Monday, June 22, 2015

22nd June 2015

အိမ္ ေျမွာင္ကို ခင္ အန္မတန္ မုန္း တီး သည္ အိမ္ ေျမွာင္ မွ မဟုတ္ ရွိသမ်ွ မေကာင္ ကို မုန္း တဘ္း သည္ အျငိုး တျကီး မုန္း တည္းျခင္းျဖစ္ သည္ မ်က္ ေစ့ ေရွ့ တြင္ ဘ ေကာင္ မွ ရွိ ေရြ့ မရ ခင္ ေန ေသာ အခန္း တြင္ ယခင္ ပက အိမ္ ေမွာ္ ရွိ သဘ္ ခင္ ေရွ့ ျဖတ္ ေ့ပး လိုက္ စု္ ထိူး လိုက္ အိမ္ေျမွာင္ စုတ္ ထိုး လ်ွင္ လပ္ ့ဖစ္ သည္ ေငြ ဝင္ သည္ဆိုေသာ္ လာည္း ဘယ္ လို မွ သည္း ခံ ေရ့ မရ  Market place မွ ျခင္ ယင္ ျဖန္း ေသာဒေဆး ဘူး ကို ကိုင္ ေရြ့ အိမ္ ေျမုင္ ကို ျဖန္းသ္ အိမ္ ေျမာွာင္ သည္ မူး ေဝ ကာ ေျးညသည္ ေျပးသည္ ခင္ သည္ လည္း အျငိုး တျကီး လိုက္ သည္ လုပ္ မိမွ ျဖင့္ အဆံုး သတ္ ရေပေတ့ မည္ ခင္လိုက္ ျဖန္း ရာေနာက္ ဆံုး အိမ္ ေ့မွာင္ ထြက္ ေျပး ေလ သည္ မ်က္ ေစ့ ေရ့ က ေပ်ာက္ ကြယ္ သြား မွ ခင္သည္ လည္း ရင္ တုန္ပန္း တုန္ အေမာ ေျဖရသည္ ခငမလုပ္ ျ်င္ ပါ ထု ည တြင္ ခင္ အခန္း တြင္ အိမ္ ေမွာင္ မ်ား စုတ ္ ထိုး သည္ မွာ က်ယ္ လွသည္ ခင္ လိုက္ ရွာ ေသာ္ လည္း မ်တြ့ ခင္သည္ မ်က္ ကလူး ဆန္ျပာ အခန္း ထဲ တြင္ ဘယ္ အခ်ိန္ မ်ား ငါ့ ကို အိမ္ ေျမွာင္ တပ္ ျကီး မ်ား ခွ ီ တက္ ေလ မလဲ ေသြးေလ ေျခာက္ ျခားသည္ ရက္ အနည္း ငယ္ ျကာ္ ေသာ္လိုက္ ကာ ကို ဆြဲလိုက္ ရာ အိမ္ ေျမွာက္ တစ္ ေကာက္ ျပုတ္ က် လာသည္ ခင္ နွိမ္ နင္း လိုင္ ေသာ္ အေကာ္ ပင္ ျဖစ္ ေလမလား ခင္ သည္ မ်က္ ေစ့ မိွတ္ ကာ ေဂါ္ ျပား ယူ ေရြ့ အခန္း အျပင္ သို့ လြွတ္ ပစ္ လိုက္ သည္ ေနက္ ပိုင္ း အိမ္ ျမွာင္ ကို အိမ္ ထဲ တြင္ျမင္ လ်ွင္ ေဆး ကို အေဝး မွ ျဖန္း ကာ အိမ္ေျမွာက္ ကို ေမာင္း ထုတ္ လိုက္ သည္ အိမ္ ေျမာင္ မ်ား လည္း ခင္ ေန ေသာ အခန္း ထဲ သို့ မလာ ျကေတာ့ ပါ 

