Monday, March 25, 2013

24th Sunday.

ခင္သည္ အရူးမၿဖစ္သည္ တစ္ခါတစ္ေလ ေကာင္းေရြ႕တစ္ခါတစ္ေလ ေဖာက္သည္. ။ စိတ္ကူးေပါက္ရာလုပ္သည္။ 
 လက္ခ်င္းတြဲထားသူမ်ားကို ေတြ႕လွ်င္ ဝမ္းနည္းသည္. ဘုိက္ႀကီးသည္မ်ားကို ၿမင္လွ်င္ သူမအတြက္သူမ စိတ္မေကာငး္ .
 


ဴLoreal သည္ ခင္သံုးဘုိ႕ၿဖစ္ေရြ႕ day cream Ulay သည္ အလတ္မဘို႕ၿဖစ္သည္ က်န္သည္က လက္ေဆာင္ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္ ေႀကာ္ၿငာထင္သည္ ဝယ္သံုးရဦးမွာေပါ႕ အလကားရတာေလးေတ ာ႕ကုန္ေအာင္သံုးလိုက္ဦးမည္.
 သူငယ္ခ်ငး္အိမ္သြားရာဘက္ေဒးကိတ္ကုိ လမ္းမွာ ဝင္ဝယ္သြားၿခင္းၿဖစ္သည္ စလံုူူးသံုးဆယ္ေပးရသည္ ငယ္သူငယ္ခ်ငး္မ်ားၿဖစ္ႀကသည္ မလာပါဘူးဆုိသည္ ကို ဖံုးဆက္ေခၚေသာေႀကာင္႕အားနာၿပီးသြားရသည္ သူတို႕အားလံုးသည္ ဆရာဆ၇ၾႀကီးမ်ားၿဖစ္ႀကသည္ခ င္တစ္ေယာက္သာ ခ်ာတူးလန္ကေလးၿဖစ္ေနသည္. ခ်ာလည္း ခ်ာေပါ႕ ခ်ာ ပါလွ်င္နာမည္ႀကီးသည္ မဟုတ္လား ေကာငး္သည ္ခ်ာပါေစ။ နစ္ေယာက္က ေစာင္႕ေနသည္ ခင္ထင္သလို ဓါတ္ပံုလဲ မရုိက္ႀကပါ။ စကား ခဏေၿပာၿပီး ၿပန္ႀကသည္ ေယာက်ာ္လးေမ်ားက အိမ္ၿပန္ေရြ႕ မိန္းကေလးခင္သည္ လမ္းေပၚတက္ေလ၏။ 
ဘူဂစ္သြားၿပီး အ႕က်ီေတြ ေလ်ာက္ဝယ္သည္ လွခ်င္သည္မ ဟုတ္လား. ခင္သည္ လ််ပ္ေပးၚေ လ်ာ္လီွဝတ္ခ်င္ေနေလသည္ ေနရာနငၤ႕အခ်ိန္အခါက မေပးေခ်. .
  ဂ်င္းစကဒ္ ဒူးအထက္ဝယ္သည္ စလံုးတစ္ဆယ္က်ပ္ၿဖစ္ည ( ၇၀၂ က်ပ္နင္႕ေၿမွာက္ပါ.). ခါးဆုိဒ္သံုးဆယ္ၿဖစ္သည္ သံုဆယ္ဆုိေသာ္လည္း သံုးဆယ္ေလးခင္သည္ဝတ္လုိ႕ရသည္ အတုိင္းမွ မွန္ရဲ႕လားမသိ. ရုိက္ၿပီးကာမွ ဟယ အက်ိီးက်ီး ငါ႕ခါးတုတ္ႀကီးလူၿမင္သြားေတာ႕မယ္ဆုိကာ ဂ်င္းစကဒ္ကေလးကုိ ၿပန္ေခါက္၏. အေတာ္ၿဖစ္သြားသည္.
 

အက်ီ Large တစ္ထည္ ငါးက်ပ္နင္႕ဝယ္ၿပန္သည္ ဆုိဒ္ႀကီးသြားသည္ ပြ႔ြပြႀကီးၿဖစ္သြားသည္ သက္ၿပင္းခ်ကာ မည္သူမွန္းမသိေသာ ေပးရမည္႕စာရင္းထဲသို႔ပစ္ထည္႕လုိက္သည္. 

လွေတာ႕လွသည္ ဝတ္ၿဖစ္မည္ မထင္ 
 သူမ်ားထဲသုိ႕ထည္႕လုိက္သည္ ငါးက်ပ္ၿဖစ္သည္. ပံုမွန္တစ္ဆယ္မ်ားၿဖစ္သည္ လည္း နဲနဲႀကာလာလွ်င္ ပစည္းထြက္ခ်င္ေသာ ဆုိင္ရွင္သည္ငါးက်ပ္နင္႕အတင္းထုိးေပးေလသည္.

 

ပံု ၉
ဒါေလးေတာ႕ခင္ယူမည္ စိတ္ကူးသည္.
 


 

ပံု ၁၀
ဆုိင္ေစ်းေရာငး္သူက သူမ်ားအတြက္လား ဟု ေမးက တြင္ တြႈင္ပစည္းမ်ားထုတ္ၿပေလသည္ ဆုိလိုသည္မွာ ခင္နင္႕မအက္စပ္ဟု ဆုိလုိေသည္ သို႕ေသာ္ေခါင္းမာေသာ ခင္သည္အခြင္႕ေကာငး္အကြက္ေကာငး္ကု ိဝတ္ရန္ေခ်ာင္းေနလေလသည္ ကန္ဒီကေတာ႕ိစတ္ညစ္ေပမည္. ညစ္ညစ္ကန္ဒီ တိဳ႕ိုကို မတားနဲ႕ေတာ႔.


