Thursday, January 31, 2013

Langkawi 1.

ထုိေန႕က ေနသာသည္ အလုပ္သံုးရက္ပိတ္ေသာ ခဥမသည္ ခရီးထြက္ရန္ Larkin bus station သို႕သြားေရာက္စံုစမ္းသည္ . Larkangwi သုိ႕သြားရန္သူငယ္ခ်ငး္ေဇာ္မင္းက သင္လိုက္သည္မွာ Kuala Perlis ၿမိဳ႕သို ကားစီးသြားရန္ၿဖစ္သည္ ထုိၿမိဳ႕မွေနေရြ႕ Langkawi သုိ႔ Ferry စီးရန္ၿဖစ္သည္. ကားသည ္ည ကုိးနာရီခဲြထြက္မည္. မနက္ေရာက္မည္ မွန္းသည္..ကားခ မေလးရွားေငြ ၇၄ က်ပ္ေက်ာ္ၿဖစ္သည္ ၿမန္မာလို ဆုိလ်င္. ရစ္ဂစ္ တစ္လ််င္ ၿမန္မာေငြ သံုးရာ က်ပ္ဝန္းက်င္ခန္႕ၿဖစ္ရာ.  ၿမန္မာေငြ နစ္ေသာင္းခန္႕က်သည္.။ express car 27 ခံုသာ ပါေသာကားကိုဝယ္သည ္ေၿခေညာင္းလက္ဆန္႕စီးနိုင္သည္။

တစ္ေယာက္ထဲေနေသာအိမ္ကို ေသာ႕ခတ္သည္ ေရခဲေသတာႀကီးက ထြက္ခါနီးမွ ဂဒီးဂဒီးအသံက်ယ္လာရာေႀကာက္ေသာေႀကာင္႕ရွိသမွ်ာ အကုန္ပစ္ထုတ္ကာ ေရခဲသေတာ မီးပိတ္လုိက္ေသည္ ေအးေရာၿဖစ္သည္. ကင္မရာ ဆုိနီ ဓါတ္ခဲအားၿဖည္႕ေသာႀကိဳးေပ်ာက္ေနသည္ ရွာမရ.။ ရွာမရ ရွာမရာ မတတ္နိုင္ အမွဳိက္ပံုထဲႀကံဳးရံဳးရွာေသာလည္းမထြက္ ေနာက္ဆံုးအိုင္ဖံုးနစ္လံုး အုိလံပတ္စ္ကင္မရာအေသးေလးတစ္လံုး. ခ်ာခ်ာ သံုးခု back up charger တစ္ခု. ပလပ္ေပါက္ three way တစ္ခု မ်က္မွန္ နစ္လက္. . . ေနကာမ်က္မွန္တစ္လက္ ဦးထုတ္နစိလံုး. ပိုက္ဆံအိတ္တလံုး လက္ေဂ်႕္တစ္လံုး အၿပည္႕အက်ီမ်ားၿဖစ္သည္ ။
မေလးတြင္ ေနေသာအိမ္တြင ပစၥည္းမ်ားခဏထားၿပီး လန္ကာဝီသည္  shopping ေကာငး္သည္ကို သတိရေသာ္ေႀကာင္႕ ၂၄ လက္မ အိတ္ကို သယ္သည္ ၿပန္လာရင္ အမ်ားႀကီးဝယ္ၿပီးၿပန္လာရန္ၿဖစ္သည္ သို႕ေသာ္ Larkin ကုိသြားေသာအသြာတြင္ပင္ သေဘာေပါက္သြားသည္. 24 လက္မ အိတ္ကုိ ခဥမ မဆြဲနုိင္. ေလးသည္။ သို႕ေႀကာင္႕ လက္မ ၂၀ အိတ္ၿဖင္႕ၿပန္လဲရာ မေလးသံုးဆယ္ ကုန္သည္။ တစ္ေႀကာငး္လွ်င္ မေလး တစ္ဆယ္က်ပ္ခန္႕ၿဖစ္သည္. ။ ကားဂီတ္တြင္ ဘာဂါဝယ္သည မေလးတစ္ဆယ္ခန္႕ၿဖစ္သည္ ကား ရွာမရ. ဘယ္သူမွ လိုက္မပို႕ ဟုိနားမွာ ဟုသာ ညြန္လုိက္သည္ ဟုိနားတြင္ ကားေတ ြမ်ားလွသည္ ခ်ာလည္ရမ္းေနသည္  ဟုိကားလဲမဟုတ ္ဒီကားလဲ မဟုတ္.။ ဒါေတာင္ မေလးစကားကို အေတာ္ေလးတတ္သူၿဖစ္သည္ ယံုခ်င္ယံုမယံုခ်င္ေန။ ကားရွာေတြ႕ကာမွ သက္ၿပင္းခ်ကာ ဘာဂါကို ကားနားတြင္ ထုိင္စားသည္။ ကားေပၚတြႈင္စားလ်င္ ဘာဂါမွ ေညွာ္နံမ်ား ေဘးလူကို အားနာေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ စားမၿပီးခင္ ကားထြက္မည္ လုပ္ရာလြတ္ပစ္ခဲ႕ရသည္. .။

ခဥမသည္ အသက္ႀကီးလာၿပီၿဖစ္သည္ အသက္ႀကီးလာၿခင္း၏သေကတမွာ rest rooom ခဏခဏဝင္ခ်င္ၿခင္းၿဖစ္သည္ အမွနန္ေတာ႕အသက္ႀကီးသည္နင္႕မဆုိင္ စိတ္နင္႕ဆုိင္သည္. ယခုအေၿခေနတြင္ rest room < ဝင္ရန္ ဆန္ဒမရွိ. ကားေပၚတက္ကာနီၚလ်င္ rest room ဝင္ၿခင္သည္ ကားက ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္နားမွာဘယ္လုိရပ္မွန္းမသိရာ ကားထြက္ခါနီးလ်င္ rest room ဝင္ရသည္။ 
ကားေပၚတက္ေသာ္လူမရွိ. ငါးေယာက္ခန္႕သာ ရွိသည္ ဘယ္နားထုိင္ရမလဲ ရွာေသးသည္ ကိတ္စမရွိ ထုိင္ခ်င္ရာထုိင္ ဟု ဆုိသည္ သုိ႕ေသာ ကုိယ္႕ေနရာ ကိုယ္ထိုင္၏။ အေနာက္သို႕ လွန္ေသာ ဘုကုိ ရွာသည္ ေၿခနင္းကုိ ၿမင္႕ွေသာ ဘုကုိ ရွာသည္ ေနသားတစ္က်ခ်သည္။ အေနြးထည္ထုတ္သညအ ပါးတစ္ထည္ အထူတစ္ထည္ ေစာင္ပါးတစ္ထည္ ၿဖစ္သည္ ေရဘူးတစ္ဘူးေလဲဝယ္ရသည္. ဘီစကစ္တစ္ထုတ္လဲဝယ္ရသည္ အဖြား္ႀကီၚၿဖစ္ၿပီၿဖစ္သည္ ကိတ္စဝိတ္စ ေတြ မ်ားလွသည္ လူငယ္လွ်င္ဝန္ေပါ႕သည္ လူႀကီးလွ်င္ဝန္ႀကီးသည္ လူနင္႕ေတာဆုိင္သည္ တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြ႕ေတာ႕ဘာမွ မသယ္ အဝတ္တစ္ထည္ ကုိယ္တစ္ခု ၿဖစ္သည္ ခဥမေေတာ႕ဘာဟီရ မ်ားလွသည္ ကိုယ္႕႕ုိ ကုိယ္စိတ္ညစ္သည္. လုိက္ကာမ်ား ခ်ကာ အိပ္သည္ သိတ္ပင္ မအိပ္ရေသး တစ္ေနရာၿပီးတစ္ေနရာ လူေကာက္သည္ လူၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းၿပည္႕လာသည္ express ဆုိသည္မွာ ကားေကာငး္ၿခငး္ၿဖစ္သည္ ၿမန္ၿခင္းမဟ]ုတ္ မႀကာခဏရပ္သည္ ေရေသာက္သည္ ရွူေပါက္သည္ မုန္႕စားသည္ . ႀကာေသာ ပေပါက္စရာလည္းမရွိ. စားလဲမစားနိင္ အိပ္သာ အိပ္ခ်င္သည္ မနက္ၿဖန္ေလွ်ာကလည္ရမည္မဟုတ္လား ႀကိဳးစားအိပ္သည္. ေရမေသာကေ္ရေသာေႀကာင္႕ dehydration ောတင္ၿဖစ္သည္ ထင္သည္ ဘယ္အခ်ိန္ရပ္မည္မသိရာ ေရကုိ တစ္ငံုသာ ငံုရဲသည္။ အမွန္ေတာ႕ဂဒီးဂဒီးရပ္သည္ ၿဖစ္သည္ ကုိယ္က မွ ဘယ္အခ်နိရပ္မလဲ မသိရာ မေသာက္ရဲ ရပ္ေသာ ္ေၿခေညာငး္လက္ဆ႕န္ရသည္.  
မုိးလင္းၿပီး မေရာက္ေသး နာရီတစ္ႀကည္႕ႀကည္႕ၿဖစ္ေရာက္ခ်ိန္တန္ၿပီခန္႕မွန္းသည္္ ရွစ္နာရီခန္႕ေမာင္းရမည္ထင္ရ ပိုေနၿပီၿဖစ္သည္ ကားဆရာႀကီးသည ္မွန္မွႏ္ရပ္သည္ လူမ်ား မွန္မွန္ဆင္းသည္ ခဥမသည္ သြားသြားေမးသည္. Kuala Perlis Kuala Perlis ဟု ေမးသည္ ဒရုိင္ဘာႀကီးကု sit down ဟု ေၿဖသည္.။ မေလးစကား ႀကြယ္ေသာ္လည္း ခဥမသည္ မလည္ေခ်.။ ရင္ တထိတတ္ၿဖင္႕စီးရသည္ ောနက္ဆံုးေနရာတြင္ လူအားလံုး ဆငး္သြားသည္ ခဥမ တစ္ေယာကသ္ာ သာ က်န္သည မယံုမရွိနင္႕ တစ္ေယာင္ထည္ဆဒင္မယင  (ၽတေယာကင္ထည္း ဆက္ေမာငး္သည္) အနည္းငယ္ေႀကာက္ရဂမည္လား စဥ္းစးသာ သည္ ဒီအရြယ္ႀကီးနငဲ႕ေတယ႕မႀကာက္စရာမလုိ ဘယ္ေတြ ေရာက္ကုန္မလဲသာ ညစ္ရသည္ တစ္ေယာက္ထည္း ခရးီးသြားၿခင္းအက်ိဳးေပတည္႕ ေနာက္ဆံုးေရၿပင္ကကုိၿမင္ရသည္ ေရာက္ေတာ႕မည္ေပါ႕ ဝမ္းသာရသည္. အထုတ္ခ်ဆင္းသည္. အၿပန္လက္မွတ္ဘယ္လုိဝယ္ရမည္ မသိ ကားဂိတ္တာ႕ေတြ႕ဥည္ ေနနင္႕ဦးဆုိကာ ဖယ္ရီ လက္မွတ္သြားဝယ္သည ကား(ိတ္နသ္ႈဖ.္ဂီစာ ( ကား ဂီတ္နင္႕ဖယ္ရီသည္ အေတာ္ေဝးသည္။ ဆယ္မိနစ္ခန္႕ေလ်ာက္ရသည္။ အထုတ္ဆြဲ႕က ာမ ညီမညာ လမ္ေးပၚတငြ ္ေလ်ာက္သည္. ဖယ္ရီဆိိတ္ရွာမေတြ႕ ေတြ႕ရာလူ ကိုေမးရသည္ ရဂွာေတြ႕ေသာ ္လူအုပ္ႀကီးၿဖစ္သည္ တူုိးမေပါက္ . တန္းစိရသည္. အေတာ္ႀကာစီရသည္။ ဆယ္နာရီက စဝယ္သည္ ကို ေန႕လည္ တစ္နာရီဘုတ္ မွ ရ၏. သံုးနစ္ရီခန္႕အခ်ိန္ပုတ္သည္. မုန္႕ဆုိင္တြင္ သြားအခ်ိန္ၿဖဳန္း၏။ ကားစီးခ်ိန္မွာ ည ကုိးနာရီခဲြမ မွနက္ ဆယန္နာရီအထိၿဖစ္ရာ ၁၂ နာရီကားေပၚတြင္ႀကာ၏. ခဥမ ဆူပါမန္းမုိ႕လုိ႕သာ ခရီးပန္းဒ႒န္ကို ခံနုိင္၏. ဆုိဖာနင္႕ အဲကြန္းနႈင္႕ ေသခ်ာ အိပ္ရသည္။ နဲနနဲေတာ႕ေညာင္း၏.။


