Wednesday, November 9, 2011

ျပင္ဦးလြင္ (4)

ေရာက္ပီ။ ပိတ္ခ်င္းေၿမာင္.. ဝမ္းသာရ၏. လာမည္စီစဥ္တ့ံုးကေရာက္မည္မထင္ ၿမိဳ႕နင္႕ အေတာ္လွမး္ ရာေရာက္မည္ မဟုတ္ ဟု ခန္႕မွန္းသူက ခန္႕မွန္းသည္။ ဆို္င္ကယ္ေက်းဇးူေႀကာင္ ႕ေရာက္ ရသည္။ ႀကားဘူး သည္မွာ ႀကာပီၿဖစ္ေသာ္ လည္းေရာက္ခြင္႕ႀကံဳမည္မထင္ခဲ႕။
ဆုိင္တန္းကေလးမ်ား.. ေမ််ာ္ႀကည္႕ရံုသာတတ္နုိင္သည္ဝယ္ရန္စိတ္မကူးၿဖစ္. ခရီးကရွည္မည္ၿဖစ္ရာ ဝယ္ၿခမ္းၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိလမ္းတစ္ေလ်ာက္သယ္ရမည္ဆုိသည္မွာမၿဖစ္နုိင္ေခ်. sentosa ထဲသုိ႕ ကုိကာကုိလာဘူးမ်ားၿပင္ပမွဝယ္ယူလာၿခင္း.ၿဖင္႕ကုိယ္႕ဒုတ္ခကုိယ္ရွာသလုိၿဖစ္နုိင္သည္. ခရီးသြားသည္မွာ ဝန္ေပါ႕ရန္ လုိအပ္သည္။ နားလည္လြန္းသည္မဟုတ္ေသာ္လညး္ႀကားဘူးနားဝၿဖင္႕ဆင္ၿခင္ရာသည္. ဆြယ္တာေလးမ်ားလွသည္. . ဟင္းသီးဟငး္ရြ႕္မ်ားမွာ လည္းလတ္ဆတ္သည္ ေဒသထြက္ကုန္ေလးမ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားေသာ္လည္း မဝယ္နိ္င္ေခ်။

