Saturday, November 30, 2013

yangon 8 (Inle)
ခင္ဦးေမ တုိ႕သည္ backpacker သမားမ်ားၿဖစ္ႀကသည္. ရန္ကုန္တြင္ တစ္ေန႕လံုးေလ််ာက္လည္ကာ ေန႕လည္မွ လက္မွတ္ဝယ္ၿပီး ည ေတာင္ႀကီးကားစီးက ေရြေညာင္တြင္ မနက္လင္းအားႀကီးဆင္းၿပီး ကားေစ်းညွိက ေညာင္ေရြအင္းေလးသို႕တုိက္ရုိက္လာသည္ မ်က္နာသစ္ခ်ိန္မရ. ကားေပၚက ဆင္းသည္နင္႕ကားသမား ဆုိင္ကယ္သမာဒတိဳ႕ၿဖစ္င႕ေစ်းၿညွိရသည္.


ကားသာမားသည္ ေညာင္ေရြ သို႕တုိက္ရိုက္ေခၚလာက ခင္ဦးေမကုိ ဆုိင္ကယ္ေပၚသုိ႕ ဆုိင္ကယ္သမားထံထိုးထည္႕သည္ ဆုိင္ကယ္ဆရာသည္လည္းခင္ဦးေမကို မ်က္နာသစ္ခ်ိန္ မုန္႕စားခ်ိန္မေပးေသာလည္းခင္ဥးေမသည္သိတ္မမွဴေခ်.ေအာင္ပန္းက ေပါက္စီ တစ္လံုး ေပါင္မုန္႕စတ္ခု ေရတစ္ဗူးဝယ္လာရာေအးေဆးသည္ ေလာဘႀကီးလွ်င္ ေလွ်ာက္စားေသာ္လည္း ေလာဘမ၇ွလွ်င္ ေပါင္နုိန္႕နင္႕ေနတတ္သည္. စိတ္ဒုတ္ခမရွိေပ.ဆုိင္ကယ္ဆရာသည္လည္း ေလွဆရာလက္ထဲသုိ႕ ထုိးထည္႕ရန္သာ အာသီသရွိသည္ ပိုက္ဆံမဟုတ္ေပလား မုန္႕စားေရေသာက္ေနလ််င္ သူမ်ားလက္ထဲသုိ႕ေရာက္သြားဦးမယ္ ကိုယ္႕လက္ထဲက ပစည္း ကုိယ္႕ပစည္းၿဖစ္ရာ ခင္ဦးေမကို ေလွပေးသိဳ႕ တင္ရန္သာ စိတ္ဝင္စား၏ ေလွေပၚေရာက္လွ်င္ ပိုက္ဆံၿဖစ္ၿပီ မဟုတ္လား.။ သနားစရာခင္ဦးေမသည္ ၿဖဴစင္သူေလးေလာက္ စိတ္ေကာငး္မရွိေသာေႀကာင္႕စားေကာငး္ေသာကဖြယ္မ်ားမစားရဘဲ ေလွေပၚသြုိ႕ေရာက္သြားရွာသည္.


ခင္ဦးမ ေရခ်ိဳးခန္းသည္ ခမ္းနားလွသည္ တဲလား တုိင္လားမသိေသာ အိမ္သာနင္႕ဆက္လွ်က္ ေရခ်ိဳးခန္းၿဖစ္သည္ ဘံုဘုိင္ရွိသည္ ေရခပ္ခ်ိုးရန္ ခြက္ရွိသည္ ပံုးရွိသည္.တံခါးဂ်က္ထုိးေရြ႕မရပါ. ခင္ဦးေမ အႀကံရသြားသည္မွာ ဘုိႀကိးတစ္ေယာက္လဲ အ်ကီ်လဲေနသည္ကိုၿမင္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ခင္ဦးေမသည္လည္းအက်ီလဲခ်င္သည္ အက်ီမ်ားစြာယူလာရာလဲမွ ၿဖစ္မည္. ညက အက်ီကလုိ ယခုလေလာ္ကမလွဟုထင္သည္. ေရကေတာ႕ဝါသာနာါသည္ ခ်ိုးရသည္ကို နစ္သက္သည္. သုိ႕ၿဖစ္ေလရာ ဂ်က္မရွိေသာ ေရခ်ိုးခန္းကို ဖိနပ္ ကိုေရခ်ိုၚခန္းေရွ႕တြႈ ္ခ်ြတ္က လူရွိသည္ ဆုိေသာ သေဘာၿဖင္႕ ဘယ္ဘက္လက္က ၈်က္ကို ထိန္းက ညဘာဘက္လက္ၿဖင္႕ေရခ်ိဳးသည္ အမေလးဟု အပ်ိဳေလးမ်ားလန္႕ေခ်မည္. ခင္ဦးေမ၏ လုပ္ခ်က္ကားရက္စက္လွသည္. ခင္ဦးေမသည္ ကြန္ဖီးဒန္႕ရွိေလသည္ မည္သူမွ် လာမဖြင္႕]ဟု ကြန္ဖီဒန္႕ရွိသည္.

လဲလွယ္ၿ႔ီးေေသာေရစိုအဝတ္ကို ႀကြတ္ႀကြတ္အိတ္တြ္င္ထည္႕ၿပီး ခရီးေဆာင္အိတ္ အေရွ႕အိတ္တြင္ ထည္႕သည္. . ဆပ္ၿပာမသံုးလုိက္ရ. အၿမန္ စိတ္ကူးေပါက္ကာ ေရခ်ိဳးေလရာ ေရသပ္သည္ ဟု ပင္ဆုိနုိင္သည္.။

စကာပူေကာင္ေလးသည္ ေစာင္႕ရသည္ ခငၤဦးေမသည္လညး္ သိတ္မႀကာဘာ ဖတ္ဖတ္ ဆုိကာ ၿပီး\]၏. ဘာမွ်် မလိမ္းရပါ. ေကာင္ေလးသည္ ဆုိင္ေ၇ွ႕ ေရစပ္ ေလွနားတြင္ rest room ခဏ ဆုိက ာ ေပ်ာက္ေြသာြၾးေသာ ခင္ဦးေမကုိ ေမွ်ာ္ေရြ႕ေနသည္ ခင္ဦးေမလာေသာ္ဝမ္းသာ ကာ ေရ႕ွ ဆက္ႀကသည္. ေနအနည္းငယ္ပူလာသည္ ။

