Monday, April 11, 2016

11st March 2016

I'm မနက္ ျဖန္ သႀကန္ ရန္ ကုန္အႀကို ေန့ ာ ေျခာက္ကပ ေန တယ္ လူ ေတြ ေတာ္ ေတည ္မ်ား မ်ား မနေလး ဆင္းသြား ႀကတယ္ ါ လည္း သြား ခ်င္ယ္ကမဆလက လြွတ္ မွာ မဟုတ္ ဘူး အု ေတ္ မနပ္ မသြားဘဲဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းသြား ဟို နားဒီ နား ဘဲ ေလ်ွာက္ခိုင္း ေန တယရန္ ကုန္မွာ ေတာ့ မန္ ေတြ  ရွိ ဘူး မနလး မွာ ၄၂ ခု ဆို ေတာ ငါေႀကကြဲ တယ္သူ မ်ား ေပ်ာ္ ခ်င္ တာ ကို မေပ်ည္ ရ ဘူး ခရီး ေတြ အတူ သြား ေပါ့ ဘာ ဆု ေတာက္း ေလ ဆု ေတာင္း

မနက္ မိုး လင္း ရင္ယာက္က်ားေတြသိတ္လမ္းထြက္ ်င္ ႀကတယ္အခ ုလဲ ထြက္ သြားျပီလဘက္ ရည္ ဆိုင္ ငါ တို့ မိန္း မတတြ ကေတာ့ ခ်က္ ေျရး ျပုတ္ ေရး နဲ busy ခိုက္းထားႀကနယ္ ငါ လို မန္း မ ဘယ္ခံ ခိမ့္မလဲ care taker သံုး ေယာက္ ေခါ္ လိုက္ တယ္လမ္း ေပါ္တက္ ေတာ့ မယ္ ေလ 

စကာ ပူ က အေမ ရိ ကားက Wife ေတြတို့ မွတ္ ား ဘ္ု့ က ေယာက္ က်ာ ရန္ ကုန္ ျပန္ မလာ ဘို့ ဘဲ   Business  ျပန္ ႀကည့္ လိုက္ ဦး မယ္ ဆို ရင္ သြား ျပီ တစ္ ေယာက္ ေတြ့ ေန ျပီ မွတ္ လံုး ဝ ခြင့္ မျပု နဲ့ မျပန္ ရ လို့ ငို ႀကီး ခ်က္ မျဖစ္ေန ရင္ ထိုင္ ႀကည့္ ေန လိုက္ အဲသာ ကိုယ့္ ကို  ပစ္သြား ေတာ့  မယ္ ဆို တံဲ့ အဓိပါ ယ္ ဘဲ မိန္း မမာ ယာ ငဲကို့း ဖ်ာ သူ တို့က ပ်င္းေသး တယ္ဟို တံုးတစ္နာ ရီတစ္ခါ ဖံုးဆက္ တာ ေတြလာမေျပာ နဲ့ အခု ကို ယ့္ကို တသ္ က်ပ္ ေတာင္ ေတာင္မသဒါဘူးဆိုတ သေဘာ ေပါက္ ေနစ ကာ ပူအေမ ရိ ကားမွာ ပါ္ ဘဲ သူတို့ ေယာက္ ်ား ေတြ ဘယ္ မွ လဲ သြားစ ရာ မ ရွိ ဘူး သူ တို့ကို ဘယ္  သူ ကမွ လဲ လက္ မခံ ဘူး လက္ ခံတာ အိမ္က မိန္းမႀကီးတစ္ ေယာက္ဘဲဘဲ ရွိတယ္ ရွိတဲ့ မိန္း မ ႀကီး ဖက္ ့ပီးယု ယ ေန ႀကရ တာ ရန္ုန္ မွာ အေခ်ာ ေလး ေတြ အငယ္ ေလးေတြအမ်ားႀကီး ေခါ္င္း ေခ်ာ္ မလားဒအနိွပ္ခန္း သြား မလား ကာရာ အို ေက သြား မား သမာအာ ဇီ ဝ လုပ္ စားတဲ့ ေကာင္ မေလး ကို ႀကည့္ ျပီး ရင္ ကိုယ့္ ယ့္ မိန္း မႀကီး ကို ယ္ အို တယ္ ထင္ လာ တယ္ သူ့ ဘတယ္ တြဲ သြား တံြဲ လာ မလုပ္ ခ်င္ ဘူး ငါ့ ကို ေခါ္ တယ္ ဆို တာ ပိုက္ ဆံ ထု တ္ ခိုင္း ဘို့ အခု အဆင့္ပို  ျမင္ သြား ျပီ ပို္ ဆံ ထုတ္ ခိုင္း ဘို့ ဘု့ ေတာင္ မေခါ္ ေတာ့ ဘူး ကု ိယ့္ ဘာသာ ကို ယ္ ထုတ ္ျပီ ဝယ္ ခဲ့ ဘဲ  ဒီ ေလာက္ ျ ပန္ လာ ခ်င္ တဲ့ မိန္း မဒါပါဘဲေလာ ကႀကီးဆိုတာ သမီးတို့ လဲ မာန္ သိတ္မာနိ မတက္ နေဲ့ ေယာက္ က်ား ကန္ခ် တဲ့ တစ္ ခ်ိန္ ေရာက္ လာ ဦး မွာ