ေရမ်ားကုိၿမင္ၿပန္သည္. ေပ်ာ္စရာပင ္ေပ်ာ္တတ္လ်င္ေပ်ာ္ဘို႕ေကာငး္သည ္ မိသားစုစံုညီ . သူငယ္ခ်ငး္စံုညီ လာႀကသူမ်ားကုိေတြ႕ရသည.္ ေပ်ာ္ႀကသည္. ခင္ဦးေမလည္းတိတ္ဆိတ္စြာေပ်ာ္ပါသည္။
အမ်ားကဲ႕သုိ႕ခင္ဦးေမသည္လည္းေရထဲသုိ႕ဆငး္ေလ်ာက္ပါသည္. ဟင္း သုိ႕ေသာ္ႀကာရွည္ မေလ်ာက္နိုင္. ေရွ႕သုိ႕ဆက္လက္ရာသည္။
အခ်ိန္ရလွ်င္ၿဖင္႕..သူငယ္ခ်ငး္.............ခ်စ္သူမ်ားပါလွ်င္ၿဖင္႕ခဏထုိင္ကာေငးေမာေပ်ာ္ရြင္မိမည္မွန္ေသာ္လည္း......
လွဴိင္ဂူထဲဝင္ရန္ၿပင္ဆင္သည္. ဘာမွၿပင္ဆင္ရန္မလိုပါ ဒီအတုိင္းလမ္းေလ်ာက္ဝင္သြားရံဳသာၿဖစ္သည္.။
ဓါတ္ပံုကြာလတီေတာ႕ညံပါသည္. အနည္းငယ္ေမွာင္ေရြ႕ေသာ္လည္းေကာငး္ ရုိက္သူမွာ လက္မၿငိမ္ေရြ႕ေသာ္ လည္ေးကာငး္ပိုဆုိးသူသည္မွာ ရုိက္သူသည္ ရပ္မရုိက္ဘဲ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းဆြဲသြားေသာ ရုိက္သြားေသာပံုမ်ားၿဖစ္သည္. ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ပံုပါလာလွ်င္ အမွတ္တရေတာ႕ၿဖစ္သည္။
ထူးေတာ႕ထူးဆန္းပါသည္။ အမ်ားသိၿပီးသားမို႕အက်ယ္မခ်ဲလုိ. ဆုိင္ကယ္သမားပါရာ သူက ဒီဘက္ကေလ်ာက္ဟုိဘက္ကဝင္ၿဖင္႕လမ္းၿပရာ ခရီး႔ပိုတြင္သည္. တစ္ေယာက္ထညး္သာဆုိလ်င္ ယခုေလာက္ေတာ႕သြက္မည္မဟုတ္.။တစ္ေနရာတြင္ ေရပန္းဆြဲမွ ေရကုိ ဆုိင္ကယ္ဆရာက မ်က္ေစ႕ေကာငး္သည္. ဟုဆုိကာ မ်က္ေစ႕ကုိ မ်က္စဥ္းခပ္သကဲ႕သုိ႕လုပ္ရာ ခင္ဦးေမသည္လည္းလုိက္လုပ္သည္.
အဆငး္လမ္းနင္႕အတက္လမ္းသည္ အတူတူပင္ၿဖစ္သည္. အႀကမ္းအားၿဖင္႕ၿခဲံဳေၿပာလ်င္ တက္သည္ ဆင္းသည္ၿဖစ္သည္. ။ ဘယ္နစ္မိနစ္မွ်ေလ်ာက္မိသည္ေတာ႕မေၿပာတတ္. ေလ်ာက္ေတာ႕ေလ်ာက္သည္. ေလ်က္နုိင္သည္႕အေနအထားမွာေတာ႕ရွိသည္. ေလွခါးထစ္အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း ေမာေသာ္လည္းနားတတ္လ်င္ရပါသည္.
ေရာက္႔ပီဟုေၿပာသည္. ဘုရားရိွိခုိးသည္ အမွန္ေၿပာရလွ်င္ဘုရားရွိခုိး အစအဆံုးေရာက္ေသာ ဘုရားတုိင္းတြင္မရွီခုိးခဲ႕ပါ. ဦးေတာ႕ခ်ပါသည္. ဆုလည္းေတာငး္ပါသည္။ အလွဴေငြလည္းထည္႕ပါသည္ မမ်ားေသာ္လည္း .ကုိယ္စိတ္ခ်မ္းသာလ်င္ကုသိုလ္ရပါမည္။အဆင္းတြင္ ေရာက္ခါီနီးမွ ၿပန္လွည္႕သြားသူအခိ်ဳ႕ကုိေတြ႕သည္.. ဆုိင္ကယ္ဆရာကိုေက်းဇဴးတင္ရသည္. သူပါေသာေႀကာင္႕ခင္ဦးေမသည္မေႀကာက္ေခ်. အမွန္အတိုင္းေၿပာလ်င္လည္းဘာမွ်ေႀကာက္စရာမရွီေခ်. လူေတြ လည္းအမ်ားႀကီးလမး္ကလည္းတစ္လမး္တည္း.. သုိ႕ေသာ္တစ္သက္နင္႕တစ္ကုိယ္တစ္ခါမွ မေရာက္ဘူးသူအခ်ိဳ႕ကေတာ႕ သူရဳိ႕ဆန္ဒပင္..
ဘုရားမ်ားစြာ ေက်ာက္ခက္ဆြဲပန္းဆြဲမ်ာစြာ. လွဳိဏ္ဂဴထဲ.. မ်က္ေစ႕က အလြတ္မေပးႀကည္႕သလုိလက္ကလဲ အဆင္ေၿပသလုိ ဆဲြရိုက္ေလသည္။