ခင္ဦးေမ တုိ႕အနီးသို႕ေလွတစီးကပ္ကာေစ်းေရာငး္သည္ ႀကာပန္းထင္သည္ ေဖာင္ေတာ္ဦးကပ္ရာတာေပါ႕ကြယ္ဆုိကာ ငါးရာလားတစ္ေထာင္လားမသိ. ေလွကေလးၿဖင႕ေရာငး္ရာဝယ္လုိက္သည္။
ထိုေကာင္ေလးသည္လည္း ကြန္ဖီးဒန္႕အၿပည္႕ၿဖစသ္ည သူလ႕ထဲတႈ္င္ ကင္မရာတစ္လံုးသာ ပါသည္. ခင္တုိ႕႕သည္ကားေပၚမွာ ိတိုက္ရိုက္ဆင္းလာရာ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားသည္ ေလွေပါၚတငင္ၿဖစ္သည္ ဘာအေႀကာင္႕းေႀကာ္င႕မမွတ္မိ နင္႕ပတစ္ပပို႕ေရာဆုိေသာာ္ေလွ ထဲမွာဟု ဆုိသည္ ပိုက္ဆံအိတ္ေကာ ဆုိေသာ ေလွထဲမွာ ဟု ဆုိသည္ အားလံုးကိုအိတ္ထဲတြင္ ထည္႕ထားၿခင္းၿဖစ္သည္. ခင္သည္လြန္စြာစိတ္ပူသြားသည္ ဟယ္ အဲသလုမလုပ္နဲ႕ နင္႕ပတစ္ပပို႕ေပ်ာက္သြားရင္ ဒုတ္ခ ဆုိေသာ္ မေပ်ာက္ပါဘူ ူ ငါဒီလုိဘဲ ထားတာ ဟု ဆုိသည္ သူ႕လက္ထဲတြင္ ဘာမွ် မကိုင္ခ်င္ဟု ဆုိသည္ ေအာ္တယ္လီဖဳးန္ၿဖစ္သည္ ခင္က နင္တယ္လီဖံုးသံုးခ်င္ရင္ ငါံဖဳံးကေန personal hotspot ေပးမယ္ နင္ ငါ႕ဆုီကေန ဝိုင္ဖုိင္နဲ႕ယူေပါ႕ ဆုိည္မွ သဴ႕သည္ဖံုးေရာ ပစပေရာအလားလံုးကို ေလွေပၚရွိအိတ္ထဲ ထည္႕ကာ ေလွ်ာက္သြာေနေႀကားင္သိရရာ လြနန္စြာ ဆူပူရသည္. သုိ႕ဖညစ္ေလရာေကာင္ေလးသ္ ည ခင္ ကုိမလြန္ဆန္နုိင္ နုားညည္ေးသာေႀကာင္႕ပစပုိ႕ပစတ္ဆံအတ္ တယ္လီဖံုးတို႕ကို ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲ ထည္႕ရရာ ေဖာငး္ပြသြားသည္.
ေဖာင္ေတာ္ဦးေစာင္းတန္းေဘး ထမင္းဆုိင္မ်ားတြင္ တြင္ ခင္တုိ႕သည္ ထမင္းစားသည္ ဧည္႕သည္သည ္ e ပန္းမွာစိုးေသာေႀကာင္႕ဘာမွ မစားရဲ။ ခင္လဲ မတုိက္တြးန္ကိုယ္႕ကိုစိကိုယ္တာဝန္ဝူရန္ၿဖစ္သည္ ေႀကာက္ေႀကာက္လန္႕လန္႕ၿဖင္႕သူသည္ ကိုကာကုိလာနင္႕ ထမင္းေႀကာ္ကိ စားသ္ညမကုန္။ ခင္လည္း ထမင္းေပါင္းနင္႕ကုတ္ၿဖစ္သည္ စုစုေပါင္းနစ္ေထာင္သာက်သာ သူသည္ လြန္စြာအံႀသညည္။ သက္သာသာလွသည္ ဟု မွတ္ခ်က္ၿပဳသည္။

ခင္၏ ပိုက္ဆံအတိတ္လွလွေလးမ်ားသည္ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားေစာငး္တန္းမွဝယ္လာခ်ငး္ၿဖစ္သည္ ံုထံုးစံအတုိင္းမည္သူ႕ကိုမ်ွ မေပး ကိုယ္႕ဘာသာ ႀကည္နူးေနသည္ အေတာ္တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သူေပ။

Friday, November 29, 2013

Yangon 7 Inle


 

 
 
အငး္ေလးမွ စက္ေလွသည္ ရွစ္ေနရာသို႕ပို႕မည္ၿဖစ္သည္ ခင္တို႕သည္ သေဘာတူသည္ သံုးေနရာသြားမလားလည္းၿဖစ္သည္ ငါးေနရာသြားမလားလည္းၿဖစသ္ည ခင္တုိ႕သည္၇ေစ္ေနရာသြားမယ္ဆုိရွစ္ေနရာ ပို႕မယ္ဆုိ ရွဏ္ေနရာသြားမွၾေပါို႕ ေပါ႕ဟု ဆုိႀကသည္.

စကာပူေကာင္ေလးသည္ ဓါတ္ပံုဝါသာ္နာပါသည္ကင္မရာေအကာငး္စား မွာေၿပာငး္တတ္ထားေသးသည္ သြားေလရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိုက္သည္ေခသ်ေခ်ာခေသခ်ာရို္ကသည္ ခင္ကေတာ႕သူရိုက္လ််င္ လုိက္ရိုက္ေလသည္ ဖတ္ကေနၿဖစ္သည္။ ပံုထြက္ေတြက ေကာငး္ေကား္သာြားသည္။ 


 


ရွစ္ေနရာသုိ႕စပို႕ေ ၏ ဘယ္ေတြ ေရာက္မွနး္လဲမသိ ပို႕ခ်င္ရာပို႕ စီးမွာဘဲ ဆုိေသာ ခင္ဦးေမတုိ႕နစ္ေယာက္သည္ ေက်နပ္ေြရြ႕ေနသည္ ေရာက္လ်င္ ဆင္း . ၇ဳိက္ ႀကည႕္ၿပန္တက္ ဒါေတြ လုပ္ႀကသည္ သူေစ်းေမးလွ်င္ ခင္ဦးေမ ကဘာသာၿပန္ေပးသည္ ေစ်းေရာငး္သူမ်ားက အစ္မ သံုးမွာလား အစ္မအတြက္လားဆိုလွ်င္ ခင္ဦးေမ က ခင္ဦးေမအတြက္ ဟု ညာေၿပာေပးသည္။ ခင္ဦးေမကုိယ္တုိင္ေစ်းသိခ်င္သည္လည္းပါသည္။

သြားရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပို႕ေပးပါ၏။ ေရေပၚေစ်း ဆုိရာ ဆငး္ခုိင္းေသာေႀကာင္႕ ဟင္ ေရေပါၚေစ်းဆုိ. .........  ဟုတ္တယ္ အရင္ကေတာ႕ေရေပၚေစ်းဘဲ အခုေတာ႕ကုန္းေပၚေရာက္ေနၿပီ ဆုိေသာေႀကာင္႕ုကုန္းေပါးသုိ႕တက္ကာေရေပၚေစ်းရသည္  

ေပ်ာ္စရာေတာ႕ေကာင္းပါသည္မ ၿမင္ဘူးေသးသည္မ်ားၿမင္ရသည္ မေတြ႔ဘုူသည္မ်ားေတြ႔ရသည္ မလုပ္ဘူးေသးသည္မ်ားလုပ္ရသည္ ဟုိဘက္ေလ််ာက္ဒီဘက္ေလ််ာက္ ဟုိဟာေလးနဲနဲဝယ္ ဒီဟာေလးနဲနဲဝယ္ သိတ္ေတာ႕မဝယ္ရဲ႕ မသယ္ခ်င္ေပ။ ဘာမွ်ေတာ႕မစားႀက .ပန္းမည္ကိုေႀကာက္ႀကသည္ ဒီေလာက္အသည္နလံုးမေကာင္းေသးေခ်. နုိင္ငံၿခားသားမ်ားစြာေတြ႕သည္ သူတိို႕လည္းေပ်ာ္ရြင္ႀကသည္. ဟုိဟာေမးဒီဟာေမး. ေၿဖသူမ်ားကလည္းေဒါဴၚလာနင္႕ၿမန္မာေငြ လဲလွယ္နံဳွး ေရးထားေသာ ကဒ္ၿပားႀကီးမ်ားၿဖင္႕ေစ်းေရာငး္႕်က်သည္ အစိးမ္းတစ္ေဒၚလာ တစ္ေထာင္က်ပ္ၿဖစ္သည္ နစ္ေဒါးလာသည ္နစ္ေထာင္က်ပ္ သံုးေဒၚလာသည္ သံုးေထာင္က်ပ္ ဇယားႀကီးၿဖင္႕ ဝယ္သူမ်ားကညလလည္းေခါင္းတစ္ၿငိမ္႔ၿငိမ္႕ၿဖစင္႕နားလည္သြားႀကသည ္
ခင္ဦးေမသည္ ကားေပၚမွဆင္းလာၿပီး ေရထဲသုိ႕တန္းကူးလာရာမ်က္နာမသစ္ ခဲ႕ရေသးေခ်. တစ္ေနရာ အဝတ္အထည္မ်ားေရာင္းေသာေနရာတြင္ လံုခ်ည္ဝယ္ရင္းၿဖင္႕ rest room ဝင္ရန္ ေရခ်ိဳးရန္ေနရာေတြ႕သည္ ေရလည္းရွိသည္. ဘံုဘုိင္ၿဖင္႕ၿဖစ္သည္ ခင္ဦးေမသည္ စိတ္ဝင္စားသြားကာ ေရခ်ိဳးခ်င္စိတ္ေပါက္ေသာေႀကာင္ခေလးမမ်ားကို ေရခ်ိဳးရလားေမးရာ ေရေပးခ်ိဳး၏. အမွန္ကေတာ႕ အက်ီလဲမည္ စိတ္ကူး ရာသူတို႕က ဧညၤ႕ခံေကာငး္သည္ အခန္းေလးထဲသို႕ဝင္ကာ အက်ီေပးလွယ္၏. ခင္ဦးေမသည္ ေရပါခ်ိဳးခဲ႕သည္ . ။ လံုခ်ည္ေလးမ်ားမွာလည္း သံုးေထာင္ ေလးေထာင္ၿဖစ္သည ္ထုိလံုခ်ည္ေလးမ်ားသည္ေတာင္ႀကီးေစ်းထဲတြင္ ေၿခာက္ေထာင္႕ငါးရာခန္႕ၿဖစ္သြားေလသည္ ဘာေတြ ကြာလဲေတာ႕မသိေခ်. ဘာဘဲညဖစ္ၿစ္အင္းထဲမ် ဝယ္လာေသာ လံုခ်ည္ေလးမ်ား ပါဝါေလးမ်ားိကု ခင္ဦးေမသည္ ႔ပီတိၿဖစ္စြာ ယူေဆာင္ခဲ႕ေလသည္.

 

 

Tuesday, November 26, 2013

Yangon 6 Inle

 


 

ခင္ဦးေမ၏ ပံုမ်ားလွသည္ ဟု ကုိယ္႕ဘာသာကုိယ္ထင္သည္ ႀကည္႕မဝ။ သုိ႕ေသာ္ၿငားလည္း သိတ္မႀကားလိုေပ လွလုိက္တာမမရယ္ဟု မႀကားလို. သိတ္လွေသာ မိန္းကေလးမ်ားကုိယ္႕ကို သိတ္လွတာဘဲဟုဆ ိုလွ်င္ သိတ္မတုန္လဴွပ္သကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္သည္. သုိ႕ေသာ္လညး္ ခင္ဦေးမအတြက္ တစ္ရက္ေနလို႕တစ္ေယာက္ေဖာက္သည္မတိုးေခ်။

 ေလွတစ္စီးေပၚမွ လူႀကီးသည္ ငါးဖမ္းမည္႕ဟန္ၿပင္ကာ အုပ္ေဆာငး္ငးါဖမ္းအုပ္ႀကီးနင္႕ ေၿခေထာက္ကိုေၿမွာက္ကာ ပုိစ္ေပးသည္ လူအမ်ား ါဒတ္ပံုရိုက္ႀကသည္ ဒါတ္ပံုရိုက္ရန္ အေနအထားေကာငး္ၿဖစ္သည္.

