Thursday, March 19, 2015

19th march 2015 . 4

ငါ ဘယ္ မွာ လဲ သု မသိ ဘူး ူဘယ္ မွာ လညး ငါ မသိ ဘူ း ျပန္ လာ ရင္ဘယ္ေရာက္ ခဲ့ လဲ ေျပာ ျကတယ္ လမ္း သြား ရင္း သူ့ ့့ကာ းမ်ား လာ း အိမ္ ျပ္နလာ တာ မ်ား ငါ ေမ်ွာ္ မိတယ္ သူ ျပန္ေရာက္ လာ ရင္ ငါ ရွိလား ရွာ တယ္ ငါ ျပန္ေရာက္ လာ ရင္ ူသူဘယ္ အခ်ိန္ ကထြက္ သြား လဲ ေမး တယ္ အခု လို မ်ို မနက္ ျဖန္ န္ ငါ အား တယ္ သူနဲ့ ဘဲ သ သြား ခ်င္ တ ေပါ့ ဒါေပမဲ့ သ ူကေတာ့ ူ အား ွ ငါ ကို စဥ္း စား မွာ စားေသာက္ ဆိုင္ မွာ ေကာ္ မေလး နံ  ဲ့ေတြ့ ရင္ မသိ ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ ငါ ေကာင္ ေလး တစ္ေယာက္ နဲ့ ေတြ့ ရင္ နင္ လဲ မသိ ခ်င္ေယာင္ ေဆာင ္ေန လိ့ ငါ ေျပာ မထြက္ ပါ ဘူး 

ငါဝေနတယ္ေသ ခ်ာ ပါတယ္ ဝေနတယ္ စား ရၤုက လြဲ လို့ ငါ့ ဘဝမွာ ဘာ မွလဲ ေပ်ာ္ ရွြင္ မွု မရွိတာ့ ဘူး 

19th march 2015

မေန့ သြား တာ မ်ား တယ္ RIT , 
အင္းစိန္ 
ကိုး မိုင္
ဗဟန္း 
ကိုး မိုင္ 
ဆရာစံ 
ဦး ခ်စ္ေမာင္ လမ္း 
ေရွဂံုတိုင္ 
တစ္ ရုပ္တနး 
ေရေက်ာ္ 
အိုး ရွင္း 
အိမ္ ျပန္ 
ေယာက္ လမ္း 
ေမာသြာ တာ ဘဲ မိုး လင္း ေတာ့ ဒီေန့ ေမာင္နဲ့အတူ ကိုး မိုင္ ကန္ေဘး သြား ထိုင္တယ္ ဘုန္းျ ကီး က်ာင္း မွာ သကန္း ဖိနပ္ ဘာ ညာ လွူတဝ္ယ္ အလု ပစည္း အတူ ကိုင္ ပီး ဘုန္း ျကီး ရြတ္တာ အေနာက္ က လိုက္ဆို ရတယ္ ပီတိ ျဖစ္ လိုက္တာ လွူ တ ာ ပီတိ ျဖစ္ တာ ထက္ အတူ လ်ု ျပီး အတူ လိုက္ဆို ရတာ ပို ျပီး ပီတိျဖစ္ တာ အလုက်း ဇူး ေျကာင့ ေနာက္ဆုတ္တာ သစ္ပင္ ကို ဝင္တိုက္ေပဲ့ဘာ မွ မျဖစ္ ဘူး တိုက္တံုး ကပိန္သြား ေပမဲ့ လြတ္ သြား ေတာ မပိန္ေတာ့ ဘူး ဝမ္း သာ လိုက္က္တာ

