Saturday, August 20, 2016

2011 memory


2011 memory 

အဲသည္ တစ္ ရက္ က Holiday ထဲ ဝင္ တယ္မနက္ မိုး လင္ူအ္ ဒို နီးရွား သြား မလို့ မေလး ရွား ဘက္ က သြား ရင္ ေစိး သက္ ာ တယ္ ဒါ ေပမဲ့ စကာ ပူ မွာေန ေတာ့ စကာ ပူကေန သြား ရင္ လူသက္ သာတယ္ အဲ သာ နဲ့ စကာပူ အိမ္ က်န Harbour front ကို taxi စီး ထံုးစံ အတိုင္း ငါ က နာက္ က် တတ္ ေတာ့ ဟို ေရာက္ ေတာ့မွ  boat လက္မွတ္ ဝယ္ ေတာ့ boat တြ က ျပည့္ ေန ျပီအဲသာနဲ့ 10 ခြဲ ေလာက္ မွ  boat ေပါ္ရာက္ တယ္ တစ္ ညင္ သေဘာၤ စီး သလို ်ပါ့ ဒါ ေပမဲ့ စကာ ပူ ဘုတ္ ကသာ ယာ တယ္ ေသး းေလး သန့္ ရွင္း တာက္ ေျပာင္ တ္ နာ ရီ စီး ရတယ္ အင္ဒို နီး ရွား ကအဲ သည္ အခ်ိန္ bovids free ျဖစ္ သြား ျပီ အ ရင္ က visa fee 80 ေပး ရတယ္ အဲ သာ ေႀကာင့္ မသြား တာ စကာပူ လဝက ကို လည္း ျဖတ္ ရတယ္ စကာ ပူ ႀကီး ပြား တိုး တက္ တယ္ ဆို တာ မွာ သူ က လူ ေတြ ဘာ လိုအပ္ သလဲ အျမဲ ေလ့ လာ ထား တာ လက္ မွတ္ ဝယ္ ကတည္း က passport ျပ ဝယ္ ရတယ္ အဲ သည္ကတညါ္း က သူ က အင္ ိုနီး ရွား အဝင္ အတြက္ white  card ကို လက္ မွတ္ ေရာင္းတဲ့ သူ က တစ္ ခါ တခည္း ကြန္ ျပူ တာ နဲ့ ျဖည့္ ေပး လိုက ျပီး ျပီ ျမန္ မာ ျပည္ မွာ လည္း ေလ ယဥ္ ပ်ံ လက္ မွတ္ ေရာင္း တဲ့ သူ ေတြ ကို white ေတြ ေဝ ထား ျီး ေလ ယဥ္ လက္ မွတ္ ဝယ္ တဲ့ တစ္ ခ်ိန္ မွာ  white card ကို တစ္ ါ ထည္း  computer နဲ့ ျဖည့္ ေမပး လုက္ ရင္ ေလ ယဥ္ ေပါ္ ေရာင္ မွ white card ယူ ႀက ဦး မလား လို့ လိုက္ ေး တဲ့ အခ်ိန္  social visit သမား ေတြ က ယူ ရ တဲ့ အခါ  PR  ႀကီး ေတြ ကမ်မ္ ွာ ေတြ ေခ် ထား လို့ မ ရေတာ့ ဘူး ေပါ့ ကို ယ့္ နိုင္ ငံ ကို ယ္ျပန္ တာ လဲ white card ျဖည့္ ႀက ရ တံုး ဘဲ က်ိန္ မ တို့ စကာ ပူ မွာ ဆို ရင္ က်ြန္ မဆိုရင္ လဝ က အ ရာ ရွိကို ေတာင္ ေတြ့ စရာ မလို ဘူး ရထားMRT စီး သလု အေပါက္ကေလး မွာ ကဒ္ ျပား ကပ္ လိုက္ ရင္ စကာ ပူ နိုင္ ငံေတာ္ ထဲ ဝင္ လို့ ရ ျပီ ( ဟို တံုး ကပါ ) အဲ သာ နဲ့သာာသာယာ ယာ ေလးbatam ေရာက္ သြားေရာ စကာ ပူ မေလး ရွား နိုင္ငံ ျခား ဘာ လို့ ႀကိုက္ သလဲ သာ ယာ တာ ကိုး ဘယ္လို သာ ယာ သလဲ ဟုတ္ စ သြား ႀကည့္ ဘူး တဲ့ သူ ေတြ သိလိမ့္ မယ္ ေန ခ်င္ တဲ့ သူ မ်ား လြန္း လို့ ေတာ္ တဲ့ သူ ေတြ အမွ ေခါ္ ထား တာ မေန ခ်င္တဲ့ သူ မပါ ငါ ကေတာ့ အမွန္ အတိုင္း ဘဲ သာ ယာ လ္ု့ ေန ခ်င္ တယ္ 

batam ေရညာက္ ေတာ့ လဝက ကို ျဖတ္ ရတယ္ white card ကို ကီြန္ပူ တာ နဲ့ ျဖည့္ ထား တာ ငါ ဘာ လို့ သေဘာ က်လဲ ငါ က လက္ ေရးဆိုး တယ္ ေလတစ္ ါ က မေလး ရွား အဝင္  white card ကို ဖည့ ား တာ ျဖစ္သလို လက္ ေရးနဲ့ ငါ့ဘာ သာ ေတာင္ မဖတ္တတ္ဘူး အရာ ရွိ ကစိတ္ ဆိုး တာ ေပါ့နင္ မေလး ရွား ထဲ ဝင္ ခ်င္ သလား တံဲ ( English  လို ေျပာတာေပါ့  owe I want ,   လို့ အဂၤလိပ္လို ျပန္ေဖ လိုက္ တာ ေအး အဲ ဒါ ဆို ကဒ္ပန္ ဖ့္ ဆို ျပီး Card အသစ္ ထုတ္ ေပး တယ္ ငါလည္း ငါ့ အျပစ္ငါ သိလို့ ခပ္ ကုပ္ ကုပ္ အသစ္ကို လက္ ေရး ဖတ္ တတ္ ေအာင္ မနည္း ႀကိုး စား ေရး ေပး လိုက္ ရတယ္ )ျဖစ္ ခ်င္ ေတည့  batam ကိုငါ က  shopping သြား တာ ရံုး ပိတ္ ရက္ ရွည္ ဖစ္ ေနေတာ့ဆိုင္ ေတြ အကုန္ လံုး လို လိုပိတ္ ေန ေရာ အဲ သာနဲ့ဘာလုပ္ ရမွန္း မသိဘူး ငါ့ကခပ္ နံု နံု ခ်ာ ခ်ာ ဆို ေတာ့ အဲ သည္ မွာ လဝ က အဝင္ ေကာင္ ေလး တစ္ ေယာက္ က နင္ဘယ္ ကဘာ လဲ တဲ့ ငါက ရန္ကုန္ က ပါ့ဒါ လဲ အဂၤ လိပ္လို ေျပာ ႀကတာ ဘဳဲ ဒါ ေႀကာင့္ ဝင့္ဝါ တို့ မို့ မိ့ု့ တို့ ကို အဂၤ လိပ္ လို ေျပာ ခိုင္း ေန ရတ အဲ ဒီ ေတာ့ သူ က ဟယ္နင္ မွား သြား ျပီ စကာ ပူ သxxx ထား ပါ ေတာ့ ဟာ ေက်ာ္ ခ် လိုက္ ေကာ မုန္း စား မ
အင္ ဒို နီး ရွား ပိုက္ ဆံ က လဲ လိုက္ ရင္ အ ရမ္း မ်ား သြား တယ္ ေထာင္ ဂ ဏန္း ေတြ အမ်ား ႀကီး ဘဲ ရတယ္ မန့္စား ျပီး အႀကံ ထုတ္ ရတာ ေပါ့ ဘာ လုပ္ မလဲ ဆို ျပီး ေနာက္ ဆံုး တစ္ နာ ရီ စ္ ဆယ္ စကာပူ က လူ ကေတာ့ သိတ္ တန္ တာ ေပါ့ စကာ ပူ တစ္ ဆယ္ ဆို တာ ဆယ္မိနစ္ဆမိနွစ္ နွစ္ ဆယ္ေလာကါ္ဘဲtaxi စီး ရတယ္တစ္နာ ရီ တစ္ဆယ္ိုယ္ပိုင္ taxi ဆို ေတာ့ သိတ္ တန္ တာ  
ငါ့ လု သြားခ်င္ လား ငါ့တူ မ ပညာ တတ္ မွ သြား လို့ ရတာ သမီး ေတာ္ ရဲ့ ႀကိုးဒစား ရမယ္  persistently. အေထာက္ အကူ ေယာက္ က်ား ကမဆလ လို ရ ရင္ ပို ျပီး ေအာ္ ျမင္ တာ ေပ့ါ မ ရ လဲဘာျဖစ္ လဲ ကို ယ္ ႀကိုးဒစား ကိုယ့္ အတြက္ ႀကီး ဘဲ လူ့ ဘဝ မွာ ႀကိုးဒစား ဘို့ အသက္ စိတ္ ထိ လမ္း ေႀကာင္း မွန္ ျပီးဆက္ ႀကိုးစား ဘို့ အသက္ ငါး ဆယ္ ထိ ရမယ္ ျပီး ရင္ ေတာ့ ဘာ လုပ္ ရမလဲ ငါ လဲ မသိ ေတာ့ ဘူး ဒါ ေပမဲ့ ငါ သိတ္ ေပ်ာ္ ခဲ့ တယ္ တစ္နာ ရီတစ္ ဆယ္ အဲ သည္ လူ ကအ ဂၤ လို ိတ္ မတတ္ ငါ  မေလးစကား နဲနဲတတ္လု့ ေတာါ္ ေငသးတယ္ မေလးစကား က အင္ ဒို နီး ရွား စကား နဲ့ ဆင္ တယ္ , sate , Dua , Riga , empat , lema , a am , Fuji , elaroam , same lan , scapula.ငါမေလး လို တစ္ ဆယ္ ထိ ေရ တတ္ ေသး တယ္ မေလး ၌ရွားက သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ ကို လဲ သိတိ ရပါ ရဲ့ ငါ့ကိုတစ္ ခါ ကေလ ျမန္ မာ ျပည္ က ဆရာ ဝန္ တစ္ ေယာက္ ကါ တို့ ေဆး ရံု မွာ ဆယ္ နွစ္ လုပ္ သြား တာ ေပါ့ သူ့ နာ မည္ က xxxxxxx ဆိုျပီး  ေတြ့ ရင္ ါ တို့ တိ ရတယ္ ေျပာ ေပး ပါ ေနာ္ လို့ ျမန္ မာ ျပည္ က လူ ေတြ နဲ့ ေတြ့ ခြင့္ ရ ရင္ဖစ္ ျဖစ္ သူ တိ့ု အခ်င္း ခ်င္း ျဖစ္ ဖစ္ ေျပာ ေန ႀကမွာ ဘဲ  ဟို မွာ ေတာ့  ငါက ဆရာ မႀကီး ေပါ့ လက္ ညိုး ညြန္ ရာ ေရ ျဖစ္ တယ္ဒီ မွာ ေကာ ဟိီး ဟီး ဆရာ ႀငကီး ပါ ဘဲ အသ္ႀကီးလို့ေလဆရာႀကီး ဦးဝင္း ျမိုင္ NEURO. က ငါ့ ကို အျမဲ ဆရာ မႀကီးေခါ္တယ္ 

ဒပါ ဘဲ ေလ ငါ သိတ္ ေပ်ာ္ ဲ့ တယ္ တသ္ နာ ီ၂တစ္ဆယ္ ဘလက္ taxi နဲ့ပတ္ ျမို့ လံုး ကိုပါတိ ကားဆရာ က မႀကည္ ဘူး သူ က ငါ့ကို တစ္ ေန ရာ ပို့ ထိုင္ စား တစ္ နာ ရီ မနိပ္ ခန္း ပို့ ထိုင္ ေစာင့္ တ္ နာ ရီလုပ္ ခ်င္ တာ ငါ က ေလ်ွာက္ သြား ေတာ့ ခုစ္ နာ နစ္ ရီ ႀကာ ေတာ့  bonus ပို ေပး လိုက္ ရတယ္ တန္ ပါ တယ္ အဲ သည္ ျမို့ နား က ကမ္း ေျခ လိုက္ ပို့ တယ္ local ေတြ ရဲ့ ကမ္း ေျခ ေပါ့ အ ရမ္း ေပ်ာ္ စ ရာ ေကာက္း တာ ဘဲ ရံုး ပိတ္ ရက္ ဆိ ေတ့ ည္ လိုက္ တာ ဝက္ ဝက္ ကြဲ ေညာင္ ေခ်္း သာ လို ဘဲ ေနာက္ဆံုး  ferry ရဲ့ ေရွ့ တစ္ ီး ကိုဖံုး ဆက္ ျီး ေပာင္းရတယ္ အေပ်ာ္ လြန္ လမ္း ေတြ ပိတ္ ေန လို့ စကာ ပူဘအိမ္ ျပန္ေရာက္ ေတ့ ည ၁၁ နာ ရီ လမ္း မွာ ဟမ္ Harbour front နား မွာ ညစာ  hamburger ဝယ္ စား ခဲ့ တယ္ ါ က burger သိတ္ ႀကိုက္ တာ ရန္ကျန္ ဘာ ဂါ ေတြ နိုင္ ငံ ျခား ဘာ ဂါ အဆင့္ မမွီ ေသး ဘူး ငါ စား ရသေလာကိ္ ေပါ့ ေလ သူ မ်ား ေတြ က batam မွာ ညအိပ္ ႀကတယ္ ငါ ေတာ့ မထူးဘူး ေလစကာ ပူ အိမ္ ျပန္ လာ ည သန္း ေကာင္ ျပန္ ေရာက္ ေပ်ာ္ လိုက္ တာ ငါ က ဒါ မ်ီုး လုပ္ ခ်ကင္ တာ ငါ ရန္ ကုန္ မွာ မေပ်ာါာ္ ဘူး ပစကာ ပူ မွာ ပိုက္ ဆံ ိတ္ တစ္ လံုး  credit  cards မ်ိုး စံု နဲ့ အိတ္ ထဲ ကို စကာ ပူ တစ္ ေထာင္ ေလာက္ ထည့ ျပီား အား တိုင္  Travelling လုပ္ လို့ ရတာ ငါ ိတ္ သေဘာ က်တယ္ ကိုယ္ လံြတ္ သိတ္ လြတ္ ဘယ္ သူ့ကို မွ စိတ္ မပူ ရ အိမ္ အတြက္ ေစ်း ဝယ္ ေပး ခဲ့ ရတာ ေတြလူ အား လံုး အတြက္ စစစဥ္း စား ေပး ရတာ ေတြ အေဝး ေျပး ကား ႀကီး ေတြ ေပါ္ တက္ လိုက္ တာ နဲ့ ရန္ ကန္ သူ နိုင္ ငံ ခား ျပန္ ႀကီး ဘု ရားဒစာ ေတာက္ ေလ်ွာက္ ရြတ္ ရတာနိုင္ ငံျခား မွ ငါ့ဘဝ သာ ယာ တာ မ်ား ဘု ရား ျရွိ ခိုး ႀသကာ သ ေတာင္ ျပန္ လာ ျပီး ေတာ့ ရြတ္ ႀည့္ တာ အျမီး မေမါက္ မတည့္ ဘူး လည္ ေန တယ္ အခု ေတာ့ ဘု ရား ျရွိ ခိုး ျပန္ ရသြား ျပီ ရန္ ကုန္ေရာက္ ျအီ ေလ  


