Saturday, September 28, 2013

28th Saturday 3013


ဟယ္ ဆိူကာ ဆိုုင္ထဲသိုု့အားရဝမ္းသာဂင္သြားသည္ buy one get one ျဖစ္သည္ ဟိုုတေလာကပင္ယ္ထားသည္မွာရွုုံးျပီ ဟုုေတြးသည္ သိပ္မဂယ္ခ်င္လွေသာ္လည္းသုုမ်ားဂယ္လ်ွင္လိုုက္ဂယ္ရသည္ 49 က်ပ္တန္တရံျကိုုက္ရာ ေစ်းတူေသာေနာက္တရံကိုုမနည္းျကိုုက္ေအာင္လိုုက္ရွာရသည္ ၊ 29 က်ပ္တန္တရံေတြ႕ၿပန္ရာ ေနာက္ဒီဇီဳင္းတစ္ခူကိုုမနည္းလိုုက္ရွာရသည္ ဆုုင္ထဲတြင္မွန္ေရွ့တြင္ေခါက္တံဳ႕ေခါက္ျပန္စီးရသည္။

calculator ထုုတ္ခါ မေလးဆုုဘယ္ေလာက္ စလံဳးဆုုဘယ္ေလာက္ မမေငြဆုုဘယ္ေလာက္တြက္ရသည္ ေနာက္ဆံဳူေက်န္ျပီဆုုကာ ပစည္းေရြးရာတြင္တန္းစီရသည္

မိန္းမအုုပ္ျကီးဘယ္ေလာက္ဂိူင္းေနျပီးဒါအဒမျကိုုက္ဘး။ ဟိူဟာျကိုုက္တယ္ ဒါေပးပါေတြဆုုညံေသည္ ခင္သည္လည္းဂင္တန္းစီလိုုက္သည္

ခင္ကေတာူရွင္းသာည္ ။ေသခ်ာဆံဳးျဖတ္ထားျပီးသားျဖစ္သည္ ဒါေတြယုုမည္ အစ္ေပးါဟုုေတာင္းလိုုက္သည္ အသစ္
ရင္ခံဳစြာပီတိျဖစ္ေနသည္ ရန္ကုုန္ကိုုထိနပ္အသစ္ ေလးရံျဖင့္သြားရေတာ့မည္ေပါ့ ။ ခင္ေလးခမ်ာ ျပံဳးေယာင္သန္းေနသည္
အေတာ္ျကာေသာ္ တုုေကာင္မေလးထြက္လာကာ မရွိဟုုဆိုုျပီးေပ်ာက္ငြယ္သြား၏ ခင္သည္ ဟင္ ေလးရံလံဳးမရွိဘုုးလားဟုုတိုုးတုုးေျပာရာ မည္သုုမ်ွမျကားျကေခ်။အေျခအေနကိုုအကဲခတ္မိေသာေဘးကေကာင္မေလးသည္သုု့လက္ထဲမွဖိနပ္ကိုုရွာေပးေသာေနာက္တစ္ေယာက္လက္ထဲသိုု့ည့္ကာ အသစ္မရွိ size မရွိလည္းငါ နင့္ကိုုေပးလိုုက္တာ ငါ့ကိုုျပန္ေပးေနာ္ဟုု ေတာင္းဆိုုသည္ ေခတ္လုုငယ္မ်း၏ သြက္လက္လ်ွင္ျမန္မွုုေပ အသစ္မရွိလဲ ဆုုင္ထဲ ကဖိနပ္သည္ အသစ္ပင္ျဖစ္ေသးသည္ ဂယ္သုုေက်နပ္လွင္ယုုေပါ့ ။

ခင့္မွာသာ လက္ျကီးဆန့္ထုုတ္ျပီး ကားယားျကီးက်န္ခဲ႕သည္ အခ်ိန္ေတြကိုုနွေမ်ာလွသည္ အိ္ျပန္ျပီးကြန္ျပုုတာေရွ့သြားျမုုးေနလ်ွင္ယခုုလိုုဂအ္းနည္းရမည္မဟုုတ္ :(

တရံတစ္ခါဆီ......................................... 
ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ေခါင္းေလးကုတ္ၿပီး ဆရာဝန္ေရွ႕ထုိင္လုိက္ၿပီ ဆုိရင္ အဲသာ
ဘာေၿပာမလဲ ဆုိတာ နဲနဲရိပ္မိသလုိရွိၿပီ။ အၿဖဴနဲနဲ ဆင္းတယ္တုိ႕ ဆီးသြားရင္
ပူတယ္တို႕ ဆီးနဲနဲ ခ်ငး္ သြားတယ္တို႕ ဆီးသြားရင္ အရမ္းနာတာဘဲ
တုိ႕နဲ႕တင္စားတယ။္ ဆက္ေမးရင္တာ႕ တစ္ခါ မွားမိပါတယ္တုိ႕. ဒါေတြ
ကေတာ႕မဆန္းပါဘူး။ တစ္ခါဆန္းတာကေတာ႔ ေကာင္ေလးက ဆရာဝန္႕ဲ႕ေတြ႕တံုးမွာ
ေကာင္မေလးက ေၿပးဝင္လာတာဘဲ ဖံုးအရင္လာတယ္ဆရာဝန္နဲ႕
ေတြ႕ေနတံုးဆံုးေၿ႔ပးဝင္လာတယ္ ဆရာဝန္က ဘယ္လုိေမးရေတာ႕မလဲ
မွားခဲ႕လားဟင္လုိ႕ ေကာင္မေလးမ်က္နာေထာက္ၿပီး ဒါေပမဲ႕ ေတာ္ေသးတယ္
ေကာင္မေလး ဆီက ဖံုးမလာခင္ လွန္ႀကည္႕ထားေပလုိ႕ နုိ႕နစ္လို
ေထာပတ္သီးေဖ်ာ္ရည္ ေယာင္လို အရည္ ေတြ က ညွစ္လုိက္ရင္ ထြက္လာလို႕ အလုိေလး
အမ်ားႀကီးပါလား. ဖ်ားၿပီးမွ အဲသည္ အရည္တြ ထြက္လာတာပါလုိ႕ ဆရာဝန္ကုိ
ရွင္းၿပေလရဲ႕ အမွားအမွန္ မၿငငး္ပါြားပါဘူး ေဝဒနာ ေပ်ာက္ဘုိ႕အဓိကပါဘဲ.
ဆရာဝန္ စိတ္ထဲ မွာ ေတြးေခၚ။ ေစ်းေတာ႕ႀကီးမယ္ေနာ္ ဆုိရင္ ကိတ္စမရွိပါဘူ
သမီးေပးပါ႕မယ္ သူ႕ေဝဒနာ ေပ်ာက္ဘို႕ပါဘဲ ဆုိရင္ ေအးကြယ္ သူ႕ေဝဒနာ
သမီးစိတ္ပူသင္႕တာေပါ႕ လို႕ ခပ္ၿပံုးၿပံဳးေလးရယ္မိ စိတ္ထဲ မွာ ဆုိရင္
အားနာဘို႕ေကာငး္ေလမလား. ဘန္ေကာက္ က ၿပန္လာၿပီး အေကာင္း အဲသည္ ေန႕က
စၿပီးဖ်ားေတာ႕တာဘဲ ဆုိရင္ ခပ္ေခ်ာေခ်ာ ေကာင္ေလးကို ႀကည္႕ၿီပီး နီ
ဘန္ေကာက္မွာ မွားခဲ႕ေသးလားဟင္ လုိ႕ေတာ႕ စိတ္ထဲကေန ေမးခြန္းထုတ္ေနခဲ႕.
အၿမန္ေပ်ာက္ကင္ငးပါေစ. (ဟင္ ......ဘယ္သူကုတာလဲ)

Friday, September 27, 2013

26th September 2013

 


ခင့္တြင္တုုုုုုနွစ္ေယာက္ရွိသည္ အျကီးေကာင္စာေတာ္သည္ ဆရာဝန္မလုုပ္လိုု အေဖသေဘာသားဆိုုေတာ့ေရေျကာင္းတကသိုုလိသြားသည္

တုုအငယ္သည္အေဒါ္ကိုုအားက်သည္ ဆရာဂန္ျကီးလပ္မယ္ဆိုုသည္ အေဒ်ါ္ျပာယာခတ္သြားသည္ မလုုပ္ရန္ဖံဳးဆက္ေျဖာင့္ျဖသည္ ဆရာဂန္ျဖစ္လ်ွင္စာေတြက်က္ရမည္ နစ္ေပါင္းမ်ားစြာတက္ရမည္အလပ္ဂန္ရန္ျကိုုးစာ၊ရမည္ ေစလြတ္ေသာ္ေနရာသိုု့သြားနိုုင္ရမည္ မသြားနိုုင္လ်ွင္ဘာျဖစ္မည္နည္း ဆရာျပည္ျဖိူးကိုုေမးပါ ၊ နိုုင္ငံၾခားထြက္ခြင့္ရရန္ေသေကာင္ေပါင္ူလဲႀကိုုးစားရမည္ အထကုုစာေမးပြဲမ်ားေျဖနိုုင္ရမည္...............ဆိူျပီးန်စ္တိုုေငြျဖစ္လြယ္မည္င္ေသာေရေျကာင္းလိူင္းသာသြားခိုုင္း၏

ဒီပလိုုမာ နိုုင္ငံၿခားသြားယုုမည္ဆိုုေသာ္ဖံဳးဆက္ရျပန္သည္ ဒိပလိုုမာနွင့္ဒီရီမတုုေျကာင္းအာေပါက္ေအာင္ရွင္းျပရသည္ အစ္မလတ္သည္ကားရင္မလ်ွင္ရွက္ရွိသည္ ဘြဲံရျပီးလုုပ္မစားလ်ွင္ဒုုတခဘဲဟုုပုုရွာသည္
ယခုုတဖန္ကိုုးရီးယားစေကာ္လာရွစ္ေလ်ာက္မည္ဆုုေသာ္ေျကာင့္ရင္ဖိရျပန္သည္ သုုမ်ားေတြလိုုဥေရာပမသြားဘဲဘယလိုု့ကိုုးရီးယားစြားခ်င္သနည္းဆိုုေသာ္သုုျကိုုက္ေသာကိုုးရီးယားအဆိုုေတာ္ေကာင္မေလးနွင္ူနီးစပ္လိုုေသာေျကာင့္ဟုုအေ့ျဖေပးသည ငါဒင္းတိုု့နဲ႕ေဂးေဂးေနတာဘဲေကာင္းပါတယ္ဟုုေခါင္းေတြမုုဒလာေလသည္။


