Saturday, August 20, 2016

2011 memory


2011 memory 

အဲသည္ တစ္ ရက္ က Holiday ထဲ ဝင္ တယ္မနက္ မိုး လင္ူအ္ ဒို နီးရွား သြား မလို့ မေလး ရွား ဘက္ က သြား ရင္ ေစိး သက္ ာ တယ္ ဒါ ေပမဲ့ စကာ ပူ မွာေန ေတာ့ စကာ ပူကေန သြား ရင္ လူသက္ သာတယ္ အဲ သာ နဲ့ စကာပူ အိမ္ က်န Harbour front ကို taxi စီး ထံုးစံ အတိုင္း ငါ က နာက္ က် တတ္ ေတာ့ ဟို ေရာက္ ေတာ့မွ  boat လက္မွတ္ ဝယ္ ေတာ့ boat တြ က ျပည့္ ေန ျပီအဲသာနဲ့ 10 ခြဲ ေလာက္ မွ  boat ေပါ္ရာက္ တယ္ တစ္ ညင္ သေဘာၤ စီး သလို ်ပါ့ ဒါ ေပမဲ့ စကာ ပူ ဘုတ္ ကသာ ယာ တယ္ ေသး းေလး သန့္ ရွင္း တာက္ ေျပာင္ တ္ နာ ရီ စီး ရတယ္ အင္ဒို နီး ရွား ကအဲ သည္ အခ်ိန္ bovids free ျဖစ္ သြား ျပီ အ ရင္ က visa fee 80 ေပး ရတယ္ အဲ သာ ေႀကာင့္ မသြား တာ စကာပူ လဝက ကို လည္း ျဖတ္ ရတယ္ စကာ ပူ ႀကီး ပြား တိုး တက္ တယ္ ဆို တာ မွာ သူ က လူ ေတြ ဘာ လိုအပ္ သလဲ အျမဲ ေလ့ လာ ထား တာ လက္ မွတ္ ဝယ္ ကတည္း က passport ျပ ဝယ္ ရတယ္ အဲ သည္ကတညါ္း က သူ က အင္ ိုနီး ရွား အဝင္ အတြက္ white  card ကို လက္ မွတ္ ေရာင္းတဲ့ သူ က တစ္ ခါ တခည္း ကြန္ ျပူ တာ နဲ့ ျဖည့္ ေပး လိုက ျပီး ျပီ ျမန္ မာ ျပည္ မွာ လည္း ေလ ယဥ္ ပ်ံ လက္ မွတ္ ေရာင္း တဲ့ သူ ေတြ ကို white ေတြ ေဝ ထား ျီး ေလ ယဥ္ လက္ မွတ္ ဝယ္ တဲ့ တစ္ ခ်ိန္ မွာ  white card ကို တစ္ ါ ထည္း  computer နဲ့ ျဖည့္ ေမပး လုက္ ရင္ ေလ ယဥ္ ေပါ္ ေရာင္ မွ white card ယူ ႀက ဦး မလား လို့ လိုက္ ေး တဲ့ အခ်ိန္  social visit သမား ေတြ က ယူ ရ တဲ့ အခါ  PR  ႀကီး ေတြ ကမ်မ္ ွာ ေတြ ေခ် ထား လို့ မ ရေတာ့ ဘူး ေပါ့ ကို ယ့္ နိုင္ ငံ ကို ယ္ျပန္ တာ လဲ white card ျဖည့္ ႀက ရ တံုး ဘဲ က်ိန္ မ တို့ စကာ ပူ မွာ ဆို ရင္ က်ြန္ မဆိုရင္ လဝ က အ ရာ ရွိကို ေတာင္ ေတြ့ စရာ မလို ဘူး ရထားMRT စီး သလု အေပါက္ကေလး မွာ ကဒ္ ျပား ကပ္ လိုက္ ရင္ စကာ ပူ နိုင္ ငံေတာ္ ထဲ ဝင္ လို့ ရ ျပီ ( ဟို တံုး ကပါ ) အဲ သာ နဲ့သာာသာယာ ယာ ေလးbatam ေရာက္ သြားေရာ စကာ ပူ မေလး ရွား နိုင္ငံ ျခား ဘာ လို့ ႀကိုက္ သလဲ သာ ယာ တာ ကိုး ဘယ္လို သာ ယာ သလဲ ဟုတ္ စ သြား ႀကည့္ ဘူး တဲ့ သူ ေတြ သိလိမ့္ မယ္ ေန ခ်င္ တဲ့ သူ မ်ား လြန္း လို့ ေတာ္ တဲ့ သူ ေတြ အမွ ေခါ္ ထား တာ မေန ခ်င္တဲ့ သူ မပါ ငါ ကေတာ့ အမွန္ အတိုင္း ဘဲ သာ ယာ လ္ု့ ေန ခ်င္ တယ္ 

