Tuesday, February 28, 2012

ရင္သိမ္႕တုန္ဇတ္လမ္္း

ေဆးေက်ာငး္သူတစ္ေယာက္သည္ အခ်င္းခ်င္း. စာသင္သည္ကို နားေထာင္ေနသည္. ca cervix တြင္ couple အတူေနၿပီးပါက ေသြးထြက္တတ္ေႀကာငး္ရွက္တတ္ေသာ သယ္ငယ္ခ်င္း ကသင္လုိရာ. ေက်ာငး္သူ နားလည္ေအာင္ သူတိဳ႕နစ္ေယာက္ ဟာ ခရီးတစ္ခုကုိ အတူသြားပီးတဲ႕ခါ bleeding ရတတ္တယ္ဆုိသည္ . နားေဝးေသာငယ္ရြယ္ေသာ ေဆးေက်ာငး္သူသည္ ေသခ်ာနားေထာင္ေသာ္လည္း နားမလည္ေသာေႀကာင္႕သူတို႕က ဘယ္ခရီးကုိ အတူသြားႀကတာလဲ ဆာမ ဟုေမးေလရာ သူငယ္ခ်ငး္ စာသင္သူသည္ ဂ်ာက္က်ဘူးေလသည္။

ခဥမသည္ လည္းခရီးတစ္ခုကို အတူသြားေလရာ..............ဟင္...........

ထိုသူသည္ လူရည္သန္႕ၿဖစ္သည္ ခင္ဦးေမေဘးတြင္ထုိင္သည္။ ေသေသသပ္သပ္ ေဘာင္းဘီနွင္႕ အက်ီဝတ္ထားသည္ လက္ပေတ႕အိတ္ကဲ႕သုိ႕စာရြက္စာတမ္းမ်ားထည္႕ေသာအိ္တ္ပါသည္.။ ခင္ဦေးမသည္ သည္ မိတ္ဖြဲ႕တတ္ေလရာ မိတ္ဖဲြ႕ေလသည္ ။ထုိသူသည္ ေအးပံုရေသာ္လည္းၿပန္ေတာ႕ေၿဖသ္ည. ခရီးစဥ္တူေသာ္လည္းလမ္းမတူေခ်. ကားစီးႀကသည္. တစ္ဦၚကုိ တစ္ဦးမထိမိေအာင္ အိပ္ႀကသည္. ။ကားသည္ ႀကပ္သည္မဟုတ္ပါလား ။ကုိယ္႕႕ုိကုိသူေလးစား သူ႕႕ကို ကိုယ္ေလးေလးစားစားဆက္ဆံေလသည္။ မုန္႕ခဏစဥ္းစားေသာ ္သီးသန္႕စားသည္. ။ ေနရာအဝင္အထြက္ဖယ္ေသးသည္။

လုိရာခရီးသု႕ိ ............ဟင္

နံနက္လင္းအားႀကီးတြင္ေရာက္သည္။ အမွန္တိုင္းဆုိလွ်င္ မလင္း္ေသးေခ်. ။ခဥမသည္ ပထမေတာ႕ ေရာက္ေလရာ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္တြင္ထ ုိင္က ာ အလုပ္ခ်ိန္ကု ိထိုင္ေစာင္႕မည္ဆုိေသာ္လည္း အေတာ္ႀကီးကုိ ေစာေနေသးရာ စိတ္အိုက္သြားေလသည္။ ထိုသူလည္းစိတ္အုိက္သြားပံုရသည္.။

အိပ္စရာေနရာ ရွာမလား ဟု အေဖာ္စပ္ရာ သေဘာတူႀကေလသည္..။ တကၠစီကားကုိ လင္းအားႀကီးတြင္စီးႀကသည္။ ေလးေထာင္က်ပ္. ကားေပၚက အဆင္းတြင္ သူ႕ကုိခဥမက နစ္ေထာင္က်ပ္ေပးသည္ ။ ဆုိက္ကယ္ဆရာမ်ားေရာက္လာသည္ အေၿခအေနကုိ အကဲခတ္သည္။ အမွန္မွာ အိပ္စရာပင္မလိုအပ္ ေစာေစာ အလုပ္လုပ္က ေစာေစာၿပိးေႀကာငး္နားခ်သည္။ နားခ်လ််င္ နားေယာင္တတ္ေသာ ခဥမသည္ သုိ႕ဆုိလ််င္ မည္သုိ႕လုပ္ရမည္နည္းဟု အႀကံညဏေတာင္းရာေရခ်ိဳၚၿပီး ၿပန္ထြက္ရန္ အႀကံၿပဴသည္ ဟာ ဒီလုိေတာ႕မလုပ္ပါနဲ႕ေလ. ဒီလည္းေရာက္ေနမွ ဆုိက ာအခ်င္းခ်ငး္ ေစ်းဆစ္ညိွနွဳိငး္ၿပီး ခဏေတာ႕ လဲွပါေရေစ။.ေ က်ာေတြလည္းေညာငး္လြနး္လို႕ဟုဆုိရာ ဆုိင္ကယ္ဆရာ ကသေဘာတူသည္။