 
 


 ပံု ၁၁
ဒါလည္း နဲနဲႀကီးသြားသည္ ငါးက်ပ္ပင္ၿဖစသ္ည္ သက္ၿပငး္ခ် သည္ နစ္ဆယ္ဆံုးသည္ ငါးက်ပ္တန္ေလးထည္ ခင္႕အတြက္ သိတ္အသံုူမဝင္ . မယင္လဲေနပေစေ. ရန္ကုန္တြင္   ေတာ္သူမ်ားရွီိမေပါ႕. သူမ်ားေပးမည္႕အထဲ ပစ္ထည္႕လုိက္ၿပန္သည္.ပံု ၁၃
ထုိအခ်ိန္တြင္ ညီလင္းသစ္ကုိ သတိရေသာအခ်ိနိ္ၿဖစ္သည္ သူဒါမ်ိဳး ၿမန္မာအသိုငး္အဝိုငး္ႀကားမွာ ထုိင္ခ်င္တာ. သတိရမိသည္. သူ႕အတြက္ ရိုက္လာခဲ႕ၿခငး္ၿဖစ္သည္ ခင္သည္ ကံေကားေလစြ. ကံေကာငး္သူခင္ပါတကား. သူေရးၿပေရြ႕ စကာပူၿမိဳ႕ႀကီၚမည္မွ်သာယာလွပခ်မ္းေၿမ႕ေႀကာငး္သိတထက္သိပုိသိလာရေလရာ ဝမ္းေၿမာက္ေရြ႕မဆံုးေခ်. ေရွ႕ဆက္ကံေကာင္းပါေစဘုရာ.း. (ခင္ဗ်ားအလကားေန ဘုရားကို ဆုမေတာင္းနဲ႕ဗ်ာ ဟု ကိုေက်ာ္ေက်ာ္က ေၿပာေသာလည္း ခင္သည္ မႀကားခင်ေယာင္ေဆာင္ေနေလသည္ ). ပံု ၁၄
ဘူ၈စ္မွသည္ အို၈်ီသုိ႕ေရာက္သြားေလသည္ အိပ္ရာခင္းsingle တစ္ခု ဆယ္႕ငါးက်ပ္နင္႕ဝယ္လာသည္. 

႔့ပံု ၁၅
ဘူဂစ္တြႈ္လည္း အိပ္ရာခင္းေစ်းခ်သည္ ဆူပါ single ကုိ တစ္ဆယ္နင္႕ဝယ္သည္. ရန္ကုန္တြင္ အိပ္ရာခင္းမ်ားေစ်းႀကီးသည္ ပစည္းလည္းသိတ္မေကာငး္. ေစ်းကလည္း ႀကီးေသးသည္. ရနန္ကုန္ကုိ ပစည္းမ်ားမ်ားေကာငး္ေကာငး္သါငးြငးၿီးေ်စ်းသက္သက္သာသကၿဖင္႕ေရာငး္နုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ဆုေတာင္းသည္. တစ္ဆယ္ (၇၀၂ က်ပ္နႈ႕င္ေၿမွွာက္). ကို အိပ္ရာခင္းတစ္ခု ဖက္ေခါငး္အုံးစြပ္တစ္ခု ေခါင္းအံုးစပြ္တ္ စ္ခု ရေသးသည္ မတန္ေလ. ဘယ္သူတန္တန္မတန္န္ခင္တန္းသည္ တတ္နိုင္လ်င္ ခင္သါငြင္းၿပီးေစ်းႀကီးႀကီးနင္႕ေရာငး္စားဦၚမည္.  

ပံု ၁၆
ဆုေတာင္းရန္သေၿပမ်ားဝယ္လာသည္ မ်ားေသာအားၿဖင္႕နစ္က်ပ္ ၿဖစ္သည သေၿပတစ္ခက္ နစ္က်ပ္ ( ၇၀၂ ၿဖင္႕ေၿမွာက္ပါဦး) တစ္ခက္ မမေငြ ၁၄၀၀ က်ပ္ၿဖစ္သည္ ရန္ကုန္တြင္ တစ္ရာက်ပ္ နစ္ရာက်ပ္အလြန္ဆံုေးပါ႕ ဒုတ္ခ ဒုတ္ခ . ခင္တို႕သည္ အစစအရာ အၿမတ္တင္ေသာေခတ္တြႈင္လူၿဖစ္ရေလသည္ . သို႕ေသာ္လည္း ဝယယ္ရေရ႕ြ႕ရသည္က်းဇူးတင္ရသည္. ဟုိတံုးကမရွိေခ်. ရကနု္ကုန္တြင္ နုိင္ငံၿခားကု အားက်ရေ႕ြ ယိုးဒယားမွ လာေသာ သစ္ခြ သံုးၿပီး ခင္သည္က ရန္ကုန္မွလာေသာ သေၿပကုိ ယုယက ေရေန႕စဥ္လဲေြရ႕လန္းဆန္း ရြႈင္ၿပေလသည္


.


 