12th march 2015

စေကာ့ ေစ်း မွာ စလံုးသြား ေရာင္းတယ္်စ်း ထဲ က ဘဏ္ မွာ ေရာင္း ရင္  ၇၃၅ က်ပ္ ရမယ္ အု ေရာင္း ခဲ့ ာာ ေစ်း ကဆို္ပ္မွာ ၇၆၅ က်ပ္ ၂၀ က်ပ္ ကြာတယ္ ဘဏ္ လုပ္ျပီး ရွက္စရာ ျကီး ငါ့ အစ္မ ကေတာ့ ရိုးတယ္ေလ ဘဏ္ မွာ စ လံုး တစ္ ေသာင္းသြား ေရာင္းတယ္ ဘဏ္ ဆို ရင္ ေကာင္းတယ္ လို့ ေရွး လူ ျကီး အစြဲ ရွိတာ ကိုး နွစ္ သိန္း နာဒသြား တာေပါ ဘဏ္ ကေပ်ာ္ ်ပ်ာ္ ျကီးဝယ္ သြား ေလ ရဲ့ အတဲသူ ခံတဲ့ လာ ကျကီး  မွည ကိုၤမသိ ရင္ ခံဘ္ို့ ခ်ည္း ဘဲ အစိမ္း က ေထာင္ မလဲ သဲေကာ္ ကို ၇၃ က်ပ္ အစြန္း ပါ ရင္ မယူ ဘူ ေတာင္း ေတာင္း ပန္ပန္ေပး ရတယ္ ၃၀ နဲ့ ေစ်း ျဖတ္ လိုက္တယ္ အဲဒါ ရန္ ကုန္ လို့ ေခါ္တယ္ ဘဏ္ မွ တစ္ေထာင္ အပ္ ျပီး ျပန္ ထုတ္ေပး လိုက္တဲ့ အေျကြ နွစ္ ဆယ္တန္ေတြ  ယ္တို ေခြး ေခ်း ေစ်း နဲ့ ေရာင္း ရတယ္ ဝူ ခ်င္ယူ မဴ ခ်ငင္ေနေလ စကာ ပူ က money changer ေတြ ရန္ ကုန္ ကို ေရြွ့ ထား ခ်င္တယ္ ေငြ လုပ္တာ လား ကိုက္တာ ေပါ ့ငိန္းသံုး ရာ ေလာက္ ရင္း ျပီး တစ္ ရက္ သံုးိန္း ခြဲ ျမတ္တယ ဘတ္စကား တိုးစီး ေနတဲ့ ဆရာဝန္မေတြ ကို သနား တယ္ ငါ လဲ ဟို တံုး ကဆရာဝန္ ျကိးေတြ ကို ျကည့္ျပီး ဆရာဒဝန္ ျကီး မ်ား ျဖစ္ ရ္ ခ်မ္း သာ မလား ဆို ျပီးစာ က်က္မိတာ  

မွတ္ ခ်က္ 
ပိုက္ဆံအိတ္ မရွင္း အား လို့ အေျကြေတြ  ျခင္း ေတာင္း ထဲ ထည့္ ီး ငါး ေထာင္တန္ေတြ ဘဲ ျဖုတ္ သံုး ေနတာ  

19th march 2015

နိုင္ငံျခား ကျပန္ လာ တဲ့ ငါ ရန္ကုန္ ျမို့ ျကီ ဟာ အခ်ိုး မေျပဘူး မီတာခ ေလး နာ ရီ မထိုး ခင္ သြား ေဆာင္ တ လဲ လက္ မခံဘူး ရက္ လြန္ တာ လဲ တစ္ ေန ရာ သြား ေဆာင္ ရတယ္ ပံု မွန္ ကတစ္ေန ရ ရက္ လြန္တာ ကစ္ေန ရာ သြား ေဆာင္ ရတယ္ စက ပူ မွာ ဆို ရင္ ေလး နာ ႋီ ရဳပိတ္သည္ ဆို ရ္ ေလး တာ ရီ မွ ပိတ္ တာ အခု လို ေြ လက္ မခခံရက္ လည္း ေလး နာ ရီ ပိတ သဘ လို့ မေရး ပါနဲ့ လား  public  က ေအာ္ ေလး နာ ရီ ထို ခင္ ငြား ရမယ္ လို့ နာ လည္ ေပး ရတယ္ ငါ့ မ်ား သိတ္ အား ေန သလာ းမသိ ဘူး မအား ဘူး