ထိုအခုိက္ုအတန္႕သည္ ခင္ဦးေမအတြက္စိတ္မေကာငး္ၿဖစ္ရေသာအခိုက္အတန္႕ၿဖစ္သည္ ထုိလူႀကီးသည္ ပုိစ္ေပးသည္ ဒါတ္ပံု၇ိုက္ရန္ၿဖစ္သည္ ဓါတ္ပံုရုိက္ၿပီးေသာ္ အခုိက္အတန္႕ေစာင္႕ေနသည္. တစ္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင္႕ေနသလုိပင္ တစ္ေပးေလ႕မရွိသူ ခင္ဦေးမသည္ မစၥာတာဘင္း တစ္ေပးသလို အိတ္ကပ္ထဲမွာ သႀကားလံုးမ်ာ ကဒ္ထဲမွ တစ္လံုးကို ထုတ္ေပးေရြ႕ ေပးလုိက္နိင္ရန္ ဟာသ ညဏ္မရြင္ပါ။

တစ္ဝမ္းတစ္ခါး ရွာစားရခက္သည္ ဟုသာ ေတြးရသည္ ထုိလူႀကီး၏ ေနပူေလပူ ခံရေသာမ်က္နာ ေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္မ်က္နာသည္ သည္ ခင္ဦးေမ အတြက္စိ္တ္ကို ထိခုိက္ေစသည္. ခင္ဦးေမသည္ ကပ္စီးေနသူမဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ေနးသူၿဖစ္သည္. စကာပူမွ ေကာင္ေလးသည္ ေနရာ ထက သူ႕အိတ္ထဲမွ ပိုက္ဆံအိတ္ထုတ္ကာပိုက္ဆံအခ်ိဳ႕ယူသည္ ခင္ဦးေမကုိ ပိုက္ဆံ အေသး ရွိလား အဂၤလိပ္လုိေမးသည္ ထုိအခါမွ ခင္ဦးေမသည္ လွဴပ္ရွားကာ ပိုက္ဆံအနည္းငယ္ယူက ထုိလူႀကီးကို ေပးသည္ နညး္သြားသည္ ဟု ထင္မိသည္ ငါးရာလား မသိ ရန္ကုန္ ၿပန္လာတ ာ ရက္ပိုင္းရွိေသးရာ ေစ်းမၿဖတ္တတ္ေခ်. ဘယ္နားဘယ္ေလာက္ေပးသင္႕သည္ ဆုိသည္ကို.. ယခုၿပန္ေတြးေသာ္ စိတ္မေကာငး္ေခ်. ခင္ဦးေမ မေရးခ်င္ပါ ထုိလူႀကီးအလုပ္မရွိၿဖစ္သြားမွ စုိးလွသည္။ ထုိလူႀကီး၏ ပဳိစ္ေပးထားေသာ ပံုကုိ ၿဖဳတ္လုိက္ေလသည္။


 ကုိယ္႕ဝမ္းစာ ကုိယ္ရွာစားနုိင္ရန္ က်န္းမာ ခ်မး္သာ ေစရန ္ဘဝရပ္တည္မွဴ မခက္ခဲ ေစရန္ လူတုိင္းကို ေမတၱာပို႕ပါသည္။


(ယခုပံဳမ်ားတြင္ ထုိလူႀကီးမပါပါ.)


 

Monday, November 25, 2013

Yangon 5. ( Inle )
ေအာင္ပန္းမွသည္ ေရြေညာင္ သုိ႕ဘယ္ေလာက္ႀကသည္မသိ ေအာင္ပန္းအထြ္က္တြင္ ခဏအိပ္သည္ ေလယဥ္မယ္လာနွဴိးသည္ ေရြေညာင္ေရာက္ၿပီ အထုတ္မ်ားပစ္ခ်သည္ လူခုန္ဆင္းသည္ မ်က္စိၿဖင္႕ဆုိင္ကယ္ရွာသည္ လူဝုိင္းလာသည္ ဘာအလုိရွိသနည္းေမးသည္ ေညာင္ေ၇ြအငး္ေလးသြားလုိသည္.
လိုရင္းမွာ ကားတစ္စီးဆလြန္းၿဖင္႕ နာရီဝက္ခန္႕ခရီးကို တစ္ေသာငး္က်ပ ္ၿဖစ္သည္ တစ္ေယာက္ထဲၿဖစ္ရာ ၿပာသြား၏။  ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီစီးေသာ္မရေလာ. ေစ်းညီွစဥၤး ခရီးသည္ သံုးဦးထပ္ရသည္ စကာပူမွာ တစ္ေယာ္ ေဟာ္လန္မွ နစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္ ေလးေယာက္.တစ္ေသာငး္တ မတတ္ိုင္ဘူးလား တတ္နိုင္တာေပါ႔မတတ္နိုင္ဘူးလား တတ္နုိင္တာတေပါ႔ စီး၏။

မိတ္ေဆြ ဖြဲ႕၏. စကာပူမွ ေကာင္ေလးနင္႕ခင္သြား၏. ဘယ္မွာေနလဲ မိတ္ဖြဲ႕၏. ခ႔ီ/ီခ/ီ ခရီးစဥ္စံုစမ္းႀကသည္. ပထမေတာ႕တစ္ည အိပ္ဘုိ႕ၿဖစ္သည္ ေညာင္ေရြ ညဖစ္ေစ ေ၇ြေညာင္ၿဖစ္ေစ  တစ္ည အိပ္မည္.အင္းထဲတြင္ေတာ႕မအိပ္နုိင္ အမ်ိဳးသည္တစ္ည အိပ္ရာ အစိမ္းန ၂၀၀ တန္ အိပ္လာသည္ ခင္ဦးေမ မသံုးရက္ပါ။

စကားေၿပာရငး္စံုစမ္းရငး္ ေညာင္ေရြေရာက္သည္ ေညာင္ေရြမွ အငး္ေလးဘယ္လုိသြားရမလဲ မကလ််ာကိ လွမ္းေမးရာ ေညာင္ေရြဆုိတာ jetty ဘဲ ]ေအင္းေလးအတြက္ ဆုိရာ ခ်က္ၿခငး္သေဘာေပါက္သြား၏။

 

ေညာင္ေ၇ြေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕သည္ ခပ္ေသးေသးဟု ထင္ၿမင္မိသည္ ပြဲႀကိဳက္ခင္ ခင္ဦးေမသည္ ပ်င္းသြားသည္ ခင္ဦးေမသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးသူၿဖစ္ရာ ေတာတြင္ မေနတတ္ေခ်။  ေညာင္ေရြ ကုိ ေတာ ဟု မဆုိလုိပါ ေအးခ်မ္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မေနတတ္.ဆူညံရွဳပ္ေထြးေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကို နစ္သက္၏။ သို႕ၿဖစ္ရာ မအိပ္ေတာ႕ဘူး ဆံုးၿဖတ္လုိက္သည္ အိပ္လွ်င္ လည္း ၿမိဳ႕တိုင္းတြင္ သံုးေထာင္ တည္းခုိခန္းသည္ အသာေလးရ၏။