တုုမကေတာ့ေမာ္ယ္လုုပ္ရန္ျပင္ေနရာအေဒါ္မ်ားရင္ဖိရျပန္သည္ ဆ။္တနးေအာင္မွဟုုနားခ်ေသာ္ဒါဆုုအသက္ျကီးစြားျပီဟုုန်တ္ခမ္းစူသည္တုုမလြယ္အိတ္သြားဆြဲသည္မွာေက်ာင္းစာအုုပ္ထုုတ္ဘိုု့မဟုုန္ ဘီးထုုတ္ျပီးေခါင္းျဖီးရန္ျဖစ္သည္ သမိမိန္းကေလးကိုုေတာူဆရာဂန္မျဖစ္ေစလိုုေသာ္ည္းခါးခါးသည္းသည္းျငင္း၏၊ business လုုပ္မယ္ဟုု ေျပာသည္ပ္ဟိေလးက business လုုပ္မည္ဆိုုေသာ္ အေဒါ္မ်ားဘာေျပာရမည္မသိ ဖေယာင္းာင္းေလးမ်ားကိုုပံဳသြင္းခ်င္ေသာ္လည္း ဘာလုုပ္ရမည္မသိေတဘာေခ်။


Thursday, September 26, 2013

25th September 2013

 ပုိက္ဆံသည္ ရွာရမလြယ္ေသာ္လည္း ရေနေသာအေၿခအေနတြင္ ရွိေသည္ ရေနေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ က်ားႀကီးေၿခရာႀကီး ၿငီးၿငဴသည္ ကုိ သူမ မႀကိဳက္ပါ. သူမတြင္ ပိုက္ဆံမ်ားရွိသည္ မသံုးရဘူး ဟု မၿငီးၿငဴခ်င္ပါ. ဘာဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ရွိတာ ေကာငး္တာေပါ႔။။

အုိင္ဖံုး update လုပ္ေနသည္. အိမ္တြင္ ဝိုင္ဖိုင္မရွီပါ. စကာပူၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေတြင္ ဝုိင္ဖုိင္အိမ္ မရွိေသာ အိမ္ရွားလွမည္ သူမအိမ္တြင္ ဝိုင္ဖိုင္မရွီပါ. ဟု ဆုိေသာ္အံႀသႀကသည္ ဝိုင္ဖုိင္မရွိသည္ က ပိုကုန္ေလသည္ တယ္လီဖံုး ၿဖင္႕အင္တာနက္ခ်ိတ္သည္ လြန္ခဲ႕ေသာ ္နစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဒီအတိုငး္ခ်ိတ္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္. ထုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕ တယ္လီဖံဳး လစဥၤေႀကးေပးရသည္ အင္တာ နက္ဘုိးကို လစဥ္ေပးရသည္. separate ေပးရာ ပိုကုန္သည္ ။ တယ္လီဖံုးလုိင္းေႀကးေပးရသည္ ဆုိလွ်င္ အံႀသႀကၿ႔ပန္မည္. ။  ေခတ္ႀကီးက ေၿပာငး္လဲ တုိးတက္ေနၿပီၿဖစ္သည္ လူက မတုိးတက္ဘူး ဟု အၿပစ္မဆုိေလနင္႕. လူတုိင္းသည္ ေနရာတုိင္းတြင္ မထူးခ်ြန္နိုင္ေပ သူထြနး္ခ်ြန္ေသာ အပိုင္းရွိမည္ သူ ညံ႔ေသာ အပိုင္းရွိမည္. ရွံဳးသည္မ်ားကို ၿမတ္သည္မ်ားနင္႕ကာရေပမည္. ဘုရားသခင္က အားလံုးကုိ ညီတူညီမွ် ၿဖစ္ရန္ မဖန္ဆငး္ေပးလုိက္ပါ. ထုိက္ဲ႕သုိ႕ပင္ အရာအားလံုးကို လည္း ၿပည္႕စံုေစရန္ မစီစဥၤေပးလုိက္ပါ.


 သုိ႕ၿဖစ္ေလရာ သူမ update လုပ္ရသည ္မွာ အေတာ္ခက္ခဲေပသည္. ဝုိင္ဖိုင္မရွီေသာေႀကာင္႕ဝုိင္ဖိုင္ ဆုိင္သုိ႕သြားၿပီး အဲေလ ဝုိင္ဖိုင္ စေပါ႔ရွီေသာ ေနရာမ်ားသုိဳ႕သြားရန္ သူငယ္ခ်င္းက အႀကံေပးသည္ ဝိုင္ဖိုင္ရွိေသာ အရပ္ ဘယ္မွာရွိသနည္းသူမ. မသိပါ. သူမ မသိသည္မွာ မ်ားလွသည္ ဒီေလာက္ခ်ာရင္လဲ စကာပူမေနပါနဲ႔ ၿပန္ပါေတာ႔ေအ ဟု လာမတြန္းခ်ေလနင္႕မၿပန္ဘူ မၿပန္ဘူး မၿပနဘူး ဟု ဆုိေသာ္ အေမ စိတ္ဆုိးေလမလား စိတ္ပူမိသည္. အလကားေၿပာတာ အေမ သူမ ၿပန္လာမွာပါ အဟိ.

သုိ႕ၿဖစ္ေလရာ စကာပူ ဖံဳးက အင္တနက္ personal hotspot ကုိ ဖြင္႕က မေလးရွားဖံုးမွ ဝုိင္ဖိုင္ၿဖင္႕လက္ခံကာ OS 7 ကုိ Update လုပ္ေလရာ နစ္နာရီႀကာမည္ ဟု ဆုိသည္ . ႀကာ ႀကာေပါ႕ ပစ္ထားလုိက္သည္ အင္တာနက္ဘုိေးတြ မ်ားအေတာ ကုန္သြားမလား စိတ္ပူမိသည္ 12 GB ေတာင္ သံုးခြင္႕ရွိမွာဘဲ ေလာက္မွာပါေလ ဟု ကိုယ္႕ဘာသာ ကိုယ္ေအားေပးလိုက္သည္။ update လုပ္ၿပီးေသာ ္ဟုိလုပ္ဒီလုပ္ၿဖင္႕ အုိေက သြားေလသည္ အမွန္အအတုိငး္ေၿပာသာ ္new OS ကုိ သူမ မႀကိဳက္ေသးပါ. သူမသည္ conservative ေရွးရုိးရုိးရိုးၿဖစ္သည္ အေၿပာငး္အလဲ ကို မႀကိဳက္တတ္ပါ ပံုေသာေနရာ တစ္ခုတြ္င္ ခ်ထားသည္႕အတုိငး္ေနေလ႕ရွိသည္ သူမ သူငယ္ခ်ငး္ ( decades ) ငယ္သူမ်ားကေတာ႕အန္မတန္ နစ္သက္ေလသည္ ေမးႀကည္႕မိသည္မွာ နစ္သက္သည ္ဟုေၿဖႀကသည္. excited ေတာင္းၿဖစ္ေနေသးသည္. သူမ ပါတနာ တစ္ေယာက္ (ယခုတစ္ပါတ္ လမ္းခဲြလုိက္ရသည္ခ်စ္ခင္လွ်င္ လမ္းခြဲရေလသည္ သူမတို႕ခ်စ္ၿခငး္ကုိဝင္ဝင္ေနွာက္ယွက္ႀကသည္ ) ထုိေကာင္ေလးသည္ မ်ားစြာ excited ၿဖစ္ေလသည္ သူသည္ အုိင္သမား ၿဖစ္သည္ apple product မ်ားစြာ ရွိသည္. သူမကို 5S ယူသင္႕သည ္ဟု အႀကံေပးသည္ ပလက္စတီစ္ႀကီးမဝယ္ပါနဲ႕ဟု ဆုိသည္ ကင္မရာထဲ မွ ဓါတ္ပံုမ်ားကို OS7 ထဲ တြႈ္ ၿမင္ရပံုကို အားႀကိဳၚမန္တက္ၿပသည ္ OS 7 သည္ လူစကားနားလည္လာေႀကာငး္. သူက ေမးလ််င္ ့how to go my home ဆုိလွွႈ္ OS7 သည္ ေၿမပံုကို ထုတ္လာေလသည္. ေကာင္းေလးသည္ ယဥၤေက်း၏. Please ဟု OS7 ကိုသံုးသည္ Please send the messeg to Khin Oo May ဟု ဆုိေသာ္ OS7 သည္ ေယာင္ေႀကာင္ေႀ႕ကာင္လုပ္ေနသည္ ေကာင္ေလး နစ္ခါ ေၿပာလည္း နားမလည္ အေၿခအေနကို အကဲခတ္မိေသာ သူမသည္ OS7 က ငါ႕နာမည္ နားမလည္ေသးဘူး နင္႕မိန္းမ နာမည္ေၿပာႀကည္႕ဆုိမွ Please send message to Sara ဆုိေသာအခါမွ မက္စိ ထြက္သြားေလသည္ ေလာကဓါတ္ပည ာ တုိးတက္ပံုကို သူမကုိ အံမခန္႕ၿပသည ္ထုိသူေႀကာင္႔သူမ ဆံုးၿဖတ္လုိက္ရၿခငး္ၿဖစ္သည္ ေခတ္ေနာက္က် မက်ခန္ခဲ႕လုိေခ်. လုိက္မမွီေသာလည္ လည္း လုိက္မီီွသေလာက္တာ႕လိုက္ရသည္ ပ. ပစ္ထားလုိက္ေရြ႕မရေခ်.
 စကာပူဖံဳးကို update တြင္ေတာ႕ ခင္ ဒုတ္ခေရာေကေလသည္ ဝုိင္ဖိုငေ္ area လဲ မသိ.ေလရာ မေလး ဖံုးက ့hotspot ကုိဖြင္ေရြ႕ စကာပူ ဝိုင္ဖိုင္ၿဖင္႕ update လုပ္ရာ အိမ္ၿပန္ခ်ိ္န္ေရာက္သည္ အထိ update လုပ္မၿပီးေခ်. ႀကားထဲတြင္ လည္း ႀကာေသာေႀကာင္႕သည္းမခံနုိင္ေသာေႀကာင္႕ ဟုိကလိဒီကလိလုိက္ရာ error ၿပသြားသည္။ မေလးရွား မက္ေဒၚနယ္ထဲဝုိင္ဖုိင္ရေသာ္လည္း register အြန္လုိင္းၿဖည္႕ခုိင္းေလရာ စိတ္မရွည္ေတာ႕ေခ်. I tune မွာ ေဒါင္းလုပ္ရသည္ ဆုိေရြ႕ အင္တာနက္ထဲမွာ how to download ဟု ဦး google ကိုေမးကာ . how to back up I phone 4s on   I tune.
How to update I tune.
How to download OS 7 for 4s from I tune ေမးခြနး္မ်ားစြာ ေမးရရံုမက ယူ႕က်ဴတြင ္လည္း ပညာ သြားယူရသည္ .