အိပ္စရာေနရာရွာႀကသည္ ။ တစ္ေနရာသြားရာစုေပါငး္ စပ္ေပါငး္ တည္းနုိင္ေသာေနရာသို႕ေရာက္သည္။ အမ်ိဳးသမီးတ္စေယာက္က ေပါင္းမလားဟုေမးသည္.။ ေပါင္းေသာ္ အခန္းခ ကိုမ်ွေဝခံရမည္ၿဖစ္သည္ သို႕ဆိုလ်ွ်င္ ေစ်းသက္သာသြားမည္ၿဖစ္သည္။ သေဘာေကာငး္သေသာ။ ကူညီတတ္ေသာခဥမသည္ ထုိသူကုိလည္းမေမ႕ေခ်. ။ ခင္ဗ်ား ေကာ က်ြန္ေတာ္တုိ႕နဲ႕ေပါင္းမလားေမးေသာ္ ေခါင္းညိိတ္သည္ ထုိကသူ႕မွာေရြးစရာလမ္းမရွိ ။သူ႕ကုိ မည္သုူမွ် လာမေမးႀကေခ်. ။ ခဥမ မကယ္လ်င္ ခက္ေခ်မည္။

ခ်က္ကင္ဝင္ႀကသည္ ခင္ဗ်ားတုိ႕က လင္မယား လားဟုေမးေသာ ရုိးသားေသာ အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသာ ခဥမသည္ ဟုတ္ပါဘူးေအ ဟုေခါငး္ခါသည္။ ေခါငး္ခါေသာ ္အခန္းမရေတာ႕ေခ်.။ ထိုအမ်ိဳးသမီးလဲေပ်ာက္သြားေခ်သည္ ။ယခုမွ လင္မယားပါဟုလည္း လည္ဆည္ေ၇ြ႕မရေတာ႕. ခက္ေခ်ၿပီ.။

စိတ္ရွည္ေသာ သူတို႕သည္ ေနာက္တစ္ေနရာသုိ႕သြားႀကၿပန္သည္.။ တစ္ေယာက္က သင္သည္ ေယာက်ား္အေဖ နာမည္က်က္ရတယ္ တစ္ခါတစ္ေလေမးေလ႕ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိသူ႔မွတ္ပံုတင္ ယူေရြ႕အေဖ နာမည္က်က္ရၿပန္သည္။

တစ္တြတ္တတြတ္ ညဏ္မေကာငး္ေသာ ခဥမသည္ အေတာ္က်က္ရသည္ ယခုေမးလွ်င္ ေယာက်ာ္းနာမည္နင္႕အေဖနာမည္ ေမ႕ေခ်ၿပီ.။ ထုိသူ႕႕ုကုိလည္းေမးရေသးသည္ က်ြန္ေတတ္ာ႕အေဖ နာမည္ ဘယ္သူဗ် ဟုဆုိရသည္ ။ ထုိသူသည္ က်က္ၿပီးၿပီ ဟု ခဥမ မွတ္ပံံုတင္ကို ကိုင္ကာ ေၿဖသည္။ အေတြ႕အႀကံဳရွိပံုရသည္။

သုိ႕ေသာ္ၿငားလည္း ကံအားေလ်ာ္စြာ ေနာက္တစ္ေနရာသည္ ကူညိတတ္ေသာေနရာၿဖစ္သည္။ အေမးအၿမန္းမရွိ. ညအိပ္စရာေပးသည္။ နံနက္လည္း ေလးနာရီေက်ာ္ေခ်ၿပီ.. အိပ္စရာေနရာ၇ွာရငး္ လည္ေနႀကသည္။ အခန္းရေသာ္ အားလံုးဝမး္သာသြားႀကသည္. ဆုိင္ကယ္ ဆရာလည္းတစ္ေကာက္ေကာက္ၿဖစ္သည္. ။ သူသည္လည္းခင္ဦေမးကို အကဲခတ္ကာ သေငွး မႀကီးၿဖစ္ေႀကာငး္ အကဲခတ္မိသြားပံုရသည္. အခ်ဥ္မဟုတ္ customer ေကာင္းရၿပီဆုိကာ ဝမး္သာပံုရသည္.

အခနး္နားေရာက္ေသာ္ဆ ုိင္ကငယ္ဆရာနင္႕အခ်ိန္းအခ်က္လုပ္ႀကသည္. ။ နာရီဝက္နားရန္. ၿပီးလွ်င္ လာေခၚမည္ၿဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ဆုိင္ကယ္ဆရာထြက္သြားသည္. ။ အခန္းေသာ႕ကုိ ထုိသူဖြင္႕သည္. ထုိအခ်ိန္က်မွ ခဥမ ရင္တုန္ေလသည္။ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ္လည္း မႀကံုသည္မွာ ႀကာေခ်ၿပီ။ ငါ႕နယ္ ပိုက္ဆံမက္ၿပီးလုိက္မိတယ္ (အဲေလ) ပိုက္ဆံနေမ်ာတာနဲ႕ ေပါင္းမိတယ္ ဟုေနာင္တ ရသလုိၿဖစ္မိသည္။ သုိ႕သော္ၿငားလည္း နာရီဝက္နင္႕ တစ္ေန႕စာ အခန္းခ ကုိ မေးလုိေခ်။ သဴ႕ဆန္စားရဲမွ (အဲ..ဟုတ္ေပါင္) အခုမွေတာ႕ေနာက္ၿပန္လွည္႕လုိ႕မၿဖစ္ေခ်ဘူး။ ဟုိလူက လည္း လူရည္သန္႕ရယ္ အားနာစရာ ဇတ္လမအး္က လည္ငါက စတာ.ကုိယ္႕ဘာသာ ကုိယ္သာ.ေတာက္ေခါက္ရင္ အခနး္ထဲဝင္၏. မီးမလာေခ်. ဘုရားေရ. မပြင္႕ေအာင္မ်ားဖြင္႕ေလသလား. မၿဖစ္နုိင္ ေခ်ာက္ေခ်ာက္နင္႕ေတာ႕အသံႀကား၏. ေလးနာရီေက်ာ္မွာ ေမွာင္မဲတံုးၿဖစ္ရာ အသံသာႀကားရသည္.