--
Sent from Gmail Mobile

Friday, August 12, 2016

Ghost story

သရဲ 
သရဲ ဇ တ္ လမ္း ကို ေရး ရန္ အခိ်န အေတာ္ယူ ရသည္ ခဥ မခအလုပ္ လုပ္ ေသာ ေဆး ရံု သို့ အသိ အစ္ မ၏ ေယာက္ က်ားေဆး ရံု  တက္ ရ ခဥ မသည္ ေသ ခ်ာ ျပုာစု ေစာင့္ ေရွာက္ သည္အဆုတ္ကင္ ဆာ ျဖစ္ ရာ ေမ်ွာ္ လင့္ ခ်က္ မရွိေသာ္ လည္း ေသ ခ်ာ ကု ေပး ျကကါ သည္ ခဥ မ စည္ လည္း ေသ်ခာ ေစာင့္ ေရွာက္ ကု သ ေပး ၏ သက္သာ သေယာင္ နွင့္ ဆင္း သြား ျကသည္ ရက္ အေတာ္ ျကာ ေသာ္ ခဥ မသည္  အိပ္ ေသာ အခန္း ထဲ တြင္ ခင္ တစ္ ေယာက္ ထည္း ရွိေန ေသာ္ လည္း ်နာင္ လူ တစ္ ေယာက္ ရွိ သကဲ့ သို့ ခံစား ရသည္ ခင္ အက်ိ္ လဲ ျခင္ း အိပ္ ျခင္း မ်း တြင္ အခန္း  ထဲ တြင္ လူတစ္ ေယာက္ ရွ သကဲ့ သို့ ခံစား ရ သည္ ခင္ အခန္း ထဲ ရွိ လ်ွင္ တံ ခါး လာဒေခါက္သည္ ထြ္ကျကည့္လေသာ ဘယ္ သူ မွ မရွိ အခန္း ျပင္ ပတြင္ လမ္း ေလ်ွာကါ္သဘ္ ေလွ ခါး မွ ဆင္း သည္ ေလ််ခါး တစ္ ခါး ဖြင့္ သည္ မည ္သူ မ်ွ မရွိ

ေနာက္ ပို ဆိုး လာသည္ အဲ ကြန္း 16 ျဖင့္ အိပ္ ေသာ ခင့္ ကို အဲ ကြန္း ၂၂ ထား ျခင္း မ်ား ၂၅ ေျပာင္း ထား ျခင္ မ်ား လုပ္ သည္ skynet channel ကို ခင္ ဖြင့္ ထား ေသာ္  fox movie ကို channel ေျပာင္း သည္ ဟင္ ငါ ဖြင့္ ထား တာ fox movies ါ ဘာဒျဖစ္ သြား ပါ လိမ့္ ခင္ skynet ဖြင့္ါ ျပီး ေရဝင္ ခ်ိုး ျပန္ ာ လ်ွင္ screen အျကီး ကို အေသး လုပ္ ထား ညည္ ခင့္ ည အိပ္ မီးး ပိတ္အိပ္ သည္ ကို မနက္ မိုး လင္ လ်ွင္ ညအိပ္ မီး လင္း နေသည္ ကို ျမင္ ရသည္ ခင္ အျပင္သြးလွင္ မီး အာူ လံုး ပိတ္ ခဲ့ ေသာ္ လာည္ ျပန္ လာ လ်္ အခန္း မိး လင္း ေနသည္ ခင္ သည္ ပထမ ေျကာက္သည္ ေနာက္ ေတ့ စိတ္ ဆိုး လာ သည္ ဒင္း က ငါ့ အခန္း ထဲ ဘာ ဝင္ လုပ္ေနတာ လဲမိတ္ ကပ္လိမ္း  ရင္း စဥ္းစာ  ေဒါ သထံက္ ာရာကဲ ေကာင္း ျပီ သရဲ နင္ ငါ့ အခန္း ထဲ ရွိနေနတာ မွန္ ရင္ ရွိတာ သက္ေသျပ ဟု အသံ ထြငက္ ေျပာ လိုက္ ရာ ခဏ အျ ခင့္ မ်က္ေစ့ ေရွု့ သို့ စာ ရြက္ ကလး တစ္ ရြက္ ေရာက္ လာသည္ သူ 
ရွိေျကာင္း သက္ ေသ ျပ လ္ုက္ သကဲ့ သို့ ျဖစ္ စ္ည္ 
 ခင္ သည္ စိန္ ေခါ္ ျပီး သ ရဲ က ူ ရွိသည္ ဟု ဆို ေသာ္ ဘာဒဆက္ လုပ္ ရမာည္ မသိ သရဲ ကို စိန္ ေခါ္ ျပီး တ္ကယ္ ရွိသည္ ဆိ ေသာ္ လန့္သြားသည္ ဒင္း ကလည္း မဆင္း ေနာက္ ဆံုး ခင့္ ဆရာ ကမဆလ ကို တိုင္ ပင္ တင္ ျပ ရာ ထို စရဲ ဘယ္ ကလာ နည္း အရင္ကဒီ အိနမတြင္ သ ရဲ မရွိ ယခု ဘယ္ ကလာ နည္း ကမဆလက ေဆး ရံုက လိုက္ လာ တဳုဲ့ သရဲ ျဖစ္ မယ္ အခု တစ္ ေလာ ေဆ ရံု က ဘယ္ သူဒေသသလဲ ဆို ေသာ္ ဘယ္ သူ မွ မေသ ဒါ ဆို နီးးစပ္တာ ဘယ္ စး ေစ ဘို့ ရွိစလဲ ဆို ေသာ္ ထို အဆုတ္ကင္ဆာ ကို သတိ ရသည္ သူ ေတာ့ ရွိတယ္ ဒါ ေပမဲ့ ဆင္း သြား ျပီ ဆို ရာ ဖံု ဆက္ ျကည့္ ေသာ္ ျပီး ခဲ့ ေသာ ရက္ ပိုင္း က အိမ္ မွာ ဘဲ ဆံုသြား ေျကာ္င္း သိ ရသည္ ထို သူသည္ စည္ ဗုဒဘာဒသာ ျဖစ္ ျပီး အမ္ေထာင္ ဘက္သည္ မူ စလင္ ျဖစ္ ရာ ခ်က္ ခ်င္း မူ ဆလင္ လိ ုခ် သြား ျဖင္း ျဖင္သည္ ဟု သိ ရသည္ မူဆလင္ လို မခ် ပါ ရန္ မွာ ခဲ့ ေသာ္ လည္း ေသ မွေတာ့ ဘာ မွ မတတ္ နိုင္ စိတ္ ျမန္ေသာ ကမဆလ သည္ လို အိမ္ သ္ို့ သြး ေရြ့ ဟ
ထို လူ ခင့္ အခန္း ထဲ ေရာက္ ေနေျကာင္း သြား ေျပာ ရာ စိတ္ ဆိုး မည္ ဧကန္ မု ခ ျဖစ္ မည္ ထို သူ့ မိန္း မသည္ သူ့ေယာက္ က်ား ကို အရိပ္ အေယာင္ ျပျမင္ ရ ရန္ ေမ်ွာ္ လင့္ ေန ခ်ိန္ တြင္ ခင္ ထင္ ေသာ ထိုသူ ကေတာ ခင့္ အခန္း ကို ေျဗာင္း ဆန္ေအာင္ ေမွြသည္ 

ျဖစ္ နိုင္ ဖြယ္ ရွိ သည္ မွာ ထို အခ်ိန္ က ရက္ မလည္မည္ ေသး မးူဆလင္ လို သျဂိုလ္ လိုက္ ရာ ဘုန္း ျကီး ပင့္ အမ်ွေဝမေဝ မေသခ်ာ ကမဆလသည္ ထို အစ္ မကို ဘုနး ျကီး ပင့္ အမ်ွ ေတဝ ရန္ ေျပာ သည္ ခ္တို့ အိမ္တြင္ လည္း ထို ရက္တြင္ ရက္ လည္ ေသာ ေန့တြင္ ဘုန္း ျကီး ပင့္ ကာ အား လံုး ေသ သတဝါ မ်ား ကို အမ်ွေပး ေဝ ၏ မူ စလင္ ကို ယူ မိေသာ ဗု ဒဘာဒသာ ၏ ဒုတ္ ခပင္ လား မသိ ခင္ သ္ လည္း ဘု ရား စင္ ေရွ့တြင္ ထိုင္ ကာ ခင္ ျပု သမွ ကု သိုယ္ အို့ ဖို့ ကို ထို သူ အား အမွ ေပး ေရြ့ သာ ဓု ေခါ္ ပါ ရန္ ေျပာ ရသည္ ဆြမ္း က္ေသာ ေန့ ကခင္ ေဆး ရံု Duty ရွိေသာ ေျကာင့္ အိမ္ မွာ မရွိ လိုက္ ထို အစ္ မ အိမ္ ကလည္း ဘုန္း ျီး ေက်ာင္း တြ္ ဆြမ္း ကပ္ ရန္ စီ စဥ္ထားဒသည္ ဟု ေျပာ သည္ကမဆလ ကေတာ့ ထို သူ အဆံုး တြင္ ဘယ္ သြား ရ မွန္း မသိ ဘဲ အျပု စု ေကာင္း ေသာ ခင့္ေနာက္ လိုက္ လာ ကာ ူ့ အား အမ်ွ ေပး ေဝ ရန္  remind လုပ္သည္ ဟု ယူဆသည္အမ်ွ ေဝျပီး ေနာက္ ပိုင္း ခင္ ္ အခန္း ထဲ တြင္ အေတာ္ ေဘး ျငိမ္း ခ်မ္း မွု ျပန္ ရ သည္

ဆြမ္း ကပ္ ေသာ ေန့ က ခင္ ေဆး ရံု Duty အဝင္ တြင္ parking ဝင္ ရာ ဝုန္း ကနဲ အေရွ့ သို့ ဆြဲယူ က အေရွ့ ဘန္ နွင့္ အကာ ကို ဝင္ တိုက္သ သည္ ကမဆလ က ထို ေန့တြင္ ရပ္ ထား ေသာ ကား ကို ဝင္ တိုက္ ျပီး သံုး ေသာင္ ေလ်ွာ္ရသည္ ဘာတိုက္ ဆိုင္ မွန္း ေတာ့ မသိ သုူ့ ကို လည္း အမ်ွေပးေဝ ရေသး တယ္ ထို ေန့တြင္ ခင္ တို့ နွစ္ ေယာက္ လံုး minor ကား တိုက္ ျကသည္ ကေတာ့ အေျဖ မရွိေပ နွူတ္ ဆက္သြား သည္ ထင္ သည္


--
Sent from Gmail Mobile

Tuesday, August 9, 2016

Memory August 2014

ရန္ကုန္ ကြန္နက္ရွင္နဲ႕က company ဘယ္နစ္ခုဘ ဲဝင္ဝင္ ၁၅၀၀ က်ပ္နဲ႕ဘဲ ေရာငး္ေရာငး္. သံုးကဒ္ ၁၅၀၀ နဲ႕ဘဲ ေရာငး္ေရာငး္ မေကာငး္တဲ႕ကြန္နက္ ရွင္ကိုဝယ္ရမွာ စိတ္ပ်က္မိတယ္ ဝယ္ဘို႕ဘဲ အားလံုးၿပင္ထားတယ ္ အုိင္ဖုန္း 5s သံုးေနတယ္ 4s ကုိ ၿပင္ထားတယ္ I pad mini ကုိ ဘက္ထရီၿဖည္႕ထားတယ္ စလံုးနစ္ရာတန္ နုိကီရာကို ဘက္ထရီထည္႕ထားတယ္ ဝယ္မလိဳ႕ဘဲ ဝယ္မွာပါ အုိရီဒူးၿဖစ္ၿဖစ္ တယ္လီေနာ္ၿဖစ္ၿဖစ္ ဘာၿကီးဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ သံုးလုိ႕ရရင္ထည္႕မွာဘဲ. အားမေပးခ်င္ပါဘူး လုိ႕ ဖင္ပိတ္မၿငင္းခ်င္ဘဲ ကိုယ္႕ေၿမ ကိုယ္႕ေရ ကုိယ္႕လူမ်ိဳး ကိုယ္႕လူကို အားေပးခ်င္ပါတယ္ ကုိယ္႕လူက ခ်ာရင္ေတာ႔လဲ အက်ိဳးစီးပြားထိခုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ႕ လဲ ဒါေတြ မေၿပာခ်င္ဘူး ဒါေပမဲ႕ သံုးဘုိ႕အသင္႕ၿပင္ထားတယ္ လက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ထာတယ္ ေခၚမႀကားေအာ္မႀကား ႀကားလား ႀကားတယ္ ႀကားလားႀကားတယ္ နဲ႕ၿပိးသြားတဲ႕ viber ေတြ သံုးရက္ ကို တစ္ေသာင္း ကုန္တဲ ႕တယ္လီဖံုးန္ကဒ္ေတြ ႀကာေတာ႕စိတ္ကုန္လာတယ္။ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိတဲ ဘဝကို စိတ္ကုန္တယ္။ စိတ္ကုန္ေတာ႕႔ဘာလုပ္ရမလဲ ဘာမွ မလုပ္နုိင္ပါဘူး ခံဘုိ႕ဘဲ တူၿဖစ္တံုးခအဲေလ ေပၿဖစ္တံုးခံလုိက္ဦးေပါ႕ တူၿဖစ္တဲ႕အခါက်ေတာ႕လဲ ထုရမွာဘဲ အဲသည္အခါမွ သနားစရာေလး ထုိင္ေနရင္ေတာ႕လဲ သနားရခက္တယ္။

ႈI phone os အသစ္ install မလုပ္ရဲဘူးလ မ္းတစ္ဝက္မွာတင္ ဂန္႕သြားဘို႕မ်ားတယ္။  ဖဘ အသစ္ install မလုပ္ရဲဘူး. လည္ရင္း လည္ရငး္ လည္ေနရင္းနဲ႕ရွိတာေလး သံုးမရၿဖစ္သြားမယ္။ os 7. 1 အလုပ္ေကာင္းလုိ႕ၿမန္မာလိုဖတ္ရတာ သိတ္ဒုတ္ခ ေရာက္သြားတယ္။ အရင္တံုးကေအးေအးေဆးေဆးဖတ္လို႕ရတယ္ အခုေတာ႕တစ္ခါဖတ္မယ္ဆုိရင္ တစ္ခါ my font ကို Install လုပ္ေနရတယ္ jail break မလုပ္ခ်င္ဘူး ကိုယ္႕ဒုတ္ခနဲ႕ကို. 4s တစ္ခုကိုလံုးဝ oS အသစ္မထည္႕ဘဲ ထားတယ္ ၿမန္မာလုိဖတ္ေနရတာေအးေဆးေနတာဘဲ တုိ႕ၿမန္မာေတြ ဒီေလာ္ကမညံ႕ပါဘဲနဲ႕ အခုထြက္သမွ် Os ကုိ ၿမန္မာလို ဖတ္မရၿဖစ္ေနတာေတြ ကူညီေပးသင္႕တယ္ လဒ္ မစားသင္႕ဘူး။ 