ေယာက္က်ာ္းယူထားတာ ဘာလုပ္ဘုိ႕လဲ ဆုိကာအားကုိးခ်င္ေသာေႀကာင္႕ ေမာင္႕ကို ၿႈငိဳၿငင္ခ်င္သည္. အုိ. မၿငိဳၿငင္ပါနဲ႕ နင္႕မွာ ေယာက္က်ား္ရွီိတာဘဲ ဝမ္းသာ စမ္းပါ back up  ရွိၿပီးတာဘဲ ဟု ေၿပာမိမွားသမွ် ဦးသံုးခ်ိန္ခ်ကာ တစ္ေယာက္ထဲ ေငါက္ငန္းေနေလသည္.

Tuesday, September 24, 2013

24th September 2013

ခဥမသည္ ကစ္စ္ေနေသာ အရပ္ရွည္ရွည္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္နင္႕ ခ်စ္စဘြယ္ေကာင္မေလးတို႕နစ္ေယာက္လမ္းခဲြခါနီး တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ဖက္က ပါးခ်င္းဘဲနမ္းသာလာဘာဘဲနမ္းသလား မသိေလေသာ သူနစ္ေယာက္ကို မ်က္ေစာင္းထုိးက အိမ္ေပၚသို႕တက္လာ၏. မနာလုိၿဖစ္လွသည္ ယခင္က ဘုိက္ႀကီးသယ္မ်ားကိုသာမနာလုိၿဖစ္ရ၏. ကေလးခ်ီေသာ အေဖမ်ားကိ ၿမင္လွ်င္ စိတ္မေကာင္းၿဖစ္ရသည္ ယခုေသာ္ အတြဲမ်ားၿမင္လွ်င္ တုတ္နင္႕ရိုက္ခ်င္ေသာ စိတ္ၿမားကို ခ်ိဳးနိမ္ထားရေလသည္။ခဥမေရွာ႕ပန္သြားသည္ shopping ဟု ဖတ္ပါ. သြားသည္ကေတာ႕ဖိနပ္သြားဝယ္ခ်ငး္ၿဖစ္သည္ ဖိနိပ္ မပါဘဲ ဘာေတြ ပါလသည ္မသိ. ဇတ္လမ္းစသည္ က ေကာက္ညွင္း မုန္႕လံးုေရေပၚထဲမွ အုန္းသီးကို သီးပီး ေၿခ်ာင္းဆုိးသလား ကေလးအႀကီး အသစ္ကဘဲ ေခ်ာငး္ဆုိးရာက ကူးသလားမသိ အဟတ္ဟတ္ ၿဖစ္သည္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ရန္ ငံုေသာ အရာတစ္ခုကုိ သြားရွာရာ ခမသထဝ စားတတ္ေသာ ဂ်င္းကို သြားေတြ႕ဥည္ သုိ႕ေသာ္ခမသထဝ ၏ ဂ်င္းသည္ သႀကားမပါ ယခု ၈်င္းသည္ ခပ္ခ်ိဳခ်ဳိၿဖစ္သည္. ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္စားရမွာေပါ႕ ဝယ္ခဲ႕ရမလား ခမသထဝ. တရုပ္ၿပည္မွ ဂ်င္းကေတာ႕ ပိုေကာင္းေလသည္ ဂ်င္းအရသ ာ အပီအၿပင္႔ါပါသည္ သိ္တ္မြမ္းမံထားၿခငး္မရွီ.


ၿပီးေသာ္ လုိရင္းမွာ
 
 
 

အိပ္ရာခင္း တစ္ခု

. အိပ္ရာကာေသာ matress cover.တစ္ခု.။

မ်က္နာသုတ္ပဳဝါ တစ္ထည္.။

ေရဗူးတစ္ဘူးပါလာေလသည္ အက်ယ္မခ်ဲ႕လုိေတာ႕ေခ်. ေက်ာ္ဖတ္ပါ။
 
 
 


ၿပီးေသာ္အသီးမ်ားသြားဝယ္သညေထာ႔ပတ္ေသီးေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္ခ်င္သူကို တိုက္ရမည္ မဟုတ္လား ပြဲမဝင္ခင္ အၿပင္က က်င္းပ က်င္႕ေဖ်ာ္ရမည္ေပါ႕ ေထာပ္သီးေဖာ်္ရည္ ဘယ္လုိေဖ်ာ္ရမည္မသိပါ. google ကိုဘဲေမးမလား ထံုးစံအတုိင္း နြားနို႕နင္႕ေရထည္႕ကာ ေဖ်ာ္လုိက္မလား ဘာဘဲညဖစ္ၿဖစ္ ေဖ်ာ္လုိက္ရင္ၿပီးတာဘဲ ဘုိက္နဲနဲဆာလာသလုိရွိသည္။


တစ္ေယာက္ထဲ ေနသူ၏ ဒုတ္ခသည္လည္းမေသး တိတ္ဆိတ္ေနေသာ အသံသည္ က်ယ္သည္ မနက္က တံခါးအားလံုးပိတ္. မီးပိတ္. တီဗြီပိတ္ ကြန္ၿပဴတာ ပိတ္လုိက္ရတာ ေရခဲေသတာ လည္ေသာ အသံသည္ အေတာ္က်ယ္လာသည္ လန္႕သြားရာ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ မသိေခ်. ထားခဲ႕ရမလား ကုိယ္သြားသည္ကလည္း အေဝးႀကီး. အိမ္ကို ိစိတ္မခ်. ဒါ ေရခဲေသတာက နဂကုိသံဘဲလား မေသခ်ာ မေသခ်ာတ မစြန္႕စားတာ ေကာငး္ပါတယ္ဆိုကာ ေရခဲေသာတ ခလုပ္ကုိ ပိတ္လုိက္ေလသည္ 
 
 
 
 
 
 
 
သိတ္ေတာ႕လည္းနမေမ်ာ စရာမရွိလွ မေကာငး္တာေတြ လြတ္ပလုိက္ရံုေပါ႕ ေကာင္းေတာ႕လည္းဆက္သံုးတာေပါ႕ တံခါးဖဖြင္႕ၿပီးေသာ႕ဆြဲရေသးသည္. ေအာ္ လမ္းမွာ ဖိနပ္တံရံဝယ္လာေသးသည္ ။ မမေငြ တစ္ေထာင္႕နစ္ရာက်ပ္ခန္႕ၿဖစ္သည္ ၿပီးခဲ႕ေသာ တစ္ပါတ္က ၿမန္မာေငြ တစ္ေသာင္႕းခန္႕တန္ေသာ ဖိနပ္သည္ ဆယ္ရက္ခနၤ႕သာ စီးရေသးသည္ ေကာ္ကြာသြား၏. ကပ္စရာ ဖိနပ္သမားလည္းရွာမေတြ႕ပါ. လြတ္ပစ္ဘုိ႕ကို စီးစရာမရွိ မိန္မးသေဘာဝပင္ ဖိနပ္မ်ား မ်ားစြာရွိေသာလည္း စီးစရာမရွိပါ။
 
 
 
 
 

Monday, September 23, 2013

23rd September 2013


ခင္သည္မာင္႕ကိုခ်စ္သည္. ကုိယ္႕ေယာက္က်ားကိုယ္ခ်စ္သည္ ေၿပာရသည္မွာ အားနာစရာေကာင္လွသည္ . မည္သူမခ်စ္ဘဲေနမည္နည္း နီတစ္ေယာက္ထဲ လင္ရဘူးတာက်လုိ႕ဟု ေမးေငါ႕က်ေပေတာ႕မည္ . ေမးေငါ႕လုိက ေငါ႕ေစေတာခ်စ္သည္ကိုေတာ႕ေၿပာရေပမည္. ဘာလို႕အြန္လုိင္းေပါၚတက္ေၿပာသတံုး အုိ......သူမ်ားေတြ ေတတာ္ငသူတို႕သမီးရည္းစားအခ်င္းခ်င္း ကုိဘတို႕ဆုိ ေဘးခ်ငး္တုိက္ တစ္ခန္းထဲ တခန္းေက်ာ္ေတာင္ အြန္လုိင္း ေၿပာႀကေသးရာ ခင္ဘာလုိ႕မေၿပာရမည္နည္း ခ်စ္သည္ ခ်စ္သည္ေပါ႔.

