Thursday, June 30, 2011

Yangon 2011.10က်ုုုနုပ္သည္ သင္ဥၵာေအး လစ္စဥၤ္ခဏ/ ရီတာ ၿပန္မလာခင္စပ္ႀကား. ရန္ကုန္ ကုိ ခဏ ၿပန္လုိက္ေလ၏။

ေဟာတယ္ သြားတည္းရာ လူလစ္စဥ္ခဏ သယ္မလာေသာ႔ပစၥည္းမ်ားၿဖစ္ေလ၏။ ကုိယ္ပိုင္ဆပ္ၿပာ လပ္စ္ဆပ္ၿပာသံုးေလရာ ေဟာ္တယ္မွ ဆပ္ၿပာ နင္႕ ေခါင္းေလ်ာ္ရည္ မသံုးၿဖစ္ေသာ္လည္းအ လာကားရသည္က တစ္ေၿကာငး္. ခ်စ္စရာေကာငး္သည္ကတစ္ေႀကာငး္ အနည္းငယ္ယူလာေလ၏. ယူလာၿပီးေသာ္လည္းဘာမွွ ုလုပ္သည္မဟုတ္ အလွႀကည္႕ေနၿခငး္သာၿဖစ္၏။ ယခုရန္ကုန္တြႈင္ သိမ္းထားခဲ႕၏.။

ရန္ကုန္ကုိ လြမ္းရသည္မွာ ေခါင္းေလွ်ာ္ဆုိင္ၿဖစ္၏. အတန္အသင္႕ုဆိလွ်င္ နစ္ေထာင္က်ပ္ၿဖင္႕ေခါငး္ေလ်ာ္ ဒရုိင္ရာမွူတ္နုိင္၏. ေခါငး္ိကုိ ကုိင္သည္မွ ဇိမ္ရွိသည္ၿဖစ္ေရြ႕ ဇိမ္ခံၿခငး္တစ္မ်ိဳး. ကုိယ္႕ုိ ကုိ သူမ်ားက ၿပဳစုေပးသလုိၿဖစ္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းာမွဴရေလ၏၏. ဝါသနာပါလွ်င္ ေပါင္းတင္နိုင္ေသး၏. အခိ်ိန္မရေရြ႕ ေပါင္းတင္းၿခင္းကားမၿပဳနုိင္။ အလကားေနေခါငး္ေလ်ာ္ဆုိင္သြားေသာေႀကာင္႕ မိမိဝယ္သြားေသာ ေခါငး္ေလ််ာ္ရည္မ်ားကို မွတ္တမ္းၿ႔ပဳေရြ႕ထားခဲ႕၏. ေနာက္တစ္ေခါက္အတြ႕္က္ရယ္ဒီၿဖစ္ရန္ၿဖစ္သည္။ လုိအပ္က ထပ္ဝယ္က ပိုက္ပိုက္ကုန္သည္မဟုတ္ပါေလ. ကိုယ္႕ရွိသည္မ်ားကုိ သူမ်ားကိုေပးလုိက္ၿခငး္ၿဖင္႕ကုိယ္ၿပန္ဝယ္ရရာ ၿပန္ကုန္ေလ၏.

က်ြန္နုိပ္၏ အေဒၚသည္ ၿခယ္နားကပ္ၿကီးမ်ားေခတ္စားခ်ိန္က ၿခယ္ဝဝ္ေရြ႕ သူ၏ တစ္လံုး စိန္ကုိ သူ၏ အမ်ိဳးထံေပးလုိက္ရာ ေနာက္ တစ္လံုးစိန္မ်ားၿပန္ေခတ္စားလာရာ အေဒၚသည္ ၿပန္ဝယ္ရေလ၏. သူေပးလုိက္ေသာ စိန္ကို ၿပန္ေတာင္းေရြ႕မေကာငး္ေတာ႕ေခ်။ သုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕ take home message မွာ မိမိတြင္ပိုေနေသာပစၥည္းမ်ာကုိ အလာကားေလွ်ာက္မေဝရန္ၿဖစ္၏။ရန္ကုန္တြင္ေနစဥ္က အုနး္ဆီမွန္မွန္လိမ္း၏. နုိင္ၿခားေရာက္ေသာ ္အုန္းဆိီကုိ ကာၿပန္ၿခင္၏. ေရွ႕လူက သံလြင္ဆီ olive oil ကုိညြန္ႀကားရာ နစ္သက္သြား၏. အနံမရွိေခ်။ မွန္မွန္လိမ္း၏. ေခတ္ေပၚ serum မ်ားလိမ္းလိုက္. ကရင္မ်ားလိမ္းလိုက္. နည္းမ်ိဳးစံုလိမ္ေးလို္က လိိမ္းေသာ္ၿငား ႕olive oil ကုိ နစ္သက္သည္မွာပို၏. Olive oil လိမ္းသည္ဆုိေရြ႕ ဟငး္ခ်က္ေသာ ဆီကုိလိမး္သလားဟု ေမးသူလည္းရွိ၏. ဘာေၿဖရမွန္းမသိေခ်။ အီတလီသြားစဥ္း ကပီဇာ မွာရာ olive oil ပုလငး္လာေပးသည္ကုိ ဝုိင္ပုလငး္ထင္ေရြ႕မယူဘူးဟု ၿငင္းခဲ႕သည္ကုိ သတိရ၏. ဤသည္လည္းသိမ္းထားခဲ႕၏.။ ေနေလာင္ခံ sunburn လညး္သိမ္းခဲ႕၏. အားလံုးသိမ္းခဲ႕၏။ မဟုတ္က ေမ႕ရာ ထပ္ဝယ္လွ်င္ ထပ္ကုန္မည္ၿဖစ္သည္. ဝမ္းလွ်ားထုိး ေမွာက္ရိုက္လာၿခင္းၿဖစ္သည္. ရွာေရြ႕ မေတြ႕နိုင္ေခ်.။

သို႕ေသာ္ၿငား ဟုိယခင္ စလံုးလာစဥ္ကာလာက ရန္ကုန္တြင္သိမ္းခဲ႕ေသာ ပစစၫ္းမ်ားကားမရွိေတာ႕ေခ်။ ဓါတ္ပံု အဲလဘမ္းမ်ားေပ်ာက္ကနု္သည္ သကုိ နေမ်ာ၏. ေက်ာငး္သားဘဝ ငယ္ဘဝ ရိုက္ခဲ႕မ်ားစြာ ဘာမွ မမက်န္ေတာ႕ေခ်။ က်ြန္နုိင္မရွိခ်ိန္ အိမ္ေၿပာင္းေရြ႕ရာ မည္သုိ႕မည္ပံု ၿဖစ္သည္မသိ. ၿပန္ေမးေရြ႕ မရေခ်။ ေသခ်ာထပ္ထားေသာ အဝတ္အစားမ်ားလည္း မရွိေတာ႕. အစ္မကုိေမးရာ. သူမ်ားကိုေပးလိုက္သည္ဆုိ၏. ဟင္ ဟုဆုိရာ ငါနဲ႕ေတာင္မေတာ္ေတာ႕တာ နင္နဲ႕ ဘယ္လုိေတာ္ေတာ႕မွာလဲ သူမ်ားေပးလုိက္တာ ေအးေရာဟုဆုိ၏. ထပ္ဆင္႕ဝမ္းနည္းရ၏. သို႕ေသာ္ၿငားအမွတ္မရွိ. က်ြန္နုိပ္သည္ ယခုလည္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာနင္႕ မွတ္လာ၏.