ကြန္ကရစ္ဘုတ္အုတ္ သြားဝယ္တယ္ ၿခံထဲ ခင္းရမွာေပါ႕ ပိုလွသြားမယ္။ သန္႕လဲသန္႕မယ္ ကြန္ကရစ္အၿပင္လိုက္ ဘာလို႕မခင္းသလဲ ဆုိရင္ အုတ္ဆုိေတာ႕ ႀကားထဲမွာ ေရဝင္သြားမယ္ ေရစိမ္႕မယ္ ေရမဝင္ဘူး ကြန္ကရစ္အၿပင္လုိက္ဆုိေတာ႕ ေရဆင္းစရာမရွိေတာ႔ေရညွိတက္မယ္ high pressure pump နဲ႕ထုိးခ်ရမယ္။ဒါေပမဲ႕ အားလံးုက ေနာက္ဆံုးေတာ႕ပိုက္ဆံဘဲ လူလုိတယ္ maintenance လုိတယ္။ 

ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္ လက္လုပ္ အုတ္ဘုတ္ ပစၥည္းသိတ္မေကာငး္ဘူး။ စက္နဲ႕လုပ္တာ ပိုေကာင္းတယ္ ငါေရာက္ခဲ႕ဘူးတ႕ဲ ဆုိင္ေတြ အေနအထားအရေပါ႕ company အႀကီးႀကီးတစ္ခုဆီေ ရာက္သြားတ္ယလုိခ်င္တဲ႕ အုတ္ရဘုိ႕ ရက္ ေလးဆယ္ ေစာင္႕ရမယ္ ဘုရား တမိတယ္ ဒီလုိမွန္းသိ အေစာႀကီးကတည္းက မွာထားတယ္ အခုေတာ႕ ရက္ေတြ အလကားပုတ္တယ္ ပိုက္ဆံေတြ ပုိကုန္တယ္။ ကုိယ္႕ဘက္က နစ္နာမွူေတြ ရွိတယ္။ လုိရင္းမွာ ညွိႀကတယ္ ညွိႀကတယ္ ရပါတယ္ ညွိလုိ႕  customer ဘက္က အကုန္ သည္းခံရတယ္ ၿပိဳင္ဘက္ သိတ္မ၇ွေသးဘူးေလ.  ရွိလဲ ခလုပ္နီပ္ဘုိ႕နံပါတ္ မသိေသးဘူး ခုေတာ႕သိသမွွ လူ ဖံုးနံပါတ္ေတာင္းတာဘဲ လုိရင္ နိပ္ရမယ္ အခုပိုစ္ ဖတ္မိတဲ႕ သူလဲ ဖံုးနာပါတ္ ထားခဲ႕ပါ လုိရင္ ခလုပ္နိပ္ရမယ္ ခလုပ္နိပ္တတ္ရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ အဆင္ေၿပတယ္ မနွိပ္တတ္ရင္ပင္ပန္းတယ္။

စာခ်ဳဴပ္သိတ္ခ်ဳပ္ႀကတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမွာဘာလုပ္လုပ္ ခ်ဳပ္ႀကတယ္။ ဟုိ ဟာလုပ္လဲ ခ်ဳပ္ ဒီဟာလုပ္လဲ ခ်ဳပ္ ေနာက္ဆံုးခ်ဳပ္ၿပီး မဟုတ္တာ လုပ္ေတာ႕လဲဘာတတ္နုိင္ႀကေသးလဲ မသိဘူး။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ ေတြ႕တာ က ေတာငး္သမွွ် ေပးပါရဲ႕နဲ႕ ဆုိက္ အေရာက္ပစၥည္းအပို႕ မွာ ကုိယ္က အလံုး ၁၀၀ မွာရင္ နစ္လံုး ပ်က္စီးခဲ႕ရင္ customer က ေပးရမယ္ အလံုး ၁၀၀၀၀ ဆုိရင္ အလံုး ၂၀၀ ပစည္း ပ်က္စီးခဲ႕ရင္ customer ကဘဲ ေပးရမယ္ဆုိဲတဲ႕စာခ်ဳပ္ကို အုတ္ေတြ ပစည္းေတါခ်တာမွာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က လက္မွတ္ထုိးေပးႀကရတယ္ ဆုိတာကို ေတြ႕တယ္။ အလံုးေရအတြက္ထက္ sale ဘက္ကေန သူတို႕ဘက္ကေနကာထားတာ ကိုေတြ႕ရတယ္။ customer ဘက္က right မရွိဘူး။ ဦးနာေအာက္ေခတ္ကုိ ၿပန္ေရာက္ခ်င္တယ္ အိမ္အေဗရာက္ပို႕ေပးပါမယ္ ေမတာ လက္ေဆာင္ အလံုး ၁၀၀ထည္႕ေပးပါ႕မယ္ လက္ကိုင္ပုဝါလဲ ကမ္းပါ႕မယ္ ၿဖစ္ဘုိ႕အတြက္ competitor လုိအပ္တယ္ ဒီ ၂% ကုိ လဲ ရန္ကုန္မွာ ေအးေအးေဆးေဆး လက္မွတ္ထုိးေပးေနႀကတာကို ေတြ႕ရတယ္ စကာပူက ၿပန္လာတဲ႕ ငါတုိ႕သာ ဆူဆူပူပူလုပ္ေနတာ. customer right ေတြ ဘာေတြ နဲ႕မႀကားခ်င္ဘူး မေပးခ်င္ရင္ မေရာငး္ဘူး  ဆုိေတာ႕မွာ ေရာငး္ပါ အစ္ကုိ ရယ ္က်ြန္မ က ပစ၁စည္းလုိခ်င္လုိ႕ပါ ေၿပာမိတာေတြ ေဗြ မယူပါနဲ႕ေနာ္ အာဘြားဆုိၿပီးဝယ္ရတာ ေအာ ္ ဒုတ္ခ. 

ပိုက္ဆံရွာရခက္တယ္ စကာပူကု ိသြားတာ လြယ္တယ္ပညာရွိတဲလူတစ္ေယာက္အတြက္ ဘြဲ႕ကေလးတစ္ခု ပိုက္ၿပီး ကုိယ္႕ပညာနဲ႕ especially အင္၈်င္နီယာ ေတြ အိတ္ကေလးတစ္လံုးဆဲြၿပီး ေလယဥ္ေပါ္္တက္သြား ဟုိေရာက္ရင္ အလုပ္ရတာဘဲ အလုပ္အကိုင္အခြင္႕အလန္းေပါတယ္ ပိုက္ဆံရတယ္။။ သံုးမကုန္ဘူး စုနိင္တယ္။ ဒီၿပန္လာေတာ႕ ဘယ္က စလုပ္ရမယ္ဆုိတာ မသိဘူး တသိန္းခြဲ ေလာက္ဘဲ ေပးနုိင္မယ္ထင္တာဘဲ။  လခက စကာပူရဲ႕သံဳးပံဳတစ္ပံုေတာင္မရခ်င္ဘူး လူသံုးကုန္စရိတ္က စကာပူထက္ၿမင္႕တယ္ ၿမင္႕ၿမင္႕ေနခ်င္တယ္ဆုိရင္ေပါ႕. ရရစားစား ရတာ သံုးေနႀကရတာဘဲ တုိက္ခန္းတစ္ခန္းၿဖစ္ဘုိ႕ခက္တယ္။ ငါတုိ႕ ဟုိေခတ္က ဝါသနာပါရင္ တစ္နစ္ကို တုိက္ခန္းတစ္ခန္း အပ်င္းေၿပဝယ္ေနလုိ႕ရတယ္ ဒါေပမဲ႕ မဝယ္ႀကပါဘူး ေတာ္ရံုတန္ရံု စိန္ေတြ ဝယ္. ခရီးေတြ သြား အမ်ိ္ဳးေတြ ေခၚ တစ္နစ္ကုိ ေဒါဴလာတစ္ေသာငး္ေလာက္ အသာေလး ၿဖဳန္းလုိက္ႀကတာဘဲ ၿပန္ေရာက္မွ ဝယ္မယ္လုိ႕စိတ္ကူးတဲ႕လူေတြ မဲြ႕ကာၿပာကာက က်တာဘဲ ဟုိေခတ္က ေဒၚလာတစ္ေသာငး္နဲ႕ဝယ္တဲ႕ တုိက္ခန္းက အခု အခ်ိန္မွာ ေဒၚလာတစ္သိနး္ေလာက္ေပးရမယ္ ေဒၚလာတစ္သိနး္တန္ ေၿမႀကီၚက ဟုိတံုးက ေနရာေကာငး္ရေပမဲ႕ အခုက တစ္ေန႕တစ္ၿခား ေ၇ြ႕လ်ားလာလုိက္တာ တသိန္းကို ေတာင္ဥကလာ . အခု ေတာင္ဥကလာကေန ေၿမာက္ဒရံု ေၿမာက္ဒရံဳ သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္က အခု နစ္ေေထာင္ေက်ာ္ေခၚေနတယ္။ 

ကြန္ဒုိေတါ က သိန္းငါးေထာင္ ရွိတာေတါ ရွိေနတယ္ ဘယ္သူေတြ ဝယ္မလဲ ေတာ႕ကုိယ္႕ဘာသာကုိယ္ဘဲ ေမးႀကည္႕ေတာ႕ငါေတာ႕မသိဘူး ကုမနီက ေရာငး္ေနတာေတြ ဝယ္ေနႀကတာဘဲ Land အေၿခအေန ေမးဘုိ႕ေမ႕ေနႀကတယ္ အစုိးရက ဆီကေန ဘယ္နစ္နစ္နဲ႕ယူထားတာလဲ ေမးရမယ္ ဂရန္နဲ႕ Lease ဆုိတာ ကြာတယ္ဆုိတာေမ႕ေနတယ္။ ငါ႕တစ္သက္ ေနရတာေပါ႕ ဆုိေပမဲ႕ငါ႕တစ္သက္ ေနာက္လူကို ေပးခဲ႕လုိ႕ရတယ္ မလိမ္မာရင္ လဴွခဲ႕မယ္ဆုိလုိ႕အခု လိမ္လိမ္မာမာေနရတယ္ က ဘရက္ဒပစ္ကို အားက်တျ႕ေမာင္ အခု ေသေငွးႀကီးေတြ ကို အားက်ေနတယ္ ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ကိုယ္႕ဘာသာကုိယ္အလုပ္လုပ္ရမယ္။ သူမ်ား ဆီက မယူရဘူး အလုပ္လုပ္တဲ႕လူကိုဘဲေထာက္ပံ႕မယ္မလိမာလုိ႕ကေတာ႕ ကမွာ႕ေသေငွးႀကီၚေတြ လုိ လွဴပစ္ခဲ႕မယ္စိတ္ကူးေနတယ္ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာလုိ႕လဲ ေတာ႕မသိဘူးကပ္ေမးရမွာဘဲ.

ေယာက်ာ္းဆုိတာ အေခ်ာ႕ႀကိဳက္တယ္ သူတို႕ေၿပာခ်င္ရာေၿပာဘုိ႕အတြက္ မိန္းမယူထားတာ မိန္းမ topic စိတ္မဝင္စားဘူး သူ႕ topic ဘဲသူ စိတ္ဝင္စားတယ္ မိန္းမ topic စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုတာ ငယ္ငယ္က အဲသည္တံုးကေတာ႕ ရည္းစားေၿပာသမွ် နားေထာင္တာဘဲ ေမာင္ရယ္ အိမ္က ေႀကာင္ကေလးကေလးကေလ ဆုိလဲ နားေထာင္တာဘဲ မီးဖုိေခ်ာင္ေရစင္က လဴွပ္တုတ္လွဴတ္နဲ႕ဆုိဲလဲနားေထာင္တယ္ . အေမက ဆူတယ္ဆုိလဲ အုိေကတယ္ အုိ ေၿပာခ်င္ရာ ေၿပာ အကုန္နားေထာင္တယ္ အခုကေတာ႕ကြာ  ငါစိတ္မဝင္စားဘူးဆုိရင္ ရပ္. ေသေႈငွး ေယာက္်ားေတြ ေမာက္မာတတ္သလားဟင္။  ေသေငွးကေတာ္ကေတာ႕ေလွ်ာ႕ပါတယ္။