ရန္ ကုန္ ျမို့ ရဲ့ လမ္း ေတြ ဟာ ည်န ဆို ရင္ ယဥ္မရပ္ ရနယ္ေျမေတြ ဖစ္ ြား တယ္ ညေန ညေန ဆို ဆိုင္ေတြ  ခင္း ျကတ ကား ရပ္္ စ ရာ မရွိဘူး တစ္ ရျတ္တန္း ေရေက်ာ္ ဗို္ ခုပ္ လမး လမ္းသြား ဖင္လိန္ သြား ရတယ္ ေျမာင္းေပါက္ ျကြံက်မွာ ရယ္ တန္း လ္နး တန္း တန္း လန္း က်နတဲ့ သံ ခ်ိတ္ေတြ မ်က္ ေစ့ စူး မိမွာ ေျကာက္ စရာ 

အဲဒီ မုန့္  တစ္ ဘူး ေလးေသာင္း ေက်ာ္ တယ္တဲ့ ဘု ရား ဘု ရာူ ရေတာ့ ေျခာက္ ျပား 

Wednesday, March 18, 2015

18th march 2015 . 3

နိုင္ငံျခား ကျပန္ လာ တဲ့ ငါ ရန္ကုန္ ျမို့ ျကီ ဟာ အခ်ိုး မေျပဘူး မီတာခ ေလး နာ ရီ မထိုး ခင္ သြား ေဆာင္ တ လဲ လက္ မခံဘူး ရက္ လြန္ တာ လဲ တစ္ ေန ရာ သြား ေဆာင္ ရတယ္ ပံု မွန္ ကတစ္ေန ရ ရက္ လြန္တာ ကစ္ေန ရာ သြား ေဆာင္ ရတယ္ စက ပူ မွာ ဆို ရင္ ေလး နာ ႋီ ရဳပိတ္သည္ ဆို ရ္ ေလး တာ ရီ မွ ပိတ္ တာ အခု လို ေြ လက္ မခခံရက္ လည္း ေလး နာ ရီ ပိတ သဘ လို့ မေရး ပါနဲ့ လား  public  က ေအာ္ ေလး နာ ရီ ထို ခင္ ငြား ရမယ္ လို့ နာ လည္ ေပး ရတယ္ ငါ့ မ်ား သိတ္ အား ေန သလာ းမသိ ဘူး မအား ဘူး

ရန္ ကုန္ ျမို့ ရဲ့ လမ္း ေတြ ဟာ ည်န ဆို ရင္ ယဥ္မရပ္ ရနယ္ေျမေတြ ဖစ္ ြား တယ္ ညေန ညေန ဆို ဆိုင္ေတြ  ခင္း ျကတ ကား ရပ္္ စ ရာ မရွိဘူး တစ္ ရျတ္တန္း ေရေက်ာ္ ဗို္ ခုပ္ လမး လမ္းသြား ဖင္လိန္ သြား ရတယ္ ေျမာင္းေပါက္ ျကြံက်မွာ ရယ္ တန္း လ္နး တန္း တန္း လန္း က်နတဲ့ သံ ခ်ိတ္ေတြ မ်က္ ေစ့ စူး မိမွာ ေျကာက္ စရာ 