ပံဳ ၁၇
ေခတ္တြင္ မ်က္လံုးဆဲြရန္ လုငိင္ဒန လုိင္နာမ်ားစြာရွိသည္ ကာခ်ငယ္မ်ားစြာရွိသည္. မ်္က္ခံုးေမြၚဆဲြရန္ရွိသည္ သုိ႕သောလည္း rarely သံုးၿဖစ္သည္ အလွအပထက္ ဘဝထဲဆင္းေေနရေသာခင္ၿဖစ္သည္ ခင္လွသည္ မလွသည္ အေ၇းမႀကီး အလုပ္မ်ားအားလံုးေခ်ာေမြ႕ေနဘို႕လိုအပ္ပသည္. ခင္သည္ လုိင္းဒါ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ငယ္ခ်စ္ ဒီဇင္ဘာကိုလည္း ဝဝ္တံုးၿစဖ္စသည္.ဝယ္တံုးၿဖစ္သည္. ၁၆ ၈ွီ်၈ွ် ၈်ီဘီႀကီးေတာင္ဝယ္လာမွေတာ႕ သိေတာ႕ေပါ႕ ခင္ရိုက္ေတာ႕မည္.။ ဒါတ္ခဲေလးကေတာ႕ နစ္က်ပ္ၿပားကုိဆးကုိးဆယ္ တန္သည္ ဆုိၿပီးမအလကားဝဝ္လာၿခငး္ၿဖစ္သည္  တစ္ေနရာရာသုိ႕ထူိုးထည္႕ထားလုိက္ေတာေပါပ ေပါ႔. 
ပံဳ ၁၈
ခင္သည္ အသားေၿခာက္တတ္သည္ အသက္ႀကီးသည္နင္႕မဆုိင္ ကိုေဂ်ဒီသည္လည္းေၿခာက္သည္။ အဲသာေလး လိမ္းလွ်င္ Lotion ၿဖစ္ၿပီးအသားေအးသည္. .စလံုးတစ္ဆယ္ခန္႕ၿဖစ္သည္ ရန္ကုန္သြားတံုးက ရွာတာ ရွာမရ. ဆုိင္ေပါက္ေစ်႕အေတာ္ရွာသည္ ရွာမရေခ်. ေတြ႕ေသာ တစ္ဘူးကိုသာဝယ္လုိက္ရသည္. ဘာလုိ႕မသြင္းးတာလဲေသာ္လည္းေကာငး္ခ ဘာလုိ႕ခင္ရွာမေတြ႕တာလဲ မေကာငး္. ဆံပင္စီးေသာ ရာဘာရင္း ကေလးမ်ားကေတာ႕တူမကုိေပးမည္ စိတ္ကူးသည္ သံုးကြငး္ ငါးက်ပ္ၿဖစ္သည္ ခင္က တစ္ကြင္းနစ္ကြငး္ၿပန္ေတာငး္သံုးမည္. ခင္႕တူမသည္ ခင္႕ကို မခ်စ္ေခ်. ဖဘ သြားအက္သည္ ကို လက္မခံ. ခင္ဝမ္းနည္းမဆံုး။ public လုပ္ၿပီး ခင္ကကိုလက္မခံသည္ကို စိတ္ထိခုိက္မဆံုး. ခုထိ စိတ္မေကာငး္ၿဖစ္တံုူး. ) သိတ္နုတဲ႕ခင္. Olay သည္ ခင္တို႕ငယ္စဥ္ကေဘကမာထဲက ထြက္ထားေသာ product ၿဖစ္သည္ အလတ္မအတြက္ဝယ္ရင္း ခင္သည္လည္းဝယ္သိမ္းထားမွ ဆုိကာ တစ္ဘူးဝယ္သိမ္းထားလုိက္သည္ ေစ်းမေပါ စလံုး ၂၀ ခန္႕ၿဖစ္သည္ ( ၇၀၂ နင္႕ေၿမွာက္).။  ေတာ္ႀကာေနပစည္ေပ်ာကေ္တာ႕မည္ ထင္သည္ ဆုိင္ေတာ္ေတာ္မာမ်ားမ်ားတြင္ ရွာမရ. ရွာေနသည္မွာႀကာဘီ. ဖူနန္ေဘးက ဝပ္ဆန္တြင္ ရသည္.

ခင္သည္ ခင္ဘဲၿဖစ္သည္ .

Thursday, March 21, 2013

THE CALL - In Theaters 3/15

ေႀကာက္ဘုိ႕ေကာငး္မွန္းသိရင္မႀကည္႕႔ါဘူး. အက္ရွင္ထင္လုိ႕ဝင္ႀကည္႕တာ လက္မွတ္မဝယ္ခင္ယူက်ဳမွာႀကည္႕လုိက္ေတာ႕လဲ မဆုိးဘူး ။ ဗုဒဟူးေန႕မုိ႕လုိ႕ထင္တယ္ မေလး ခုနစ္က်ပ္. အေတာ္တန္သြားတယ္ နစ္ပဲြေလာက္ေတာင္ ႀကည္႕သင္႕တယ္။ မမေငြ နစ္ေထာင္႕ရွစ္ရာခန္႕ၿဖစ္မွာေပါ႕.။ ရံုမွာႀကည္႕ရတာကေတာ႕အိမ္မွာထက္ပိုေကာငး္တယ္ ပိုခ်မ္းတယ္။

ေတြ႕တဲ႕ရံဳဝင္တယ္ ငါမ်ားရံဳမွားထညိုင္သလား အၿမဲေတြးေနာက္ဆံုး ီခ်္င္းေခါင္းဏဥ္ စသ္  (ရုပ္်၈္ ေခါငး္စဥၤမညင္မွ စိတ္ေအးနုိင္တယ္။)

မင္းမသီးက နိုင္းဝမ္းဝမ္း 911 မွာ အလုပ္လုပ္တာ ဒုတ္ခသည္ေတြရဲ႕ ေသာကေတြကုိ အားေပးၿပီးရဲ႕ကို ထပ္ဆင္႕အေႀကာငး္ႀကားေပးရတယ္။ ပမထ.ပထမ ဒတ္ခ ဒုတ္ါ ဒုတ္ခသည္ ကု ိမကယ္လုိက္နုိင္ဘူး သူအေတာ္စိတ္ဆင္းရဲသြားတယ္ သူအိုက္တင္ေကာငး္တယ္ သူ႕ကို ႀကည္႕ၿပီးငါတုိ႕တင္ ်အမ stress မ်ားတာမဟုတ္ူဘူး သူိ သူတို႕လဲ မ်ားတာပါဘဲ ဆုိတာ အာရံုရသြားတယ။္ တစ္ေယာက္စတ္မ်ိဳးဆီေပါ႔.       တစ္မ်ိဳးဆီေပါ႔ 

ေနာက္ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို လူဆုိးက ဆြဲသြားတယ္။ ေကာင္မေလးဆီမွာမထင္မွတ္ဘဲန႕ ဖံုးက်န္ေနတယ္ ေနာက္ဖံုးထဲထည္႕ၿီးပီ လူဆဇုိးက သြားတယ ္ေကာင္မေလးနဲ႕ မငး္သမီးနဲ႕စကားေၿပာႀ႕ယတ္ ေၿပာေၿ႔ာပာနိုင္လြန္း ေၿပာေၿပာနုိ္င္လြန္း   ဘက္တစ္ထရီကလည္မးကုန္ဘူ ပထမတစ္ေယာက္ဒုတ္ခေရာက္တံုးကလဲ အဲသည္ဖံုး ေကာ္လ္ ဆန္တာဘဲ ဒုတ္ခေပးတာ လူဇုိးၿပန္လာလုိ႕ေကာင္မေလးက အသာေလးေနၿပီးဖံုးပိတ္လုိက္တာကို စိတ္ပူတယ္ဆုိၿပီး ေကာ္လမ္တနန္တန္း .... ေကာ္လ္စန္တာ က ဖံုးၿပန္ဆက္ေတာ႕ လူဇုိးက ေကာင္မေလး ပုန္းေနတဲ႕ေနရာသသသသသသသြားၿပီး သိတ္သြး သိသြားၿပီး ၿပန္လာဖမ္းၿပီး အေတတတ္သါာတး အေတတတ္သြားတ ာေ ႀကာက္စရာႀီပီး ေႀကာက္စရာႀကီး.