ဇီးၿပားကုိ မေၿပာလုိက္ရေသးသည္မွာ ဟုိခ်က္လက္မွတ္ ပိုက္ဆံရၿပီၿဖစ္၏. သူ႕ကုိေၿပာခ်င္သည္မွ က်ြန္နုိပ္သည္ ပုန္းထဲမထည္႕ခင္ ခ်က္လက္တ္မွတ္ကုိ ဓါတ္ပံုရိုက္ထားေႀကာင္႕း ေၿပာရန္ေမ႕ေန၏. လင္းဒီပသာ ဆုိလွ်င္မိတၱူဴဆဲြထားမွာ ေသခ်ာ၏. ေပ်ာက္သြားမွ ာစိုးေသာ္ေႀကာင္႕. အစိုးရိမ္ႀကီးသည္မွာ နစ္ေယာက္မရွိေခ်။ ကြ်ုန္ပ္နင္႕လင္းဒီပ တစ္အိမ္ထည္း တစ္ေယာက္ တစ္ခန္း ေနလ််င္ မေတြးဝ႕ံေခ်. နစ္ေယာက္သား အၿပင္ေရာက္မည္မဟုတ္ အိမ္ထဲေတြ ေဝ႕ေနသည္နင္႕ မုိးလငး္သြားနုိင္၏. ေတာ္ေသး၏. ဆြြိအေဝးေရာက္ေန၏။ ဦးၿခိမ္႕တာဝန္ယူလိမ္႕မည္။

Wednesday, June 29, 2011

ဒီ

.

ဒီစာကို Select ေပးၿပီးေရးပါ...

Tuesday, June 28, 2011

KSLစီးတီးစကြဲသြားရတာ ပ်င္းလာတာနဲ႕ KSL ဆီသြားတယ္ ဖဘထဲေတာ႕မဟုတ္။ ေရွာ႕ပင္ ေမာအႀကီးႀကီးဘဲ ဆုိႀကပါစုိ႕ ။ အထဲမွာလဲ စံုေနေအာင္ရွိတယ္ ရုပ္ရွင္ရံုလဲရွိတယ္ အခိ်န္မရတာရယ္ ႀကိဳက္တဲ႕ကားမတိုက္ဆုိင္တာရယ္ေႀကာင္႕မႀကည္႕ခဲ႕ဘူး. အေပၚတက္တယ္ ေအာက္ဆင္းတယ္။

အေတာ္ႀကီးေတာ႕ဝင္ခဲ႕တဲ႕အေပါက္ကုိ ေပ်ာက္သြားမွာ စိုးလုိ႕ အက္စကေလတာနဲ႕ မွတ္ထားရတယ္ ဒီ အက္စကေလတာ ကေန ငါတက္ခဲ႕တာဆုိၿပီး အဲဒီဘက္ၿခမး္ကေနဘဲ တက္လုိက္ ဆငး္လုိက္. လုပ္ေနတယ္ လူလဲစည္တယ္။ အၿမင္ဆန္းတာေပါ႕ ဒီဘက္ ကတစ္မ်ိဳး ဟုိဘက္က တစ္မ်ိဳးေပါ႕ ေစ်းေတြကေတာ႕ေကာင္းရင ္ဘာမွ မေပါဘူး. တူတူဘဲ။

လဝကကေန တကၠစီစီးသြားရင ္မေလးရွားပိုက္ဆံ တစ္ဆယ္ေလာက္ေတာ႕ေပးရမယ။္ shuttle bus ဆဲြတာလဲေတြ႕တယ္။

ဒီေလာက္အႀကီးႀကီး ေရွာ႕ပင္ ေမာလ္သြားၿပီး ဒီေလာက္ေသးေသးေလးဘဲ ဝယ္ရတာလ ဲအားနာပါတယ္။ တတ္နုိင္ဘူး တတ္နုိင္တာေလးဝယ္ရတာဘဲ ရွိတာေလးနဲ႕ဝောငစား လွေအာင္ဝတ္.အရိပ္ထဲမွာ အစ္မပံုေတြ႕တယ္လာမေၿပာနဲ႕ ဖဘထဲက မဂၤလာေဆာင္မွ ဓါတ္ပံုဆရာ ရိုက္သလို ဝမ္းလ်ားထုိးရုိက္ထားတာ ဘယ္ဘက္ကမွ မမိဘူး. မိလုိဲ႕ဲလဲမၿဖစ္ဘူးေလ. ဒီမွာ ႀကြားဝါထားသမ်် သဲထဲေရသြန္ၿဖစ္မယ္။ဝါသနာပါလုိ႕ဝယ္တာပါ ဝယ္နုိင္တာကလဲ ဒါဘဲရွိတယ္။ အဲသည္ေတာ႕ အဲသာဘဲ ဝယယ္ရတာေတပါ႕။ ခဲတံထည္႕ ဘုိ႕ လာေတာင္းရင္ ေတာ႕လဲေ ပး ရမွာေပါ႕။


Sunday, June 26, 2011

စေကာႀကံ

ရိုးသားတဲ႕ေန႕ကေလးတစ္ခုပါဘဲ. Alarm နဲ႕အိပ္ရာကထတယ္။ ထၿပီး. ငါဘာလုပ္ဘုိ႕ရွိသလဲစဥ္းစားတယ္။ ဘဏ္သြားရမယ္။ ခ်က္လက္မွတ္ deposit လုပ္ရမယ္ ခ်က္လက္မွတ္ deposit မလုပ္ဘူးတာ နစ္ခ်ီေနၿပီ. ဘယ္နစ္နစ္မွန္းေတာင္မသိေတာ႕ဘူး။

ေရခ်ိဳးတယ္။ မိတ္ကပ္လိမ္းတယ္။ ရွိရွဲဒုိး ေဖာင္ေဒးရွငး္ခံတယ္။ ယူေလး အေပၚကထပ္လိမ္းတယ္။ ဂါဗင္ခ်ီမိတ္ကပ္ထပ္လိမ္းတယ္။ ေမဘလုိင္း. ေဖာင္ေဒရွငး္ေပါင္ဒါပက္ဖ္နဲ႕ မ်က္နာအနွံလုိက္ပြတ္တယ္။ ကလင္းနစ္ ကရင္ပတ္ဖ္ ထပ္လိမ္းတယ္။ မညာပါဘူးတယ္။ တစ္ကယ။္

အဲလစ္ဇဘက္အာဒမ္က်န္သြားတယ္ ရွိပါေစေတာ႕. အားလံုးခပ္ပါးပါးႀကီးပါဘဲ မလန္႕ပါနဲ႕ ကိုယ္႕ဘာသာကုိယ္ႀကည္႕တာ ေတာ႕လွတယ္ထင္တာဘဲ။ ရယ္ဘလြန္ အုိငး္ရွဲဒုိးသပ္တယ္။ ဂါဗင္ခ်ီပါးနီ သုတ္တယ္။ မ်က္လံုးကုိ ဒီဇင္ဘာခဲတံနဲ႕ အေယာင္တင္တယ္။ မ်က္ရစ္လုိက္ဆဲြတယ္။ ဘာတံဆပ္မွန္းမသိတဲ႕ မ်က္ခုံးေမြးခ်စ္တံနဲ႕ ခ်စ္တယ္။ ေမဘလင္း လုိင္နာနဲ႕ အနားသပ္တယ္။ မလန္႕ပါနဲ႕ လွပါေသးတယ္။

ဆြဲႀကိဳးပါးပါးဆဲြတယ္။ စလံုးနစ္က်ပ္ေပးရတယ္။ ရွပ္အက်ီပြပြအက်ီ ဝတ္တယ္။ လက္ေကာင္ေငြေရာင္တစ္ကြင္း လုိက္ရွာစြပ္တယ္။ လက္ေကာက္ေတြ မ်ားေနလုိ႕ဘာစြပ္ရမလဲစဥ္းစားေသးတယ္ အ့ိဒိယ လက္ေကာက္အမ်ားႀကိးလဲရွိတယ္။

ခ်က္လက္မွတ္ရွာတယ္။ ေဘာပန္ထည္႕တယ္။ လိပ္စာရွာတယ္ ဘယ္လိ္ပ္စာက ကိုယ္နဲ႕နီးမလဲရွာတယ္။ ေရဘူးထည္႕တယ္။ အေနြးထည္ထည္႕တယ္။ မုန္႕ထည္႕တယ္။ အထီးက်န္တာမ်ား ဆိုင္မွာေတာင္ဝင္မစားခ်င္ဘူး ဘိုက္ဆာတဲ႕အခ်ိန္ လမ္္းေဘးတစ္ေနရာမွာထုိင္. ေရေသာက္ မုန္႕စား ေရေသာက္ လူေတြ ကုိေငးႀကည္႕ရင္းနဲ႕ စားလုိ္ကတာဘဲ။ ထီးထည္႕တယ္။ နဲနဲနေတာ႕ေလးသြားပီ။

ပိုက္အိတ္ထဲကုိ အဲလစ္စဘတ္အာဒပ္ မိတ္ကပ္ကရင္ပဖတ္ထည္႕တယ္။ နွဴတ္ခမ္းနီထည္႕တယ္ ဘီးထည္႕တယ္။ မလုိတာေတြ ၿဖုတ္တယ။.္ သြားလို႕ရပီ.