သြားေလရာပါေသာဓါတ္မီးကုိထုတ္ကာ ဖြင္႕ထားရ၏။ အခန္းတံခါးကိုခပ္ဟဟ ဖြင္႕ထားသည္ အနည္းငယ္ေစာေနေသာေႀကာင္႕ကုိယ္႕ေနရာကုိယ္ ခုတင္ . ခုတင္မွာတ စ္လံုးစီၿဖစ္သည္ ။ အနည္းငယ္ ၿခားသည္.။ ကုိယ္႕ခုတင္တြင္ ကုိယ္လဲွေနႀကသည္။ မည္သူမ်ွ အက်ီမလဲဝံ႕ႀက. ကားစးီလာေသာအက်ီအဝတ္အစားၿဖင္႕သာ လွဲေနသည္ ဓါတ္မီးမွာလည္း္ တ္စခ်ိန္လံုးမနိပ္ထားနုိင္ရာ ေမွာင္မဲေန၏. ရံဖန္ရခါ ပစည္းရွာသလုၿိၿဖင္႕ဖြင္႕ရ၏. အန္မတန္ သတၱိေကာငး္ပါသည္ ဆုိေသာ ခဥမ ေခ်ြးၿပန္ရေသာညၿဖစ္သည္. ခဏမ် လွဲေသာလ္ည္း မည္သူမွ် အိပ္နုိင္ပံုမရ.

အတန္ငယ္ ခဏလွဲၿပီးေသာ ္ခင္ဦးေမ အိပ္၇ာမွထသည္ ေရခ်ိဳးခန္းသုိ႕သြားသည္ ။ ေ၇ခ်ိဳးရန္ လဲရန္ အဝတ္အစားမ်ားတစ္ခါထည္းယူသြားသည္။ ေရခ်ိဳးသည္ အားရပါးရခ်ိဳၚသည္ ။ တန္ေအာင္ကို ခ်ိုးပလုိက္သည္။ အက်ီလဲသည္ ဓါတ္မီးၿဖင္႕ပင္ၿဖစသ္ည။ မီးဘာလုိ႕မလာလဲဏဥၤးစားမရ နာရီဝက္မွ်ၿဖင္႕လည္း ကြန္ပလိန္႕သြားမတင္လုိေတာ႕။ အေညာင္႕းဆန္႕ရာ အခ်ိန္ေနာင္႕ေနးသည္။ ဆုိင္ကယ္ ဆရာလာသတငး္ပုိ႕သည္လ ာမယ္ဆုိကာ ေမွာင္ထဲတြင္ အလွၿပင္သည္. ပစၥည္းမ်ားၿပန္သိမ္းသည္.

ထုိသူသည္လည္း အိပ္မေပ်ာ္။ ခဥမသည္ ပိုက္ဆံအိတ္ႀကီးထဲမွ အိတ္ေသးကို ထုတ္က ထုိသူအနီးရွိစားပြဲေပၚတြင္တင္သည္။ ဝယ္လာေသာ မုန္႕အခ်ိဳ႕ကကိုလည္းတင္သည္. အဲသည္မွာပိုက္ဆံတစ္ဝက္ဗ်ာ.။ မုန္႕လည္းစားပါ. က်ြန္ေတာ္ေတာ႕သြားေတာ႕မယ္ဟုဆုိကာ နွဴတ္ဆက္သည္ ထုိသူက က်ြန္ေတာ္က ေတာ႕ခဏလဲဦးမယ္။ အစ္မသြားခ်င္သြာနးင္႕ပါဟုဆုိသည္. တံခါးဖြင္႕ေပးသည္။ (ၿမန္ၿမန္ထြက္ေစခ်င္လားမသိ.)

ခင္ဦးေမသည္ ဆုိင္ကယ္ေပၚသိုႈတင္ပါးလြဲထုိင္သည္။ မုိးလင္းစၿပဳေခ်ၿပီ.။ ရိုးတုိးရိပ္တိတ္ေတာ႕ၿမင္ရသည္။ ထုိသူ႕ကုိတာ႕တာလုပ္သည္ ။ဆုိင္ကယ္ဆရာကုိ ခါးဖက္သည္.။ ထုိသူ၏ ရီေဝေသာ အႀကည္႕ကိုၿမင္ရသည္ အဓိပၸါယ္မေဖာ္နုိင္။ ဆုိင္ကယ္သည္ ဝွိ ဆုိကာ လမ္းေပၚတက္သြာေလသည္။

ဤတြင္ရင္သိမ္႕တုန္ဇတ္လမ္းၿပီးသည္။

Sunday, February 26, 2012

ဒီလိုပါဘဲ.

