Monday, October 31, 2011

ေနျပည္ေတာ္ (6)ေနၿပည္ေတာ္သုိ႕ေရာက္သူမ်ားလည္းေရာက္ႀကသည္. မေရာက္ဘူးသူမ်ားလညး္ွရွိမည္။ ခင္ဦးေမကုိယ္တုိင္ပင္ ၿမန္မာၿပည္တြင္ မေရာက္ဘူးေသာ ၿမိဳ႕မ်ားစြာရိွေလသည္. ယခုခရီးစဥ္မွာ မေရာက္ဘူးေ သာေ ႀကာင္႕လာလည္ခ်ငး္ၿဖစ္သည္. အေႀကာငး္လဲရွာလာရာ ရံုးမ်ားသို႕ သုိ႕သြားရန္ အေႀကာငး္ရသည္။ထုိဆုိင္ကယ္ဆရာနင္႕ခင္ဦးေမသည္ မိုးမလင္းခင္ကတည္းက စေတြ႕ၿခငး္ၿဖစ္သည္။ အေၿပာအဆုိ ရည္မြန္သည္. နားဝင္ေအာင္ေၿပာနုိင္သည္။ စိတ္ရွည္သည္. ခင္ဦးေမသည္ ငရစ္ၿဖစ္သည္။ ခင္ဦးေမ၏ ရစ္ၿခင္းကုိသည္းခံနုိင္သည္။ customer service ေကာငး္သည္။ customer ကုိ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ထားသည္။ သူတုိ႕သည္ရုိးသားသူမ်ားၿဖစ္သည္. စီးသူကုိ ေမာင္လုိ နစ္မလုိ အစ္မလိုသေဘာထားသည္။ ခရီးသည္၏ safety ကုိဂရုစို္က္သည္ ခရီးသည္ တစ္ခိ်ဳ႕က အၿမန္လုိသည္ တစ္ခ်ိဳ႕က အေနးလုိသည္. တစ္ခ်ိဳ႕က safety ကုိဦးစားေပးသည္။
ဘုရားမွ ထြက္လာၿပီးေနာက္ ဘယ္ဆက္သြားရမည္မသိ. zoo မွာလည္း အေၿပာအရဆုိလွ်င္လူမ်ားလွ်င္ေစာင္႕ရသည္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ႀကာၿပီး ဝင္ႀကည္႕ဦးမည္႕အခ်ိန္နင္႕တြက္လ််င္အ ခ်ိန္မေလာက္ေခ်. ေရပန္းမွာလည္း လွပေသာ္ၿငား ညေနမွၿဖစ္သည္. က်န္ေသာ ေနရာမ်ား မွာလည္းဘယ္သြားရန္ ညာသြားရန္ သိတ္အခ်ိ္န္မရေခ်. လာသည္မွာ ၿမိဳ႕ကုိႀကည္႕ရန္လာသည္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ဆုိင္ကယ္သမားကိုေမာငး္ခ်င္ရာေမာငး္ခုိငး္လုိက္သည္. အဓိကမွာ safety ၿဖစ္သည္.
ဆက္ေမာငး္လာရာပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ထဲသုိဳ႕ေရာက္သည္ မုိးလင္းခါစၿဖစ္ရာ လူမစည္ကားေသး ဆုိင္မ်ားမဖြင္႕ေသး. ၿမို႕ဳကိုလွည္႕ၿပသည္. ေရကန္ကုိ လည္းၿမင္လုိက္ရသည္ ၿမင္ေသာ္ၿငား ဓါတ္ပံုမရုိက္နုိင္ေခ်. ၿပဳုတ္က်မွာစုိးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည ္ကားေမာင္းရင္း ညာလက္ထုတ္ကာ ဓါတ္ပံုရုိက္သည္ကို က်ြမ္းက်င္ေသာ္လည္း ဆုိင္ကယ္စီးရငး္နင္႕ေတာ႕ေဆးရံုမေရာက္လုိေသးေခ်. ဆုိင္ကယ္ အက္စီးးဒန္႕ကုိေႀကာက္ေသာေ ႀကာင္႕ တစ္သက္လံုး မစီးခဲ႕ေလရာ ယခုစီးမိေလသည္. တကၠစီခ မတတ္နုိင္ေသာေႀကာင္႕ေသာ္လည္းေကာငး္ အဆက္အသြယ္မရွိေသာ္လည္းေႀကာင္႕ေသာ္ လည္းေကာငး္ၿဖစ္နုိင္သည္. တကၠစီကုိ ခ်ိတ္မိလ််င္ေတာ႕လည္းစီးမိမည္ၿဖစ္ပါသည္
အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ေတာ႕တစ္ကြက္နစ္ကြက္ရုိက္နိုင္သည္. ပ်ဥ္းမနားနင္႕နီးစပ္သူမ်ား ကေတာ႕ ဇတ္ကြက္ေ ဖာ္ နုိင္ႀကမည္ၿဖစ္ သည္.ခင္ဦးေမအတြက္ေတာ႕ေရးေတးေတးသာၿဖစ္သည္. လွည္႕ ပတ္ေမာငး္ ရင္း အေတာ္ စံု သည္. ။အဝုိငး္မ်ားလည္းေတြ႕သည္ ဆုိင္ကယ္ဆရာ ကနာမည္မ်ားေၿပာၿပေသာ္ လည္း ဘရိန္းမေကာင္းေသာခင္ဦးေမသည္ မမွတ္မိနိုင္.. ေရပန္းေဘးသုိ႕လည္းၿဖတ္သည္.အတန္ႀကာေသာ္ရဳးံဖက္ၿပန္ေရာက္ေရြ႕ လုပ္စရာရွိသည္မာ်းကို လုပ္သည္ စားစရာရွိသည္မ်ားကိုစားသည္. ေပါင္မုန္႕ႀကက္ဥေႀကာ္စားသည္ ဆီစစ္ေပးပါဟုမွသည္ ေကာ္ဖီလက္ဘက္ရည္ေသာက္သည္ ေဘးမွ လာသူနင္႕မိတ္ဖြဲ႕သည္။ ငွက္ေပ်ာသီးတစ္လံုးထပ္စားသည္. .
ဆုိင္ကယ္ဆရာသည္ ေတာက္ေလွ်ာက္ၿဖစ္သည္. သြားစရာရွိေသာရံ့ုးမ်ားသုိ႕သြားသည္။ ၿမိဳ႕မေစ်းသည္ မေရာက္မၿဖစ္ၿဖစ္သည္ ၿမင္ဘူးခ်င္ေသာေႀကာင္ ႕ေသာ္လည္းေကာငး္ ကားလတ္မွတ္ဝယ္ရန္လည္းၿဖစ္သည္ . ကားလက္မွတ္မ်ားေရာငး္ေကာငး္သည္.။ လက္မွတ္မလြယ္ေခ်. ႀကိဳတင္ မစီစဥ္ေသာအက်ိဳးၿဖစ္သည္. ခင္ဦးေမကိုယ္တုိင္သည္လည္း အလုပ္ကိစၥ ၿပီးၿပတ္မွသာ ၿပန္နိုင္မည္ၿဖစ္ရာ လက္မွတ္ႀကိဳမဝယ္မိ... ယခုေသာ္ခက္ေခ်ပီ။
မနၱေလးကားသြားမည္စိတ္ကူးေသာ္လည္းၿပည္႕သည္။ လားရွုိးကားရမည္ဆုိသည္. ကားက သိတ္မေကာငး္ေခ်. ဝယ္ၿပီးတန္ေအာင္ လားရီဳွးလုိက္သြားရမလိုၿဖစ္သည္. ညေနကား စီးမည္ၿဖစ္ရာ.သန္းေကာင္သန္းလြဲ မေရာက္ဘူးေသာၿမိဳ႕မ်ားသို႕ေရာက္သြားမည္မွာ ခရီးသည္အတြက္မလြယ္..ေခ်.ယခုလက္မွတ္ဝယ္ယခုရမည္ထင္ေသာခင္ဦးေမသည္အခက္ေတြ႕သည္. ကိစၥမရွိညေနတစ္ခါၿပန္လာကာ စံုစမ္းႀကဦးမည္ဆုိကာ သြားႀကၿပန္သည္ အေတာ္ေတာ႕ေရာက္သည္ ဆုိင္ကယ္ဆရာေေၿပာအရ ဆုိလ််င္ အဝုိင္းႀကီးေၿခာက္ဝိုင္းကုန္သေလာက္ၿဖစ္သည္. ရံုးသံုးရံုးကုိအေႀကာငး္ၿပေရြ႕ ဆုိင္ကယ္ကို ပတ္စီးေနၿခငး္ၿဖစ္သည္. ဆီအေတာ္ကုန္သည္။
ဆရာက ဟုိေနရာ ဒီေနရာမ်ားၿပေသာ္လည္း ဓါတ္ပံု မရိုက္နုိင္ေခ်. အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားကိုသာရိုက္နုိင္သည္ junction 8. အစရွိေသာ shopping center. ။
ဆုိင္ကယ္ဆရာက ၿမိဳ႕တြႈင္အိပ္ရန္ေၿပာေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ ဤတစ္ခါသာ ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က်ထြက္ဘူးေသာ ရန္ကုန္သူသည္ ရန္ကုန္သုိ႕သာၿပန္ခ်င္ေလသည္။ ညေနၿမိဳ႕မေစ်းသုိ႕တစ္ေခါက္ေရာက္က်ၿပန္သည္။ ထြက္ကာနီးကားမ်ားတြင္ မလုိက္သူရွိက ဝင္လုိက္ရန္ၿဖစ္သည္. . still လတ္မွတ္မရေသးေခ်.
other option ကုိစဥ္းစားခုိင္းေသာ္ ညပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္သြားေသာ ရထားသည္ ရွိသည္ဆုိသည္ .အလုိရွိက ဘူတာံရံုသုိ႕ညလိုက္ပို႕ေပးပါမည္ မၿပန္ခ်င္ပါက ညဘက္လည္း သြားလုိ္ရာလုိက္ပို႕ေပးပါမည္ . ေရပန္းလည္း သိတ္ႀကည္႕ေကာငး္ရာ ဧည္႕သည္တစ္ေယာက္အေနနင္႕ၿပခ်င္ပါသည္ offer ေပးေသာ္ၿငား ခင္ဦးေမသည္ေခါင္းခါေလသည္.