လက္မွတ္မွာ one way ကုိမေလး ဆယ္ရွစ္က်ပ္ၿဖစ္သည္။ အၿပန္လက္မွတ္ ]ဟဟုိဘက္ေရာက္မွဝယ္ရမည္ အြန္လုိင္းမေရာငး္ ႀကိဳမေရာငး္ေခ်. ။


ကားလက္မွတ္ ၇၅+ တကစီ ၃၀+ ဘာဂါ ၁၀ + မုန္႕ယယ္စား ေလးဆယ္ခန္႕.+ ဖယ္ရီလက္မွတ္ ၁၈=  မေလး နစ္ရာခန္႕က်သင္ၿပီၿဖစ္သည္။

Saturday, January 19, 2013

last stand
ညသည္ သီခ်င္းသံၿဖင္႕သာယာေနသည္ သီခ်ငး္ သမားမဟုတ္ေသာ္လည္း ကိုယ္နားစြဲေသာသီခ်င္းေလးမ်ားကိုေတာ႕ အားရင္အားသလိုနားေထာင္ၿဖစ္ပါသည္။ သီခ်င္းကလည္း သူႀကိဳက္သည္နင္႕ကိုယ္ႀကိဳက္သည္မတူေခ်. ကိုယ္က Akon နားေထာင္ေနခ်ိန္တြင္ သူက pITBULL ကုိႀကိဳက္ခ်င္ႀကိဳက္ေနၿပန္သည္။ pITBULL ကုိ ႀကိဳက္တာလား pITBULL ထဲကေကာင္မေလးေတြ ဘဲႀကိဳက္တာလား ရန္ကုန္ၿပန္ဘုိ႕အတြက္ဘဲ ႀကိဳက္ၿပီး ကာရာအိုေက က်င္႕ေနတာလား နုိက္ကလပ္အတြက္ က်င္႕ေနတာလားေတာ႕မသိနုိင္။ ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ခင္႕ေမာင္သည္ ခင္႕ေမာင္သာ ၿဖစ္သည္. ဘယ္သူ႕ေမာင္မွ မဟုတ္.။ါ


ဖရဲသီးၿဖင္႕လည္း  ေလာကသည္ ဘုိက္ၿပည္႕သြားေစသည္ ဖရဲသီးတစ္လံုးသည္ နစ္ရက္ေတာ႕ခံမည္ထင္သည္။ ခင္သည္ စကားမ်ားသူမ်ားကို မုန္းသည္ သို႕ေသာ္လည္း ခင္သည္ စကားမ်ားသူၿဖစ္ေနၿပန္သည္ သုိ႕ေသာ္ ေမာင္႕ကိုေတာ႕စကားမေၿပာေခ်။ ေမာင္ကသာ ေၿပာရသူၿဖစ္သည္။
 ခင္႕တြင္ စကားနားေထာင္ရာအခ်ိန္ေပးရတာမ်ားလွသည္။ ခင္တို႕ သည္ လူမ်ားစြာနင္႕ေတြ႕ရသည္ လူမ်ားစြာနင္႕စကားေၿပာရသည္။ စကားေၿပာလုိ႕ရတာလည္း ရွိသည္ မရတာလည္းရွိသည္ေၿပာခ်င္သူမ်ားနင္႕လည္းေတြ႕ရသည္ မေၿပာခ်င္သူမ်ားနင္႕လည္းေတြ႕ရသည္. မေၿပာခ်င္သူကုိ အတင္းေၿပာခုိငး္ေရြ႕ ေၿပာခ်င္သူကုိတားကာ ခင္ေၿပာခ်င္တာေၿပာရသည္။ အေၿခအေနနင္႕အခ်ိန္အခါကို လုိက္သည္ လြယ္ေတာ႕မလြယ္. အားေတာ႕နာသည္။ သို႕ေသာ္လည္း နားေထာင္ေနလ်င္အလုပ္ၿပီးေတာ႕မည္မဟုတ္. ။ခင္သည္ သနားတတ္သည္။ ကုိယ္႕ထက္နိမ္႕ပါးသူကုိ ၿဖစ္သည္ ၿမင္႕သူကိုလည္းသိတ္မနာလုိမၿဖစ္တတ္ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္က ၿမင္႕ေနေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္မည္။ သူငိုလ်င္ လုိက္ငိုတတ္သည္ မငိုလွ်င္ေတာင္မ်က္ရည္လည္တတ္သည. ကုိယ္ကိုင္တိုင္လွည္း rarely  ဆုေတာင္းပးတတသည္. ။ သိတ္ကံဆုိးသူမ်ားအတြက္ၿဖစ္သည္.။ခင္ မ်က္စိစံုမွတ္ ၿငိမ္သက္စြာတမိနစ္မွွ် ဆုေတာင္းရာ လုပ္ေဖာ ္ကုိင္ဖက္သည္ လြန္စြာ impress ၿဖစ္သြားေလသည္။ အထက္အရာရွိသည္လည္းအမွန္မအမ်ားႀကီးေပးမ်ည္ထင္သည္ အမွတ္လုိခ်င္ေ၇ြ႕မဟုတ္ပါ. တစ္ကယ္စိတ္ထိခုိက္ရေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္.  ရင္ခြင္လည္း ငွားတတ္သည္ ခင္႕ရင္ခြင္တြင္ ဝင္ငုိသူမ်ားလွသည္ ဟုိတစ္ေလာာကေတာ႕ဝင္ငုိရာ မ်က္ရည္ေတြနပ္ေတြ အေတာ္ထြက္္သည္။ ခင္သည္ မသိမသာ အက်ီကို တစ္ေနရာတြင္ သြားငံု႕ႀကည္႕သည္ မ်က္ရည္ေတြ နပ္ေတြ ေပေနလ််င္ ထုိအက်ီကို လြတ္ပစ္မလုိ႕ၿဖစ္သည္ ဘာညာဘာညနဲနေပလည္းလြတ္ပစတ္တတ္သည္ နေမ်ာစရာလည္းမရွိ ဝယ္ထားၿပီးဝယတ္ေနတာေတြ သည္ ငါးနစ္သက္တန္းအသာေလးရွိသည္။ စကပ္က်ပ္ေသာဇစ္နဲနဲ ၿဖဳတ္လုိက္သည္. ကုိယ္ဇစ္မေစ႕တာ ဘယ္သူသိတတာမွတ္လုိ႕တစ္ခါတစ္ေလ ဖင္ေပါးမွာစိုးေသာ သူတစ္ခ်ိဳ႕က သတိလာေပးလ်င္ေတာ႕မသိသလုိနင္႕ အသာၿပန္ဆြဲတင္သည္ အမွန္က တစ္မင္ၿဖဳတ္ထားၿခင္းၿဖစသည္.သူမ်ား ေၿပာတာ နာမးေထာင္ေသာ ခင္သည ္သူေၿပာတာ နားမေထာင္မွာကုိေတာ႕စုိးလွသည္. အသစ္မ်ားက ခင္ခ်င္သည္ ေၿပာသည္ ခင္သည ္မခင္ခ်င္ေတာ႕မခင္ခ်င္ေ၇ြ႕မဟုတ ္ခင္ၿပီး ထားခဲ႕ေသာသူေတြ မ်ားလွၿပီၿဖစ္သည္ လာသမွ် လက္ခံေသာခင္သည္ ZM သည္ မဟုတ္သည္ ကိုပင္ ေက်းဇူးတင္ေနရေသးသည္ ေတာ္ႀကာေန လုိင္စင္ယူေနရမွ အခက္.
ခင္သည ္ၿဖစ္သလုိေနတတ္သည္ ။ ယေန႕ညေနက ဆုိလ်င္ ေခါငး္ပင္မဖီးခ်င္ေပ. ကီ ေလ်ာ႕လုိက္ၿခင္းေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ စေနတနဂၤေန နနစ္ရက္အားတာဘဲ ဆုိက ကီေလ်ာ႕လို္ကသ္ည ကီဆုိသည္ ကိုနားမလည္လ််င္ ကီဆုိသည္ မွာ အားၿဖစ္သည္ အလုပ္လုပ္ရာအားထည္႕ရသည ္အလုပ္အားေသာ္အားမလုိေသာေႀကာင္႕အားေလ်ာ႕ထားေရြ႕ရသည ္ေမာင္ဆုိလ်င္ နားမလည္ေခ်. ခင္လဲွေနခ်ိန္တြင္ ေခြေနေသာ ခင္႕နားလာကာ အိပ္ရင္း ခင္လက္ကကုိ လာေၿမွာက္ႀကည္႕သည္ ခင္႕လုိက္သည္ အားမရွိ. ေမာင္႕လက္လြတ္လုိက္လ်င္ ဘတ္ဆုိ ၿပဳတ္႕က်သြားရာ သူအံႀသမဆံုး အဲသာ ဘာၿဖစ္တာလဲ ဆိုရာ ကီေလ်ာ႕ထားတာေလ ဆုိေသာေႀကာင္႕သူလုိက္လုပ္ေသးသည္ မရ. ဘယ္ရမလဲခင္က က်င္႕ထားသူၿဖစသည္. ဘယ္မွာဘယ္လုိဖတ္ဘူးသည္ မသိ မ်က္ေစ႕ကိုမွိတ္က လက္နစ္ဘက္ ကုိ အဆင္ေၿပသလုိထားၿပီး မ်က္ခံုးနဖဴး မ်က္လံုး ပါးၿပင္ လက္. ရင္. ေၿခသလံုးအစရွိသၿဖင္႕တစ္ခုခ်ငး္ဆီကုိ ေလ်ာ႕တတ္သူၿဖစ္သည္. တင္းေနေသာ အေႀကာမ်ားသည္ ေၿပေလ်ာ႕သြားသည္ ကို ေတြ႕ရနုိင္သည္။ ဒါေႀကာင္႕လဲ ပိုအလုပ္လုပ္နုိင္သည္လားမသိ.။ ခင္႕ခရီးစဥ္သည ္ပင္ပန္းလွသည္ အလုပ္သည္လည္း နားရသည္မရွိ ယခုတစ္ေလာဆုိလ်င္ ထမင္းကုိပင္ သုတ္ေခ်တင္စားရဥည္ ငွားထားေသာအခန္းေလးမွ အခန္းေဖာ္မ်ားသည္ပငင္မလာတာႀကာလွေပါ႕ဟု ေမးယူေနရေသာ အၿခအေနၿဖစ္သည္ ေၿခေထာက္ကေလးကုိအားရင္ အားသလုိအေပၚတင္ထားရသည္ ေၿခေထာက္ခ်ထားရတာ မ်ားလြန္းေသာေႀကာငၤ႕ ေသြးေႀကာထံုးမွာစိုးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။

