Friday, November 28, 2014

Nov 21.2

သာေဂါင္
ေက်ာင္းသားဘဝတံုးကသိျကသလား ငါလက္ေထာက္ဆရာဝန္ဘဝမွာဘ ဲငါတို့ေးဆရံု ေက်ာင္းသားအ့ဖစ္လာဘူးသလား ငါ့ ဖဘ တစ္ျခားနာမည္ နင္ဘဲ မေတာ္တဆေတြ့ျပီး add ခဲ့တာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျကာျမင့္ျပီးခါမွ နာမည္ မွတ္္မိေးေသးတယ္ဆိုေတာ မေမ့သးလို့ေပါ 
ဒါ်ပမဲ့ ငါအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ေနရာ နင္ ့လုပ္နဲ့ေရာက္ေရာက္လာတတ္တယ္ ဆရာဝန္ျကီးလာတယ္ဆို လွည့္ျကည့္ေတာ့ င္ မေျပာင္းလဲသြားဘူး ေက်ာက္းသားဘဝကအတိုင္းဘဲ ်ျပာင္းလဲသြားတာက ငါ 
ငါ့ကိုငါ မမိတ္ဆက္ရင္ ဘယ္သူမွ မမွတ္မိျကေတာ့ ဘူး ငါ မိတ္မဆက္ခ်င္ဘူးသာေဂါင္ 
ငါေလ ငါပါ သညေဂါင္ရယ္ မိတ္တကရမွာငါရွက္တ္ မ်က္နာခ်င္းဆိုင္ ေလးေခါက္ေတြ့တာေနာင္ မွတ္မိေ့ဘူး

ငါ့ရင္ဘတိျကၤီးငါပုတ္ျပီး ငါ ေလ ငါ လို့ ေျပာရမွာလား သာေဂါင္ 

Tuesday, November 25, 2014

25 nov

အိမါျပန္ေရာက္ေတာ ့ ခ်က္ျကီး က ျက္က္သား ကို မခုတ္ဘဲ အတၤုးေသးေသး မတံုးဘဲအတံုးလိုက္ျကီး ေရထဲ ထည့္ျပုတ္ထားတာ ေတြ့ ရတယ္ ဘုရားဘုရား အိုးထဲက ျပန္ထုတ္ ဒါးနဲ့ခုတ္ ေသးေသးတံုး အခ်ိုမ်ဳန့္ဆားနဲ့ နယ္ မနယ္ဘူလာူဆိုေတာ့ အိုးထဲ ေရာက္ရင္ ထည့္လိက္ွာတဲ့ ဘုရာူဘုရား အဲလို မလုပ္ပါနဲ့ြယ္ ကါခို ဟ္းမခ်က္တတ္တဲ့လုေတာင္ ို နယ္ရတာ သိတယ္ကြဲ့ 

ိ္မွာေနဘူးတဲ့ တစ္ေယာက္ အလည္ေရာက္ေ အေတာ္ဘဲ ွလွဝင္းရယ္ မမဥ ကို ဟက္းေလး ဝိုင္းခ်က္ဲ့ခဲ့ ေပးပါဦး 

ဒီေန့ဘာခ်က္ွာလဲ ေအးမိစၤ ပုဇြန္ငါးဆုတ္ ပါ အန္တီ နင္တို့ အစ္ကိုေလးက ဟင္းခ်္ရင္ အရည္ေးလးပါမွ မဟုတ္ဘူးအန္တီ ခ်ကတာ မ်ားေနလိို့ ေျကာ္ထားတယိ ေျက္တာ မစားပါဘူးဆိုမွကြယ္ ေက်ြးရင္ေတာ့ ရွိတာနဲ့ စားတာပါဘဲ ဒါေပမဲ့ အရည္ေလးဲ့နဲ့မွ လွလွဝင္း လာပါဦးဟယ္ဒီ မွာ ပုဇြန္ငါးဆုတ္ ခ်ဥ္ရည္ေး းခ်ကိ ျပီးေတာ့ ေကာ ျကက္သားနဲ့ ျကာဇၤ ခ်က္အန္တီ မဳိေျခာက္ပန္းေျခာက္ ရွိေသးလား 
မရွိေတာ့ ဘူး အန္တီ ဟိုတစ္ေလာ ကကန္သြားတယ္ 
ငါလဲ ဝယ္ရတာ စိတ္ျစ္သကြယ္ နင္တို့ က အတိုင္းအဆ မရွိ ထည့္ျကတာကိုး မဝယ္ ခ်င္ေပးေေလာက္ ေအာင္ ဘဲ လွလွ ဝင္းခ်က္ကြယ္ ငါကူပါ့မယ္ 