batam ေရညာက္ ေတာ့ လဝက ကို ျဖတ္ ရတယ္ white card ကို ကီြန္ပူ တာ နဲ့ ျဖည့္ ထား တာ ငါ ဘာ လို့ သေဘာ က်လဲ ငါ က လက္ ေရးဆိုး တယ္ ေလတစ္ ါ က မေလး ရွား အဝင္  white card ကို ဖည့ ား တာ ျဖစ္သလို လက္ ေရးနဲ့ ငါ့ဘာ သာ ေတာင္ မဖတ္တတ္ဘူး အရာ ရွိ ကစိတ္ ဆိုး တာ ေပါ့နင္ မေလး ရွား ထဲ ဝင္ ခ်င္ သလား တံဲ ( English  လို ေျပာတာေပါ့  owe I want ,   လို့ အဂၤလိပ္လို ျပန္ေဖ လိုက္ တာ ေအး အဲ ဒါ ဆို ကဒ္ပန္ ဖ့္ ဆို ျပီး Card အသစ္ ထုတ္ ေပး တယ္ ငါလည္း ငါ့ အျပစ္ငါ သိလို့ ခပ္ ကုပ္ ကုပ္ အသစ္ကို လက္ ေရး ဖတ္ တတ္ ေအာင္ မနည္း ႀကိုး စား ေရး ေပး လိုက္ ရတယ္ )ျဖစ္ ခ်င္ ေတည့  batam ကိုငါ က  shopping သြား တာ ရံုး ပိတ္ ရက္ ရွည္ ဖစ္ ေနေတာ့ဆိုင္ ေတြ အကုန္ လံုး လို လိုပိတ္ ေန ေရာ အဲ သာနဲ့ဘာလုပ္ ရမွန္း မသိဘူး ငါ့ကခပ္ နံု နံု ခ်ာ ခ်ာ ဆို ေတာ့ အဲ သည္ မွာ လဝ က အဝင္ ေကာင္ ေလး တစ္ ေယာက္ က နင္ဘယ္ ကဘာ လဲ တဲ့ ငါက ရန္ကုန္ က ပါ့ဒါ လဲ အဂၤ လိပ္လို ေျပာ ႀကတာ ဘဳဲ ဒါ ေႀကာင့္ ဝင့္ဝါ တို့ မို့ မိ့ု့ တို့ ကို အဂၤ လိပ္ လို ေျပာ ခိုင္း ေန ရတ အဲ ဒီ ေတာ့ သူ က ဟယ္နင္ မွား သြား ျပီ စကာ ပူ သxxx ထား ပါ ေတာ့ ဟာ ေက်ာ္ ခ် လိုက္ ေကာ မုန္း စား မ
အင္ ဒို နီး ရွား ပိုက္ ဆံ က လဲ လိုက္ ရင္ အ ရမ္း မ်ား သြား တယ္ ေထာင္ ဂ ဏန္း ေတြ အမ်ား ႀကီး ဘဲ ရတယ္ မန့္စား ျပီး အႀကံ ထုတ္ ရတာ ေပါ့ ဘာ လုပ္ မလဲ ဆို ျပီး ေနာက္ ဆံုး တစ္ နာ ရီ စ္ ဆယ္ စကာပူ က လူ ကေတာ့ သိတ္ တန္ တာ ေပါ့ စကာ ပူ တစ္ ဆယ္ ဆို တာ ဆယ္မိနစ္ဆမိနွစ္ နွစ္ ဆယ္ေလာကါ္ဘဲtaxi စီး ရတယ္တစ္နာ ရီ တစ္ဆယ္ိုယ္ပိုင္ taxi ဆို ေတာ့ သိတ္ တန္ တာ  
ငါ့ လု သြားခ်င္ လား ငါ့တူ မ ပညာ တတ္ မွ သြား လို့ ရတာ သမီး ေတာ္ ရဲ့ ႀကိုးဒစား ရမယ္  persistently. အေထာက္ အကူ ေယာက္ က်ား ကမဆလ လို ရ ရင္ ပို ျပီး ေအာ္ ျမင္ တာ ေပ့ါ မ ရ လဲဘာျဖစ္ လဲ ကို ယ္ ႀကိုးဒစား ကိုယ့္ အတြက္ ႀကီး ဘဲ လူ့ ဘဝ မွာ ႀကိုးဒစား ဘို့ အသက္ စိတ္ ထိ လမ္း ေႀကာင္း မွန္ ျပီးဆက္ ႀကိုးစား ဘို့ အသက္ ငါး ဆယ္ ထိ ရမယ္ ျပီး ရင္ ေတာ့ ဘာ လုပ္ ရမလဲ ငါ လဲ မသိ ေတာ့ ဘူး ဒါ ေပမဲ့ ငါ သိတ္ ေပ်ာ္ ခဲ့ တယ္ တစ္နာ ရီတစ္ ဆယ္ အဲ သည္ လူ ကအ ဂၤ လို ိတ္ မတတ္ ငါ  မေလးစကား နဲနဲတတ္လု့ ေတာါ္ ေငသးတယ္ မေလးစကား က အင္ ဒို နီး ရွား စကား နဲ့ ဆင္ တယ္ , sate , Dua , Riga , empat , lema , a am , Fuji , elaroam , same lan , scapula.ငါမေလး လို တစ္ ဆယ္ ထိ ေရ တတ္ ေသး တယ္ မေလး ၌ရွားက သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ ကို လဲ သိတိ ရပါ ရဲ့ ငါ့ကိုတစ္ ခါ ကေလ ျမန္ မာ ျပည္ က ဆရာ ဝန္ တစ္ ေယာက္ ကါ တို့ ေဆး ရံု မွာ ဆယ္ နွစ္ လုပ္ သြား တာ ေပါ့ သူ့ နာ မည္ က xxxxxxx ဆိုျပီး  ေတြ့ ရင္ ါ တို့ တိ ရတယ္ ေျပာ ေပး ပါ ေနာ္ လို့ ျမန္ မာ ျပည္ က လူ ေတြ နဲ့ ေတြ့ ခြင့္ ရ ရင္ဖစ္ ျဖစ္ သူ တိ့ု အခ်င္း ခ်င္း ျဖစ္ ဖစ္ ေျပာ ေန ႀကမွာ ဘဲ  ဟို မွာ ေတာ့  ငါက ဆရာ မႀကီး ေပါ့ လက္ ညိုး ညြန္ ရာ ေရ ျဖစ္ တယ္ဒီ မွာ ေကာ ဟိီး ဟီး ဆရာ ႀငကီး ပါ ဘဲ အသ္ႀကီးလို့ေလဆရာႀကီး ဦးဝင္း ျမိုင္ NEURO. က ငါ့ ကို အျမဲ ဆရာ မႀကီးေခါ္တယ္ 

ဒပါ ဘဲ ေလ ငါ သိတ္ ေပ်ာ္ ဲ့ တယ္ တသ္ နာ ီ၂တစ္ဆယ္ ဘလက္ taxi နဲ့ပတ္ ျမို့ လံုး ကိုပါတိ ကားဆရာ က မႀကည္ ဘူး သူ က ငါ့ကို တစ္ ေန ရာ ပို့ ထိုင္ စား တစ္ နာ ရီ မနိပ္ ခန္း ပို့ ထိုင္ ေစာင့္ တ္ နာ ရီလုပ္ ခ်င္ တာ ငါ က ေလ်ွာက္ သြား ေတာ့ ခုစ္ နာ နစ္ ရီ ႀကာ ေတာ့  bonus ပို ေပး လိုက္ ရတယ္ တန္ ပါ တယ္ အဲ သည္ ျမို့ နား က ကမ္း ေျခ လိုက္ ပို့ တယ္ local ေတြ ရဲ့ ကမ္း ေျခ ေပါ့ အ ရမ္း ေပ်ာ္ စ ရာ ေကာက္း တာ ဘဲ ရံုး ပိတ္ ရက္ ဆိ ေတ့ ည္ လိုက္ တာ ဝက္ ဝက္ ကြဲ ေညာင္ ေခ်္း သာ လို ဘဲ ေနာက္ဆံုး  ferry ရဲ့ ေရွ့ တစ္ ီး ကိုဖံုး ဆက္ ျီး ေပာင္းရတယ္ အေပ်ာ္ လြန္ လမ္း ေတြ ပိတ္ ေန လို့ စကာ ပူဘအိမ္ ျပန္ေရာက္ ေတ့ ည ၁၁ နာ ရီ လမ္း မွာ ဟမ္ Harbour front နား မွာ ညစာ  hamburger ဝယ္ စား ခဲ့ တယ္ ါ က burger သိတ္ ႀကိုက္ တာ ရန္ကျန္ ဘာ ဂါ ေတြ နိုင္ ငံ ျခား ဘာ ဂါ အဆင့္ မမွီ ေသး ဘူး ငါ စား ရသေလာကိ္ ေပါ့ ေလ သူ မ်ား ေတြ က batam မွာ ညအိပ္ ႀကတယ္ ငါ ေတာ့ မထူးဘူး ေလစကာ ပူ အိမ္ ျပန္ လာ ည သန္း ေကာင္ ျပန္ ေရာက္ ေပ်ာ္ လိုက္ တာ ငါ က ဒါ မ်ီုး လုပ္ ခ်ကင္ တာ ငါ ရန္ ကုန္ မွာ မေပ်ာါာ္ ဘူး ပစကာ ပူ မွာ ပိုက္ ဆံ ိတ္ တစ္ လံုး  credit  cards မ်ိုး စံု နဲ့ အိတ္ ထဲ ကို စကာ ပူ တစ္ ေထာင္ ေလာက္ ထည့ ျပီား အား တိုင္  Travelling လုပ္ လို့ ရတာ ငါ ိတ္ သေဘာ က်တယ္ ကိုယ္ လံြတ္ သိတ္ လြတ္ ဘယ္ သူ့ကို မွ စိတ္ မပူ ရ အိမ္ အတြက္ ေစ်း ဝယ္ ေပး ခဲ့ ရတာ ေတြလူ အား လံုး အတြက္ စစစဥ္း စား ေပး ရတာ ေတြ အေဝး ေျပး ကား ႀကီး ေတြ ေပါ္ တက္ လိုက္ တာ နဲ့ ရန္ ကန္ သူ နိုင္ ငံ ခား ျပန္ ႀကီး ဘု ရားဒစာ ေတာက္ ေလ်ွာက္ ရြတ္ ရတာနိုင္ ငံျခား မွ ငါ့ဘဝ သာ ယာ တာ မ်ား ဘု ရား ျရွိ ခိုး ႀသကာ သ ေတာင္ ျပန္ လာ ျပီး ေတာ့ ရြတ္ ႀည့္ တာ အျမီး မေမါက္ မတည့္ ဘူး လည္ ေန တယ္ အခု ေတာ့ ဘု ရား ျရွိ ခိုး ျပန္ ရသြား ျပီ ရန္ ကုန္ေရာက္ ျအီ ေလ  