another option မွာ လယ္ေဝးဘက္မွ အေဝးေၿပးလမ္းမေသာ္လည္ေးကာငး္. လယ္ေဝးကားဂိတ္မ်ားမွေသာ္လည္ေးကာငး္. ကားသြားစီးရန္ၿဖစ္သည္. ဟုဆုိေသာ္သြားမည္ဟု ခင္ဦးေမက ဆုိရာ ဆုိင္ကယ္ဆရာစိတ္ညစ္ရေလသည္ . အေတာ္ေလးလွမ္းေႀကာင္း ဆုိင္ကယ္ကုိပင္ အေတာ္ေလးႀကာေအာင္ေမာငး္ရမည္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ သိတ္သြားခ်င္ပံုမရေခ်. အခ်ိန္မွာလည္းေနညိဳၿပီၿဖစ္ရာ သူ႕အၿပန္တြင္ေမွာင္မည္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ဆုိင္ကယ္ဆရာ အနည္းငယ္ စိ္တ္ရွဳပ္သြားပံုရသည္ သုိ႕ေသာ ္ခရီးသည္ စိတ္ခ်မး္သာမွဳကိုေ၇ွ႕ရဴေသာေႀကာင္႕ ဆုိင္ကယ္ကုိ လယ္ေဝးဘက္သုိဳ႕ဦးတည္လုိက္ေလသည္။


Sunday, October 30, 2011

ေနျပည္ေတာ္ (5)

သူမနင္႕ကားေပၚကလူဇတ္လမ္းမွာ ရင္သိမ္႕တံုၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ဆင္ဆာၿဖတ္လုိက္ရာ........

ေနာက္တစ္ခန္းတြင္.. မုိးမလင္းခင္..ခင္ဦးေမသည္ ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီေပၚသုိ ႕ေရာက္ေနၿပီၿဖစ္သည္. အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသာ္ၿငား လည္းငယ္စဥ္ကာလကတည္းက လူႀကီးစိီးစက္ဘီးကိုေၿခထုိးေရြ႕ စီးလာေသာ ..ၿပည္လမ္းမေပၚ တြင္ရမ္းလာေသာခင္ဦးေမသည္ ဆုိင္ကယ္ကို သိတ္မေႀကာက္လွေခ်။ ဆုိင္ကယ္သမား ကလည္းအားေပးသည္. .။ အဝုိင္းႀကီး အေကြ႕မ်ားတြင္ balance လုပ္သည္က အနည္ူးငယ္ခက္သည္။