ခင္ဦးေမ တို႕ၿမိဳ႕အဝင္တြင္ နုိင္ငံၿခားသားမ်ားအစိမ္းနစ္ဆယ္ေပးရန္ စာကပ္ထားသည္ နုိင္ငံၿခားသားမ်ားေအာ္သြားသည္ ခင္ဦးေမ လိုကယ္သည္ စိတ္မပူေခ်. သူမွ မေပးရဘဲကုိး။ ခင္ဦးေမတုိ႕ ၏ ခ်စ္ၿခငး္ကို ဆုိင္ကယ္ဆရာသည္ ဖ်က္စးိသည္ ခင္ဦးေမကို ဆုိင္ကယ္နင္႕ ေခၚသြားၿပီး ထုိနုင္ငံခာ နုိင္ငံၿခားသားမ်ားပါေသာကားသည္ ဝူးကနဲထြက္သြားေလသည္ ေကာငေ္ေလးသည္ ဘာလုပ္ရမည္ မဆံုးၿဖတ္ရေသးခင္  ခင္ဦးေမတုိ ခ်စ္ၿခာငး္ၿခငး္ကုိ သူတို႕ခဲြႀကသည္


 
ခ်က္ၿခငး္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႕ေရာက္သြားသည္. နစ္ေသာငး္ေတာင္းသည္ ေလွတစီးလံုးခင္ဦးေမ အအပိုင္စားစီးရမည္ ၿဖစ္သည္ ဟင္ တစ္ေယာက္ထဲ႔ပ်င္စရာ နစ္ေသာငး္လဲေပးနုိင္ပါဘူး ]ဟု ခင္ဦးေမသည္ ေၿခကန္ညင္းသည္ ေနာ္ကဆံုး တစ္ေသာငး္ေၿခာ္ေထာက္ ေၿခာက္ေထာင္လဲေပးနိုင္ေပါင္ေတာ္ တစ္ၿခား ခရီၚသည္မွ်ားနင္႕ေပါင္းစီးမည္ ဟု ဆုိရာ တစ္ၿခားခရီးသည္မရွိဟု ဆုိသည္ ယံုဘူ ယံူဘူး ဟု ေၿခေဆာင္႕ကာ ၿငင္းသည္ နီတို႕တ စ္ၿမိဳ႕လံုးငါတစ္ေယာက္ထဲၿဖစ္နုိင္ေပါင္ေတာ္ဟု ညင္း၏. တစ္ၿခားခရီးသည္မ်ားဘယ္ေရာက္ေနသည္ မသိေခ်. ကံပင္ၿဖစ္မည္

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဘုတ္ဘုတ္ ဆုိင္ကယ္ဆရာထံသုိ႕ဖံုးလာသည္ လူတုိငး္ဖ့ုးနင္႕ၿဖစ္သည္ အဂၤလိပ္ိလုိလည္းတတ္ႀကသည္။ စကာပူေကာင္ေလးၿဖစ္သည္ ခငၤဦးေမ ထံသို႕လုိက္ပို႕ရန္ ေတာငး္ဆုိေသာေႀကာင္႕လုိက္ပို႕ရၿခငး္ၿဖစ္သည္ ခင္ဦးေမတုိ႕သည္ဝမ္းသာသြၾးေလသည္ ငါတို႕ၿပန္လည္ဆံုေတြ႕ႀကေပမၿပီ လုလု စကၠထက္ မေလ်ာ႕ေသာ ဝမ္းသာၿခငး္မ်ိဳးၿဖစ္သည္စက္ေလွေမာင္ေတာ္ဘုတ္သည္လည္းဝမး္သာ သည္ ဒါဆုိရင္ နစ္ေယာက္ တစ္ေသာငး္ွရွစ္ေထာင္ဟု ေစ်းေလ််႕သည္ ပံုမွန္နစ္ေသာငး္နစ္ေသာငး္ ခဲြ႔ပါေ်ာ ဗ်ာ ဆုိသည္ ခင္ီဥးမသည္ ဘာသာၿပန္၏ အားလံုးနားလည္ႀကသေညလည္း ထိုေကာင္ေလးကို ေမးသည္ ထုိေကာင္ေလးက သူ႕တြက္ ၿပသာနာမရွိ ဟု ဆုိသည္ တစ္ေယာက္ကိုးေထာင္ဆုိေသာ္ အစိမ္းကိုးက်ပ္ေပါ႕ ဟု သဳ႕႕ကိုဘာသာၿပန္ေပးရာ ရတယ္ ဟု ဆုိသည္ ခင္ဦးေမကေတာ႕ အနည္းငယ္တစ္ေမ််ာသည္ လူမ်ားလ််င္ တစ္ေယာက္သံုးေထာင္က်ပ္ ရေႀကာငး္ႀကားဘူးရာ ကုိးေထာင္က်ပ္ၿဖစ္ရန္ အင္တင္တင္ၿဖစ္သည္.


ေကာင္ေလးကခင္ဦးေမ ဘယ္လုိလဲ ေမးရာ I have to........ no choice ဟု ဘုိသံပါပါ ခင္ဦးေမ အထင္)  ဟု ၿပန္ေၿဖက စက္ေလွေပါၚသို႕တက္ႀကသည္. ထုိင္ခံုနင္႕စမတ္က်က်ၿဖစ္သည္ ကေလးနစ္ေယာက္ ေပါသည္ ပဲ႕႔ပိုင္းတြင္တစ္ေယာက္ ဦးပိုင္းတြင္တစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္ ေမာငး္သူက ေမာငး္ လွဲသူကလွ ထုိင္ခ်င္လွ်င္ ထုိင္. ခင္တုိ႕သည္ မ်က္နာမသစ္ ဘာမသစ္ မုန္႕မစားဘာမစား အိီလုိက္ႀကီးေပၚမွ ဆင္းကာ ဆလြန္းကားေပၚသို႕ေရာက္ေရြ႕ အင္းေလးထဲသုိ႕ စက္ေလွစီးမည္ ၿဖစ္သည္ တစ္ေနကုန္ ထုိစက္ေလွသည္ ခင္ဦးေမတုိ႕နစ္ေယာက္အပိုင္ၿဖစ္သ္ည ရွစ္ေနရာ သုိ႕ဳပို႕ေပးမည္ ၿဖစ္သည္ ႀကိဳက္သလုိ အခ်ိန္ယူနို္င္သည္ ေကာငးေလစြ. 