--
Sent from Gmail Mobile

Friday, August 12, 2016

Ghost story

သရဲ 
သရဲ ဇ တ္ လမ္း ကို ေရး ရန္ အခိ်န အေတာ္ယူ ရသည္ ခဥ မခအလုပ္ လုပ္ ေသာ ေဆး ရံု သို့ အသိ အစ္ မ၏ ေယာက္ က်ားေဆး ရံု  တက္ ရ ခဥ မသည္ ေသ ခ်ာ ျပုာစု ေစာင့္ ေရွာက္ သည္အဆုတ္ကင္ ဆာ ျဖစ္ ရာ ေမ်ွာ္ လင့္ ခ်က္ မရွိေသာ္ လည္း ေသ ခ်ာ ကု ေပး ျကကါ သည္ ခဥ မ စည္ လည္း ေသ်ခာ ေစာင့္ ေရွာက္ ကု သ ေပး ၏ သက္သာ သေယာင္ နွင့္ ဆင္း သြား ျကသည္ ရက္ အေတာ္ ျကာ ေသာ္ ခဥ မသည္  အိပ္ ေသာ အခန္း ထဲ တြင္ ခင္ တစ္ ေယာက္ ထည္း ရွိေန ေသာ္ လည္း ်နာင္ လူ တစ္ ေယာက္ ရွိ သကဲ့ သို့ ခံစား ရသည္ ခင္ အက်ိ္ လဲ ျခင္ း အိပ္ ျခင္း မ်း တြင္ အခန္း  ထဲ တြင္ လူတစ္ ေယာက္ ရွ သကဲ့ သို့ ခံစား ရ သည္ ခင္ အခန္း ထဲ ရွိ လ်ွင္ တံ ခါး လာဒေခါက္သည္ ထြ္ကျကည့္လေသာ ဘယ္ သူ မွ မရွိ အခန္း ျပင္ ပတြင္ လမ္း ေလ်ွာကါ္သဘ္ ေလွ ခါး မွ ဆင္း သည္ ေလ််ခါး တစ္ ခါး ဖြင့္ သည္ မည ္သူ မ်ွ မရွိ

ေနာက္ ပို ဆိုး လာသည္ အဲ ကြန္း 16 ျဖင့္ အိပ္ ေသာ ခင့္ ကို အဲ ကြန္း ၂၂ ထား ျခင္း မ်ား ၂၅ ေျပာင္း ထား ျခင္ မ်ား လုပ္ သည္ skynet channel ကို ခင္ ဖြင့္ ထား ေသာ္  fox movie ကို channel ေျပာင္း သည္ ဟင္ ငါ ဖြင့္ ထား တာ fox movies ါ ဘာဒျဖစ္ သြား ပါ လိမ့္ ခင္ skynet ဖြင့္ါ ျပီး ေရဝင္ ခ်ိုး ျပန္ ာ လ်ွင္ screen အျကီး ကို အေသး လုပ္ ထား ညည္ ခင့္ ည အိပ္ မီးး ပိတ္အိပ္ သည္ ကို မနက္ မိုး လင္ လ်ွင္ ညအိပ္ မီး လင္း နေသည္ ကို ျမင္ ရသည္ ခင္ အျပင္သြးလွင္ မီး အာူ လံုး ပိတ္ ခဲ့ ေသာ္ လာည္ ျပန္ လာ လ်္ အခန္း မိး လင္း ေနသည္ ခင္ သည္ ပထမ ေျကာက္သည္ ေနာက္ ေတ့ စိတ္ ဆိုး လာ သည္ ဒင္း က ငါ့ အခန္း ထဲ ဘာ ဝင္ လုပ္ေနတာ လဲမိတ္ ကပ္လိမ္း  ရင္း စဥ္းစာ  ေဒါ သထံက္ ာရာကဲ ေကာင္း ျပီ သရဲ နင္ ငါ့ အခန္း ထဲ ရွိနေနတာ မွန္ ရင္ ရွိတာ သက္ေသျပ ဟု အသံ ထြငက္ ေျပာ လိုက္ ရာ ခဏ အျ ခင့္ မ်က္ေစ့ ေရွု့ သို့ စာ ရြက္ ကလး တစ္ ရြက္ ေရာက္ လာသည္ သူ 
ရွိေျကာင္း သက္ ေသ ျပ လ္ုက္ သကဲ့ သို့ ျဖစ္ စ္ည္ 
 ခင္ သည္ စိန္ ေခါ္ ျပီး သ ရဲ က ူ ရွိသည္ ဟု ဆို ေသာ္ ဘာဒဆက္ လုပ္ ရမာည္ မသိ သရဲ ကို စိန္ ေခါ္ ျပီး တ္ကယ္ ရွိသည္ ဆိ ေသာ္ လန့္သြားသည္ ဒင္း ကလည္း မဆင္း ေနာက္ ဆံုး ခင့္ ဆရာ ကမဆလ ကို တိုင္ ပင္ တင္ ျပ ရာ ထို စရဲ ဘယ္ ကလာ နည္း အရင္ကဒီ အိနမတြင္ သ ရဲ မရွိ ယခု ဘယ္ ကလာ နည္း ကမဆလက ေဆး ရံုက လိုက္ လာ တဳုဲ့ သရဲ ျဖစ္ မယ္ အခု တစ္ ေလာ ေဆ ရံု က ဘယ္ သူဒေသသလဲ ဆို ေသာ္ ဘယ္ သူ မွ မေသ ဒါ ဆို နီးးစပ္တာ ဘယ္ စး ေစ ဘို့ ရွိစလဲ ဆို ေသာ္ ထို အဆုတ္ကင္ဆာ ကို သတိ ရသည္ သူ ေတာ့ ရွိတယ္ ဒါ ေပမဲ့ ဆင္း သြား ျပီ ဆို ရာ ဖံု ဆက္ ျကည့္ ေသာ္ ျပီး ခဲ့ ေသာ ရက္ ပိုင္း က အိမ္ မွာ ဘဲ ဆံုသြား ေျကာ္င္း သိ ရသည္ ထို သူသည္ စည္ ဗုဒဘာဒသာ ျဖစ္ ျပီး အမ္ေထာင္ ဘက္သည္ မူ စလင္ ျဖစ္ ရာ ခ်က္ ခ်င္း မူ ဆလင္ လိ ုခ် သြား ျဖင္း ျဖင္သည္ ဟု သိ ရသည္ မူဆလင္ လို မခ် ပါ ရန္ မွာ ခဲ့ ေသာ္ လည္း ေသ မွေတာ့ ဘာ မွ မတတ္ နိုင္ စိတ္ ျမန္ေသာ ကမဆလ သည္ လို အိမ္ သ္ို့ သြး ေရြ့ ဟ
ထို လူ ခင့္ အခန္း ထဲ ေရာက္ ေနေျကာင္း သြား ေျပာ ရာ စိတ္ ဆိုး မည္ ဧကန္ မု ခ ျဖစ္ မည္ ထို သူ့ မိန္း မသည္ သူ့ေယာက္ က်ား ကို အရိပ္ အေယာင္ ျပျမင္ ရ ရန္ ေမ်ွာ္ လင့္ ေန ခ်ိန္ တြင္ ခင္ ထင္ ေသာ ထိုသူ ကေတာ ခင့္ အခန္း ကို ေျဗာင္း ဆန္ေအာင္ ေမွြသည္ 