--
Sent from Gmail Mobile

Sunday, April 10, 2016

March 10 206

အိမ မွာ ပစည္း ေတါြ အ ရမ္း ေပ်ာက္ တယ္  Face book ေပါ္ မွာ memory ဆိုျပွီး ျပန္ ေပါ္ လာ ေတာ့ မွေပ်ာက္ န မွန္း သတိ ရတယ္ ငါ့ မွာ က ပစည္း ေတြ ကလည္း အမ်ာ ႀကီးအား လံုး ကလည္း လို ခ်င္ စ ရာ စကာ ပူ မွ ပစည္းာ ခ်ထား မ်ပ်ာက္ ဘူး အအဲ သည္အိမ္ မွာ လည္း ကို ယ္ တစ္ ေယာက္ ထည္း ရွိတာ ကိုး အု ေတာ့ူ၁၀ ေယာက္ ဝင္ လို္ ထြက္ လိုက္ နဲ့ အခု ေပ်ာက္ လား လဲငါ မသိ ဘယ္တံုး က ်ပ်ာက္ မွန္း လဲ ငါ မသိ စကာ ပူ အိမ္ ကေလး ေတြ ဟာအ ရမ္း compact ျဖစ္ တယ္ lovely မိသားဒစု ဝက္ ကိုအျမဲ ျမင္ ေန ရတယ္ privacy လဲ ရွတယ္ ငါ တို့ အခန္း ထဲ မွာ ႀကည္ နူး ေန ႀက ေရာ ခ်ကားေတြ ေျပာ ႀက တာ ေပါ့ စကး ေျပာ လို့ ဝ ရင္ ေမာင္ က ငါ့ကို အခန္း ထဲကကန္ထုတ္လိုက္ ေကာ ငါ က ဧည့္ ခန္း ထြက္ သြားဘျပီး computer နဲ ့ မ်က္ နွာ အပ္ ထား ေရာ computer ကလည္း အိပ္ ခန္း နံဲ့ မလွမ္း မကမ္း ငါ ေမာင့္ ကို စိတ္ ပူ ရင္ ြား ႀက့္ ျပီး ရင္computer နဲ့ မ်က္ နွာ အပ္ ဗိုက္ ဆာ ရင္ မီး ဖို ထည္း သြား အသံ လဲ မကူး အဝတ္ ေလ်ွာ္ ခင္ လဲ ရ ေသး တယ္ အဝတ္ ေတြ လွမ္း အိမ္သာေတြ ေဆး ထမင္း ေတြ ခ်က္ ျီး ရင္ ေမာ့္ကိုစကားေတြ သြား ေျပာ ဘု ရား ပန္းလဲ အို ေက ေနတာ ဲ ဒီ အိမ္က အေပါ္ ထပ္ ေအာက္ ထပ္ မီး ဖို ထဲ သြား ရင္ အေပါ္ ေအာက္ ေဝး သြားေရာ အဝတ္ ေလ်ွာ္ ကား ေျရ ေဆး အဆင္ မေျပပါဘူး ဟယ္  TV  က အျပင္ ေရာက္ ေန ရင္အခန္း ထဲ မွာ ါ ဘာ လုပ္ ေန လဲ ေမာင္ မသိ ရ ါ တို့ ကတစ္ ေဆာက္ ကို တစ္ ေယာက္ မ်က္ ေစ့ ေအာက္ က အေပ်ာက္ ခံု နိုက္ တာ မဟုတ္ ဘူး I love my singapore home

--
Sent from Gmail Mobile