ရုပ္ရွင္သြားႀကည္႕သည္. ။ မေလး ဆယ္႕တစ္က်ပ္ၿဖစ္သည္ မေလးဆယ္တစ္က်ပ္ဆုိလ်င္ မမေငြ ဘယ္ေလာက္၇ွိမည္နည္း. သံုးေထာင္က်ပ္ခန္႕ၿဖစ္မည္ ထင္သည္။ ရံုသည္ renovate လုပ္ထားသည္. ပိုေကာငး္လာသည္။ ခံုမ်ားသည္လည္းေကာငး္သည ္. မွီလုိ႕လည္းေကာငး္သည္ မတ္မတ္ႀကီးၿဖစ္မေနေခ်. မတ္မတ္ႀကီးဆုိလ်င္ အားႀီကီၚစိတ္ဆုိးသည္. ဇိမ္က်ေပါင္းမ်ားေသာေႀကာင္႕ဇိမ္မက်လွ်င္ အားႀကီးစိတ္ဆုိးသည္.

ရံုသည္ အတန္အသင္႕ႀကီးသည္ စကရင္သည္လည္း အေတာ္ႀကီးသည္ အားရဖြယ္ၿဖစ္သည္ ကားလည္းသစ္သည္ ထင္သည္ ဘာကားၿပေနသည္ မသိ. ။ ကားေရြးရာ ေရႀကီးထြက္ေၿပးမိသားစုကားကုိ ပယ္လုိက္သည္။ အာနုိးပါသောအက္၇ွင္ကားကိုေရြးလုိက္သည္.ဘာကားၿပလုိ႕ဘာကားက ဘာဇတ္လမ္းလဲေမးမေနေတာ႕ ကားနာမည္ႀကည္႕ကာ ကိုယ္စိတ္ဝင္စားမည္႕ကားကို ေ၇ြးၿပီး တယ္လီဖံုးဖြင္႕ကာ ယူက်ဴဖြင္႕ၿပီး trailer ႀကည္႕ၿပီး ေ၇ြးလုိက္ခ်င္းၿဖစ္သည္ ေကာင္းေလစြ. ။ ဒီလုိ ဖက္ဆီလတီမ်ိဳး ေနရာေဒသမေရြးရခ်င္ပါသည္။  

 အခ်ိန္ေစာင္႕ရငး္ေရွာ႕ပင္းကာ ဘာဂါစားသည္ ပိုက္ဆံအိတ္မဝယ္မိေအာင္ ကူညီပါ ဘုရားသခင္ . ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္းသည္ပင္ ဒါေတာင္ နစ္အုပ္ (အဲေလ နစ္အိတ္ ဝယ္မိေသးသည္။ ) ဖဘတတ္ေရြ႕ဆုေတာငး္သူၿဖစသ္ည္. ခင္႕ကို ေဂါက္ေနသူ ဟုေၿပာသူကုိခင္စိတ္မဆုိးပါ. ။ ဝမ္းနည္းမိသည္ သာ ရွိသည္ ကိုယ္ခင္ခ်င္သည္ ကုိ သူကမခင္သည္ကို ဝမ္းနည္းမိၿခင္းၿဖစ္သည္. ။ မခ်စ္တာကု ိ မခင္ခ်င္တာကို အတင္းလုပ္မယူခ်င္ေတာ႕ပါ။ ယူခ်င္ေသာလည္း မရ. ေပးမွယူေရြ႕ရသည္။ ခင္မွ မေဂါက္ ဘယ္သူေဂါ္က္မည္နညး္ နုိင္႕ံ႕ံၿခားေရာက္တာ အေတာ္ႀကာ decades ရွိေနၿပီၿဖစ္သည္ တစ္ဦးထည္းေနသည္ ဘယ္မွ မသြားဘာမွ မလုပ္. အိမ္ထဲမွ အိမ္ၿပင္မထြက္သူၿဖစ္သည္ .(ဂိ).။ 

ရုပ္ရွင္မွာ အာနိုးႀကီး off day တြင္ FBI မွ အကူအညီေတာင္းေသာေႀကာင္႕ နိင္ငံ႕ကူးေၿပးရန္ ထြက္ေၿပးရန္ႀကံေသာလူဆုိးကိုလုိက္ဖမ္းေသာ ဇတ္လမ္းၿဖစ္သည္ဟင္. တုိလွခ်ည္လားဆုိ ဒီတစ္ခါ ဒီေလာက္ဘဲနားလည္လု႕ိၿဖစ္သည္.အဲကြန္းကလည္း ေအးလုိက္သမွွ် ရွိသမွ် အေနြးထည္ဝတ္ရသည္။ ေၿခောထက္ကိုလည္းအုပ္ထားရသည္. ခ်မ္းလုိက္သမွ လုိက္လည္းပိုက္ရေသးသည္။ ခဏလဲအိပ္ေပ်ာ္သြားေသးသည္။ 

ပထမ္ေတာ႕အေနာက္က couple seat ကိုသြားမထုိင္ေတာ႕ဘူးစိတ္ကူးသည္။ ကုိယ္႕ေနရာေလးလဲေကာငး္ေနသည္ အလည္ေကာင္အေနာက္ပိုင္းၿဖစ္သည္ ယေန႕လူအနညး္ငယ္ပါးသည္ ဘာေႀကာင္႕လဲမသိ. ခပ္က်ဲ႕က်ဲထုိင္ႀကရာ ရ့ုပ္ရွင္စကာမွ ေမွာင္ထဲတြင္ ကုိလူေခ်ာတစ္ေယာက္ဝင္လာကာ ခင္႕ေဘးေရာက္လာသည္ တစ္ေယာက္ၿခား နစ္ေယာက္ၿခားထ ိုင္ေနႀကေသာအခ်ိနတါင္ ခင္သည္ ထုိသူက ကပ္ရက္ အတူထုိင္ေနရေသာအခါ အနည္းငယ္မအိမီမသာ ၿဖစ္လသည္ ရံုက သိတ္ႀကပ္ေနလဲထားပါေတာ႕ခုေတာ႕ထုိလူသည္ ေနရာဆုိတာ တစ္ေနရာခြာၿခားထုိင္လုိ႕ရတယ္ဆုိတာ မသိေလလယး ဥပေဒကို လုိက္နာသူလားမသိ. မေရြ႕ေခ်. ခင္သည္ စိတ္သက္သာ ေစရန္ ရံဳပ္ရွင္ႀကည္႕ရာ မခ်စ္မနစ္သက္သူနင္႕အတူတြဲႀကည္႕ရမည္ကို စိတ္ညစ္လာသည္ စၿပေသာအခါ ေမွာင္မဲသါားေလရာ ခင္သည္ အားနာစြာနင္႕ေနာက္ဆံုးတနး္သုိ႕ေၿပာင္းလုိက္ေလသည္ ထုိသူကုိေတာ႕အန္မတန္အားနာမိသည္. ။ စိတ္လဲ မေကာငး္ၿဖစ္သြားမည္ထင္သည္။ ငါက ဘာလုပ္မွာႀကေနတာဘဲဟု ေတါးမည္ထင္သည္ မတတ္နုိင္ ရွင္းၿပခ်င္စိတ္လဲမရွိ. ေဆာရီးပါ. ယခုမွ ေဆာရီးရသည္။

ထိုကားတြင ္ရဲဇတ္လိုက္မင္းသမီးသည ္လူဆုိးမ်ားနင္႕ပစ္ရာအေတာ္အီသါားေလသည္ ကံေကာငး္လုိ႕မလစ္ရၿခငး္ၿစဖသ္ည.ခင္သည္လည္းစတ္ပူမသိည္ ( ာဘေရးမိပါလိမ္႔). ခင္သာဆုိလ်င္ ရဲဆက္လုပ္ေတာ႕မည္ မဟုတ္ ဒီေလာက္ေႀကာက္စရာေကာငး္တာ။  

လူဆုိးသည္ အာနုိးလက္ထဲတြင္သနားစရာေကာငး္သြားေလသည္ သူ႕ကုိ ဟုိဘက္ ေပးသြားလ်င္ငါးသန္းေပးမည္ဟု လပ္ထုိးရာ အာနုိငး္ႀကိးက လက္မခံ။ ဆယ္သန္းလဲလက္မခံ အေတာ္အီသြားေသာ ္သန္းနစ္ဆယ္ေပးလည္းလက္မခံ. ခင္သည ္လူဆုိးကိုသနားလာေလသည္။ ခင္သာဆုိလ်င္ သန္းနစ္ဆယ္ ယူက လြတ္ေပးလုိက္ေတာ႕မည္။ အထက္ကုိ မမိလုိက္ဘူးလြတ္သြားတယ္ေတာ႕ဟု အစီရင္ခံစာေရးမည္. သူမ်ားေတါ ေတာင္ ဖမ္းမနုိင္ေသးတာ ခင္မမိလည္း အထက္က ဆုူနုိင္မည္မဟုတ္. ေနာက္တစ္ခါ ပိုႀကိုးစားပါမည္ရွင္႕ဆုိကာ မွတ္ခ်က္ပင္ထည္႕ေပးလိုက္ဦးမည္ၿဖစ္သည္။Friday, January 18, 2013

17th Jan

အိပ္ခါနီး Nicolas Cage is deadတယ္ဆုိလုိ႕ကမန္းကတန္းရွာႀကည္႕ရတယ္။မဟုတ္ပါဘူးလုပ္ႀကံလွြင္႕တာပါလုိ႕ လဲေရးတယ္။ ရွာရတာ အခ်ိန္ကုန္တယ္။
ဝမ္းနည္းတဲ႕သူေတြ က ဝမ္းနည္းတယ္. ေဝငွတဲ႕သူေတြ ကေဝငွတယ္။ ရွာေဖြဖတ္တဲ႕လူက
ဖတ္တယ္။ .တစ္ကယ္ဆုိရင္ဝမ္းနည္းပါတယ္.
ဝမ္းနည္းၿပီးမွဝမ္းသာရမွာလားဝမ္းနည္းရမွာလားမသိန္းႀကည္ေတြ မ်ားေနတယ္။ .