Saturday, June 6, 2015

6th June 2015

၂၉လမ္းသြား တယ္ေရြ တိဂံု သြား ်ယ လိုငးယူ မွားလို့ ဦး ေထာင္္ု ကို တစ္ ပါ္ပါတ္ ရတယ္ကား ေတြ သသည္း မခံဘူး ငါ မွား ရင္ ဟြနးတီးတယ္ သူတို့ အလွည့္ က်ေတ့ ဖတ္ဝင္တာ မသနား ရင္ ျဖတ္ တိုက္ လို့ ်တးင္ ရတယ္ အဝင္ ေျကး ေပး ရတယ္ Free ဆို ရင္ ေကာင္း မွာ ဘု ရား လွု တယ္ သေလးဘာ ထား ပါ တယ္ ကား ပါကင္ ကို ျကိုး ား ထား တယ္ လူ ျကီး လာ မွာ ေပါ့ သေဘာေပါက္ ကၤဖန္ ထိုး ေတာ့ လဲ ပါကင္ ရ သြား တာ ေပါ့ ဘု ရား နတက္ တစ္ ပါတ္ ကို မပါတ္ခ်င္ ပါတ္ခ်င္ ပါတ္ တစ္ ပါတ္ ပတ္ ရမယ္ လို့ ဘယ္ သူ ေျပာ ခဲ့ လဲ ေတာ့ မသိ ူး ရန္ ကုန္ ျပန္ ေရာက္ တာ တစ္ နွစ္ ရွိ ျပီ ဒါ ပထမဆံုး အျကိမ္ ဘဲ ဓါတ္ေလွ ခါး နဲ့ တက္ တယ္ ေမာ လို့ ပိုက္ ဆံအိတ္ ျကီး ကလည္း ေလး တယ္ ဘု ရား ပန္း ေလး ဝယ္ လို့ ရပါတယ္တဲ့ စပါယ္ ေတြ မဝယ္ ခ်င္ ေတာ့ ဘူး နာ ေရး မွာ အရမ္း သၤုးတယ္ တစ္ ခါ တစ္ ေလ ေတည့ လဲဝယ္ ဖစ္ ပါတယ္ ဟို တံုး ပ ေခါကင္ ရမ္း ပန္း ဆဆို မသံုး ျကဘူး စပါယ္မဝယ္ျဖစ္ တာ ပိုက္ဆံ ထုတ္ ရ မွာ ပ်င္း တာ လဲ ပါတယ္ အလွု ေငြ ထည့္ ခဲ့ ပါတယ္ ေမာင္ နဲ့ ငါ မိသားဒစု ေကာင္း မွု မိသား စု ဆို ေပမဲ့ ကေလး လဲ မရွိ ဘူ ေမာင္ ဟာ ငါ နဲ့ ရတာ ကၤဆိုး တယ္ ကေလး မခ်ီ ရ ဘူး သူ မ်ားေယာက္ က်ား ေတြ ကေလး ခ်ီ ထား ရင္ ေမာင့္ အတြက္ ငါစိတ္ မေကာင္း ဘူး 

ငါ ဘု ရား ကန္ ေတာ့ ေနတံုး ေဘး ကေနလာ ေျပာ တယ္ အစ္ မ လမ္း နည္း နည္း ဖယ္ ေပး ပါတဲ့ အဲ ာဒါ နဲ့ ဦး သံုး ျကိမ္  အျမ္ ခ် ေဘး ကို ျကည့္ ေတာ့ လူျကီး လာ မဲ့ လမ္း မွာ ငါ က ဘု ရား ကန္ ေတာ့ မိတာ ကိုး ငါ စိတ္ မေကာင္း ပဘူး လူ ျကီး ဘယ္ ေလာက္ ျကီး ျီး ငါ ဘုရာ ကန္ ေတာ့ ေန တာျမင္ ရင္ ေစာင့္ ခ်င္ ေစာင့္ မယ္ မေစာင့္ ခ်င္ ေကြ့ ေလွ်ာက္ မယ္ မေန့ က စကာ ပူ မွာ ေဘာလံုး ပြဲ ျကည့္ ဘ္ု့ ေျပးဝင္ လာ တဲ့ ေျမ္မာ ေကာင္ ေလး စကာ ပူ security ေရွ့ အေရာက္ နိုင္ ငံ ေတာ္သီခ်င္း သံ ျကား လို့ ရပ္ ပီး သီ ခ်င္း လိုက္ ဆို ေတာ့ စကာ ပူ ရဲ ေတြ ကဒီ အတုင္း ျကည့္ ေန ပါ သတဲ့ ဟုတ္ တယ္ ေလ သူ နိုင္ ငံေတာ္ သီ ခ်င္း ဆို ေနတာ ကိုရပ္ ပါ ခင္ဗ်ား လမ္း ပိတ္ ေနပါ တယ္ ဆက္ သြားပါ လို့ မေျပာ ပါ ဘူး ဒါ စကာ ပူ ပါ ငါရန္ ကုန္ မွာဘု ရား မွာ ကန္ ေတာ့ ေနတာ ကို အစ္ မျကီးခင္ ဗ်ားလမ္း ပိတ္ ေန လို့ ပါဆို ေတာ့ငါဘာေျပာ ရမလဲ ဦးသံုး ျကီ အျမန္ခ် လမ္း ဖယ္ ေပး လိုက္ ပါ တယ္