ကင္မရာခြန္ေပးရသည္. အေႀကြရွာရသည္မွာ အလုပ္တစ္ခု. ပိုက္ဆံအိတ္ထဲတြင္ ညကတည္းက ပိုက္ဆံမ်ားကိုတနးစီထည္႕ထားရသည္. ငါးဆယ္တန္မွ စေရြ႕ တစ္ရာတန္. နစ္ရာတန ္ငါးရာတန္ တစ္ေထာင္တန္. ငါးေထာင္တန္မ်ားကိုတန္းစီထားသည္လ ုိသလုိထုတ္သည္ တတ္နုိင္သမ်ွေတာ႕တစ္ေထာင္တန္ထုတ္သည္ ။ အေတာ္ဆုိးေသာ္ခင္ဦးေမပင္...
အတက္အဆင္းမွာလည္းသုတ္ေခ်တင္ ေရာက္သည္ ေရာက္သည္. တက္သည္ တက္သည္ ဆင္းသည္ ဆင္းသည္. ၿမန္လွ၏. စိတ္၏ခံစားမွဳကုိ အခိ်ိန္မေပး. သာယာသည ္ဟုထင္လွ်င္သာယာသည္ဟုမွတ္.သည္. ။ အိတ္ႀကီးထဲ႕ အိတ္ေသးေလကိုထုတ္ အိတ္ေသးေလးထဲက အတန္ေတြကိုရွာ အတန္ေတြထဲမွေရြး. ေရြးၿပိးီလ်င္ အိတ္ေသးေလးကိုအိ္တ္ႀကိီးထဲၿပန္ထည္႕. အေတာ္အ လုပ္၇ွုပ္၏. ေနာင္တြင္ လူလည္ၿဖစ္သြားသူ သည္တစ္ေထာင္တန္ ငါးရာတန္ နစ္ရာတန္ အခ်ိဳ႕ကို အေနြးထည္အိတ္ထဲတြင္ထည္႕ကာ အဆင္သင္႕ ၿပင္ထားေလသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ႕လည္း မစိီနုိင္ေတာ႕ေခ်. အိတ္အႀကိီးတစ္ခုတြင္ အားလ့ံဳးပစ္ထည္႕ကာ လိုအပ္သလုိ လက္နွဳက္ေရြ႕ထုတ္ကာ သံုးေလသည္ ေသေငွးကေတာ္လုပ္ရသည္မွာေကာင္းေလစြ..

သိတ္မႀကာခင္အၿပင္ၿပန္ေရာက္လာႀကသည္. ခပ္သုတ္သုတ္ပင္ တံတားကိုၿဖတ္ကာ ဆုိင္ကယ္ၿပန္ယူသည္ လံုခ်ည္ကုိ ၿပန္လဲၿပန္သည္ rest room လဲဝင္ၿပန္သည္။ ဆြယ္တာမဝယ္လုိက္မိ. ေစ်းဆုိင္တန္းမဝင္လုိ္က္မိ. ခင္ဦးေမတို႕ၿပန္ခ်ိန္ေရာက္မွ. ဘုရားဖူးကားႀကီးမ်ား. ကားေလးမ်ားသည္လည္းတစ္ဖြဲဖဲြဝင္လာႀကသည္။ ခင္ဦးေမတုိ႕မေရာက္ခင္လည္းဘုရားဖူးမ်ားကားရွိသည္. လူမၿပတ္ေခ် စည္ကားသည္။


ေခတၱနားကာ လက္ဘက္ရည္ေသာက္ သည္. ဆုိင္မွ လက္ဘက္သုတ္ၿဖင္႕ဧည္႕ခံသည္
29 comments:

Phyo Evergreen said...

ဓို႔ ၁!!!

ကိုေဇာ္ said...

လဘက္သုတ္ စားခ်င္လိုက္တာ..

MGTHANT said...

လွဴိင္ဂူထဲဝင္ရန္ၿပင္ဆင္သည္. ဘာမွၿပင္ဆင္ရန္မလိုပါ ဒီအတုိင္းလမ္းေလ်ာက္ဝင္သြားရံဳသာၿဖစ္သည္.။

ေနာက္တယ္။

မဒမ္ကိုး said...

ေတာ္ေတာ္ခ်ဥ္မဲ႕လက္ဖက္သုပ္ .
ေနပါဦး မမကြန္ရယ္
ေလွ်ာက္သြားေနလိုက္တာမ်ား
ျပန္မလာေသးဘူးလားေတာ္ း)
နာလိုေတာ႕ဘူးေနာ္

ညယံ said...

အခုကင္မလာခြန္ ေတာင္ၿပီးေပါ့။

Anonymous said...

ေဆာတီး...
၂၀၀၉ မွာ ကင္မရာခြန္ေပးေတာ့ ေပးရတယ္..။
အသိေတြဦးေလးေတြ အစ္ကုိေတြရွိေတာ့ မေပးလိုက္ရဘူး.။
ဒါမဲ့ ဘုရားတိုင္း မေပးရတာကို ေျပာျပတာပါ..။

ပံု။
Xထံု

Anonymous said...

ေကာ္မန္႔အရွည္ၾကီး ေပ်ာက္သြားတယ္..။
ဒီက ခံစားခ်က္နဲ႔ ေရးတာကို..