ေမာင္႕ကို သတိရသည္ မေန႕က စကာပူတစ္ၿမိဳ႕လံုူးၿမန္မာ dress ၿဖင္႕ ခင္႕သူငယ္ခ်င္းမ်ား အမ်ိ္ဳးမ်ားသည္ လွလွပပ ဝတ္စားကာ ဒါတ္ပံုမ်ား ဖဘ တြင္ ေတြ႕ရ႕သည္ ေယာက္်ားမ်ားၿဖစ္ၿဖစ္သည္ . ခင္သည္လည္း ေမာင္နင္႕ပြဲတက္လုိလွသည္. ေမာင္က အုိ. ဒါေတြ အေရးမႀကီးပါဘူး အေရးႀကီးတာ ပိုက္ဆံဘဲ ဟုေၿပာေလမား.။

ခင္ micro wave oven သြားဝယ္သည္ေမာင္ လူႀကီးၿဖစ္ေသာ ခင္သည္ မဆံုးၿဖတ္တတ္ေသာေႀကာင္႕လူငယ္ၿဖစ္သူ အမ်ိဳးကို တုိင္ပင္ေသာ ္စိတ္ၿမန္လက္ၿမန္ ညီမသည္  လိုက္ဝယ္ေပးေလသည္. cornelle သည္ စလံုး ၉၀ က်ပ္ၿဖစ္သည္ လက္လွည္႕ႀကီးၿဖစ္သည္။ ဆမ္ေဆာငး္သည္ ၁၃၀ ၿဖစ္သည္ panasonic သည္ လလည္း same price ၿဖစ္သည္ ခင္သည္လညူ္ ထမငး္ေသခ်ာခ်က္စားသူမဟုတ္ ညီမသည္ လည္းခ်က္စားသူမဟုတ္ၿဖစ္ေလရာ ေမာင္႕ညီမသည္ ၉၀ တန္ လက္လွည္႕ကို စိတ္ကူးည္ ခင္ကေတာ႕ ေတာမွာေနလွ်င္ေတာ႕ လက္လွည္႕ႀကီးသံုးမည္ ၿဖစ္ေသာလည္း ၿမိဳ႕ ႀကီးၿပႀကီးေတြင္ေၿပီးေတာ႕ လက္လွည္႕ႀကီးမသံုးခ်င္ေပ. လက္ကေလးနိပ္ကာ နိပ္ကာ ၿဖင္႕ press လံုပ္ကကာ သံုးရေသာအဆင္႕ၿမင္႕ကိုသာ သံုးလုိသည္ ဆမ္ေဆာင္းလည္းလွပါသည္ ပင္နီဆုိးနစ္လည္းလွပါသည္ ခင္က ပင္နီစုိးနစ္ကုိ သေဘာက်သည္. စလံုး ၄၀ ကုိ မွဴ ခင္ တက္ကစီနစ္ခါစီးလွ်င္ စလံုး ေလးဆယ္ ကုန္ၿပီၿဖစ္ရာ မထူးေခ်. တက္ကစီခ ေခ်ြတာ လုိက္ရံုၿဖင္႕ကာမိၿဖပီၿဖစ္သည္. ခင္႕အရစ္ကုိ သိေသာ ္ညီမသည္ ကဲပါ. ေတာဂုိက္ႀကီးမသံုးခ်င္ရင္လဲေန မဟုတ္လဲေန႕တုိင္း ေတာဂုိက္ႀကီး ႀကီးၿပီးစိတ္မခ်မ္းမသာၿဖစ္ေနဦးမည္ ကဲေစ်းႀကီးတာဘဲ ဝယ္ပါေတာ႕ဟု ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေပးၿပီးကာမွ ထုိပစည္းသည္ stock မရွိေခ်. ရက္ပိုင္းေစာင္႕ရမည္ ဆိုသည္ ။ ဆမ္ေဆာင္းလည္းမဝယ္ခ်င္ေသး . ကဲ မဝယ္ၿဖစ္ေတာ႕ဘူးေပါ႔. ကုသုိလ္ကံမပါေသးေခ်. မဟုတ္က အိုဗင္ႀကီးၿဖငင္႕တက္ကစီစီးကာ အိမ္ၿပန္ရၿပီၿဖစ္သည္။

ခင္သည္ စိတ္မေလွ်ာ႕ေသး. ညီမကုိ သူ အသီးေဖ်ာ္ရည္စက္ဝယ္ခ်င္ေႀကာငး္တင္ၿပသည္ ညီမသည္လည္းသိတ္ေတာ႕သိလွသည္ မဟုတ္. သိမည္ေတာ႕မွန္သည္ သို႕ေသာ္လည္း သူသည္လည္း စားမွဴေရးရာ က်ြမ္းက်င္သူမဟုတ္ေခ်. ၿဖစ္သလုိခ်ီတက္ေနသူၿဖစ္သည္ .သုိ႕ေသည္လည္းခင္႕ထက္ေတာ႕ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မွန္သည္. အဲေလ ၿမန္သည္. မွန္လည္းမွန္တက္သည္ သူတိဳ႕အမ်ိဳးသည္ သြက္သည္ ခင္တို႕အမ်ိဳးသည္ေနးသည္. ဇြဲရွိသည္။ 


သုိ႕ၿဖစ္ေလရာ သူညြန္ေသာ ဆုိင္ကလည္းေထာက္ခံေသာ simple သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္စက္ုိ ဝဝ္သည္ အသီးကို ထည္႕ေရအနည္းငယ္ထည္႕ ၿပီးလွ်င္ ခလုပ္ တစ္သုိ႕မဟုတ္ နစ္ တြႈ္ ထားလွ်င္ရၿပီဆုိသည္ ေရခဲထည္႕လုိ႕ရမရမေမးလုိက္မိေခ်. ရလားဟင္. ခင္သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ညမ္ ရန္ကုန္ၿပန္လ်င လွခ်င္သည္ပိန္မွ လွမည္ဝလွွင္အားႀကီးရုပ္ဆုိးသည္ပိုက္ႀကီးပူ ဖင္ႀကီးေကာက္လူကလည္းအရပ္ကပု လံုးလံုးေလးၿဖစ္ေနသည္ ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္မလွ်လွ်င္ေတာင္ရုပမဆုိးလုိ. အသက္ႀကီးကာမွ လွခ်င္သလားဆုိလည္း လွခ်င္သပေအ ဟုသာ ေၿဖရမည္.

ကဲ ခင္ေဖ်ာ္ရည္ေသာကေတာ႕မည္ ဘာရွိရွိေဖ်ာ္မည္. ရွိတာ ေဖ်ာ္မည္.အာ. စလံုး ေလးဆယ္႕ကိုးက်ပ္ၿဖစ္သည္ ေမာာင္ေတာ႕ဆူေတာ႕မလား မသိဆုိေလသာ္ညီမက discount ရတယဟ္ု ေၿပာလုိက္ရန္သင္ေပးသည္ အုိေကၿပီေပါ႕ . ခင္ေဖ်ာ္တိုက္မယ္ေမာင္.။

Sunday, September 22, 2013

22th Sunday

ေက်ာ္သူရိန္'s kitchen သည္ခဥမအတြက္ appetizer ၿဖစ္သည္ . သိတ္ခက္သည္ ဟု မထင္ရ သူခ်က္သည္မွ ေပါ႕ေပါ႕ပါးပါးၿဖစ္သည္. ခင္႕အေနနင္႕လုိက္လုပ္နုိင္သည္ ဟု ထင္ရသည္ တန္ဆာ မပါ. ရုိးရိးရွင္းရွင္းၿဖစ္သည္ ခင္႕ထက္ ဘုရားတရားရုိေသသည္ ဘုရားကုိ ဆြမးကပ္သည ္အသီးမ်ားကို ေသခ်ာအခြံခြာက ကပ္သည္ ခင္သည္ ဘုရားပန္းအုိးကုိ ငဲ႕ႀကည္႕မိသည္ ေရမလဲသည္ မွာ နစ္ရက္ခန္႕ရွိၿပီ ၿဖစ္သည္. ဆြမ္းမကပ္ၿဖစ္ လူေတာင္ အနုိင္နုိင္ ထမင္းစားေနရရာ မကပ္ၿဖစ္ေခ်. အားနင႕လူနင္႕မတြဲ မိသည္မွာ ႀကာၿပီ ဒါေတာင္ နဲနေလ်ာ႕ထားၿခငး္ၿဖစ္သည္.

ေက်ာ္သူရိန္ ထမင္းေႀကာ္သည ္ခင္သည္ ထမင္း စားခ်င္စိတ္ေပါက္သြားသည္ ထမငး္ အုိးတစ္လံုးရွိ ရင္ေကာင္းမွာဘဲ ဟု အာသီသ ၿဖစ္မိသည္. ဒီအထိမလုွဴပ္ေသး. ေက်ာ္သူရိန္ ငါးေႀကာ္ေသာ ္နဲနဲ လွဴပ္လာသည္ ဘုိက္လဲဆာၿပီေလ. မနက္ကတည္းက ကေတာ႕ သူ႕ထမင္းေက်ာ ္ၿမင္ေသာအခ်ိန္တြင္ မုန္႕ဖတ္ ေၿပးစိမ္လုိက္သ္ည။

သူငါးေႀကာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ေတာ႕မၿဖစ္ေခ် ေတာ႕ဆုိကာ မုန္႕ဟငး္ ခါး စံၿ႔ပေဒၚႀကည္ တစ္ထုတ္ စလံုးနစ္က်ပ္ခြဲ႕ို ေရေနြးႀကိဳကာ အမွွဳန္႕ထည္႕ၿခငး္ၿဖင္႕ေရဆူက မုန္႕ဟငး္ ဟငး္ ရည္ၿဖစ္ေစသည္ သိတ္အေကာငး္ႀကီးမဟုတ္လွေသာလည္ းဘာမွ မရွိေသာ နံနက္ခင္းေန႕လည္တြင္ မုန္႕ဟင္းခါးတစ္ခြက္သည္ တစ္ဘရိတ္ထဲဆြဲလုိက္ေလသည္။

ထမငး္အုိးတစ္လံုးတည္ကာ အေအးခံထားသည္ ေႀကာ္ေတာ႕မေက်ာ္လို ထမငး္အေအးေအးေလးနင္႕ အေၿခာက္အၿခမး္်ားၿဖင္႕စားမည္ .ပုန္းရည္ႀကီးကို ႀကက္သြန္နီလ တ္လတ္ဆတ္ဆတ္ လွွီးကာ ႀကကသြန္နီဥႀကီးသည္ ခ်ိဳေရြ႕ကာေနသည္ ပဳနး္ရည္ႀကီးသ္ညခ်ဥ္ၿမၿမ ရွိသည္ ႀကက္ဥ သံုးလံုးေခါက္ေႀကာ္လုိက္သ္ည. ႀကက္သြနနီ ခရမ္းခ်ဥ္ထည္႕ေရြ႕ ငရုတ္ေကာငး္မွဴန္႔ၿဖဴးလုိ္ကသည္ ခင္႕ထမင္းဝုိင္းကို ခင္ အန္မတန္မွ စားေကာငး္သည္. စိတ္ခ်မ္းသာရေလသ္ည. အန္တီတင္႕အိမ္တြင္ အမုန္းဆဲြေနေသာ သူမ်ားကို ကားမနာလုိၿဖစ္လွသည္ ႀကက္သားေႀကာ္ ဒီဘက္ ပို႕ေပးပါ တင္႕။


Wednesday, September 18, 2013

18 th September 2013ယေန႔သည္ အသံမထြက္. အလုပ္မ်ားလွ်င္ အသံမထြက္. အဲ .လုပ္ငန္းခြင္တြင္ေတာ႕ ထြက္လုိက္သမွ် အသံ ငါ႔အသံႀကီးဘဲလားထင္ရသည္ လူမိုက္မလုပ္ခ်င္ေရြ႕မရ. မတြန္းလွ်င္ မေရြ႕ ဆုိေသာ္ ငါဆရာႀကီးဟု ထင္မည္. ဆရာႀကီးမ်ားသည္ တြန္းစရာမလုိ . ပါဝါရွိသည္ တပည္႕ႀကီးကသာ တြန္းရေလသည္။ တပည္႔ေက်ာ္မ်ားသည္ ဟုိေယာင္ေယာင္ဒီေယာင္ေယာင္လုပ္ႀကသည္ ။ ေတာ္သူမ်ားကိုေတာ႕ ဖူးမွဳတ္ရသည္..