စုိးသူပံုႀကီးနဲ႕တက္လာၿပန္ေတာ႕အလန္႕တစ္ႀကားရန္ကုန္ကိုဖံုးဆက္ေမးရၿပန္တယ္။ မဟုတ္ပါဘူ လူမွားတာပါ လုိ႕ အိမ္က ၿပန္ေၿဖတယ္။ စိတ္လဴွပ္၇ွားရတယ္။  ရွင္းလင္းရတာေတြ. ဝမ္းနည္းသူေတြ ကိုဝမ္းမနည္းနဲ႕ေလ လုိ႕ၿပန္လည္ လုိက္လံေၿဖရွႈင္းဘို႕မလြယ္ဘူးဟုတ္လားမဟုတ္လားလဲ ငါမသိခ်င္ေတာကဘူး ဒီညအတြက္လည္းအခ်ိန္ေစ႕ၿပီး အိပ္ရေတာ႕မယ္ မနက္ထရမယ္။

ဖဘကေန ပိုက္ဆံလိုခ်င္လား ဘလုပ္ရမွာလဲ ဆုိရ္င 'Deactivate လုပ္ၿပီး အလုပ္သြားလုပ္ပါတနဲ႕ ဒါလဲမွန္တာဘဲ ေန႕လည္ေတာ႕ မဖတ္အားပါဘူး အလုပ္က ဖိထားတယ္ အလုပ္အားရင္တာ႕လဲ ဖတ္ခ်င္တာဘဲ. ဆရာႀကီး ခင္ဗ်ား.//  ကိုယ္တုိင္ဖဘ သံုးပါသလား ဟုတ္ကဲ႕သံဳးပါတယ္ဆုိရင္လဲယ့ံုခ်င္ပါတယ္။

လူတုိငး္လုိလုိသံုးႀကတယ္ မသံုးတဲ႕လူလဲရွိတယ္။ ဒီညအတြက္ေတာ႕စိတ္ေလ်ာ႕သြားဘီ မေလ်ာ႕လုိ႕လဲမရေတာ႕ဘူး။

ဘေလာ႕မေႀကေတာ႕ဘူး ဖဘေႀကေနတယ္။ ဖဘက လူစံုတယ္ သတင္းစံုတယ္ အတငး္စံုတယ္ ေဒါက္တာ ႀကိးဟာ ဒီေလာက္ေတာင္ နာမည္ႀကီးသလား. နားမလည္နုိင္ဘူး ရွာခ်င္ရင္ ၇ွာေပါ႕ေနာ္. အဲသလုိရွာမွ ရမလား။

ငါတို႕ႊအားလံုးဟာ အင္တာနက္ရဲ႕သားေကာင္ေတြ ၿဖစ္ေနႀကတယ္ မခ်စ္ေတာ႕ဘူ အခ်စ္ေလ်ာ႕လုိက္ဘိ. မေၿပာေတာ႕ဘူး.။ ေအာက္က်ေနာက္က်နုိင္တယ္ ေနေကာင္းတယ္ေနာ္ ဟငး္ဟငး္ဟင္းဘဲ။

ဆရာႀကီးကို ဆဲတာေတြ ကိုမဖ်က္ဘူးဆုိတာကုိ ခ်ီးက်ဴလးုိက္ႀကတာ. ငါလည္းအခ်ိးက်ဴးခံခ်င္တယ္ popular post အၿဖစ္ဆံုးဘောလာ႔ပုိစ္ကုိ ေရြးလုိက္ေတာ႕အဆဲခံရဆံုးပိုစ္ၿဖစ္ေနပါလား

ဗဟုသုတ ၿပန္ဖတ္မယ္ဆုိရ္ငေတာ႕လဲ ဒီမွာ ရွိတယ္ ငါ႕လဲမဖ်က္ဘူး ငါလဲ အခ်ီးက်ဳးခံခ်င္တယ္။ ငါလဲ ၿပည္႕ဝပါတယ္။

လူေတြ ေနမေကာင္းထုိင္မေကာင္းၿဖစ္ရင္ အဲသာ စိတ္ပုတ္လုိ႕အဲသလုိၿဖစ္တာလို႕ စဥၤးစားတဲ႕လူကုိအံႀသတယ္ ေနမေကာင္းမၿဖစ္ရဲေအာင္ဘဲ စိတ္ပုတ္သူႀကီးၿဖစ္မွာစိုးလို႕ရယ္။

ငါဖဘကို သဲႀကီးမဲႀကီးႀကည္႕ေနတဲ႕အခ်ိန္မွာ လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္ဟာ ေက်ာငး္စာဖြင္႕ထားတဲ႕ ကြန္ၿပဴတာ စာမ်က္နာကို သဲႀကီးမဲႀကီးႀကည္႕လုိ႕ရယ္။ သဴ႕ကိုေမးႀကည္႕ရဦးမယ္ နိမွာ ေဖဘ ရွိသလားလုိ႕ရွီမယ္မထင္ဘူး ဖဘနဲကလဲမဆုိင္လွဘူး လူေတာ္ေလးတစ္ဦးဟာ အလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႕ဖဘကုိ တစ္ခ်ိန္လံုးႀကည္႕ေနတယ္ လူေပါၚမူတည္တာဘဲ ညံံံ႕တဲ႕လူကေတာ႕ ညံံရတဲ႕အထဲဖဘ ပါႀကည္႕ေနေတာ႕လဲ ညံႈသထက္ညံ႕ေတာ႕မွာပါ႔.

Thursday, January 17, 2013

16th Jan
သြားရင္းလာရင္းသူမ်ား ၿခစ္ထားသည္ကို မွတ္ယူလာၿခငး္ၿဖစ္သည္. ဘာအဓိပါယ္မွန္းစဥၤးစားေရြ႕မရပါ.တစ္လဲပါသည္ နစ္လဲပါသည္ မွွ်ားလည္းပါသ္ ငါးလည္းပါသည္ မ်က္လံုေလးလဲၿပဴးေနသည္ . ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ခ်စ္စရာေကာငး္သည္.ေလးစားမိပါသည္။

M one တယ္လီဖံုး network မရပါ. တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ရသည္ မ်ားေသာအားၿဖင္႕ no service ၿဖစ္ေနသည္။ prepaid ကေတာ႕ကိတစ္ၿၿပတ္ၿဖစ္ (ကိတ္စၿပတ္) ၿဖစ္သည္ လံုးမဝမရ. ။ ရွားရွားပါးပါးေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ သေဘာ္လုိက္ရာမွ ဝင္ေသာေန႕သည္ ဖံုးလ ုိင္းမေကာင္းေသာေန႕ၿဖစ္ေနသည္ ေမာင္ေလးခမ်ာ အစ္မ ဆီဖံုးဆက္ရွာသည္.မရ. ဘယ္ရမလဲ လုိင္းမွမရွိဘဲကိုး.။။ တစ္ၿခား အုိဗာဆီးလုိင္းကုိေခၚေတာ႕မွ အစ္မက သိသြားရာ . ေမာင္႕ဖံုးၿဖင္႕ၿပန္ေခၚလုိ္က္
သည္. ( too complicated) ေမာင္ က သူ႕ဖံုးကို အိမ္မွာထားခဲ႕ၿပီး ေနာက္  prepaid တစ္ကဒ္ဖံုူးကုိယူသြားသည္ ( more complicated).

ေနာက္ဆံုး singtel ဖံုးၿဖင္႕အလုပ္ၿဖစ္သြားသည္. ေမာင္ေလးသည္ အစ္မကို လုိအပ္သည္ အဘယ္ေႀကာင္႕ဆုိေသာ္ သဴ႕ Prepaid card ကုိ အစ္မက မွန္မွန္ top up လုပ္ေပးေသေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ႕ ခဥမသည္လည္းအေတာ္ၿ႔ပာသြား၏။ လုိင္းမေကာငး္သည္ ကို ဖံုးၿဖတ္သည္ ထင္ၿပီး ေပးရန္ရွိသည္မ်ားကို ေနာင္႕ေနွးထားရာ. ဟာ ဆုိၿပီး အေၿပးအလြား ေပးလုိက္မိသည္ တယ္လီဖံုးဘီလ္ေႀကသြားတာေပါ႕ေလ. ႀကံဖန္ေၿဖရသည္. ။  မဟုတ္က ဘီလ္မေပးဘဲ လွည္႕သံုးေနၿခငး္ၿဖစ္သည္။
မုိးလင္းရာ လုိင္းမိခုိက္ တစ္ခ်က္ ေမာင္ေလးထံမွ call me back ဆုိေသာ ဖံုးဆက္ေခ်႕ကို ရေသာ္အေတာ္ၿပာယာခပ္သြားသည္ သူတို႕သည္ ေမာင္နစ္မ သံေယာဇဥ္ႀကီးသူမ်ားၿဖစ္ႀကသည္။ ငါ႕ေမာင္က ဘာၿဖစ္လုိ႕မ်ား call me back ရတာလ ဲဆုိကာ အေတာ္ စိတ္ထိခုိက္သြား၏. အခ်ိန္ေသခ်ာၿပန္စစ္ေသာ သူနင္႕ကုိယ္ contact မရခင္က ၿဖစ္ၿပီးေနာက္ပုိငး္ ကြန္တက္ ရသည္ ကို ၿ႔ပန္အမွတ္ရေသာ္မွ စိတ္ခ်မ္းသာသြားသည္ ေမာင္နင႕ သူ႕အစ္ကို အေမရိကားသည္ တစ္နစ္ေနေရြ႕ ဖံုးတစ္ခါမဆက္ႀကေခ်. အီးေမလ္လဲမပို႕ႀက။ စကားလဲ မေၿပာႀက. ရန္ၿဖစ္ထားသည္မဟ]ုတ္ သူသည္ သူ႕အစ္ကုိ ကို အလြန္ခ်စ္သည္. သုိ႕သော္လည္း မဆက္သြယ္ႀကသည္. သူတို႕အခ်စ္ခကို ခဥမနားမလည္နုိင္း.။ ငါ႕ေလွငါထုိးေသာ မိသားစုၿဖစ္ည ္တစ္ေယာက္ကို တိတအိမ္ (တ္အိ)တအိမ္ ေနႀကသည္ အံ႔ေရာ။