ဘတစ္ကားေစာင္႕တယ္ အႀကာႀကီးေစာင္႕ရတယ္။ ကို္ယ္႕ကိုယ္ကုိ လွတယ္ထင္ေနတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္္နဲ႕ ေတြ႕ခ်င္ေနတယ္ ကိုယ္႕ကုိယ္ကုိလဲ ကြန္ဖီဒင္႕ရွိေနတယ္ သူငါ႕ကိုၿမင္ရင္ ရုပ္မဆုိးပါဘူးလုိ႕ထင္ေစရမယ္လုိ႕ထင္ေနတယ္ ထင္ေနၿပန္တာေပါ႕ေလ။

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ ဖံုးဆက္ၿပီး ေတြ႕ခ်င္တယ္လုိ႕ေၿပာခ်င္တယ္။ ေတြ႕ခ်င္ေနတယ္ စကားေတြေၿပာခ်င္ေနတယ္။ တစ္ကယ္ႀကီးကုိအားေနတယ္။ အားမွာေပါ႕ လုပ္စရာရွိတာကို မလုပ္ေတာ႕ဘဲ ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ မန္းေဒးမွ ဘဲႀကည္႕ႀက်က္ေ၇ွာင္ထြက္ေၿပးေတာ႕မယ္ ဒီေန႕ေတာ႕မသြားေတာ႕ဘူးလုိ႕ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္တာကိုး.............

ေတြ႕ခ်င္တယ.္အားႀကီးေတြ႕ခ်င္တယ္။ တစ္ေနရာမွာထုိင္ခ်င္တယ္ စကားေတြ ေၿပာခ်င္တယ္။ especially ေရေတြ ကုိႀကည္႕ၿပီးထုိင္လုိ႕ရတဲ႕ေနရာမ်ိဳးမွာ ထိုင္ခ်င္တယ္။ မၿဖစ္နုိင္တာေတြ မတမ္းတပါနဲ႕ လမင္းကုိ ေမ်ွာ္ႀကည္႕ၿပီး ငိုေနလုိ႕ လမငး္ႀကီးက ဆငး္လာမွ မဟုတ္ဘဲ. ။

ဘဏိကု္အရင္သြားတယ္။ ခ်က္လက္မွတ္ေလးကုိၿပတယ္။ လြယ္လြယ္ေလးပါ. အေနာက္မွာ အေကာင္႕နံပတ္ေရး ဖံုးနံပါတ္ေရးလုိက္ၿပီးရင္ ပံုးကေလးထဲထည္ဲ႕ခဲ႕ပါတဲ႕။ ေၿပာသလုိလုပ္ဘို႕ အေကာင္႕နံပါတ္ကိုရွာ ေရး. ငါးခါေလာက္စစ္. လက္ေရးကလည္း လွပါဘိနဲ႕ မဖတ္တတ္မွာစုိးလုိ႕ႀကိဳးစားပမ္းစားေရး. ပံုးထဲကုိထည္႕ လုိ္ကတယ္။ မေယာင္မလည္ဲနဲ႕ ေဘးနားမွာ ငါးမိနစ္ေလာက္ ေစာင္႕ေနေသး တယ္ မေတာ္ ခ်က္လက္မွတ္ကေလးက မဝင္ဘဲေလတုိက္လုိ႕လြင္႕သြားရင္ ၿပန္ေကာက္ၿပီးၿပန္ ထည္႕ရမယ္ေလ. ငါးမိနစန္ေလာက္ေစာင္႕ႀကည္႕ၿပီး အားလံးုးေသခ်ာၿပီ စာရြက္ ကေလးၿပန္မထြက္လာေတာ႕ဘူးဆုိမွ. အနားကေနခြာရဲတယ္။

ေတြ႕ခ်င္တာကေတာ႕မင္းသားနဲ႕ဘဲ မငး္သား ကလက္မခံဘူးဆုိေတာ႕လဲ လူႀကမ္း မင္းသားဆီဘဲဖံုးဆက္ရေတာ႕တယ္။ ကံမ်ား မေကာင္းခ်င္ ေတာ႕ လူႀကမ္းကလဲ ကားရိုက္ရက္ၿပည္႕ေနတယ္။ ဒီတ္မအားဘူး. စိတ္ေတာင္ညစ္တယ္။ ညစ္လုိ႕ အႀကံတစ္မ်ိဳးေတာင္ရတယ္ . ဘဝႀကီး သိတ္ပ်ငး္စရာ ေကာငး္ တယ္။ ကမ္းစပ္မွာ လုိက္ထုိင္ေပးရင္မဆုိးပါဘူး။

Thursday, June 23, 2011

မုန္းတယ္

မုန္းတယ္
အားလံုးကိုမုန္းတယ္။မနက္မုိးလင္းမွာ ကမန္းကတန္းလုိက္ပိတ္ရတဲ႕ alarm နစ္လံုးကိုု မုန္းတယ္. ကုတင္ေပၚ ကေနလွိမ္႕ဆင္းၿပီး မထနုိင္ေသးဘဲ ကုတင္ေပါၚ ၿပန္ေမွာက္ၿပီးေနတဲ႕ ကုိယ္႕ဘာသာကုိယ္မုန္ူး႕တယ္။.

အိမ္ထဲကေန ေတာ္ေတာ္နဲ႕ မထြက္ေသးဘဲ ဆယ္ပတ္ေလာက္႔ပတ္ၿပီး တံခါးေတြ ပိတ္ၿပီးရဲ႕လား.မီးခလုပ္ပိတ္ၿပီးရဲ႕လား ေသာ႕ခေလာက္ခတ္ၿပီးရဲ႕လား ဆယ္ခါေလာက္ ဆြဲႀကည္႕ေနတဲ႕ ေသာ႕ခေလာက္ကုိမုန္းတယ္။
ေနာက္က်လို႕ တကၠစီစီးလို႕ မုန္းတယ္။ မုန္းၿပီးရင္းမုန္းတယ္ တကၠစီေတြ အလြယ္တကူမရရင္မုန္းတယ္ ဘတစ္စကားမလာရင္မုန္းတယ္ လူေတြ မ်ားရင္မုန္းတယ္။

မ်ားေနတဲ႕အလုပ္ေတြကုိမုန္းတယ္ စာတုိက္ပံုးမဖြင္႕တဲ႕ကုိယ္႕ဘာသာကုိယ္မုန္းတယ္။ reminder ရၿပီးကာ မွ သြားမေရြးနုိင္ေအာင္မ်ားတဲ႕ အလုပ္ေတြ ကိုမုန္းတယ္. ေရြးေပးတဲ႕ ညေလး ၿပာယာ ၿပာယာ ေဖာက္ၿပီး အဲသာခ်က္လက္မွတ္ပါ. ေဖာက္တာ ၿပာယာခတ္သြားလို႕ ခ်က္လတ္မွတ္ေတာ႔နဲနဲစုတ္သြားတယ္ဆုိတဲ႕ ခ်က္လက္မွတ္ကုိ မုန္းတယ္။သူမ်ားမိသားစုေတြ ၿမင္ရင္မုန္းတယ္။ အသက္ၿကီးလို႕ အခ်စ္ေလ်ာ႕တာဆုိရင္ ဘာလို႕သူတို႕ေတြ ေပ်ာ္ေနႀကတာလဲ မုန္းတယ္။ ကုိယ္႕ကုိမေခၚဘဲ တစ္ေယာက္ထဲသြားတဲ႕ အခ်စ္ကို မုန္းတယ္။ ကုိယ္တို႕ကြဲႀကရင္ ဘယ္လုိ႕ခဲြေဝႀကမွာလဲ ဆုိတဲ႕သူေတြ ကုိမုန္းတယ္။

