဖြက္ထားသည္ကို ကားဘရိတ္အရမ္းအုပ္လုိက္ေသာအခါေနာက္ခန္းမွ ထြက္လာသည္ ကို ၿမင္ရ႕သည္ ခင္႕မွာ ကားငွားစီးလ််င္ ကားထဲ အရင္ စစ္ရမည္ ဟု သင္ခနးစာရသည္ ေဘးခံုတြင္ တယ္လီဖံုးခ်ထားၿခင္း ေၿခနင္းနားတြင္ ေသနတ္ရွိေနၿခင္း ေနာက္ဖံုးနားတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ဖြက္ထားၿခင္း အစံုအလင္ကို အရင္ရွာေဖြရမည္.

ထုိသူသည္ RUSH ေနပံုရသည္ အမ်ိဳးသမီးကလည္းစကားေတြ မ်ားလွသည္ မိနး္မဆုိသည္မွာ စကားမ်ားတတ္သည္ ထင္သည္ ထုိ႕ေႀကာင္ခင္ဖံုးနံပါတ္ေပးေသာ္လည္း မဆက္ေသာ သူမ်ားလွသည္။ Viber ေလးေတာင္မွ မပို႕က်.  မိန္းမဆိုသည္ မွ ာအ သကၤႀကီးလွ်င္ သံုးစားမရေတာ႕သည္ကို ေယာက်ာ္းေလးမ်ားသည ္ေကာငး္ေကာငး္သေဘာေပါက္သည္. မိန္းမမ်ားကသာ မေပါက္က်ေခ်. ငါရေသးသည္ ဟု ထင္ေနႀကတံုးၿဖစ္သည္. ေအာ ္ဒုတ္ခဒုတ္ 

ထုိသူသည္ မိန္းမေခ်ာေခ်ာေလးရွိပံုရသည္ ငယ္ယ္ေခ်ာေခ်ာေလးဆုိလ်င္ေတာ႕လူတုိငး္ခ်စ္ႀကသည္ သုိ႕ၿဖစ္ေလရ ာသူ႕မိန္းမ အတြက္ ဘာေတြ မွန္းမသိ ဗ်ာမ်ားေလသည္။ခင္႕ေဘးမလွမ္မကန္းတြင္ လည္း ထုိင္ေသာ ေကာင္ေလးသည္ သူေကာင္မေလးေခ်ာေခ်ာ အရပ္ရွည္ရွည္ေလးကို ဖက္ထားသည္မွာ မလြတ္ေခ်. ခင္တို႕မ်ား.........တုိ႕ လုိက္ပါမယ္ဆုိလ်င္ေတာင္ ၿငင္းက်ရံုမက ဖေနာာင္႕နင္႕ပါေပါက္သြားမည္ ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕အသာေလး ၿငိမ္ေနရသည္. ငယ္ငယ္တံုးက အဖက္ခံခဲ႕ဘူးဘီဘဲ . အိမ္မက္ထဲသာ ထည္႕မက္လ်င္ေတာင္ ေရးေရးေလးေတာင္မရေတာ႕ အခုအခ်ိန္မွာေတာ႕ အနားကပ္မည္ ဆုိွလ်င္ေတာင္ ခြင္႕ေတာငး္ရမည္ ဆုိလ််င္ ယံုမည္႕သူမရွိ. ခင္သည္ မ်က္ရည္စက္လက္ကို စိုဖာေပၚတြင္သာ သုတ္ေလသည္  မ်က္ရည္ ကို ပီဇာနင္႕ညွပ္စားသည္. ခင္႔ပါးေလးကို နမ္းမည္႕သူမရွိ.။ ဥပေဒေဘာင္တြႈင္းေနထုိင္ၿခင္း ေဘးရန္ကင္းကြာ ဆုိေလရာခင္သည္လည္း ဥပေဒအတြင္းသာ ေနေလသည္ ။ 


 
 
 
 
သူ႕မိန္းမ ]ေနာက္လုိက္ရင္ ေကားေပၚမွ ေကာင္မေလး ေသနတ္မွန္သြားေလသ္ည ေဆးရံုကို မေမာင္းဘဲ တိတ္ဆိတ္ေသာ ကားပါကင္ ထဲသုိ႕ေမာင္းသြားကာ ေကာင္မေလးသည္ . စစ္ခ်က္ကိုထုိသူ ၏ ဖံုးထဲ တြင္ ေမာေမာပန္းပန္းေၿပာကာ ထုိသူက Stay with me ဟု တတြတ္တြတ္ေၿပာေနသည္ကို နားမေထာင္ဘဲ မ်က္စိမွိတ္သြားေလသည္ ေဆးရံုပို႕လ်င္ ရွင္မည္ မုခ်ကို ေဆးရံုကို အားမကိုးက်ေခ်.