ပံု။
Xထံု

blackroze said...

အမရယ္..တိတ္ဆိတ္စြာေပ်ာ္တယ္တဲ့လား ...

Sint Si said...

I was there many years ago. They don't have concrete walkway yet. Quite scary then!

Anonymous said...

၂၀၀၉ထိေတာ့ ကင္မရာခြန္မေပးရေသး..။
ဘုရားတဆူေရွ႔ေရာက္တိုင္းေတာင္းတယ္ဆိုေတာ့...လြန္တယ္ ထင္ပါတယ္..။
ကင္မရာဆိုင္ေတြကေတာ့ ေလလံဆြဲရတယ္..။
အခုေခတ္ လူတိုင္းလိုလို ကင္မရာကိုင္တတ္ေတာ့ သူတို႔လဲ အလုပ္မျဖစ္လို႔နဲ႔တူပါတယ္..။

ပိတ္ခ်င္းေျမွာင္ကုိ ရတန္း ၈တန္းေလာက္တုန္းက စက္ဘီးနဲ႔ သြားဖူးတယ္..။ စက္ဘီးကို ဝက္ဝံရြာေပၚမွာ ထားခဲံ့ရတယ္..။ စက္ဘီးမစီးနိုင္သူက ကားနဲ႔ လိုက္ရတယ္..။အဲ့တုန္းက ပိတ္ခ်င္းေျမွာင္ရယ္လို႔ မျဖစ္ေသးပါ..။
လည္ပတ္သူမရွိ...ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသးပါ..။
လွိဳင္ဂူထဲကုိစဝင္ကတည္းက ေရထဲကေန သြားရပါတယ္...။ လက္နွိပ္ဓါတ္မီးအကူအညီအနဲ႔ ဝင္ရပါတယ္..။ကိုယ့္လူမ်ိဳး အသင္းအဖြဲ႔ ပစ္ကနစ္ထြက္တာဆိုေတာ့ လူမ်ားပါတယ္..။အေယာက္
၃၀ေက်ာ္..၄၀ေလာက္ရွိလိမ့္မယ္
လူအားမ်ားေတာ့ ေၾကာက္စရာ သိပ္မရွိပါဘူး.။ အဲ့ဒီမွာၾကက္သား သြားကင္စားၾကတယ္..။ ေကာက္ညွင္းေပါင္း
ေပါင္းသြားၾကတယ္...။

Anonymous said...

အျပန္မွာေတာ့ ေတာင္တက္လမ္းေတြျဖစ္လို႔ အေတာ္ေမာတယ္..။
ဒါေတာင္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ျမိဳ႔ထဲ အေရာက္ေစာက ျပိဳင္ၾကတယ္...။
ပထမေတာ့ မရပါဘူး..။ ၃လား..၅လားမသိ..။
ေနာက္တေခါက္လဲေရာက္တယ္...မျပဳျပင္ခင္ေပါ့..။
၂ထပ္ဂူဖက္မေရာက္ျဖစ္ဖူးထင္တယ္..။
ေနာက္သိပ္မၾကာဘူး.။ အခုလိုလည္ပတ္စရာေနရာအျဖစ္ လုပ္လိုက္ေတာ့တာပဲ...။

ကင္မရာခြန္ ခန ခနေတာင္းတယ္ ဆိုတဲ့အတြက္ အားနာေနတယ္..
(ဘာမွ မဆိုင္ေပမဲ့ ျမိဳ႔ နာမည္ပ်က္တယ္ေလ..)

ပံု။
Xထံု

မိုးေငြ႔...... said...

ရိုက္ခ်က္ကေတာ့ လက္ရာေျမွာက္ပါေပမယ္ မမ...။ လြန္ခဲ႔တဲ႔ 1980 ေက်ာ္ေလာက္က သိမ္းထားတဲ႔ ပံုမ်ိဳးေပါက္တယ္ ဒါမ်ိဳးဘယ္ဓါတ္ပံုဆရာမွေတာင္လက္တန္းမရိုက္ႏိုင္ဘူး..တကယ္ေျပာတာ...း))

~~ said...

ကင္မရာခြန္ ခဏခဏေတာင္းတာ ျမိဳ႔နဲ႔မဆုိင္ပါဘူး..
ျမန္မာျပည္ထဲမွာကိုက အဲလိုျဖစ္ေနတာ.. အရင္တုန္းကတကၠသိုလ္ထဲမွာ ဘဲြ႔ေတြဘာေတြယူလည္း ဓါတ္ပံုရိုက္ရင္ အခြန္ေဆာင္ရတာပဲ

Anonymous said...