အခုေကာင္မလးက လဲ ေႀကက္ွရွာောတက ေႀကာက္ရွာေတာ႕စ္ခ်န္လံုး ငုိေတတာ.လမ္းႀကံဳလုိ႕ကယ္တဲလဴလဲ ဘလာခ်ီတတ္သြားတယ္ လုိရင္ေကာ႕ေႀကာက္စရာရယ္။ သရဲခန္းမေပါေပမဲ႕ေႀကာက္စရာႀကီး. ေႀကာက္တတ္ပတယ္ဆုိမွ. အိင္ အိင္ အိုင္အိုရာမႀကည္႕ရင္ေကာင္းမေယ္။ 

Wednesday, March 20, 2013

ဘီေအဂ်ီဘက္ခ္

ဘုရားေရ.

ဘာေတြမွန္းမသိ အေတာ္ဝယ္ထားတာဘ ဲ ေစ်းေတာ႕မႀကီးပါဘူး ေစ်းႀကီးတာလဲ မဝယ္ရက္ဘူး ပိုက္ဆံအိတ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးလဲကိုင္တာ ႀကိဳက္တယ ္ဒါေပမဲ႕ တစ္ခုထဲဘဲ ကိုင္တယ္။ အလုပ္မွာရွိတ႕ဲ႕သူေတြ က  အလုပ္မွာ ပညာကိုပိုတန္ဘိုးထားႀကတယ္။ အလွအပကို အၿပင္မွာသံုးတယ္ ။ ကုိယ္႕အေနနဲ႕က အၿပင္လဲ ဘယ္မွ မသြားၿဖစ္ေတာ႕ဘယ္မွာမွ လဲသံုးစရာမရွိပါဘူး။ ဝယ္ခ်င္တာကေတာ႕ဝယ္တာဘဲ စိတ္ အယားေၿပဆုိပါေတာ႕ ၊ဝယ္ၿပီးေတာ႕လဲ မသံုးၿဖစ္ အမ်ိဳးေတြ ကိုဘဲ ေပးမယ္ေလ ဆုိၿီပီးစုထား.

တစ္ခါတစ္ခါေတာ႕လဲ စဥ္းစားမိသား စလံုးတစ္ရာတန္တစ္ခါထည္းဝယ္လုိက္ရင္ပိုေကာငး္မယ္လုိ႕. ဒါေပမဲ႕ လဲ အဲသလုိ တုိ႕စိတုိ႕စိဝယ္ခ်င္တာကိုကလည္းဝါသနာ. ဝယ္္လုိက္ရရင္ေပ်ာ္သြားတဲ႕ခံစားခ်က္ေတႀကာင္႕ဝယ္ၿဖစ္တယ္ အိမ္ေရာက္ေတာ႕ထုိးထည္႕ထားလုိက္တာဘဲ ကိုယ္႕အေနနဲ႕ကေတာ႕တစ္ဆယ္တန္ဘဲ သံုးပါတယ္ ယံုခ်င္ယံုမယံုခ်င္ေန တစ္ခါတစ္ေလ ရုပ္ဖ်က္ဘုိ႕လိုအပ္တယ္ ။


ပံု ၁။
 ဆြဲလုိ႕လဲရ လြယ္လုိ႕လဲရ ႀကီဳးအထဲမွာပါတယ္ ခ်စ္စရာေလး မသံုးၿဖစ္ သံုးလုိက္ရင္ေဟာငး္သြားမွ စိုးတယ္ ကိုယ္လဲ တစ္လမွ တစ္ခါသံုးၿဖစ္တာ မဟုတ္ အလကားဘဲေလ အမ်ိဳးေတြ ကိုဘဲ ေပးမယ္ဆုိၿပီးသိမ္းထားတာဘဲ ရန္ကုန္ထည္႕ေပးမယ္ဆုိေတာ႕လဲ နည္းနည္းေလးလုိ႕ဆုိၿပီး ေမာင္က အင္တယ္။ သူ႕ဟာမေတြ အတြ႕က္ဆုိရင္ေတာ႕ယူသြားမယ္ထင္တာဘဲ။ သိတ္ခက္တယ္။ မေပးပါဘုူး သြား............


ပံု. ၂.ဒါလဲ ခန္႕တာဘဲ လြယ္လုိ႕လဲရ ဆြဲလုိ႕လဲ ရ နဲနဲပိုေလးတယ္ အသားထူတယ္ အဲသည္ေတာ႕ေမာင္က အင္ၿပန္တယ္။ မသယ္ေပးခ်င္ဘူး. ေပါ႕တာဘဲ လက္ခံခ်င္တယ္တဲ႕ ေနေပါ႔.။
ပုံ. ၃.

 
နဲနဲႀကီးတယ္ ခရီးသြားရင္ ပစည္းေလေးတြ ထည္႕ရတာေပါ႕ဆုိေပမဲ႕လဲ တစ္ကယ္တန္းေတာ႕ မသံုးၿဖစ္ပါတယ္ တစ္က္ယတန္းခရီးသြားေတာ႕ပစည္းေတြ ကေလးတာနဲ႕တစ္ကယ္သယ္နုိင္ဘဲ အိတ္ဘဲ သယ္ရတာဘဲ သူက ခပ္ေပါ႕ေပါ႕ေလာက္ဘဲ သယ္နုိင္မဲ႕သေဘာရွိတယ္။


ပံု ၄.


 ကုိယ္သံုးမယ္စိတ္ကူးၿပီးဝယ္လုိက္တာဘဲ ပစည္းေကာင္းပါတယ္ အသားေပ်ာ႕တယ္ နဲနဲေတာ႕ေလးခ်င္တယ္ သံေတြ မ်ားသြားတယ္ အသားေပ်ာ႕ေတာ႕စည္းထုတ္ရင္ အိတ္က အိုက္က်က်သြားတယ္။ ပစည္းၿပဳတ္မက်ေအာင္သတိထားရမဲ႕သေဘာရွိတယ္ ကိုယ္န႕ဲ႕မကိုက္ေသးပါဘူး ွရွပ္ပလာ ရွပ္ပလာနဲ ဲ႕ 


ပံု ၅.
ေကာငး္ပါတယ္ မုိက္တယ္ ႀကီးတာ ဝယ္ၿဖစ္တယ္ အမ်ားႀကီးထည္႕ရတာကို မသံုးရက္လုိ႕သိမ္းလုိက္ၿပန္ေရာ. သံုးလုိက္လုိ႕ေဟာငး္သြားတာကို မႀကိဳက္ဘူး အသစ္အတုိင္းေလးဘဲ အရိပ္ႀကည္႕ေနတယ္ ႀကည္႕လုိ႕ဝသြားရင္အ မိ်ုးကိုေပးလုိက္ေရာ. ကုိယ္သ့ဳးခ်င္လဲသံုးမွာေပါ႕။ ေစ်းခ်တ့ံုးက ဝယ္ထားတာ စလံုး တစ္ဆယ္႕ငါးက်ပ္.