ၿပန္လာေသာ ပုန္းရည္ႀကီးထမငး္သုတ္နင္႕လဘက္စားခ်င္သည္. စည္သူ ထြဋ္ေခါင္ဧဝရတ္ေမာင္နိပ္စက္သည္ေလ။ ထမင္းမ်ားမေကာငး္ေတာ႕ပါ သြန္လုိက္ရသည္ oven တစ္လံုးသြားဝယ္ဦးမွ ပါဘဲ။ ေမာင္႕စိတ္ႀကိဳက္ဝယ္မလားစိတ္ကူးယဥၤေနသည္ နင္႕ ထမင္းမ်ား သြန္ရေပါင္းမ်ားၿပီ ေရခဲေသတၱာထဲ ထည္႕ထားလုိက္.ၿပန္ထုတ္ ေနြးလိုက္စားရမည္ ကုိ မစားခ်င္သလုိၿဖစ္သည္ ထမင္း ေလးမ်ားတည္လုိက္ပါလား လြယ္လြယ္ေလးကုိ ဆုိေသာ္လည္း ဆန္ကုန္ေနသည္ မဝယ္ရေသးေခ်. တစ္ခု ကုန္ တစ္ခု ဆင္းဝယ္သလုိၿဖစ္သည္ မေန႕က ႀကက္ဥ ဆင္းဝယ္သည္ ဘာထပ္ဝယ္ရမည္ စဥ္းစားမရ. ၿပန္တက္လာၿပီးဆန္ဝယ္ရမည္ ကို ယေန႕သတိရသည္ ဆန္မရွိသည္ေတာ႕မဟုတ္ ပိုးတက္သည္ကုိ ကုိကုိဒီဘီ ေၿပာသလုိ ဂ်င္းတက္ကေလး ထည္႕လုိက္ရာ ဆန္ပုိးမ်ားထြက္ေၿ႔ပးသြားႀကသည္ မေၿပးနုိ္င္ေသာေကာင္ေလးမ်ား က်န္ခဲ႕ရာ သူတို႕႕ကို ေရေဆးရသည္ မွ ေရဘုိးအေတာ္ကုန္သည္.။ ေရဘံုဘုိင္ဖြင္႕လွ်င္ ေရ ဘုိးကုန္သည္ ကုိ သတိရသည္ မီးေတြ ေတာ႕ဖြင္႕ဖြင္႕ၿပီး အိပ္သြားတတ္သည္။

ယေန႕သည္ ေထြ မွဳိင္းသည္ ။ မွ်ိုင္းေသာ္လညး္ စားခ်င္ေသာ စိတ္က ရွိေနသည္. စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲေၿခာက္ကို ေရစိမ္သည္ ေပါက္နိပ္စက္သည္ေလ. သူတို႕အတြက္ေတာ႕ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆုိသည္ မွာ လက္ၿဖစ္ . တတြတ္ဆုိလွ်င္ ရွမ္းေခါက္ဆဲြၿဖစ္ေလၿပီ။ ကိုယ္႕မွာေတာ႕ရွမ္းေခါက္ဆဲြ ရယ္ဒီမွိတက္ုိ ေရတစ္နာရီစိမ္ရသည္။ ၿပဳတ္ရသည္ နဲနဲေပ်ာ႕သလုိၿဖစ္သြားသည္ အၿပဳတ္ကလည္း ၿပဳတ္ေနက်မွ မဟုတ္လား ဘယ္အရာမွ မၿဖစ္ထြနး္ ငါဘာ ေတာ္ပါလိမ္႕ဟု ဒိြဟ ၿဖစ္သည္။

ၿ႔ပဳတ္ၿပီးေသာ္ တစ္ခုတည္းေသာ စကာေလးကို ရွာမေတြ႕ ထုိစကာေလးသည္ လဲ ကြဲေနေလသည္ ခပ္ေစာင္းေစာင္ေလး စစ္ရသည္ မဟုတ္က အေပါက္မ်ား မွ ထြက္႕်သြားမည္ ရွာမေတြ႕ေသာ ေတြ႕ေသာ ပလက္စတစ္ ခြက္တစ္ခုကုိ စကာလုပ္လုိက္သည္ ေရစစ္ေရြ႕ရေသ္လည္း ရွမ္းေခါက္ဆြဲ ဖတ္ကေလးမ်ားသည္ စကာက်ဲမွ ခုန္ဆင္းသြား႕်က်ေလသည္ ေဘစင္ထဲ ေရာက္သြားေသာ ္ရွမး္ေခါက္ဆဲြ ဖတ အအ်ိဳခ်ဳ႕ိ႕ကို ေသြးရူးေသြးတန္ မဟုတ္ေသာ္လ္ ည္ ကေယာင္ကတနးၿဖစင္ တစ္ဖဘတ နစ္ဘက္ ေကာက္ထည္႕မိေသးသည္ အေၿခာက္ခံကာ ေစာင္႕ေနေလသည္ မစားရေသးေခ်. ည တစ္နာရီထုိးေေတာ႕မည္ မအစာမေက်ဘဲ အိပ္က ဘုိက္ေအာင္႕ၿပန္ၿပီးဝတုတ္ၿကီး ဖစ္ေတာ႕မည္ ရန္ကုန္ၿပန္ကာနီးလွဘုိ႕လုိသည္ မဟုတလ္လား ဓါတ္ပံုေတြ လာလာရိုက္ၿပီး ဟင္ ဝလုိက္တာ ဝလုိက္တာ ]ုတဟု အေၿပာမခံနုိင္. မခံနုိင္ေသာလည္ မစားဘဲလဲ နမေနနုိင္. စားသည္ကေတာ႕စားရမည္ေလ. ဝသည္ေတာ႕လည္ အဝအခမခံနုိင္ ေအာ္ အက္ခ်လေလာငး္ဆုိကာ ပန္ပိန္လုိက္လွင်္ေကာ္းငေလစြ.

ခင္႕စားပြဲေပါၚတႈြ င္ေရေမြးနစ္ပုလင္းရွိသည္ မကုန္နုိင္ေသး ေမ႔ေမ႔ေနသည္. ။ BVLGARI နင္႕ ALLURE (Chanel)ၿဖစ္သည္ ရန္ကုန္က တစ္ဘုူးကုိ ေမွ်ာ္ကိုးက ာ အၿမန္သ့ဳးဦးမွ ၿဖစ္မည္။ ဒါကေတာ႕ႀကံဳႀကြားေလးေပါ႕ တစ္မင္မပါပါေအာင္ ဇတ္ကြက္ဆင္သည္ မင္းဟာ လူေတြ ကို ညာေနတာဘဲဟု ေမာင္ကေၿပာသည္ အရွိအရွိအတုိင္းေပါ႔ဟု ဆုိသည္. oww.............ေမာင္ ပရဳပ္ဆီဘုးူကေတာ႕အဆစ္ပါသြားခ်င္းၿဖစ္သည္ မတတ္နုိင္.။ ေအးေခ်မး္ေသာေန႕သစ္ၿဖစ္ပါေစ

Monday, September 16, 2013

Langkawi Eagle Square - Dataran Langခင္ လန္ကာဝီမွ ၿပန္ကာနီးတြင္.Dataran Lang (Eagle Square) သုိ႕သြားသည္.။ ခင္သည္ သတၱိေကာငး္သူၿဖစ္ေသာ္လည္း လန္ကာဝီတြင္ အတန္ငယ္အားငယ္သြားသည္။  ပီနန္သြားတံုးက ေအးေအးေဆးေဆးပင္ အားမငယ္လုိက္ ။ ပီနန္သည္ တက္ကစီမ်ားသည္. ဘတ္စကားမ်ားသည္ လည္း မ်ားသည္ မ်ားသည္မွာ bus station အေနနင္႔ပင္ ရွိသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးႀကီးေသာ္လည္း လူရည္လည္လွ်င္ ရသည္ တကၠစီစီးလုိက္ ဘတစ္ကားစီးလိုက္ . ေၿမပံဳႀကည္႕လုိက္နင္႕အဆင္ေၿပသည္။ ပီနန္သုိ႕ကုိယ္႕ဘာသာကိုယ္သြားကာ  ၿပန္လာ၏။ လန္ကာဝီသည္ ပီနန္ေလာက္မႀကီးဟုထင္ရသည္ တကၠစီ မလြယ္ ကုိယ္ပိုင္ကားေပါသည္။ ကုိယ္ပိုင္ကား ငွားရလြယ္သည ္တကၠစီငွားရမလြယ္။ အထာသိလွ်င္ေတာ႕ခလုပ္တစ္ခ်က္နိပ္ရ့ုံသာ ၿဖစ္သည္ အထာမသိလွ်င္ေတာ႕ရြာလည္သြားမည္။