ျဖစ္ နိုင္ ဖြယ္ ရွိ သည္ မွာ ထို အခ်ိန္ က ရက္ မလည္မည္ ေသး မးူဆလင္ လို သျဂိုလ္ လိုက္ ရာ ဘုန္း ျကီး ပင့္ အမ်ွေဝမေဝ မေသခ်ာ ကမဆလသည္ ထို အစ္ မကို ဘုနး ျကီး ပင့္ အမ်ွ ေတဝ ရန္ ေျပာ သည္ ခ္တို့ အိမ္တြင္ လည္း ထို ရက္တြင္ ရက္ လည္ ေသာ ေန့တြင္ ဘုန္း ျကီး ပင့္ ကာ အား လံုး ေသ သတဝါ မ်ား ကို အမ်ွေပး ေဝ ၏ မူ စလင္ ကို ယူ မိေသာ ဗု ဒဘာဒသာ ၏ ဒုတ္ ခပင္ လား မသိ ခင္ သ္ လည္း ဘု ရား စင္ ေရွ့တြင္ ထိုင္ ကာ ခင္ ျပု သမွ ကု သိုယ္ အို့ ဖို့ ကို ထို သူ အား အမွ ေပး ေရြ့ သာ ဓု ေခါ္ ပါ ရန္ ေျပာ ရသည္ ဆြမ္း က္ေသာ ေန့ ကခင္ ေဆး ရံု Duty ရွိေသာ ေျကာင့္ အိမ္ မွာ မရွိ လိုက္ ထို အစ္ မ အိမ္ ကလည္း ဘုန္း ျီး ေက်ာင္း တြ္ ဆြမ္း ကပ္ ရန္ စီ စဥ္ထားဒသည္ ဟု ေျပာ သည္ကမဆလ ကေတာ့ ထို သူ အဆံုး တြင္ ဘယ္ သြား ရ မွန္း မသိ ဘဲ အျပု စု ေကာင္း ေသာ ခင့္ေနာက္ လိုက္ လာ ကာ ူ့ အား အမ်ွ ေပး ေဝ ရန္  remind လုပ္သည္ ဟု ယူဆသည္အမ်ွ ေဝျပီး ေနာက္ ပိုင္း ခင္ ္ အခန္း ထဲ တြင္ အေတာ္ ေဘး ျငိမ္း ခ်မ္း မွု ျပန္ ရ သည္

ဆြမ္း ကပ္ ေသာ ေန့ က ခင္ ေဆး ရံု Duty အဝင္ တြင္ parking ဝင္ ရာ ဝုန္း ကနဲ အေရွ့ သို့ ဆြဲယူ က အေရွ့ ဘန္ နွင့္ အကာ ကို ဝင္ တိုက္သ သည္ ကမဆလ က ထို ေန့တြင္ ရပ္ ထား ေသာ ကား ကို ဝင္ တိုက္ ျပီး သံုး ေသာင္ ေလ်ွာ္ရသည္ ဘာတိုက္ ဆိုင္ မွန္း ေတာ့ မသိ သုူ့ ကို လည္း အမ်ွေပးေဝ ရေသး တယ္ ထို ေန့တြင္ ခင္ တို့ နွစ္ ေယာက္ လံုး minor ကား တိုက္ ျကသည္ ကေတာ့ အေျဖ မရွိေပ နွူတ္ ဆက္သြား သည္ ထင္ သည္


--
Sent from Gmail Mobile

Tuesday, August 9, 2016

Memory August 2014

ရန္ကုန္ ကြန္နက္ရွင္နဲ႕က company ဘယ္နစ္ခုဘ ဲဝင္ဝင္ ၁၅၀၀ က်ပ္နဲ႕ဘဲ ေရာငး္ေရာငး္. သံုးကဒ္ ၁၅၀၀ နဲ႕ဘဲ ေရာငး္ေရာငး္ မေကာငး္တဲ႕ကြန္နက္ ရွင္ကိုဝယ္ရမွာ စိတ္ပ်က္မိတယ္ ဝယ္ဘို႕ဘဲ အားလံုးၿပင္ထားတယ ္ အုိင္ဖုန္း 5s သံုးေနတယ္ 4s ကုိ ၿပင္ထားတယ္ I pad mini ကုိ ဘက္ထရီၿဖည္႕ထားတယ္ စလံုးနစ္ရာတန္ နုိကီရာကို ဘက္ထရီထည္႕ထားတယ္ ဝယ္မလိဳ႕ဘဲ ဝယ္မွာပါ အုိရီဒူးၿဖစ္ၿဖစ္ တယ္လီေနာ္ၿဖစ္ၿဖစ္ ဘာၿကီးဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ သံုးလုိ႕ရရင္ထည္႕မွာဘဲ. အားမေပးခ်င္ပါဘူး လုိ႕ ဖင္ပိတ္မၿငင္းခ်င္ဘဲ ကိုယ္႕ေၿမ ကိုယ္႕ေရ ကုိယ္႕လူမ်ိဳး ကိုယ္႕လူကို အားေပးခ်င္ပါတယ္ ကုိယ္႕လူက ခ်ာရင္ေတာ႔လဲ အက်ိဳးစီးပြားထိခုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ႕ လဲ ဒါေတြ မေၿပာခ်င္ဘူး ဒါေပမဲ႕ သံုးဘုိ႕အသင္႕ၿပင္ထားတယ္ လက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ထာတယ္ ေခၚမႀကားေအာ္မႀကား ႀကားလား ႀကားတယ္ ႀကားလားႀကားတယ္ နဲ႕ၿပိးသြားတဲ႕ viber ေတြ သံုးရက္ ကို တစ္ေသာင္း ကုန္တဲ ႕တယ္လီဖံုးန္ကဒ္ေတြ ႀကာေတာ႕စိတ္ကုန္လာတယ္။ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိတဲ ဘဝကို စိတ္ကုန္တယ္။ စိတ္ကုန္ေတာ႕႔ဘာလုပ္ရမလဲ ဘာမွ မလုပ္နုိင္ပါဘူး ခံဘုိ႕ဘဲ တူၿဖစ္တံုးခအဲေလ ေပၿဖစ္တံုးခံလုိက္ဦးေပါ႕ တူၿဖစ္တဲ႕အခါက်ေတာ႕လဲ ထုရမွာဘဲ အဲသည္အခါမွ သနားစရာေလး ထုိင္ေနရင္ေတာ႕လဲ သနားရခက္တယ္။