--
Sent from Gmail Mobile

Sunday, August 7, 2016

Memory

မေလးရွားက သူငယ္ခ်င္းဆီက စ ာရတယ္ မေမွ်ာ္လင္႕ပါဘူး သူတုိ႕ငါ႕ကုိခ်စ္မွန္းငါသိတယ္။ ေရာက္ခါစကေတာ႕နုိင္ငံၿခားသား ေရာက္လာတာ စိမ္းတာေပါ႕ ဒါေပမဲ႕ဘယ္ေလာက္စိမ္းစိမ္းႀကာေတာ႔လဲက်က္သြားတယ္ဘဲငါ႕ကိုခင္ႀကတယ္. ငါက စကားသိတ္မေၿပာဘူး ေနရာလဲမယူဘူး. ေရာက္တဲ႕ေနရာမွာ အဆင္ေၿပေအာင္ေနတယ္ ကိုယ္က ေဖာင္ဖ်က္ၿပီးစကာပူလာတာ ဆုိေတာ႔ ဒီေဖာင္ကု ိထပ္ဖ်က္လုိ႕မၿဖစ္ဘူး ဘာၿဖစ္ၿဖစ္ ငါမၿပန္ဘူးဆုိတဲ႕ ခံယူခ်က္ရွိတယ္ ၿဖစ္သမွွ် ပန္းနဲ႕ေပါက္တယ္လုိ႕ဘဲ ခံယူတယ္ အခ်ိန္တန္ လခရတယ္ ငါလုပ္ခ်င္တဲ႕ ဆရာဝန္ လုပ္ခြင္႕ရတယ္ သည္းခံတယ္ ႀကာေတာ႕လဲသူတို႕ ငါ႕ေစတနာ ကို သေဘာေပါက္လာတယ္။ ငါၿပန္ေတာ႕သူတုိ႕တားႀကတယ္။ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ွဳးိနဲ႕တားတယ္ ၿပန္ဝင္ဘိဳ႕မလြယ္ဘူးေလ. ဒီေနရာေရာက္ဘုိ႕လဲ မလြယ္ဘူး ငါလဲ အလုပ္ထြက္စာတင္ဘုိ႕ဆယ္ရက္ေလာက္ အခ်ိန္ယူရတယ္ စာရိုက္ဘုိ႕ သံုးေလးရက္ အခ်ိန္ယူတယ္။ အလုပ္ထြက္ဘုိ႕ေလွ်ာက္လြာတင္ရတယ္ တစ္လ ႀကိဳအေႀကာငး္ႀကားရတယ္ အခုအေႀကာငး္ႀကား အခုထြက္ရင္ တစ္လ စာ ေရာ္ရတယ္ တစ္လ NOTICE ေပးရင္ တစ္လ စာလဲရတယ္။ အလုပ္ထြက္မယ္ ေၿပာထားော႕သိတ္လဲ မခုိင္းေတာ႔ဘူ ငါလဲ တစ္ကယ္စိတ္ထိခုိက္ပါတယ္ ထြက္စာ ကို သြားတင္ဘို႕ သြားလုိက္ လမ္းတစ္ဝက္ကေန ၿပန္လွည္႕လာလုိက္. ရံုးခန္းနဲ႕ နီးသြားလုိက္ ၿပန္လွည္႕လာလုိက္. ေပးလုိက္တာ က လြယ္တယ္ သူတို႕နုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ ဆုိတာ ငါနားမလည္တဲ႕ ဘာသာရပ္ရွိတယ္ မလုပ္ခ်င္ရင္ အတင္းအႀကပ္မတားဘူး ထြက္ခ်င္ရင္ အေႀကာင္းႀကား ေပးထြက္တယ္ ။ သူတို႕ဘက္ ကၿဖဳတ္ခ်င္ရင္လဲ အေႀကာငး္ႀကားတာဘဲ ထြက္ရတာဘဲ။ ငါငိုတယ္ ။ ထြက္စာမေပးခင္ Department head ကုိ personal အရင္ေၿပာတယ္။ ထြက္ခ်င္တယ္ ဘာလုိ႕ထြက္ခ်င္လဲ.ေမးတယ္ သူဘာကူညီရမလဲ ေမးတယ္ ဘာမေက်နပ္တာ ရွိလဲ ေမးတယ္ ေၿဖရွငး္ေပးရမလားေမးတယ္ လပိုင္း ခြင္႕ယူခ်င္လားေမးတယ္ ေကာင္းႀကပါတယ္ ငါ႕ဘက္ က ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေသခ်ာရဲ႕လားေမးတယ္ ငါဝမး္နည္းသလုိ ငါ႕အထက္ အရာရွိလဲ ဝမ္းနည္းတယ္ အားလံုးဝမ္းနည္းႀကတယ္။ တားမရဘူးဆုိရင္ေတာ႕ ထြက္ပါ. ၿပန္လာခ်င္ရင္ လဲ ေၿပာေပါ႕လုိ႕ ဆုိတယ္။ ထြက္မယ္လုိ႕ဆံုးၿဖတ္ၿပီးေတာ႕ စာေပးလုိက္ၿပီးေတာ႕ ရင္နဲနဲေပါ႕သြားတယ္ ငါဘယ္သူ႕မွ မေၿပာဘူး ငါ႕ကိုလာအားေပးမွာ စုိးလု႕ ိဒါေပမဲ႕ နံရံမွာ နားေတ ြ ရွိတယ္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္သိကုန္ႀကတယ္ ငါ ကိုၿမင္ရင္ hug လာလုပ္တယ္ ခရယ္ ဘယ္လုိ ၿဖစ္တာလဲ ့့့hug လုပ္ရင္ ငါမ်က္ရည္ဝိုငး္ၿပီ. တစ္ကယ္ပါ decades ဆုိတဲ႕သံေယာဇဥၤဟာ နည္းတာ မဟုတ္ဘူး ။ ငါမ်က္ရည္ဝုိငး္ရင ္ူတို႕အားေပးႀကတယ္။ ငါ႕ကုိဘာမွလဲ သိတ္မေၿပာေတာ႕ဘူး မခုိင္းေတာ႔ဘူး လူပိုထားေပးတယ္ ငါစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ထားတယ္ အဲဒီတစ္လ ငါဘာမွ သိတ္မယ္မယ္ရရအလုပ္မလုပ္ခဲ႕ရဘူး နစ္ေယာက္ထားရမဲ႕ေနရာသံုးေယာက္ထားေပးတယ္ ငါလုပ္ခ်င္လဲ ၿဖစ္တယ္ ငါမလုပ္ခ်င္လဲၿဖစ္တယ္။ နုိင္ငံတစ္ခုက ဆုတ္ခြာတယ္ ဆုိတာ မလြယ္ဘူး ။ ငါ႕ကို အသိမေပးဘဲ သူတို႕ တိတ္တိတ္ကေလး fare ware party လုပ္ဘုိ႕ တုိင္ပင္ႀကတယ္။ ငါ႕ကို လုပ္ခိုင္းေတာ႕ငါက မလုပ္ဘူးေလ ဘာလုိ႕မလုပ္ဘူးလဲ ေမးေတာ႕ ငါမငိုခ်င္ဘူးလုိ႕ငါေၿဖတယ္ ငါဟာ စိတ္မာသလုိ စိတ္လဲ နုတယ္ လူတစ္ေယာက္ၿဖစ္ေတာ႕ဝမ္းလဲ နည္းတတ္တယ္ အတင္းဘဲ သူတုိ႕ဘာသာ သူတို႕စီစဥ္ၿပီး fare ware လုပ္တယ္။ ငါ႕ကို ေနာက္ဆံုးမွ အေႀကာငး္ႀကားတယ္ တက္ေရာက္ဘုိ႕အားလံဳးစီစဥၤၿပီးမွ အေႀကာငး္ႀကားတယ္။ department က လူအားလံုးလာတယ္ ပံုမွန္အားၿဖင္႕ လူအားလံုးလာေလ႕မရွိဘူး အားလံုးမွာ ့့့heavy job ကုိယ္စီရွိႀကတယ္ ဒါေပမဲ႕ သူတို႕အလုပ္သူတို႕ဖ်က္ၿပီးလာႀကတယ္။ အနည္းဆံုးဘယ္လုိမွ မအားတဲ႕သူေတာင္အၿမန္ဆင္းလာၿပီး ဝင္ join တယ္ ဒီေလာက္ လူစံုတဲ႕ fare ware မရွိဘူး ငါ department ့heaad က ငိုမလုိ မ်က္နာပ်က္တယ္။ သူကအေတာ္ႀကီးဝမန္းည္းသေယာင္ ရွိတယ္ ငါ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက္လည္း ငါဝမ္းမနည္းေအာင္ ေလွ်ာက္ေၿပာႀကတယ္ ငါ႕ကို လက္ေဆာင္ေတြ ေပးႀကတယ္ department head က ေရြၿပားေလး ေပးတယ္ ဟုိတစ္ေလာက မဂၤေလာေဆာင္တဲ ေကာင္ေလးက စိတ္ေကာက္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္တယ္ ငါ႕ကိုလက္ဖြဲ႕တာ နင္႕ေလာက္မႀကိးဘူ ဘာညာတဲ႕ စိတ္ေကာက္တယ္။ ငါလဲ ဓါတ္ပံုရုိက္ခဲေပမဲ႕ အဲသည္ေန႕က အေတာ္ ရိုက္ၿဖစ္တယ္။အားလံုးနဲ႕ဘဲ တစ္သက္ ၿပန္မေတြ႕ရဘူးလုိ႕ထင္မိတယ္။ fare ware party ၿပီးတဲ႕အထိ ငါ႕ department head က ေနတယ္ သူအရမ္းစိတ္မေကာငး္ၿဖစ္တယ္ လူေတာ္တစ္ေယာကို လက္လြတ္ရသလုိ သူလဲ ငါ႕ကိုခ်စ္မွာပါ ငါလည္းခ်စ္ပါတယ္။ ငါ ေဆးရံဳက ၿပန္ကာနီး ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ fadzli က ဖံုးဆက္တယ္။ သူေနာက္ဆံုးဘဲေပါ႕ ခရယ္ ဘဝမွာ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ႀကီးတဲ႕ အနာဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ က်က္သြားမွာပါတဲ႕ နင္စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနပါတဲ႕ အဂ္လိပ္လုိေၿပာတာေပါ႕ မေလးရွားက ဆရာဝန္ေတြ အားလံုးအဂၤလိပ္လုိ ေၿပာတတ္တယ္ မေလးစကားတတ္တယ္။ တရုတ္လုိတတ္တဲ႕ လူေတာင္ရွိေသး. သူတို႕မွာ အဂၤလိပ္ တရုတ္ မေလး အီဒိယ ဘာသာ စကားႀကီးေလးမ်ိဳးရိွတယ္။ ငါတစ္ကယ္လြမ္းပါတယ္ viber မွာ ငါၿမင္ေနရသားဘဲ ငါမေခၚပါဘူး ဝမ္းနည္းတယ္။ ေမ႕လုိက္ခ်င္တယ္။ ဘဝရဲ႕အပိုင္းတစ္ခု
ဒီေန႕ အေတာ္ခင္တဲ႕ poh ဆုိတဲ႕ေကာင္ေလးဆီက အီးေမလ္ရတယ္ သူတို႕နဲ႕ ငါခြဲခြာသြားတာ လပိုင္ရွိၿပီးဘာလုပ္ေနလဲ သတိရပါတယ္ဆုိၿပီး။ ငါခင္ေပမဲ႕ personal ခ်င္းသိတ္မခင္ဘူ းသူ႕မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္ရမလား ဆုိတာေတာင္ ငါက မဖိတ္ပါနဲ႕ ေၿပာတာ သူတို႕ဆီမွာ မဂၤလာေဆာင္ကလဲ seat နဲ႕ ဆုိေတာ႕ ႀကိဳေမးရတာေပါ႕ ငါ႕ဝင္တံုးက သူက အလုပ္သင္ဆရာဝန္ ၿပီးေတာ႕ အထူးကု ၿဖစ္သြားေရာ ငါကေတာ႕ chronic MOဘဲ ဒါေပမဲ႕ ငါေပ်ာ္ပါတယ္ ငါ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေၿပတယ္ ငါေၿပာထးသလုိဘဲ ငါပို္ကဆံရွိတယ္ ဆက္ႀကိဳးစားစရာမလုိဘူး ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္လဲ မရွိဘဲ ငါလုပ္ခ်င္တဲ႕ဆရာဝန္ ငါလုပ္ခြင္႕ရတယ္။ ေယာက်ာ္းရွိတယ္ ေက်နပ္တယ္ဘဝက ႀၿပည္႔စံုတယ္ ။ဘဲြ႕ႀကီၚမရွီေပမဲ႕ ငါေဆးကုတတ္တယ္ ငါ႕ ခ်ာတိတ္က အထူးကု ၿဖစ္သြားလဲ ေအးေအးေဆးေဆးဘဲ သူတိဳကလဲ ငါ႕ကုိ respect ေပးတယ္ အန္မတန္စိတ္ခ်မ္းသာစရာေကာင္းတဲ႕လုပ္ငးန္ခြင္ဘဲ ဒါေႀကာင္႕မုိ႕ သႀကိန္တံုးက ငါအမူးေသာက္ၿပီး ငုိတယ္. သူငယ္ခ်င္းေတြ ကုိလြမ္းတယ္ ေသာက္ၿပီး ငုိတာလား ငုိခ်င္လုိ႕ေသာက္တာလားတစ္ကယ္ငိုတယ္ သႀကန္ေရနဲ႕ အတူ တုိင္ကို ဖက္ၿပီးငိုတယ္။ သူအီးေမလ္ပို႕တာ အန္မတန္ သတိရလုိ႕ပို႕တာ ငါနားလည္တယ္ ငါစာၿပန္မလို႕ဘဲ အဂၤလိပ္လုိမေရးတတ္ေတာ႔ဘူးဆုိတာထက္ ငါသဴ႕ဆီ စာၿပန္ဘုိ႕အားမရွိေသးဘူး


--
Sent from Gmail Mobile

Wednesday, July 27, 2016

27 July 2016

မေလး ရွား မွာ ငါ May bank card. ရွိတယ္  HSBC platinum card ရွိတယ္  still active ဘဲ ပိုက္ ဆံ ကေတာ့ မေလး 100  ringgit ဘဲ ရွိတယ္ Hsbc ကလဲ ေခ်း လို့ ရေသး တယ္ ျပန္ ဆပ္ ဘို့ ေတာ့ လို တာ ေပါ့ internet banking.  က တစ္ လ တစ္ ခါ  Log in ေပး ရတယ္ သံုး လ log in မဝင္ ရင္  deactivate. ျဖစ္ တယ္ အခု deactivate ျဖစ္ သြား လို့ မေလး ရွား ပို ဖံုး ေခါ္ ျပီး အ ဂၤလိပ္ လို ေျပာ ျပီး  activate ျပန္ လုပ္ ရတယ္ရန္ ကုန္ မွာ ေန ေတာ့ျပ သနာ မ ရွိေပမဲ နိုင္ ငံ ျဖခား ထြက္ ရင္  Credit card ကေလး နဲ့ မွ ဆို တာ နား လည္ ေအာင္ဘယ္ လို ေျပာရမလဲ HSBC plantium card ထုတ္ လိုက္ရင္ သြား ျပီ ငါ အခ်ဥ္ မဟုတ္ ေတာ့ ဘူး ဆို တာ နား လည္ သြား ျပီ ပိုက္ ဆံ အထပ္ လိုက္ ကို္င္ေပး ဘို့ ကမဆလ ကစိတ္ ဝင္ စား ေပမဲ့ ငါ ကေတာ့ ခပ္ ေခ်ေခ်ဘဲ ကဒ္ ေလး ကိုင္ ေပး ခ်င္ တာ ျပန္ လာ မွ အဲ သည္ ပိုက္ ဆံ ျပန္ ဆပ္ ဘို့ ခက္ ေတာ့ တာ မေလး ကူ ငယ္ ်င္း ေတြ ဘဲ အား ကိုး ရေတာ့ မွာ ဘဲမန္ မာ ေငြ ေပး ပါ့ မယ္ may bank ထဲထည့္ ေပး ႀကပါ ေနာ္အဲ သည္ ကေန  Hhsbc ကို on line banking နဲ့ ျပန္ ဆပ္ ရမွာ may bank  ထဲ က  Ranggit ၁၀၀ ႀကည့္ ျပီး မ်က္ ရည္ ဝဲ မိတယ္ ဟို တံုး ကဆို ရင္ Ringgit. ေသာင္း ဂဏန္း နဲ့ ေန တာCredit card ဆို တာတလြွားလြွားသံုး ခဲ့ တာ ေပါ့

--
Sent from Gmail Mobile

Sunday, June 26, 2016

26th June 2016

ခပ္ ေခ် ေခ် ဘဲ Ooredo 5.5 Gb ဝယ္ တယ္  5.5 gb အပို ရတယ္ ျပီး ခဲ့ တဲ့ တစ္ ေခါ္က္ က နွစ္ ပါတ္ နဲ့ ကုန္ သြား လို့  telenor ေျပာင္းသံုး တယ္ 10gb နဲ့ ဖဘ ဖ ရီး ရတယ္ ေစာ ေစာ က ရွာ ျကည့္ တာ မေတြ့ ဘူး telenor web လဲ idol နဲ့ ျပည့္ ေနတာ ငါ က promotion စိတ္ ဝင္ စား တာ idol စိတ္ ဝင္ စား တာ မဟုတ္ ရွာ မေတြ့ လို့ Ooredo ဝယ္ လိုက္ တယ္ နွစ္ ေသာင္ ုစ္ 7 နွစ္ ေထာင္ ေပး ရတယ္ မဟုတ္ ရင္ ေဒတာ data ကို တြက္ သံုး ေန ရတာ မေခ်ာင္ ဘူး အဲ လို သံုး ေနေတာ့့ အား နာ မိတယ္ 