ျပီးေတ့ ေကာ 
ေရွာက္သီးသုတ္မယ္ အန္တီ 
ျပီးေတာ့ ေကာ ငါ ဟို လွန္ ဒီ လွန္ 
ဒီ ငါးက််ည္းေျက္ ေဆြ က ဘာလုပ္ ို့ တံုး 

မေနန့က က်န္တာ သမီးတို့ စားမလို့ 
မေန့က ငါလဲ မနက္စာ ညစာ မစားပါကြယ္ ဘယ္တံုးက ေျကာ္ လိုက္ျကပါလိမ့္ ေအး စာား စား 

ဒီ ငါးပုနားေျကာ္ကေကာ မေန့က က်န္တာဘဲ အန္တီ ဟင္ ဘယ္တံုး က ေျကာ္လိုက္ျကပါလိမ့္ မေန့က ငါ အိမမွာ လစ္တံုး ေျကာ္ ျက တာ ကိုး က်န္း မာ ခ်မ္းသာပါ ေစကြယ္ 

ဒီ ငါးေလာက္ ေတြ က ဘာလိထုတ္ ထား တာတံုး ထုတ္ ထားတာတံုး သမီးတို့ ခ်က္စားမလို့ အန္တီ ျပန္သိမ္းလိုက္မယ္ေလ 
ေတာ္ပါကၤြယ္  ခ်က္စရာ ရွိတာ ခ်က္ျကပါ 

ို ဟိ အဖဳး အုပ္ခထားတာ က ဘာ ေလး လဲ မေန့ကက်န္တဲ့ ျကက္သားအန္တီ သီးတို့စားမလို့ 
ေအးေအး လွလွ လွဝင္းေရ ေျခာက္ေအာင္ ျပန္နြးေပးပါ ဟယ္ 

၁ ျကက္သား ျကာဇၤ ဟင္းခ်ို 
၂. ေရွာက္သီးသုတ္ 
3. ငါးပု နားေျကာ္ 
၄  ၊ ငါးက်္းေျကာ္ 
၅  ၊ ျကက္သား ဟင္း
၆  ငပုဇြန္ ငါးဆုတ္ ခွဥ္ရည္ 
7. ငသေလာက္ 

ေမာင္က စားရင္ ဟင္းနွစတံုးဘဲ ကုန္တယ္ ငါက မစားတာ မ်ားတယ္ စိတ္ထဲ ကေတာ့ ဖေနာင့္နံဲ့ကန္ခ်ခ်င္ေနျပီ    

Monday, November 24, 2014

24 th nov

အ္မ္မွာ good ခ်က္ျကီးေရာက္ေနတယ္ သူ့ထက္ေေတာ္ နာ္တဲ့လူရွိေပမဲ့ တစ္ျခားေပးထားရလို့ good ကဘဲ cook ်ေနတယ္ စိတ္်က္စရေကာ္းါတယ္ ပက္ဆၤ ငၤုးေသာ္းဘိုးဝယ္ေပး ငါးေသာင္းဘိူး ဝယ္ေပးေနတာ ဒါေပမဲ့ အျပင္မွာ ဝယ္စားေနရတဲ့ အျဖစ္ ေရာက္ေရာ 

မန့္ဟင္းခါးတဲ့ ပြနိ္ဆီျပန္ ဟင္ညခ်ိုနဲ့တူလိက္တာ ဟင္းခို ် ု နဲ့တူလိုက္တာ ပဲေျကာ္ကို တစ္ပန္ကန္လံုူအျပည့္ထည့္ေပးတယ္ ဒီေလာက္ခာတူးလန္ မုန့္ဟသင္းခါးငါ့တစ္သက္နဲ့တစ္ကို မစားဘူးဘူး 