THANK MU 4 UR POST.

WANDERING I WISH 2 B DEL

ညိမ္းႏိုင္ said...

တေထးဂေဒၚဂ်ီးကြန္.....လက္ဖက္သုတ္ေလးစားခ်င္
ထွာဗ်ာ.....၊အိပ္ႀကီးကိုဖြင့္ အိပ္ေသးကိုထုတ္၊အိပ္ႀကီးျပန္
ပိတ္၊အိပ္ေသးကိုဖြင့္၊ပိုက္ဆံအတန္ႀကီးကို ထုတ္၊အိပ္ေသး
ကိုျပန္ပိတ္၊အိပ္ႀကီးကိုျပန္ဖြင့္၊အိပ္ေသးကိုထည့္၊အိပ္ႀကီး
ကိုျပန္ပိတ္၊ဟူး......ရႈပ္ထွာေနာ္...........:))))

ဟန္ၾကည္ said...

ေက်ာင္းသားဘ၀ကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကိုသံုးေလးခါေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ျပင္ဦးလြင္ကို ေရာက္ျဖစ္တာပါပဲ...၀ါးတားတားပံုေလးေတြကို ခံစားရင္း ငယ္ဘ၀ကို ၀ါးတားတားျပန္ျမင္ၿပီး လြမ္းပါရဲ႕...ျပင္ဦးလြင္က တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရိုးသားပြင့္လင္းပံုေလးေတြမ်ားလည္း ေရးစမ္းပါဦးလား...

Bino said...

တစ္ေနရာတြင္ ေရပန္းဆြဲမွ ေရကုိ ဆုိင္ကယ္ဆရာက မ်က္ေစ႕ေကာငး္သည္. ဟုဆုိကာ မ်က္ေစ႕ကုိ မ်က္စဥ္းခပ္သကဲ႕သုိ႕လုပ္ရာ ခင္ဦးေမသည္လည္းလုိက္လုပ္သည္.
It is very risky.
Ask a geologist or a chemist how mush coating alkali.
I think pH more than 7.
I saw some of pilgrims had taken to drink.
So dangerous.
BINO

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

ကင္မရာခြန္ေပးရလား

Anonymous said...

ဒီပို့စ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုေမာင္ ေက်းဇူး
ဒီေကာင္မပို့စ္ကို ဖတ္ျပီး ကတည္းကေဒါသထြက္ေနရတာ ဒီေန့ အထိပဲ
သူနဲ့ သူ့ အေပါင္းအပါ တစ္စုက
ဒီရိုဟင္ဂ်ာကိစၥ ကို ကန့္ကြက္ေနတဲ့ သူေတြကပဲ ဦးေနွာက္အသိဥာဏ္မရိွပဲ ဘာမဟုတ္တဲ့ကိစၥကို ေရးၾကီးခြင္က်ယ္ ထလုပ္ေနျကသလိုမို်း သေဘာနဲ့ ေရးထားတာပါ..
သူ့ကို သူပဲ ဆရာမျကီးလိုလို သူေရးလိုက္ရင္ပဲ လူေတြက ျငိမ္ျပီး လက္ခံသေဘာတူလိုက္ရေတာ့ မလိုလို .. .. .. ..
အသားလြတ္ထေဟာင္တဲ့ ေခြးမတစ္ေကာင္လိုပါပဲ
စကၤာပူမွာသာရိွရင္ အဲဒီေကာင္မဆီေရာက္ေအာင္သြားျပီး ေျပာပစ္လိုက္ခ်င္တယ္..

Anonymous said...