ႈI phone os အသစ္ install မလုပ္ရဲဘူးလ မ္းတစ္ဝက္မွာတင္ ဂန္႕သြားဘို႕မ်ားတယ္။  ဖဘ အသစ္ install မလုပ္ရဲဘူး. လည္ရင္း လည္ရငး္ လည္ေနရင္းနဲ႕ရွိတာေလး သံုးမရၿဖစ္သြားမယ္။ os 7. 1 အလုပ္ေကာင္းလုိ႕ၿမန္မာလိုဖတ္ရတာ သိတ္ဒုတ္ခ ေရာက္သြားတယ္။ အရင္တံုးကေအးေအးေဆးေဆးဖတ္လို႕ရတယ္ အခုေတာ႕တစ္ခါဖတ္မယ္ဆုိရင္ တစ္ခါ my font ကို Install လုပ္ေနရတယ္ jail break မလုပ္ခ်င္ဘူး ကိုယ္႕ဒုတ္ခနဲ႕ကို. 4s တစ္ခုကိုလံုးဝ oS အသစ္မထည္႕ဘဲ ထားတယ္ ၿမန္မာလုိဖတ္ေနရတာေအးေဆးေနတာဘဲ တုိ႕ၿမန္မာေတြ ဒီေလာ္ကမညံ႕ပါဘဲနဲ႕ အခုထြက္သမွ် Os ကုိ ၿမန္မာလို ဖတ္မရၿဖစ္ေနတာေတြ ကူညီေပးသင္႕တယ္ လဒ္ မစားသင္႕ဘူး။ 

ကြန္ကရစ္ဘုတ္အုတ္ သြားဝယ္တယ္ ၿခံထဲ ခင္းရမွာေပါ႕ ပိုလွသြားမယ္။ သန္႕လဲသန္႕မယ္ ကြန္ကရစ္အၿပင္လိုက္ ဘာလို႕မခင္းသလဲ ဆုိရင္ အုတ္ဆုိေတာ႕ ႀကားထဲမွာ ေရဝင္သြားမယ္ ေရစိမ္႕မယ္ ေရမဝင္ဘူး ကြန္ကရစ္အၿပင္လုိက္ဆုိေတာ႕ ေရဆင္းစရာမရွိေတာ႔ေရညွိတက္မယ္ high pressure pump နဲ႕ထုိးခ်ရမယ္။ဒါေပမဲ႕ အားလံးုက ေနာက္ဆံုးေတာ႕ပိုက္ဆံဘဲ လူလုိတယ္ maintenance လုိတယ္။ 

ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္ လက္လုပ္ အုတ္ဘုတ္ ပစၥည္းသိတ္မေကာငး္ဘူး။ စက္နဲ႕လုပ္တာ ပိုေကာင္းတယ္ ငါေရာက္ခဲ႕ဘူးတ႕ဲ ဆုိင္ေတြ အေနအထားအရေပါ႕ company အႀကီးႀကီးတစ္ခုဆီေ ရာက္သြားတ္ယလုိခ်င္တဲ႕ အုတ္ရဘုိ႕ ရက္ ေလးဆယ္ ေစာင္႕ရမယ္ ဘုရား တမိတယ္ ဒီလုိမွန္းသိ အေစာႀကီးကတည္းက မွာထားတယ္ အခုေတာ႕ ရက္ေတြ အလကားပုတ္တယ္ ပိုက္ဆံေတြ ပုိကုန္တယ္။ ကုိယ္႕ဘက္က နစ္နာမွူေတြ ရွိတယ္။ လုိရင္းမွာ ညွိႀကတယ္ ညွိႀကတယ္ ရပါတယ္ ညွိလုိ႕  customer ဘက္က အကုန္ သည္းခံရတယ္ ၿပိဳင္ဘက္ သိတ္မ၇ွေသးဘူးေလ.  ရွိလဲ ခလုပ္နီပ္ဘုိ႕နံပါတ္ မသိေသးဘူး ခုေတာ႕သိသမွွ လူ ဖံုးနံပါတ္ေတာင္းတာဘဲ လုိရင္ နိပ္ရမယ္ အခုပိုစ္ ဖတ္မိတဲ႕ သူလဲ ဖံုးနာပါတ္ ထားခဲ႕ပါ လုိရင္ ခလုပ္နိပ္ရမယ္ ခလုပ္နိပ္တတ္ရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ အဆင္ေၿပတယ္ မနွိပ္တတ္ရင္ပင္ပန္းတယ္။

စာခ်ဳဴပ္သိတ္ခ်ဳပ္ႀကတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမွာဘာလုပ္လုပ္ ခ်ဳပ္ႀကတယ္။ ဟုိ ဟာလုပ္လဲ ခ်ဳပ္ ဒီဟာလုပ္လဲ ခ်ဳပ္ ေနာက္ဆံုးခ်ဳပ္ၿပီး မဟုတ္တာ လုပ္ေတာ႕လဲဘာတတ္နုိင္ႀကေသးလဲ မသိဘူး။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ ေတြ႕တာ က ေတာငး္သမွွ် ေပးပါရဲ႕နဲ႕ ဆုိက္ အေရာက္ပစၥည္းအပို႕ မွာ ကုိယ္က အလံုး ၁၀၀ မွာရင္ နစ္လံုး ပ်က္စီးခဲ႕ရင္ customer က ေပးရမယ္ အလံုး ၁၀၀၀၀ ဆုိရင္ အလံုး ၂၀၀ ပစည္း ပ်က္စီးခဲ႕ရင္ customer ကဘဲ ေပးရမယ္ဆုိဲတဲ႕စာခ်ဳပ္ကို အုတ္ေတြ ပစည္းေတါခ်တာမွာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က လက္မွတ္ထုိးေပးႀကရတယ္ ဆုိတာကို ေတြ႕တယ္။ အလံုးေရအတြက္ထက္ sale ဘက္ကေန သူတို႕ဘက္ကေနကာထားတာ ကိုေတြ႕ရတယ္။ customer ဘက္က right မရွိဘူး။ ဦးနာေအာက္ေခတ္ကုိ ၿပန္ေရာက္ခ်င္တယ္ အိမ္အေဗရာက္ပို႕ေပးပါမယ္ ေမတာ လက္ေဆာင္ အလံုး ၁၀၀ထည္႕ေပးပါ႕မယ္ လက္ကိုင္ပုဝါလဲ ကမ္းပါ႕မယ္ ၿဖစ္ဘုိ႕အတြက္ competitor လုိအပ္တယ္ ဒီ ၂% ကုိ လဲ ရန္ကုန္မွာ ေအးေအးေဆးေဆး လက္မွတ္ထုိးေပးေနႀကတာကို ေတြ႕ရတယ္ စကာပူက ၿပန္လာတဲ႕ ငါတုိ႕သာ ဆူဆူပူပူလုပ္ေနတာ. customer right ေတြ ဘာေတြ နဲ႕မႀကားခ်င္ဘူး မေပးခ်င္ရင္ မေရာငး္ဘူး  ဆုိေတာ႕မွာ ေရာငး္ပါ အစ္ကုိ ရယ ္က်ြန္မ က ပစ၁စည္းလုိခ်င္လုိ႕ပါ ေၿပာမိတာေတြ ေဗြ မယူပါနဲ႕ေနာ္ အာဘြားဆုိၿပီးဝယ္ရတာ ေအာ ္ ဒုတ္ခ. 