9

ယေန႕အစ္ကုိ ဝမ္းကြဲ အိမ္လာအိပ္မည္ၿဖစ္သည္. ။ မေတြ႕တာ နစ္ေပါင္းမေရတြက္နုိင္..........ညီမဝမ္းကြဲကိုလည္းလာအိပ္ဘို႕ေခၚရမည္။ တစ္ညနင္႕တစ္မနက္သာ စလံုးတြင္ေနမည္ၿဖစ္ရာ သူ႕သေဘာအတုိင္းၿဖစ္သည္။ စာအလြန္ေတာ္ေသာအစ္ကိုၿဖစ္သည္။ အမ်ိဳးနည္းေသာ ခဥမည္ ရွားရွားပါးပါး အစ္ကုိ ကို ခ်စ္ေသာၿငားအဆက္အသြယ္မရွီလွေခ်.


11


အေမရိကားတြင္ေနသည္ဟုဆုိကာ လိ္ပ္စာေပးထားေသာ္လည္း. ယခုအထိ မမွတ္မိ. အေမရီကားတြင္ေနသည္ဟုသာ မွတ္္ထားေလသည္။

4


2


မေတြ႕သည္မွာ ဆယ္နစ္ေက်ာ္ခန္႕ရွိၿပီထင္သည္

3

စကာပူတြႈ္ ေနစဥ္ကလည္း မေတြ႕ေခ်. ရန္ကုန္မွ အမ်ိဳးမ်ားလာလွ်င္ သာေခတၱေတြ႕ႀကသည္။ အေမရိကား သြားခါနီးကုိ အခ်င္းခ်င္း မက္စိပို႕ကာ နဴတ္ဆက္သည္ ။ သူသြားမည္႕ညက ဖံုးခဏဆက္သည္.

12


စိတ္ဆငး္ရဲစရာမ်ားကုိ မမွတ္မိတတ္ေသာ ခဥမသည္ အတိအက် မွတ္မထားေခ်.။ သတိရလ််င္ ဝမ္းနည္း..လြမး္မည္ကုိ စုိးေသာေႀကာင္႕ၿဖစသည္ ။ ႀကာၿပီဆုိလ်င္ ႀကာၿပီဟုသာ မွတ္ထားလုိက္သည္။

8

ဂ်ီမွာ သူမိိးစိမ္းေနလွ်င္ ဝမး္သာသည္.။ သံုးလ.. ေလးလ တစ္ခါေလာက္ သံုးေလးေႀကာင္းေၿပာသည္ ။ သဴ႕မိခင္ ဖခင္ မာေႀကာငး္သာေႀကာင္းေၿပာသည္ ။ ရန္ကုန္မွ မိဘ မ်ားဓါတ္ပံုသဴ႕ဆီမပိဳ႕ ...လူႀကီးမ်ားအိုလာတာ ၿမင္လ််င္ သူစိတ္မေကာငး္မွာၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။ သူမ်ားေတြ ပို႕ခ်င္ပို႕ခဦမ ကေတာ႕မပို႕ေခ်.

7

ရွားရွားပါးရွား ဆယ္နစ္ေက်ာ္မွ တစ္ေခါက္ ေတြ႕ရမည္ၿဖစ္ေသာအစ္ကုိၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ ေဒါသၿဖစ္ၿဖစ္နင္႕ ခြင္႕ယူလိုက္ရေလသည္.။ ခြင္႕မွ ေရြထက္ရွားေသာအရာၿဖစ္သည္ ဆုိလ််င္ သိတ္မ်ားပိုသြားမည္ထင္သည္.။

ေပးခ်င္ခ်င္ မေပးမခ်င္ခ်င္ခြင္႕ကိုင္သေသာသူထံသုိံမက္စိပို႕သည္။ Please accept my leave to see my cousin brother. we have not seen each other for more than 10 years ဟုပို႕ရာ ခြင္႕ႀကပ္ေသာ သူမတုိ႕ငွာနတြင္ လြယ္ကူစြာ approved ၿဖစ္သြားေလသည္ မည္သူၿငင္းရက္မည္နည္း။

ေတြ႕မည္ဆုိေတာ႕လည္းဝမ္းနည္းဝမ္းသာသည္။ မ်က္ရည္လည္ခ်င္သည္။ ရွားပါးေသာအမ်ိဳးမို႕လုိ႕ မခ်စ္ဘူးထင္ေသာ္ၿငားလည္း အားကိုး.. .ဘာကို အားကိုးသနည္းေမးလ်င္လည္းအေၿဖမရွိ. သူထံမွ ဘာမွ ပက္သက္မွဴမရွီပါ. သို႕ေသာ္အစ္ကိုသည္ အစ္ကိုၿဖစ္ေလရာ.. အစ္ကုိရွိသည္ဆုိသည္ပင္ အားကုိးၿဖစ္ေလသည္။