ခ်စ္ တီး စား ပြဲ ေလး က်ြန္း စား ပြဲ ဝယ္ လာ တယ္ အႀကမ္း နွစ္ ေသာင္း ေပး ရတယ္ အေခ်ာ ဆို ေစ်း ပို ႀီကီး မယ္ ကို ေအးးေငွး ေခါ္ ျပီး ေါ္ လစ္ တင္ လိုက္ တယ္ အခု ႀကမ္း ျပင္ ေပါ္ မွာ အဲ သာ္ စား ပြဲေလး နဲ့ ထိုင္ ျပီး ေဆာ့ ေနတယ္ ကမဆလ ကသါ့ မလွမ္း မကမ္း မွာ Skynet ျကည့္ ေနတယ္ ေလ့ က်င့္ ခန္း မသြား ျဖစ္ ဘးူ ေမာင္ ကငါ အိမ္ မွာ ေန ရသ္ စိတ္ ခ်မ္း သာ တယ္ အလုပ္ က ခေလး ေတြ က အစ္ မစကား ေျပာ ရင္ အစ္ မေယာက္ က်ား အေျကာင္း အုမဲ ကါ တယ္ ဆို လို့ မေျပာမိေအာင္ ေအာင့္ ထား ရတယ္ သမီး တို့ မေက် နပ္ ရင္ အေဖ့ အေႀကာင္း ေျပာ ေပါ့ ို့ ေျပာ ရတယ္ ရန္ ကုန္ မွာ ေန ရတာသိတ္ အို တာ ဘဲ သူ တို့ ကိ သမီး တို့ ညီ မတို့ ေခါ္ ရတယ္ စူ တိူ့ ကေတာ့ စိတတ္ ပါ တယ္ အစ္ မ လို့ ေခါ္ ေပး တယ္ ေတာက တက္ လာ တဲ့ စူ ေတြ ကေတာ့ အန္ တၤီ လို့ ေခါ္ ႀကတယ္ သိတ္ ေဂါ္ တာ ဘဲ မေလး ရွား မွာ ဆို ရင္ ငါ့ ကို ဥေရ ဥ ေရနဲ့ ဥ ႀကတယ္ ငါဆို တာ လန္း ေန တာ ဲ စိတ္ ပ်ို ေတာ့ ကို နု တာ ေပါ့ ငါ ကလည္း ဟယ္ fadzli ေရ Loh ေရ Lim ေရ နဲ့ အို ေကေနတာ ဘဲ ဒါ ဘဲ ေလ ရန္ ကုန္


--
Sent from Gmail Mobile

Friday, June 24, 2016

24th June 2016

အခု ေလာေလာ ဆယ္ ငါ စိတ္ ဝင္ စား တာ  Couple. ေတြ အိမ္ ေထာင္ ရွင္ ေတြ ဘယ္ လို ေဝပံု ခ်သလဲ ဆို တာ ဘဲ ပက္ သက္ ရာ သူ ငယ္ ခ်င္း လုပ္ ေဖာ္ ကို္ ဖက္ ေတြ မယူ ႀကရ ေသးတဲ့ သူ ေတြ အမ်ိုး မ်
ိုးေေပါ့အေျဖ ရတယ္ ....,
ငါ တို့ အိမ္ ထာင္ က် ေတာ့ငါ ကျပန္ တန္း ဝင္ အ ရာ ရွိ လခ တစ္ လ ၄၂၀ က်ပ္ရတယ္ ဓါ တ္ ဆီ တစ္ ဂါလံ၂၀၀ က်ပ္ျဖစ္ ေတာ့ လခတစ္ လ ၁၆၀၀ က်ပ္ ထင္ တယ္ႀကာျပီဆို ေတာ့ ေမ့ ကုန္ ျပီ လခက ဓါ တ္ ဆီရွစ္ဂါလံဘဲ ရတယ္ိစိတ္ ညစ္ တာ ေပါ့ဒါ ေပမဲ ဘယ္ လို လုပ္ မလ ပိုက္ ဆံ ရွိမွposting ဝင္ နိုင္ တာ မိ ဘ ကေ အစ္ မ က ေက်ြး ေယာက္ က်ား ရ ေတာ့ ေဆယာက္ က်ား က ေက်ြး   ေနာက္ပိင္း နိုင္ ငံျခား သြား ေတာ့ ဒီပညာနဲ့ ဒီ ဘြဲ့ နဲ့ ဘဲ လုပ္ စား ခဲ့ ရတာ in service မွာ ပိုက္ ဆံမ ရေပမဲ့ ပညာဒေတြ ရ ခဲ့ တယ္ ငါ့ မိန္း မကဆရာ ဝန္မကြ ဆို ျပီး ကမဆလ တစ္သက္လံုး ဂူဏ္ ယူ ခဲ့ တာ ေပါ့ သူကသေဘာၤသား ေလသေဘာၤသား နဲ့ ဆရာ ဝန္ ယူ ႀကတာ ဂြတ္ ရွယ္ ေပါ့ငါ က ား ကသူ ငါ့ ေမြး ေန့ မွာ ဝယ္ ေပး တာ 
ဲ့ ပိုက္ဆံ ရွိလာ ရင္အပ်င္း ေျပ စိန္လက္ စြပ္ ဝယ္ ေပး တာ မယူ ခ်င္ ပါ ဘူးေျပာ လို့ လဲ မ ရ သြားေလ ရာ ေန ရာ ေခါ္   Europe သြား Europe ေခါ္ ဘန္ ေကာက္ သြား ဘန္ ေကာက္ ေခါ္ ္ မင္း မေရာက္ ေသး ဘူး မဟုတ္ လား ငါ လိုက္ ပို့ မယ္ ေမတာ မိုးေတြသြန္း ေစြ နွစ္ နာ ရီ တစ္ ခါ ဖံုးဆက္ မာ္ ေတာ္ ကာ းဆူ ပါ ဆလြန္း အျဖူ ေလး  1986. Model ေလး နဲ့ နဲ့ ဆရာဝန္ မ ငယ္ ငယ္ ေခ်ာ ေခ်ာအရာ ရွိ ႀကီး သမီး  ပိုက္ ဆံ ေတြက ေလ ထဲ က ေရာက္ လာ ( သေဘာီ သား က စု ေဆာင္း ျပီး ငါ့ ဆီ ပို့ တယ္ ေလ ) ဘယ္ လို ေျပာ ရ မလဲ ဂြတ္ ရွယ္ ေပါ့ ကြယ္ 
အနွစ္ သံုး ဆယ္ ႀကာ ေသာ အခါ ......,,,, ( စာ တန္း ထိုး ) 
ေတာ ရ မွာ ႀက္ သြန္ နီျဖူ သြား လွဳဴ မယ္ တဲ့ ဟယ္ ငါ လဲ လ္ုက္မယ္ ေပါ့ ေစ်း ဝင္ဝယ္ သူဝယ္ ခိုင္း တာ သံုး ေသာင္း ေက်ာ္ ငါက ေရစက္ ဆံု ခ်င္ လို့ ဆီငါးပိသာ ထည့္ လွူ လိုက္ တယ္ စုစု ေပါင္း ငါး ေသာင္း ငါ ထင္ တာ ငါး ေသာင္း သူ ျပန္ ေပး မယ္ ဒါ မွမဟုတ္ ဒီ ထက္ ပို ရမယ္ ေပါ့(စဥ္း စား ခန္း ) 
ေအး ငါ မင္း ကို သံုး ေသာင္းျပန္ ေပး မယ္ တဲ့ ဆီ ဝယ္တာ မင္း ဘာ သာ မင္း ဝယ္ တာ ငါ နဲ့ မဆိုင္ ဘူး တဲ့ ေအး ပါ ကြယ္ထမင္း စာ ခါ နီ း ထမင္း စားပြဲ စား ြဲ မွာ ထိုင္ ရဲ ထိုင္ ႀကည့္ သံုး ေထာင္ ထုတ္ ေပ းမွ ထမင္းေက်ြး မယ္စိတ္ ထဲက ေႀကြး ေႀကာ္ အဲ သည္ အခါ Kmsl က 
မင္းက ဒ ီ လို လား ဒါ ဆို ရင္ ဒ ီ ေန့ က စ ျပီး ငါ့ ကိုအိမ္ လခ ေပး ဆို ရင္ လဲ ငါ ဂြမ္း သြား ဦး မယ္ ပံု ျပင္ ေလး ကေတာ့ ဒါ ပါ ဘဲ ကြယ္


--
Sent from Gmail Mobile

Thursday, June 23, 2016

23 June 2014

ပိုက္ဆၤတြက္ျကစို့့ ကဲ -လာ
မိုးလင္း ပန္းဆိုးတန္းသြ ာ ေပး လူ ငါးရက္ေလာက္လာကူ ကေလးတစ္ေယာက္ အဆစ္ပါေသး လူေခါ္ရင္ကေလးအဆစ္ပါတတ္တယ္ သည္းခံရတာဘဲ လူမ်ားေတာ့မ်က္စီေနာက္တာေပါ့ ငါလူျကီးဆိုလည္းအေကာင္းသာ း ငါတို့ေခတ္က အလုပ္ဝင္ ငါုသူငယ္ခ်င္းဖလ္းဘက္ posting က်ေတာ့လူျကီးကိုသြားအသနားခၤတယ္ က်ြန္မအေမအသသ္ျကီးလို့ အဲသည္မသြားပရေစနဲ့လူျကီးရယ္ အေမမလိုက္နိုင္လို့ပါ ဆိုေတာ့ လူျကီးက ဟဲ့ငါက နင့္ကို posting ခ်တာ နင့္အေမကိုအဲသည္ပို့တာမဟုတ္ဘူးဆိုလို့ငါ့သူငယ္ခ်င္းမ်က္ရည္လည္ရြွဲနဲ့သြားရတယ္ ငါလား ငါလည္းျပုုတ္တာေပါ့ လွလွပပဆရာဝန္မ ငယ္ငယ္ေခ်ာေခ်ာ လူျကီးသမီး ဘယ္သြားလိမ့္မတံုး အဲေလသြားပါတယ္ သိတ္ဆင္းရဲတယ္ စားစ
ရာငါထမင္းမခ်က္တတ္ေတာ့သူမ်ားဆီကိုခ်က္ခိုင္းျပီးစား ေနစရာက ေဆးရံုမွာဘဲ အခန္းတစ္ခန္းေပးတယ္ ျပုတင္းေပါက္ကဂ်က္ခ်မရဘူး ကုတင္ကလူနာခုတင္ ခြက္ခြက္ျကီး ေဆးရဲုကလူနာေတြကညဆိုရင္အိမ္ျပန္အိပ္ျကတယ္တဲ့ငါမသိဘူးေနာ္ သူမ်ားေျပာတာ ညဘက္ထြက္ရင္ မိက္နွာကိုဓါတ္မီးနဲ့မထိုးပါနဲ့ ဒါးထိုးခံရနိုင္တယ္ ငါလားဘယ္ေနရဲမတၤုး ဆရာမေတြေနတဲ့အိမ္အတင္းေျပးတက္ေနတာေပါ့ ေဆးရံုမွာမေနရဲပါဘူးေရာက္ျပီးတစ္ရက္လူတစ္ေယာက္ေရာက္လာျပီးမျပန္ေတာ့ဘူး အိမ္ဦးခန္းမွာထိုင္ေနတာ ငါပုန္းေနရတယ္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေတာ္ပါျပီေလ ငါလို ငယ္ငယ္ေခ်ာေခ်ာလွလွဆရာဝန္မ ဒီေလာက္ sacrifice မလုပ္နိုင္ပါဘူးဆိုျပီးေတာ့ 
အဲေလငါေျပာခ်င္တာ ငါတို့ေခတ္က တစ္ေယာက္ဆိုတစ္ေယာက္ဘဲအလုပ္သြားျကတာအဆြယ္အပြားမပါညူးအခုအလုပ္လာရင္ကေလးပါတတ္တယ္ သည္းခံရင္းနဲ့အတိတ္က ရဳပ္ရွင္လိုဘဲ Flash ရုိက္သြားတာ 

တစ္ေသာင္းခြဲျပီးေတာ့ အေမေျခာက္်သာင္းအေဖတစ္ေသာင္းလွူျပီးပါေျကာင့္ အမွ်ေဝ အေဖအေမ သမီးျပုေသာကုသိုလ္အမွ်ေပးေဝပါ၏ အမွ်အမ်ွအမ်ွ သာဓုသာဓု သာဓု 

ေသာ့ဆရာသြားေခါ္ ေသာ့တူတပ္ေသာ့ခေလာက္တပ္ ေသာ့တူက ေသာ့အသစ္လုပ္ရတာငါးေထာင္ ေသာ့တူက နွစ္ေထာင္ စုစုေပင္းခုနွစ္ေထာင္ solex ေသာ့က တစ္ေသာင္ူနွစ္ေထာင္ သြားေခါ္ျပန္ပိ့့ ဒါေတာင္ေနာက္ေန့ထပ္ေခါ္ရဦးမယ္ ေသာ့ဆရာ နွစ္ေသာင္း တစ္ခ်ိ့့ေသေငွးေတြဆိုအပီ security ေသည့လုပ္တာ သူခိုးက အထဲဝင္ျပီးျပန္ထြက္မရေတာ့ေလာ့မိသတဲ့ ဒါကလဲလူျကီးပါမွာဘဲ လူျကီးပါမွပါဝါရွိတာ 

တစ္ေသာင္းခြဲ
ခုစ္နွစ္ေသာင္း
နွစ္ေသာင္း

ျပီးေတာ့ေအာက္စက္သြားဝယ္ျပန္တယ္ Shopping mall တစ္ခုမွာေအာက္စက္ဆိုင္မရွိဘူး ေနာက္တစ္ဆိုင္မွာပစည္းမျပထားဘူးျကည့္ခ်င္ရင္ဖြင့္ျပမယ္ ပစည္းကလဲနည္းလိုက္တာ court တို့  funan တို့ စကာပူတစ္ျမို့လၤုးကိုလြမ္းတယ္ပစည္းအသစ္စကစက္ေတြခ်ည္းဘအမမ်ားျကီး 
အိုးရွင္ူမွာေတာ့မဆိုးဘူး စက္ေတြ display ေတြျပထားတယ္ ဒီလိုျဖစ္ရမွာေပါ့

မ်ဥ္းက်ားကေနကူးတာဘယ္သူမွမရပ္ေပးျကဘးူ ငါလဲထီးျကီးဲ့လက္ျကီ့ဆန့္ျပီးတားတာဘဲဘယ္သူမွမရပ္ေပးျကဘူး မီးျကီးေတာင္ငါ့ျပန္ျပသြားျကေသးတယ္ ဘယ္သူ့ဆဲရမလဲမငိဘူးျပန္လာမိတဲ့ငါ့ကိုယ္ငါဘဲဆဲသင့္တယ္ fg%*{],?€^+¥>}{%^?>

ပိုက္ဆၤၤအိတ္လဲဝယ္ခဲ့ျကပါဦးငါမေလးနွစ္ဆယ္ မမေငြ ေျခာက္ေထာင္အဆင္အိတ္ကို ေလးေသာင္ူတဲ့ငါေလမယၤုလို့ ေလးေသာင္း 

ခုဆယ္ရာေထာင္ေသာင္းဆိုျီးလက္ေထာက္တြက္ရတယ္ ငါေလရန္ကုန္ကလူေတြကိုအရမ္းသနားငြားတယ္ အစုတ္ေတြကိုေစ်းျကီးေပးေနရတာ 
ါေတြသိလို့ငါတစ္နွစ္စာဝယ္ခဲ့တယ္ ေနာက္တစ္နွစ္ေလာက္ဆိုရင္ေပ်ာေပ်ာ္ျကီးအသားက်လို့ အစုတ္ေတြနဲ့အဆင္ေျပသြားမွာပါ 