ဆုိင္ကယ္သမားကိစၥရွိရာသုိ႕ေခတၱလုိက္သြား၏။
ၿပီးေသာ္ မိမိ သြားမည္ဟု စိတ္ကူးေသာရံုးသုိ႕သြားေ၇ြ႕ အေၿခအေနအကဲခတ္သည္. ၿပိီးေသာ္ေစာေသးရာဘုရားသြားဖူးႀက၏.။ဖိနပ္အပ္ရသည္. လံုခ်ည္ထပ္ဝတ္ရသည္. လံုခ်ည္ supply လုပ္သည္။ ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။ မရုိမေသလုပ္သည္ဟုတ္. မရည္ရြယ္ဘဲေရာက္ေသာခရီးစဥ္မ်ားၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။ဓါတ္ေလွခါးေတြ႕သည္. ဒါေပမဲ႕ သိတ္မၿမင္႕ေသာေႀကာင္႕႕ လို႕ေၿခေထာက္နဲ႕ဘဲ တက္.၏။ ေမာေတာ ႕ေမာေေသာ္ၿငားနားၿပီးတက္သည္.။ေစတီအတြငး္မွာဘုရားဦးခ်ၿပးီႀကည္ညိဳသည္။ရွင္ဥပဂုတၱ မေထရ္

Saturday, October 29, 2011

ေနျပည္ေတာ္ (4)


ကားေပၚမွ ၿပန္မဆင္းေတာ႕ပါ. ေရဘူး. အခ်ဥ္ထုတ္. ရွဴေဆးဘူး. အားလံုးပါၿပီၿဖစ္သည္ ကားသည္စထြက္သည္ အခ်ိန္တိက်ပါသည္။ ေပ်ာ္ရြင္ေနေသာခင္ဦးေမသည္ သူငယ္ခ်င္းထံသုို႕ဖ့ုးဆက္သည္. မက္ေဆ႕မ်ားပို႕သည္ အမ်ိဳးမ်ားထံဖံုးဆက္သည္။ မက္ေဆ႕သည္လည္း ပေရာ္ဘလမ္ၿဖစ္သည္. ရန္ကုန္ေရာက္စတြင္ မက္ေဆ႕မ်ားပို႕ရာ မထြက္ေခ်. အဝင္ေတာ႕လက္ခံနုိင္သည္. ေနာက္ဆံုး မက္ေဆ႕ ဆက္တင္တြင္. မက္ေဆ႕ င္တာနံပါတ္ကို ေၿပာငး္လုိက္ေတာ႕မွေလ်ာေလ်ာလဴွလွဴထြက္သည္။ တယ္လိီဖံုးလိုင္းအေတာ္မိေသး သည္ . ေနာက္ပိုင္းတြႈင္လိုင္းေပ်ာက္သြား၏။


ကားေပၚတြင္ေက်ာ္ရဲေအာင္ စိုးၿမတ္သူဇာတို႕ပါေသာ ေက်ာက္သင္႔ပံုးေတြ နဲ႕မုိးထားတဲ႕အိမ္ ဟုထင္ေသာကားၿပသည္။ မႀကည္႕ခ်င္ေသာ္လည္းႀကည္႕ရေလသည္. no choice ၿဖစ္သည္.အသံလည္းအနည္းငယ္ဆူညံသည္. ဘယ္အခ်ိန္ထိၿပမွာလဲဆုိေသာ္ အိပ္ခ်ိန္ေလာက္အ ထိၿပမည္ဆုိရာ တိတ္ဆိတ္ေအးခ်မ္းမွဴကို အလုိရွိေသာခင္ဦးေမသည္ ဘုရားတရေလသည္. ။