6

စလံဳးအမ်ိဳးမ်ားသို႕သတင္းပို႕သည္.။ လာမေတြ႕လွ်င္ သူတို႕အၿပစ္ၿဖစ္သည္။ အိမ္ရွင္းရမည္. ယခုထိအိမ္မရွင္းရေသး.။

Steve အေမရိကားသြားတံုးက အစ္ကုိံထံသုိ႕ ႀကိဳက္ရာယူသြားေပးမည္ဆုိေသာ္ၿငားလိပ္စာမေပးဝံ႔႕ ဘာေႀကာင္႕မေပးဝံ႕သနည္း........ ။ သဴ႕ကိုသာေမးရန္ၿဖစ္သည္. ။ Steve သည္ လိမ္မာသလုိနင္႕ဆုိးသူၿဖစ္သည္.။ ဆုိးသလိုနင္႕လိမ္မာတတ္သည္။ အဆိပ္ရွိေသာေၿမြလား အဆိပ္မရွိေသာေၿမြလား။ သူမ မခန္႕မွႏ္းနိုင္ ။ေဝးေဝးေနသည္ က အနရယ္ကငး္သည္ၿဖစ္သည္။ သူမကိုခ်စ္သည္ဟုေတာ႕ထင္သည္. ။ မိန္းမတုိင္းသည္ ဤသုိ႕ခ်ည္းၿဖစ္သည္ ဟု သူမ မဆုိလုိ...လူတုိင္း ကုိယ္႕ကိုခ်စ္သသည္ဟုထင္ေနသည္မွ ခဥမအတြက္ဆုိးလွသည္.


1


ညက သဴ (သူဆုိသည္မွာ ေနာက္တစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္. )။ သူ႕ ကုိ အိမ္မက္မက္သည္။ သူနင္႕အားရပါးရစကားေတြ ေၿပာႀကသည္ေၿ႔ပာေနရင္းမွ ဟင္ .သူငါ႕ဖံုးကုိဘယ္တံုးကမွ မကုိင္တာဘဲ အခုဘာလုိ႕ကိုင္တာလဲဟုစဥ္းစားသည္. ။ အို ဘာၿဖစ္သလဲေၿပာေပါ႕ဟုဆုိကာ ဆက္ေၿပာသည္။

5


ၿပီးေတာ႕မည္သို႕မည္ပံုၿဖစ္သည္မသိ ။ သူူနင္႕ သူတို႕အိမ္တြင္ စကားေတြ ဆက္ေၿပာႀက ၿပန္သည္ ကေလးေလးတစ္ေယာက္လည္းရိွသည္ တူလားတူမ လားမသိ. သူ႕ကေလးေတာ႕မဟုတ္. ေသခ်ာသည္ သူသည္ လူပ်ဳိၿဖစ္သည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္႕သူ႕အေမမွ လွပစြာဝတ္စားကာ ထြက္လာသည္. ကားယူသြားခ်င္သည္ဟုေၿပာသည္.။ ယူသြားပါဆုိကာတံခါးကုိသူသည္ ေသခ်ာဖြင္႔ေပးသည္. ထုိအခ်ိန္တြင္သူမ နုိးသြားသည္။ ူသူ႕ဖံုးံန့ါါတ္ငါ႕မွာမွ မရွီေတာ႕ဘဲ ငါဘယ္လုိဆက္ပါလိမ္႕ဟုစဥ္းစားသည္။ ငါသူ႕ကိုအိမ္မက္မက္တာ ေၿပာၿပခ်င္လုိ္က္တာ.... အီးေမလ္ပို႕ရင္ေကာငး္မလားစဥ္းစားသည္ ။ စိတ္မခ်ရေသာ သူမကို block လုပ္ထားေသာ အီးေမလ္သုိ႕မပို႕လုိေတာ႕ပါ။ ဤေနရာတြင္ေရးသည္။ (မင္း ဘာတတ္နုိင္ေသးတံုး။). သူမ်ားက သြားေၿပာလ််င္ ေရးေပါ႕ဟု ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးေၿပာေနမည္႕သူကိုၿမင္ေယာင္ သည္။ သူ႕ရင္ထဲတြင္ သူမ မရွိေတာ႕ပါ။

မွတ္ခ်က္
ခဥမကုိ အမ်ားသူငွာခ်စ္ပါသည္ဆုိလ််င္ရယ္ခ်င္လွသည္။


Saturday, February 25, 2012

ပဲခူး ( 6)

ပဲခူးေၿမြဘုရား ၿဖစ္သည္။ .. ယံုႀကည္မွူကို ....အမ်ား ၏ယံုႀကည္မွဳကို သံုးသပ္ရန္အေႀကာငး္မရွိပါ။
ထုိအနားတြင္ ဆုိင္ကယ္ဆရာလုိက္ပို႕ေသာဘုရားမ်ားမွာ မွတ္ညဏ္မေကာငး္ေသာ ခင္ဦးေမသည္ လုိက္ပိဳ႕ေသာဘုရားအမည္မ်ားကို မမွတ္မိေတာ႕ေခ်. .။ ထုိအခ်ိန္ကေတာ႕ တစ္တြတ္တြတ္ရြတ္ကာအလြတ္က်က္ခဲ႕ေသးသည္. ေရြသာေလ်ာငး္ ၿမသာေလ်ာငး္ စိန္သာေလ်ာင္းစသၿဖင္႕...