ဟိုန့က မွစ္ခ်ဥ္ေပးျပီး ျက္သားနဲ့မ်ွစါ္ခ်ဥ္ ခ်ငက္ခိုင္းထားတယ္ ခ်က္ဖစ္ းဆို ေတာ့ ခ်က္ျပီးျပီတဲ့ ဟင္ မာင့္ကို ေက်ြ်း လိုက္သလားဆို ေတာ့ မ်က်ြ်းဘူးတဲ့ ဟင္ ဟင္ ဘာဖစ္လို့ လဲ ဆိျ်တာ့ ေမးေတာ့ အန္တီ ခ်က္ခိုင္းတာေလ အန္တီ မွ မစားဘဲတဲ့ ဒုတ္ခ အန္တီ ခ်က္ခို္င္းတာ ေမာင့္ဘို့ကံြဲ့ အန္တီဘို့ မဟုတ္ ဘူး အဲသည္ ေတာ့ အန္တီလဲ မစား ေမာင္လဲ မစားရ ဘယသူစားစား သူတို့စားေပါ့ကြယ္ က်န္းမာ ခ်မ္းသာျကပါေစ 

ဒီ အာလူး ဘူးေတြက ဘာေတြတံုး အာလူမဟုတ္္ဘူးအန္တီ မွစ္ခ်ဥ္နဲ့ျကက္သာူ ေျသာ္ ်ျသာ္ ဒါေတြကေရာ ဒါက ျက္သာအန္တီ မွွစ္ခ်ဥ္မစားခ်င္တဲ့သူအတြက္ျက္သားဆီျပန္ေအးပါကြယ္ ေအးပါ ဒါနဲ့ ေမာင့္ကို ပု ဇႏ္ေျကာ္ ေက်ြးျပီးျပီလား ေျကာ္ ျပီးပီ အန္တီ မေန့က နဲနဲဘဲက်န္ေတာ့ တယ္ ျပစမ္းပါဦးနဲနဲ ငါလဲ စားခ်င္တယ္ီ မွာအန္တီ  ဘု ရား ဘုရား အဲ ဒါ နဲနဲ မ်ခါ္ ဘူး မ်ား မ်ားလို့ ေခါ္တယ္ကြဲ့ ေမာင့္ကို ေ်ြး ဖစ္လား ညက အိမ္မွာ မစားဘူးအန္တီ ဒါဆို ဘယ္ သူစားတာ တံုး က်န္းမာခ်မ္းသာ စားးနိုင္ပါေစကြယ္ ေအးေအး
--- 
ေနာက္တစ္ခန္း အျပင္သြားျပန္လာ
-------
 ေအး မိစၤ သမီး ထမင္းူခူး ကြယ္ ဟုတ္ကဲ့ အန္တီ ငါ့ အန္တီေခါ္တ မုန္းလိုက္တာ 
ရပါျပီအန္တီ စား လို့ရျပီ စိမ္းစိမ္စိုစို လဲ မပါပါလာကြယ္ ေရေပ်ာ္စ်း တစ္ခု လံုး ငါ ဝယ္ေပးထားတာ တို့ စ ရာလး ရွာခဲ့ပါကြယ္ ကိုယ့္ ထာ သာ ေကာင္း ယူ ရ 

မီးဖို  ေပါ္က ဘာ တံုး ခ်ဥ္ေပါင္နဲ့ မ်ဓ္ အန္တီ ေခါ္ ျပန္ျပီလား အန္တီ ဘိင္းဒါမ စိတ္ထဲ က ျငူူ စူ  ဘာလို့ ထမင္းပြဲ မခ်ေပးတာတံုး ေမာင္ ကစားေနျပီ ်တိျကိတ္နဲ့ မီးဖို ထဲ
 သိတ္ မဆူ ေသးလို ့အန္တီ  ဘု ရား ဘုရား အဲ ဒါ ဆူ ျပီ ေခါ္ သကြဲ့ ငါတို့ မေက်ြ်း ဘယ္ သူ့ ေ်ြက်ြးမွာလဲကြယ္ ေျပာလဲ ေျပာ ထည့္ လံဲထည့္ ေစာ စာ ကမီးပ်က္သြလို့ အန္တီ 
ငါ လဲ မစားနိုင္ ေမာင္ လဲ မစားနိုင္ ျကက္ ေျကာ္ သြား စား ျကပါစို့ ေမာင္ ရယ္