အခ်စ္ အေႀကာင္းေရးရင္ သူ႕အေႀကာငး္ဘဲ ေရးရမယ္ဆုိတဲ႕ လူ႕ေလာက သတ္ မွတ္ခ်က္ႀကီးကုိ မုန္းတယ္။ လြမ္းတယ္ဆုိရင ္သူ႕ကုိဘဲ လြမ္းရမယ္ဆုိတဲ႕ ေလာက သတ္ မွတ္ခ်က္ကုိမုန္းတယ္. နိုက္ကလပ္ကုိ တစ္ပါတ္တစ္ခါဘဲသြားပါတယ္ဆုိတဲ႕သူကုိ မုန္းတယ္။

အိမ္တံခါးဖြင္ရင္ ေသာ႕က်ိဳးမလုိၿဖစ္လုိ႕အ သာေလး တံခါးကို ဆြဲၿပီးမွဖြင္ရင္း က်ြန္ေတာ္ ေတာ႕ ေသာ႕က်ုိဳဴးတာ နစ္ခါရွိၿပီဆုိ တဲ႕ တစ္ေယာက္ကုိ သတိရမိတဲ႕ ကုိယ္႕ ကုိကုိယ္မုန္းတယ္။၈်ီမွာလာၿ႔ပီး. ဓါတ္႔ပံုႀကည္႕ခ်င္လုိ႕ပါ လို႕၈်ီေနတဲ႕တစ္ေယာကက္ုိ မုန္းတယ္။ ဖံုးဆက္ခ်င္လုိ႕ နံပါတ္ ကေလးပိဳ႕လုိက္ပါ. ဒါေပမဲ႕ အခ်စ္ဆံုးကေတာ႕ ဘယ္သူပါဘဲ ဆိုတဲ႕ တစ္ေယာက္ကုိမုန္းတယ္။ ဒါတ္ပံုၿမင္ၿပီးကာမွ အဆက္ၿဖတ္သြားတဲ႕သူ ကုိ မုန္းတယ္။

ဝီကေလ ေတြ႕မလားလုိ႕ပါ. ညေနေစာင္းေလာက္ ဟုိမွာေတြ႕မယ္ေလ.ဝီလာခဲ႕မယ္ အခ်ိန္ကေတာ႕ ဖံုးထပ္ဆက္လုိက္မယ္ဆုိတဲ႕ ဝီကုိမုန္းတယ္။

စားစရာေတြၿမင္ရၿပီးမစားရတာကိုလည္းမုန္းတယ္။ ပိုက္ရွိရဲ႕နဲ႕ ၿပိ္တာၿဖစ္ေနတာ ကိုလည္းမုန္းတယ္။ ေခါငး္ေလွ်ာ္ဆုိင္မွာ နစ္ေသာင္းက်ပ္ေလာက္ ေပးၿပီးေခါင္းေလ်ာ္တဲ႕ ကုိယ္႕ကုိကုိလည္းမုန္းတယ္။ တယ္လီံဖံုးမွာ တီတီ ဆုိတဲ႕ မက္ေဆ႕မို႕လုိ႕အားရဝမ္းသာ ႀကည္႕လိုက္ရင္ ေႀ႕ကာ္ၿငာၿဖစ္ေနတာကိုလည္းမုန္းတယ္။မုနးၿ႔ပီးရင္းမုန္းတယ္ ခ်စ္ေနတာ တစ္ရုတ္ကေလးတစ္ေယာက္ဘဲက်န္ွိေတာ႕တယ္။

Monday, June 20, 2011

ဆိုင္ဆုိင္ မဆိုင္ဆုိင္

၁.။ ကင္မရြန္အိုင္လန္းကၿပန္လာတယ္ ကီးခ်ိန္းယူမလားဆုိလုိ႕တစ္ခုယူလုိက္တယ္။ မွွ်ားထုိးထားတဲ႕ဟာ . စလံုးကီးခ်ိန္းၿပန္ေပးမလယ္လုိ႕ ဂတိခံလုိက္တယ္။ ေစ်းႀကီးတာေတြ မဟုတ္ေပမဲ႕ အမွတ္တရေတြ ဟာ အမွတ္တရေတြဘဲ.

အမွန္ေတာ႕အမွတ္တရေတြ ကုိ သိမ္းထားဘုိ႕မေကာငး္ဘူး လြတ္ပစ္လုိက္ဘုိ႕ဘဲေကာင္းတယ္။ သိမ္းထားေလ. ခံစားရေလဘဲ။ လွည္႕မႀကည္႕စတန္း လြတ္ပစ္လုိက္ရင္အေကာင္းဆံုးဘဲ။ ဒံုးဆိုပစ္ထည္႕လိုက္ ေအးေရာ. အိမ္ေအာက္ထပ္ကုိ မပစ္ဘုိ႕ေတာ႕လုိမယ္။ အမွဳိုက္ပံုထဲထည္႕လုိက္တာ အေကာငး္ဆံုး အနြတ္ရယ္ကင္းေဘးရွငး္..

၂။ စားပါဦးဆုိတဲ႕ တစ္ခု.
၃။
၄။ ခ်ြာခ်ဴကန္ မွာ ထုိင္စားတဲ႕ KFC . မကုန္ဘူး တစ္ခုက်န္တယ္။
၅။ မေသာက္တာႀကာၿပီၿဖစ္တဲ႕ blog. ခ်န္းေဒၚမွာလိုက္တာ ေခါင္းေတြ မူးသြားတယ္။
၆။ အက်ီေတြ ကေတာ႕မ်ားႀကီးဘဲဝယ္တာဘဲ ၿပလုိ႕ေတာ႕မၿဖစ္ဘူး လက္တုိ႕ၿ႔ပီး. ဒီကိုလာလား ေမးရင္ ဟုတ္ဘူး ဟုိဘက္ကုိလာတာ လုိ႕ေၿဖလုိက္ရဘုိ႕ဘဲ.
ရ။ ေဘာင္းဘီကေတာ႕စြပ္လုိ႕ရမယ္ထင္လုိ႕ဝယ္လုိကတ္တာ အေပၚဆြဲတင္လုိ႕မရေတာ႕ဘူး. ဝမ္နးည္းစရာဘဲ။ ထင္တာေပါ႕ေလ. ကိုယ္႕ကိုကုိယ္ထင္တာေပါ႕။မွတ္ခ်က္
ၿခင္နားမခံၿဖစ္ေနသည္။

Thursday, June 16, 2011

kom epf

ေပ်ာ္လြန္းလွတယ္ေတာ႕လဲမဟုတ္ဘူး မခ်ိတဲ႕ နလံုး ၿပံဳးလုိ႕ေတာ႕ရပါတယ္။စားလုိ႕လဲဝင္ပါတယ္။ စားေကာငး္တာေတြ ဘဲစားတာကိုး။ ႀကိဳက္တာေတြ ဘဲစားတာကိုး။ ရွမ္းေခါက္ဆဲြကုိ ဘာလုိ႕ႀကိဳက္မွန္းမသိ. အရည္စားလုိက္ အသုပ္စားလုိက္ စားခ်င္တာကေတာ႕ ရွမး္ထမငး္ခ်ဥ္ . ကုန္သြားပီဆုိေတာ႕လဲ ရွိတာဘဲစားရတာဘဲ အုန္းနုိ႕ေက်ာက္ေက်ာလဲ ေကာင္းတယ္ ။ ခက္တာက စားၿပီးရင္ မူးမွာစုိးလို႕မစားရဲတာ။ ဒူးရငး္သီးလဲ ရပ္ထားရတာနဲဲနဲႀကာသြားပီ. ။ စားၿပီးရင္ ခံစားရတာကမ်ားတာနဲ႕ ဒါေတာင္ဝင္ဝယ္လိုက္ေသးတယ္ သံူးဘူးတစ္ဆယ္ တန္ကုန္သြားၿပီး. တစ္ဘူးတစ္ဆယ္တန္ဘဲက်န္လုိ႕ မစားလုိက္ရဘူး တစ္မ်ိဳးလဲေကာင္းတာေပါ႕ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာေပါ႕ေလ. မိသိန္းႀကည္ေပါ႕။