ခဥမ၏ဘဝတြင္ စာနစ္မ်ိဳးက်က္ဘူးသည္ အလြတ္က်က္ရေသာစာနင္႕ အလြတ္မက်က္ရေသာစာၿဖစ္သည္ totally different ၿဖစ္သည္။ ထုိနစ္ခုၿပီးေသာအခါ ဘာကိုမွ မက်က္ေတာ႕ေခ်.။ စာဆုိလွ်င္လွည္႕မႀကည္႕။ စာကလဲြလ်င္အားလံုးလုပ္သည္မွာ ယခုမွ မဟုတ္.. ဘယ္လုိမ်ား အသက္ဆက္ေနသနည္း ဆုိလ်င္လည္း ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနေလသည္။

ခဥမသည္ အပလာၿဖစ္ေသာ္လည္း အပလာမဟုတ္သူမ်ားသည္ခဥမစကားကုိနားေထာင္ႀကေလသည္။ ခဥမက organize လုပ္ေရြ႕ ဟုိဟုိသည္သည္ အႀကံေပးသည္ကုိလုိက္နာႀကသည္ လုိက္မနာေရြ႕လည္းမရေခ်. ခဥမလက္ထဲက သူတို႕ထြက္လာႀကေလသည္မဟုတ္လား.။

လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားသည္လည္း ေယာက်ား္ေလးဟုသာ ေအာက္ေမ႕ႀကေလသည္ထင္၏.
ေဒါင္းတည္ေမာင္းတည္မ်ားကို လုပ္လ်င္ လွည္႕ႀကည္႕ရံုသာေနေလသည္။ တစ္ခ်ိန္က်လ်င္ေတာ႕လြမ္းစရာေလးမ်ားၿဖစ္မည္ထင္သည္. ခဥမသည္ ယခုအခါ ဓါတ္ပံုမ်ားစြာရိုက္ထားေလသည္. တစ္ခ်ိန္တြင္ ငါဒါေတြ လုပ္ခဲ႕ပါလားဟု အတိတ္ကုိ တူးေဖာ္လြမ္းဆြတ္နုိင္ရန္ၿဖစ္သည္။

ေၿပာမည္႕သာ ေၿပာသည္ ခဥမသည္ ကိုယ္႕ကုိယ္ကုိ လွည္႕စားကာစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနေသာေနရာတြင္နစ္ေယာက္မရွိေခ်. စိတ္ဆငး္ရဲစရာမ်ားကိုေခါငး္ထဲမထည္႕. စိတ္ညစ္ရမည္ဆုိလ််င္ထြက္ေၿပးသည္။ ေမ႕ခ်င္ေယာင္ေဆာင္သည္ ၿပန္တူးေဖာ္မည္ဆုိသည္မွာေလၿဖစ္သည္.ကန္႕လန္႕ကာခ်ေရြ႕ေမ႕ပလုိက္မည္ၿဖစ္သည္. တစ္သက္လံုးက မႀကံဳဘူးသေယာာင္နင္႕အားလံုးကုိ ေမ႕ပလိုက္မည္႕သူၿဖစ္သည္ သတိရေနလ်င္စိတ္ဆငး္ရဲေနမည္သာအဖတ္တင္ေလရာေမ႕ပလုိက္သည္က အေကာငး္ဆံုးၿဖစ္သည္။

ဆုေတာင္းၿပည္႕မည္ဆုိလ်င္ေတာ႕လည္းတိတ္တစ္ခုိးဆုေတာင္းကေလးတစ္ခုရွိပါသည္ စာေမးပြဲတစ္ခုကို ေအာင္ခ်င္သည္ၿဖစ္သည္. မည္မွ် တတ္ေစကာမူ ticket ကေလးတစ္ခုမရွိလွ်င္ မ်က္နာငယ္ရေလသည္။

ဘဝဆုေတာင္းေကာငး္သူမုိ႕ တစ္ခ်ိန္တြင္ၿပည္႕မည္ဟုထင္မိပါသည္။

Thursday, February 23, 2012

ပဲခူး ( 5)