စိတ္ဆုိးလာေသာသူသည္ အမိန္႕ေတြ ညြန္ႀကားခ်က္ေတြ ေပးေလြန္းေသာ ဖံုးကို လက္မခံေတာ႕ဘဲ ဘက္ထရီၿဖဳတ္ကာ လြတ္ပလိုက္သည္ ဘာမွန္မမသိေသာ အရည္ပါ ေလာင္းခ်လုိက္ေသးသည္ ဒါမ်ိဳးမွ ႀကိဳက္သည္ ၿပတ္သားရမည္ ေပါ႕ မၿပတ္သားလွ်င္ လူပ်ဳိႀကီးၿဖစ္မည္။

သူ႕႕ုိကုိ လူသတ္သမားဆုိကာ ဝိုင္းဖမ္းႀကသည္ ထုိသူသည္ ခင္႕ကဲ႕သုိ႕ပင္ ေမာ္ေတာ္ကားအေတာ္ႀကိဳက္သည္ ေမာ္ေတာ္ကားေပၚမွ မဆငး္ ကားကု ိရဲမ်ားသိေနၿပီၿဖစ္ရာ ကားလဲသင္႕သည္ မလဲ ကားကုိေဆးသြားမွဴတ္သည္ ရဲကားၿမင္ေသာ ေရေဆးေသာ ေနရာထဲသို႕ဝင္လုိက္ရာ ထုိေနရသည္ ဂုိေဒါင္ကဲ႕သို႕ၿဖစ္ၿပီၚ ေေအာ္တုိမက္တစ္ေရမ်ား႕က် ဆပ္ၿပာ မ်ားက်ကာ ေဆးေပးေလသည္ အေတာ္ေတာ္ေသာ စက္ၿဖစ္သည္ ရန္ကုန္တြင္ မေရာက္ေသးထင္သည္. 

ကားေပၚမွ လဲ ေၿပးမဆင္း အိမ္ႀကိဳအိမ္ႀကား တုိက္ေခါင္မုိးမွလဲမေၿပးကားေပၚမွ မဆင္း ေမာင္းေၿပးေလရာ မိသည္ေပါ႕ ပိတ္ဖမ္းၿပီဘဲ ထုိအခ်ိန္နားတြင္ ဘြဲ႕ယူသည္ထင္ေသာ ေနရာမွ ေတြ႕ေသာသူကုိထုိသူသည္ ဓါးစာခံလုပ္ရာ ဝိုင္းၿပီး ဖမ္းႀကရန္ ေသနတ္နင္႕ခ်ိန္သူက ခ်ိန္ ဓါတ္ပံုရိုက္သူက ရိုက္သည္ ခင္သာဆုိလ်င္ ဖဘတြင္ တင္မည္ၿဖစ္သည္ 

ေနာက္ဆံုးတြင္ သူဒါးစာခံဖမ္းထားသူသည္ အေတာ္ေတာ္သာသူၿဖစ္သည္ ဟု လူေတြ က ဝိုင္းေၿပာႀကသည္ မပစ္ရန္ေမတာရပ္ံႀကသည္။သူ႕႕ုိကုိ ေမတာရပ္ခံၿပီးသူ႕ကို ေတာ႕ဝုိငး္ပစ္လုိက္ရရာ ဒးဒရန္ရာ ရသြားေလသည္ ထုိအခ်ိန္တြင္ သူ႕ကို ေကာင္မေးလး အသံသြင္းခဲ႕သောာ တယ္ထီဖံုးထဲမွ အသံကို Broadcasting လုပ္လုက္ရာ သူမသတ္ေႀကာင္းေပၚလြင္သြားသည္ သိဳ႕ေသာ ္ခင္ငိုရေလသည္။