ေကာငး္ကင္ကုိေမာ႕ႀကည္႕တယ္ ခလုပ္တုိက္မွာေတာ႕မစုိးရိမ္ရပါဘူး ရပ္ႀကည္႕တာဘဲ။ တိမ္ေတြ လြင္႕ေနတယ္။
ေကာငး္ကင္ႀကီးတစ္ခုလံုးကုိ သိမ္းပိုက္လုိက္ေတာ႕မဲ႕ပုံနဲ႕။
ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူး မူးခ်င္လို႕ေမာ႕ႀကည္႕တာ. ။ လူမွားသြားတယ္။မူးခ်င္လုိ႕ ဆုိင္သြားရွာေသးတယ္ . မေသာက္ဘူးေတာ႕ဘာဝယ္ရမွန္းမသိတာနဲ႕ အေအးဘဲဝယ္ခဲ႕ရတယ္. စိတ္နာနာနဲ႕ တစ္ဘူးလံုးေမာ႕ေသာက္ပလိုက္တယ္။ မူးခ်င္တယ္။ စိတ္ညစ္ရင္အရက္ေသာက္ရတယ္ဆုိလုိ႕ မေသာက္ရဲတာနဲ႕ အေဖာ္ေကာငး္မွ ေသာက္ႀကည္႕ဦးမယ္။ႀကာဇံလဲႀကိဳ႕္တယ္ အားလံုးႀကိဳက္တာပါဘဲေလ ၿမန္မာေငြ ငါးရာက်ပ္ေလာက္ေပးရမယ္ အဲသည္ႀကာဇ့ံကုိ။ယူက်ဴခဏႀကည္႕ၿဖစ္ေသးတယ္။ တယ္လီဖံုးနဲ႕ႀကည္႕ရတာ မမုိက္ပါဘူး ကြန္ၿပဴတာနဲ႕ဘဲေကာငငးတယ္ အပ်င္းေတာ႕ေၿပတာေပါ႕.။ ရင္ထဲမွာ ခ်န္ထားခဲ႕တဲ႕စကားေတြ ရွိေသးတယ္။

ဖရဲသီးဝယ္ထားေသးတယ္ ခဲြရမွာပ်င္းလုိ႕မစားၿဖစ္ေသးဘူး ဒီအတုိငး္ ကိုက္စားလုိ႕ ရရင္ေကာငး္မယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ႕ကိတ္မုန္႕တစ္က်ပ္တန္နဲ႕နြားနို႕နဲ႕ေသာက္လုိက္တယ္။
အဲသည္ဆုိင္ကလဲ ေလ််ာ႕တံုးဘဲ ပ်င္းတာနဲ႕ငါးရာက်ပ္x 2 ဘုိးဝယ္လာတယ္။


အိတ္ (၁၅၀၀ က်ပ္)
ဟုိတစ္ေလာတံုးက ေအာခ်က္ေရာက္တံုးက ေလးထည္တစ္ဆယ္နဲ႕ဝယ္လာတဲ႕႔ပုဝါ. တစ္ထည္က အမ်ိုဳး တစ္ေယာက္ကုိေပးလို္ကပီ။ နစ္က်ပ္ခြဲေပါ႕. တုိ႕လဲ ဝယ္ပါတယ္ နစ္က်ပ္ခဲြ.။Saturday, June 11, 2011

ကြန္တစ္

တိတ္ဆိတ္ၿခင္းတစ္ခုသည္ ေႀကကြဲၿခင္းသာဆုိပါက သူမ၏ တိတ္ဆိတ္ၿခင္းသည္ ေႀကကြဲၿခငး္ၿဖစ္ပါသည္. သုိ႕ေသာ္ၿငားလည္း သူမသည္ ႀကာရွည္ေႀကကြဲေရြ႕မရပါ. ၿငိမ္သက္စြာ တိတ္ဆိတ္ၿခငး္သည္ ေခ်ြးမ်ားၿပန္လာသည္အထိ သူမကုိပင္ပန္းေစ၏. ေပ်ာ္ရြင္စြာ ေနတတ္ေသာသူမအတြက္ တိ္တ္ဆိတ္ၿခင္းသည္ လြန္စြာ ဒုတ္ခၿဖစ္၏. လူကုိပင္ပန္းနြယ္းနယ္ေစ၏. ဘုိက္ကိုေအာင္႕ေစ၏. ။ နလံုးကိုပ်က္ေစ၏။ အသည္းကုိထိခုိက္၏။

သူမသည္ တစ္ေယာက္ထဲစိတ္ကူးယဥ္တတ္သူၿဖစ္၏. တိတ္ဆိတ္စြာ စိတ္ကူးယဥ္တတ္္၏. တစ္ေယာက္ထဲလဲ စကားေၿပာတတ္၏. အသံေတာ႕မထြက္. ။ အေမရယ္ သမီး႕ကို ၿမင္လွဲ႕ပါဦးလား ဟု တိုးတုိးေလးရြတ္တတ္၏ က်ယ္က်ယ္ေတာ႕မရြတ္ရဲ လုိက္သြားရမည္ဆုိးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္၏. ခဏခဏလဲမရြတ္ရဲ . မိဘမ်ား ကို ေအးခ်မ္းေသာ ဘဝ သို႕ေရာက္ရွိၿပီးၿဖစ္ေစ၏. တစ္ခ်ိန္က တစ္ေယာက္ေသာ သူကုိေတြ႕ဘူး၏. မိဘ နစ္ပါး ဓတ္ပံုကုိ သြာေလရာသယ္ကာ. ေရာက္ေလရာမွာ တုိင္တည္ဆုေတာင္းေသာ သူကုိ ေတြ႕ဘူး၏. ထိတ္လန္႕စိတ္မေကာငး္စရာ။

မိဘ မရွိ .ေမာင္နစ္မ်ားေဝးကြာ .ငယ္သူငယ္ခ်ငး္မ်ားနင္႕မႏီးစပ္ေသာ သူမသည္ တစ္ေယာက္ထဲစကားေၿပာေလ႕ရွိသည္မွာ ထူးဆန္းသည္ေတာ႕မဟုတ္. ရူးသည္ဆုိလွ်င္လည္းအရူးပါးၿဖစ္၏. လူသိမခံ. တ္ိတ္ဆိတ္စြာရူး၏. ေပ်ာ္ရြင္စရာပါေပ။

ကုိးရီးယားမငး္သမီးအေမ ခဥမ သူမသည္ မက္ေဆ႕မ်ား. အီးေမးမ်ား ဓါတ္ပံုမ်ား ကိုလည္းလူမွားပို႕တတ္၏။ မွားၿပီးလွ်င္လည္းခပ္တည္တည္ေနတတ္တ၏. ဖဘ တြင္ သူမ်ား ဓါတ္ပံုမ်ားကို တိတ္ဆိတ္စြားႀကည္႕ၿပီး သူမဟုတ္သကဲ႕သုိ႕ခပ္တည္တည္ေန၏. ဖဘ က အမွန္ကုိဖြင္႕ခ်၏။

အေမ႕ကိုလည္းသတိရ၏. အေဖ႕ကုိလည္းသတိရ၏. ေမာင္နစ္မ မ်ားအားလံုး ကုိလည္းသတိရ၏. ခ်စ္ခင္သူမ်ားအားလံုးကိုလည္းသတိရ၏. ေမတတာလည္းပို႕တတ္တ၏. က်န္းမာေစရန္ ခ်မ္းသာေစရန္ေမတတာပို႕တတ္တ၏။ အားလွ်င္ စိတ္ညစ္လွ်င္ နေမာေတ ရြတ္တတ္္္၏.။ စိတ္ပုတီးနင္႕ရိပ္ႀကီးေတာ႕မခုိနို္င္ေသး ေပ်ာ္ေမြ႕ေနဆဲၿဖစ္၏.။ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဇကေလးနင္႕ၿဖစ္၏. ရိပ္သာသြားဝင္ရာ မလုပ္နုိင္ေသာေႀကာင္႕ အခန္းထဲတြင္ေနခဲ႕ကာ သယ္ခ်ငး္ကုိ အၿပင္မွ တံခါးပိတ္ခိုင္းသြား၏. အခန္းထဲတြင္ တရားမထုိင္ဘဲေပ်ာ္ရြင္စြာေန၏.