ေရြေမာ္ေဓာ
ပဲံခူးကို တစ္ရက္ထည္းသြားၿခင္းၿဖစ္သည္ ခဏခဏ သြားၿခင္းမဟုတ္. တစ္ရက္အတြင္း နစ္နာရီအတြငး္ ဘုရားဖူးခ်င္သည္ဟုေၿပာရာ သေဘာေကာငး္ေစတနာေကာင္းေသာ ဆုိင္ကယ္ဆရာသည္ လူကိုယ္တိုင္လုိက္ပို႕သည္။သူ......မပို႕က ဘယ္ေနရာကေန ဝင္ ဘယ္ေနရာေနထြက္ဘို႕ရာ အဲသည္ေလာက္သြက္မည္မဟုတ္။ ယခုေတာ႕ ဒီကတက္. ဒိီကဝင္ ဟုိဘက္ကထြက္ က်ြန္ေတာ္ ဒီနားက ေစာင္႕ေနမယ္ဟုဆုိရာ အလြန္သြက္ေလသည္။ေငးေမာႀကည္႕မဆံုး. ရပ္ေရြ႕ေငးေရြ႕မရ လမ္းသြားရင္းေငးေလသည္။ငယ္စဥ္ကာလက ေရာက္ဘူးသည္ နစ္ေပါင္းမေရတြက္နိုင္ေတာ႕.။ဘာၿဖစ္လို႕သြားသနည္း ဓါတ္ပ႔ံုရိုက္ခ်င္ေသာေႀကာ္င္႔သြားပါသည္. ၿပန္လွ်က္ဘေလာ႕ေပၚတင္ေရြ႕လူစြာလုပ္ရမည္မဟုတ္ပါေလ.။ မမ မမမမ သိတ္လွတာဘဲမမရယ ္ေရာက္ဘူးခ်င္လုိ္က္တာေနာ္ လြမ္းသြားတယ္မမ ဆုိေသာ အသံ႕ေလးမ်ားကိုႀကားခ်င္ေသာႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ေႀသာ္ ဒုတ္ခ ဒုတ္ခ.မ်က္ၿမင္ေတြ႕ရသည္ကေတာ႕ံအံႀသ

ဤပံုအေတာ္ေကာငး္သည္ ခဥမ စိတ္ႀကိဳက္ၿဖစ္သည္ ဘုရားနင္႕အလင္းေရာင္ .
ပရုိမ်ားႀကားထဲတြင္ ဆုိနီကင္မရာ ၄၀၀ တန္ကေလးမွာ အားငယ္လွသည္။ တုန္ၿခင္းမွဳန္ၿခင္းသည္းခံပါ ဆိုေသာ္ၿငားလည္ မနုိင္ေရြ႕သည္းခံထားရသူတို႕မွာ အသို႕ရွိမည္နည္း အားနာလွသည္ မတတ္နုိင္ ေနာက္တစ္ခါ ေေ လို kymco လို ..ဖလင္နင္႕ရိုက္ပါမည္ ကားဝယ္ဘုိ႕ပိုက္ဆံစုၿပီးလွွ်င္ ဖလင္ဘုိးဆက္စုရမည္။


ႊ႔

Wednesday, February 22, 2012

ပဲခူး ( 4)

ပဲခူးေရာက္ေသာ္ရထားေပၚမွဆငး္သည္ .အၿပန္လက္မွတ္ဝယ္သည္. .


ဘူတာထဲမွ ထြက္သည္။နီးစပ္ရာ ဆုိင္သို႕သြားသည္

ဆုိင္ကယ္စံုစမ္းသည္.ဘုရားတစ္ဆူ သုိ႕နစ္ေထာင္က်ပ္ၿဖစ္သည္. ဘုရားတသြားသည္. ။ အနီးရွိ လဘက္ရည္ဆုိင္သုိ႕ဝင္သည္. ။ စံုစမး္သည္ ဘတစ္ကားစီးသြားပါလားနီးနီးေလးဘဲ ။။ ဆုိသည္ အငး္ ...........ေအာ္...........ဘူတာထဲမွ အတြက္ လူတစ္ေယာက္ ကို ေမးေသးသည္ သူလည္းမသိ. ေၿခဦတည္ႈရာ ထြက္လာသည္ ဆုိသည္ အလုပ္ရွာရင္းေရႀကညၤရာမ်က္နုရာဆုိသည္.။ ခဥမထက္ဆုိးသူကိုေတြ႕ရသည္ ဦးတည္ရာမဲ႕သည္ မန္းဒေလးလိုလုိ ေနၿပည္ေတာ္လိုလုိဆုိသည္. ဆရာမႀကီး ခဥမသည္ အိတ္ထဲမွ GSM ကုိ ထုတ္က ရန္ကုန္သုိ႕ဖံုးလွမ္းဆကလိုက္သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး တစ္ခ်ိဳ႕နင္႕ခဥမသိသည္။ ဖံုးနင္႕မိတ္ဆက္ေပးလုိက္သည္ ကြ ကို ေၿပာႀက ဟု ဆုိသည္ ခ်က္ၿခင္းခန္႕လုိက္သည္ ေနေရးေတာ႕တာဝန္မယူနုိင္. ဟိုလူ စိတ္ခ်းမ္သာသြားပံုေတာ႕ရသည္။ မွန္သည္ေလ. ပန္းရံဆရာ ဆုိသည္မွာ တန္ဘိုးရွိသည္ဘဲ ပံုမွန္ အလုပ္သမား သံုးေလးေထာင္ ပန္းရံဆရာေလးငါးေၿခာက္ေထာင္ တစ္ရက္ရသည္။ ၿပီးေတာ႕လည္း ဒါသည္ လိမ္လို႕ရသည္ မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲခ်လုိက္လွ်င္ လုပ္နုိင္သည္ မလုပ္နုိင္သည္မွ ာ အရွငး္ႀကီးၿဖစ္သည္။ ခဥမသည္လည္း ကူညီတတ္သူၿဖစ္ရာ နစ္ဦးနစ္ဘက္ အဆင္ေၿပသည္ႀကားေရြ႕စိတ္ခ်မး္သာသည္. သူတစ္ကယ္သြားလုပ္ၿဖစ္မလုပ္ၿဖစ္ကိုေတာ႕ယခုထိမေမးမႀကည္႕ၿဖစ္ေသး..........ခဥမတာဝန္ကုန္ၿပီၿဖစ္သည္။လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ထဲမွေယာင္လည္ ထြက္လာကေဘးရွိ ကုန္းေပၚသုိ႕တက္သည္ ပဲခုူးသားမ်ာကေတာ႕သိမည္ပင ္ လမ္းမႀကီးေပၚသုိ႕ေရာက္သည္ ဆုိင္ကယ္ဆရာမ်ားႀကိဳဆုိႀကသည္ ခင္ဦမးေသည္လည္းဝမး္သာသည္. ဘုရားမ်ားကိုပို႕ေပးမည္ အႀကမ္းဖ်င္း ေလးေထာင္ခန္႕ၿဖစ္သည္ reasonable price ၿဖစ္၏။