ေအာ္ဆက္မါဘဲ ဘာဟီရ သၤုးေသာငးဘိုးပါလာတယ္ Top up card နွစ္ကပ္ တစ္်သာင္းခြဲ အမာိမ္မွာေနာက္တစ္လံုးရိေသးတယ္ CDMA 800 ငါးသိန္း အစိုးရကိုသြင္းရတယ္ နံပါတာလားငါေတာင္မသိ ဖံုးေတြမ်ားလြန္းလို့့ 

အေမရိကားကအစ္ကိုေပးလိုက္တံ Centrum ေရက်ာ္မွာသြားယတယ္ 

၃၈လမ္းညေစ်းဝင္ဝယ္တယ္ ျကက္တစ္ေကာ္ေးေထာင္ ျမန္မာျကက္ ေလးေထာင္
ငါးျကင္းနွစ္ေကာင္နွစ္ေထာင့္ငါးရာ ငါးျမစ္ခ်င္းဖစ္ခ်င္ဖစ္်နမွာငါမခြဲတတ္သးဘူး 
ပုဇြန္နဲနဲလး အေကာင္ျကီးငါးေလာင္ ္ါးေထာင္
အေသးသံးဗန္းတစ္ေထာင့္ငါးရာ
ခ်္ေပါင္တစ္းငါးဆယ္ ပဲသီး ေဂါ္ရခါဘြန့္ ဗူးညြန့္ အားလံုးတစည္းနွစ္ရာ 
ပဲျပုတ္ငါးရာ အစိ္တိား
ခရမးခဥ္ငါးႊားရာ 
မု္လာဥ ခစ္နဓ္ရာ ခုနွစ္ရာ 

Helper ဆိုတာ helper ဘဲ maid ဆိုတာလဲ maid ဘဲသူ့ပိုက္ဆံကုနတာမွမဟုတ္ဘဲ ဟင္းရၤက္ေတြသူစိတ္ကူးေပါက္တာခ်က္လိုပ္တယ္ တစ္ခ်ို့အရြက္ေတု္ကုန္လို့လြတ္ပစ္မွသိရတယ္ ေပါက္ေပါက္ေဖာက္သလိုိုက္ေျပာလဲမျကိုက္ဘူး တစ္ခြန္းတစ္ေလျပာလဲမျကိုက္ဘူး 

ေအာ မနက္က ထားဝယ္မုန္ဟင္းခါးအေကာ္နဲ့ ေျခာက္ရာ ဆီတမင္းငါးရာ 
Shopping mall မွာ ဘိုက္ဆာလို့ ဘာစးရမွန္းမသိလို့ ဟ္က္ဂါစားတာ2800 က်ပ္ အေအးမပါဘူး မေလးရ်ွားထက္ေစ်းျကီးတယ္ မေလးမွာဆိရင္ ဒီထက္ပိုမ်ားျပီးပိုေကာင္းတယ္ မေလးတစ္ဆယ္သၤုးေထာင္က်ပ္ဆိုရင္ေကာင္ူေကာင္းစားရျပီ အေအးေတာင္ပါဦးမယါ္ ေပါင္မုန့္ကေအးစကစက္နံ့မ်က္ရည္ေတာင္ဝဲခ်င္တယ္ေပါင္မုန္ကိုေရခဲေသတာထဲထည့္ထားရျပီဆိုကတည္းကလတ္ဆတ္မွုကိုခန့္မွန္း်ု့ရတယ္ အစျတ္ပလုတ္ေတြကိုေစ်းျကီးေပးစားေနရတဲ့ငါတို့ယ့္ငါသိတသနားတယ္ ေရခဲေသတာထဲကေပါင္မန့္ကိုေနြးေပးဘို့ supervisor ကမသင္ထားဘူူးလားsupervisor လဲရွိပၤုမေပါ္ပါဘးူ သူမ်ားလုပတာလိုက္ျကည့္လုပ္တဲ့ အစုတ္ပလုပ္ေတြ 
အေအး fruit တစခြက္နွစ္ေထာင္က်ပ္နားခည္းဘဲ နည္းနညးေလးမမွာရင္ရွက္စရာမိ့ု့လိ့ ေစ်းအေပါဆံုးဖရဲသီးေဖာရ္ တစ္ေထာင့္နွစ္ရာစိတ္မခ်မ္းသာစနဲ့မွာလိုက္ရတယ္ ဖရဲသီးဒီေလာက္ရွားသလား ေဖာ္စက္ထဲထည့္ေဖာရည္ျစ္တာဘဲမတရားအျမတ္ျကီးစာူေတြဒင္းတို့ခ်မ္းသာဘို့ ဘဲျကည့္တယ္ ထြက္လာာပိုက္ဆၤမေပးခဲ့မိတာ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ေနာက္လိုက္လာျပၤးေဘးကနျပံုးျပေတာ့ ျပ္န္ျပံုးျပလိုက္တယ္ ပိုက္ဆၤမေပရေသးဘူးတဲ့တိုးတိုးေျပာတယ္ငါရွ္သြားမွာစိးလို့ထင္တယ္သူမ်ားမေကာင္းေျကာင္းစဥ္းစားတာမ်ားလို့ ေပးဘို့ေမ့သြားတ

ဆူးေလမွာ ဆကူရတာဝါမွထကင္တယ္ DBS နဲ့ OCBC ေတြ့လိုက္္တယ္ အမ်ိုုးေတြ့လိုက္ရသလိုဘဲဝမ္းေတြသာလို့
ဒါေပမဲ့ငါ့မေဒါ္လာမွမရွိေတာ့ဘဲ Feeling ဝမ္းနည္းဝမ္းသာေပါ့ 

ကိုးနာရီမထိုးခ္အိမ္ျပန္ေရာက္တယ္ 

Helper တစ္ေသာင္းခြဲ 
လဴတာ ခုနစ္်သာင္း
 ေသာ့ဆရာ နွစ္သာင္း 
shopping သၤုးေသာင္း 
မုန့္စား ငါးေထာင္
ေစ်းဝယိ တစ္ေသာင္းခlြဲ
top up phone card တစ္ေသာင္းခြဲ
ဒီေန့လဲတစ္သိန္းေလာက္ကုန္တယ္ 

ရင္နာတယ္


--
Sent from Gmail Mobile

Wednesday, June 22, 2016

22nd June 2016

ဖဘေပၚတြင္ ဓါတ္ပံုတင္ၿခင္းသည ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးၿဖစ္သည္ ပထမောတ႕ကုိယ္႕ကို ခ်စ္ေသာခင္ေသာသူမ်ားကို ႀကိတ္ၿပေသာ္လည္း ၿပမနုိင္ေသာအခါ ကဲမထူးပါဘူးေလ ၿပလုိက္ပါေတာ႕မယ္ဆုိကာ ဖဘတြင္ တင္လုိက္ရာ လူအားလံုးဝုိင္း like ႀကသည္ အားတက္သြားကာကိုယ္႕ကိုယ္ကုိ လွသည္ထင္၏. လွမွာေပါ႕ အလွဆံုးပံုမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္တင္သည္ကို . ပံုတစ္ရာရုိက္လ််င္ တပံုေတာ႕က်န္တတ္သည္ေပါ႕. အဓိကကကေတာ႕ကုိယ္႕ဘာသာ ကုိယ္ႀကည္႕မဝေနတာ ၿဖစ္သည္ သူမ်ားႀကည္႕ခ်င္ႀကည္႕မႀကည္႕ခ်င္ေန ကိုယ္႕ဘာသာကုိ ႀကည္႕ကာ ပီတိၿဖစ္သည္ ကိုယ္႕ကိုယ္ကုိ cerebreity သဘြယ္ခံစားရသည္ လမ္းထြက္လ််င္ေတာ႕ က်ီးႀကည္႕ေႀကာင္ႀကည္႕ၿဖစ္သည္  ၿမင္ဘူးသူမ်ားပါသလား ဟု မလံုမလဲၿဖစ္ကာ လူေတြ ကိုလိုက္ႀကည္႕ကာ ကုိယ္သိသူဘယ္သူမ်ားပါမလဲဟု ရထားအဝင္တြင္ အကဲခတ္ရသည္ ေၿပးမလြတ္ အရပ္ေဒသတြင္ေနေလ ရာေၿပးလြတ္မည္မဟုတ္ေခ်. ဘယ္လုိေနေန လွသူမဟုတ္ေလရာ ဟင္ အထင္နဲ႕အၿမင္တစ္မ်ိဳးဟု ထင္ၿမင္မိမွာစိုးသည္  ၿမင္ရုံသာ  ၿမင္ကာ ေအာ္ မခဥမပါလား ဟု Peti လိုမ်ိဳး ၿမင္သည္ဟု သံုးသပ္ကာ သြားေလေသာ္မည္သုိ႕ခံစားရမည္မသိ. cerebility ၿဖစ္ခ်င္ေသာ္ၿငားလည္းကုိယ္႕ကုိ သိၿပီး ကုိယ္က မသိသည္ကေတာ႕တစ္ပန္းရဳွးေလသည္ ကုိ္ယ္ကလည္းသိခ်င္သည္ေပါ႕ လာစကားေၿပာဘုိ႕ေတာ႕မေမွ်ာ္လင္႕ပါ စလံုးက လူမ်ားသည္ ေသာက္ႀကီးေသာက္က်ယ္ေသာေနရာတြင္ နစ္ေယာက္မရွိေခ်. 

ပံုမ်ားၿပန္ဖြက္မည္ဆိုေသာ္လည္း အသစ္အသစ္ေတြ႕ေသာသူမ်ားက ၿမင္ဘူးခ်င္ႀကၿပန္သည္ သူတို႕ကိုလည္းၿပခ်င္ၿပန္သည္ ယခင္က သိခဲ႕သူမ်ား အဆက္အသြယ္ မရွိႀကသူမ်ား ကုိလည္း ေအာ္ သူရဳိ႕မ်ား သတိရလို႕လာႀကည္႕ခဲ႕ရင္ up to date ေလး ၿမင္ရတာေပါ႕ ဟု ေစတနာထားခ်င္ေၿပန္သည္ ုကုိယ္႕ပံုကိုယ္ အုန္းလက္ဆီသုိ႕မသြားခ်င္ေသးေခ်. ကိုယ္႕ဘာသာကိုယ္ႀကည္႕မဝ.

ေနာင္တြင္ ပုိဆုိးေတာ႕မည္႕ရုပ္ရည္ၿဖစ္ရာ ရေသလာက္ေလးတြင္ ၿပခ်င္သည္ ကုိယ္ကၿပခ်င္ေသာ္လည္း ႀကည္႕ခ်င္သူမ်ားက ႀကည္႕ခ်င္မႀကည္႕ခ်င္ရွိေသးသည္ ထိန္းၿပီးၿပရသည္ သိတ္ၿပၿပန္ေတာ႕လည္း not in show my feed လုပ္ကုန္ႀကမွာစိုးရိမ္ရသည္.

ရုပ္ႀကီးနဲ႕ဆုိေတာ႕လဲ ဟုိဟုိဒီဒီသြားၿပီးသိတ္မဆဲဆိုဝ႕ံ. ဒီရုပ္ႀကီးမွတ္ထားၿပီးဘာလုပ္လုိက္ရမလား ညာလုပ္လုိက္ရမလား ေလထဲက ခ်ိန္းေၿခာက္ကူမ်ားကို ေႀကာက္တတ္သူမို႕ ေႀကာက္မိသည္. ေအာ္ခက္ပါဘိသည္.


--
Sent from Gmail Mobile

22nd June 2016

အလုပ္မလုပ္လို႕ၿပာတာ ဆုိရင္လဲ မွန္တယ္ ရန္ကုန္ၿမဳ႕ိႀကိီးရဲ႕ကုန္ေစ်းနွဴံးန္ကလဲ ငါ႕ကုိေၿခာက္ၿခားေစတယ္ တယ္လီဖံုးကဒ္က ေခွြ်တာေနေပမဲ႕လဲ သံုးရက္ကို တစ္ေသာငး္နွဴံးန္းနဲ႕ မွန္မွႏ္ ဝါးမွိ်ဳေနတယ္။ ဘာမွ ေၿပာတယ္လုိ႕မထင္ရဘူး တစ္မိနစ္ငါးဆယ္ . ငါးဆယ္ဆုိတာ ဘယ္နစ္ၿပားလဲ ငါမတြက္တတ္ေတာ႔ဘူး ဒါေပမဲ႕ဝင္ေငြ မရွိတဲ႕အခ်ိန္မွာ သံုးရက္ကုိတစ္ေသာင္း တစ္လ ကုိ တစ္သိန္းဆုိတာ ေတာ႔ၿပာယာခတ္ေစတယ္။ ဟပ္ခ်ေလာငး္ တစ္ေသာငး္ ဆုိၿပီးေပးလဲ မေလာက္ေသးဘူး ။

ေအာက္စက္သြားဝယ္တဲ႕ဇတ္လမ္းက မၿပီးေသးဘူး စကာပူက လူေတြ ရန္ကုန္ လာရင္ ေအာက္စက္ တစ္ခါတည္း ဝယ္ခဳ႕ဲ႕ပါ. ေနာက္မွ EVD ထပ္ဝယ္ႀကတာေပါ႕ ရန္ကုန္က လူေတြ အဲသလုိဘဲ ေအာက္စက္ေလးေတြ နစ္ခု ရွိႀကတယ္ တစ္ခုက panasonci တုိ႕ sony တုိ႕ ေနာက္တစ္ခု က EVD ေပါ႕. ဟုိဟာေတြ က လမ္းေဘးမွ ေရာင္းတဲ႕အေခြေတြ ကုိ မဖတ္ဘူးေလ. ဥာဏ္သိတ္ေကား္တတယ္။

ေအာက္စက္သြားဝယ္မယ္ဆုိၿပီး သြားတယ္ မသြာခာငး္ခင္ ေသာ႕ဆရာေခၚရေသးတယ္။ ေသာ႕ဆရာ ေခၚၿ့့ပ့ီးေသာ႕ေတြ ဖ်က္ရတယ္ ေသာ႕တူေတြ မွာရတယ္။ ေသာ႕ဖ်က္တစ္ခု ေလးေထာင္ဘဲ ေသာ႕တူ တစ္ခု ေၿခာက္ေထာင္. ေကာပီပြားက နစ္ေထာင္။ ဘယ္ေသာ႕ၿဖစ္ၿဖစ္ ေသာ႕ဆရာနဲ႕ေတြ႕ရင္ပြင္႕တာဘဲ . သူ႕ေရွ႕ေသာ႕ခတ္ရတေတာင္.အားနာတယ္။ သြားေခၚရတယ္ ၿပန္ပုိ႕ရတယ္ လမးေႀကာငး္ကုိ သူကေတာင္ေၿပာၿပရေသးတယ္ စေနနေန႕ႀကိးလမ္းေတါ ပိတ္လုိက္တာ ပိုေတာင္ပိတ္ေသးသလုိဘဲ တုိးလုိက္ႀကတာ ႀကိတ္ႀကိတ္တုိး။ ကားေတြ.