မႀကည္႕ခ်င္ေသာ္လည္း ႀကည္႕မိေလရာဇတ္လမး္မဆုိးလွေခ်....ေတာမွ ဆုိင္ကယ္ဝယ္ရန္ တက္လာေသာသူပိုက္ဆံေပ်ာက္. ရြာၿပန္. ၿမိဳ႕မွအမ်ိဳးက အေႀကြးၿဖင္႕ဝယ္ေ၇ြ႕လာပို႕ စိုးၿမတ္သူဇာနင္႕သမီး .တူမ်ားက လက္ခံ. . ရြာထဲရွိစုိးၿမတ္သူဇာ၏ မယူလုိက္ရေသာရည္းစားေဟာင္း ေက်ာ္ရဲေအာင္၏ တူနင္႕ စိုးၿမတ္သူဇာ၏ သမီးတို႕ခ်စ္ႀကိဳ႕္. ေက်ာ္ရဲေအာင္နင္႕စုိးစုိးၿပန္ႀကိဳက္.ရန္ဖန္တည္းခ်က္မ်ား ဟာသမ်ားၿဖင္႕ၿဖည္႕စြက္ထားရာ ကားေပၚမွ ပိရိတ္သတ္မ်ားသေဘာက်ေလသည္. ခင္ဦးေမသည္လည္းသေဘာက်၏။ ႀကည္႕ရင္းနင္႕လည္းအိပ္ရေသးသည္. အိပ္ေရြ႕ေတာ႕မေပ်ာ္ေသးေခ်.။
နစ္နာရီခန္႕ေမာင္းၿပီးေသာ္ ၁၁၅ မုိင္ဆုိေသာ စခန္းသုိ႕ေရာက္၏. အထငႀကီးရ၏. ငယ္စဥ္က က်ိုဳက္ထီးရုိးသြားစဥ္ကာ လမ္းတြင္ဝင္ခဲ႕ရေသာစားေသာက္ဆုိင္မ်ားထက္ အမ်ားႀကီးတုိးတက္လာေလသည္။ သန္႕စင္ခန္း တြင္ မွန္မ်ား မ်က္နာသစ္ ေႀကြခြက္မ်ား. ရွိ၏. သန္႕လည္းသန္႕၏။ နစ္သက္သည္မွာ rest room တြင္ ပိုက္ဆံအိတ္ အေနြးထည္ လုိရာခ်ိတ္ရန္ဂ်ီိတ္ပင္ၿဖစ္သည္။ ထုိဂ်ိတ္သည္ ေနရာမ်ားစြာတြင္မေတြ႕ရေခ်. အေရးပါ၏ မဟုတ္ေသာ္ပိုက္ဆံအိတ္တစ္လံုးနင္႕သူသည္ ပိုိက္ဆံအိတ္ကုိ မည္သည္႕ေနရာတြင္ခ်ရမွနး္မသိေခ်. ႀကမ္းၿပင္ေပၚခ်ရေကာငး္နုိး လက္ကဆဲြထားရေကာင္းနုိး္ လည္ပင္းတြက္ ခ်ိတ္ဆဲြထားရေကာငး္နုိး .....နုိး..နုိးၿဖင္႕အေတာ္ဒုတ္ခေရာက္သည္။


မ်က္နာသစ္သြားတိုက္ ေၿခလက္မ်က္နာေဆးေႀကာရံုမက သနပ္ခါးလိမ္းရန္ဟု ယူဆရဟန္တူေသာ ေက်ာက္ၿပင္လည္းေတြ႕ရသည္.အားရစရာပါေပ။

ဆုိင္တန္းေလးသည္ သာယာႀကည္႕ေမာဘြယ္ၿဖစ္သည္ ေငးေမာေနသည္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ႀကာသြား၏. ကားေပၚမွ အဆငး္တြင္ မ်က္နာသုတ္ပုဝါကမ္းေသာ္လည္း မသုတ္ေခ်. သနပ္ခါးမ်ားကို နေမ်ာေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္. နားခ်ိန္ နာရီဝက္ဟုသတ္မွတ္ထားရန္ အခ်ိန္နီး သြား၏.။
ခရီးသြားမ်ားသလုိ. မ်ားၿခင္းမ်ွာလည္း ထုိေနရာတြင္ကားအားလံုးလုိလုိရပ္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္. မစားခ်င္စား စားခ်င္စား မေပါက္ခ်င္ေပါက္ ေပါက္ခ်င္ေပါက္ မေသာက္ခ်င္ေသာက္ ေသာက္ခ်င္ေသာက္ပင္ၿဖစ္သည္. ရထားနင္႕ကြာ၏. ကုိယ္ပိုင္ကားနင္႕ကြာ၏ အမ်ားနင္႕သြားေသာ္အမ်ားနင္႕ညီရေပမည္။ ဝန္ထမ္း အင္အားလည္းမ်ား၏ ကေလးမ်ားမွာလက္မလည္ေပ။ လက္ဆဲြကာ လက္ေထာင္ကာမွာ မွာရင္းနင္႕ပိုက္ဆံတစ္ခါတည္းရွင္း စားၿပီးမွ ရွင္းရန္ေၿပာေသာလည္း time ကုိ save ရမည္ၿဖစ္သည္။

စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားစံုလင္သည္အားလ့ုးရွိသည္ဟုအႀကမ္းဖ်ငး္ဆုိရမည္ၿဖစ္သည္. လဘက္ရည္အရည္ အေအးမ်ိုးစံု အသုပ္မ်ိုၚစံု အေႀကာ္မ်ိဳးစံု ထမင္းဟင္း စံုလင္လွသည္။