ပိုက္ဆံရွာရခက္တယ္ စကာပူကု ိသြားတာ လြယ္တယ္ပညာရွိတဲလူတစ္ေယာက္အတြက္ ဘြဲ႕ကေလးတစ္ခု ပိုက္ၿပီး ကုိယ္႕ပညာနဲ႕ especially အင္၈်င္နီယာ ေတြ အိတ္ကေလးတစ္လံုးဆဲြၿပီး ေလယဥ္ေပါ္္တက္သြား ဟုိေရာက္ရင္ အလုပ္ရတာဘဲ အလုပ္အကိုင္အခြင္႕အလန္းေပါတယ္ ပိုက္ဆံရတယ္။။ သံုးမကုန္ဘူး စုနိင္တယ္။ ဒီၿပန္လာေတာ႕ ဘယ္က စလုပ္ရမယ္ဆုိတာ မသိဘူး တသိန္းခြဲ ေလာက္ဘဲ ေပးနုိင္မယ္ထင္တာဘဲ။  လခက စကာပူရဲ႕သံဳးပံဳတစ္ပံုေတာင္မရခ်င္ဘူး လူသံုးကုန္စရိတ္က စကာပူထက္ၿမင္႕တယ္ ၿမင္႕ၿမင္႕ေနခ်င္တယ္ဆုိရင္ေပါ႕. ရရစားစား ရတာ သံုးေနႀကရတာဘဲ တုိက္ခန္းတစ္ခန္းၿဖစ္ဘုိ႕ခက္တယ္။ ငါတုိ႕ ဟုိေခတ္က ဝါသနာပါရင္ တစ္နစ္ကို တုိက္ခန္းတစ္ခန္း အပ်င္းေၿပဝယ္ေနလုိ႕ရတယ္ ဒါေပမဲ႕ မဝယ္ႀကပါဘူး ေတာ္ရံုတန္ရံု စိန္ေတြ ဝယ္. ခရီးေတြ သြား အမ်ိ္ဳးေတြ ေခၚ တစ္နစ္ကုိ ေဒါဴလာတစ္ေသာငး္ေလာက္ အသာေလး ၿဖဳန္းလုိက္ႀကတာဘဲ ၿပန္ေရာက္မွ ဝယ္မယ္လုိ႕စိတ္ကူးတဲ႕လူေတြ မဲြ႕ကာၿပာကာက က်တာဘဲ ဟုိေခတ္က ေဒၚလာတစ္ေသာငး္နဲ႕ဝယ္တဲ႕ တုိက္ခန္းက အခု အခ်ိန္မွာ ေဒၚလာတစ္သိနး္ေလာက္ေပးရမယ္ ေဒၚလာတစ္သိနး္တန္ ေၿမႀကီၚက ဟုိတံုးက ေနရာေကာငး္ရေပမဲ႕ အခုက တစ္ေန႕တစ္ၿခား ေ၇ြ႕လ်ားလာလုိက္တာ တသိန္းကို ေတာင္ဥကလာ . အခု ေတာင္ဥကလာကေန ေၿမာက္ဒရံု ေၿမာက္ဒရံဳ သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္က အခု နစ္ေေထာင္ေက်ာ္ေခၚေနတယ္။ 

ကြန္ဒုိေတါ က သိန္းငါးေထာင္ ရွိတာေတါ ရွိေနတယ္ ဘယ္သူေတြ ဝယ္မလဲ ေတာ႕ကုိယ္႕ဘာသာကုိယ္ဘဲ ေမးႀကည္႕ေတာ႕ငါေတာ႕မသိဘူး ကုမနီက ေရာငး္ေနတာေတြ ဝယ္ေနႀကတာဘဲ Land အေၿခအေန ေမးဘုိ႕ေမ႕ေနႀကတယ္ အစုိးရက ဆီကေန ဘယ္နစ္နစ္နဲ႕ယူထားတာလဲ ေမးရမယ္ ဂရန္နဲ႕ Lease ဆုိတာ ကြာတယ္ဆုိတာေမ႕ေနတယ္။ ငါ႕တစ္သက္ ေနရတာေပါ႕ ဆုိေပမဲ႕ငါ႕တစ္သက္ ေနာက္လူကို ေပးခဲ႕လုိ႕ရတယ္ မလိမ္မာရင္ လဴွခဲ႕မယ္ဆုိလုိ႕အခု လိမ္လိမ္မာမာေနရတယ္ က ဘရက္ဒပစ္ကို အားက်တျ႕ေမာင္ အခု ေသေငွးႀကီးေတြ ကို အားက်ေနတယ္ ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ကိုယ္႕ဘာသာကုိယ္အလုပ္လုပ္ရမယ္။ သူမ်ား ဆီက မယူရဘူး အလုပ္လုပ္တဲ႕လူကိုဘဲေထာက္ပံ႕မယ္မလိမာလုိ႕ကေတာ႕ ကမွာ႕ေသေငွးႀကီၚေတြ လုိ လွဴပစ္ခဲ႕မယ္စိတ္ကူးေနတယ္ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာလုိ႕လဲ ေတာ႕မသိဘူးကပ္ေမးရမွာဘဲ.

ေယာက်ာ္းဆုိတာ အေခ်ာ႕ႀကိဳက္တယ္ သူတို႕ေၿပာခ်င္ရာေၿပာဘုိ႕အတြက္ မိန္းမယူထားတာ မိန္းမ topic စိတ္မဝင္စားဘူး သူ႕ topic ဘဲသူ စိတ္ဝင္စားတယ္ မိန္းမ topic စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုတာ ငယ္ငယ္က အဲသည္တံုးကေတာ႕ ရည္းစားေၿပာသမွ် နားေထာင္တာဘဲ ေမာင္ရယ္ အိမ္က ေႀကာင္ကေလးကေလးကေလ ဆုိလဲ နားေထာင္တာဘဲ မီးဖုိေခ်ာင္ေရစင္က လဴွပ္တုတ္လွဴတ္နဲ႕ဆုိဲလဲနားေထာင္တယ္ . အေမက ဆူတယ္ဆုိလဲ အုိေကတယ္ အုိ ေၿပာခ်င္ရာ ေၿပာ အကုန္နားေထာင္တယ္ အခုကေတာ႕ကြာ  ငါစိတ္မဝင္စားဘူးဆုိရင္ ရပ္. ေသေႈငွး ေယာက္်ားေတြ ေမာက္မာတတ္သလားဟင္။  ေသေငွးကေတာ္ကေတာ႕ေလွ်ာ႕ပါတယ္။