ေအာက္စက္သြားဝယ္ပါၿပီ. ၿပည္လမ္းက ကုန္တုိက္ နစ္ခု ေရွ႕မ်က္နာခ်င္းဆုိင္မွာ ကုန္တုိက္ တစ္ခုေရွ႕ရပ္တယ္။ မရပ္ရဘူးတယ္ လံုၿခံဳေရးက လာေၿပာတယ္ ရပ္မွာေပါ႕ ဘာၿဖစ္လဲ ဆုိေတာ႕ တကၠစီဘဲ ရပ္ရမွာ. ကုိယ္ပိုင္ကားက ေအာက္ဆင္းရပ္ပါတဲ႕ . ဒါမွမ ဟုတ္ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ သြားရပ္ပါတဲ႕။ ဟင္. ေစ်းဝယ္လာတဲ႕သူကုိ ေမာင္းထုတ္သလုိဘဲ။ ေစ်းလာဝယ္ပါတယ္ဆုိမွ ႀကံုူဘူးေပါင္ တကၠစီေတြ က ေတာ႕တန္းစီလုိ႕ တကၠစီမ်ားသာ ရပ္ရန္ လုိ႕ေရးထားေသးတယ္. မဝယ္ဘူးေဟ႕ မဝယ္ဘူး တစ္ၿခားဆုိင္သြားမယ္။ နဂုိတည္းက သိတ္စိတ္ရွည္တာမဟုတ္ဘူး.စိတ္ရွည္တဲ႕ေန႕မွ ၿပန္လာမယ္။ ကားေပၚကလူေတြ ကု ိ ကားေအာက္က လူေတြ ကၿပန္ေဟာက္တဲ႕ ေခတ္ၿဖစ္ေနၿပီ။

မုိးေတြ ရြာလုိ႕အဲဒီနားမွာဘဲ ခုိေနရေသးတယ္ လမ္ေေဘးရပ္ထားတာေပါ႕ ကရိန္းနဲ႕လာဆဲြမွာစိုးလို႕ ေဘးမွာကားေတြ အေဖာ္ရွိလားႀကည္႕ရေသးတယ္။ အေဖာ္ဂွိမွစိတ္ခ်လက္ခ် ရပ္ရဲတယ္။

ေအာက္စက္သြားႀကည္႕တယ္။ ႀကိဳးသံုးႀကိဳးနဲ႕ တီဗြီကို ဝင္တာရယ္။ တစ္ႀကဳိးထဲနဲ႕ဝင္တာရယ္ ေမာင္က သံုးႀကိဳးနဲ႕ဝယ္တာ ဝယ္လုိ႕ မွာလုိက္တယ္။ ႀကိဳက္တာဝယ္တဲ႕။ ခက္တာက ငါဘာႀကိဳက္လဲ ဆုိတာ ငါမသိသလုိ သိသလုိ. ေမာင္ပါမွ ဝယ္ခ်င္တာၿဖစ္တယ္ ကုိယ္တစ္ေယာက္ထဲ မေရြးတတ္ဘူး.ေမာင္ေရြးတာမွ ေကာင္းတယ္ထင္တယ္။ ေမာင္ဆံုးၿဖတရင္ မွန္တာခ်ည္းဘဲ။ အဲသည္ေတာ႔ ဟုိလည္လည္ ဒီလည္လည္ လုပ္ၿပီးၿပန္လာၿပန္ေရာ. ၿပန္လာေတာ႕အလကားမၿဖစ္ပါဘူး တစ္ေသာငး္ ေလးေထာင္ကုန္ခဲ႕တယ္ တုိ႕စိတုိ႕စိ တံမ်က္စည္းတို႕ စကာ တို႕. နြားနုိ႕ဘူးတို႕ ႀကမ္းတုိက္ တဲ႕အရည္တို႕ ေရခ်ိဳးခနိ္းတုိက္တဲ႕ အရည္ုတုိ႕ စကာပူက အိမ္က ပစည္းေတါ ကု ိလြြတ္ပစ္ခဲ႕ၿပီးအ ခု တစ္ခါ အသစ္ၿပန္ဝယ္ရတာဘဲ ပိုက္ဆပ္ ကုန္လိုက္တာ။

ေခါင္းသြားေလွ်ာ္တာ တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ကုန္ ခဲ႕တယ္ ေခါငး္ေလ််ာ္တာ က ေလွ်ာ္ဘို႕နဲ႕ အေၿပာေကာငးလို႕ မ်က္နွာ အဆိပ္ထုတ္ာ နဲ႕ ေရညွိနဲ႕ေပါင္းတင္တာက ရွစ္ေထာင္. ဆံပင္ေပါင္းတာက တစ္ေသာငး္ hair coat 4000 တန္ ေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးတယ္ ပရုိမုိးရွႈငး္တဲ႕။ အလကားရေတာ႕လဲ ယူလာတာေပါ႕ သံုးႀကည္႕ဦးမွ.  ေကသာေလးနဲနဲ ေသသပ္သြားၿပီး မ်က္နာေလးန ဲနဲ လင္းသြားတာေပါ႕ ရန္ကုန္ ေရာက္လာတာ အသားညစ္သြားတယ္ စကာပူမွာဆုိ အသားလတ္တယ္ ဘာမွ သိတ္လိမ္းစရာမလိုဘူး. အခုေတာ႕ ေနရင္းထုိင္ရးင္း ညစ္လာတယ္ skin care လုပ္ရတယ္လို႕ေၿပာႀကတယ္။ ငါးက်ပ္တန္ နာရီေလးကို လွတယ္တဲ႕ ဟုတ္တယ္ လွပါတယ္ ပိန္သြားတယ္ တဲ႕ ]ဟုတ ္တယ္ နဲနဲပိန္သြားတယ္။ လံုခ်ည္ဘဲ အၿမဲ ဝတ္တယ္ေနာ္တဲ႕ လန္းလန္းေလး ေနပါလားတဲ႕။ ဟုတ္တယ ္လန္းခ်င္တယ္။ သိတ္ရိုးတာဘဲ။ ရုိးရိုးႀကီးမွန္းလဲ သိတယ္ ဝတ္တာ စားတာ အေပါက္အလမ္းမတည္႕မွန္းလည္းသိတယ္ ဒါေပမဲ႕ ဒီလုိဘဲ တစ္သက္လံုးေနလာတာဘဲ အရွိ အရွိအတုိင္းေပါ႔. လန္းေတာ႔လဲ လန္းခ်င္ပါတယ္ မလန္းတတ္ဘူး. ။

ဒီေန႕ေဖာင္းသြားတယ္ အိမ္ေရွ႕မွာ တယ္လီဖံုနး္ဲ႕ ကြန္မက္ ႀကိဳးစားပမ္းစား စိတ္ပါဝင္စားစြာ တစ္လံုးခ်င္းစာရိုက္ေနတာ. ေမာင္ ထမင္းစားခန္းထဲ မွာ တိတ္တိတ္ေလး အသံမထြက္ဘဲ ဘရိတ္ဖတ္စ္ စားသြားတာ ငါမသိလုိက္ဘူး။ စားၿပီး ထေတာ႔မွ ရိတ္ကနဲ ၿမင္ လုိက္ဆဲြ မမွီေတာ႔ဘူး သူမွ စိတ္မဆုိး ဘယ္သူဆုိးမလဲ အဲသာေႀကာင္႕ဖဘ ေတြ ဘေလာ႕ေတြ ကို ေမာင္က မုန္းတာ။ ငါ႕ကို မုန္းတာ။ စိတ္ကုန္မွာ။ အားလံုးေပါ႕။

ေအာ္ ေရေနြးဒါတ္ဘူးလဲ ဝယ္ခဲ႕ႀကပါဦး ဒီမွာေစ်းႀကိးတယ္ မီဆူဘီရွိအဲကြန္းက တစ္ေကာင္ကို နစ္သိန္းခဲြ တစ္ေကာင္ခြဲ က သံုးသိန္းခဲြ ပုိေကာင္းတာက ေစ်းမၿမင္ခဲ႕ရဘူး ။ ေစ်းပိုေႀကီးအဲသည္ဝန္းက်င္ေပါ႕။ ဘဲသားမုန္႕နဲ႕ နာနတ္သီးေဖ်ာ္ရည္နဲ႕တစ္ေထာင္႕နစ္ရာ။  ဘာရွိလဲ ေမးေတာ႕ ရွိတာ အကုန္မရြတ္ၿပဘူး။ သူရြတ္ၿပတဲ႕အထဲကေန နာနတ္သီးေဖ်ာ္ရည္ ေရြးလုိ္က္ရတာ သူမ်ားကို စေတာ္ဘယ္ရီလာခ်ေတာ႕မေက်နပ္ဘူး ဒီလုိမွနး္သိ ဘာၿဖစ္လုိ႕စေတာ္ဘယ္ရီ ထည္႕မရြတ္သလဲ ကေလးမ။ 

ဓါတ္ပံုေတြ မထည္႕ေတတာ႔ဘူး ဘုရင္ႀကီးမွ ပုဆိုးပါပါတယ ္ဘုန္းကံရွိရင္ ၿမင္ရလိမ္႕မေပါ႕ကြန္နက္ ရွင္သိတ္ညံ႕တယ္ ပံဳထည္႕ရင ္မုိးလင္းသါားလိိမ္႕မယ္။ စာေတာင္ မနည္းတင္ရတာ။ ပရုိဖိုငး္တင္တာက ဆယ္ခါေလာက္နိပ္ရတယ္ Size ကုိ ခ်ဳ႕ံလုိက္ရေသးတယ္ စကာပူမွာတံုးက ပံုေတြ ဂဒီးဂဒီးတင္နုိင္တယ ္ဘယ္ေလာက္ MB ၿဖစ္ၿဖစ္.။ အခု  ၈်ီေမလ္းက မပြင္႔ဘူး။ problem loading page တဲ႕။ Viber႕က ဟယ္လိုေတာင္ အနိုင္နုိင္ ။ ဖဘ ပို႕စ္က ေလးခုေလာက္ဘဲ ၿမင္ရၿပီး လည္ေနတယ္ ဒါပါဘဲ။


--
Sent from Gmail Mobile

22nd June 2016

အိမ္ ေျမွာင္ကို ခင္ အန္မတန္ မုန္း တီး သည္ အိမ္ ေျမွာင္ မွ မဟုတ္ ရွိသမ်ွ မေကာင္ ကို မုန္း တဘ္း သည္ အျငိုး တျကီး မုန္း တည္းျခင္းျဖစ္ သည္ မ်က္ ေစ့ ေရွ့ တြင္ ဘ ေကာင္ မွ ရွိ ေရြ့ မရ ခင္ ေန ေသာ အခန္း တြင္ ယခင္ ပက အိမ္ ေမွာ္ ရွိ သဘ္ ခင္ ေရွ့ ျဖတ္ ေ့ပး လိုက္ စု္ ထိူး လိုက္ အိမ္ေျမွာင္ စုတ္ ထိုး လ်ွင္ လပ္ ့ဖစ္ သည္ ေငြ ဝင္ သည္ဆိုေသာ္ လာည္း ဘယ္ လို မွ သည္း ခံ ေရ့ မရ  Market place မွ ျခင္ ယင္ ျဖန္း ေသာဒေဆး ဘူး ကို ကိုင္ ေရြ့ အိမ္ ေျမုင္ ကို ျဖန္းသ္ အိမ္ ေျမာွာင္ သည္ မူး ေဝ ကာ ေျးညသည္ ေျပးသည္ ခင္ သည္ လည္း အျငိုး တျကီး လိုက္ သည္ လုပ္ မိမွ ျဖင့္ အဆံုး သတ္ ရေပေတ့ မည္ ခင္လိုက္ ျဖန္း ရာေနာက္ ဆံုး အိမ္ ေ့မွာင္ ထြက္ ေျပး ေလ သည္ မ်က္ ေစ့ ေရ့ က ေပ်ာက္ ကြယ္ သြား မွ ခင္သည္ လည္း ရင္ တုန္ပန္း တုန္ အေမာ ေျဖရသည္ ခငမလုပ္ ျ်င္ ပါ ထု ည တြင္ ခင္ အခန္း တြင္ အိမ္ ေမွာင္ မ်ား စုတ ္ ထိုး သည္ မွာ က်ယ္ လွသည္ ခင္ လိုက္ ရွာ ေသာ္ လည္း မ်တြ့ ခင္သည္ မ်က္ ကလူး ဆန္ျပာ အခန္း ထဲ တြင္ ဘယ္ အခ်ိန္ မ်ား ငါ့ ကို အိမ္ ေျမွာင္ တပ္ ျကီး မ်ား ခွ ီ တက္ ေလ မလဲ ေသြးေလ ေျခာက္ ျခားသည္ ရက္ အနည္း ငယ္ ျကာ္ ေသာ္လိုက္ ကာ ကို ဆြဲလိုက္ ရာ အိမ္ ေျမွာက္ တစ္ ေကာက္ ျပုတ္ က် လာသည္ ခင္ နွိမ္ နင္း လိုင္ ေသာ္ အေကာ္ ပင္ ျဖစ္ ေလမလား ခင္ သည္ မ်က္ ေစ့ မိွတ္ ကာ ေဂါ္ ျပား ယူ ေရြ့ အခန္း အျပင္ သို့ လြွတ္ ပစ္ လိုက္ သည္ ေနက္ ပိုင္ း အိမ္ ျမွာင္ ကို အိမ္ ထဲ တြင္ျမင္ လ်ွင္ ေဆး ကို အေဝး မွ ျဖန္း ကာ အိမ္ေျမွာက္ ကို ေမာင္း ထုတ္ လိုက္ သည္ အိမ္ ေျမာင္ မ်ား လည္း ခင္ ေန ေသာ အခန္း ထဲ သို့ မလာ ျကေတာ့ ပါ

--
Sent from Gmail Mobile

Sunday, May 29, 2016

29 may 2016

၂၉ ေမ မွာ ငါ စၤကာပူ ကေန ျပန္ လာ တယ္ နွစ္ ွစ္ ျပည္ ျပီေပါ့ PR  ကို cancel လုပ္ေတာ့ stay တစ္ ဘ ရတယ္ ါ လဲ မေလး ရွား ဆရာ ဝန္ ကေန  resign တင္ ျီီး သြား ျပီ ကမဆလ ရန္ ကုန္ ကို အျပီး ျပန္ မယ္ ဆို ်တာ့ ငါ ေန ခဲ့ ရင္ ငါ တို့ separated ျဖစ္ သြား မွာ ေပ့့ ါ ဆရာ ဝန္ မဗြ ဟာ အန္ မတန္ အလုပ္ ား  မ်ား တယ္ ေယာက္ က်ား ကို ဧည့္ ခံ ခ်ိန္ မ ရွိ ဘူး အဲ သည ေတာ့ သူ မေလး ရွား လာ ေန ဲ ဘယ္ ေလာက္ ေန နိုင္ မွာ လဲ ငါ ဘဲ ျပန္ ရမွာ ေပါ့  stay တစ္ လ မွာ ပိမ္ ကို ျပန္ မအက္ ေသး ဘူး ငါ နတယ္ စကာ ပူ ကို ငါ သိတ္ ႀကိုက္တာ  ငါ ဘာ မွ မလုပ္ ဘူး အိပ္တယ္ စား တယ္ အင္ ာ နက္ ႀကည့္ တယ္ အိပ္ တယ္ စား တယ္ အင္ တာ နက္ ႀကည့္ တယ္ ငါ စိတ္ ခ်မ္း သာ သလို ေနတယ္  stay တစ္ လ ျည့္ ဘို့ တစ္ ရငက္ ပလို  29 may မွာ ငါ ျပန္ လ တယ္ ေလ ဆိပ္ တစ္ ေယာကိ ထ္း ဆင္း ေကါ့  pR section ကေန social visit section ကို ေျပာင္း လဝ က ကို စာ ရြပ္ တသ္ ရြက္ အပ္ ေဘ လ ိပ္ ကို ျကည့္ ဘ ဘဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ေန ခဲ့ ရတဲ့  2 decades အတြ္ ေက်း ဇူး တင္ ါ တယ္ အတိတ္ ကို ေမ့ ခိုင္း လဲ မေမ့ နိုင္ ပါ ဘူး အခိန္ က ကု စာူ ဲ ျဖည္း ျဖည္း ေပါ့ ည ီ မေလး က အခ်သ္ ကို ကိုး ကြယ္ သတဲ့ လာဒး ဆိ