စက္ေလွသည္ေဝါကနဲ အငး္ထဲသုိ႕ေ၇ွ႕ရွဴေလရာ ခင္ဦးေမတုိ႕သည္ လည္း ၿပံဳးြရြႈင္စြာ ႀကည္နူူးေရြ႕ အငး္ေလးအလွကုိ ရွဴၿမင္ရေတာ႕ၿမင္ၿဖစ္ရာ ရင္ခုန္ႀကသည္.

 

မွတ္ခ်က္
ရင္သိမ္ံတံုန္ဇတ္လမ္း ရိုက္ရင္ ေကာင္းမား.

Sunday, November 24, 2013

မမူးရင္ ႀကိဳက္သလိုေၿပာ.

ေခါင္းစဥ္: မမူးရင္ ႀကိဳက္သလိုေၿပာ.
...................................

မေလးဖံုးတစ္လံုးရွိသည္ တစ္လ မေလးတစ္ရာ႕ငါးဆယ္ေပး လုိင္းေႀကးရသည္။ စကာပူေရာက္ေနေသာေႀကာင္႕မသံုးၿဖစ္.

စကာပူတစ္လံုးအိုင္ဖံုးရွိသည္ ေမာင္သည္အိုင္မႀကိဳက္ ေမာင္ႀကိဳက္တတ္ေအာင္ အတင္းေပးထားရသည္ ယခုႀကိဳက္သြားရာ ၿပန္ေတာင္းေရြ႕မရေတာ႕ေခ်. သူ႕ဖံုးသူမသံုးေတာ႕ သူဖံုးသည္ touch မဟုတ္. ခင္ဥိးေမ သံုးေရြ႕မရပါ။ သံုးခ်င္လွ်င္ သူ႕ဆီမွ အိုင္ဖံုးကို ၿပန္ၿပီးကပ္ေတာငး္ၿပီးသံုးရေသာေႀကာင္႕ယခု ဂဒီးဂဒီး ဒါတ္ပံဳမတင္နိုင္ေခ်. သနားစရာေကာင္လွသည္ ၿဖူစင္သူေလးပင္ ယခုေလာက္သနားစရာမေကာင္း.

Prepaid နစ္ကပ္ရွိသည္ တစ္ကပ္သည္ ၁၈ က်ပ္တန္ၿဖစ္သည္ ေၿခာက္လခံၿဖစ္သည္ ဒါလဲ ေမာင္ယူထားသည္ သူအၿကမ္းသံုးၿဖစ္သည္.

ေနာက္တစ္ကဒ္သည္ ရက္ ၅၀ ခံ ၂၈ က်ပ္တန္ၿဖစ္သည္ ဒါလဲ သူယူယူသံုးတတ္သည္ ရန္ကုန္ေခၚလွ်င္ သက္သာ ေသာေႀကာင္႕ယူယူသံုးသည္. ခင္႕မွာ စကာပူတြင္ ခက္၏ တမင္မ်ား လုပ္ေနသလား ထင္ရသည္။

ရန္ကနု္တြင္ ဖံုး ငါးလံုးရွိသည္ နစ္လံုးမွာ သူမ်ား လက္ထဲေရာက္ေနသည္ တစ္လံုးမွ အိမ္သံုးလုပ္ထားသည္ ခင္အၿပင္ယူသြားေရြ႕မရပါ။

တစ္လံုးမွာ ေမာင္သံုးရန္ၿဖစ္သည္ အင္တာနက္မရွိပါ.။ ခင္႕အိုင္ဖံုးထဲ ထည္႕ရန္ ကဒ္ခ်ိဳးခ်င္ေသာ သူက ေပးမခ်ိဳး သူ႕ဖံုးလာမထိနင္႕ဆိုသည္.

သုိ႕ေသာ္ေေႀကာင္႕ယခုအၿပန္တြင္ေနာက္တစ္ကဒ္ဝယ္ကာ အင္တာနက္ထဲ႕ေရြ႕ ကဒ္ခ်ိဳးကာ ခင္႕အိုင္ဖံုးထဲ ထည္႕ကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး update ၏ အေတာ္ ေသာက္ၿမင္ကသည္ လားမသိ မသိခ်င္ေယာင္ေ ဆာင္ကာ သူအင္တနာက္ သံုးခ်င္သည္ ဆုိကာ ထုိအိုင္ဖံုးေကာ ကဒ္ပါေတာင္း၏ ေပးရေပေတာ႕မည္.

စကာပူ အိမ္ဖံုးလဲရွိသည္ သိတ္မသံုးၿဖစ္. နံပါတ္ပင္ မမွတ္မိေခ်.။ ဖံုးမ်ားစြာရွိေသာလည္းယခုတစ္ေလာ အဆင္မေၿပ. စကာပူ မေလးရွားတြင္ ေနာက္အုိင္ဖံုးကို သူလစ္မွ ထပ္ဝယ္မည္ mini I pad လည္းေခ်ာင္းေနသသည္. ရန္ကုန္ေရာက္လွ်င္ ကဒ္ၿပားတစ္ၿပားထပ္ဝယ္ခ်င္ေသာ္လည္း မဲနွဴိက္က ေပါက္ခ်င္သည္ ႀကံရဖန္ရေပဦးမည္

Yangon 4 (to Inle Lake)ေတာင္ႀကီးသြားရန္ Elite ကုိ ေအာင္ဆန္းကြင္းကားဂိတ္မွဝယ္သည္။ နစ္ေသာင္းက်ပ္ၿဖစ္သည္ ။ one way ၿဖစသ္ည္။ ညေန ေၿခာက္နာရီထြက္ေရြ႕ မနက္ ခင္းေတာင္ႀကီး ဟုိပုန္းေရာက္မည္ၿဖစ္သည္
ကားလက္မွတ္ကို ေန႕လည္ နစ္နာရီဝန္းက်င္မွ ေအာင္ဆန္းကြင္း တြင္ သြားဝယ္ၿပီး ညေန ေၿခာက္နာရီ စီးရာအေတာ္ rush ၿဖစ္သည္ အိမ္ကမန္းကတနး္ၿပန္. အထုတ္ထည္႕ၿပန္ထြက္ ေၿပာောတ႕သာ လြယ္ော္လည္းကားေမာငး္ရမလြယ္ေခ်.။