အဲဒီ မုန့္  တစ္ ဘူး ေလးေသာင္း ေက်ာ္ တယ္တဲ့ ဘု ရား ဘု ရာူ ရေတာ့ ေျခာက္ ျပား 

18th march 2015 . 2

ပရီမီယံ လာသြင္း တယ္ ကား ကို  ပန္းဆိုး တန္း ရပ္ ခဲ့တယ္ ေလ်ွာက္ လိုက္ ရတာအေဝး ျကီး မ၈ုိ လမ္းနား ေရာက္ ေက ာ ပြဲစား က နွစ္ ေထာင္ ေငါးရာ တာင္းတယ္  ကိုယ့္ ဘာသာ  ကို လုပ္ လိုက္တယ္ ေကာင္ တဒ တစ္ ခု ျပီး တစ္ ခု ကား ပရီမီိယၤ ာသြင္း ျပၚ ကာ နၤ ပါတ မမွတိဘူး ကား ေတြ ကမ်ား တာ ကိုး  car number  နာပါ္နဲ့ ေခါ္ေတာ့ ေယာင္ ်တာင္ ေတာင္ လုပ္ ်နသးတယ္ တိးုးေဝွ့ ရတာ ေပါ့ စကာ ပူ က Q number ်တြ ဝယ္ လွူ ဦး မွ ဖင္ ထိုင္ ခံု လဲ ယိုင္ ေနတယ္ ျပင ေပး ရဥၤးမယ္ရန္ ကုန္ေန ရတာ လူ လဲ ဖို သီ ဖတ္ သီ စလံုး မွာ ဆို on line ေပး လို့ ရမယ္  ေခွ်ြး တစ္ စက္ မထြက္ ဘူး တိုး တ က္တယ္ ဆို တာ ျမင္ ဘူးဘို့  လို တယ္  ျမင္ ရင္ လဲ ျမင္ တယ္ ဆိ ု ရ့ံနဲ့ မျပီး ဘူး လူ့ ပါးစပ္ ကေန ေအာ္ ေခါ္ ရေတ့ ဝန္ ထမ္း ေတြ လဲ အား ကုန္တယ္ မျကား လိုက္မွာ စိုး ေတာ လူေတြ က ဝိုင္း အၤု နားဒစြန့္ မတိ္တတ္ ရပ္ ေစာင့္ ေန ရတယ္  ေခ်ြး ေတြ ျပန္ ျပီး အိုက္ လိုက္ တာ ေခ်ြး ေတြ ကို လက္နဲ သပ္ ခ်ရတယ္ ဝန္ထမ္း ေတြ ဆက္ ဆံ ေရးဒေကာင္း ပါ တယ္ generally ေက် နပ္တယ္ ပြဲစား ခ နဓ္ေထာင့္ ငါး ရာ မတန္ ဘူး တစ္ နာ ရီ ဘဲ အလုပ္ လုပ္ ရတယ္ ေနရိပ္ ထဲ မွာ ထိုင္ေစင့္ ရံု ဘဲ ေရာ္ ျပီး စာ အုပ္ ထပ္ ေနာက္ ေကာင္ ေတာ ကိည သြား နွစ္ ေထာင္ ေပးဒစာ အုပ္ ယ ျအန္ လြန္း လို့ ေတာင္ အံျသ တယ 