nov 21.1

နာရီ တစ္လံုး ဘက္ထရီတစ္လံုးထည့္လိုက္တယ္ ခ်ိတ္ထားလိုက္တယ္ နံရၤမွာ အိပ္်တာ့မယ္ဆိေတာ့ ေခညက္ ေခ်က္ ေခ်ာက္ ေခ်ာက္ သည္းမခံုနိုင္ဘူး ကုလာထို္ပါ္တက္ နာရီကိ ့ျတ္ ဘက္ထီျဖျတ္လို္တယ္ အခ မွ တိတ္ဆိတ္သြာူတယ္ ပိုက္ဆံကုန္တယ္ညည္ူမိလို ျကက္ေျကည္သြားစားဘိုေခါ္တမလုိက္ဘူး င့္ပိက္ဆံကျန္ရ္ငါ့ပိက္ဆၤကုန္ရင္  သ့ဆီက ်တာ္ူမွာမို့တဲ့ ေတာင္းမွာစိုးလို့တဲ့မာက့္ကိုေတာ့ ျကက္ေျကာ္ေ်ြက်ြးပ်ြးနိုက္ပါတယ္ကြယ္ ေမာင့္ပိုကဆံေတြ အမ်ာူျီး ဘာလုပ္ ဖို့လဲ ျက္်ျကာ္ေတာ့ လိုက္စားပါ ပအဲသညနဲ့ စိတ္ဆို့းလို့ သူု့အစ္ကိုဆီစညေရးတယ္ တာဝန္ေတြ ေမာင္ပိေနပီလို့ ျီးေတာ မပို့့ဖသ္ပါဘူး ငိမ္းထားလိုက္တယ္ဘယ္လို ေသ ေငွးလဲကြယ္


Friday, November 21, 2014

Nov 21.2

သာေဂါင္
ေက်ာင္းသားဘဝတံုးကသိျကသလား ငါလက္ေထာက္ဆရာဝန္ဘဝမွာဘ ဲငါတို့ေးဆရံု ေက်ာင္းသားအ့ဖစ္လာဘူးသလား ငါ့ ဖဘ တစ္ျခားနာမည္ နင္ဘဲ မေတာ္တဆေတြ့ျပီး add ခဲ့တာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျကာျမင့္ျပီးခါမွ နာမည္ မွတ္္မိေးေသးတယ္ဆိုေတာ မေမ့သးလို့ေပါ 
ဒါ်ပမဲ့ ငါအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ေနရာ နင္ ့လုပ္နဲ့ေရာက္ေရာက္လာတတ္တယ္ ဆရာဝန္ျကီးလာတယ္ဆို လွည့္ျကည့္ေတာ့ င္ မေျပာင္းလဲသြားဘူး ေက်ာက္းသားဘဝကအတိုင္းဘဲ ်ျပာင္းလဲသြားတာက ငါ 
ငါ့ကိုငါ မမိတ္ဆက္ရင္ ဘယ္သူမွ မမွတ္မိျကေတာ့ ဘူး ငါ မိတ္မဆက္ခ်င္ဘူးသာေဂါင္ 
ငါေလ ငါပါ သညေဂါင္ရယ္ မိတ္တကရမွာငါရွက္တ္ မ်က္နာခ်င္းဆိုင္ ေလးေခါက္ေတြ့တာေနာင္ မွတ္မိေ့ဘူး