ဘာရယ္မွန္းမသိ ဘာမွ အလုပ္မရွိေသာ္ၿငားလည္း ညဘက္ ညဘက္မအိပ္ လူကေလးက လွေသာ္ၿငား မ်က္လံုးႀကီးက ေဇာက္နက္လာ၏။ ရုပ္က်လာသည္ဟု သယ္ခ်ငး္က ဆုိေသာ္ စိတ္ေပါ႕ကြယ္ စိတ္ေပါ႕ဟု ေၿဖ၏.

ၿငိမ္သက္ေနေသာ ကန္ေရၿပင္မ်ား ထဲသုိ႕ ခဲနင္႕ေပါက္တတ္၏. ၿပီးေသာ္ မသိသလိုေန၏.. ။ လွဴပ္ခတ္မွု မရွိေသာ္ ယားစ္ ဟု ေႀကြးေႀကာ္က ဆက္လက္ပစ္ေပါက္၏. ႀကာေသာ္ လက္အံေသသြား၏.။ ေလးထပ္မွ ခုန္ခ်ရန္ႀကိဳးစားေသာ္ၿငားလည္း တစ္ထပ္သို႕ ေၿပာင္းေရြ႕ ရသၿဖင္႕ မခုန္ခ်ၿဖစ္လုိက္. သူမသည္ အဓိက လူမၿဖစ္ေသာ္ၿငားလည္းအရန္လူေကာငး္ၿဖစ္၏. သံုးစားမရေသာ္ၿငားလည္း သူမေရာက္ရာအရပ္က သူမ်ားသည္ ေပ်ာ္သြားႀက၏. လက္တုိလက္ေတာငး္တစ္ေယာက္ရလွ်င္ မဆုိးပါေလာ. သူမသည္လည္းေပ်ာ္၏. အရန္လူသည္ တာဝန္ေပါ႕သည္မဟုတ္ပါလား။ သို႕ေသာ္ၿငားလည္း ရန္ရသည္မွာ everyday ၿဖစ္ေရြ႕ ေၿခကုန္လက္ပန္းက်၏.။

သူမသည္ ပပီပလာမေၿပာတတ္. ေသာ္ၿငားလည္း ပီယဝါစာေတာ႕ေၿ႔ပာတတ္၏. လူေတြ ကိုေမ႕တတ္တ၏. တစ္ေန႕တစ္ေန႕လူေပါင္းမ်ားစြာ ၿဖင္႕ေတြ႕ဆုံရေသာသူမသည္ က်ြန္ေေတာ္႕ကိုမွတ္မိသလားဟု ဆုိလွ်င္စိတ္ညစ္၏. သုိ႕ေသာ္ၿငားလည္း ခ်စ္သူမ်ားကိုေတာ႕ဘယ္ေတာ႕မွ မမေမ႕။ ေမ႕ေနၿခငး္မဟုတ္ ေမ႕ထားၿခငး္ၿဖစ္သည္. .။ အြန္လုိင္းသည္ အာပလာသာၿဖစ္၏ ဆုိေသာဂါထာ ကုုိေန႕စဥၤ ရြတ္၏.

ATN ကဲ႕သုိ႕သိီခ်င္းကေလးဆုိ. လင္းဒီပ ကဲ႕သုိ႕ ကဗ်ာမ်ားေရး. ဇီးၿပားကဲ႕သုိ႕ စာသားမ်ားေရး. TZA ကဲ႕သုိ႕ လူခ်စ္လူခင္မ်ားေစရန္ ဂါထာမ်ားရြတ္၏. အြန္ လုိင္းသည္ အာပလာ အြန္လုိင္းသည အာပလာ. သူမကုိ လွည္႕စား၏.။ ခ်စ္ခဲ႕ဘူးေသာသူမ်ားမ်ားေပ၏. အြန္လုိင္းေလာကသက္ ကုိ ဖိုရမ္မွ စမမီွေသာ သူမသည္ မ်က္စိသူငယ္ နားသူငယ္ၿဖင္႕ဝင္လာရာ ယခုေတာ႕ ဆရာမဂ်ီးၿဖစ္ေခ်ၿပီ. သူမ၏ အသည္းကုိ ေခါက္ႀကည္႕လွ်င္ ေဂါက္ေဂါက္ၿမည္ေစရန္ ဂူေအာငး္ ေလ႕က်င္႕ထား၏. မည္သုိ႕ေလ႕က်င္႕သနညး္ဆုိေသာ ထြက္ေၿပးၿခငး္ၿဖစ္၏. အခ်စ္မ်ားရင္ထဲမွာ ဟု စာသားေလးရြတ္ကာ ေၿပး၏. နစ္ခါကြဲေသာ အသည္းမနာဘဲရွိပါ႕မလား ဟု ေရ၇ြတ္က ေၿပး၏. ခ်စ္မ ……….မမခ်စ္ ဆုိေသာ္ေၿပး၏။ မမ ဆိုေသာ္ေၿပး၏. အရီးဆုိေသာ္ေၿပး၏. ခင္ခ်င္သည္ ဆုိလွ်င္ အသက္ကုိ အရင္ေမး၏. နစ္ဆယ္ေက်ာ္ လ််င္လက္ခါ၏. သုိ႕ေႀကာင္႕ ပစ နင္႕သူငယ္ခ်င္းမၿဖစ္. သံုးဆယ္ေက်ာ္မွ လက္ခံ၏.။ ေလးဆယ္ + ဆိုလွ်င္ case by case ၿဖစ္၏။ ေကာင္ေလးမ်ားကို ပိုမိုခ်စ္ခင္၏။

ယခင္က အသက္ႀကီးႀကီး လူႀကီးမ်ား ေကာင္မေလးငယ္ငယ္မ်ားနင္႕တြဲ႕ကာ ေနသည္ကုိ ကန္႕ကြန္ခ်င္ေသာ္ၿငားယခု လက္ခံခ်င္၏။ အိုႀကီးအုိမ မ်ားကို ႀကည္႕ရသည္ထက္ ခ်စ္စရာေလးမ်ားကို ႀကည္႕ရသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေၿမ႕ပါေလာ။ မိမိ ကုိယ္မိမိလည္း အိုမည္ကုိ စုိးရိမ္၏. ရုပ္ပ်ဳိေဆးမ်ား ေသာက္သည္ကုိ အားက်၏. မေသာက္ရဲ. ထုိေဆးမ်ား ၿဖတ္လိုက္လ််င္ ရုပ္ရွင္မ်ားထဲကသုိ႕ ရြီွ ဟုဆုိကာ က်ံဳ႕ဝင္သြားၿပီးအ ဖြားႀကီးၿဖစ္သြားမည္ကို စိုိးရိမ္၏. က်န္းမာလွ်င္ ဝမ္းသာရေသာအေၿခအေန ကိုမေမ႕ေစရန္ သူမကုိယ ္သူမ သတိေပး၏။ ဤသည္မွာ သူမ၏ လက္ရွိအေၿခအေနၿဖစ္၏။

Monday, June 6, 2011

why peninsular

မွန္၏ ။ peninsular သြားေရြ႕ရွမ္းေခါက္ဆဲြစား၏. လြိဳင္နြိဳင္းပိ္တ္သြားၿပီၿဖစ္၏. ရနံသစ္မွာ ခံုသိတ္ မမ်ားေသာေႀကာင္႕အားနာတတ္ေသာ သူသည္ ၿမနန‘ာသုိ႕သြား၏. မိီးပိတ္ သြားၿပီဆုိ၏. အားနာေသာ္လည္း ရနံသစ္သုိ႕ၿပန္သြား၏. ရေသး၏. အရည္ေသာက္ ဟုေၿပာရန္ေမ႕သြား၏။ အသုပ္စားရ၏.
ေမသန္းနုအၿငိမ္႕ေႀကာ္ၿငာလက္ကမး္ေဝ၏. အားနာတတ္ေသာသူသည္ နစ္ခါယူ၏။