ကားကုိ မရမ္းကုန္းမငး္ဒမလမး္နင္႕က်ိဳက္ဝိုငး္ဘုရာလးမ္းေဒါင္႕ကိုသြားစီးရဥသည္ အစ္မနင္႕ခဲအို ကားဂိတ္သုိ႔လုိက္ပို႕သည္ ကားဂီတ္သုိ႕. လမ္းတစ္ေလ််ာက္ကားက်ပ္သည္။ အခ်ိန္ရေသာေႀကာင္႕သိတ္ေတာ႕စိတ္မေလာ။ ေမာင္းသူေတာ႕ေမာမည္ စီးသူကေတာ႕အုိေကပါသည္ ကားသည ္သံဳးခံုတန္းၿဖစ္သည္ အထူးကားၿဖစ္သည္ နစ္ေယာက္ခံုတန္းနင္႕တစ္ေယာက္ခံဳတန္းသာပါသည္ ခံုႀကီူးသည္ကားေခ်ာင္သည္ လူသြားလမ္းနင္႕ကပ္ရက္ကိုေ၇ြးလုိက္သည္.တစ္ေယာက္ခံုမရ. အတြငး္ခံုကို ယခုမႀကိဳက္ေတာ႕ အသက္ႀကီးၿပီ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိေနခ်င္သည္ အတြင္းသည္ အသက္ရွူႀကပ္သည္ဝင္ရထြက္ရမလြယ္။ ညဘက္ဆုိေတာ႕ေဘးရွဴခင္းဲလဲဘာမွ မရွိ.လူေလွ်ာက္လမ္းသည္ လူွေလွ်ာက္လမ္းကို ကိုယ္ပိုင္သည္ေၿခေညာငး္လက္ဆန္႕ရသည္ ေညာငး္လွွ်င္အေႀကာဆန္႕နုိင္သည္ အဝင္အထြက္လြယ္သည္။
ကားသည ္ေလယဥ္ပ်ံကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္သည ္ေလယဥ္မယ္ပါသည္ေစာငႀကီးေကားင္သည္ ခ်မ္းလဲခ်မ္းသည္ တီဗြီလဲပါသည္ တစ္ေယာက္တစ္ံဳၿဖစ္သည္. တယ္လီဖံုးလဲ ဘက္ထရီသြင္းနုိင္သည္ အေတာ္ေလသြားသည္ ုနုိင္ငံၿခားအဆင္႕မွီပါသည္ အေတာ္ေက်နပ္၏. ေခါငး္မူးလ်င်္ေဆးေပးမည္ ဆုိရာေခါငး္မမူးဘဲနင္႕ေတာင္းေသာက္လုိက္သည္. အိိတ္ေထာင္ထဲတြင္ပါရာစီတစ္ေမာ ပါါသည္ဘာမီတြန္ပါသည္ ရွဴေဆးပါသည္ အခ်ဥ္ထုတ္ပါသည္ ေရဘူးပါသည္ အသက္ႀကီးဘီ။၁၁၅မိုင္သို႕ေရာက္ေသာ္ ကမန္းကတန္းထမငး္ဆင္းစားသည္ဟင္းေတာ႕ေကာငး္မည္ အခ်ိန္လုေရြ႕တက္သုတ္ရုိက္စားရာ သိတ္မဝင္။ ေရာက္ေရာက္ခ်ငး္ rest room ဝင္ရသည ္စားရသည ္ေရမ်ားမ်ားမေသာက္ရဲသူဘယ္အခ်ိန္ ရပ္မည္မသိရာေရေလ်ာ႕ေသာက္ရသည္ ကားမထြက္ခင္ rest room ၿပန္ဝင္ရသည္ ။အသက္ႀကီးဘီ။ စိတ္ခ်ရေအာင္ ၿဖစ္သည္။အင္တာနက္သည္ သိတ္မဆင္မေၿပ GSM ေတာ႕မိသည္ . ပံုတင္ရင္းနင္႕ လုိင္းေပ်ာက္သြား၏. ပံု size မ်ားလည္း ႀကီးသည္ၿဖစ္ရာ မလြယ္။ ကားတစ္စီးလံုးအိပ္ႀကသည္.ေစာင္ေခါင္းၿမီးၿခံဴကာ အိပ္သည္ေစာင္ပါးပါသည္. ေခါင္းစြပ္ပါသည္ အေနးြထးည္တစ္ထည္ပါသည္ အသက္ႀီကီးဘီ. အထုတ္ အဝတ္အစားထုတ္တစ္ခုပါသည္ အေနြးထည္ ေစာင္ပါးထည္႕ရန္ တစ္ထုတ္ပါသည္ ခပ္ပါးပါးပင္ၿဖစ္သည္ စုစုေပါင္း ခပ္ေသးေသး နစ္ထုတ္ၿဖစ္သည္ တစ္ထုတ္ထဲဆုိလွ်င္ ေလးသည္။ ရွာရခက္သည္ ။ ေထာရလီ လက္ေဂ႕ခ်္မ်ားမသယ္သင္႕ပါ.  တြန္းရန္မလြယ္။ လမ္းတြင္ ၁၁၅ မုိင္ တစ္ခါနင္႕ ေအာင္ပန္းတြင္ တစ္ခါသာရပ္၏။ ေရေလွ်ာ႕ေသာက္ထားလုိ႕ေတာ္ေသး၏။မုိးလင္းေသာ္ ေအာင္ပန္းေရာက္၏။

Saturday, November 23, 2013

ခင္လြမ္းခ်င္း

ခင္သည္ ဘေလာ႕ေခတတ္ကု ိလြမ္းသည ္နာမည္ႀကီးခဲ႕ေသာေႀကာငး္လြမ္းသည္ ဟုမဆုိနုိင္. ခင္ ဟု မဆုိ. kom ဆုိလ််င္ မသိသူမရွိ. မသိသူမရွိလဲ လြမ္းရသည္႕အထဲ အဓိက မဟုတ္.