--
Sent from Gmail Mobile

Sunday, August 7, 2016

Memory

မေလးရွားက သူငယ္ခ်င္းဆီက စ ာရတယ္ မေမွ်ာ္လင္႕ပါဘူး သူတုိ႕ငါ႕ကုိခ်စ္မွန္းငါသိတယ္။ ေရာက္ခါစကေတာ႕နုိင္ငံၿခားသား ေရာက္လာတာ စိမ္းတာေပါ႕ ဒါေပမဲ႕ဘယ္ေလာက္စိမ္းစိမ္းႀကာေတာ႔လဲက်က္သြားတယ္ဘဲငါ႕ကိုခင္ႀကတယ္. ငါက စကားသိတ္မေၿပာဘူး ေနရာလဲမယူဘူး. ေရာက္တဲ႕ေနရာမွာ အဆင္ေၿပေအာင္ေနတယ္ ကိုယ္က ေဖာင္ဖ်က္ၿပီးစကာပူလာတာ ဆုိေတာ႔ ဒီေဖာင္ကု ိထပ္ဖ်က္လုိ႕မၿဖစ္ဘူး ဘာၿဖစ္ၿဖစ္ ငါမၿပန္ဘူးဆုိတဲ႕ ခံယူခ်က္ရွိတယ္ ၿဖစ္သမွွ် ပန္းနဲ႕ေပါက္တယ္လုိ႕ဘဲ ခံယူတယ္ အခ်ိန္တန္ လခရတယ္ ငါလုပ္ခ်င္တဲ႕ ဆရာဝန္ လုပ္ခြင္႕ရတယ္ သည္းခံတယ္ ႀကာေတာ႕လဲသူတို႕ ငါ႕ေစတနာ ကို သေဘာေပါက္လာတယ္။ ငါၿပန္ေတာ႕သူတုိ႕တားႀကတယ္။ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ွဳးိနဲ႕တားတယ္ ၿပန္ဝင္ဘိဳ႕မလြယ္ဘူးေလ. ဒီေနရာေရာက္ဘုိ႕လဲ မလြယ္ဘူး ငါလဲ အလုပ္ထြက္စာတင္ဘုိ႕ဆယ္ရက္ေလာက္ အခ်ိန္ယူရတယ္ စာရိုက္ဘုိ႕ သံုးေလးရက္ အခ်ိန္ယူတယ္။ အလုပ္ထြက္ဘုိ႕ေလွ်ာက္လြာတင္ရတယ္ တစ္လ ႀကိဳအေႀကာငး္ႀကားရတယ္ အခုအေႀကာငး္ႀကား အခုထြက္ရင္ တစ္လ စာ ေရာ္ရတယ္ တစ္လ NOTICE ေပးရင္ တစ္လ စာလဲရတယ္။ အလုပ္ထြက္မယ္ ေၿပာထားော႕သိတ္လဲ မခုိင္းေတာ႔ဘူ ငါလဲ တစ္ကယ္စိတ္ထိခုိက္ပါတယ္ ထြက္စာ ကို သြားတင္ဘို႕ သြားလုိက္ လမ္းတစ္ဝက္ကေန ၿပန္လွည္႕လာလုိက္. ရံုးခန္းနဲ႕ နီးသြားလုိက္ ၿပန္လွည္႕လာလုိက္. ေပးလုိက္တာ က လြယ္တယ္ သူတို႕နုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ ဆုိတာ ငါနားမလည္တဲ႕ ဘာသာရပ္ရွိတယ္ မလုပ္ခ်င္ရင္ အတင္းအႀကပ္မတားဘူး ထြက္ခ်င္ရင္ အေႀကာင္းႀကား ေပးထြက္တယ္ ။ သူတို႕ဘက္ ကၿဖဳတ္ခ်င္ရင္လဲ အေႀကာငး္ႀကားတာဘဲ ထြက္ရတာဘဲ။ ငါငိုတယ္ ။ ထြက္စာမေပးခင္ Department head ကုိ personal အရင္ေၿပာတယ္။ ထြက္ခ်င္တယ္ ဘာလုိ႕ထြက္ခ်င္လဲ.ေမးတယ္ သူဘာကူညီရမလဲ ေမးတယ္ ဘာမေက်နပ္တာ ရွိလဲ ေမးတယ္ ေၿဖရွငး္ေပးရမလားေမးတယ္ လပိုင္း ခြင္႕ယူခ်င္လားေမးတယ္ ေကာင္းႀကပါတယ္ ငါ႕ဘက္ က ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေသခ်ာရဲ႕လားေမးတယ္ ငါဝမး္နည္းသလုိ ငါ႕အထက္ အရာရွိလဲ ဝမ္းနည္းတယ္ အားလံုးဝမ္းနည္းႀကတယ္။ တားမရဘူးဆုိရင္ေတာ႕ ထြက္ပါ. ၿပန္လာခ်င္ရင္ လဲ ေၿပာေပါ႕လုိ႕ ဆုိတယ္။ ထြက္မယ္လုိ႕ဆံုးၿဖတ္ၿပီးေတာ႕ စာေပးလုိက္ၿပီးေတာ႕ ရင္နဲနဲေပါ႕သြားတယ္ ငါဘယ္သူ႕မွ မေၿပာဘူး ငါ႕ကိုလာအားေပးမွာ စုိးလု႕ ိဒါေပမဲ႕ နံရံမွာ နားေတ ြ ရွိတယ္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္သိကုန္ႀကတယ္ ငါ ကိုၿမင္ရင္ hug လာလုပ္တယ္ ခရယ္ ဘယ္လုိ ၿဖစ္တာလဲ ့့့hug လုပ္ရင္ ငါမ်က္ရည္ဝိုငး္ၿပီ. တစ္ကယ္ပါ decades ဆုိတဲ႕သံေယာဇဥၤဟာ နည္းတာ မဟုတ္ဘူး ။ ငါမ်က္ရည္ဝုိငး္ရင ္ူတို႕အားေပးႀကတယ္။ ငါ႕ကုိဘာမွလဲ သိတ္မေၿပာေတာ႕ဘူး မခုိင္းေတာ႔ဘူး လူပိုထားေပးတယ္ ငါစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ထားတယ္ အဲဒီတစ္လ ငါဘာမွ သိတ္မယ္မယ္ရရအလုပ္မလုပ္ခဲ႕ရဘူး နစ္ေယာက္ထားရမဲ႕ေနရာသံုးေယာက္ထားေပးတယ္ ငါလုပ္ခ်င္လဲ ၿဖစ္တယ္ ငါမလုပ္ခ်င္လဲၿဖစ္တယ္။ နုိင္ငံတစ္ခုက ဆုတ္ခြာတယ္ ဆုိတာ မလြယ္ဘူး ။ ငါ႕ကို အသိမေပးဘဲ သူတို႕ တိတ္တိတ္ကေလး fare ware party လုပ္ဘုိ႕ တုိင္ပင္ႀကတယ္။ ငါ႕ကို လုပ္ခိုင္းေတာ႕ငါက မလုပ္ဘူးေလ ဘာလုိ႕မလုပ္ဘူးလဲ ေမးေတာ႕ ငါမငိုခ်င္ဘူးလုိ႕ငါေၿဖတယ္ ငါဟာ စိတ္မာသလုိ စိတ္လဲ နုတယ္ လူတစ္ေယာက္ၿဖစ္ေတာ႕ဝမ္းလဲ နည္းတတ္တယ္ အတင္းဘဲ သူတုိ႕ဘာသာ သူတို႕စီစဥ္ၿပီး fare ware