ဘုိက္မေကာင္ေသးေသာေႀကာင္႕နြားနုိ႕နင္႕အီႀကာေကြးမွာသည္ မွာသည္မွာ ေနာက္က်သြားေသာေႀကာင္႕ ကားနားၿပန္သြားခ်ိန္တန္ၿပီၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ထုိင္မေသာက္နုိင္ေတာ႕ေခ်. ၿပန္ထုတ္ခုိငး္ရသည္။ နြားနုိ႕မွာလည္းခြက္ႀကီးၿဖစ္ရာ မေသာက္ရဲေတာ႕ေခ်။ အေသာက္မ်ားက အေပါက္ခက္မည္ မဟုတ္ပါလား ကားဆုိသည္မွာလည္း ကုိယ္က ရပ္ခုိင္းသည္ ဆုိဦး မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ခက္လွသည္ လမ္းခရီးတြင္..........မေသာက္က သက္သာရာရမည္ဆုိကာ မေသာက္ေတာ႕ေခ်။ အခ်ိ်န္မရေတာ႕ေသာေႀကာင္႕ အီႀကာေကြးကို လည္းမစားေတာ႕ေခ်။ နေမ်ာစရာပင္ၿဖစ္သည္ .ကားေပၚယူသြားလ်ႈင္ ေညွာ္ေစာ္ နင္႕တစ္ကြဆီေပနုိင္ေသာေႀကာင္႕ နေမ်ာစြာ နင္႕ ထားခဲ႕ ရေလ သည္.ေနာက္တြင္ေစာေစာစားၿပီးမွ ေလ႕လာေရးလုပ္ရမည္ၿဖစ္သည္. သင္ခနး္စာ တစ္ၿဖစ္သည္။

မီးမ်ားဆင္ထားသည္မွာလွသည္။
လူလည္းစည္သည္ မနည္း လူရွင္းေသာအခ်ိန္ကုိေရြးယူရသည္. တစ္ကြက္တည္းကုိသံုးေလးခ်က္ရမွ လူရွႈင္းေသာ ပံုကုိရသည္။
ကားၿ႔ပန္ထြက္ေတာ႕မည္ၿဖစ္ေရြ႕အေၿပးသြားသည္။ ကားေပၚတြင္ မက္ေဆ႕မ်ားပို႕ၿပန္သည္. ခ်စ္ခင္သူရွိေသာ သူမသည္ ကံေကာငး္ေလစြ..
မွတ္ခ်က္.
သူမနင္႕ကားေပၚကလူ. ဇတ္လမ္းေနာက္တခန္းၿဖစ္သည္။

Friday, October 28, 2011

ေနျပည္ေတာ္ (3)


သြားမွ ၿဖစ္ေတာ႕မည္.။ လက္မွတ္ဝယ္ရန္ ေအာင္ဆနး္ကြင္းဘက္သုိ႕သြားသည္ .။ထုိေနရာ သည္အေဝးေၿပး ကားလက္မွတ္မ်ားေရာငး္ေသာဆုိင္မ်ားရွိသည္. တဆိုင္ဝင္သည္. စံုစမ္းခ်က္အရ အီလိုက္သည္ အေတာ္ေကာငး္သည္ ေၿပာေသာေႀကာင္႕စံုစမး္သည္. ေနရာမရွိ.ေတာ႕ဟူေသာအေၿဖကုိရသည္.။ ေနာက္တစ္ဆုိင္ဝင္သည္။ same အေၿဖကုိရသည္. က်န္ေသာကားမ်ားကိုစံုစမ္းသည ္ကားလုိင္းမ်ားမ်ားစြာရွိသည္. နာမည္မ်ိဳးစံုၿဖစ္သည္။ မနၱလာထြန္း.ေရြမနၱလာ. မနၱလာမင္း.......အစရွိသေရြ႕ၿဖစ္သည္. မမွတ္မိနုိင္ေခ်။ လက္မွတ္ကို အိမ္အထိ လာပို႕ေပးသည္ အခမဲ႕ဟုလည္း name card တစ္ခုတြင္ဖတ္လုိက္ရသည္.


ခရီးတစ္ခါမွ မသြားဘူးေသာသူၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ၿဖတ္ပိုင္းမွ ကားပံုကုိႀကည္႕ေရြ႕ ကားေရြး သည္. ေရာငး္သူေ ကာင္္ မေလး မွာ အေၿပာခ်ိဳေသာ္ လည္းစိတ္မရွည္နုိ္င္ေတာ႕ေခ်. လုိရင္းမွာ ကားမ်ား အားလံုးသည္ အဲကြန္းဘတ္စ္မ်ားၿဖစ္သည္.စီးေရြ႕႕အဆင္ေၿပပါသည္. ဟုိပံုဒီပံု ထဲကနင္ ႕ေတာ႕တိုက္ရိုက္ မတူနိုင္ေႀကာငး္.ရွင္းၿပသည္. ေရြးခ်င္ေသးေသာခင္ဦးေမသည္ ေနာက္တစ္ဆုိင္ဝင္ၿပန္သည္ ထထံုးစံအတုိငး္ၿဖစ္သည္.. အလယ္ေကာင္မေလးကိုပို အားနာေသာေႀကာင္ ႕ထုိဆုိင္ကိုသာအားေပးရန္ဆံုးၿဖတ္လို္က္သည္။