ငါ့ရင္ဘတိျကၤီးငါပုတ္ျပီး ငါ ေလ ငါ လို့ ေျပာရမွာလား သာေဂါင္ 

nov 21.1

နာရီ တစ္လံုး ဘက္ထရီတစ္လံုးထည့္လိုက္တယ္ ခ်ိတ္ထားလိုက္တယ္ နံရၤမွာ အိပ္်တာ့မယ္ဆိေတာ့ ေခညက္ ေခ်က္ ေခ်ာက္ ေခ်ာက္ သည္းမခံုနိုင္ဘူး ကုလာထို္ပါ္တက္ နာရီကိ ့ျတ္ ဘက္ထီျဖျတ္လို္တယ္ အခ မွ တိတ္ဆိတ္သြာူတယ္ ပိုက္ဆံကုန္တယ္ညည္ူမိလို ျကက္ေျကည္သြားစားဘိုေခါ္တမလုိက္ဘူး င့္ပိက္ဆံကျန္ရ္ငါ့ပိက္ဆၤကုန္ရင္  သ့ဆီက ်တာ္ူမွာမို့တဲ့ ေတာင္းမွာစိုးလို့တဲ့မာက့္ကိုေတာ့ ျကက္ေျကာ္ေ်ြက်ြးပ်ြးနိုက္ပါတယ္ကြယ္ ေမာင့္ပိုကဆံေတြ အမ်ာူျီး ဘာလုပ္ ဖို့လဲ ျက္်ျကာ္ေတာ့ လိုက္စားပါ ပအဲသညနဲ့ စိတ္ဆို့းလို့ သူု့အစ္ကိုဆီစညေရးတယ္ တာဝန္ေတြ ေမာင္ပိေနပီလို့ ျီးေတာ မပို့့ဖသ္ပါဘူး ငိမ္းထားလိုက္တယ္ဘယ္လို ေသ ေငွးလဲကြယ္


Wednesday, November 19, 2014

19th November 2014

ငါ့ရဲ့ မလးရွားဝင္ေငြဟာ အိ္သံးသရိတ္ကာမိတယ္ အိမ္လခေပးနိုင္တယ္ရွိသမ် bill အကုန္ေပးနိုင္တယ္ ရမန္ကုန္ကို ပိုနိုင္္ေသးယ္ နဲနဲေပါ့ ွစ္ေတာ္ေတာ္မ်ာူမ်ား အဲငလိုေနလာေတာ့ ေယာက္က်ားဆီ က ပိုက္ဆၤေတာင္းစရာမခိုခဲ့ဘူး အခု ရန္ကုန္ဝင္်ေငြဟာ အိမ္သံုးစရိတ္ကို cover မ့ဖစ္ဘူး မယားငယ္မဟုတ္တဲ့ငါဟာ ေယာက္်ားဆီက ပိုက္ဆံေတာင္းရမွာ အမွမန္တန္သနားတယ္ ေယာက္က်ားဆိုတဲ့ အမ်ိးကလည္းသိန္းငါးဆယ္ေပးျပီးရင္တစ္သ္လံုးမကုန္ေတာ့ဘူးေတြးတာကိုး သာမန္ဆိုရင္ေတာ့ ဟတ္ မယ္ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ အေျခအ်နကိုယ္ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုတာ နားလည္ ရမယ္ မင္းပါးစပ္တ္ေန့တစ္ျခးားဆိုးလာပါလားဆိုေတာ့ ဟုတ္တယ္ ေမာင္ရယ္ ပိုက္ဆံေတြကကုန္လြန္းတယ္ ဒီေနါ မီတာခ သံုးေသာင္္းခြဲသြားေပးရမယ္ ပစည္းတစ္ခု ဝယ္ ရမယ္ သံုးေသာင္း ဒီ ေန့ ေျခာက္ေသာင္းကုန္မယ္ ဒါတိဆီထည့္ရဦးမဆ္ တစ္ေသာင္း 