ပံု ၆

လွတယ္ေနာ္။
ပံဳ ၇
ရွားရွားပါးပါးေလး ပစည္းရွားတယ္ အစိမ္းေရာင္လဲရွားတယ္။ ေပးမလို႕ဘဲ ေပးၿပီးရင္ ထပ္ထပ္ဝယ္ေနမွာနဲ႕ုိကိုယ္႕မွာရွိေတာ႕ထပ္မဝယ္ၿဖစ္ဘူးေပါ႕ဆုိၿပီးဒီလုိဘဲ ထားလုိက္တာဘဲ ဘယ္နားသြားသံဳးရမွာလဲ တစ္ေန႕တစ္ေန႕တစ္ဆယ္တန္နဲ႕ဘဲ နစ္ပါးသြားေနရတာ ပံု ၈

ဒါေတာ႕ေပးၿစဖ္မွာေသခ်ာတယ္ မေကာငး္လုိ႕ေတာ႕မဟုတ္ပါဘူး အဲသလု ိမ်ိုဳၚရွိေပါငး္မ်ားၿပီ.


ပံု ၉။
လွတယ္. ဟုိနားဒီနားသြား ပစည္ေလးေတြ ထည္႕သြားေပါ႕ ဟုိနားဒီနားလည္းဘယ္မွမသြားၿဖစ္တာနဲ႕ဘဲ (ေတာက္ေခါက္သည္)


ပံု ၁၀


လန္ကာဝီသြားတံုးကအနားက ၿမိဳ႕ကေလး မွာ မုန္႕စားရင္ လမ္းေဘးဆုိင္က ဝယ္ခဲ႕တာ မေလးတစ္ဆယ္. ပလက္စတစ္နဲ႕ယက္ထားတာ ခ်စ္စာေလး.


Saturday, March 16, 2013

ခုတစ္ေလာ (ကို္ယ္႕ဘာသာကုိယ္Tagသည္)

ေတြးေနမိတာက
ဘာမွ သိတ္ေတြးခ်ိန္မရပါဘူး မုိးလင္းရင္အလုပ္သြားတယ္ အလုပ္လုပ္တယ္ ၿပန္လာတယ္ အားရင္ဖဘဖတ္တယ္ ေတြးတယ္ဆုိတာ အားမွ ေတြးနိုင္တာကို အားမွ မအားတာ။

ကုိယ္႕ကိုကိုၿပန္ဆ္ၿခင္မိတာက
ငါ အင္တာနက္နဲ႕သိတ္အခ်ိန္ၿဖဳန္းတယ္ ဒါဘဲ

က်န္းမာေရး
အိပ္ခ်ိန္စားခ်ိန္မမွန္လူပင္ပန္း.stress မ်ားေတာ႕ေခါငး္မူးခ်င္တယ္ Life style ေၿပာင္းရမယ္ဆုိတာကုိ နားမေထာင္ခ်င္ဘဲ ေဆးေသာက္ခ်င္ေနတာက ဆုိးတယ္ ေလ႕က်င္႕ခန္းဆုိတာကို မႀကားခ်င္ဘူး။

ဖတ္ၿဖစ္တဲ႕စာအုပ္
ဘာမွ မဖတ္ပါဘူး
(ဟာ ငါ ေတာ္ေတာ္ဆုိးတာဘဲ)

ေရာက္ၿဖစ္ေနတာက
ပင္နင္စူလာရယ္ ဘူဂစ္ရယ္ အိမ္ရယ္ အလုပ္ရယ္ ဒါဘဲ ရွင္းတယ္ေနာ္။

နားေထာင္ၿဖစ္တာ
သိတ္မရွိပါဘူး နားညည္းတယ္လုိ႕ခံစားရလုိ႕ တီဗြီေတာင္မဖြင္႕ဘူး လက္မေလးဆယ္ တီဗီြကို ဒိအတုိငး္ေ၇ွ႕ခ်ထားၿပီး က်န္တဲ႕ နစ္လံုးကုိ ဟုိနားတစ္လံုးဒီနားတစ္လံုး အိမ္ထဲတီဗြီ သံုးလံုးဘာမ ွမဖြင္႕ဘူး ကက္ဆက္မ၇ွိေတာ႕ဘူးနားမေထာင္တာႀကာလုိ႕ပ်က္သြားတယ္ အသစ္မၿပန္ဝယ္ၿဖစ္ဘူး တစ္ခါတစ္ေလ ယူ်က်ဳေလးနားေထာင္တယ္။ ခံစားလု႕မရေတာ႕ဘူး။

ရြတ္မိတဲ႕ကဗ်ာ
ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ဘယ္ကဗ်ာမွ မရြတ္မိပါဘူး

ၿဖစ္ခ်င္ေနမိတာက
ဘြဲ႕လြန္ထပ္ရခ်င္တာဘဲ မႀကိဳးစားတာဘဲခက္တယ္။
အေၿပာင္းေ၇ြ႕လဲ ထပ္မလုပ္ခ်င္ေတာ႕ဘးူ ေနသားက်တဲ႕ေနရာတစ္ခုက ေန ထပ္ေရြ႕ရမွာေႀကာက္ေနမိတယ္။ ေနလာတာလဲ နစ္ေပါင္းမနည္းေတာ႕ဘူး. တစ္က ၿပန္စ ၿပန္စ ေၿပာေတာ႕လြယ္တယ္။

စားၿဖစ္တာက
ဘာဂါေပါ႔ ရွင္းပါတယ္ ေခါက္ဆဲြၿပဳတ ္ထမင္းၿဖဴ ႀကက္သားေႀကာ္. ဒီေလာက္ပါဘဲ

သနားမိတာက
ကုိယ္႕ကုိကုိယဘဲ ငါသိတ္ပင္ပန္းရွာတယ္ဆုိၿပီး.