ငါးေၿခာက္ဖုတ္ထုတ္နစ္ထုတ္ဝယ္၏. ေရွ႕တစ္ပါတ္သြားခ်င္မွ သြားမည္ၿဖစ္၏.။ ဘက္ဂ္မေနနုိင္ေရြ႕ ဝယ္ထားၿခငး္ၿဖစ္သည္.။ ခ်ဥ္ေပါင္ေႀကာင္တစ္ထုတ္ဝယ္၏. တစ္ပါတ္စား မည္ၿဖစ္သည္.. ဝက္အူေခ်ာငး္ေႀကာ္မည္စိတ္ကူးေသာ္လည္းမေႀကာ္ၿဖစ္လုိက္။ ပုဇြန္ေၿခာက္ကုိအနည္းငယ္သာဝယ္၏. လုိအပ္မွ ဆုိင္မွထပ္ဝယ္မည္ အိမ္တြင္ဝယ္တာမ်ားၿပီး မစားၿဖစ္ေရြ႕ပ်က္ေပါင္းမ်ားၿပီ။
တယ္လီ ဖံုးနစ္ကပ္ဝယ္သည္ မိနစ္ေၿခာက္ဆယ္တန္ကဒ္ထြက္ေနသည္. ၿမန္မာဆုိင္တြင္ ေမးၿမန္းစံုစမ္းႀကကုန္။ဆက္ေတာ႕မႀကည္႕ရေသး. ဆုိင္ရွင္ေကတာ႕ေထာက္ံခံ၏။

Spirit မွ ထီးၿဖစ္သည္. လက္ေကာက္မ်ားမွာ သက္သက္တင္ၿပမည္ၿဖစ္သည္။
သႀကၤန္တြင္း အတြက္ရည္ရြယ္ခဲ႕ေသာ အသားမဲလ််င္ၿပန္လိမး္ရန္ပုလင္းၿဖစ္သည္။ သံဳးရက္သံဳးခါသာ လိမ္းလုိက္ရသည္။ ဆက္လက္မလိမ္းၿဖစ္ မည္သူ႕ကုိ လက္ေဆာင္ေပးရပါ႕ မွန္း၏. သို႕ေသာ္ သံုးၿပီးသားၿဖစ္သြားေရြ႕မိမိသာ ဆက္ သံုးရန္ဆံုးၿဖတ္လုိ္က္ရ၏။ သႀကီၤန္မဟုတ္လဲ သံုးလုိ႕ရတာဘဲဆုိကာ ေရခ်ိဳးၿပီးလိမ္း၏. တစ္နာရီ ေလာက္ႀကာေသာ္စိတ္အိုက္ေသာေႀကာင္႕ ေရၿပန္ခ်ိဳးရာ ေယာင္ၿပီး မ်က္နာသစ္လုိက္၏. ေရခ်ိဳးရာ မ်က္နာမသစ္ေရြ႕မၿဖစ္ပါေလာ. ၿပန္မလိမ္းၿဖစ္ေတာ႕ ဘယ္လုိကုန္ေအာင္လိမ္းရပါ႕သက္ၿပင္းခ်ရ၏။
သေၿပပန္းတစ္ခက္ နစ္က်ပ္ဝန္းက်င္ ေဖာက္သည္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕တစ္က်ပ္ခဲြနင္႔ေပး၏။ ေနာင္တမ်ားစြာနင္႕သူသည္ ေလွ်ာေစာင္ေလးတစ္ယမ္းယမး္နင္႕ အၿပန္တြင္ မပါေတာ႕သည္ကုိ သတိရ၏. အဆံုးခံရန ္စိတ္ကူး ေသာ္လည္းသံေယာဇဥၤႀကီး တတ္ေသာသူသည္ ၿပန္သြားရွာ၏. မည္သူမွ်မယူဘဲ ရွိေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္. ဝမး္သာသည္မွာေၿပာဖြယ္ရာမရွိ.။

Saturday, June 4, 2011

မယ္ေဒၚ

တစ္ေန႕တြင္ေပါင္ ၁၅ ခါ ခ်ိန္ေလ႕ရွိေသာ. မယ္ေဒၚ (model )ကြမ္းသည္ သတင္းစာမွ ခ်စ္စရာေကာင္မေလး မ်ား အိတ္မ်ားဖြင္႕ၿပသည္ကုိ သြားႀကည္႕ၿပီးသကာလ သူမ၏ က်စ္က်စ္ ပါေအာင္ထုတ္ထားေသာ ေက်ာပိုးအိတ္ကုိတစ္ခုၿပီး တစ္ခုနွုိ္က္ႀကည္႕ေလရာ ေအာက္ပါ အရာမ်ားထြက္လာသည္က စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေတြ႕ရွိရေလသည္။

တယ္လီဖံုးသံုးလံုး
ခ်က္ခ်ာ သံုးခု
နားႀကပ္နစ္ခု
ဘက္ထရီအပိုတစ္ခု.

တစ္လံုးမွာ အင္္တာနက္ႀကည္႕ရန္
တစ္လံုးမွာ လုိင္းဖံုးၿဖစ္၏.
တစ္လံုးမွ တစ္ကဒ္မွာ တစ္ၿခားလိုင္းၿဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ကဒ္မွာ prepaid ကဒ္ ၿဖစ္၏.။ ခ်ားခ်ာမွာ အားကုန္သြားလ််င္အခ်ိန္မေရြးၿဖည္႕ရန္ၿဖစ္ၿပီး ဘက္ထရီအပိုမွာ ၿဖည္႕ရန္ အခ်ိန္မရပါက လဲလွည္ရန္ၿဖစ္၏။
မ်ားစြာေသာ pen မ်ား.
တစ္ေနရာတြင္ တစ္ေခ်ာင္းထားခဲ႕တတ္၏. ေဘာ႕စ္ဆုိသည္မ်ားသည္ ယူေရြ႕ ေရးေလ႕ ရွိေသာေႀကာင္႕သူရ့ုိ႕အတြက္လည္း ပုိမုိႀကိဳထည္႕ထားရ၏။ မိီးေခ်ာင္းမွာ ေခ်ာငး္ႀကည္႕ရန္ၿဖစ္၏.စာအုပ္နစ္အုပ္မွာ အားလ််င္ဖတ္ရန္ၿဖစ္၏. တစ္မ်က္နာဖတ္ၿပီးလ်င္ မ်က္ေစ႕ေညာငး္သြားသည္ဟု ခံစားရ၏။သတင္းစာနစ္ေစာင္မွာ ဝယ္ဖတ္သည္က တစ္က်ပ္. အလကားတန္းစီယူသည္ဟုမဆုိသာ လမ္းေလ််ာက္ရင္း ေတာငး္ယူလာသည္ဟုဆုိရမည္ၿဖစ္၏။မ်က္မွန္သံုးလက္မွာ မည္သုိ႕မည္ပံုၿဖစ္သြားသည္မသိ. လမ္းသြားရင္းဖတ္သည္မွာ တစ္ခု. ထုိင္ဖတ္သည္မွာ တစ္ခု. စာလံုးေသးေသးမ်ားကုိဖတ္ရန္ က တစ္ခုၿဖစ္၏.ေသာ႕ခေလာက္နစ္တဲြ
ဤသည္ကေတာ႕ရွင္း၏.ေသာ႕မ်ားမွာ မ်ားလွ၏။ ခါးတြင္ခ်ိတ္ထားရန္စိတ္ကူးမိ၏။ အိမ္ေသာ႕ဖြင္႕ မရ မည္ဆုိးေသာေႀကာင္႕ ေနာက္တစ္စံုယူရန္စိတ္ကူးမိေသး၏။1818 နစ္ကဒ္
တစ္ကဒ္မွာ ကုန္ခါနီး.ေနာက္တစ္ကဒ္နင္႕မေပါင္းရေသးေခ်. ။ ထူးဆနး္သည္မွာ ကဒ္နင္႕ဆက္လွ်င္ ခဏခဏနိပ္ရေရြ႕ ေစ်းႀကီးေသာလိုင္းနင္႕နိပ္လုိက္လ်ွင္ကားတစ္ခါထည္းနင္႕ဝင္သာြးေရြ႕. စိတ္ညစ္ရ၏။ပိုက္ဆံအိတ္နစ္အိတ္
အႀကီးမွာကဒ္မ်ားစြာထည္႕ထားေသာေႀကာင္႕အႀကီမ္ေပါင္းမ်ားစြာထုတ္လုိက္ ထည္႕လုိက္လုပ္ရေသာ သူ႕ အတြက္ ကဒ္မ်ားၿ႔ပဳတ္က်လွ်င္ေပ်ာက္မည္ဆုိးေသာေႀကာင္႕အိတ္အေသးတြင္ ပိုက္ဆံအနည္းငယ္ ကိုခဲြထည္႕ထားကာ အိတ္အေသးကုိသံုး၏။
လက္ေကာက္တစ္ကြင္း
စြပ္လုိက္ၿဖဳတ္လုိက္လုပ္၏။