မေန့က ေမာင့္ ဧည့္သည္ နိုင္ငၤျခားသားျကီးကို လိုက္ပို့ရတာ ကားေမာင္းရတာ မနက္ ရွစ္နာရီကေနည ဆယ္နာရီ 
ါတ္ဆီ အျပည့္ထည့္ထားတာ ဟိုက္က် သြားတာဘဲ ပန္းဆိုးတန္းဗဟန္း ေတာင္ဒဂုန္ပါတ္ျခာလည္ ေျမာက္ဒဂုန္ပတ္ျခာလည္ လွိုင္ယာ အစ အဆဳး ေခါက္လိုက္ရတဲ့ တၤခါး တပ္ထားလိုက္ျကတဲ့ CCTV ေတြ ထမင္းစားခ်ိန္မရဘူးကားေပါ္မွာဘဲ အေအးတိုက္ မုန့္ဝယ္ေက်ြး ငါလဲ ေငာ္ဖီ ေတြေသာက္ ကားေမာင္းရင္းလမ္းဘးထိုးြားလို့ အိပ္ခ်င္်ျပေအာင္ red bull ေတြေသာက္ ညစာစာေက်ြး သံုးသာင္းခြဲ ညည္းျငေတာ့ ေမာင္စိတ္ညစ္ ငါ့ဘက္ကလည္းစဥ္းစား ဆုင္ကယ္ ကယ္ရီ ကို ဒါတိဆီထဘ့္်ပးတာ က တစ္ေထာင္ ကယ္ရီခ က နွစ္ေထာင္ လမ္းျပ ကို ငါးထာင္ မေန့က ငါကုန္တာ ဒါဆီ အျပည့္ ရယ္ မန္းေက်ြး ငါးေထာင္ ကယ္ရီ ရွစ္ေထာင္ dinner ေလးေသာင္း ေလယဥ္ကြင္းျပန္ပို့ အဂၤလိပ္လိုေတာ့ ဝေအာ္ေျပာလိုက္ရပတယ္ တစ္ေန့တစ္သိန္းဝန္းက်င္နဲ့ ေမာင့္ဆီ ကလည္းမေတာင္းရက္ ဝင္ေငြကလည္းမကာင္းညည္းျငတာ့ ေမာင္စိတ္ျငစ္ ေပးလည္ေပးတာဘဲ ဒါေပမဲ့ ရန္ကျ ေသေငွးလို သၤုးလို့ကေတာ့ ဒီဝင္ေငြနဲ့ ငါလည္းမနိုင္ဘူးေမာင္ မယးားငယ္ ငၤလိုလည္းငါမေတာင္းရက္စာရင္းလဲ ငါမနိုင္ 

အစိမ္းသြာူးေရာင္းတာ ၁၀၄၂ ဘဲ ေပးတယ္ ေျခာက္ဆယ္ေလာက္ေပါက္တယ္လို့ မေန့က ျကားတယ္ ေစ်းတက္လို့ စုခ်င္တယ္ ထပ္တက္ေရာင္းစား မယ္ဆို ယ္ိုျပီး တစ္ေထာင္ဘိုးသြားမဝယ္နဲ့ အေရာင္းပိတ္ထားတယ္လို့ ျပာလိမ့္မယ္ 

ဒါနဲ ေျမနီကုန္းသိတ္ျကပ္တယ္ အနားက ပန္းျခံထဲက ေပငါးဆယ္ေလာက္ ယူလိုက္ရင္ အခုလို ကားခ်င္းမဖိုက္ရေတာ့ ဘူးေပါ့ အခုေတာ့ ငါ့ကားေလးကို ဘယ္ညာဝိုင္းတိုးလိုက္ျကတာ pif ကို ရွံုဳ့ထားရတယ္  