ညေနၿပန္မည္ စိတ္ကူးသည္ သေဘာ္က ညေနၿဖစ္ရာ လည္ေသာအခ်ိန္သည္ ေနအေတာ္ပူသည္. သုတ္သုတ္လည္သည္။ ၿမန္မာၿပည္ ဘုရားဖူး ဘုရားကားကဲ႕သုိ႕ပင ္အခ်ိန္ကနည္းေရြ႕သြားခ်င္သည္ ကမ်ားရာ ေရာက္ၿပီး ႀကည္႕.  ႀကည္႕ၿပီးၿပန္တက္ သုတ္ေခ်တင္သည္ ေနာက္တစ္ေခါက္ၿပန္လာမည္ မေရရာ စကာပူမွ ဆုိေသာ္ အေတာ္ေဝးသည္ ဂ်ဳိဟုိ မွပင္ ကား ည ဆယ္နာရီစီးရာ traffic ဧည္႕သည္မ်ားေသာအခ်ိန္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕လန္ကာဝီသုိ႕ ေနာက္တစ္ေန႕  ညေန ေလးနာရီမွ ေရာက္သည္ သေဘာၤဆိပ္တြင္ ႀကာသြားၿခငး္ၿဖစ္သည္ လူက မ်ားသည္ သေဘာ္လည္းမ်ားေသာ္လည္း လူက ပိုမ်ားသည္။ စကာပူမွ အခ်ိန္ယူကာ တြက္ခ်က္ၿပီး ေလယဥ္ပ်ံစီးလွ်င္ေတာ႕ အဲသည္ေလာက္အခ်ိန္ကုန္မည္ မထင္.။ သုိ႕ေသာ္လည္း ေၿခေထာက္ေဗြ ပါခ်င္ေသာ ခင္သည္ လမ္းကို မရွည္ ရွည္ေအာင္ဆြဲဆန္႕ကာသြားသည္ ေလယဥ္ႀကီးစီးၿပီးေရာက္သြားသည္ ကို သိတ္မႀကိဳက္ ေဒသနရ ဗဟုသုတ လမ္းတစ္ေလ််ာက္ဆြဲဆန္႕ခ်င္သည္။ ကုိးရီးယားသြားေသာ္တိုက္ရီုက္ေလယဥ္ရွီေသာ္လည္းမစီး စကာပူမွ ဘန္ေကာက္ ဘန္ကောက္မွ ကိုးရီးယားသုိ႕လွည္႕ပတ္သြားသည္ ၿပန္ေသာ္ ကုိးရီးား မွ စကာပူတုိက္ရိုက္မၿပန္ ဘန္ေကာက္မဝင္ ကိုးရီးယား ေဟာင္ေကာင္ စကာပူ လွည္႔ပတ္ၿပန္သည္။ ခရီးရွည္ေလ ႀကဳိက္ေလၿဖစ္သည္ ဆန္ပိုရသည္ေပါ႔. ။
ခင္ဝယ္လာေသာ လန္လာဝီက ေသာ႕ခ်ိတ္ကေလးမ်ားၿဖစ္သည္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မေပးရက္ေသာေႀကာင္႕သိမ္းထားသည္ သည္လုိနင္႕ဘဲ တစ္အိမ္လံုးေတာက္တုိမယ္ရမ်ားၿဖင္႕ၿပည္႕နက္ေနသည္ၿပီေပါ႕.။
Saturday, September 14, 2013

14th September 2013

သူအိပ္ရာမွ နုိးေသာ အခ်ိန္သည္ ေလာကႀကီးတိတ္ဆိတ္ေနသည္ သုိးသုိးတိုးတိတ္သံမ်ားေတာ႕ႀကားေနရသည္ အလင္းေရာင္မ်ားေနသည္ ရုတ္ကနဲ ငုတ္တုတ္ ထထုိ္င္လု္ကေသာအခ်ိန္တြင္ မ်က္စိက နာရီကုိေရာက္သြားရာ မယံဳနိင္ မနက္ ဆယ္နာရီခဲြေတာ႕မည္. ဟာ ဒုတ္ခ အလုပ္က ရွစ္နာရီတက္သည္ ဘယ္လုိလုပ္မည္နည္း အလန္း ေလးလံုးဘာသံမွ မႀကားလုိက္ပါား ကမူး ရဴွးထုိး အိပ္ရာမွ ထက ဘာလုပ္ရမည္ မသိ.ေနာက္ေဖးခန္းသုိ႕ေလွ်ာက္သည အိမ္ေရွ႕ခန္းသုိ႕ၿပန္ေလ််ာက္သည္ ေခါက္တံု႕ေခါက္ၿပန္ေလ်ာက္သည္ ငါ႕ကို ဘယ္သူမွ လဲ ဖံုးမဆက္ႀကပါလား.အားလံုးၿငိမ္သက္ေနတယ္ ဘယ္လုိသြားရမလဲ အသြားတစ္နာရီခြဲႀကာမယ္။ ဖံဳးဆက္ရမယ္ ေနာက္က်ေနတယ္ ေဆာရီးပါ လုိ႕ေၿ႔ပာရမလား အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္လုိ႕ဝန္ခံလုိက္ရမလား။ ကိစၥရွီလုိ႕ပါလာို႕ညာလိုက္ရမလား ကိတ္စရွိရင္ ေလဲ ရွစ္နာရီမထုိးခင္ကတည္းက ဆက္သင္႕တာေပါ႕ ကေယာငင္ကတနး္ၿဖစ္သည္ ဘယ္သူ႕ဆီဆက္ရမလဲ ေဘာ႕စ္အႀကီးႀကီၚဆက္ရမွၾလားဘေဘာ႕အေသးဆီဆ္ရမွာ လား ပါတနာ ဆီ ဆက္ရမွာလား ဒီေန႕ဘယ္သူက ေဘာ႕စ္ပါလိမ္႔. ေသာက ၿဖစ္သည္မွ ာေၿပာစရာမရွိ. ေနာက္မွ ဒိုင္းကနဲ ဟာ ဒီေန႕ ရုံးပိတ္ရက္ထင္တယ္ဟု ၿဖတ္ကနဲသတိရေသာအခ ါဝမ္းသာလုိက္သည္မွာ ေၿပာစရာမရွိ.

ၿပန္အိပ္ၿပီး ၿပန္ထေသာအခ်ိန္သည္ ညေနသံုးနာရီခဲြၿဖစ္သည္ ခြဲခြဲေပါ႕. အားေနတာဘဲ အၿပင္လဲ မထြက္နုိင္ မနက္ၿဖန္အလုပ္ရွီသည္ လခစားအလုပ္သည္ မေကာငး္သလုိ ခံစားရသည္. အခ်ိန္မွန္ရံဳးတက္ ရံုးဆင္း. သို႕ေသာ္လည္း ငွာန တစ္ခုေနရာတစ္ခု တြင္ လူတြင္က်ယ္လုပ္ရေသာအရသာသည္ ဘာအရသာနင္႕မွ မတူ. လူေတြ ကို ဆူလုိ႕ရသည္ ပူလုိဳ႕၇သည္ ေနရာေပးႀကသည္။ မ်က္နာသာ ရသည္ အာဏာရွိသည္ အိမ္ထဲမွာ ထုိင္ေနၿပီး ထမငး္ဘဲ ခ်က္ေနလွ်င္ ႔်ပင်း္စရာေကာငး္လွဥည္. ဆူဆူပူပူေလးမွ ေပ်ာ္သည္ လမ္းထြက္ေနရမွ ေပ်ာ္သည္ လမ္းထြက္ခ်င္ေသာေႀကာင္႕အလုပ္လုပ္သည္။

မနက္စာ ညစာ သည္ ထမငး္နစ္ဘူးၿဖစ္သြားသည္. ပထမေတာ႕တဗူးဘဲဝယ္ၿဖစ္စိတ္ကူးေသာ္လည္း အဆံံူးခံကာ အပိုတစ္ဘူး ဝယ္လုိကသ္ည ညေန ၅ နာရီမွ စားေသာ မနက္စာသည္ ဘယ္အခ်ိန္ညစာ စားနုိင္ဦးမည္နည္း ဝယ္လာၿပန္ေတာ႕လဲ ႀကံဳေပါငး္ ၿဖစ္ရာ ညဆုိလွ်င္ ေကာငး္မည္ မထင္. ဟင္းသည ေအးေရြ႕ ထမင္းသည ေပ်ာ႕ေခ်မည္ သို႕ေသာ္လည္ ဘာမွ မရွိသည္ထက္စာလွ်င္ ဘုိက္ဆာလ််င္ စားစရာတစ္ခုရွိသည္ ဆုိေသာ အသိသည္ စိတ္ကို အင္အားကိုၿဖစ္ေစသည္. .။

ေမာင္႕ကို ဖံုးဆက္က ာ လက္မွတ္အဆံုးခံလုိက္ပါလား ခင္နဲ႕အတူေန ၿပီးမွ လက္မွတ္တစ္ခါထပ္ဝယ္ပါလား ဟု ပလီပလာ လုပ္သည္။ ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ေမာင္ေက်နပ္သြားမည္ ထင္သည္ ေမာင္က်န္းမာ ခ်မး္သာပါေစ.။

Monday, September 2, 2013

2th september 2013

စေနတနဂၤေနြကတည္းက ေသာ႕ခေလာက္ဆဲြခ်င္ေနေသာခင္သည္ မနက္ ရွစ္နာရီေက်ာ္တြင္ office သုိ႕ဖံုးဆက္ကာ ေနာက္ယွက္ေလသည္။ ခြင္႕ဘယ္နစ္ရက္ရွိသည္ကိ တြက္ခ်က္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ခင္လြန္ခဲ႕ေသာနစ္လက မွတ္ထားေသာမွတ္ညဏ္သည္ မွန္ပါသည္ . ပိတ္ထားၿပီးေသာ ေသာ႔ခေလာက္ကုိ ၿပန္ဆဲြခ်င္သကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္သည္။ ရံုးခန္းက အလုပ္မ်ားသည္ကို အားနာပါနာ ၿဖင္႕ကိုယ္႕ကိိစၥကို ေမးရေလသည္.။ စေနတနဂၤေနြက သိတ္စိတ္မခ်မ္းသာေခ်. ရက္တြက္တာ မွားရင္ ဘယ္႕နယ္႕လုပ္မလဲ ဘိုက္ေတာ႕မႀကိီး date fix ဆုိုေတာ႕ပိုက္ဆံ ဆံုးမွာလား အလုိက္ေပးလဲရမွာလား အသက္ရွဴမမွန္နုိင္ေခ် စလံုးသံုးရာ သည္ မမ်ားလွေသာ္လည္း မနည္းလွေသာ amount ၿဖစ္သည္ ေမာင္ကလည္း ဆူဦးမည္. အို စိတ္ညစ္စရာႀကးီပါေလ. ဘုရားရွိခုိးရာတြင္ ထည္႕ဆုေတာငး္ရေသးသည္။