Wednesday, May 15, 2013

dr notes2

ဆရာဝန္ေလးခင္သည္ ေဆးရဳံဆရာဝန္ used to ျဖစ္ေလရာေဆးခန္းသိတ္မထိူင္တတ္ေခ်။လူနာကိူ မေခ်ာ့ခ်င္ေဟာက္သယဟာက္ခ်င္၏၊ ေဆးခန္းသုုုုူငယ္ခ်င္းမ်ားကသင္ထားေသာ လူနာသည္ေဆးခန္းထဲမွၿပံဳးရြွင္စြ ာ ြထြက္သြားရမည္ လုုနာကိုုစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ထားရမည္ဆိုုသည္ကုုိေမ့ေမ့သြားသည္ လနာကိလက္ဖမိုုးနွင့္အဖ်ားတိုုင္းသည္ ၊ high လား low လာူး moderate လားကိုုလက္နင့္ဆံဳးျဖတ္သည္လူနာက အဖ်ားဘယ္ေလာက္လဲ သိခ်င္လ်ွင္ည္ုုျငင္ခ်င္သည္။ လူနာကသာမိုုမီတာဝယ္ခ်င္သည္ဆိုုလိ်ွင္ ေရာင္စးစရာမရွိေပါင္ေတာ္ဟုုခပိ္ဆတ္ဆတ္ေျဖ၏။ ဖ်ားတာဘဲ အဖ်းတစ္ရက္နွ့္လာေသသုုကိုု ေသခ်ာေတာ့ေမးသည္ warning sign မ်ားရ်ိမရွိေသခ်ာျကည့္၏။ အန္တီဘေအာ့တစ္လိုုခ်င္တယ္ဟူဆိူေသာလုုနာကိုုမ်က္ေမွာင္ကုုတ္ျကညိ နစ္ပါတ္စာလိုုခ်င္တယ္ဆိူေသာလုုနာသညဆရာဝန္ေလးခင့္ကိုုျည့္ကာတစ္ပါန္ဟုုစိတ္ေျပာင္းသြားသည္။ ေခ်ာင္းလညးဆိူတယ္ အိတ္ေပ်ာ္ေအာင္ေခ်င္းဆုုးေပ်ာက္ေဆးလိူwခ်င္ေသာလူနာကိူ
ဘာေျပာရမည္မသ္ိ ဘဖ်ာူလ််င္100+ ေသာက္ရန္တတ္က်ြမ္းေသာလုုနာသ္ sugar စစ္ရန္ေတာင္းဆုုသည္ ိ ဘာလိုု့ေတာင္းဆုုသနည္းဆိူေသည္ အခ်ုုရည္ေသာက္တာမ်ားေသယေျကာငါ္ူဟုုေျဖရွင္းသည္။ ခ်ိူတာေတြေသာက္မွေတဘုုခ်္ုုခ်င္ခ်ုုိ မခ်ိုုခ်င္ ေနမွာေပါ့ဟုု ခင္သည္မစစ္ေပူးေခ် အခ်ိုုရည္ဘူးျကိးနငါ့္လာေသာ သုုက္ူ စစ္ျပီးနင္ခ်ိုုလည္းငါက ေဆးေပးဦးမွာမဟုုတ္ဘူး diet fasting နံ႕ပန္စစ္ဦးမွာဘဲဘာလိုုူစစ္မလဲဟုုေျဖာင့္ဖ်သည္။ dengue w
ဟူတ္မဟူတ္ေသြးေဖာကစစ္ခ်င္သာလူနာကိုု ဟယ္ day 1 မွာ platelet မက်ေသးဘူးေလ ဘာလုုပ္မလဲ မလိုုပါဘူးဟူပယ္ခ်သည္ ငါက ဆိူးသြားမွာစိူတယ္ဆူေသာလူနာအား ိအိုု နင္ေရအမ်ားျကီးေသာက္နိုုငါ္တာဘဲ အန္လည္းမအန္ဘုုး ဘိုုက္လည္ူမေပာင့္ဘူး အားလံဳေကာင္းတယ္ ေစာင့္ျကည္ူဦးဟုုေျဖာင္ူျသည္ လုုနာမေပ်ာ္ ခဆရာဝန္ေလးခင္သည္လည္း လုုနာြက္သြားကာမွ ေတာက္ ငါဝက္မဖန္လိုုက္ရဘူးဟုု ေနာင္တၿကီးစြာရသည္