MRT ကဒ္နစ္ကဒ္
တစ္ကဒ္မွာ သံုးမရေသာေႀကာင္႕ၿပန္လဲရန္ထည္႕ထားရာ ယခုထိမလဲရေသးေခ်။

အေႀကြနစ္မ်ိဳး..
အေႀကြသည္လည္းလုိအပ္၏. အၿမန္ရွာမေတြ႕ေသာ္ ဂ်ဳလုိင္ၿငိဳၿငင္ရာ၏။

အေနြးထည္နစ္ထည္
တစ္ထည္မွာ တစ္ေနရာတြင္က်န္ခဲ႕ေသာေႀကာင္႕ၿပန္ေကာက္လာၿခင္းၿဖစ္၏။

နဴတ္ခမ္းနီတစ္ေတာင္႕
သတိရလွ်င္ဆုိး၏.မ်ားေသာအားၿဖင္႕သတိမရ.ေရပုလင္းႀကီးဘူးႀကီးတစ္ဘူး
ေရေသာက္ရန္သတိထားရ၏. ေရရွာမေတြ႕လွ်င္ေရမေသာက္ၿဖစ္ေခ်။

ထီးတစ္ေခ်ာင္း
ယခုတစ္ေလာ ရြာလုိက္တိတ္လုိက္ၿဖစ္၏.

အက်ီတထည္
လုိအပ္၏။

ေပါင္မုန္႕တစ္ထုတ္.
ေရာက္ရာေနရာ ဘုိက္ဆာရာတြင္စားရာ၏။

မွတ္ခ်က္.
သူ. ခါးနာသည္မွာ အဆနး္မဟုတ္ေခ်။


ေမးခြန္း
ဤအၿဖစ္အပ်က္သည္ တားဆီးေရြ႕ရပါသလား.
ဟုတ္ကဲ႕ရပါသည္။
မည္သို႕တားဆီးမည္နည္း.

ၿပင္ဆင္သည္႕သည္မ်ား.
တတ္နုိင္သေလာက္ဝိတ္ေလွ်ာ႕ရန္. မလုိသည္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ရန္. ဘက္ကအပ္ back up လုပ္သည္မ်ားကုိ တတ္နုိင္သေလာက္ေရွာ႕ရန္. Mr bean ခရီးသြားခါနီး ၿပင္ဆင္သည္႕အပိုင္းကိုၿပန္ရွာႀကည္႕ရန္. ယေန႕လမ္းထြက္လွ်င္ အိတ္တစ္လံုးနင္႕ သာထြက္ရန္ ၿဖစ္၏။

စိတ္မနုိင္လ််င္မည္သို႕လုပ္မည္နည္း
လြယ္ပါသည္. appointment ယူလုိ္က္ရန္သာၿဖစ္၏။

Friday, June 3, 2011

yangon 2011.9

ရန္ကုန္တြင္သူမ ထားခဲ႕ေသာပစၥည္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခ်ိဳ႕ၿဖစ္ပါသည္.

သူမသည္ဘာမွန္းမသိသည္မ်ားကုိ အားႀကိဳးမာန္တက္ဝယ္သူတစ္ဦးၿဖစ္ပါသည္။ဘယ္ေနရာသံုးရမည္လဲမသိ.
မည္သူ႕ကုိေပးရမည္လဲမသိ
ႀကိဳက္လဲႀကိဳက္.ေစ်းလဲမႀကီးဘာမွန္းမသိ.
ထပ္ခါတလဲလဲဝယ္တတ္ပါသည္။


Thursday, June 2, 2011

အမ်ိဳး.

ဟုတ္တယ္ အဲဒီေန႕က ေအာ္ခ်တ္သြားတယ္။ အမ်ိဳးရန္ကုန္ကလာတယ္။ ဘယ္နစ္ရက္ေနသလဲ ေမးရင္သံုးညအိပ္တယ္။ စလံုးကုိသ့ံုးညအိပ္လာလည္တယ္ အေတာ္ခ်မ္းသာတာဘဲ။ လမ္းစရိတ္တန္ေအာင္ အတန္ႀကာအိပ္သင္႕တယ္။ ဘာၿဖစ္လုိ႕လာရတာလဲ ေမးရင္ အားတဲ႕အခ်ိန္ေလးစလံုး လာလည္တယ္ ႀကြားရတာေပါ႕ကြယ္။ ၿမန္မာၿပည္ထဲသြားလဲ စရိတ္ႀကီးတာဘဲ . ။ အဲသည္မွာကမွ အမ်ိဳးမရွိၿဖစ္ဦးမယ္ ဒီမွာက အမ်ိဳးေတြ လည္းရွိတယ္ ေအးေေအးေဆးေဆးဘဲ. ဘာမွ လဲ သိတ္မလုပ္ၿဖစ္ပါဘူး လာတာလဲ အခါေပါင္းမနည္းေတာ႕ဘူး။

မနက္စာ
အမ်ိဳးကုိ အဲလစ္စဘတ္အာဒမ္နွုတ္ခမး္နီ တစ္ခုေပးလုိက္ေသးတယ္ ဘာရယ္မဟုတ္ သဴ႕မွာ မရွိတာလဲ မဟုတ္ ဒီလုိပါဘဲ။ အိုင္ယြန္းထဲမွာရွိတဲဆုိင္တစ္ဆုိင္မွာ ထုိင္တယ္။


ဖုဒ္ကုတ္မွာ မေက်ြးပါဘူး ေက်ြးစရာလား. သူမ်ားေက်ြးတာဘဲ စားတယ္။ကုိယ္႕အေနနဲ႕ကေတာ႕ တတ္နုိင္ရင္ ရွန္ဂဂီလာ မွာေတယင္ေက်ြးခ်င္ေသးတယ။ ယိူးဒယယဒဟယဒ လူိမ်ိဴဒဆိူၾီပီး စပ္လဲမစပ္ဘူး။ စပ္မွာေႀကာက္လုိ႕လဲမစပ္နဲ႕လုိ႕မွာလုိက္မိေသးတာကုိးအေအးေသာက္တယ္ ပထမကေရဘဲေသာက္မလုိ႕ဘဲ ပိန္ေအာင္လုိ႕ဆုိၿပီး ေရက နစ္က်ပ္ၿပားရွစ္ဆယ္. အေအးက ေလးက်ပ္ခဲြဆုိတာနဲ႕ဘဲ ေတာ႕အပ္ လုပ္ၿပီးေသာက္လုိက္တယ။္
IMM လဲေရာက္တယ္။ အိတ္သံုးလံုး ၄၅ က်ပ္ဝယ္ဦးမလို႕. မီးၿမင္႕တဲ႕ အမ်ိဳးက လုိမွ ဝယ္ မလုိရင္မဝယ္နဲ႕ ဝယ္ရင္လဲေစ်းႀကီးတာ ဝယ္ရမယ္ဆုိတာနဲ႕ဘဲ ……အခုထိမ်က္ေစ႕ထဲကမထြက္ဘူးဟုိေန႕က SCC ေရာက္ေတာ႕ထပ္ဝင္ႀကည္႕ေသးတယ္ ဒီတစ္ခါေတြ႕ရင္ေတာ႕ဝယ္ပလုိက္ေတာ႕မယ္ဆုိၿပီး . ဒီတစ္ပါတ္ေတာ႕မေရာင္းတာနဲ႕. ပိုက္ဆံအကုန္သက္သာသြားတယ္။အဲဒါေပမဲ႕ Sprint ထီးတစ္ေခ်ာင္းေတာ႕ ၁၅ က်ပ္နဲ႕ ရေအာင္ဝယ္ခဲ႕ေသးတယ္။

ညစာ