ဆုေတာင္းေကာငး္ေလရာ ဘုရားသခင္က ေစာင္႕ေရွာက္၏။ နုိဝင္ဘာလထဲတြင္ ရံုးပိတ္ရက္ရွိသည္ ကို သိႀကပါ၏ေလာ သက္ေဝကေတာ႕ေသခ်ာေပါက္သိမည္. သက္ေဝသည္ နစ္မစခင္ကတည္း က ထုိနစ္အတြက္ calender ကုိ ေရွ႕ခ်ကာ ဘယ္ေန႕သည္ ခြင္႕ယူေရြ႕ေကာင္းသည္ကုိ တြက္ခ်က္ၿပၿပီးသာ းၿဖစ္သည္ ထုိ႕ေႀကာင္႕လည္း သူသည္ တုိးတက္ေလ၏။ ခင္တုိ႕သည္ ကား ေခါင္းမသံုးး e ပါခါနီးမွ တြိဳင္းလက္ ရွာသကဲ႕သုိ႕ လက္မွတ္ ဝယ္ၿပီးကာမွ ထုိရက္ထဲ တြင္ ရံုးပိတ္ရက္ ရွိသည္ ကို သိရသည္။ သုိ႕ၿဖစ္ေလ ရာ ခြင္႕ နစ္ရက္ပုပ္သြား အဲေလ သက္သာသြားသည္. ။ စေနတႏဂ္ေနြ မ်ား နွဴတ္ေသာ္ခင္ေလယဥ္ မစီးခင္ ငါးရက ္အားေနေလသည္။ အားေနသည္ ဘဲေကာငး္ပါသည္ေလ မဟုတ္က စိတ္ပူရလွသည္။ ေသခ်ာ တြက္ခ်က္ထားက စိတ္တင္းႀကပ္လွသည္ ။ နစ္လေတာင္ႀကိဳဝယ္ထားတာ မဟုတ္လား။

ငါးရက္ႀကီးမ်ားေတာင္ အားလွ်င္ ရန္ကုန္ေစာသြားပါလား တုိ႕ ေမာင္ ေစာၿပန္လာပါလား တုိ႕ မဆုိေလနင္႕ ခင္တုိ႕ အခ်စ္ကုိ fix date ေလယဥၤလက္မွတ္မ်ားက ခဲြထားေလသည္ ေမာင္သည္ ေမာင္ေန႕ရာ တြင ္ေနရေရြ႕ ခင္က ခင္႕ေနရာတြင ္ေနကာ ေလယဥၤလက္မွတ္ဝယ္ထားေသာ ေန႕ကို ေစာင္႕ႀကရေလမည္လက္မွတ္ေစ်းခ်သလုိ flexible ရက္ကေလးမ်ား ေရြ႕လုိ႕ရေအာင္ ေလယဥ္ပ်ံေလေႀကာငး္မ်ားအား ေမတတၱာရပ္ခံလုိလွသည္. ခင္႔ကုိ ထုိေန႕တြင္ ေမာင္က လာႀကိဳေရြ႕ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ေမာင္ကို ခင္က ေလဆိပ္သုိ႕လုိက္ပို႕မည္ ၿဖစ္သည္ ေအာ္ ေအာ္ ေအာ္.................

ဘာဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ခင္တုိ႕ၿပန္လည္ ဆံုေတြ႕ႀကမည္ ၿဖစ္သည္ ။

Sunday, September 1, 2013

1th september 2013

ခင္ဘဝတြႈင္ ခ်စ္ခင္သူမ်ားနင္႕ မႀကာခဏေဝးသြားေလ႔ရွွိသည္။ စကာပဴေရာက္ေတာ႕အစ္မမ်ားကို သိတ္မလြမ္း တူကေလးကို လြမးလွသည္။ ဘေလာ႕ေရးရင္းနင္႕သူငယ္ခ်ငး္မ်ားရလာသည္။ သူငယ္ခ်င္းဆုိသည္မွာ နီးသူရွိသည္ ေဝးသူရွိသည္ ေဝးသူမ်ားကေတာ႕ထားပါေတာ႕ေဝးသည္ေပါ႕ superficial သည္ superficial ၿဖစ္သည္။ deeply seated သည္ ခင္႕သူငယ္ခ်ငး္မ်ားၿဖစ္သည္ လက္ခ်ိဳးေရေရြ႕ရသည္။ သိတ္ခ်စ္လွပါသည္ ဆုိေသာ ဘေလာ႕သူငယ္ခ်ငး္သည္ ခင္ပို႕ေသာမက္စိမ်ားကို မၿပန္ေတာ႕ေခ်. .။ ခင္႔ကုိၿဖတ္သြားသည္ဆုိပါစိဳ႕ ထိုကတည္းခင္သည္ ဘေလာ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ခပ္စိမ္းစိမ္းသာေနသည္ အရမ္းမခင္ရဲေတာ႕။ ခင္သည္ သူ၏ ဖံုးနံပါတ္ကို ဖ်က္လုိက္ေလသည္။ ေနာက္တစ္ဖန္ ရွိထားေသာ သူငယ္ခ်ငး္တစ္ေယာက္သည္ ခင္႕ကုိ ဂ်ီေတာ႕မွ remove လုပ္ကာ ခင္ပို႕ေသာ viber message မ်ားကို မၿပန္ေတာ႕။ ခင္သည္ ေမ႕လုိက္ရၿပန္သည္။ ေနာက္သူငယ္ခ်ငး္မေလးတစ္ေယာက္သည္ ခင္႕ကို block ေလသည္။ ခင္႕အနီးအနားမွ သူမ်ားသာ ၿဖစ္သည္ အေဝးမွ လူမပါ. ခင္သည္ ရင္နာရသည္ သူမ၏ ေနာက္အေကာင္႕နစ္ခုကုိ ခင္သည္ လက္စားေခ်ေသာအေနၿဖင္႕ unfriend လုိ္က္သည္ခင္သည္ နုသည္ မမနုၿဖစ္သည္. ခ်စ္သူမ်ားကို အရမ္းခ်စ္သည္။ ခ်စ္္သူမ်ားက မခ်စ္လ်ွင္ိစိတ္မေကာငး္ ခင္မခ်စ္သူ ကခ်စ္လ််င္ လွည္႕မႀကည္႕. ခင္ကိုမခ်စ္ေသာ သူကုိ ဂရုမစိုက္ ခင္ကလည္းခ ်စ္ပါလွွ်က္ သူတုိ႕ကလည္းခ ်စ္ပါလွွ်က္နင္႕စိမ္းကားေသာ ဒဏ္ကို ခင္မခံနိုင္။ ခင္႕တြင္အာရံုမ်ားမ်ားမရွိ . သူမ်ားေတါ လိုသူငယ္ခ်ငး္မ်ားနင္႕စားကာ ေသာက္ကာလည္းမရွိ.။ လည္လည္ ထြက္ခ်င္းလည္းမရွိ။ east cost တြင္ စက္ဘီးစီးစရာလည္းမရွိ. ကြန္ၿပဴတာကုိ သာ ႀကည္႕ကာ မ်က္ရည္မဝဲေသာလည္း စိတ္ထိခိုက္ရသည္။ ခင္႕သူငယ္ခ်င္း အရင္းေခါက္ေခါက္သည္ စကာပူတြင္ရွိသည္.။ ခင္နင္႕အဆက္အသြယ္မရွိပါ။ ဤမွ် ေလာက္ဆုိလ််င္ ခင္ဆုိးသည္ ကို သိေလာက္ၿပီ။ . အမွန္ေတာ႕ခင္သည္ သနားစရာမေကာင္းေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္။ ခင္ငိုမိေလသည္။ က်ေသာမ်က္ရည္ကို ၿပန္သိမ္းသည္ ခင္မငိုခ်င္ မငိုခ်င္ပါ.......................

air ticket

ခင္အိမ္မွ ထြက္ေသာအခ်ိန္သည္ ညရွစ္နာရီထုိးေတာ႕မည္ၿဖစ္သည္ 45 ကားစီးရမည္ကို 85 ကားမွားစီးမိေသးတသည္ မ်က္စိဘဲ မွဴန္လာတာလား. အာရံုေတြ ဘဲ ေနာက္ေနတာလား မဆံုးၿဖတ္နုိင္ေတာ႔. အားကိုးရာ ၿမန္မာဆုိင္မ်ားသုိ႕ည ရွစ္နာရီခြဲေက်ာ္တြင္ ေရာက္သည္.

ေလယဥ္ပ်ံလက္မွတ္လာစံုစမ္းၿခင္းၿဖစ္သည္ ရန္ကုန္ကလာေသာသူမ်ား မည္သို႕ ဝယ္ႀကသနည္းေတာ႕မေၿပာေတတ္. ခင္႕အတြက္ေတာ႕ဥေနာက္စားလ်သည္. မလာခင္ အိမ္မွ jet star air way promotion ႀကည္႕ခဲ႕ေသးသည္ ဟုိတစ္ေလာက မခ်. ညေန႕မွ စိတ္ကူးေပါက္ႀကည္႕မိရာ ေစ်းခ်ေနသည္. ခင္သြားခ်င္ေသာအ ခ်ိန္မွာ ေအာက္တုိဘာ လကုန္ နိုဝင္လဆန္းၿဖစ္သည္. ေမာင္က တစ္ပါတ္ေနရန္ေၿပာသည္ ဘုရား ဘုရာ း ရန္ကုန္ တြင္ တစ္ပါတ္ဆုိေသာအခ်ိန္နင္႕မေနတတ္ပါ. ခင္သည္ ေနွးသည္ အၿပင္ေရာက္ရန္ တစ္နာရီအခ်ိန္ယူရသည္ ။ ေသာ႕ခေလာက္ကို သံုးခါ ဆြဲကာ ေသခ်ာမခ်ာ ႀကည္႕ရသည္ မီးေတြ ပိတ္ထားတာေသခ်ာရဲ႕လား ဆုိတာ ကို သံုးပါတ္ပတ္ခါ ႀကည္႕ရသည္ gas မီးဖုိဖြင္႕လွ်င္ အသက္ေအာင္႕ကာ ၿပန္ပိတ္ရသည္ ဒီလုိလူမ်ိိဳးကို ရန္ကုန္သုိ႕ တစ္ပါတ္နင္႕အသြားအၿပန္မလုပ္ရန္ ေတာင္းပန္ေလရာ နစ္ပါတ္ တုိးေပးသည္ ခင္သည္ မေက်နပ္သည္ တစ္လ ေနမည္ စိတ္ကူးသည္ သုိ႕သော္လည္း တစ္လ ဆုိလွ်င္လည္း ေမာင္တစ္ေယာက္ထည္း ပ်ငး္ေနမည္ ကို စိုးသည္ ခင္နင္႕ေမာင္သည္ ရန္ကုန္စကာပူကုိတစ္ေယကက္တစ္လွည္႕ေနႀကသည္ ကားကုိ တစ္ေယာက္တစ္လွည္႕စီးစည္ ဖံုးကုိ တစ္ေယာက္တစ္လွည္႕သံုးသည္ၿဖစ္ရာ ေမာင္႕ကို တစ္လႀကီးမ်ားေတာင္ေတာ႕ပစ္မထားရက္. သံုးပတ္ေလာက္ေတာ္ပါၿပီဟု ကုိယ္႕ကိုယ္ကို နားခ်ကာ သံုးပါတ္မွ် ထားသည္ ရန္ကုန္တြင္ေတာ႕လည္း ခင္အလုပ္မလုပ္ေသးရာ အိပ္လိုက္စားလုိက္ အမ်ိိဳးအိမ္သြားလုိက္ အင္တာနက္ ဆိုင္သြားလုိက္နင္႕သာအခ်ိန္ကုန္ရာ တစ္လ မ်ားပါတယ္ သံုးပါတ္ေပါ႕ေလ ဟုေက်နပ္လုိက္သည္။