ကားခမွာေနၿပည္ေတာ္သို႕ငါေထာင္႕ကုိးရာက်ပ္ (ေၿခာက္ေထာင္ပင္ဆုိႀကပါစုိ႕.). အခ်ိန္မ်ားလည္းေရြးရန္ ရွိေသာ္လည္း ေန႕လည္ပိုင္းတြင္မအားေသာေႀကာင္႕ညကားကိုသာေရြးခ်ယ္လိုက္သည္.။ ညဆယ္နာရီၿဖစ္ သည္။


သြားမည္႕ညေနတြင္ ready ၿဖစ္ေနေသာခင္ဦးေမသည္ သနပ္ခါးကိုဘဲႀကားလိမ္းသည္ လံုခ်ည္ဝတ္သည္ ကားေပၚတြင္ေအးသည္ဟုသတင္းႀကားဘူးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္.အေနြးထည္. ထည္႕သည္။ ဝတ္စံုအသင္႕အတင္႕ထည္႕သည္ .စိတ္ကူးေပါက္လ််င္ဆက္သြားနုိင္ရန္ၿဖစ္သည္။ အၿပန္လက္မွတ္ကို ဝယ္ မထားေခ်. ခပ္ေပါ ႕ေပါ႕ပင္ၿဖစ္ သည္. ေတြ႕တဲ႕ ကားတက္စီးရံုေပါ႕ ဟုသေဘာထားသည္။ ေဆးမ်ားထည္႕သည္. ထည္႕သည္မွာ စံုေန၏. ။ ေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္ရြင္ပါသည္။


မုိးခ်ဳပ္မွထြက္လာေသာသူသည္ တကၠစီကုိေမ်ွာ္ေလသည္. ေမွာင္ထဲတြင္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ တကၠစီလား ကုိယ္ပိုင္ကားလားမဆံုးၿဖတ္နိုင္..။ ေမွ်ာ္ေနသည္မွာသိသာပံုရေသာေႀကာင္႕ကူညီတတ္ပံုရေသာကားသမားတစ္ဦးသည္ကားကုိရပ္ကာ ေမး၏.လမ္းေႀကာင္းသင္႕ေသာေႀကာင္႕တကၠစီ ရတကၠစီေတြ႕လွ်င္ခ်ေပးမည္ဟူေသာသေဘာတူညီခ်က္နင္႕ေခၚသြား၏. အညွာလြယ္ေသာ ခင္ဦးေမသည္လည္းကားထည္းသုို႕ေခ်ာငး္ႀကည္႕ရာ ေနာက္ခန္းတြင္ ခေလးငယ္ နစ္ဦးကုိၿမင္ရာ စိတ္ခ်လက္ခ် ပင္ လုိက္၏.။