လြမး္ိမိတာက
မလြမ္းတတ္ေအာင္ေနတယ္လြမ္းခဲ႕ဘူးၿပီ ရင္န႕ အမွွ်လြမ္းဘူးဘီ. ေတာ္ေလာက္ဘီ.

ေမ႕ေလ်ာ႔ပစ္ေနရတာက
အင္တာနက္မ်ာအခ်ိန္ကုန္တာမ်ားလို႕ လယ္ဗယ္တူေတြ တင္မက အနစ္နစ္ဆယ္ငယ္သူေတြ ပါ ကိုယ္႕ထက္ေက်္ာ္ကုန္ၿပီဆုိတာကို.

ခါးသက္ေနမိတာက
ဒီေမးခြန္းက နဲနဲခက္တယ္ အေၿဖမရိွဘူး။

တမ္းတမိေနတာက
အခ်ိိန္ေတြ ကိုဘဲ ငါ ဘဲြ႕လြန္ထပ္ရခင်္တယ္။

ႀကိတ္ၿပီးခ်ီးက်ဴးေနတာက
ႀကိဳးစားေနတဲ႕သူေတြ ကိုဘဲ

ႀကိတ္ၿပီးအထင္ေသးေနမိတာက
မ၇ွိပါဘုူ လူေတြ ကို အထင္မေသးတတ္ဘူး

ဆန္ဒမရွီတဲ႕ေနရာ
မသြာခ်င္တဲ႕ေနရာေပါ႔

ဆန္ဒရွီတာ
သက္သက္သာသာ ေပ်ာ္သလိုေနခ်င္တာ

မုန္းတီးမိတာ
control မရွီတဲ႕ကိုယ္႕ကိုကုိ.

ခ်စ္ေနတာက
အားလံုးကိုခ်စ္တာဘဲ
မခ်စ္လို႕ စိတ္ဆုိးၿပီး မခ်စ္ရတာဘဲ

စိတ္ပ်က္မိတာ
ကိုယ္႕ကိုယ္ကုိဘဲ မႀကိဳးစားလုိ႕

စြဲလန္းတာ
အင္တာနက္ေလ.

လိုအပ္တာ
ပိုက္ဆံ.
ပညာေရး
အလုပ္အကုိင္
က်န္းမာေရး

ေရာက္ေနတဲ႕ေနရာ
ေကာငး္ပါတယ္ စကာပူၿမိဲဲဲဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာစားခ်င္တာ စားသြား်ခ်င္တာသြား ကုိယ္နစ္သက္တဲအလုပ္တစ္ခုရွိ

နက္နက္နဲနဲၿပန္စဥၤးစားမိတာ
မစဥ္းစားဘူး ခပ္ေပါ႔ေပါ႕ဘဲ က်ဥ္းဲထဲက်ပ္ထဲေရာက္မွ စဥ္းစားတယ္။

နိဂံဳးခဳဳ႔ပ္လုိက္ေတာ႕
ခဥမ ၿဖစ္လာတယ္။
မခၿဖစ္ဘို႕ ၿပန္ႀကိဳးစားရဦးမယ္။

မွတ္ခ်က္
Chit Kyi Aye ေရးတဲ႕ေခါင္းစဥၤကူးခ် ၿီပီး Manor Hary ကိုအေႀကာငး္ႀကးာသည္ ဖိုးစိန္ Sein Lyan Tun ေရးတာဖတ္ၿပီးကတညး္က ေရးဘုိ႕စိတ္ကူးေနတာ.
 

Wednesday, March 13, 2013

12th March 2013
ကီခ်ိန္း ၁၈ ခုကုိ  စလံုးတစ္ဆယ္ဆုိၿပီးေစ်းေလ်ာ႕ေနေတာ႕ဝယ္မည္ ဆုိၿပီးကာမွ ေမ႕သြားၿပန္သည္ ဝယ္ေတာ႕ဝယ္ခ်င္သည္ ဝယ္ၿပီးမည္သုဴေပးရမည္နည္း အလုပ္တြင္ေဝလုိက္လ်င္ေတာ႕လည္းရသည္ ရန္ကုန္ကုိ အေလးခံသယ္သြားလ်င္လည္းရသည္ ကီလိုကလည္းယခုတစ္ေလာ နစ္ဆယ္သာရေလရာခက္လွသည္။ သြားေတာ႕ၿပန္ဝယ္ဦးမည္။ 

ပိုက္ဆံအိတ္သံုးလံုးစလံုးတစ္ဆယ္တန္ရွိသကဲ႕သုိ႕နဲနဲပိုေကာင္းလွင္ နစ္လံုးတစ္ဆယ္တို႕ တစ္လံုး တယ္ ဆယ္က်ာ္ေတြ ၿဖစ္ကုန္တာရီွသည္ ခင္ကေတာ႕အဖဳိးနဲ႕အိုးကြဲ အဲ. သံုးလံုးတစ္ဆယ္ တန္သာယဝ္လုိက္သည္ ကိုယ္႕ဘာသာကုိေတာင္သံုးမေလာက္အမ်ိဳးမ်ားကိုထပ္ေပးမည္ ဆုိလ်င္ ထပ္ဝယ္ရေပဦးမည္ အနိစစ ဒုတ္ခအနတ. 
သံုးလံုးတစ္ဆယ္ မလွလား ခုိင္. လွတယ္ေနာ္။ ခင္ကေတာ႕အားလံုးယူလုိက္ၿပီ။ အနက္ေရာင္မဟုတ္ ခရမေးရာင္ၿဖစ္သည္ ။ အညိုေရာင္မဟုတ္ လိမ္ေမာ္ေရာင္ၿဖစ္သည္. ။