ၿမိဳဳတြင္းသုိၿဖတ္၏ . အသက္ကို ရင္းေရြ႕ေတာ ႕ဒါတ္ပံုမရိုက္လုိပါ. ဆုိင္ကယ္ဝွီးဝွိးေအာက္တြင္ တည္ၿိငိမ္စြာစီးသည္ အတန္သင္႕စီးတတ္လာၿပီၿဖစ္သည္.

မွတ္ခ်က္
(ၿဖစ္ညစ္ေရးတဲ႕စာ ဖတ္ခ်င္တဲ႕သူဖတ္)

Friday, February 17, 2012

weekly review

ကားဝယ္ရန္ပိုက္ဆံစုေနသည္. ကားသြင္းခြင္႕ရနုိင္ေသာ္လည္းစရိတ္စကမ်ားကို တြက္ႀက္ည္႕ရာ သက္ၿပငး္ခ်ေလ သည္။
အမ်ားႀကီးမေမွ်ာ္လင္႕ပါ ထုိကားေလာက္စီးရလွ်င္ ေက်နပ္သည္.

အပင္စိမ္းကုိ မ်က္မွန္စိမ္းတပ္ၤၿဖင္႕မႀကည္႕ရာ.

ဗလတုိငး္ေန႕႕ကရင္ပူေသာေႀကာင္႕ဖရဲသးီသြားရွာရန္ ပန္းသိမ်ားေတြ႕၏. မဝယ္.ကြကိုစိတ္ကူးနဲ႕ဝယ္လုိ္ကတဲ႕ စခု.

ေကြ႕တစ္ေယာင္မီး. ဆီးဖုဒ္ပါရာ မစားတတ္ ဆီးဘုေလးမ်ားကိုေဘးခ်ကာစားသည္။ဘာဂါတစ္ေလံုး၏ ၿဖစ္တည္မွဳမွာစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ႀကည္႕သည္ ငါၿပန္ၿပီးဆုိင္ဖြင္႕လုိ္ကရဟုလုပ္စားစရာတစ္ကြက္ေတြ႕ၿပီၿဖစ္သည္ .
စားသည္မွ မဖြယ္ရာပါ။ ရွိတာစားရၿခင္းၿဖစ္သည္ေကာင္းတာေလးစားခ်င္ရင္ဆုိင္သြားပါလားကြယ္ အင္း အင္း ကားဝယ္ၿပီးရင္သြားမယ္။ စြန္စီးၿပီးသြားမယ္ မယ္မယ္နဲ႕သြားမယ္။ဂ်ီေတာ႕တြႈင္ မက္ေဆ႕မ်ားဝင္သည ္သူမ အိုင္ဖံုးသည္ အိမ္က်ယ္ဖံုးၿဖစ္သည္. ၿပန္မပို႕႕တတ္. မၿပ္====ေ႔ ၿပန္မပို႕႕တတ္. မၿပ္====ေ႔ ၿမင္ရသော ေလးေဒါင္႕တံုး မက္ေဆ႕မ်ားကိႀကည္႕ကာ သက္ၿပငး္ခ်က ာၿပန္ပိတ္သည္. သူလဲ ကို္ယ္ရိုင္းတယ္ထင္ေပမည္.


waiting မ်ားမွာ အမ်ိဳး I tune ေဒါင္း ၿပီးမေစာင္႕နုိင္ဘဲ ႕က်န္ခဲ႕ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ကယ္ပါဦးအစ္ကို.။ ..> Nyein Khant နဲ႕သီဟေက်ာ္ေဇာ, etc., EC မ်ား.)။

. သူလဲ ကို္ယ္ရိုင္းတယ္ထင္ေပမည္. ေလးေဒါင္႕မ်ားကို ဘာလုပ္ရမည္နည္း။ စာအုပ္မဖြင္႕ဘဲေၿဖဆုိပါ။

=ေယူက်ဳကုိ လမး္သြားရငး္ႀကည္႕လုိ႕ရသည္ ဘတစ္စကားေစာင္႕ရငး္ႀကည္႕လုိ႕ရသည္ ထူးဆန္းေပစြ.
8p. လာမေခၚနဲ႕ေတာ႕ေဟ႕ေရာင္.