 ျပီး ေတာ့ စားဒေသာက္ ဆိုင္  breakfast သြား ျကတယ္ လူ သိတ္ မျကပ္ လွ ဘဲ ငါ တို့ ကို ေခ်ာင္ ထဲ စား ပြဲ ေန ရာ ခ် ျပန္တယ္ စားပြဲ ထို့း ကို လူ လဲ သိတ္ မျကပ္ ပါ ဘူးသား ရယ္ အလည္ မွာ ထိုင္ မယ္ လို့ ေျပျပီး အည္ ္ မွာ ေခ်ာင္ ေခ်ာင္ ခ်ိခ်ိ ထိုင္လိုက္ တယ္ မုန္ ဟင္း ခါး တစ္ ပြဲ က်န္ ပါတယ္ တဲ့ ေအး ေလ ယူ ခဲ ့ေပါ့ဆို ေတာ့ ယူ လာဒသား တစ္ဝက္ ေလာက္ မွ ဟင္ အေျကာ္ လဲ မပါ ဘူး ဆို ျပီး အေျကာ္ ရွိ လားဒဆို ေတာ့ ရွိတယ္တဲ့ ေျသာ္ ဘာ လို့ မထည့္ ေပး လဲ ဆို ေတာ့ မမွာ လို့ ပါတဲ့ ဘု ရား ဘု ရား အခု မွာ ပါျပီ ကြယ္ ပဲ ေကာ္ ေလး နဲ့ ယု ခဲ့ ေနာ ္ လို့ ေနာက္ ဆို ရင္ လဲ ဘာ ေျကာ္ နဲ့ စား မွာ ပါ လဲ ခင္ ဗ်ာ လို့ ေမး ေနာ္ လို့ ပညာ သင္ ေပး ခဲ့တယ္ ျကိုက္ မွာ မဟတ္ ပါ ဘူး ရန္ကုန္ က လူ ေတြ ဟာ သိ လဲ မသိ ဘူး သင ေပး လဲ မျကိုက္ ဘူး eago ေတြ သိတ္ ျမင့္ တာ

 ဖက္ ထုတ္ ဆီ ခ်က္ မွာ လိုက္ တယထ္ ငါ ထင္ တာ က ဆီ ခ်က္ ေပါ္မွာ ဖက္ ထုတ္ ပါါ လာ မယ္ ထင္ တယ္ စကာ ပူမွာ လို ေပါ့  noodle with ဖက္ ထုတ္ ဆို တာ မ်ိုး ေပါ့ ေရြွာ တစ္ လဲံုး လံြဲ သြား တယ္ ငါပိုက္ ဆၤ အိတ္ ရွင္း ေတာ့ လက္ သည့္ ညပွ ပ္ ပါ လာ လို့ ေဘး ခ် ထာ တာ တစ္ ေယာက္ က ခဏ ယူ ျပီး လက္ သည္း တံ ဇဥ္း တိုက္ ခ်င္ လို့ အစ ေလး ထြက္ ေန လို့ တဲ့ ယူ တိုက္ တယ္ အဲ ဒီ လက္ သည္း ညွပ္ ငါ ဆက္ သံုး ရ မလာ း လြွတ္ ပစ္ ခ်င္ လာ ျပန္ ျီ ငါျကိုက္ တယ္ အဲ ဒီ လက္ သ္း ညွ ပ္ ေလး ေသ ခ်ာ ေရြးဝယ္ ထား တာ ငါ က ငါ့ပစည္း ေလး ေတြ ဆို ရင္ သိတ္ နွေမ်ာ တတ္ တာ ထီး လာ ေတာင္း ရင္ စိတါ္ ဆိုးတယ္ ငါ့ထီး ေတာ့ မေပး နိုင္ ဘူး ေရာ့ အင့္ ထီး တစ္ ေခ်ာင္း ဝယ္ ပိုက္ ဆၤ ထုတ္ ေပး လိုက္ ခ်င္ တာ ေမာင္ ကေတာင္ ေသာက္ ့မင္ ကပ္တယ္ နင္ က နင့္ ပစည္း ဆို သိတ္ နွေမ်ာ တာ တဲ့ ဟုတိ တာ ေပါ့ေမာင္ ရယ္ ဘာ မဟုတ္ တဲ့ ပစည္း ေလး ေတြ ေတာက္ငါ က ဘယ္ သူ့ မွ မေပး ခ်င္ တာ ေမာင့္ ကို ဆို ပို ဆိုး တာ ေပါ့ဘယ္ သူ့ မွ မေပး နိုင္ ပါဘူး ဆို ငါး ဂိုး ဝင္ သြား တာ ေပါ့ 

market place သြာ တယ္ ကန္ေတာ္ကေလး သြား တယ္ဆၤ ပင္ ေခါင္း ေလ်ွာ္ မနွပ္ သၤုး ေထာင္ အ်ား တိနွစ္ ေထာင္ စု ေပါ္း ငါးေထာင္ မပါ ဘူး နာ ရီ ဝက္ ဘဲ ျကာ တယ္ စီး ပြား ျဖစ္ တာ ကို အင ငါ တိ့ အိမ္ မွာ မနက္ ရွစ္ or ကိုး နာ ရီ က စလုပ္ တာ ေတာက္ တိုမယ္ ရ အကန္ အျကမ္း အလုပ္ ငသမား ေခါ္ တာ ေပါ့ ထမင္း မေက်ြး ရွစ္ ေထာင္ ေန့ စား ခေပး ရတယ္ ငါ  သနား လို့ ထမင္း က်ြး ေကာ္ ဖီ တိုက္ တာ ေခါင္းေလ်ွာ္ ဆိုင္ ပို ကိုက္ တယ္ 