 အေရးႀကီးတာကေတာ႕ပိုန္ဘုိ႕ဘဲၿဖစ္သည္ ပိန္လွ်င္ ဘာဝဝတ္လ်သည္ ဝလ််င္ ဘညဝယ္တယ္မလခွ. (ခင္နည္းငယ္နငုိက္ေနဘီၿဖစ္သည္).  ပိန္ွ်ငဘာယ္တ္ဝယတ္လွသည္ ဝလွ်င္ ဘာဝတ္ဝယတ္မလွ။လွတယ္ေနာ္ ခဥမ အိမ္သည္ အမွဴိက္ပံဳၿဖစ္သည္ ရွင္းလွ်င္ တစ္နာရီတစ္ဆယ္ မကေပးရမွာစိုးေသာ္ေႀကာင္႕သူမ်ားလည္းခေခၚမရွငး္ ကုိလည္း မရွိငး္ ရွူပ္ရွဳပ္ပင္ေနသ္ည . သက္ဆုိင္ရာက လာရွငး္ခုိငး္မည္ကို စိုးရီမ္ရသည္။ ဟုိတံုးက သတင္းစားတြင္ဖတ္ဘူးသည္ အဖြားႀကီးေနေသာအိမ္ကို မီးေလာက္မည္စိုးေသာေႀကာင္႕ဝငးရွင္းေပးႀကည္ ခင္အိမ္လည္းလာဝင္ရွငး္မည္ဆုိစေသာေႀကာ္င္႕တစ္ခါးပိတ္ထားရသည္ အ်ဂီေလးမ်ားလွသည္ ထင္သည္ ခင္ဝတ္ဘုိ႕ေတာ႕မဆန္႔.


အလန္းကေလးမ်ား ဘူဂစ္ street လးမ္းထဲတႈငြ္ရွိသည္ မ်ားေသာအားၿဖင္႕တစ္ဆယ္ဝန္းက်င္မွ စသည္ ကေလးမ်ား. ဝယ္နုိင္စရာအေနအထားၿဖစ္သလုိ ခဥမအတြက္လည္း ဝယ္နုိင္သည္ ၿပသာနာက စြပ္မရတာေၿစဖသ္ည္ ခဥမက ဝယ္လုိက္တူမကို ေပးလုိက္င္႕ဟုတ္ေနသည္ ကာရီအိုေကနဲ႕ မက္ဆက္လဲသြားဦးမည္ထင္ေသည သြားဘတြားေပါ႔.ပိန္ခ်င္ပါသ္ ဆုိမွ ညေနက တစ္က်ပ္ဘူးသံုးခုတန္မုန္႕နင္႕ပဲနုိ႕ရည္တစ္ဘူ အခု အိမမ္မွၾ  ၿစစာ ေခါက္ဆြဲၿပုတ္စ္ခတစ္ခါကြက္မဝေသာေႀကာင္႕ ေပါင္မုန္႕ေထာင္ပတ္သံုးသသံုး်ပ္ နင္႕ မီးကင္ၿပီးေက်ြးရန္ေၿဖစသ္ည္ တစ္ခမွ မလကားမၿပစ္ရေတာ႕ေခ်.

ထိုေဘာင္ဒေဘယသ္ဒ ထိုေဘာင္ဒေဘယသ္႕ ေဘာသ္ဒေဘာ္ ေဘာင္႕ေဘာင ေတြ  က ရွိသည္။ ဟင္ ဘာေတြ ေရးမိပါလိမ္႕ ထုိေဘာင္းေဘုာင္းသည လည္း လွလ်င္ ဝတ္သည္ အဲေလ ဝတ္ေလ ွ်င္သည္ ခင္ဝယတ္နုိင္ေအာင္ဝိုင္းဆုေတာင္းေပလူိင္ၿငကပါ။

Sunday, March 10, 2013

9th Sat 2013

ခင္မႀကြားဝါသည္မွာနည္းနည္းႀကာသြားၿပီၿဖစ္သည္. ႀကြားဝါစရာလဲ အခုတစ္ေလာသိတ္မရွိေခ်. ယေန႕ေတာ႕ဘူဂစ္သြားသည္ ဘူဂစ္နင္႕ပန္နီစူလာသည္သာ ခင္႕ဘဝၿဖစ္ေခ်သည္။ စကာပူတစ္ၿမိဳ႕လံုးသြားစရာမ်ားရ်ိေသာ္လည္း. ခင္႕အတြက္ဘာမွန္းမသိဘယ္မွ မသြားၿဖစ္ေခ်။
စကာပူတြင္ေနရသည္ကေတာ႕ေပ်ာ္စရာႀကီးၿဖစ္သည္ဘာလုိ႕ေပ်ာ္သလဲေမးရင္ေတာ႕မေၿဖတ္တတ္. ေနလုိ႕ေကာငး္သည္ ထုိင္လုိ႕ေကာငး္သည္ ထလို႕ေကာငး္သည္။ လူစည္ကားသည္ စားစရာလြယ္သည္ ယေန႕ခင္ထမင္းမခ်က္ပါ. မနက္ကို ပလာတာနစ္ခ်ပ္ နြားနို႕တစ္ခြက္ေသာက္သည္ ဆနး္ကစ္စ္ တစ္လံုးစားသည္. ေန႕လည္ ေပါင္မနု္႕ေထာပတ္သုတ္ေလးခ်ပ္စားသည္ ဒါေတာင္ ေပါ္င္မုန္႕အညိဳၿဖစ္သည္
အၿဖဴဆုိလ််င္ ေၿခာက္ခ်ပ္ေလာ္က္မားစားမိမည္းလားမေၿပာတတ္။ နက္စကာဖီတစ္ခြက္ေသာက္သည္ ဘယ္သူမွ မေမးဘဲ ဘာလုိ႕ေၿဖေနသလဲဟု မယ္ဘ က နဴတ္ခမ္းေထာ္သည္ ေထာ္ေထာ္.  ေၿပာစရာရွိသည္ကိုေတာ႕ေၿပာရမည္ၿဖစ္သည္ ေမးေမးမေမးေမး ေၿပာမည္သာၿဖစသည္။