Sunday, November 2, 2014

A

မုန့္ဟင္းခါးနွစ္ေထာင္
ဟင္းခ်က္တာမားလို့ဆူခဲ့ မျကည့္နိုက္ေတာ့လို့ ဆက္မျက္ည့္ျကိုက္သလိုသာာခက္ ကုန္ရင္ေျပာ ဒါဘဲ ေယာက္က်ားကိုမခ်က္ေက်ြတဲ့ငါ 
ေမာင္စိတ္မဆိူးပါနဲ့ 
Off day မွာ CME သြာ း မတင္ခ်င္ပါ 
သၚပားေရူတကသိုသ္စည္ကားေ၌ြရုထင္ ဒါ္ပံျုေတြရုိပ္က် ဖဘ ေါ္တင္ျကမာေပါ့ တစ္လ ကိ တယ္လီဖံုးဘ ်စိေသာင္းဲ ကျန္တဲ့ေမာင တယ္လီေနာ္လိုမယ္ထင္ စက္ရုပ္အသည္းနွလဳးလို့ ငက စြပ္စြဲေတည ့မာင္သားပါတယ္ ေမာင္ကျမိုသိပ္လြန္းတယ္ 
မာတင္နဲ့ ဓမာရဳ့လမ္း တိုက္ရဳက္ လမ္းျပည္လမ္း ဟိုဘက္ကနျမိုးထဲကေနတိုက္ရဳိ္သူးခ်ို့မရေတာ့ဘူး တံုးေတြခ်ထားတယ္ 
ကားျကပ္လိုက္တာ ဓမာရုံလမ္း မာတင္ကေန ထြက္ရတယ္ ေမာင္ဟာငါ့ို မ်က္ေစ့ေအာကက ်အ်ာက္ခံခ်္တာဟုတ္ဘူး ငါကလဲလစ္လစ္သလို ေလ်ွာက္ေလ်ွာက္လဘ္တယ္ မီတာ ခ ဖ္တဲ့ ေကာင္ေလးလဲဖံုဲ့ ဘဲ အခု ငါ ေလ ရဲ ရဲ ျကီးအန္တိလို့ သံုးေနပါျပီ စသိတ္ဆိုးတဲ့ရန္ ကုန္ နိုင္ငံျခားမီာနမည္ဘဲ ေခါ္ျကတာ 
Bank card စာအုပ္သြားလပ္ေတာ့ daw ခဥမ ဲ့ နာူေထာင္ရတာ ေထာ့္လိုက္တာ ဲ့ dr တပ္ခိုင္းလိုက္တယ္ dr ခဥမဆိုေတာ့ခံသာတယ္ ပ္စရာေဒါ္တာေလးရွိေပလို့ ဒျ္တို့လုပ္ပံုနဲ့ ရဲရဲျီး အစ္မ ေခါ္ျကစမ္းပါ ဘယ္ေလာက္ျကီးျပၚစိတ္မဆိုးဘူး အခ်စ္ပိျမယ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရာေတြေအာင္ျမင္မငကြဲ့

ကက္္ဆက္သြားျပင္တယ္ အခြန္လြတ္ေစ်း 
အေခြညပ္တာ 
စစက္အးၚျဖုတ္ျပီးံုသုတ္ျပနိတပေပး တစ္်ာင္းသြ့ံုးောက္ 
ဟင္ င္းခဲ ကာင္း်သးဘူး ေ္းမယ္ ်ခဃ အစုတ္ေြထည့္လု့ 

ရက္စ္ေတြလိုက္ုိ္တယ္ ျဖုတ္ျပတယ္ လုပ္ခ်င္လုပ္မလု္ရင္ အဲလိုခိုူတိတယ္ ခိးုတ္တယ္ ဘုရာဘုရာ  5000. + 4000 + 4000 kyats 
ေလ်ွာ့ါဥိးသးရယ ေလွာ့ို္ကါူး ကိုယ့္တူေဘးေတ  မျန္းဘိုး်မန့္ဘိုေပး 
အၤမာေလးေ္ ကိုယ့္အေဒါ္ က္ေတာ့ တယ္ထားျက့ါလား တစ္ေထာက္သက္သာရာရ 
ကက္ဆက္ဆရာျပီး ေလ်ာ့ ေလ်ွာ့နိုင္ပါဘူး အစ္ ကို ကြန္ေတာ္ အ်ားျကီးသည္းခၤထားတ္ ဘာာာ ေရာါေေရာ့ မဟုတ္ ငါ့ ထရိုက္ေနဦးမယ္ 

တယ္ီံုးက။္ G ွစ္ကဒ္  ွစ္်သာင္း CDMA. 5000 kyats 
ေကာ္ဖီ Nescafé 700 kyats ေလးဘူး 2800 kyats 

ကးကို္တိူင္ေရေဆး ထုန္သုတ္ ေပါ္လစ္ သၤုး်ထာင္ save