18th march 2015. 1

1ဖဘ ကိ ု ဘာ လို့  public လုပ္ လဲ ဆို ေတာ့  like မ်ား မ်ား လိ ုခ်င္ လို့့ပါ တစ္ေသင္း တန္ ပီဇာ ရယ္ ံသံုး ေခာင့္ ငါး ရာ စေေတာ္ ဘယ္ ရီေဖ်ာ္ ရည္ ရယ္ရယ္ ဝတာ လဲ မေျပာ နဲ့ ေလ ကုန္တယ္ ေတာ္  sky net က ျပတဲ့ divergent လဲ ျက့္ ျပီး ျပီ ကာ တြန္း ငား လဲ ျကည့္ ျပီး ျပီ ဘာမွ လုပ္ ဘဲ အိပ္ နတဲ့ လူ ဘူ ပ်င္း ဆိ ရင္ ငါ ူ လူ ပ်င္း ဘံဲ မ်က္ နွာ သစ္ ေရ ခ်ိုး လုပ္ ရဦး မယ္ရင္ ထဲ ရွိတာ ေတြ ခ်ေရး ခ်င္ လိုက္တာ သသက္ ဆိုင္ ရာ လူ ်တြ ကို သြား မျပာ ပါနဲ့ လား ဆရာ ဝန္မေတြ လား ဘတ္ စကာူ စိး တာ ေပါ့ ငါ့ ကား နဲ့ လမ္း ံု တင္ တာ ခဏခဏ ေန့ တိုင္ူ ဘဲ ငါ မတင္ ရင္ တကစီ စီး ရမယ္ တစ္ ျကာင္း ကို သနွစ္ေထာက္ နွစ္ ေျကာင္း ကို ေလး ေထာင္ ဒီ ေန့ ကမာ ေအး လမ္း ကဆင္း ရင္ ေနာက္ ေန့ ျပာ္ လမ္း ကဆင္း တယ္ အလွည့္ က်ေပါ့ ျပည္ လမ္း ကမဆင္း ျဖစ္ ရင္ ညီမေလး ရယ္ ဒီ ေန့ ကမာ ေအး ကသြာူ မွာ မို့ လိုပေဆာ ရီး ေနာ္ ေျပာ ရတယ္ ျပည္ လမ္ူ ကဆင္း ရင္ ကမာ ေအး သမား ကို နီးစပ္ ရာ ဘတ္ စကား မွတ္ထတိုင္ မွာ ခ် ခဲ့ ရတယ္ ျကံု လို့ လိုက္တဲ့ ဟို နား ဒီ နား ေတြ လဲ ရွိေသးတယ္ ဘတ္စကား ဂတိတ တည့္ တည္ မရပ္ ေပး နိုင္တဲ့ အေကာင္း ေဆာ ရီး ရေသး တယ္လူ ဆင္း ရင္ လဲ ျပည္ လန္း ကမာ ေအး က  hugh way  လမ္း ေတြ ဆို ေတာ့ ကား ေတြ က ရပ္ ေပး တာ မဟုတ္ ဘူ ဆင္း တဲ ့လူ က လိမ္တြန့္ ျပီး ဆင္း ရသလိုငါျ့ မွာ လည္း ငါ့ ကညား ေဘး ဝင္ တိုက္ သြား ျကမွာ စိုး လို့ အသက္ အာင့္ ထား ရတယ္ ျပီး ရင္ ကား ရပ္ တာ က ညာ ဘက္ ျခမ္း ငါ ေနတာ က ဘယ္ ဘက္ ဆို ေတာ့ ငါ့ မွာ လမ္း သံုး လိုင္း ကို အသက္ေအာင့္  signal ေပး ျပၚး ဝင္ မတိုက္ ေအာင္ ျဖည္း ျည္း လမ္း ူး ယူ ရ တာ လဲ  tension ဘဲ အိမ္ ျပန္ ခ်ိန္ အတ ျပန္ေန ျကလု အလုပ္ မျအီး ေသး လဲ မေစာင့္ နို္ ဘူး ေလ ဒ  ေခတ္ က ဆယ္ မိနစ္ ်နာက္  က် ရင္ လမ္း မွာ  traffic က မိနစ္ နွစ္ ဆယ္ ပို ျကာ ေတာ့ ျပန္နွင့ေတာ ့မယ္ ေနာ္လို့  အသိေပး ရတယ္ ငါ လဲ ငါ ကားနဲ ငါ လူ သံုး ေလးေယာက္ ကို ေန့တိုင္း ညွိေန ရေတာ့  sorry ေန ရေတာ့ ျငစ္ တာ ေပါ့ ဒီ အေျကာင္း ေတြ ကို ငါ ေျပာ လဲ ေျပာ ခ်င္ ပါတယ္ ေပာ လဲ မေျပာ ရဲ ဘူး ူတို့ သိ ရင္ စိတ္ ဆိုး မွာ ေပါ့ ေနာက္ ဘယ္ေတာ့ မွ မစီး တာ့ ဘူး ဆို ျပီး လုပ္ ော္ ကိုင္ ဖက္ေတြ အေန ခက္ ကုန္မွာ  င့့ လဲ စိတ္ ဆိုး မွာ ေပါ့ ဒီ တစ္ စက္ မစၚေတာ့ ဘူး ဆို ျပီး ဒါ လဲ ေအးတာ ဘဲ မေလးရွား မာ ဆို ဂ

ရင္ ခမင္း ဝတဲ့ လူေတာင္ ကးဒစီးဒနိုင္တယ္ ေနာက္ ကလူ တစ္ ခိ်ို့ ငါ့ အရင္ စာ အုပ္ ေယူသြား ေတာ့ လဲ မေက် နပ္ ခ်င္ ဘူး လူ တစ္ ေယာက္ ကို ေကာင္ တာ ေရွ့ တစ န