လုပ္တယ္။ ငါ႕ကို ေနာက္ဆံုးမွ အေႀကာငး္ႀကားတယ္ တက္ေရာက္ဘုိ႕အားလံဳးစီစဥၤၿပီးမွ အေႀကာငး္ႀကားတယ္။ department က လူအားလံုးလာတယ္ ပံုမွန္အားၿဖင္႕ လူအားလံုးလာေလ႕မရွိဘူး အားလံုးမွာ ့့့heavy job ကုိယ္စီရွိႀကတယ္ ဒါေပမဲ႕ သူတို႕အလုပ္သူတို႕ဖ်က္ၿပီးလာႀကတယ္။ အနည္းဆံုးဘယ္လုိမွ မအားတဲ႕သူေတာင္အၿမန္ဆင္းလာၿပီး ဝင္ join တယ္ ဒီေလာက္ လူစံုတဲ႕ fare ware မရွိဘူး ငါ department ့heaad က ငိုမလုိ မ်က္နာပ်က္တယ္။ သူကအေတာ္ႀကီးဝမန္းည္းသေယာင္ ရွိတယ္ ငါ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက္လည္း ငါဝမ္းမနည္းေအာင္ ေလွ်ာက္ေၿပာႀကတယ္ ငါ႕ကို လက္ေဆာင္ေတြ ေပးႀကတယ္ department head က ေရြၿပားေလး ေပးတယ္ ဟုိတစ္ေလာက မဂၤေလာေဆာင္တဲ ေကာင္ေလးက စိတ္ေကာက္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္တယ္ ငါ႕ကိုလက္ဖြဲ႕တာ နင္႕ေလာက္မႀကိးဘူ ဘာညာတဲ႕ စိတ္ေကာက္တယ္။ ငါလဲ ဓါတ္ပံုရုိက္ခဲေပမဲ႕ အဲသည္ေန႕က အေတာ္ ရိုက္ၿဖစ္တယ္။အားလံုးနဲ႕ဘဲ တစ္သက္ ၿပန္မေတြ႕ရဘူးလုိ႕ထင္မိတယ္။ fare ware party ၿပီးတဲ႕အထိ ငါ႕ department head က ေနတယ္ သူအရမ္းစိတ္မေကာငး္ၿဖစ္တယ္ လူေတာ္တစ္ေယာကို လက္လြတ္ရသလုိ သူလဲ ငါ႕ကိုခ်စ္မွာပါ ငါလည္းခ်စ္ပါတယ္။ ငါ ေဆးရံဳက ၿပန္ကာနီး ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ fadzli က ဖံုးဆက္တယ္။ သူေနာက္ဆံုးဘဲေပါ႕ ခရယ္ ဘဝမွာ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ႀကီးတဲ႕ အနာဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ က်က္သြားမွာပါတဲ႕ နင္စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနပါတဲ႕ အဂ္လိပ္လုိေၿပာတာေပါ႕ မေလးရွားက ဆရာဝန္ေတြ အားလံုးအဂၤလိပ္လုိ ေၿပာတတ္တယ္ မေလးစကားတတ္တယ္။ တရုတ္လုိတတ္တဲ႕ လူေတာင္ရွိေသး. သူတို႕မွာ အဂၤလိပ္ တရုတ္ မေလး အီဒိယ ဘာသာ စကားႀကီးေလးမ်ိဳးရိွတယ္။ ငါတစ္ကယ္လြမ္းပါတယ္ viber မွာ ငါၿမင္ေနရသားဘဲ ငါမေခၚပါဘူး ဝမ္းနည္းတယ္။ ေမ႕လုိက္ခ်င္တယ္။ ဘဝရဲ႕အပိုင္းတစ္ခု
ဒီေန႕ အေတာ္ခင္တဲ႕ poh ဆုိတဲ႕ေကာင္ေလးဆီက အီးေမလ္ရတယ္ သူတို႕နဲ႕ ငါခြဲခြာသြားတာ လပိုင္ရွိၿပီးဘာလုပ္ေနလဲ သတိရပါတယ္ဆုိၿပီး။ ငါခင္ေပမဲ႕ personal ခ်င္းသိတ္မခင္ဘူ းသူ႕မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္ရမလား ဆုိတာေတာင္ ငါက မဖိတ္ပါနဲ႕ ေၿပာတာ သူတို႕ဆီမွာ မဂၤလာေဆာင္ကလဲ seat နဲ႕ ဆုိေတာ႕ ႀကိဳေမးရတာေပါ႕ ငါ႕ဝင္တံုးက သူက အလုပ္သင္ဆရာဝန္ ၿပီးေတာ႕ အထူးကု ၿဖစ္သြားေရာ ငါကေတာ႕ chronic MOဘဲ ဒါေပမဲ႕ ငါေပ်ာ္ပါတယ္ ငါ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေၿပတယ္ ငါေၿပာထးသလုိဘဲ ငါပို္ကဆံရွိတယ္ ဆက္ႀကိဳးစားစရာမလုိဘူး ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္လဲ မရွိဘဲ ငါလုပ္ခ်င္တဲ႕ဆရာဝန္ ငါလုပ္ခြင္႕ရတယ္။ ေယာက်ာ္းရွိတယ္ ေက်နပ္တယ္ဘဝက ႀၿပည္႔စံုတယ္ ။ဘဲြ႕ႀကီၚမရွီေပမဲ႕ ငါေဆးကုတတ္တယ္ ငါ႕ ခ်ာတိတ္က အထူးကု ၿဖစ္သြားလဲ ေအးေအးေဆးေဆးဘဲ သူတိဳကလဲ ငါ႕ကုိ respect ေပးတယ္ အန္မတန္စိတ္ခ်မ္းသာစရာေကာင္းတဲ႕လုပ္ငးန္ခြင္ဘဲ ဒါေႀကာင္႕မုိ႕ သႀကိန္တံုးက ငါအမူးေသာက္ၿပီး ငုိတယ္. သူငယ္ခ်င္းေတြ ကုိလြမ္းတယ္ ေသာက္ၿပီး ငုိတာလား ငုိခ်င္လုိ႕ေသာက္တာလားတစ္ကယ္ငိုတယ္ သႀကန္ေရနဲ႕ အတူ တုိင္ကို ဖက္ၿပီးငိုတယ္။ သူအီးေမလ္ပို႕တာ အန္မတန္ သတိရလုိ႕ပို႕တာ ငါနားလည္တယ္ ငါစာၿပန္မလို႕ဘဲ အဂၤလိပ္လုိမေရးတတ္ေတာ႔ဘူးဆုိတာထက္ ငါသဴ႕ဆီ စာၿပန္ဘုိ႕အားမရွိေသးဘူး


--
Sent from Gmail Mobile