စေကာ့ ေစ်းသြား တယ္ တစ္ နာ ရီ နွစ္ ရာ ဝင္ ဝင္ ခ်င္း နွစ္ ရာ ေပး ရတယ္ နွစ္ ပါတ္ ပါတတယ္ ေိ ရာ မရ လို့ ျပန္ ထြက္ လာ ရတယ္ parking   fullဆို တဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ မသၤုး တတ္ျကေသးဘူးျမင္ဘူး ပံု လဲ မရပါ ဘူး စေကာ့ ေစ်း ထဲ က ကား ေတြလဲတစ္ ေန ကုန္ ရပ္ ထား ပံု ဘဲ အတက္ အဆင္း မရွိဘူး ေစ်း ဖြင့္ ျပီးparking လဲ မရွိ FMI ဘက္ သြား ရပ္ ေတာ့ တစ္ နာ ရီ တစ္ ေထာင္ ခပ္ ေခ်ေခ် ဘဲ တစ္ နာ ရီ ေလး ဆၤ ျကာ ခဲ့ ေတာ့ ယဥ္ ရပ္ နား ခနွစ္ ေထာင္ ေပး ခဲ့ ရတယ္ ျဖတ္ ပိုင္း မရဘူး ရန္ ကုန္ ျမို့ ျကီး ဟာစိတ္ ကုန္ စရာေကာင္းလိုက္ တာ

အသူတ္ စၤု ျမန္ မာသုတ္ ေလး မန္ခည္း ရည္ နဲ့ ေနာ္ ထိုင္ ထိုင္ တဲ့ ပု ဇြန္ ခြက္ ေျကာ္ က ေပ်ာ့ ျပီး ပု ဇြန္ အခြံ က မာ လိုက္ တာ ဘယ္ နွစ္ ရက္ က်န္ ေတြ လဲ မသိ ဘူး ငါ လိုက္ ေက်ြး ပါ့ မယ္ ငါ ေျပာ တာ မယံုရင္ လိုက္ စား ေပးဒေဖ်ာ္ ျရည္ကလည္းလက္ ျကီး နဲ့ညစ္ခ်ရြံ စရာျကီး ပါေအ

အား ကစားေဘာင္း ဘီ သြား ဝယ္ ဘာလမ္း ေပ်ာက္ ေန လို့ နွစ္ ပါတိ ပါတ္ ကား ရပ္ စ ရာ မရွိ စားေသာက္ ဆိုင္ ေတြ က ေခြး ေခ် ခ် ေန ရာဦး ထား အဲ သည္ ေခြး ေခ် ေတြ ကို လြွတ္ ပစ္ ခ်င္ တာ ကား ကို နွစ္ ထပ္ ရပ္  ဖံုးနာပါတ္ ေရး ထား တဲ့ စာ ရြက္ ျမင္ သာ ေအာင္ တင္ ဟုိ ဆိုင္ ဝင္ ဒီ ဆိုင္ ထြက္ ေမာ လိုက္ တာ 
အား ကစား နာ ရီဝက္ ေျပး လုပ္ ရေေသး တယ္ အဝင္ တစ္ ခါ အြက္ တစ္ ခါ သူ တို့ ေကာ္ ဖိ ေသာပ္ ဒိည အလပုပ္ ရွိတယ္ ေလ လန္း ဘို့ လို တယ္ လန္း ေန ေတာ့ အခု အိပ္ မရျပန္ဘူး Night ေတၤြ မ်ား ေတာ့ sleep pattern ထိခိက္ တယ္ အမ်ိုး အလွု ဖိတ္ တယ္ ေက်း ဖဇူး day duty ရွိတယ္မလာ နိုင္ ဘူ လိ့ု့ အိမ္ ကေန မနင္ ေျခာက္ ခြဲမတိုင္ ခင္ ထြ က္ ည ရွစ္ ခြဲ မွ အိမ္ ျပန္ေရာက္ တာ ဘယ္ နဲ့ လုပ္ မလဲ အလုပ္ ရွိမွ ထမင္း ေလး စား နိုင္ တာဘယ္ နဲ့ လုပ္ မလဲ