ခပ္ပါးပါးပင္ေနေတာ႕မည္. ခင္မခ်စ္လွ်င္ လုိက္ခ်စ္ႀကေရြ႔ ခင္ခ်စ္ေသာ္ ၿပန္မခ်စ္ႀကေတာ႕ေခ်. အဲသည္ေတာ႕ပံဳမွန္ဘဲေပါ႕ ေနေကာငး္တယ္ေနာ္. ဟင္း ဟင္း ဟငး ္. ဒါဘဲေပါ႕။ ကိုယ္က သာပါးခ်င္ေနသည္ သူတို႕က ပါးသြားတာ ႀကာလွဘီ။ွရက္ ရွက္ စရာပင္ေကာငး္ပါ႔။။္

Tuesday, January 15, 2013

14th Jan

ညက အိမ္မက္မက္္သည္.။ေတာ္ပါေသးရဲ႕အိမ္မက္မို႕လို႕ ေႀကာက္စရာေကာငး္လွသည္။ 

ခင္သည္ ဆရာတစ္ေယာက္နင္႕႕ေတြ႕သည္ ။ ဆရာက ခင္႕ကိုႀကည္႕ၿပီး ေနမေကာငး္ဘူးထင္တယ္ ဟု ေၿပာသည္ လက္ကေလးကုိဆဲြယူႀကည္႕သည္ လက္ခြၿကားမ်ားကို ႀကည္႕သည္ . ဟင္ အနာေလးနဲ႕ပါလား ဆီးခ်ိဳရွိတယ္ထင္ယ္ဟုေၿပာသည္။ 

ထုိ႕ေနာက္နိုင္႕ငံၿခားက ဆရာႀကီးေရာက္လာသည္ သူတို႕နစ္ေယာက္ဘာလို႕တစ္ေနရာထည္းရွိသည္မသိ။ ထုိဆရာႀကီးသည္ ပါဝါရွိသည္ ။superpower  ၿဖစ္သည္ သူတစ္ခြန္းေၿပာလ်င္လုိက္လုပ္ရသည္။ အၿငငး္ပြားစရာမရွိ. သူက ခဥမကုိေသခ်ာႀကည္႕သည္ ၿပီးေနာက္ ခဥမတြင္ connective tissue disorder နင္႕ ဆီးခ်ိဳရွိသည္ ေၿ႔ပာသည္. ေဆးေတြ ေရးသည္။ ဟင္ ဒါဆုိ ခဥမ ဆက္အလုပ္လုပ္လုိ႕မရေတာ႕ဘူးေနာ္ဆုိေသာ ္အငး္ေပါ႕ဘယ္လုပ္လုိ႕ရေတာ႕မလဲ ေၿပာသည္ ဒါဆုိ ၿပန္ရေတာ႕မွာေပါ႕ေနာ္ဆိုေတာ႕အငး္ ၿပန္ရမွာေပါ႕ ဆုိသည္ .ေနာက္တနလာေန႕ေနာက္ဆံုးဘဲ ဆုိသည္ အုိး.ဒုတ္ခပါဘဲ ငါ႕မွာ ဆီးခ်ဳိရွိတာ ငါမယံုး ဒီေရာဂါႀကီးရွိတာ ငါမယံု. မယံုလုိ႕ရမလား ဆရာႀကီးကေၿပာၿပီးဘီဘဲ အၿငင္းပါြားစရာမ၇ွိ. ဒီေရာဂါ ရွိရင္ အလုပ္မလုပ္ရေတာ႕ဘူးလား ဟင္. စိတ္ညစ္သည္ ယခုမွ ငယ္ငယ္ေလး (ဂိ) ရွိေသးသည္ အလုပ္မလုပ္ရလွ်င္ မည္သုိ႕လုပ္မည္နည္း။ ၿပန္လွ်င္ ဘာလုပ္ကုိင္ရမည္နည္း ဒုတ္ခပါဘဲ ကယ္သူမရွိေတာ႕လား မရွိ. တစ္ခြန္းဆုိ တစ္ခြန္းဘဲၿဖစ္သည္ ေၿခာက္ၿခားသည္။ မယံု .မယံု.

ဘာေတြ ဆက္ၿဖစ္ေသးသည္ မသိေတာ႕ေၿခာက္ၿခားစြာ နုိးလာသည္ တစ္ကယ္လားအိမ္မက္လား စဥၤးစားမရ. ဇတ္လမ္းအစက လက္ေခ်ာင္းႀကားထဲ႕ အနာ. ေသခ်ာၿပန္ႀကည္႕သူ႕လက္တြင္ ဘာအနာမွ မရွိ. ဒါဆုိ ဘာမွ မၿဖစ္ဘူးေပါ႕ အမေလး ေတာ္ပါေသးရဲ႕။ ခင္သည္ အလုပ္လုပ္ခ်င္သူၿဖစ္သည္ အိမ္ထဲတြင္ မေနလို အိမ္ရွင္မ မလုပ္လုိ အိမ္အလုပ္မ်ား မလုပ္လုိ အိမ္အလုပ္လုပ္သည္ ကိုမေပ်ာ္.။ ေတာ္ပါေသးရဲ႕ ခင္မွာ ဘာမွ ေရာဂါႀကီးမရွိ.။ သက္ၿပငး္ခ်သည္။ လူနာေရာဂါဆုိးေသာကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို ႀကည္႕ကာ စြဲလမ္းၿပီးမက္ၿခင္းၿဖစ္မည္။ ေအာ္ ခက္ေပစြ.


Sunday, January 13, 2013

Jan 13

အိုပယ္ဆုိသည္မွာအလကားမဟုတ္.။ အပယ္မခံခ်င္လ်င္ ႀကိုးစားရမည္. ဘယ္သုိ႕ႀကိဳးစားမည္နည္း တတ္နုိင္သေလာက္ႀကိဳးစားရမည္။ 

ယခုတစ္ေလာ သိတ္မဝယ္ၿဖစ္. ဝယ္ထားတာေတြ သယ္ရဦးမည္။ သည္လုိ႕မနုိင္ ကုန္သည္ႀကီးသယ္မည္။ အစ္မနစ္ေယာက္ထံေပါ႕ေသာပိုက္ဆံအိတ္ထည္႕ေပးလုိက္သည္ အစ္မသည္ ပိုက္ဆံအိတ္ကိုင္ကာ ခ်စ္ေသာညီမေလးကို ဓါတ္ပံုရုိက္ကာ ၿပသည္ ရန္ကုန္သည္ အဆင္႕ၿမင္႕ေနေခ်ဘီ. ညီမထံၿပခ်င္ေသာ ပံုမ်ားကို ၿပသည္ ညီမသည္ အစ္မထံမဆက္သြယ္. အစ္မသည္ ဘေလာ႕သို႕လာအကဲခတ္သည္။ မွန္မွန္ဖတ္၏။ ညီမ ဘာလုပ္သည္ ကို ႀကည္႕သည္။ ညီမသည္ တစ္ေႀကာငး္နစ္ေႀကာငး္သာ စာေရး၏. ဖဘတြင္ေရးေနရတာ မ်ားေသာေႀကာင္႕အစ္မထံစာမေရးနုိင္။
နစ္ခုေပါင္း ေလ်ာ႕ၿပန္ဘီ ေနဦး။ ရန္ကုန္တြင္ deodorant မွ်ားရွိေသာ္လည္း အနံ႔မ်ားသည္ ေနေနႀကလ််င္ မသိသာ။ ေသာက္ႀကီးေသာက္က်ယ္ခဥမသည္ ေရေမြးႀကိဳက္ေသာ္လည္း deodorant မွ အနံ႕ကုိမႀကိဳက္ တစ္ခ်ိဳ႕က အနံ႕ကေလးနင္႕မွ ႀကိဳက္သည္. တစ္ရွဴးစကူ လက္သုတ္ စ႕ကၠူေလးမ်ားသည္ အနံ႕ကေလးမ်ားသင္းေနသည္ စလံုးမွ တစ္ရွဴးစကၠူအမ်ားစုသည္ အနံ႔မပါ. ဘာၿဖစ္လုိ႕ကုိယ္တို႕ ၿမိဳ႕သည္ အနံ႔ႀကိဳက္ႀကသနည္း သို႕မဟုတ္ ထုတ္သသူမ်ားက ႀကိဳက္ေရြ႕လုိက္ထုတ္သလား. ။အဲေလ ထုတ္သူမ်ားထုတ္သည္ကုိ လုိက္သံုးရေလသည္လား ၿပီးးခဲ႕ေသာနစ္က ခဥမၿပန္ရာ deodorant တမင္ထားခဲ႕သည္ ဝိတ္ေလ်ာ႕ၿခငး္ၿဖစ္သည္ ရန္ကုန္မွာအားလံုးဝယယ္လုိ႕ရတာဘဲဆုိကာ ထားသည္ သို႕ေသာ ္တဆိုင္ၿပိးီတစ္ဆုိင္ အနံံ႕မပါေသာ deodoarnt ကိုရွာရသည္မွာအေတာ္အခ်ိန္ႀကာသြားသည္ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ကံေကာင္းသည္ ကုိယ္နံမရွိ. ။ ကုိယ္သင္းနံဆုိသည္မွာအလကားၿဖစ္သည္ခဥမေတာ႕မႀကိဳက္ ။ မနံေအာင္ ထားခ်င္သည္။ ဟုိတံုးကေတာ႕ ထံုးရည္ႀကည္ေလးေတြ သံုးရသည္ ယခုေသာ္ဒါမ်ိဳးသံုးသည္ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ေတာ႕သံုးစရာမလို ကိုယ္နံ႔မရွိ.။ မသံုးလို႕မၿဖစ္. တစ္ခ်ိဳေသာသူမ်ားသည္ အားရပါးရေေၿပာတတ္ႀကသည္. တစ္ခ်ဳိ႕သည္ ကိုယ္နံ႔ဆိုးသည္ အလုပ္ကမ်ားေခ်ြးကထြက္.. နံကနံ ေဘးလူမ်ားစိတ္ညစ္ႀကသည္.