Tuesday, May 14, 2013

ေညာင္ေခ်ာင္းသာ ၁


 ေညာင္ေခ်ာငး္သာ သုိ႕သြားရၿခငး္မွာ ညီလင္းဆက္နင္႕ မက္မက္
တုိ႕ေရးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ လမ္းရွာေနသူၿဖစ္ရ
မနက္ေစာေစာ ဆုိေသာ္လည္းခုနစ္ခဲြန္႕ရွိၿပီထင္သည ္အိမ္မွ စထြက္ႀကသည္.ကားေမာင္းခ်င္ေသာေႀကာင္႕လည္းပါသည္. ဘယ္ေလာက္ႀကာမည္ဆုိသည္ကိုေတာ႕မသိ. ေမာင္းနုိင္ပါ႕မလားလဲ မသိ။ tried ၿဖစ္ကာ ရပ္သြားမည္ကိုေတာ႕စိုးရိမ္မိသည္။ အဲသည္ေတာ႕လည္း ေနာက္တစ္ေယာက္ေမာင္းေပါ႔။  လမ္းေမးသည္ကေတာ႕ ေညာင္တံုး နားတြင္ၿဖစ္သည္ လမ္းသိသူပါ၏. မွန္းဆသိနုိင္၏။  လူခပ္မ်ားမ်ားနင္႕ေတာ႕မသြားလိဳ. . တတ္နုိင္လ််င္ တစ္ေယာက္ထည္းသာသြားလိုသည္။
လမ္းၿပသူသာမပါလွ်င္ေတာ႕အေတာ္လည္မည္ၿဖစ္သည္ ဘယ္ဘက္ကုိ ကသြားရမည္ကိုသမိ. အဝုိငး္ပတ္ေရာက္လိုက္. လမေးတြ ေကြ႔လုိက္. ဦးတည္ခ်က္ကောတာ႕ေညာင္တံုး ေညာင္ေခ်ာငး္သာၿဖစ္သည္။


တုိးဂိတ္ကိုလည္းၿဖတ္ရသည္ ကားထဲတြင္ အေႀကြမ်ားထည္႕ထားသည္ကမမွား. ငါဆယ္ တစ္ရာ နစ္ရာ တန္မ်ားထည္႕ထားရသည္. ဘုရားပန္းဝယ္လွ်င္လည္းနစ္ရာၿဖစ္သည္ လမ္းတုိးဂိတ္လည္း ေပးရသည္ ကားေစာင္႕ေပးသူကုိလည္းေပးရသည္ ကားသည္ တစ္ရားဝင ္ တစ္နာရီဘယ္ေလာက္နွဳံးမ်ားမေကာက္ေတာ႕ရာ parking အေတာ္ခက္ေလသည္။ အရင္က လည္းသိတ္မထူး. ကား Parking လုပ္ၿပီးမွသာ ပိုက္ဆံလာေကာက္ေလ႕ရွီသည္ . ကိုယ္ကလည္း က်ြမ္းက်င္သည္ကို အခုေတာ႕အရပ္ကူပါ လူဝုိင္းပါ. ဝုိင္းႀကည္႕ေပးေနရေသာအေၿခၿဖစ္သည္။
ကားမ်ား လမ္းရွင္းေသာလည္းအသည္းေတာ႕ယားသည္ ကားေမာင္းမက်ြမ္ေးသးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္နုိင္သည္. သူမ်ာေတြ ကီလိုမီတာ ရွစ္ဆယ ္ၿဖစ္ခ်ိန္ကုိယ္႕မွာ ေလးဆယ္မွ ေၿခာက္ဆယ္အတြင္းသာရွိသည္. တစ္စီးၿပီးတစ္စီးေက်ာ္ႀကည္.သက္သာရာသက္သာေႀကာင္းလာမည္ ဆုိလ််င္ ဘတ္စ္ကားကိုု အေဝးေျပးကားကြင္းအထိစီိး ျပီးရင္ ေညာင္တၤဳးးကားစီး  ။ေညာင္တံဴးေရာက္ရင္ဆိုုင္ကယ္တက္ကစီကျကိုုေနလိမ့မည္။ ငါးရာက်ပ္ေပးရင္ကမ္းစပ္နားေရာက္ျပီ ေရာက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ စေေမာင္းေသာ္ နစ္နာီႀကာ၏.ကုိယ္ေတြ က ေညာင္ေခ်ာင္းသာ လုပ္ေနေသာ္လည္း ဆုိင္းဘုတ္ကေတာ႕ခပ္တည္တည္ပင္ၿဖစ္သည္။

 


Monday, May 13, 2013

Yangon 4

 