ဒီပို့စ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုေမာင္ ေက်းဇူး
ဒီေကာင္မပို့စ္ကို ဖတ္ျပီး ကတည္းကေဒါသထြက္ေနရတာ ဒီေန့ အထိပဲ
သူနဲ့ သူ့ အေပါင္းအပါ တစ္စုက
ဒီရိုဟင္ဂ်ာကိစၥ ကို ကန့္ကြက္ေနတဲ့ သူေတြကပဲ ဦးေနွာက္အသိဥာဏ္မရိွပဲ ဘာမဟုတ္တဲ့ကိစၥကို ေရးၾကီးခြင္က်ယ္ ထလုပ္ေနျကသလိုမို်း သေဘာနဲ့ ေရးထားတာပါ..
သူ့ကို သူပဲ ဆရာမျကီးလိုလို သူေရးလိုက္ရင္ပဲ လူေတြက ျငိမ္ျပီး လက္ခံသေဘာတူလိုက္ရေတာ့ မလိုလို .. .. .. ..
အသားလြတ္ထေဟာင္တဲ့ ေခြးမတစ္ေကာင္လိုပါပဲ
စကၤာပူမွာသာရိွရင္ အဲဒီေကာင္မဆီေရာက္ေအာင္သြားျပီး ေျပာပစ္လိုက္ခ်င္တယ္..

Anonymous said...

ဒီပို့စ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုေမာင္ ေက်းဇူး
ဒီေကာင္မပို့စ္ကို ဖတ္ျပီး ကတည္းကေဒါသထြက္ေနရတာ ဒီေန့ အထိပဲ
သူနဲ့ သူ့ အေပါင္းအပါ တစ္စုက
ဒီရိုဟင္ဂ်ာကိစၥ ကို ကန့္ကြက္ေနတဲ့ သူေတြကပဲ ဦးေနွာက္အသိဥာဏ္မရိွပဲ ဘာမဟုတ္တဲ့ကိစၥကို ေရးၾကီးခြင္က်ယ္ ထလုပ္ေနျကသလိုမို်း သေဘာနဲ့ ေရးထားတာပါ..
သူ့ကို သူပဲ ဆရာမျကီးလိုလို သူေရးလိုက္ရင္ပဲ လူေတြက ျငိမ္ျပီး လက္ခံသေဘာတူလိုက္ရေတာ့ မလိုလို .. .. .. ..
အသားလြတ္ထေဟာင္တဲ့ ေခြးမတစ္ေကာင္လိုပါပဲ
စကၤာပူမွာသာရိွရင္ အဲဒီေကာင္မဆီေရာက္ေအာင္သြားျပီး ေျပာပစ္လိုက္ခ်င္တယ္..

သူ႔ထက္ရုိင္း said...

အေပၚကလူ ၇ုိင္းလုိက္တာ။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း မေျပာတတ္ရင္ လာမေျပာဖုိ႔ေကာင္းတယ္။

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

ဟုတ္တယ္ ေရးတုန္းကေရးျပီး လာဆဲေတာ့ မခံႏိုင္ဘူးေလ .... ( ဤစာမ်ားသည္ မခင္ဦးေမ ႏွင့္ လံုး၀မပက္သက္ပါ သက္ဆိုင္သူမ်ားသာ သိပါသည္ )

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

အစကတည္းက မခံႏိုင္ရင္ ဒီလိုေရးဖို႕ မသင့္ဘူး .... အခုေတာ့ ဘာမဆိုင္ညာမဆိုင္ ခင္ဦးေမ ဘေလာ့ မွာ လာခ်ေနႀကတယ္ ....

myitkyeenar said...

မမကြန္
ရန္ကုန္ ေရာက္တုန္း ကားပါမစ္ေလွ်ာက္ခဲ႔ဖုိ႔ မေမ႔နဲ႔ေနာ္။ အခြန္ေဆာင္ထားတဲ႔လူေတြကုိ ပါမစ္တေစာင္ ခ်ေပးေနတယ္။ ဘဏ္မွာေတာ႔ ၃ ေသာင္းအသြင္းျပရမယ္။ ေသေဌးကေတာ္ အတြက္ေတာ႔ ေျခသလုံးေမြး ေလာက္ပဲရွိမွာပါ။

Anonymous said...

ျမစ္ၾကီးနားက စကားေျပာတာ
တမ်ိဳးေလးပဲေနာ္...။


ေပါက္

ေက်ာ္ႏွင္းဆီလြင္ said...

မမ
ဆြယ္တာဆိုင္ေရာက္ရင္
တဆိုင္ၿပီးတဆိုင္ဓါတ္ပုံရိုက္လာေပးေနာ္
ဘာဒီဇိုင္းေတြလဲသိခ်င္လို႕
ၿပန္လာၿပီလားေတာင္မသိဘူး :D

Anonymous said...

ဆြယ္တာဆုိင္မေရာက္.

Anonymous said...

ဘုရား ဘုရား ေသြးရိုးသားရိုးမွဟုတ္ရဲ႕လား

Thzlo....