ေနာက္ဆံုးတာ႕မဝယ္ၿဖစ္. ။ ရွိေသးတာဘဲ ဆုိကာ ၿပန္လာသည္ ယခုတစ္ေလာ လုိမွဝယ္ခ်င္စိတ္မ်ားၿဖစ္ေပၚေနသည္ ဝယၤၿပီးဘယ္နားခ်မိမွန္းမသိ. ဝယ္ထားသည္ကုေတာ႕ေသခ်ာသည္ ရွာမေတြ႕။ ေခါငး္ေလ်ာ္ရည္သြားႀကည္႕ၿပန္သည္. နစ္ဘူးဆုိ မနည္းဘူး ကုန္မည္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္တစ္ဘူး။ ကြန္ဒီရွင္နာတစ္ဘူး နစ္ဘူးမဝယ္ရက္ေသးဘူးရွိတာေလးကပ္သံုးလုိက္ဦးမယ္ ၿပန္ၿပန္သည္။ မိ္က္ကပ္နားေရာက္သည္ ေစ်းမ်ားရွဴပ္ေထြးေနသည္. မသိ. ေမးရန္ရွာ. အလုပ္မ်ားေနပံုရသူက စကန္မွာသြားကဒ္ႀကည္႕လုိက္ေလေစ်းသိရမွာေပါ႕ဆုိသည္. ခဥမသည္ ကိုယ္႕အလ်ည္႕ႀကရင္သာ သူမ်ားကို အဲလုိေၿပာေလသာ္လည္း ကိုယ္႕ကို အဲသလုိေၿပာလ်င္မႀကိဳက္ အတန္းရွငး္လုိခ်င္သည္. သူက ေစ်းမေၿပာၿပလ်င္ မဝယ္ရံုေပါ႕။ ။ ပိုက္ဆံကုန္ေတာ္သက္သာေသးငါ႕မွ ာမိတ္ကပ္ဘူးေတြ ႔႔ံပံုလုိ႕ဆုိကာ ၿပန္လာသည္. ခဥမသည္ အနုပ္စုပ္ဂုတ္စုတ္ၿဖစ္ရာ ဆုိင္ဝင္လ်င္ ဆုိင္၇ွင္မ်ားက သိတ္အထင္မႀကီးႀကေပ. မႀကီးေသာ္လည္း ဆက္ဆံေ၇းေကာင္းလ််င္မဆုိးဝယ္ၿဖစ္သည္.ဆက္ဆံေရးမေကာငး္လ်င္ေတာ႕ေနာက္ေန႕သူမရွိမွာဘဲ ေနာက္လူနဲ႕ဝယ္ေတာ႕မည္စိတ္ကူးသည္။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးစိတ္အေထြေထြေပါ႕။

မဲမဲၿမင္လ်င္ ရိုက္ခ်င္ေသာစိတ္သည္မေကာငး္ သူမ်ားမသိေသး. မၿမင္ေသးသည္ကို ငါရိုက္သည္ ငါ႕ကိုဝိူင္းဖတ္လိ႕မ္႕ည္. ဝိုင္း LIke လုပ္မည္ဆိုေသာ စိတ္ဓါတ္ၿဖစ္.ေ လာဘ ေမာဟၿဖစ္ေစသည္ သို႕ေသာ္လည္းမထိန္းနုိင္. ထိန္းသိမ္းသင္႕ေသလာက္ေတာ႕ထိိမ္းသိမ္းပါမည္။ 


ယေန႕အတြက္လည္းသဳတ္ေခ်တင္ၿပန္လာသည္ အလုပ္နင္႕ဖိထားလ်င္ လူၿပားသည္ မနက္ၿဖန္အလုပ္တက္ရမည္ မန္းေဒးသည္ မ်ားေသာအားၿဖင္႕ပင္ပန္း၏. ။ စေနတနဂန္ေနြ နားႀကသူမ်ားရာ ရနုိင္သေလာက္လုပ္ေရြ႔႔႔စုထားေသာအမ်ုမ်ားကိုွရွင္းရသည္. ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လ်င္ သိတ္ဇတ္ရည္မလည္.လည္ေအာင္လုပ္ရသည္မွာအခ်ိန္ႀကာသည္ လူေတြ ကစကားေၿပာခ်င္ႀကသည္ ကိုယ္က အခ်ိန္မေပးနုိင္။ လူမ်ားမ်ားလွသည္ တစ္ဦးတည္းကို အခ်ိန္မ်ားေရြ႕မရ. မွ်ကာ ေပးရသည္.။ ႀကီးႀကပ္ရသည္. လုပ္စရာမ်ားရွိသည္ သို႕ၿဖစ္ေလရာ အလုပ္တနး္၇ွငး္မမ်ားေသာေႀကာင္႕သိတ္ေလ်ာက္မလည္. သိတ္ဝယ္ခ်င္ခ်မ္းၿခင္စိတ္မရွိ. ရြင္ၿပမွ ဝယ္နုိင္သည္။ လန္းဆန္းမွ ၿမဴးနိုင္သည္ ယေန႕သည္ ၿမဴးရန္အေႀကာငး္မရွိ.

သုိ႕ေသာ္လည္းတစ္ခ်က္ေတာ႕လွည႕္ပတ္လာေသးသည္ ခါးပတ္ကေလးမ်ား လူႀကည္႕မ်ားသည္ ဘာၿပဳလုိ႕လဲ ခဥမေတြက္ေတာ႕ဝတ္စရာအေႀကာင္းမရွိ. အမယ္ႀကီးနင္႕ထီးၿဖစ္သည္။  အကြက္ေလးမ်ားေလးေခတ္စားသည္ လြန္ဲခဲ႕ေသာဆယ္နစ္က ေဘာ႕စ္အက်ီေလးလည္းအကြက္ကေလးၿဖစ္သည္။
ခ်ဳီေသာအရာမ်ားကို တတ္နုိင္သေလာက္မစားပါဟု ဆံုးၿဖတ္သထားသည္။

မိုးသည္းႀကီးမည္းႀကီးရြာသည္ ေတြ႕မလားဆုိသူကုိ မေတြ႕နုိင္ဟု အေႀကာငး္ၿပန္လုိက္သည္ အိမ္ေရာက္ၿပီးမွေတာ႕ၿပန္ထြက္ဘုိ႕ အင္အားမရွိေတာ႕. မနက္ၿဖစန္အလုပ္လုပ္ရမည္ေလ. လုပ္ဘာၿဖစ္လဲ နာတို႕လဲ လုပ္ရတာဘဲ ဆုိေသာ္လည္းနာတို႕သည္ ငယ္သူမ်ားၿဖစ္သည္ အင္နာဂ်ီသိတ္မလို ခဥမအတြက္က အင္နာဂ်ီကု ိsave ထားရသည္ အလုပ္သဘာဝအရလည္းစိတ္ လူပင္ပန္းသည္. ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေနေလသက္သာေလၿဖစ္သည္။ ဝင္လုိက္ထြက္လုကိ္ တက္လုိက္ဆင္းလုိက္သည္ ခေလးမ်ားတြက္ ၿဖစ္သည္ ခေလးမ်ားဆုိေသည္လည္းခေလးမ်ားပင္မလြယ္ ဘဝသည ္ေမာႀကသည္။


အေကာငး္စားေတြ မဟုတ္ေသာေလး ေစ်းေတာ႕မနည္း ငါးက်ပ္ေပး အေႀကြၿပန္ရသည္ ႀကက္သာ ငါး ႀကက္ဥ ေခါက္ဆြဲ ထမင္း စိတ္ကူးေပါက္ရာလက္ညိဳးထုိးသည္ထမငး္ သံုးနပ္မစားရေသး မေန႕က ထမင္းမခ်က္ခ်င္ေသာေႀကာင္႕ မနာနက ေပါင္မုန္႕နင္႕ နြားနုိ႕ေသာကၿပီး ညေခါက္ဆြဲၿပဳတ္ မနက္ ဝန္တနး္မီး ၿဖစ္သည္။
စားစရာမ်ားႀကည္႕ရင္းေႀကာက္သည္.မ်က္ေစ႕မွိတ္ကာ အသားနြင္သည္ အသားနြင္. အေရခြံမ်ား အရိုးမ်ားကို လြတ္ပစ္ၿပီးမွ စားသည္ မစားခ်င္ေသာလည္းစားရမည္။ ခဥမတုိ႕မိသားစုသည္ အသားငါးမ်ားကုိ ခပ္ေသးေသးစားႀကသည္ ငါးခူဆုိအေကာင္ႀကီးမစား. ငါးခူစငး္ေကာလုပ္သည္. အားလူထဲအသားစငး္ေကာေလးမ်ားထည္႕ကာအာလူး ကိတ္တလိတ္လုပ္သည္ ငါးကုိခပ္ေသးေသးဝယ္သည္ ငါးႀကင္း. ငါးရံ႔ေသးေသးတံုးသည္. ႀကီးႀကီၚမ်ားၿမင္လ််င္ စားမရ.။ ဂ်ဳးက သူလဲ ဒီလုိဘဲ ဟု စာတပုဒ္တြင္ေရးတာ ဖတ္ဘူးသည္။ ယေန႕ ဂ်ဳးကုိေတြ႕လုိက္ေသာေႀကာင္႕သတိရသြားၿခငး္ၿဖစ္သည္ သူ၏စာအုပ္သည္ သ ူမတို႕ေခတ္တြင္ နာမည္ႀီကီးသည္ ူသူမကိုယ္တုိင္ပင္ အလြတ္ရမတတ္ၿဖစ္သည္ အေခါက္ေပါင္းမ်ားစြာဖတ္သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားရွိသည္။

ညစာမွာ chicken rice နင္႕ spring roll ၿဖစ္သည္ စုစုေပါင္း စလံုးသံု်က်ပ္ခဲြ ၿဖစ္သည္ chicken rice က နစ္က်ပ္ၿဖစ္ၿပီးေကာ္ၿပန္႕လိပ္ေက်ာ္က တစ္က်ပ္ၿပားနစ္ဆယ္ၿဖစ္တာေတာ႕မတရာဘူးထင္သသည္ မတရားလဲေန.။ ဝယ္စရာ၇ွိတာေတာ႕ဝယ္ရမည္ပ။ စားခ်င္သည္က ပီဇာၿဖစ္သည္ လမ္းမႀကံု မုိးေတြက heavy ၿဖစ္သည္။


မေက်နပ္ေသာေႀကာင္႕ခရုိဆန္႕တစ္ခု ေနာက္ထပ္မုန္႕တစ္ခုဝယ္ထားသည္ အိမ္ေပၚေရာက္ၿပီးၿပန္မဆင္းခင်္ေတာ႕ဘုိက္ဆာလ်င္ ခက္မည္ မဆာရန္စီမံထားရမည္. ။

KFC ဘရိတ္ဖတ္စ္လဲဝယ္ထားေသးသည္ ေကာ္ဖီကုိေတာ႕သူမ်ားကိုေပးလုိက္သည္ သူက can ေကာ္ဖီေသာက္သည္ သြားဆရာဝန္က ကန္ေကာ္ဖီ သိတ္မေကာင္းေႀကာငး္သြားကို ထိခုိက္နုိင္ေႀကာငး္. ေၿပာေသာလည္း တက္ႀကြနရန္လုိအပ္ေသာသူ႕အတြက ္လုိအပ္သည္ ေလ်ာ႕ေတာ႕ေလ်ာ႕ေနသည္။

ဘုရားဘုရား သူေအာက္ဆငး္သည္မွာ မုန္႕ထြက္ဝယ္သလားေအာက္ေမ႕ရသည္ မုန္႕ေတြခည်း္ပါလာသည္ မကုန္နုိင္ေသး  ၿဖည္းၿဖည္းစားတာေပါ႕ 