ခင္ဦးေမ၏ တဘက္ကမ္းခတ္ေသာမိတ္ေဆြဖဲြ႕ၿခငး္တြႈင္ေမ်ာပါသြားေသာကားဆရာသည္. ခ်ငး္ေခ်ာငး္ မိီးပြိဳင္႕နားခ်ေပးမည္ၿဖစ္သြား၏. တဖန္ ထပ္ေမ်ာ သြားေသာ ကားဆရာ သည္ ေၿမာက္ဥကၠလာ လမ္းဆံုအထိလိုက္ပို႕ကာ ေအာင္မဂၤလာကားဂိတ္သုိ႕လုိက္ပို႕ရန္တကၠစီငွားေပးသြား၏. အားနာတတ္ေသာ ခင္ဦးေမသည္ ကားခမေတာင္းယူထားလုိက္ေခ်။ဝီရီယရွိေသာသူသည္ ေစာစြာေရာက္သည္. ကားဆရာေကာင္းမဴ ပင္ၿဖစ္ သည္. .ေၿမာက္ဥကၠလာလမ္းဆံုမွ ေအာင္မဂၤလာအထိ နစ္ေထာင္႕ ငါးရာက်ပ္ၿဖစ္သည္. အငွားကားေမာင္းသူ တကၠစီ ဆရာမွာ သူ၏ကားမွာဓါတ္ေငြ႕႕ ကား မဟုတ္ေႀကာင္း.. ခရီးသည္ တစ္ဦးတည္းသာတင္ေသာေႀကာင္႕ေစ်းမေလွ်ာ႕နုိင္ေႀကာငး္အမ်ားၿဖင္႕စုစီးလွ်င္ေတာ႕သက္သာရာရနုိင္ေႀကာငး္ ဤကားဝယ္ၿပီးနစ္ပါ္တ္တြင္ ယခု ကားအသစ္မ်ား ဝင္ေတာ႕မည္႕ သတငး္ေႀကာင္ ႕သူ႕ကားမွာ ေစ်းက် သြားေႀကာင္း..အစရွိသၿဖင္႕ midnight နားနီးကာ မုိးကလည္းေမွာင္. လူကလည္းရွဴပ္. အနၱရာယ္မ်ားေႀကာငး္ကားေမာငး္ရသည္မွာမလြယ္ေႀကာငး္ so many မ်ားကိုတင္ၿပေလရာ ယခုတစ္ခါ အလွည္႕က်သြားသူမွာခင္ဦးေမၿဖစ္သည္.ေအာင္မဂၤလာထိ ၄၃ ကားစီးလွ်င္ရသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း ကားဂိတ္ႀကီးမွာ ႀကီးလွသၿဖင္႕ ရွာရသည္မွာေမာ မွာစိုးေသာေႀကာင္႕စီးရၿခငး္ၿဖစ္သည္. ၿမို႕ထဲေအာင္ဆနး္ကြင္းလက္မွတ္ေရာင္းေသာေနရာမွ ဖယ္ရီသည္လည္း ထြက္သည္ ဖယ္ရီ ထံည ရ နာရီ ၁၅ အေရာက္ၿဖစ္သည္ လမ္းမသင္႕ေသာေႀကာင္႕သြားမစီးၿဖစ္ေခ်. အခ်ိဳ႕ေသာဖယ္ရီသည္ အလကားၿဖစ္ေရြ႕ အခ်ိဳ႕ေသာဖယ္ရီသည္ တစ္ေထာင္က်ပ္ယူသည္ဟု ႀကားဘူးေလသည္။


ထင္ခဲ႕သည္႕အတုိင္း ေအာင္မဂၤလာကားဂိတ္ႀကီးမွာႀကီးမားေပသည္ ပထမဆံုးတစ္ေခါက္ သမား အေနၿဖင္႕လြယ္ကူစြာ မရွာနုိင္ေခ်. တကၠစီဆရာ၏ အကူအညီ ၿဖင္႕ သာေရာက္ ၿခင္းၿဖစ္သည္. ေက်းဇဴးစကားဆုိကာ ကား၈ိတ္သုိ႕သြားပီးကားကိုႀကည္႕သည္ အသင္႕ အတင္႕ေက် နပ္သြားေသာ ခင္ဦးေမသည္အနီးရွိလက္ဘက္ရွည္ဆုိင္ မုန္႕ဆုိင္သုိ႕သြားကာ တစ္ေယာက္ထည္း ႀကည္နူးေနေလသည္.အထုိင္ေကာငး္ေစရန္ရွမ္းေခါက္ဆြဲမွာေလေသာ္အရည္ဟုေၿပာရန္ေမ႕သြားသၿဖင္႕ အသုတ္ေရာက္လာ၏. ဆီမ်ား၏. ။ ဘိုက္မေကာငး္ေသးေသာ္ခင္ဦးေမသည္ ေႀကာက္္ေႀကာက္နင္႕တစ္ဇြန္းခ်ငး္ဆီစစ္စား၏. ကုန္ေအာင္မစားရဲ။ ခြင္႕ေတာင္းကာ ဘက္ထရီခ်ာခ်င္သြင္း၏. စိမ္ေၿပနေၿပဖံုးထုိင္ေၿပာ၏။ ခြင္႕ေတာင္းကာ အိမ္သာသြား၏. လုပ္လုိ႕ရသည္မ်ားအားလံုးလုပ္ၿပီးေသာကားေပၚတက္ကာ အကဲခတ္၏. ခင္ဦးေမ ၏ ေဘးခံုတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးၿဖစ္သည္.ကားေပၚတြင္ ေရတပုလင္း အလ ကားေပး ၏. ေရပုလင္းႀကီး ဝယ္ခဲ႕ မိသူ မွာ အရူးၿဖစ္သြားေလသည္. .။