၈်က္စတား.သည္ အသြားအၿပန္ အႀကမ္းဖ်ငး္ နစ္ရာခန္႕က်မည္. hand carry kg 10 နင္႕ၿဖစ္သည္ ၿပီးမွ ကိုယ္လုိအပ္သည္မ်ား ထပ္ဝယ္ရမည္ေပါ႔။ uကီလုိ ၂၀ ဆုိလ််င္ ဘယ္ေလာက္ထပ္ေပး ကီလုိသံုးဆယ္ဆုိလ််င္ ဘယ္ေလာက္ထပ္ေပး. ဘယ္နားထုိင္ခ်င္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေပး ကရက္ဒစ္ကက္နဲ႕ေပးမယ္ဆုိလ််င္ ဘယ္ေလာက္ေပး စာတုိက္က သြားေပးလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ေပး ဆုိၿပီး ဆက္လက္တြက္ခ်က္ရမည္ေပါ႔.

ေအာက္တုိဘာ သံုးဆယ္မတုိင္ခင္ စကာပူမွ ထြက္လွ်င္ စလံုးသံုးရာၿဖင္႕ silk air ေလယဥ္ႀကီးစီးရမည္.ကီလုိ နစ္ဆယ္ baggage နင္႕ hand carry 10 ၿဖစ္သည္. one month ticket ၿဖစ္သည္ One month ticket ဆုိသည္မွာ တစ္လအတြင္ းအသြားအၿပန္လုပ္ရမည္ ဟု ဆုိလိုသည္.တစ္ဆုိင္က သံုးရာ ဆုိၿပီး တစ္ဆုိင္က ၂၈၃ က်ပ္ဆုိသည္ တစ္ဆုိင္က ၃၀ ေနာက္ဆံုးထား ထြက္ရမည္ဆုိၿပီးတစ္ဆုိင္က ၃၁ ေအာက္တုိဘာ ေနာက္ဆံုးထား ထြက္ရမည္ဆုိသည္။

MAI ကေတာ႕ ဒီဇင္ဘာ မတုိင္ခင္အထိ ရသည ္စလ့ုးသံုးရာခန္႕ဘဲၿဖစ္သည္. ေအာက္တိုဘာ ၂၅ မတုိင္ခင္ ထြက္လွ်င္ ကီလုိ ေလးဆယ္ရေ၇ံြံ. ေအာက္တုိဘာန စ္ဆယ္႕ငါးေနာက္ပိုင္း ထြက္လွ်င္ ေတာ႕ကီလုိ သံုးဆယ္သာ ရမည္ တစ္ဆုိင္က ၃၁၅ က်ပ္ ဆုိေရြ႕ တစ္ဆုိင္က ၃၁၀ ဆုိသည္ သူလည္း one month ticket ၿဖစ္သည္။

္ရက္မ်ား ခ်ိိန္းေရြ႕မရပါ. Fix date မ်ားၿဖစ္သည္ မည္သူမ်ွ fix date ကုိ လုိခ်င္မည္မထင္ ယခုလုိ နစ္လခန္႕ႀကိဳဝယ္ရသည္မွာ ပိုအသည္းယားလ်သည္ နစ္လအတြင္း အရာအားလံးုး smoothly ၿဖစ္မည္ဟု မည္သူအာမခံနိုင္ပါနည္း. ဟုိတံုးက ္felxible date မ်ားဝယ္ေသာ္လည္း ေၿပာထားေသာရက္မ်ားမွာသာ သြားၿဖစ္သည္. ထုိကဲ႕သုိ႕ေၿပာထားေသာရက္မ်ားတြင္ သြားၿဖစ္ေသာ္လည္း flexible သည္လူိကုိ စိတ္ခ်မ္းသညမွဴေပးသည္ ကိစၥရွိလွ်င္ ငါရက္ခ်ိနး္ date လဲလုိ႕ရတာဘဲ ဆုိေသာအသိသည္ လူကို အားရွိေစသသည္ ။ fix date ကိုမနစ္သက္ေႀကာင္းေၿပာလုိသည္ ဒါဆုိလ်င္ ေစ်းႀကီးေပးဝယ္ေလဟု ေၿပာေပလိမ္႕မည္.

flexible date သြားေမးရာ 2 month ticket 415 က်ပ္ ဟု ဆုိသည္ နစ္လ မေနခ်င္ပါဘူး တစ္လထားပါ ေစ်းမေလ်ွာ႕ဘူလား ဆုိေသာ ္တစ္လ ticket မရွိဟု ဆုိသည္ နစ္ပါတ္ေကာ ဆုိေသည္လည္း နစ္ပါတ္ ticket လဲ မရွိပါေဘူး ဟု အၿပံဳးကေလးၿဖင္႕ေၿဖသည္. ။

ခင္သည္ သက္ၿပင္ကို ခ်သည္ ေမာင္႕ဆီက ဖံုးလာေလသည္ လက္မွတ္ကိစၥေမးၿခင္းၿဖစ္သည္ ခင္သည္ စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ေမာင္႕ကို ဘုတ္အုတ္ထဲမွ ဖတ္ၿပသည္ ခင္႕တထြက္ တမိုက္ ( 2 cents) ဟု ယခု လူမ်ားေၿပာေနသလုိ 2 cents တန္ကေလးၿဖစ္ရာ အေတာ္ စိတ္ရွဴတ္ေထြးသြားေလသည္.

ေမာင္ကေတာ႕ၿပတ္သားသည္ ၈်က္စကားသည္နစ္ရာခန႕ၿဖစ္ရာ တစ္ရာ ပိုေပးၿပီး silk air ႀကီးိုကိုစီးဟု ဆုိသည္ ခင္ကေတာ႕မစီးခ်င္ ခင္႕ MAI ကိုသာ စီးခ်င္သည္ ခင္႕ တြင္ လြန္ခဲ႕ေသာနစ္နစ္ခန္႕က တစ္နစ္ထဲ သံုးေခါက္သြားလုိက္ရာ MAI ကဒ္ၿပားတစ္ခုရသည္ (ယခု ဘယ္နားထားမိသည္ မသိရွာရဦးမည္) ထုိကဒ္ကို ၿပလွ်င္ အထူး အခြင္႕အေရး ၁၀ ကီလုိပိုရသည္ ၿဖစ္ရာ ခင္ကေတာ ႕ခင္႕အမ်ိဳးအေဆြ သူငယ္ခ်ငး္မ်ားကို ငါးက်ပ္တန္မ်ားတစ္ဆယ္တန္မ်ားသယ္သြားက ေပးခ်င္လွသည္ .ေမာင္႕ကို အထြန္႕တက္ရာမရ. ေမာင္သည္ ခင္ ေတာသူကို အၿမဲ ေၿမေတာင္ေၿမွာက္ေပးေနသူၿဖစ္ရာယခု ေလယဥ္ႀကီးသည္ ခင္မစီးဘူးေသး စီးရမည္ ဆုိသည္ ဟင္ မစီးခ်င္ပါဘူး ေလယဥ္က ေလယဥ္ပါဘဲ ဆုိေသာ ္စိတ္ဆုိး၏. ခင္သည္ေမာင္႕ကို ၿပန္မေၿပာရဲ. ေမာင္စကားနားေထာင္လ်င္ ႀကီးပြားမည္ဟု ငယ္စဥၤကတည္းက ႀကီမ္းေမာင္းထားရ ႀကီးပြားရာႀကီပြားေႀကာငး္အၿမဲနားေထာင္ရေလကာ Silk air ကိုသာ ေရြခ်ယ္လုိက္ရသည္။ Flexible ကို နစ္သက္ေသာ္လည္း ေမာင္က တစ္ရာ ကြာေသာေႀကာင္႕ပယ္ခ်လိုက္သည္. သံုးပါတ္ေနမည္ စိတ္ကူးေသာ္လည္းေမာင္႕ကိုသနားေသောႀကာင္႕ နဲနဲ ရက္ေလွ်ာ႕လုိက္သည္။

လက္မွတ္ဝယ္ၿပီးကာ မွ ငါ ခြင္႕ရက္တြက္တာ မ်ားမွားသလားဟု စိတ္ထဲ တစ္နံု႕နံဳ႕ေနသည္ ခြင္႕ကိုးရက္ ဟု မွတ္ထားေသာ္လည္း မွတ္ထားေသာ မွတ္ဥဏ္မွာ လြန္ခဲ႕ေသာ နစ္လခန္႕က ၿဖစ္ရာ ယခု မးူးတူးတူးၿဖစ္ေခ်ၿပီ ေသာ႕ခေလာက္ကို ၿပန္ဆြဲခ်င္သကဲ႕သုိ႕ ရံဳးခန္းသို႕ဖံုးဆက္ေမးခ်င္စိတ္မ်ားတစ္ဖြားဖြားေပၚ၏။ စေနတစ္ဂ္ေနၿဖစ္ရာေအာင္႕ထားရသည္ အၿပန္လမ္းတြင္ ငါရက္ေတြက္တာ မွမွန္ရဲ႕လား.။ future နစ္လမွ ာ က်န္းမာပါေစ ခ်မ္းသာပါေစ ခလုပ္မထိဆူးမၿငိပါေစရန္ ဆုေတာင္းရသည္.။

ဤတြင္ ခင္လက္မွတ္ဝယ္ၿခငး္ၿပီး၏။