ကိတ္မုန္႕လဲဝယ္ထားေသးသည္ ။ မစားရေသး.။


ဖုနး္ဆက္ေသာအခါ ဖံုးေၿပာငး္သြားသည္ ကို မသိရေသာသူ။ မိန္းမလစ္တံုး ေတြ႕ခ်င္ပါသည္ဆိုသူ.။ ဖံုးဆက္ခ်င္သည္ဟုအားလွ်င္ ေခၚပါရန္ ၿပန္ေခၚပါမည္ေၿပာေသာလည္းမအားေသာသူ။ ဖံုးနံပါတ္ေပးပါဆုိကာခဥမ ဖံုးနံပါတ္ကုိယူသြားေရြ႕သူ႕ဖံဳးနံပါတ္ကုိ မေပးေသာသူ. ။ ခဥမဖံုးဆက္ေသာအခါယူက်ဳကု ကလိေနေသာသူ. ။ နံပါတ္သိရဲ႕နင္႕ယခု မဆက္သြယ္ေတာ႕သူ။ အားလံုးေသာသူ. ။ ခင္ mention လုပ္ေသာအခါသူတို႕စိတ္နာႀကမည္ထင္သည္။ အသစ္ကေလးမ်ားကေတာ႕စိတ္ဝင္စားေနႀကသည္။  ေက်းဇဴးတင္ပါသည္ ေတာ္ပါၿပီေမ။

Saturday, January 12, 2013

Friday night


ခင္္သည္ အိမ္သို႕သုတ္ေၿခတင္ကာ ၿပန္လာသည္. ။ ေထြေထြထူးထူးေတာ႕မရွိ. အိမ္မွာမေနရတာႀကာေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ မုိးလင္းထြက္ ညမွ ၿပန္ဝင္ မငး္သမီးေလးၿဖစ္ေနသည္။ ( ကုိေပါ မဲ႕သြားသည္.)။
တကၠစီတက္စီး လမ္းေလ်ာက္ဘတစ္ကားစီးလမ္းေလ်ာက္ ဘတစ္စကားစီး ရထားစီးၿပီး အိမ္မၿပန္ေသးဘဲ ေလ်ာက္လည္ၿပန္သည္။ .

ေထြေထြထူးထူးေတာ႕မရွိ ေလာကႀကီးပ်ငး္စရာေကာငး္လွသည္ ဖံုးဆက္ရန္စဥ္းစားေသာ္လည္း လူရွာမရ.။ မအားသူမ်ား မ်ားသည္ ခင္သည္လည္း အားသည္မဟုတ္.။ သူမအား ကုိယ္မအား ကုိယ္အားသူမအား သူအား ကုိယ္မအား ေလာကႀကးီတြင္ ေနရခက္လွသည္ ထိဳ႕ေႀကာင္႕ အိမ္ေထာင္ၿပဳႀကၿခင္းၿဖစ္ရာသည္ သို႕ဆုိလွ်င္ တစ္အိမ္ထည္းေနသည္ ဆုိေတာ႕မဆုိးလွ နဲနဲေတာ႕ ေတြ႕ႀကနုိင္ေသးသည္ ကေလးရွိလွ်င္ေတာ႕သာယာသည္ေပါ႕။ မရွိေတာ႕လည္း အားသည္ဘဲေပါ႔။

 ဘာဂါသြားစားသည္. တစ္ေယာက္ထည္းစားဘာၿဖစ္လဲ ဘာမွ မၿဖစ္ေပါင္. ဆန္ေပးဆီရသည္တစ္ဆယ္ေပးလ်င္ အေႀကြၿပန္ရသည္ ။မနက္ၿဖန္အတြက္ပါဝယ္ခဲ႕ဦးမလုိ႕
စဦးစားေသးသည္။ အို ဘာဂါေတြ မ်ားေနရင္ မေကာင္းဘူး။ ေကာ္လက္စထေရာေတြတက္မယ္။ ပလာတာ ေၿပာငး္စားတာေပါ႕ ဆုိကာ ထပ္မဝယ္. ေနရာ မဆုိး. ရသည္ လူမ်ားေသာ္လည္း ခပ္တည္တည္ပါင ္ေလးေယာက္ခံုတြင္ တစ္ေယာက္ထည္းထို္င္ကာ စားသည္ မေနနုိင္ မေစာင္႕နုိင္ မစားနဲ႕ေပါ႕ တုိ႕႕ကေတာ႕တစ္ကုိယ္ေကာငး္ခပ္ဆန္ဆန္ဘ ကုိယ္႕ကုိယ္ကုိ သက္သာေအာင္ comfortable ၿဖစ္ေအာင္ေနသည္။ေကာင္မေလးငယ္ငယ္ေခ်ာေခ်ာေလး လာရာေကာင္ေလးပါသည္ ငယ္မွ ေခ်ာမွေတာ႕ေကာင္ေလးပါသည္ ေပါ႕. ခင္တို႕လား. .အဖြားႀကီးခင္အတြက္ ေကာင္ေလးမ်ားရွိေသာ္လည္း အဖြားခင္သည္ ေရွာင္ေၿပးရေလသည္။ မေၿပးနဲ႕ခင္ မေၿပးနဲ႕ခင္ဟု  ေကာ္ေကာ္က်ိဳးက လုိက္ဆဲြေသာ္လည္း ခင္သည္ေၿပးေလသည္ ခင္ကေမြး ခင္႕သားေလာက္ရွိရာ မည္သို႕လုပ္မည္နည္း ။ ေကာင္ေလးမ်ားကိုသာ သေဘာက်ရာခက္ေလသည္။ လုပပ္ငနး္ရွင္ႀကီးလုပ္မည္ စိတ္ကူးသည္ ေကာင္းေလးမ်ားကုိ လက္ေထာက္ခန္႕မည္. ေလာေလာဆယ္ ခင္ .အုိေကေနသည္ ခင္႕တပည္႕သည္ေကာင္ေလးၿဖစ္သည္ ဘာမွမတတ္ေသးေသာသူၿဖစ္ရာ ခင္ စီမံသမ်် ခံရ၏. ခင္ဗိုလ္က်သမွ် ခံရသည္ သူမွ မတတ္ေသးဘဲကိုး တတ္ေသာသူမ်ားက ခပ္ခြာခြာေနႀကသည္ ကိိစၥမရွိ တပည္႕တစ္ေယာက္ရလွ်င္ အိုေကသည္။  ခင္သည္ ပါးစပ္လွဳပ္ရံုသာ ၿဖစ္ၿပီး ခင္႕တပည္႕သည္ လက္လွဴပ္ရသည္။ ဆူပူလို႕လည္း ရေသးသည္။ ဒါေႀကာင္႔ခင္ အလုပ္လုပ္ေနၿခး္ၿဖစ္သည္ အိမ္မွာဆုိ ပ်င္းစရာ..ိ

ေလ်ာက္ႀကည္႕သည္ဝယ္နုိင္သည္မွာ မ်က္နာသုတ္ပါဝါ ၿဖစ္သည္။ ခုနစ္က်ပ္ၿဖစ္ဆုိေသာ ္သံုးထည္ခန္႕ဝယ္နုိင္သည္။ တီရွပ္လည္းေတြ႕ဥည္ ေစး်ခ်ထားရာ သံုးထည္ခန္႕ဝယ္နိုင္သည္။ ဘလာစီယာကေတာ႕ေစ်းႀကီးသည္ . ပံုေကာငး္ရန္လုိအပ္ေသာ္လည္း ေနပါေစဦးေလ ဆုိကာ ထားသည္ ငယ္စဥၤက ဘာလာစီယာ လွလွကေလးမ်ားအနက္ေရာက္ကေလးမ်ား
ဝတ္သည္ ဘာၿဖစ္လုိ႕လဲ ေမးေသာ္ ဆင္ဆာ ဟု ဆုိၿပန္သည္။
 
ခင္သည္ ယခုတစ္ေလာ မဲမဲၿမင္ရာ လုိက္ရိုက္ေနသည္ ခင္.သည္ ရန္ကုန္ကုိ ဘယ္ေတာ႕ၿပန္ၿဖစ္မည္ မသိ. စကာပူတြင္ ဘယ္ေလာက္ႀကာေအာင္ ထပ္ေနဦးမလဲ မသိ.ေလာကႀကီးသည္ မသိတာမ်ားလွရာ ေရာက္ေနဆဲ႕ကာလ ကိုခံစား ေနသည္ တန္ဘုိးထားသည္  ေနာင္ တစ္ခ်ိန္ႀကံဳခ်င္မွ ႀကံုဳေတာ႕မည္.။ ႀကံဳတံုးသာ ေရးနုိင္သည္ မႀကံဳလ်င္ ေရးနုိင္မည္ မဟုတ္ ဆရာ စိုးမင္း   ရန္ကုန္ေၿပာငး္ရသည္႕အတြက္ဝမ္းသာ
ပါေႀကာငး္.. ရန္ကုန္စီးရီးမ်ားထြက္လာဦးမည္ ေမွ်ာ္လင႕္ေႀကာငး္ .ဖတ္သလားေမးလ်င္ေတာ႕ေယာင္ဝါးဝါးပင ္သူ႕ပရိသတ္မ်ားဖတ္ႀကေလမေပါ႕ ခင္ကေတာ႕ ေရးခ်င္သူသာ ၿဖစ္သည္. ဖတ္ခ်င္သူမဟုတ္. ဖတ္စရာေတြ ကလည္းမ်ားလွသည္. ။
တီရွပ္မ်ားၿမင္ေသာ ္ဆရာတစ္ေယာကို သတိရသည္ စိတ္ကူးနဲ႕ဝယ္ယူ ကန္ေတာ႕လုိက္ပါတယ္ ဆရာ လက္ခံေတာ္မူပါ။ ဖိနပ္မ်ားလည္းသြားမစြပ္ၿဖစ္ ပင္ပန္းေနသည္ ေနာက္ေန႕မွေပါ႕ ဆန္းေဒးလာဝယ္ရေသးတာဘဲ ေစ်းဝယ္တာကလည္း မုဒ္ေကာငး္မွ ၿဖစ္သည မုဒ္မေကာငး္လ်င္ ဝယ္ခ်င္စိတ္မရွိ. အိပ္ယာခင္မ်ားလည္းေစ်းခ်သ္ည ေစး်ခခ်တုိ္ငး္ဝယ္ရစတန္းဆုိလ်င္ ခဥမအိတ္ကေလး ပါးသြားနုိ္င္သည္ အခုေတာင္တစ္စမ္းစမ္းနဲ႕ၿဖစ္သည္ ဘယ္ေလာက္က်န္ေသးလဲ ၿဖစ္ညွစ္ ႀကည္႕တာ Internet banking ကဝင္လုိ႕မရ.။ ခင္႕ေသေင်းပါဆုိွလ််င္ ကိုေက ကေထာက္ခံမည္ ဟု ထင္ေသာ္လည္းခ င္သည္ ပိုက္ဆံမရွိရွာေခ်။ ေအာ္ ေလာက ေလာက . . ေလာဘ မ်ားနင္႕သာ ရွင္သန္ေနေရာ႕သလာ ူ ေအးခ်မ္းေအာင္ ႀကံေဆာင္ရေပမည္။ မပူခ်င္လွ်င္ မသံုးနဲ႕ေပါ႕ သံုးလ်င္ေတာ႕ ေၿခာက္ဆယ္မွ လစ္ဘုိ႕ၿဖစ္သည္. အလုပ္လုပ္မွ စားရမည္ ၿဖစ္ရာမလုပ္နုိင္လွ်င္ လစ္ဘို႕သာရွိသည္ မလစ္ခ်င္လွ်င ္စုရမည္ ေအာ္.  ဒုတ္ခ ဒုတ္ခ.ဒီလုိေယာက်ာ္းရ ကံေကာငး္တာေပါ႕ ဆုိေသာ္ အငး ္ဟု သက္ၿပင္းရွည္ဆြဲ႕ာ ခ်ရသည္။