ပုိက္ဆံအိတ္ႀကိဳက္သ္ည ဘာမွန္းမသိ ႀကိဳက္သည္ ေစ်းသိတ္ႀကီးတာေတာ႕မဝယ္။ ကုိယ္လဲသိတ္သံုးနိုင္သည္ မဟုတ္ အမ်ိဳးမ်ားကိုေပးတာမ်ားသည္ .သိတ္ႀကိဳက္တာေတြ ကိုေတာ႕သိမ္းထားသည္။ယေန႕ဝယ္လာသည္ စလံုး ၁၉ က်ပ္ ၿပားကိုးဆယ္ဆုိေတာ႕နစ္ဆယ္ဘဲဆုိႀကပါစုိ႕. တစ္ေသာငး္ သံုးေထာင္ေက်ာ္ခန္႕ၿဖစ္မယ္ ခပ္ပါးပါ.းၿဖစ္သည္ လြယ္ေရြ႕ရသည္ဆြဲေရြ႕ရသည္ ဆုိင္မွာ ကိုင္ႀကည္႕ၿပီး အသစ္ေတာငး္လာသည္ မဖြင္႕ခ်င္ေသး။
သည္အိတ္က စလံုး တစ္ဆယ္ေၿခာက္က်ပ္ၿဖစ္သည္ ေလ်ာ႕ေစ်းၿဖစ္လိ္မ္႕မည္ အေတာ္ခံ၏. အႀကမ္းလည္းခံသည္ သင္႕လည္းသင္႕သည္။ သိတ္လည္းမသံုးၿဖစ္. သံုးစရာေနရာလည္းမရွိ တစ္ေန႕တစ္ေန႕အလုပ္သာ သြားေနရာ မသံုးၿဖစ္.။ ရွိလ်င္ ေက်နပ္ေနသည္။ထိုအိတ္သည္ ကလန္မန္တီေတြ ေနစဥ္က ကလန္းမန္းတီ တြင္ေနစဥ္က ဝယ္ထားေသာအိတ္ၿဖစ္သည္ ႀကၿပီေပါ႕ ကလန္းမန္းတီ NTUC ေဘးက ဆုိင္က ၿဖစ္သည္ . စလံုး ငါးက်ပ္ခန္႕ၿဖစ္ရာတန္သည္ ဆုိၿပီး သံုးအိတ္ခန္႕ဝယ္ကာ အမ်ိဳးမ်ားကိုေပးလုိက္သည္. သနားစရာအမ်ိဳးမ်ားပါေပ.ငါးက်ပ္တန္ရရွာသည္ ညီမေလးေပးတာဘဲ ဆုိကာ အားရဝမ္းသာယူေရြ႕ ေခ်ာင္ထုိးလုိက္ႀကေလသည္။မေလးကေန မေလး သံုးဆယ္ၿဖင္႕ ခ်ိဳၿခမ္းဝယ္လာေသာ အိတ္ၿဖစ္သည္ ရံဖန္ရခါခ်တ္တသည္ ခင္သည္ေခ်ာင္းေနေလရာ ခ်သည္နင္႕ယူလာသည္ မေလးသံုးဆယ္ဆုိေတာ႕ ကိုးေထာင္က်ပ္ေအာက္ခန္႕ေပါ႔။
နာရီဆုိင္ဘက္ေရာက္သြားသည္ တစ္ဆယ္ၿဖစ္သည္ ေမာင္႕အတြက္ အလန္းစားတစ္လံုးလုိခ်င္ရာမေရြးတတ္ေသာေႀကာင္႕ ဆုိင္ကိုေရြးခိုင္းလုိက္သည္။ ေမာင္က လန္းခ်င္သည္မဟုတ္လား. ဟင္း.


ေနာက္တစ္လံုးကေတာ႕ ဟုိဟာ မႀကိဳက္လ်င္ ဒီဟာႀကိဳက္ေစရန္ခင္ေရြးလာသည္ ခင္သည္ ေရြးရာအဖြားႀကီးၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ရိုးသြားရာ ေမာင္သည္ မႀကိဳက္ေခ်.  ခင္ေရြးလ်င္ အတံနစ္တံနင္႕ တစ္ေခ်ာင္း ရိုးရူိးႀကီး. ဟုဆုိသည္ ဆုိလုိသည္ မွာ နာရီလက္တန္ မိနစ္လက္တံ စကၠန္႕လက္တံအစံုအလင္ပါေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ မႀကိဳက္ေနေပါ႕ ေယာက္ဖရွိသည္ တူရွိသည္။ 

မိန္းကေလးနာရီမ်ားဘက္သို႕လွည္႕သြားသည္ . ။ ေကာင္မေလးမ်ားႀကိဳက္မည္ ထင္သည္ကိုေရြးသည္ ေမာင္ ကာရာအိုေကတို႕ အနိပ္ခန္းတို႕သြားလ်င္ ေပးနိုင္ရန္ၿဖစ္သည္ ဒါေပမးလ်င္ ငးါက်ပ္ နင္႕ၿီပီးသည္ ေမာင္ေပးလ်င္ မ်ားသြားမွ ာစုိးရသည္။


ေရပန္းသြားႀကည္႕သည္ compulsory ၿဖစ္သည္. ႀကည္႕စရာေရ east coast မသြားနိုင္ေတာ႕လဲ marina, ကလပ္ကြးီ မသြားနိုင္ေတာ႕လည္းရွိတဲ႕ေရကလည္းသာ ႀကည္႕ေနရေတာ႕သည္ ဒါလည္းလွတာပါဘဲ။


အခုတစ္ေလာ centrum ေသာက္သည္ 50+ ကို မၿမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေပးရန္ၿဖစ္သည္။ (ဘုရားဘုရား.) သူက Silver ၿဖစ္ရာ 50 + ေအာက္ထက္ငါးက်ပ္ပိုေစ်းႀကီးသည္ . ငါးက်ပ္ပိုေပး ဘုိက္တာမင္ပိုရတာေပါ႕ဟု သေဘာထားသည္. . စလံုး ၄ရ က်ပ္ၿဖစ္သည္ အလံုး တစ္ရာ ေမတာလက္ေဆာင္ အလံုး ၂၀ အပိုပါသည္ ဒီနစ္ကုန္ ဒီိတ္ၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာေငြ ေလးေသာင္းေ က်ာ္ေပါ႔. တစ္ရက္တစ္လံုးေသာက္သည္ ေကာ္ဖီေတြလ ည္းခ်သည္ နြားနို႕လည္းေသာက္သည္ sunkist လည္းစားသည္. ေတာက္ေတာက္ ေတာက္ေတာ႕က္နင္႕လည္းေလ်ာက္သည္. ေမာင္႕ကိုလည္း သနပ္ခါးလိမ္းထားေသာပါးကို အတင္းနမ္းခိုင္း၏။ ပါးသြားထုိးေပး၏။ ေမာင္သည္ ခင္႕ေမာင္ၿဖစ္သည္. ဟင္း.