စာေရးမည္စိတ္ကူးလွ်င္ နာရီကို ႀကည္႕ၿပီးမေရးရဲေတာ႕ မနက္ တစ္နာရီ နစ္ဆယ္ရွိၿပီၿဖစ္ရာ အိပ္သင္႕ၿပီ အိပ္ဘုိ႕ၿပင္ဆင္ရမည္ၿဖစ္သည္။ စိတ္ကူးမယဥ္သင္႕ေတာ႕.။ မေနနုိင္ေရြ႕ေရးမည္စိတ္ကူးလ်င္ ေပါ႔ပါးေသာ အေႀကာငး္အရာသာ ေ၇ြးနုိင္ေတာ႕သည္. ရန္ကုန္ကိုသြားရသည္ မွာသုတ္သုတ္ၿပာၿပာနုိင္လွွသည္ ေသာႀကာေန႕မုိးခ်ဳပ္ထိအလုပ္လုပ္ၿပိးစေနသြားရာ အထုတ္ေသခ်ာထည္႕ခ်ိန္မရ ဒါေတာင္ ႀကိဳၿပင္ထားသည္ . ၂၀ ကီလိုသာရသည္ သႀကန္တြင္းၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ အထူးဗြီအိုင္ပီၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ကီလုိသံုးဆယ္ၿဖစ္သြားသည္ ၿဖစ္မၿဖစ္ကို ေလယဥ္ကြင္းသုိ႕ဆင္းေမးရေသးသည္ 

 

ခလုပ္မနိပ္တတ္ပါ.။ ေလယဥ္လတ္မွတ္မွာႀကိဳမဝယ္သင္က႕နီးလ််င္ ေစ်းကပ္ကပ္ခ်တတ္တသည္ ဝယ္ထားၿပီးေသာသူရင္နာရသည္။ အိမ္သည္ အမွဳိက္ပံုၿဖစ္ကာ က်န္ခဲ႕သည္ . ေရခဲေသတာထဲမွာ အရာမ်ားကို လြတ္ပစ္ခဲ႕သည္ နေမ်ာစရာၿဖစ္သည္. လူမွ မရွိတာ စိတ္မခ်ေခ်။ ပစည္းက ကီလုိသံုးဆယ္သည္ အမ်ိဳးမ်ားဘုိ႕ၿဖစ္သည္ လက္ေ၈်႕သည္ ခင္႕အတြက္ၿဖစ္သည္ သိတ္ဝတ္စရာမရွိပါ ခင္ရိုးသားသည္ကို သက္ေသခံမည္႕သူမ်ား ရွိပါသည္.။ ထုိအက်ီသည္ တစ္ဆယ္တန္ၿဖစ္သည္. ခင္ဝတ္ႀက္ည႕္ရာမေတာ္ပါ ခ်စ္စရာေလး ၿဖစ္သည္ သူမ်ားလက္ထဲသုိ႕ေရာက္သြားသည္.။ 


 ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည ္အၿမဲတစ္ေစစည္ကားသည္ ခင္သည္ အၿမဲေနာက္က်တတ္သည္ သံုးနာရီအလုိထြက္မည္ဆုိၿပီးမေရာက္ပါ အႀကာႀကီးတန္းစီရသည္ အထဲေရာက္ခ်ိန္သည္ boarding time ၿဖစ္သည္ မိက္ကပ္သြားေမာ႕ေနသးသည္.
channel မ်က္လံုးဆြဲတာ သူမ်ားမွာတာဝယ္သည ္သ့ံုးဆယ္က်ပ္ၿဖစ္သည္  Revlon မ်ားဝယ္သည္။ ေစ်းခ်သည္။ အရက္တစ္ပုလင္းဝယ္မည္စိတ္ကူးေသာ္လည္းေဝပံုခ်မရ. အားလံုးကို တစ္ပုလင္းစီေပးခ်င္ေနသည္. ေလယဥ္ေပါၚရွိအခန္းမ်ားကို ေက်ာ္ခ်လုိက္သည္ အားလံုးေလယဥ္စီးဘူးသည္မဟုတ္ေလာ.
 ေမာင္လာႀကိဳသည္. ကားႀကီးနင္႕ၿဖစ္သည္ ခင္ပီတိၿဖစ္သြားသည္ ဘ ကံုးေလးကိုစီးလာတာ နစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယခုမွ ကားသစ္ႀကီးစီးရေတာ႕မည ္ေမာင္က ခင္႕အႀကိဳက္ ဒုန္း၈ြမ္းမ်ားထည္႕ထားေပးသည္ ခင္ love သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကားသစ္မ်ားစြာေတြ႕ရသည္ပီတိၿဖစ္ရသည္. ။