--
Sent from Gmail Mobile

Friday, May 27, 2016

Khinoomay

This is me 

--
Sent from Gmail Mobile

Monday, April 11, 2016

11st March 2016

I'm မနက္ ျဖန္ သႀကန္ ရန္ ကုန္အႀကို ေန့ ာ ေျခာက္ကပ ေန တယ္ လူ ေတြ ေတာ္ ေတည ္မ်ား မ်ား မနေလး ဆင္းသြား ႀကတယ္ ါ လည္း သြား ခ်င္ယ္ကမဆလက လြွတ္ မွာ မဟုတ္ ဘူး အု ေတ္ မနပ္ မသြားဘဲဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းသြား ဟို နားဒီ နား ဘဲ ေလ်ွာက္ခိုင္း ေန တယရန္ ကုန္မွာ ေတာ့ မန္ ေတြ  ရွိ ဘူး မနလး မွာ ၄၂ ခု ဆို ေတာ ငါေႀကကြဲ တယ္သူ မ်ား ေပ်ာ္ ခ်င္ တာ ကို မေပ်ည္ ရ ဘူး ခရီး ေတြ အတူ သြား ေပါ့ ဘာ ဆု ေတာက္း ေလ ဆု ေတာင္း

မနက္ မိုး လင္း ရင္ယာက္က်ားေတြသိတ္လမ္းထြက္ ်င္ ႀကတယ္အခ ုလဲ ထြက္ သြားျပီလဘက္ ရည္ ဆိုင္ ငါ တို့ မိန္း မတတြ ကေတာ့ ခ်က္ ေျရး ျပုတ္ ေရး နဲ busy ခိုက္းထားႀကနယ္ ငါ လို မန္း မ ဘယ္ခံ ခိမ့္မလဲ care taker သံုး ေယာက္ ေခါ္ လိုက္ တယ္လမ္း ေပါ္တက္ ေတာ့ မယ္ ေလ 

စကာ ပူ က အေမ ရိ ကားက Wife ေတြတို့ မွတ္ ား ဘ္ု့ က ေယာက္ က်ာ ရန္ ကုန္ ျပန္ မလာ ဘို့ ဘဲ   Business  ျပန္ ႀကည့္ လိုက္ ဦး မယ္ ဆို ရင္ သြား ျပီ တစ္ ေယာက္ ေတြ့ ေန ျပီ မွတ္ လံုး ဝ ခြင့္ မျပု နဲ့ မျပန္ ရ လို့ ငို ႀကီး ခ်က္ မျဖစ္ေန ရင္ ထိုင္ ႀကည့္ ေန လိုက္ အဲသာ ကိုယ့္ ကို  ပစ္သြား ေတာ့  မယ္ ဆို တံဲ့ အဓိပါ ယ္ ဘဲ မိန္း မမာ ယာ ငဲကို့း ဖ်ာ သူ တို့က ပ်င္းေသး တယ္ဟို တံုးတစ္နာ ရီတစ္ခါ ဖံုးဆက္ တာ ေတြလာမေျပာ နဲ့ အခု ကို ယ့္ကို တသ္ က်ပ္ ေတာင္ ေတာင္မသဒါဘူးဆိုတ သေဘာ ေပါက္ ေနစ ကာ ပူအေမ ရိ ကားမွာ ပါ္ ဘဲ သူတို့ ေယာက္ ်ား ေတြ ဘယ္ မွ လဲ သြားစ ရာ မ ရွိ ဘူး သူ တို့ကို ဘယ္  သူ ကမွ လဲ လက္ မခံ ဘူး လက္ ခံတာ အိမ္က မိန္းမႀကီးတစ္ ေယာက္ဘဲဘဲ ရွိတယ္ ရွိတဲ့ မိန္း မ ႀကီး ဖက္ ့ပီးယု ယ ေန ႀကရ တာ ရန္ုန္ မွာ အေခ်ာ ေလး ေတြ အငယ္ ေလးေတြအမ်ားႀကီး ေခါ္င္း ေခ်ာ္ မလားဒအနိွပ္ခန္း သြား မလား ကာရာ အို ေက သြား မား သမာအာ ဇီ ဝ လုပ္ စားတဲ့ ေကာင္ မေလး ကို ႀကည့္ ျပီး ရင္ ကိုယ့္ ယ့္ မိန္း မႀကီး ကို ယ္ အို တယ္ ထင္ လာ တယ္ သူ့ ဘတယ္ တြဲ သြား တံြဲ လာ မလုပ္ ခ်င္ ဘူး ငါ့ ကို ေခါ္ တယ္ ဆို တာ ပိုက္ ဆံ ထု တ္ ခိုင္း ဘို့ အခု အဆင့္ပို  ျမင္ သြား ျပီ ပို္ ဆံ ထုတ္ ခိုင္း ဘို့ ဘု့ ေတာင္ မေခါ္ ေတာ့ ဘူး ကု ိယ့္ ဘာသာ ကို ယ္ ထုတ ္ျပီ ဝယ္ ခဲ့ ဘဲ  ဒီ ေလာက္ ျ ပန္ လာ ခ်င္ တဲ့ မိန္း မဒါပါဘဲေလာ ကႀကီးဆိုတာ သမီးတို့ လဲ မာန္ သိတ္မာနိ မတက္ နေဲ့ ေယာက္ က်ား ကန္ခ် တဲ့ တစ္ ခ်ိန္ ေရာက္ လာ ဦး မွာ


--
Sent from Gmail Mobile

Sunday, April 10, 2016

March 10 206

အိမ မွာ ပစည္း ေတါြ အ ရမ္း ေပ်ာက္ တယ္  Face book ေပါ္ မွာ memory ဆိုျပွီး ျပန္ ေပါ္ လာ ေတာ့ မွေပ်ာက္ န မွန္း သတိ ရတယ္ ငါ့ မွာ က ပစည္း ေတြ ကလည္း အမ်ာ ႀကီးအား လံုး ကလည္း လို ခ်င္ စ ရာ စကာ ပူ မွ ပစည္းာ ခ်ထား မ်ပ်ာက္ ဘူး အအဲ သည္အိမ္ မွာ လည္း ကို ယ္ တစ္ ေယာက္ ထည္း ရွိတာ ကိုး အု ေတာ့ူ၁၀ ေယာက္ ဝင္ လို္ ထြက္ လိုက္ နဲ့ အခု ေပ်ာက္ လား လဲငါ မသိ ဘယ္တံုး က ်ပ်ာက္ မွန္း လဲ ငါ မသိ စကာ ပူ အိမ္ ကေလး ေတြ ဟာအ ရမ္း compact ျဖစ္ တယ္ lovely မိသားဒစု ဝက္ ကိုအျမဲ ျမင္ ေန ရတယ္ privacy လဲ ရွတယ္ ငါ တို့ အခန္း ထဲ မွာ ႀကည္ နူး ေန ႀက ေရာ ခ်ကားေတြ ေျပာ ႀက တာ ေပါ့ စကး ေျပာ လို့ ဝ ရင္ ေမာင္ က ငါ့ကို အခန္း ထဲကကန္ထုတ္လိုက္ ေကာ ငါ က ဧည့္ ခန္း ထြက္ သြားဘျပီး computer နဲ ့ မ်က္ နွာ အပ္ ထား ေရာ computer ကလည္း အိပ္ ခန္း နံဲ့ မလွမ္း မကမ္း ငါ ေမာင့္ ကို စိတ္ ပူ ရင္ ြား ႀက့္ ျပီး ရင္computer နဲ့ မ်က္ နွာ အပ္ ဗိုက္ ဆာ ရင္ မီး ဖို ထည္း သြား အသံ လဲ မကူး အဝတ္ ေလ်ွာ္ ခင္ လဲ ရ ေသး တယ္ အဝတ္ ေတြ လွမ္း အိမ္သာေတြ ေဆး ထမင္း ေတြ ခ်က္ ျီး ရင္ ေမာ့္ကိုစကားေတြ သြား ေျပာ ဘု ရား ပန္းလဲ အို ေက ေနတာ ဲ ဒီ အိမ္က အေပါ္ ထပ္ ေအာက္ ထပ္ မီး ဖို ထဲ သြား ရင္ အေပါ္ ေအာက္ ေဝး သြားေရာ အဝတ္ ေလ်ွာ္ ကား ေျရ ေဆး အဆင္ မေျပပါဘူး ဟယ္  TV  က အျပင္ ေရာက္ ေန ရင္အခန္း ထဲ မွာ ါ ဘာ လုပ္ ေန လဲ ေမာင္ မသိ ရ ါ တို့ ကတစ္ ေဆာက္ ကို တစ္ ေယာက္ မ်က္ ေစ့ ေအာက္ က အေပ်ာက္ ခံု နိုက္ တာ မဟုတ္ ဘူး I love my singapore home

--
Sent from Gmail Mobile

Thursday, March 17, 2016

March 17 2016

ျပီးခဲ့ တဲ့ ရက္ က သသအ ကခုစ္ နွစ္ ေသာင္း ထုတ္ ျပီး ငါး ရက္ ေန ျပီး ပပနဲ့ စကား မ်ား ျပီ းငါ  မ ရွိတံုး ျပန္ သြား တယ္ ဖံုး ဆက္ ျပ္နေခါ္ ေတာ့ စိတ္ ကုန္ သြား ျပီ ျပန္ မလာ ေတာ့ ဘူး တဲ့ ပိုက္ ဆံ ေကာ ဆို ေတာ့ မရွိ ေသး ဘူး ေနာက္ နွစ္ လ ေလာက္ ေန မွ ျပန္ ပို့ လိုက္ မယ္ တဲ့ ပြဲစား က တရား စြဲ မလား တဲ့ မစြဲ ပါ ဘူး နင္ တို့ ရြာ ငါ လိုက္ လာ ျပီး ရြာ လူ ျကီး ကို တင္ ျပမယ္ ျမို့ တက္ ျပီး လိမ္တဲ့ အေျကာင္း ဆို ေတာ့ သမီး တို့ က အဲ သလို မဟုတ္ ဘူး တဲ မဟုတ္ ရင္ ပိုက္ ဆံ ျပန္ ေပး ေလ တီ ဥ လဲ လာ သမွ် လူ ခုစ္ နွစ္ ေသာင္း ေတာ့ ထိုင္ လီူ မေန နိုင္ ဘူး လီို့ 

--
Sent from Gmail Mobile

Friday, March 4, 2016

Yangon 1

ကရိ္န္ူနဲ့ ကား လိုက္ ဆြဲ တဲ့ ကိတ္စမိနစ္ နွစ္ ဆယ္ ရပ္ ရံုနဲ့ လာ ဆြဲ သြား တယ္ ဆို တာ နည္း တဲ ့ Skill မဟုတ္ ဘူး နိုင္ငံျခား မွာ ဆို ရင္ ဘီး ကို lock လုပ္ခဲ့တာ ငါ့ကား အသစ္ စက္ စက္ ကေလး ကရိန္း ေနာက္ တန္း လန္း ေျမွာက္ျပီးပါ သြား တာ ငါ သိတ္ သနား  တယ္ ငါ့ ကား ေလး မ်ားပြနး္သြား မလား ပဲ့ သြား မလား စိတ္ မေကာင္းဘူး ရွင္ ေစာ ပု ျမနီ ကုန္း ကို ကား သိမ္း သြား တာလိုက္ ပီး ရင္ ျမို့ ထဲ ရံုး ကို လိုက္ အမ်ိုး ေတြ လဲ မေန ရ ဘူး တစ္ မနက္ ကုန္မိနစ္ နွစ္ ဆယ္ ရပ္ ရံုနဲ့ ဆြဲ့ တဲ့ skill သိတ္ ေတာ္ တယ္ လမ္း မေတာ္ လသာ သိ္္မ္ ျကီး ေစ်း ေညာင္ ပင္ ေလးေစ်းသြား ဆြဲ ႀကပါ လား ကြယ္ မ်ား လိုက္ တဲ့ ကား ေတြ ပလက္ ေဖာာင္းေဘး လမး ္သြား မရ ကား ရပ္ မရေအာင္ ဖြင့္ ထား တဲ့ ဆိုင္ ေတြ ဆံြဲ ပါ လားငါ့ ကား ေလး ငါ သိတ္သနား တယ္ လို္ေနပူ ျကီး ထဲ  ေရြး လိုက္ ရတာတ္ ပိုက္ဆံ လဲ ကုန္ ေခ်ြး ေပါက္ ပါက္ က် ေအာ္ ဒုတ္ ခဒုတ္ခ 

Sunday, February 14, 2016

Feb 14, 2016

စကာ ပူ မလး ရွား ကိုး ရီး ယား Seminar , conference  ေပါင္းစံု   တက္ခဲတာ ပံု ေတြ ဖဘ မတင္ခဲ့ဘူး ျမန္ မာ ျပည္ ျပန္ ေရာက္ မွ စ conference ေလး တစ္ ခု တက္ မိပါတယ္  ရိုက္ လိုက္တဲ့ ဓါတ္ပံု ဆန္းစစ္ ႀကည့္ ေတာ့ ဟို တံုးက နိုင္ငံ ျခား မွာဆရာ ဝန္ အျဖစ္ ငါ ရပ္တည္ တယ္ရန္ ကန္ က သူေတြ နဲ့လမပက္သက္  ဘူး ငါ က ငါဘဲ ငါ့ ကို ငါ satisfied ျဖစ္တယ္ နိုင္ငံ ံ ျခား မွာ လုပ္ ေနတယ္ဆို ကတ္း က ျပည့္ ံု စံု သြား ျပီ ငါဘာ ေကာင္လဲ ဆို တာ ရွင္း ျပရာ မလို ဘူး အဆင့္ တစ္ခု ရွိ လိ့ သာရပ္ တည္ နိုင္တာ ေပါ့ အခု ျမန္ မာ ျပည္ထဲ ငါ ျ ပန္ ဝင္လတယ္ ငါ့ ကို ဘယ္ သူ မွ မသိေတ့ ေတ့ဘူး သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ   classmate ေတြ ဆရာေတြ  အကုန္ လံုး ငါ့ ကို recognized မလုပ္ နိ္င္ ေတ့ ဘူး အသစ္ေတြ ကလည္း ငါ့ ကို မသိဘူးဘယ္ ကေပါ္ လာတဲ့ ေကာက္ လဲ စြာ ်ယ္ စြာက်ယ္နဲ့ လို့့ ထက္  ျကတယ္ျပန္ မလာ  ျကပါနဲ့ ကြာ :(