လြမ္းရသည္မွာဘယ္သူ႕႕ုိကုိ ဘယ္ဝါမွန္းမသိ. စာေလးေတြ ဖတ္ကာ ခင္၏. ကုိယ္နင္႕ကီးကိုက္လွ်င္ သူ႕စာေလးေတြ ကို မလြတ္တန္းဖတ္ကာ ခင္၏ းကီးမကိုက္လွ်င္ ရံဖန္ရံခါ ဖတ္ကာ ခင္၏. ကြန္မက္ေလးမ်ားေပးကာ ခင္၏. ေရးခ်င္သလုိေရး စိတ္မဆုိးႀကေပ ေရးလွ်င္ကို ပင္ ပီတိၿဖစ္မဆံုး. ခ်က္ေဘာက္ စီေဘာက္ကေလးမ်ားထားက နွဴတ္ဆက္ႀကသည္ မထားသူမ်ားကလည္း မထားေသာၿငားခင္သည္ ပင္ ခင္သည္ ခင္သည ္သိ္တ္ခင္ခဲ႕ႀကပါသည္.

လြမ္းပါသည္။ ဘာမွေၿပာစရာမလို အားလံုးက သေဘာတူႀကသည္။


ဘေလာ႕သည္ လူကိုမႀကည္႕စာကို ႀကည္႕သည္ မည္သူမွ် ဓါတ္ပံုမေတာင္း ပရုိဖိုင္းကို မႀကည္႕ . ။ ဖဘသည္ ဒါတ္ပံုကိုလာႀကည္႕သည္ ပရုိဖိုငး္ကိုေလ႕လာသည္. ဘာေကာင္လဲ အရင္ေလ႕လာရသည္ ဘာအသိုင္းအဝုိငး္လဲႀကည္႕ရသည္။ add သည္ unfriend သည္ block သည္. ဘေလာ႕သည္ကား simple ၿဖစ္ေခ်သည္ မႀကိဳက္လွ်င္ လာမဖတ္ ရွငး္သည္။ မည္သူမည္ဝါသိစရာမလုိ ယခုထက္ထိ မည္သူမည္ဝါ မသိေသးသူမ်ား အလုပ္အကိုင္မသိသူမ်ားရွိသည္ မသိလည္း ခင္သည္ပင္။ ရွင္းလင္းေသာ ခင္မင္မွဳၿဖစ္သည္။

Yangon 3. ( To Yangon)လူတုိငး္ ရန္ကုန္သြားေနေသာ ေခတ္တြင္ ရန္ကုန္အေႀကာငး္ေရးသည္မွာ မထူးၿခား. မထူးၿခားေသာ္လည္း ဘာလုိ႕ေရးသနညး ေရးခ်င္လုိ႕ေရးခ်င္းၿဖစ္သည္ ဒါတပ္ံံံုေတြ လူတူိငး္ တင္ေနေသာ ေခတ္ေတြင္ ဒါတ္ပံဳမ်ားသည္လညး္မထူးၿခား မထူးၿခားေသာလည္း ရိုက္သည္ ဘာေတြ လုပ္ေနပါလိမ္႔.


ေလယဥ္လက္မွတ္သည္ နစ္လခန္႕ႀကိဳဝယ္ထားသည္ 300 စကာပူၿဖစ္သည္ ေလယဥ္အေကာငး္စားႀကီး အႀကီးႀကီးၿဖစ္သည္. ဝီရိယထားသည္. ေစာေစာသြားသည္ ေစာေစာ ဝင္သည္ ေစာေစာ ထုိင္သည္. ေအးသည္. ညက ေကာုင္းစြာ မအိပ္ေသာေႀကာင္႕ ပင္ပန္း၏ ေလယဥ္ေပၚမ ွေက်ြးေသာ အစားအစာမ်ားကို ေသခ်ာမစားနိုင္.ေပါင္မုန္႕သာ စားနုိင္သည္ ေလယဥ္ေသည္ အေတာ္ေလးကို ေအးသည္ ဟပ္ခ်ိဳးေခ်သည္. အေနြးထည္ဝတ္သည္ မသက္သာ. အသက္ရွူႀကပ္လာသည္. ဟစိ ဟစိၿဖစ္သည္ ေလယဥ္မယ္ထံမွ ပါရာစီတစ္ေမာ ရသည္ ေဆးမ်ားမယူခဲ႕မိ.

တီဗြီပါသည္ မဖြင္႕တတ္ ေဘးမွ လူက ဖြင္႕ေပးသည္. ေနလုိ႕မေကာငး္ေသာေႀကာင္႕ေလယဥ္ေကာငး္ေသာလည္းမခံစားနုိင္. အရသာ မရွိ.အၿမန္ဆံုးေရာက္ပါေစ သာ ဆုေတာငး္မိသည္ ဟုတ္သည္ ေလယဥ္မယ္ေလးေဝေသာ ကဒ္ကုိ နုိင္ငံၿခားသာမ်ား မယူ သူတို႕သာ ယူႀကသည္ သူသည္လညး္ေႀကာင္ေတာင္ေတာင္ၿဖစ္ကာ ငါၿဖည္႕ရမည္လားဟု ဆုိေသာ္ေလယဥ္မယ္ေလးသည္ စာရြက္ေကုိေပးသည္ အမည္ မိဘအမည္လိပ္စာ မ်ားၿဖည္ဲရသည္ မည္သည္ ေေလေႀကာငး္ၿဖင္႕လာေႀကာငး္. ပစဝတြင္ပါေသာ ေဒတာ မ်ား နင္႕ အၿခားအခ်က္အလက္မ်ားၿဖစ္သည္ ..ေဒၚလာ ပါလာသလားတုိ႕. ၿပန္ယူသြားလုိေသာအဖုိးတန္ပစၥည္းမ်ားပါပါသလားတုိ႕အစရွိသည္တို႕ၿဖစ္သည္။
လာႀကိဳေသာ ေမာင္သည္ ေရာက္သည္နွင္႕ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိလွည္႕လည္ၿပသည္ သူစိတ္ဝင္စားေသာ အပိုင္းမ်ားကုိ ၿဖစသ္ည ဘာမွ မဟုတ္ သူၿမင္ဘူးေအာင္ၿဖစ္သည္ သူ႕ဘာသာသဆုိ သြားႀကည္႕မည္ မဟုတ္ေခ်. ဟုိတံုးက ၿခံ အနုတ္ကေလးမ်ားသည္ယခုေသာ္ ဖြင္႕ထြားေရြ႕ လွပေနေလသည္

ထိုညက ကပ္စည္းနဲေသာ ေမာင္သည္ သူႀကိဳက္ေသာ ေႀကးအိုးကို ဝုိင္ေကအိုတြင္ လုိက္တုိက္၏.ခ်စ္ေသာေမာင္ သက္ရွည္႕က်န္းမာပါေစ.။