west mall ႀကီးလဲ လွလို႕ၿဖစ္သည္ ခင္ရုိက္လို႕မ်ားလား.။

ဒါေပမဲ႕လဲကို္ယ္တန္ုဘုးိထားပံုၿခင္း သူတန္ဘုိးထားပံုၿခင္းကြာေပဦးမည္ ခင္႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္သည္စာမေရးေသာ္လည္းဖ ဘတြင္ ဒါတ္ပံုမွန္မွန္တင္သူၿဖစ္သည တစ္ေန႕လ်င္ ပံဳ ေလးဆယ္ခန္႕ တင္တတ္သည္ တစ္ေန႕စာ အယ္လဘန္သေဘာမ်ိဳးၿဖစ္သည္. အယ္လဘန္တစ္ခုလံဳး  LIke လုပ္လုိက္သည္. ပံုမ်ားကို ႀကည္႕ခ်င္သည္႕အခါ ႀကည္႕သည္ မႀကည္႕ခ်င္သည္႕အခါ မႀကည္႕ . ဒါတ္ပံုဆုိသည္မွာ နဲနဲအေဝးမွ သူမ်ားက ရိုက္ေပးလွင္ ပိုႀကည္႕ေကာငး္သည္ကုိယ္႕ဘာသာလက္ႀကီးဆန္႕ထုတ္ရိုက္လွင္ ပံုေကာငး္ထြက္ဲခဲသာ ႕ ရံဖန္ရခါလန္႕လန္႕သြားသည္ ၈်ဳလိုင္ေၿပာသလိုပင္ ကုိယ္က လွသည္ ထင္ေသာ္လည္း ႀကည္႕သူအမ်ား လန္႕ႀကသည္. ထုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕ုိကိုယ္႕ဘာသာကိုယ္ရိုက္ေသာပံုမ်ားကို ဆင္ၿခင္တင္ရန္ အႀကံၿပဳသည္ ငယ္ေသာသူမ်ားကေတာ႕ဘယ္လုိရိုက္ရိုက္ရေပသည္ ။ ခင္တုိ႕သာ ဆင္ၿခင္ရာ၏။

 

ဟုတ္သည္ ဟုိတယ္လီဖံုးေလးသည္ ၿမဳ႕ိမိၿမို႕ဘ ေမတၱာရေသာ Don Steve Evergreen  ေၿပာသကဲ႕သုိ႕ပင္ အခ်ိန္အလန္ကုိ အသံထြက္ေၿပာသည္ time is *8:05 pm ဆုိလား ႀကားလုိက္သည္ ခင္နင္႕ေတာ႕မၿဖစ္. ခင္ကေတာ႕ ထိုအသံေလာက္ဆုိလ်င္ တုတ္တုတ္လွဳပ္မည္ မထင္ လန္႕ၿဖန္႕စရာ alarm ႀကီးက သာခင္႕ အားကိုးရာၿဖစ္သည္ ရံုးေနာက္က်လွ်င္ MC ေၿပးယူလုိ႕မရ. ေနာက္က်ဘူးသည္ ေဘာ႕စ္ဆီဖံုးဆက္က oversleep  ၿဖစ္သြာေႀကာငး္ MC သြား.ယူမယ္ေနာက္ဟု ပတ္ခ်ြဲနက္ခ်ြဲလုပ္ရာ .ယူစရာမလုိ ေရာက္ေအာင္သာ လာဟု ခြင္႕လြတ္ေသာ ္ခင္ပက္လက္လန္၏။

အက်ီေလးမ်ားေတြ႕သည္ ွလွေသာ္လည္း ခင္ဝတ္လွ်င္ သက္ၿပငး္ခ်၏။ အလုပ္သေဘာအရလည္း တည္ႀကည္ရေလရာ အသက္ကုိလည္းအားနာရ၏ အလုပ္ကိုလည္းအားနာရသည္။ သုိ႕ၿဖစ္ေလရာ ခင္သည္ ေရွ႕းရိုးရာ အဖြားႀကီးၿဖစ္ေနသည္ သို႕ေသာ္လည္း အားငယ္စရာမရွိ ခင္တို႕ သည ္ေအးခ်မ္းသူမ်ားၿဖစ္သည္ ခင္႕အထက္အရာရွိ သည္ လြန္ခဲ႕ေသာ ဆယ္နစ္က အက်ီကုိဝဝတ္ေနဆဲၿဖစ္သသည္ ေဟာင္းေသာလည္းေကာငး္ေနဆဲၿဖစ္သည္
။ ခင္တုိ႕သည္ ထိန္းသိန္းသူမ်ားၿဖစ္သည္  ။ သိတ္ခ်ိဳလ်င္မစား သိတ္ငန္လ်င္ မစား ဟဲဗီးေတြ မစား. ပိန္ေဆးေတာင္ ေသာက္ေသးသည္ သူမ်ားေလးလံုးခန္႕ေသာက္သည္ကိုခင္သည္တစ္လံုးေသာက္သည္ ၿပီးေတာ႕ ဟင္ side effect ေတါ ေႀကာက္ပါတယ္ဆုိကာ မေသာက္ ေဆးေတါ ပိုေနသည္ ဆက္ေသာက္ရဦးမည္ ေခ််ြတာေသာက္ရမည္။ ဘာေတါ ပါမွန္းလဲမသိ. သူက အစားအေသာက္ကုိ မစားခ်င္ေအာ ာင္ ၿဖစ္ရာ ညစာမစားဘဲေနနုိင္၏. ဟုိဟာေလး ဒီဟာေလးနင္႕ၿပီးသည္ ခင္႕သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္သည္ ပိန္သြားရာ လူက ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးလိုၿဖစ္သြား၏. မ်က္နာကိုေတာ႕မႀကည္႕နင္႕ေပါ႕ေလ. ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ပိန္သြားလ်င္ ဝတ္စားရအဆင္ေၿပသည္ ပိုလွသည္ ခင္လ်ွခ်င္ေသာ္လည္း ညစာစားခ်င္သူၿဖစ္ရာ မကုိက္.။

ခင္နဲနဲရြဲေနသည္ ယခုအပတ္ပင္ပန္းသည္ ဖ်ားလည္းဖ်ားသည ္လြမ္းဖ်ားၿဖစ္နုိင္သည္ ေဆးေသာက္ေသာ္ေကာငး္သြား၏. မ်က္စိေယာင္ရာမ်က္ေစ႕ဆရာဝန္သြား
ၿပသည္ကိုေမာင္႕ကိုမေၿပာ ေမာင္စိတ္ပူမွာ စုိးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ခရီးသြားခါနီးသူေပ်ာ္ရြင္ေနတာ စိတ္မခ်မၿဖစ္ေစလိုေပ. ခင္႕ဘာသာ ခင္ထင္တာၿဖစ္မည္ ေမာင္ကေတာ႕စိတ္ခ်ေလ၏။ ခင္တို႕သည္ ဖံုးမဆက္ႀကေခ်. အီးေမလ္းလဲမပို႕ အခ်ိန္တန္ အိမ္ၿပန္လာမည္ ကို ထုိင္ေစာင္႕ အိပ္ေစာင္႕ေနသလုိၿဖစ္သည္ မခ်စ္သည္မဟုတ္. အိမ္ေထာင္သက္ႀကာေသာ္ေႀကာင္႕အဆင္႕ၿမင္႕လာၿခင္းၿဖစ္ရာသည္။


 

ခင္သည္ စိတ္ကူးယဥ္သည္ေ မာင္စိတ္ညစ္ကာ မငး္စိတ္ကူးယဥ္တာေတြ ရပ္ကြာဟု ေၿပာယူရသည္။

စကာပူၿမိဳ႕ောတ္ႀကီးသည္ ခန္႕ၿငား အဆငၤ႕ၿမင္႕လွသည္ ရထားလာေတာ႕မည္ကုိ ၿပေနသည္ နစ္မိနစ္တစ္ခါ ေလးမိနစ္တစ္ခါရထားလာသည။္ လူမ်ားေသာ္လည္းအိမ္အၿမန္ေရာက္သည္။ အဲကြန္းပါသည္။ အခ်ိန္ကုန္ေသာ္လည္းပင္ပန္းသည္ မထင္ရ. အင္တာနက္ေကာငး္သည လူတုိင္ ဟန္းဖံုးကိုယ္စီ I touch ႀကသည္ အခ်င္းခ်င္းစကားမွ ေၿပာပါေလစ တစ္ေယာက္ထည္းဆုိလ်င္ touch ေနႀကေလသည္ နားႀကပ္ကေလးမ်ားကိုယ္စိၿဖင္႕သီခ်င္းနားေထာင္ႀကသည္ . ညီမအိမ္သြားလည္ရာ မမခင္ မမခင္ (ဂိ) ဆုိကာ သူ အုိင္ဖံုးမွ ယူက်ဴမွ သီခ်င္းမ်ား ဘယ္ကမွန္းမသိေသာအ ိုင္ဖံုးထဲ မွ သီခ်ငး္မ်ားကို ခလုပ္နိပ္ကာ တီဗြီ ထံသုိ႕ေရာက္ေစေ၇ြ႕ ့Home theater မွ အသံထြက္ၿပေသာ္ ခင္သည္ အံႀသစြာ ၿဖစ္သည္. ခင္႕ညီမသည္ခင္႕ထက္ေတာ္သည္ သြက္သည္ လက္ခ္ ၿမင္သည္ .အားက်ရေလသည္ ခင္တုိ႕ကေတာ႕ေလွထိုးႀကီးရိုးရုိး ၿဖစ္၏

ရုပ္ရွင္မႀကည္႕တာႀကာဘီ ႀကည္႕ရဦးမည္။ အခ်စ္ကားေတာ႕မႀကည္႕ေတာ႕ အခ်စ္သည္အေဝးမွ ာ က်န္ခဲ႕ၿပီၿဖစ္သည္။

ခင္ကေတာ႕စိတ္ကူးယဥ္ၿမဲယဥ္ဆဲၿဖစ္သည္။